Last ned - Røde Kors

rodekors.no

Last ned - Røde Kors

NR 1/2008

87. ÅRGANG www.rODEKORS.no

Vi ønsker alle

våre medlemmer

en god påske!

magasinet

PÅSKE:

3000 frivillige på

plass i påskefjellet

ILDSJELEN:

Caroline Johansen

fra Alta Røde Kors

GAZA:

Den humanitære

situa sjonen er kritisk

TEMA

Røde Korsfadder

Lørdag 5. april går Artist gallaen

av stabelen på TV2. Sondre

Lerche dro til Lesotho og møtte

noen av fadderbarna.

PORTRETTET: Veteranen Nils Faarlund holder seg langt unna preparerte løyper


www.toyota.no

Toyota RAV4 Cross Sport

iQ i hvert hjørne

I Norge er vi vant til mye dårlig vær og kjøreforhold. Derfor er det spesielt viktig at vi velger en bil som er

tilpasset våre behov. Med den nye RAV4 Cross Sport får du en moderne bil som er tilpasset alle forhold.

Modellen har nytt design på felgene, nye tøffe setetrekk, cruise kontroll, bluetooth med styring fra rattet,

ryggesensorer, stilig underplate foran, mørke vinduer bak og grill i krom som standard. RAV4 får du med

noen av de mest moderne dieselmotorene på markedet som kombinerer gunstig drivstoff-økonomi og

stor effekt. Alle dieselmotorene har partikkelfilter. Besøk din nærmeste forhandler for en prøvetur i dag.

Veil. pris levert Oslo: RAV4 bensin fra kr 387.000,-. RAV4 diesel D-4D fra kr 370.500,-. RAV4 Cross Sport D-4D fra kr 391.000,-. RAV4 Cross Sport bensin fra kr 405.300,-. Inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostninger

kr 8.100,-. RAV4 leveres med Toyota Eurocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Importør: Toyota Norge AS, Drammen. Avbildet modell er med ekstrautstyr.

RAV4 diesel D-4D: Blandet kjøring 0,66 l/mil. Utslipp CO2: 173g/km. Partikkelfilter er standard. Bildet kan avvike fra modellen. Med forbehold om trykkfeil.


INNHOLD 01.08

n Innspill

A4? 5

n Ute

Gaza: Følelsen av frihet 6

Beslan: Tilbake på skolen 7

Spania: Hjelper båtflyktningene 8

Kenya: Kenya i krise 10

n Fjellvett i påsken

Påskeberedskap 12

Klar som et påskeegg 14

Røde Kors’ Infosentraler 15

Fjellvettreglene 16

n Portrettet

Nils Faarlund: Fjellets filosof 18

n Innsikt

Irak: Søker tilflukt hos sine naboer 20

n Artistgallaen

Artistgalla på TV2 lørdag 5. april 22

n Ildsjelen

Caroline Johansen: Ung og engasjert 30

n Hjemme

På aketur med asylmottaket 32

8. mai-kampanjen: Oppsporing av savnede 35

Ullensaker: Hjelper der behovene er 36

Velkommen til Landsmøtet 39

n Kryssord 46

Fjellvett i påsken SIDE 12

tips oss: Send mms/sms til 2221

eller send e-post til 2221@redcross.no

SPANIA: Fortvilte flyktninger kommer i overfylte

båter fra Afrika til byen Barbate i Spania. Spansk

Røde Kors gir humanitær førstehjelp. SIDE 8

VESTBY: Oppegård Røde Kors Ungdom har mye

moro sammen med barn og ungdom fra Vestby

asylmottak. SIDE 32

Bli Røde

Kors-fadder!

Les mer på

side 22

God påske!

Hvert år drar flere tusen nordmenn til fjells.

Drømmepåsken for mange er strålende sol,

silkeføre og appelsin og kakao i sekken. 3000

frivillige hjelpekorpsere reiser i år til fjells og

har – som tidligere år – høy beredskap. På kort

varsel er de klare til å dra ut for å lete etter

savnede, hjelpe til med spjelking av benbrudd

i alpinbakken eller i skiløypa, eller sette i gang

søk hvis det skulle gå et skred. I dette nummeret

av Røde Kors-magasinet får du en oversikt over

hvor hjelpekorpsene er stasjonert i påsken, du

kan oppdatere deg på fjellvettreglene og også

lese om Nils Faarlund som, etter 40 år, stadig

lar seg fascinere av fjellet.

Bli Røde Kors-fadder! For noen få hundrelapper

kan du støtte Røde Kors sitt arbeid og

hjelpe barn i nød. På TV2 5. april går Artistgallaen

av stabelen, det blir et show med mange

flotte og kjente artister, der merkesaken er å

verve flest mulig Røde Kors-faddere.

Årets merkesak 8. mai er oppsporing. Oppsporing

og gjenforening er en av Røde Kors

hovedaktiviteter internasjonalt, men kanskje

den aktiviteten som er minst kjent i Norge. Derfor

har årets 8.mai-kampanje valgt å fokusere

nettopp på dette temaet. Sett av lørdag 3. mai

og gjør Røde Kors synlig i nærmiljøet ditt.

God lesning!

Marianne Wellén

Redaktør

LEDER

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 / 87. ÅRGANG

Utgiver: Norges Røde Kors. President: Thorvald Stoltenberg.

Generalsekretær: Trygve G. Nordby. Ansvarlig redaktør:

Bernt G. Apeland. Redaktør: Marianne Wellén. I redaksjonen: Ståle

Wig, Olav A. Saltbones, Felicia Øystå. Forsidefoto: Olav A. Saltbones.

Redaksjonens adresse: Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo.

Tlf 22 05 40 00. Faks 22 05 40 40. E-post: marianne.wellen@redcross.no

Annonser: Ole Jørgen Strømberg, telefon 41 27 10 75.

Design og layout: Millimeterpress as, www.mmpress.no.

Trykk: Artko as. ISSN 0804-9807.

Røde Kors-magasinet går til medlemmer i Norges Røde Kors.

Dersom din husstand mottar flere eksemplarer enn ønsket, har

adresseforandring eller annet, meld fra til medlemsservice på

telefon 815 33 833 eller send en e-post til medlem@redcross.no.

Besøk oss gjerne på www.rodekors.no


Er du urolig for ditt

langtidsblodsukker (HbA1c)?

Visste du at blodsukkerverdier etter måltider utgjør store deler av døgnet

og er et viktig bidrag til ditt langtidsblodsukker (HbA1c)?

Måltidsmarker dine måleresultater før og etter

måltider med blodsukkerapparatet CONTOUR ® .

CONTOUR ®

Enkelt i bruk.

Avanserte

muligheter.


JA takk, jeg vil gjerne motta CONTOUR ® gratis.

JA takk, jeg ønsker gratis medlemskap i Ascensia Club.

