Views
4 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Protokoll fra årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Den norske Rhododendronforening, avd. Sør-Vest 23. mars 2012 Årsmøtet for 2012 var innkalt ved annonse i «Lapprosen» for februar, ved e-mail, og mobilmelding til medlemmene. Møtested Rogaland Arboret, fredag den 23.3.2012 kl 19.00. Møtedagen vart valgt på grunn av at vi hadde invitert Ole Jonny Larsen til å holde foredrag på det etterfølgende medlemsmøtet. (Eget referat fra medlemsmøtet). Det ble registrert 31 fremmøtte. Årsmøtet åpnet av leder. Som dirigent ble valgt Reidar Vigrestad. Til å underskrive protokollen ble valgt Solbjørg Sølvberg og Kjell Knudsen. Årsmøtesaker: 1 Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 2 Årsberetning var offentliggjort i “Lapprosen”, og dessuten tilgjengelig lokalet. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 3 Regnskapet for 2011 ble opplest, og enstemmig godkjent. 4 Valg: Tor Frostestad fra valgkomiteen gikk gjennom forslag til styre for 2012. 2 av styremedlemmene var på valg. Ett styremedlem hadde frasagt seg gjenvalg på grunn av stor reiseaktivitet. Følgende forslag til nytt styre for 2012 ble enstemmig valgt: Leder: Reidar Vigrestad Valgt for 1 år Styremedl.: Oddbjørn Fosse Ikke på valg Olga Nese Ikke på valg Tor Frostestad (ny) Valgt for 2 år Tone Ulvøy Fosse Valgt for 2 år Varamedlemmer: Gunnvor Eide (ny) Valgt for 1 år Thomas Larsen Valgt for 1 år Revisor: Kurt Meisland Valgt for 1 år Valgkomite: Magnus Simonsen Valgt for 1 år 5. Innkomne saker: Ingen andre saker var meldt til behandling. Protokollen underskrevet: Solbjørg Sølvberg Kjell Knudsen Ta turen innom oss på BoGrønt Sotra Hagesenter Her finner du et godt utvalg av: - Rhododendron - Surjordsplanter - Stauder - Roser - Sommerblomster - Granitt - m.m GJERTRUDVEGEN 3 5353 STRAUME TELEFON: 56 32 12 52 bogront.no/sotra 28 - Lapprosen 2-2012-

Protokoll fra årsmøte i Den norske Rhododendronforening, avdeling Vest (Rhodo-Vest) Småsalen, Fana kulturhus, Østre Nesttunveien 18 tirsdag 20. mars 2012 kl 18.30-19.00 38 frammøtte, hvorav 28 stemmeberettigede. Torolf Juvik ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til hverken innkallingen eller til sakslisten. Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Valg av møteleder Anne Rieber ble valgt til møteleder. Valg av referent Terhi Pousi ble valgt til referent. Valg av tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Britt Hammersland og Olaf Hammersland ble valgt til tellekorps. Gunnlaug Mossige og Olaf Hammersland ble valgt til å underskrive protokollen. Årsmelding Årsmeldingen (se Lapprosen 1/2012) ble lest opp av Torolf Juvik. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Regnskap og budsjett Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av Terhi Pousi. Revisjonsmeldingen ble opplest av Sølvi Søfteland. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent. Terhi Pousi presenterte styrets forslag til budsjett for 2012. Budsjettforslaget ble godkjent. Innkomne forslag Det var ingen innkomne saker. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer Bjarte A. Synnevåg la frem valgkomiteens forslag, som ble enstemmig godkjent Styret for Den norske Rhododendronforening, avd Vest for 2012 er følgende: Leder: Torolf Juvik 1 år, gjenvalg Styremedlemmer: Anne Marie Aronsen Storebø 2 år, gjenvalg Egil A. Sæle 2 år, gjenvalg Terhi Pousi ikke på valg, fortsetter 1 år Håkon Morvik ikke på valg, fortsetter 1 år Varamedlemmer: Maria Fett 1 år, gjenvalg Frøydis Oen 1 år, gjenvalg Jan Valle 1 år, gjenvalg Sak 8: Valg av revisor Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. Revisor for 2012: Sølvi Søfteland 1 år, gjenvalg Sak 9: Valg av valgkomité Styrets forslag ble enstemmig godkjent. Valgkomité for 2012: Anna Karin Breivik 1 år, gjenvalg Bjørg S. Rasmussen 1 år, ny Etter årsmøtet var det foredrag v/ Ole Jonny Larsen: ”Rhododendron ved Atlanterhavet – Hvilke arter kan dyrkes i vårt land” Boksalg og signering. Kaffe og plantelotteri. Til sammen 41 frammøtte. Bergen, 25. mars 2012 Terhi Pousi Gunnlaug Mossige Olaf Hammersland referent underskriver underskriver - Lapprosen 2-2012- 29

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Utgave 2 - Heimevernet - Forsvaret
Nr. 2/2009 - Norsk A Modell Klubb
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
NR.2 - 2004 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Munnpleien nr 2.-2005 - Norsk Tannvern
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund