PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

biltema.se

PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

Art. 17-961, 17-963

Pumpeautomat

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

1. Produkterne opfylder nedenstående

CE-direktiv:

EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

2. Introduktion

Denne brugsanvisning skal opfattes som en

del af pumpen og skal altid opbevares sammen

med denne. Ved salg af pumpen, skal brugsanvisningen

overleveres til ny ejer. Opbevar

brugsanvisningen på et for brugeren let tilgængeligt

sted og sørg for, at den opbevares i god

stand. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt

igennem, inden du monterer, starter og bruger

pumpen. Kontroller og brug den altid, hvis der

opstår tvivl om pumpens drift.

3. Tekniske specifikationer

17-961

Spænding / Frekvens . . . . . . . .230 V/50 Hz

Maks. effekt . . . . . . . . . . . . . . .800 W

Maks. vandtemperatur . . . . . . .35 °C

Maks. omgivelsestemperatur . .40 °C

Maks. løftehøjde . . . . . . . . . . . .40 m

Maks. sugehøjde: . . . . . . . . . . .8 m

Maks. kapacitet: . . . . . . . . . . . .60 l/min

Tilslutningsrørgevind . . . . . . . .Indvendig 1"

Lydtryk 10 m(LPA) . . . . . . . . . . .74 dB(A)

Lydvolumen (LWA) . . . . . . . . . .87 dB(A)

Isolationsklasse . . . . . . . . . . . .B

Indkapslingsklasse . . . . . . . . . .IP X4

Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . .46 x 27 x 55

Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 kg

17-963

Spænding / Frekvens . . . . . . . .230 V/50 Hz

Maks. effekt . . . . . . . . . . . . . . .1100 W

Maks. vandtemperatur . . . . . . .35 °C

Maks. omgivelsestemperatur . .40 °C

Maks. løftehøjde . . . . . . . . . . . .45 m

Maks. sugehøjde: . . . . . . . . . . .8 m

Maks. kapacitet: . . . . . . . . . . . .60 l/min

Tilslutningsrørgevind . . . . . . . .Indvendig 1"

Lydtryk 10 m(LPA) . . . . . . . . . . .77 dB(A)

Lydvolumen (LWA) . . . . . . . . . .90 dB(A)

Isolationsklasse . . . . . . . . . . . .B

Indkapslingsklasse . . . . . . . . . .IP X4

Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . .46 x 27 x 55

Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 kg

4. Anvendelsesområde

Pumpeautomaten er konstrueret til at pumpe

rent vand. Den er beregnet til anvendelse ved

vanding, tømning af tanke eller bassiner. Pumpeautomaten

kan også levere vand til et rum

eller mindre hus.

Pumpeautomaten må ikke bruges i

forbindelse med havvand og brandfarlige,

eksplosive, ætsende eller andre farlige væsker.

5. Generelle sikkerhedsanvisninger

For at gøre visse informationer særligt tydelige

bruges efterfølgende symboler. Det er dog

vigtigt, at du nøje gennemlæser hele brugsanvisningen.

Hvis instruktionerne ikke bliver

fulgt, kan det føre til elektrisk stød, brand og/

eller alvorlige personskader.

ADVARSEL: Sikkerhedsforskrifter som

skal følges for at garantere maksimal sikkerhed

for såvel brugeren, som for de personer der er i

arbejdsområdet eller ved siden af selve

pumpeautomaten.

Symbolet angiver, at reparationer kun må

udføres af autoriserede fagfolk.

Før pumpen tages i brug

Arbejdsområde

Start ikke elektriske maskiner i eksplosive områder,

f.eks. ved forekomst af brandfarlige væsker,

gas eller støv. Elektriske maskiner danner

gnister, som kan antænde støv eller dampe.

Elsikkerhed

1. Undgå at komme i kontakt med jordede

overflader som rør, radiatorer og køleanordninger.

Risikoen for elektrisk stød er

større, hvis din krop er jordet.

2. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn

eller fugt. Vand, som trænger ind i elektriske

maskiner, giver øget risiko for elektrisk stød.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

18

More magazines by this user
Similar magazines