B-post

Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr.

Poststed

E-mailadresse

RØDE KORS-MAGASINET 01.08

4

Telefonnummer

GRØSET 02.08.A.NO Norges Røde kors nr. 1/2008

Bayer AS- DC

Svarsending 2285

0091 Oslo


THORVALD STOLTENBERG

PRESIDENT I NORGES RØDE KORS

INNSPILL

A4?

For mange er det som vanlig synonymt med det som er kjedelig.

Et A4-liv må dermed bety et kjedelig liv. For mange er det en drøm.

A4 er det normale papirformatet både for bedrifts–

og hjemmebruk i alle land unntatt USA, Canada,

Mexico, Filippinene og Chile. A4-formatet kan

dermed trygt kalles vanlig.

Definisjonen av A4-livet som noe kjedelig er et

overskuddsfenomen. Det ligger i menneskets natur

å ønske seg noe annet enn det man har. Når alle

rammer er så trygge og stabile at man begynner å

ta dem for gitt, kommer drømmen om spenning

og mangel på forutsigbarhet.

ILLUSTRASJON: ANNA FISKE

Min påstand er at flertallet av jordas befolkning

lengter etter en A4-tilværelse. Rett og slett fordi flertallet

av jordas befolkning må streve for å få dekket

basale behov som nok mat,

tilgang på rent vann, og tak

over hodet.

I vårt eget land får de

fleste dekket sine grunnleggende

behov. Vi har et

velfungerende samfunn der

man skulle tro det var

lett å føle seg ivaretatt.

Kanskje er det nettopp derfor det er så

vanskelig å falle utenfor; fordi alle andre

har det så bra og er så vanlige. Fordi

A4-tilværelsen synes forlokkende,

men vanskelig å nå.

Noen føler seg utenfor fordi

de har eller har hatt et

rusproblem,

noen fordi

de er

«Min påstand er at

flertallet av jordas befolkning

lengter etter

en A4-tilværelse»

ensomme og mangler noen å dele sorger og gleder

med, noen fordi de er psykisk eller fysisk syke og

noen fordi de er nye i landet.

Drømmen om et A4-liv

handler for disse menneskene

om mye mer enn ønsket om

hus, hund og Volvo. Den

dreier seg om trygghet nok

til å krysse dørstokken og

gå til butikken. Den dreier seg

om å tørre å møte blikket til

andre mennesker i visshet om

at alle har noe til felles. Den dreier seg om å ha noen

å snakke med når problemene tårner seg opp. En

tidligere rusbruker har sagt at det å komme tilbake

til «normalsamfunnet» etter behandling, føltes som

å komme til en annet land der du ikke forstår verken

språket eller de sosiale kodene. Man føler seg som

innvandrer i eget land.

Og det burde være en tankevekker for oss alle. For

et samfunn er det ikke nok å ha en høy toleransegrense

for annerledeshet. Vi må også vise at vi setter

pris på og ønsker å ta vare på den.

Røde Kors’ omsorgsarbeid handler i stor grad om

å støtte mennesker som har behov for trygghet og

tilhørighet. Menneskelig omsorg, fellesskap, følelse

av mening og av å bli verdsatt kan bare skje i møte

mellom mennesker.

Det er alt annet enn kjedelig – det er helt nødvendig.

La oss heve statusen til A4-tilværelsen. n


UTE

Dette gjør Røde

Kors-bevegelsen

i Gaza

n Frivillige fra Palestina Røde

Halvmåne går fra dør til dør

og deler ut tepper, stearinlys,

madrasser, vann, lamper og

hygieneutstyr der det er behov.

n Palestina Røde Halvmåne driver

klinikker og rehabiliteringssentre

for handikappede.

n Palestina Røde Halvmåne

sam arbeider med Israel Røde

Davidsstjerne for å frakte syke

og sårede til sykehus.

n Den internasjonale Røde Korskomiteen

(ICRC) overvåker de

humanitære behovene på Gaza,

og er i dialog med alle partene

i konflikten.

n ICRC besøker innsatte i fengsler

og påser at fangene behandles

etter internasjonale regler, og at

de får ha kontakt med sine familier

gjennom Røde Kors-meldinger.

n Gir nødhjelp til de som er rammet

av import- og eksport begrensningene.

n Inkluderer arbeidsløse i arbeidsprogrammer.

n Bistår sykehus med utstyr og

personell.

n Borer etter vann og lager brønner.

Foto: Reuters/Goran Tomaseric med tillatelse fra Alertnet.

Følelsen av fri

Etter over syv måneder med stadig strengere

isolasjon av Gazastripen, ble muren mot

Egypt revet ned og hundretusener av

jublende palestinere dro over grensen for

å handle. Gleden ble kortvarig.

Tekst: Ståle Wig

GAZA: Når trykket i en lukket beholder

blir for stort, sprenges den. Bilder

av palestinere som klatret over grensesperringer

og løp for å kjøpe mat,

drivstoff og medisiner i Egypt, gikk

sin gang på tv-skjermer i vinter.

– Optimismen var til å ta og føle

på, sier Røde Kors-representant Ola

Skuterud, som selv befant seg i Gaza

de dramatiske januar-dagene.

Grensen mot Egypt er stengt igjen,

og palestinere vender tilbake til en

hverdag som byr på store utfordringer.

– Befolkningen i dette lille og veldig

tett befolkede området på kun 365

kvadratkilometer, lider under isolasjon,

fattigdom, og mangel på alt, forteller

Skuterud.

I Gaza fortsetter Palestina Røde

Halvmåne sine helseprogrammer,

sykehus, klinikker og rehabiliteringssentre

for handikappede. Men

hjelpearbeiderne jobber under svært

vanskelige forhold.

– Når så grunnleggende infrastruktur

som vann og strøm ikke eksisterer,

er det vanskelig å få gjort noe

som helst. Når strømmen går, stopper

pumpene som gir tilførsel av rent vann,

og alt medisinsk utstyr som avhenger

av elek trisitet blir avhengig av dieseldrevne

strømgeneratorer.

Strenge grenseregler

I store deler av 2007 ble varer og utstyr

som var ment brukt til utviklings-

BEKYMRET: Befolkningen

lider

under isolasjon,

fattigdom og

mangel på alt,

sier Ola Skuterud,

Røde Kors-delegat

i Palestina.

prosjekter ikke

tillatt inn i Gazastripen.

Materiell

og reservedeler som

skulle holde industrien

gående fikk ikke

komme igjennom.

I følge Verdens

Matvareprogram

(WFP), har 80 000

innbyggere på

Gaza stripen mistet

jobbene sine siden

i sommer. Nesten

halvparten av alle

menneskene i området

er nå arbeidsløse.

I mellomtiden fortsetter væpnede

palestinske grupper å avfyre raketter

over grensen mot israelske byer, noe

6

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


SPERRET INNE: En mann

forsøker å ta seg igjennom en

av de mange sperringene i de

okkuperte områdene.

het

FAKTA

som fører til lidelse også for denne

sivilbefolkningen.

Etter mange år som Røde Korsdelegat

i Palestina opplever Ola

Skuterud en resignasjon i deler av

befolkningen.

– Det er mange lovnader om at

situasjonen skal bedre seg, men stadige

skuffelser har ført til at mange

palestinere har mistet alt håp om en

bedre framtid, sier Skuterud.

– Denne fremtiden avhenger av

hvor stort det internasjonale presset

blir på de israelske myndighetene,

sier han.

Etterlyser politisk handling

Den internasjonale Røde Korskomiteen

(ICRC) har flere ganger

det siste halvåret varslet omverdenen

om den kritiske situasjonen i

de okkuperte palestinske områdene.

Lederen for ICRC i Midt-Østen er

bekymret.

– Den humanitære situasjonen

er fortsatt kritisk. Infrastrukturen

er nær kollaps og hjelpearbeidet

blir kraftig hindret, og i noen

tilfeller helt stanset, av de israelske

myndighetenes strenge importregler,

sier Béatrice Megevand-Roggo.

Hun etterlyser handling:

– I dagens situasjon er ikke humani

tær assistanse tilstrekkelig. Denne

assistansen kan ikke, og bør ikke,

være erstatning for politisk handling.

Ola Skuterud tror det blir en vanskelig

periode framover.

– Dersom Israel strammer til med

enda mer straffetiltak nå, blir det

nær en humanitær katastrofe. Samtidig

øker sannsynligheten for flere

rakettangrep fra Gaza mot Israel på

grunn av innstrammingen fra Israel,

selv om blokaden er en straff for

nett opp disse angrepene. n

n Da den palestinske gruppen Hamas tok kontrollen over Gaza

i juni 2007, innførte israelske myndigheter strenge import- og

eksport begrensninger ved grensen.

n 79 prosent av alle innbyggerne lever nå i fattigdom.

n Ifølge WFP har rundt 80 000 mennesker mistet jobbene sine siden juni,

44 prosent av befolkningen er uten jobb.

n Gaza er et av verdens aller tettest befolkede områder.

n To tredjedeler av alle palestinere er ikke tilkoblet kloakksystem.

n Konflikten mellom Palestina og Israel er roten til den lengste

flyktningsituasjonen i historien.

n Det finnes 4,4 millioner flyktninger i og rundt de palestinske

og israelske områdene.

Kilder: Alertnet, FN (UNOCHA jan. 2008)

SMILER IGJEN:

På Røde Kors’ aktivitetssenter

kombineres

terapi og lek.

Tilbake på skolen

Tragedien i Beslan forandret et helt lokalsamfunn og

traumene som har oppstått som følge av gisseltakingen

på skole 1 i Beslan, kommer til å vare i flere år fremover.

Tekst og foto: Erika Fatland

Russisk Røde Kors har i tre år ytt

psykologisk og sosial støtte til Beslans

innbyggere – en unik satsning i russisk

sammenheng.

– Livet går videre, men smerten

forsvinner ikke selv om årene går, sier

Tamara, en eldre kvinne med vakre,

grønne øyne. Hun var på skolen

sammen med barnebarnet og svigerdatteren.

Tamara og barnebarnet

overlevde; det gjorde ikke svigerdatteren.

– Familien min er lei av meg, de

orker ikke å høre på meg lenger, men

jeg må snakke om det. Jeg klarer ikke

å glemme! Her hos Røde Kors tar de

seg alltid tid til å lytte. De er uendelig

tålmodige med meg, forteller Tamara

og lener seg tilbake i den dype lenestolen

og nipper til den varme teen.

Tre år etter

Det er gått over tre år siden terrorister

angrep Skole nr 1 i Beslan. I tre dager ble

over 1200 mennesker holdt som gisler i

skolens gymsal, uten å få verken mat eller

drikke. Den tredje dagen eksploderte

en bombe i gymsalen, og russiske spesialstyrker

gikk til aksjon. Til sammen

332 mennesker, hvorav 186 var barn,

mistet livet under gisseldramaet.

I dag har livet sakte, men sikkert begynt

å vende tilbake til det normale i Beslan,

noe mange av ofrene etter tragedien

opplever som en ekstra belastning. Det

sies at tiden leger alle sår, men noen sår

er så dype at de aldri vil gro helt. Gjennom

rehabiliteringssenteret i Beslan,

har Røde Kors forsøkt å hjelpe ofrene

og de pårørende til å leve videre med

sorgen og smerten.

Unikt prosjekt

Rehabiliteringssenteret åpnet våren

2005 som et samarbeidsprosjekt mellom

Russisk Røde Kors og Det internasjonale

Røde Kors-forbundet (IFRC).

Barmhjertighetssøstre besøkte familier

som var blitt hardt rammet av tragedien,

mens sosialpedagoger holdt gratis

kurs i engelsk, data, fotografi, trening

og dans. Et av Røde Kors’ hovedmål har

vært å resosialisere ofrene i lokalsamfunnet,

og derfor har disse kursene vært

åpne for alle i Beslan. n

Erika Fatland arbeidet som frivillig

ved Røde Kors’ rehabiliteringssenter i

Beslan høsten 2007. Der samlet hun inn

data til sin masteroppgave i sosialantropologi

om konsekvensene av terrorangrepet

på Skole nr. 1.

Hva skjedde?

Gisseldramaet i Beslan fant sted

mellom den 1. september og den

3. september 2004 da Barneskole

nummer 1 i byen Beslan i Nord-

Ossetia i det sørlige Russland ble

beleiret av terrorister. I skuddvekslingen

mellom terroristene

og russiske sikkerhetsstyrker ble

332 mennesker ble drept, hvorav

186 barn.

FAKTA

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 7


UTE

Spansk Røde Kors:

Hjelper båtflyktningene

De kommer i lekke trebåter, i overlessede gummibåter,

med og uten motor. Noen kommer på seilbrett, andre i

hjemmelagde farkoster som knapt er i stand til å flyte.

Drømmen om et bedre liv har de felles. Bare 21 kilometer

skiller dem fra lykken. Tror de.

TEKST: Arne Bjørndal

Barbate/Spania: Det er ikke lenger

enn at du på en klar dag så vidt kan

skimte Afrika fra den lille spanske fiskerbyen

Barbate i provinsen Cádiz, på

sørspissen av Spania. Hvert år prøver

hundrevis av

flyktninger å

komme seg hit

fra Marokko i

Nord-Afrika.

Et økende

problem

– I fjor tok vi

imot nesten

600 flyktninger

og mer enn 50

ganger rykket

vi ut for å redde liv, sier Manuel Fénix

til Røde Kors-magasinet. Han er øverste

sjef for Røde Kors-avdelingen i Barbate.

Dette er det største antallet flyktninger

siden slutten av 1990-tallet, da

denne trafikken for alvor kom i gang.

Hvor mange båter som aldri klarte

turen over, hvor mange mennesker

som druknet i forsøket, vet verken

Manuel Fénix eller noen andre.

Fénix forteller at tidligere prøvde de

fleste seg på overfarten på sommerstid,

nå opplever han og de andre ved Røde

Kors-stasjonen at flyktningene prøver

å komme seg

over til Spania

hele året. Siden

«Førstehjelp,

menneskelig kontakt

og varme er det som

står øverst på listen

over flyktningenes

behov»

2003 har det

kommet mer

enn 100 båter

– pateras – og

godt over 1000

flyktninger. De

fleste prøver å

komme seg hit

til Barbate. Fordi

store deler

av området her er naturparker, håper

flyktningene å komme seg i land i ly av

nattemørket og uten å oppdages.

Spania – mulighetenes land

For flyktningene er Spania mulighetenes

land, uten sult eller krig. Her

REDDER LIV: Frivillige fra Spansk Røde Kors søker ofte hele natten langs strendene

etter overlevende for å hjelpe flest mulig av dem.

UTMATTET: Mange av

flyktningene kan ha brukt

flere år på å komme seg fram

til nordspissen av Afrika og

brukt de siste sparepengene

på båtturen.

finnes det jobb, og det betyr også et

hjem, en familie, en bil og et bedre liv.

Det har nemlig mafiaen i Marokko

og Nord-Afrika fortalt dem. For 1200

euro eller mer (fra 9000 kroner og

oppover) får fattige marokkanere og

mennesker fra andre og krigsherjede

området i Afrika hjelp til å organisere

overfarten. Mange av dem har vært

på flukt i årevis. Bare et fåtall av dem

vet at turen over til Spania skjer med

livet som innsats.

For kysten ved Barbate er full av rev,

og kraftige vinder gjør at mange båter

slås i stykker mot de skarpe klippene.

Mange flyktninger kan heller ikke

svømme og drukner bare et par meter

fra land.

For dem som klarer å komme seg

i land i Spania, står Manuel Fénix og

kollegaene klare for å gjøre ankomsten

så god som mulig. Men sannheten,

at drømmen om et liv uten sult og

uten krig ikke kan bli virkelighet, kan

verken Fénix eller de andre i Spansk

Røde Kors legge skjul på.

Tilbake etter kort tid

For uten oppholdstillatelse, får ikke

flyktningene jobb, verken her i Spania

eller i noe annet EU-land. Returen til

hjemlandene begynner allerede etter

et par dager, alt avhengig av helsetilstanden

til flyktningene og om

nasjonaliteten raskt kan bli klarlagt.

Tilbake i Afrika er flyktningene mer

fattige og fornedret enn noensinne.

Mange av dem føler seg så mislykket

at de aldri igjen oppsøker familien.

Men den siden av sannheten forteller

ikke den kyniske mafiaen noe om. De

tjener gode penger på flyktningene.

– Flyktningestrømmen er ikke noe

nytt fenomen. Vi mennesker har alltid

søkt etter en bedre tilværelse. Så lenge

det finnes rike og fattige land, så lenge

folk sulter og krig truer, vil det være

mennesker på flukt, sier Manuel Fénix.

8

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


Norsk samarbeid

Vadsø

Tromsø

Hammerfest

Vardø

reddet liv

Murmansk

– Tenk Cork deg at du lever på et eksistensminum,

forklarer Cardiff Fénix og peker

LONDON

sørover mot Afrika; Plymouth – Når du lever Southampton der

og tror at bare en kort sjøreise kan Le Havre endre

tilværelsen, gi deg et verdig liv og

muligheter for å forsørge Brest familien din,

ja da er mange villige til å prøve. Rennes

Ikke alle flyktninger kommer til

Nantes

Barbate. Mange fra andre deler av Afrika

drar ut fra områder rundt Elfenbenkysten

lenger sør i Afrika Bordeaux og seiler

mot Kanariøyene. Nå er det imidlertid

fastlands-Spania og Barbate som kan Toulouse

vise til den største økningen Bilbao i flyktningestrømmen.

nValladolid

Vigo

LISBOA

Casablanca

Belfast

DUBLIN

Barbate

Tanger

Glasgow

Gibraltar

Perth

Liverpool

Wick

Edinburg

MADRID

Aberdeen

Newcastle

Manchester

Zaragoza

Birmingham

Tlemcen

Chlef

Da orkan-alarmen gikk, og Dean traff kysten av Belize

i august i fjor, rykket Røde Kors umiddelbart ut med hjelp,

og vannekspert fra Det Norske Veritas, Marte Ness,

Luleå

Oulu

satte seg på flyet til katastrofeområdet.

BELIZE: – Røde Kors ga meg en

viktig oppgave; Trondheim nemlig å gjenopprette

Petrozavodsk

tilgang til rent drikkevann.

Vaasa

Ålesund

Jeg gledet meg til å sette i gang. For Sundsvall

meg er det et stort privilegium å få

mulighet til å gjøre noe så viktig og

Pori

Tampere

så konkret som

Bergen

å skaffe rent

Turku

HELSINKI

STOCKHOLM

Drammen

mennesker utsatt

TALLINN

drikkevann

OSLO

til

St Petersburg

Stavanger

for en katastrofe, Norrköping

Novgorod

sier Marte Ness.

Kristiansand Orkanen skapte

Iaroslavl

Göteborg

Pskov

store ødeleggelser

Ivanovo

VANNEKSPERT:

RIGA

og førte til skader Kalmar

Tver

Marte Ness

fra Det Norske på vannforsyningen

i den nord-

Malmö

MOSCOW

Veritas reiste

COPENHAGEN

Smolensk

som delegat for lige delen av landet.

VILNIUS

Ryazan'

Rundt 10 000

Røde Kors.

Kaluga

Gdansk

Tula

mennesker ble FIKK HJELP: Orkanrammede i Belize fikk MINSK hjelp fra Det internasjonale Røde Kors,

Hamburg

evakuert.

med støtte fra ECHO.

Bryansk

Orel

Marte Ness reiste ut som BERLIN

AMSTERDAM

Røde

WARSAW

Gomel'

Kors-delegat Rotterdam som en del av samarbeidet

mellom Norges Røde Kors tem som ga en landsby tilgang til var strømmen flere steder kuttet,

Kors satte jeg opp et vannrensesys-

områdene jeg reiste til, nord i landet, Lipetsk

Koursk

Dusseldorf

Leipzig

BRUSSELS Antwerp

Belgorod

og Det Norske Veritas. I dag er Ness PRAGUE rent drikkevann.

Krakow

Vi gjenopprettet noe KIEV som gikk utover tilgangen på

Frankfurt

Kharkiv

tilbake i Veritas.

vannforsyningen på en barneskole, rent vann. Utstyret har kapasitet til

Lviv

PARIS – Jeg hadde vannrensesystem Stuttgart og og hjalp mennesker med å pumpe å rense opptil 4000 liter vann i timen

vannpumper som arbeidsverktøy. ut forurenset vann fra brønnene sine noe som kan Dnipropetrovsk gi 2000 familier tilgang

Donetsk

Strasbourg

VIENNA

BRATISLAVA

Sammen med frivillige Munichi Belize Røde som de henter drikkevann fra. I de til rent vann, forteller Marte Ness. n

BUDAPEST

Lille

Montpellier

BERNE

Geneva

Lyon

Det Norske

Milan

LJUBLJANA

ZAGREB

Veritas

Venice

Turin

støtter Røde

Florence

Kors

Det Norske Marseille Veritas (DNV) har vært

hovedpartner til Norges Røde ROME Kors

siden 2004 og å bruke de ansattes

Naples

ekspertise i Røde Kors’ arbeid er en

del av intensjonen med samarbeidet.

Samfunnsansvar er en del av DNV’s

ledelses- og forretningskultur, Palermoog

ALGIERS partnerskapet Annaba med TUNISRøde Kors er

en del av selskapets CSR-policy.

Constantine

Formålet med samarbeidet er å øke

Norges Røde Kors sine muligheter

Barcelona

Nice

Gabès

Sfax

VALLETTA

SARAJEVO

Umeå

Kiruna

BELGRADE

BUCHAREST

til å drive humanitært arbeid SOFIA og å

heve DNVs PODGORICA kunnskap SKOPJE om humanitære

forhold

TIRANA

i de land konsernet

Bari

driver. DNV støtter vannprosjekter

Salonica

i Afrika, Kina og vannberedskap i

nødhjelpsoperasjoner og bidrar Izmir til

å Messina nå en av FN’s 1000 ATHENSårs mål som

er å halvere antall mennesker som

ikke har tilgang til rent drikkevann

innen 2015. n

Istanbul

CHISINAU

Odesa

Vladimir

EU’s departement for humanitær Krasnodar

bistand (ECHO) er verdens største

bistandsyter Sebastopol med et årlig budsjett Maykop

på over 700 millioner euro. ECHO

støtter nødhjelpsoperasjoner i

land utenfor EU. Dette er et uttrykk

for europeisk solidaritet Sinop med

verdens mest sårbare mennesker.

ECHO samarbeider ANKARA med ca. 200

Bursa partnere over hele verden. Norges

Røde Kors har en egen partnerskapsavtale

med ECHO. Kayseri ECHO

Konya

styrer sitt arbeid etter noen av de

Adana

Gaziantep

samme prinsippene som Røde

Antalya

Mersin

Aleppo

Kors: Humanitet, Upartiskhet og

Nøytralitet. NICOSIA

BEIRUT

RØDE KORS-MAGASINET DAMASCUS 01.08 9

Vologda

Kostroma

Voronezh

Rostov-na-Donu

FAKTA

Arkhangel'sk

Stavropol'

Al Mawsil

Nizhniy

Novgoro

Tambov

Elista

Penza

TBILI

YEREVAN

BAGHDAD

S


UTE

FOTO: JACOB MORIMI/RØDE KORS

Kulde tar liv

i Afghanistan

I tillegg til lidelsene krigen medfører

hver eneste dag, opplever tusenvis

av afghanere ekstrem kulde og

matmangel. Mange kjemper nå

for å berge livet i den rekordkalde

vinteren. Flere hundre har frosset i

hjel, mange av dem barn.

Temperaturene har i noen perioder

sunket ned til 20 minusgrader,

og på grunn av at folk ikke har råd

til å kjøpe ved og skikkelige klær,

fryser mange i hjel. I følge tall fra FN

dør hvert fjerde barn i Afghanistan

før fylte fem år, 900 barn dør hver

eneste dag.

Kenya i kri

Livreddende

beredskap i

sørlige Afrika

Mer enn 300 000 mennesker i

sørlige Afrika er rammet av den

verste flommen på mange år.

Men takket være god katastrofeberedskap

har få menneskeliv

gått tapt hittil, og titusener er blitt

evakuert ut fra flomområdene.

Mosambik, Malawi, Zambia,

Namibia og Zimbabwe er noen

av landene som ble rammet av

den uventede flommen. Verst har

det gått utover områdene langs

Zambezi-elven i Mosambik, der de

ekstreme nedbørsmengdene noen

steder skylte vekk hele landsbyer.

Etter at den kenyanske presidentkandidaten Mwai Kibaki ble

erklært valgvinner ved årsskiftet, blusset voldsomme opptøyer

opp over hele landet. Røde Kors-leder Knut Kaspersen befant seg

midt i dramaet.

TEKST: STÅLE WIG

NAIROBI: – Jeg hørte kulene rett på

utsiden av vinduet, forteller Knut

Kaspersen, som bor like utenfor ett av

opptøyenes sentra, Kiberaslummen i

Nairobi.

Over 1000 mennesker mistet livet

i voldsbølgen som spredde seg, mens

rundt 300 000 flyktet for livet.

– Nå som de kraftigste opptøyene

omsider har roet seg ser vi hvilken

alvorlig situasjon hundretusener av

mennesker befinner seg i. I tillegg til

de humanitære behovene, slik som

mat og husly, går det hardt utover

barna, som ikke får begynt på skolen

igjen før politiske løsninger kommer

på plass, sier Kaspersen.

Den internasjonale Røde Korskomiteen

(ICRC) og Kenya Røde Kors

har tatt sikte på å hjelpe en halv million

mennesker, og er i full gang med

en omfattende hjelpeoperasjon.

– De frivillige hjelpearbeiderne jobber

døgnet rundt og er under et voldsomt

press, forteller Kaspersen.

Opptøyene knuser økonomien

Urolighetene vil trolig få store økonomiske

konsekvenser for Kenya.

– Januar og februar er høysesong for

turister, og opptøyene vil få katastrofale

konsekvenser for turistindustrien. I

LANGVARIG

KRISE: Knut

Kaspersen er

bekymret for de

store økonomiske

konsekvensene

for Kenya.

tillegg er eksportnæringen

i Kenya

hardt rammet av

opptøyene, forteller

Kaspersen.

– Nå som

hjelpe arbeidet er

i full gang, kan

vi bare håpe at

politiske løsninger

også kommer

i havn.

Men om den

politiske floken i

Kenya løser seg i løpet av våren, tror

Kaspersen det likevel vil gå lang tid før

sårene etter opptøyene gror helt igjen.

10

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


FAKTA

UTDELING: Frivilllige fra Kenya Røde

Kors (flesteparten ungdommer)

jobber døgnet rundt for å hjelpe den

rammede befolkningen.

Hva skjedde?

n Da president Mwai Kibaki ble

erklært som vinner av valget

27. desember i fjor, påsto

opposisjonen at det var begått

valgfusk.

n Over 1000 mennesker er til nå

blitt drept og rundt 300 000

mennesker er drevet på flukt

fra sine hjem.

n Konflikten retter seg blant annet

etter etniske skillelinjer mellom

folkegruppene luo og kikuyu,

som er to av i alt 40 ulike etniske

grupper i Kenya.

n Tidligere generalsekretær i FN

Kofi Annan megler mellom

partene, noe som fortsatt pågår.

www.fredag.no Foto: Getty Images

www.fredag.no Foto: Getty Images

se

FOTO: REUTERS/MIKE HUTCHINGS Med tillatelse fra Alternet

– Røde Kors regner med å ha hjelpeoperasjonen

gående i lang tid frem over.

Det er trist å se et land som Kenya gå

fra god økonomisk vekst og stabilitet,

til kaos og splittelse på så kort tid, sier

Kaspersen, som nå er ansatt som nestleder

i Beredskapsavdelingen i Norges

Røde Kors. n

Dette gjør Røde Kors:

n Flere hundre frivillige deler ut mat,

tepper, kjøkkensett, myggnett og

annen nødhjelp til ofre over hele

landet.

n Røde Kors bistår flere sykehus

med kirurgisk materiell, leger og

medisiner.

n Frivillige yter førstehjelp til skadde

og frakter omkomne ut av områdene.

n Arbeider med vannrensing i

flyktning leire, og forbedring av

de sanitære forholdene.

n Leter opp og gjenforener familiemedlemmer

som har kommet

bort fra hverandre.

n Kenya Røde Kors og Den internasjonale

Røde Kors-komiteen (ICRC)

driver hjelpearbeid i alle konfliktområdene.

Sørg for at din omsorg

lever videre

Ønsker du at noe av det du etterlater deg skal komme til

nytte hos mennesker som trenger hjelp? Da er det viktig

å skrive et testament. Det sikrer at dine bestemmelser

for fremtiden blir ivaretatt. Velger du å testamentere en

gave til Norges Røde Kors, er du med på å gi omsorg og

støtte til de mest utsatte i samfunnet.

Les mer om arv og testament ved å få

Norges Røde Kors’ fyldige brosjyre

gratis. Ring 22 05 40 00 eller se

www.rodekors.no/arv

STORE BEHOV: Kenyanere på flukt fra volden venter på nødhjelp utenfor Nairobi.

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 11


PÅSKEBEREDSKAP

FOTO: OLAV A. SALTBONES

12

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


3000

frivillige i påskefjellet

Nærmere en halv

million nordmenn

er på vei til påskefjellet.

Rekordstore

snømengder og

varierende temperatur

kan skape stor

snøskredfare.

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 13


PÅSKEBEREDSKAP

Klar som et påskeegg

Flere tusen frivillige bruker ferien på å gjøre din påske så sikker

og trivelig som mulig. Vi tok en prat med en av dem.

Tekst: Ståle Wig

PÅSKEBERDSKAP For sjette år på rad reiser Heidi

Rasmussen og vennene i Oslo Røde Kors Hjelpekorps

til Gaustablikk. I ti dager skal de ligge over

i et telt ved alpinsenteret, klare til å rykke ut hvis

ulykken inntreffer. Og det gjør den som regel.

– Selv om det stort sett går rolig for seg, har vi

alltid et par alvorlige utrykninger hver påske, sier

Rasmussen, som en dag bestemte seg for at

hun tilbrakte for mange

timer i sofaen foran tv’n,

og meldte seg inn i Hjelpekorpset.

I dag, seks år senere

har hun opparbeidet seg solid

erfaring, både som førstehjelpsinstruktør,

opera tiv leder

og lagvinner av Hjelpekorps-

NM.

– Hva tror du man bør passe ekstra på i påsken?

– Hvis man ferierer i fjellet er det først og fremst

det å lytte til fjellvettreglene som gjelder.

Værforholdene kan endre seg veldig raskt og det er

viktig å være forberedt på det. Man bør også lytte til

tv og radio, som kontinuerlig varsler om skredfare og

uvær. Enkelte hører ikke godt nok etter når varslene

kommer, mener Rasmussen. Hun påpeker at det ikke

«Respekter

fjellvett reglene

og lytt til vær- og

skredvarsler»

er alle som tar fram skiene og drar på fjellet i påsken.

– Både i bygd og by er det mange som heller nyter

ferien hjemme, og Hjelpekorpset er derfor i ekstra

beredskap også ved sjøen.

Klima gir nye utfordringer

I følge FN vil klimaforandringer trolig føre til flere

graders økning av gjennomsnittstemperaturen, noe

som igjen kan føre til flere snøskred og mer ekstremvær

i fjellet.

– Hjelpekorpset er nødt til å

ta klimaendringene på alvor. Vi

ser en tendens til at det blir mer

ekstremvær i Norge, og det kan

få konsekvenser i påskefjellet. Da

er det viktig at hjelpekorpsene

er riktig utstyrt og er trent til å

takle vanskelige situasjoner. Vi

må være kjent i fjellområdene vi leter i og samtidig

kjenne våre begrensninger, slik at det ikke går utover

sikkerheten til mannskapene, sier Rasmussen.

– Det er nettopp derfor vi øver så mye som vi gjør, helt

til ting sitter i ryggmargen. Med 24-timers konstant

beredskap, og en responstid på 5–10 minutter,

kan vi reagere lynraskt når det

smeller.

Sekken full av utstyr

Allerede på 1920-tallet begynte Røde Kors å hjelpe

folk i fjellet. I påsketider 1924 lå for første gang

løypene ferdig kvistet opp rundt fjellene i Finse og

Trollheimen. Siden den gang har antall frivillige i

Hjelpekorpset steget kraftig, og innsatsen spredd seg

fra fjell til kyst. Takket være utviklingen av ny tek nologi

blir stadig flere reddet.

Selv har Heidi Rasmussen sekken full av avansert

utstyr:

– Vi har med oss skredsøkere når vi leter i skred.

Disse kan raskt finne folk med liknende utstyr på seg,

noe som er vanlig hos såkalte ekstremkjørere. Ellers

har vi med oss førstehjelpssaker, søkestang, graveutstyr

og elektroniske kartlesere, sier Rasmussen og

legger til:

– Men selv om elektronikken er til god hjelp er

det ingenting som slår godt gammeldags kart og

kompass. n

FAKTA

n I fjor påske fikk nesten 700 personer assistanse

av Røde Kors Hjelpekorps i forbindelse med

skader.

n Over 200 personer fikk assistanse i de over

150 søk eller redningsaksjonene hjelpekorpsene

deltok i. 4 ble funnet omkommet.

n 845 hjelpekorpsere var involvert i aksjonene,

som varte i tilsammen 475 timer. Det blir 401 375

gratis tjenestetimer for rednings tjenesten.

n I år har Røde Kors Hjelpekorps rundt 3000

frivillige utplassert på 180 vaktposter over hele

Norge, hele påsken igjennom.

FOTO: LARS OTTO LAUKVIK/RKH

14

RØDE KORS-MAGASINET 02.07 01.08


Røde Kors’ infosentraler

påsken 2008

Infosentral Finnmark

Hjelpekorpshytta, 9790 Kjøllefjord

Infosentral Troms

Tromsdalen

Infosentral Nordland

Fridalen Valnesfjord

Infosentral Sør-Trønderlag

Vangslia, 7340 Oppdal

Infosentral Møre og Romsdal

Skaret, Molde kommune

Infosentral Nord-Trønderlag

Vulusjøen, Frolfjellet,

7600 Levanger

Infosentral Sogn og Fjordane

Utvikfjellet, Gloppen kommune

Infosentral Hedmark

Sjusjøen, Sjusjøvangen

hytte nr. 8

Infosentral Hordaland

Kvamskogen, Kvam kommune

Infosentral Oppland

Fjellvåk, Synnfjell,

Nordre Land kommune

Infosentral Vest-Agder og Aust-Agder

Hovden, Bykle kommune

Infosentral Buskerud

Golsfjellet Røde Kors

hovedinformasjonssentral

Tlf: 32076500 Faks: 32076501

E-post: golsfjellet@redcross.no

Infosentral Rogaland

Hunnedalen, Gjesdal kommune

Infosentral Vestfold

Ferjeodden 22, 3145 Tjøme

Infosentral Telemark

Rahaug hjelpestasjon, Jønnbu-Lifjell, 3800 Bø

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 15


PÅSKEBEREDSKAP

Fjellvettreglene

Værforholdene i fjellet endrer seg raskt og

det må man være forberedt på. Derfor er det helt

nødvendig å kjenne til fjellvettreglene.

1

2

3

Legg ikke ut på langtur uten trening

Du bør være godt trent før du legger ut på langtur i fjellet. Tren helst

med sekk utenfor løype, og gjennomfør treningsturen selv om vær

og føre er dårlig. Kanskje er det nettopp da du får den erfaringen du

trenger til fjellturen. Fjellturens lengde må tilpasses din fysiske og

psykiske form, din erfaring og det utstyret du har med.

Meld fra hvor du går

Mange turisthytter, hoteller og pensjonater har spesielle kasser der

du kan legge skriftlig beskjed om hvor du har gått. Dette kan være

til hjelp for redningsmannskaper hvis det blir aktuelt.

Vis respekt for været og værmeldingene

En gammel regel sier at man alltid skal respektere en dårlig

værmelding, men ikke ubetinget stole på godværsmeldinger.

Uansett værmelding bør du være rustet mot været. Husk at selv

frisk bris kombinert med sludd eller kulde kan gi forfrysninger.

Værmeldingen gir ingen detaljerte varsler om alle de lokale værvariasjonene

i våre fjellområder. Ta derfor hensyn til værvarslene

også i tilgrensende strøk og følg selv nøye med i værutviklingen.

FOTO: OLAV A. SALTBONES

16

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


4

5

6

7

8

9

Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer.

Når du ser uværet komme, eller det blir kaldere, bør du straks ta på

deg godt med klær. (Ytterst en vid anorakk, lange vindbukser, vindvotter

og et varmt hodeplagg.) Det er viktig at du gjør dette i tide!

Stå med ryggen mot vinden og hjelp også de andre med å få klærne

på. En vindsekk kan være til god hjelp.

Lytt til erfarne fjellfolk

Erfarne fjellfolk kan ofte gi deg opplysninger om skredfarlige steder,

om vind– og snøforhold og om hvilken rute du bør velge.

Bruk kart og kompass

Ha alltid med kart og kompass, og lær deg å bruke det. Studerer

du kartet før turen og tegner inn ruten du skal gå, har du lagt

grunnlaget for en sikker gjennomføring av turen. Følg godt med på

kartet også når det er klarvær og god sikt, så vet du til enhver tid

hvor du er. Når været først tjukner til, kan det være vanskelig å fastslå

nøyaktig hvor du står. Les kartet fremover, og merk deg punkt som

du kan kjenne igjen. Stol på kompasset. Bruk kartmappe festet rundt

halsen og livet. Et løst kart kan lett bli tatt av vinden.

Gå ikke alene

Går du alene, kan ingen gi deg øyeblikkelig hjelp eller få varslet

redningsmannskaper hvis du har kommet i vanskeligheter.

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Hvis du ikke er sikker på om du vil nå målet på grunn av dårlig vær

eller føre, snu og gå tilbake. Forsøk ikke å trosse været, andre kan

sette livet på spill under forsøk på å redde ditt liv. Legger du om

turen, husk å gi beskjed til den hytta som venter på deg. Legger du

ut på tur i friskt og usikkert vær, så gå helst mot vinden. Da er det

lettere å gå tilbake.

Spar på kreftene og grav deg inn i tide

Sterk vind gjør påkjenningene større. Avpass farten etter den

svakeste i følget, og unngå å bli svett. Hvis dere går bak hverandre i

rekke, bør du stadig snu deg for å se at de andre følger med. Husk å

spise og drikke ofte. Ved anstrengelser trenger kroppen mer drikke

enn du føler behov for. For lite drikke og mat gjør deg slapp, og du

kan miste motet. Vent ikke med å grave deg inn i snøen til du er

utslitt, noen timer i en snøhule klarer du godt. En vindsekk kan

også være et brukbart nødly.

Skredtips

Når man skal gå i fjellet vinterstid er det viktig å være klar

over faren for snøskred. Her følger noen tips om hva du

kan gjøre for å unngå skredfarlige områder.

Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på,

er å gå utenom områder der man kan løse ut skred:

n Terreng brattere enn 30 grader, også terrenget over deg,

ikke bare der du går

n Følg rygg, vær trygg,– men pass deg for skavlbrudd

n Hold deg unna bekkedaler og lesider

Det er særlig skredfare ved:

n Mye snø og vind de siste to-tre dagene

n Brudd og lyder i snødekket (drønn)

n Det er nylig utløste skred i nærheten

Norges Røde Kors Hjelpekorps har i mange år vært en naturlig

del av sikkerhetsberedskapen i fjellet. Vi har mange frivillige

som deltar i dette arbeidet. Men både opplæring og utstyr koster

penger. Derfor leter vi nå etter nye medlemmer.

Som medlem i Røde Kors bidrar du til trygghet. Det koster bare

250 kroner i året.

Send sms ”medlem” til 2221 og gi ditt bidrag til sikkerhet i fjellet.

www.rodekors.no

Foto: Sebastian Ludvigsen


– Åh, se solstrålen som lyser opp snøen der oppe på

fjelltoppen! Fantastisk! Og her er sporene etter en fjellmus

– eller kan det ha vært en røyskatt? Etter over 40 år som

fjellmann lar Nils Faarlund seg fortsatt begeistre over små

syn og tegn i naturen.

Fjellets

filosof

Tekst Marianne Wellén

Foto Olav A. Saltbones

Vi møter Nils Faarlund i Hemsedal, under det mektige

fjellet Skogshorn, der han for over 40 år siden

startet Norges Høgfjellskole i 1967. I vadmels nikkers,

velbrukt anorakk, «antikvariske» treski med «sukkerbit»

på tuppen, solide skistøvler, lange gamasjer

og med en velbrukt seildukssekk på ryggen, duver

han bortover nysnøen med seige stavtak.

– Dette utstyret synes jeg er det beste til den

form for friluftsliv jeg driver, sier han. – Jeg var

en av de første som skaffet meg plastski, innrømmer

han, men jeg byttet raskt tilbake til treskiene.

De egner seg bedre utenfor oppkjørte løyper, og gir

både bedre feste og bedre glid, påstår han. Og hans

overbevisning er så stor at han like godt har stiftet

«Treskienes venner».

Dropp fjellvettreglene!

Den spreke 71-åringen har ikke tenkt å pensjonere

seg. Denne uken holder Nils kurs for erfarne

tinde vegledere. En gruppe på fem gutter og en jente

som på alle måter er erfarne og fjellvante. Et par av

dem har gått over både Nord- og Sydpolen, flere har

klatret i Himalaya eller besteget andre høye fjell og

tinder verden over. Nå sitter de rolig og samtaler

i en ring midt i nysnøen mellom høye grantrær.

Denne uken skal de ikke overvinne noe eller sette

nye rekorder, de skal rett og slett øve seg i å lytte,

legge merke til og verdsette naturen. Ikke albue seg

frem, men lære å føye seg etter naturen. De lytter

oppmerksomt til Nils’ filosofi.

Nils har i alle år vært glad i å ferdes i naturen og

opptatt av hvordan vi forholder oss til naturen. Dette

har han kurset tusenvis av unge krigsskoleelever,

hjelpekorpsere og andre friluftsinteresserte i.

– Jeg er ikke noen regelrytter – og i de 9 fjellvettreglene

står det ingenting om hvordan vi skal

forholde oss til skred, ras eller isbre. Vi burde heller

hatt mer informasjon som forteller hvordan vi skal

ferdes etter evne, mener han.

18

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


PORTRETTET

Nils Faarlund

n Tillitsverv i Norges Røde Kors Hjelpekorps

fra 1970 til 2006, blant annet som leder

av Fjellredningstjenesten og for Ressursgruppe

Krevende Lende

n Fra 1974 har han vært Norges Røde Kors

faste delegat i IKAR (den internasjonale

fjellredningskommisjonen)

n Mottok i 1983 Norges Røde Kors Hjelpekorps

Fortjenestemedalje

n Mottok i 1997 Norges Røde Kors

Fjellskikkpris

«Det er for sent

å være pessimist

– det må handles nå!»

før han tok steget fullt ut, flyttet til Hemsedal og

startet Norges Høyfjellskole.

– Forskere og andre gjorde ikke bare nytte, men

også mye ugang, synes Nils. Spesielt utbyggingen av

elver og vassdrag opprørte ham.

– Jeg ble sint og ville ikke at vi skulle fortsette å

ødelegge dette landet. Jeg ville være med på å korrigere

kursen, få sivingeniører og andre til å innse

at bygging av demninger ikke er til det beste for

naturen, forklarer han. Nils var imot både utbyggingen

av Alta-vassdraget og reguleringen av Mardalsfossen

og sto i fremste rekke på barrikadene under

Mardøla-aksjonen i 1970.

Det var etter den store ulykkespåsken i 1967 der

16 mennesker omkom i fjellet, at pågangen fra Forsvaret,

Røde Kors, skoler og andre friluftsinteresserte

steg betraktelig. Alle oppdaget plutselig at de

måtte lære mer om fjellet og Norges Høgfjellskole

var eneste skole som drev helårsvirksomhet. – Jeg

arbeider og lærer bort hvordan man omgås livsfare

i naturen, men legger vel så mye vekt på at man lærer

å fare stille fram og verdsetter naturen for dens

mangfold, sier Nils.

Fra forsker til kroppsarbeider

Nils fikk tidlig interessen for vandring i skog og

mark. Han vokste opp på Skreia og fartet rundt på

Totenåsen, startet sin egen speidergruppe og så i det

fjerne de hvite fjellene i Jotunheimen.

– Da jeg som 18-åring var ferdig med gymnaset

måtte jeg bare av gårde. To uker tok det meg å gå

over hele Jotun heimen. Jeg begynte så på NTH i

Trondheim, men ønsket mer tid til å klatre og å gå

på bre. I 1959 fikk jeg jobb som brefører i Jotunheimen

for Den norske turistforeningen. Jeg ble kjent

med Arne Næss, Ralph Høibakk og Per Vigerust,

som jeg har dratt på mange spennende turer med,

både i inn- og utland. Alle er vi medlemmer i Norsk

Tindeklubb, som i disse dager feirer 100 års-jubileum,

forteller Nils.

Den tidligere biokjemikeren var forsker i fire år

Klimaendringer

Nils liker best å tråkke sine egne spor, og holder seg

langt unna preparerte løyper og stier.

– Slike «trikkespor» er ikke noe for meg, heller

ikke nedtråkkede stier. Bare se på Besseggen – der

er slitasjen så stor at man snakker om flere millioner

kroner i reparasjoner, sier Nils oppgitt. – På 40 år

har jeg selvfølgelig sett endringer i klimaet. Vi har

kortere vintre, mer ustadig, fuktigere og mildere

vær. Men først nå går alvoret opp for folk. Som jeg

pleier å si: Det er for sent å være pessimist – det må

handles nå!

– I dag har vi sett mange vakre bilder, oppsummerer

Nils.

– Solsstreif over Skogshorn, uberørt nysnø, lett

snødryss fra trærne og dyrespor i snøen. Det er

viktig å legge merke til og verdsette naturen, poengterer

han enda en gang før han i skumringen tar

skiene fatt og legger etter gruppen med tindeveglederne

for å dele sin livsfilosofi med dem. n

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 19


Søker tilflukt

NORWAY

hos sine naboer

IRAK: Forlat landet, eller møt en brutal død.

Dette er virkeligheten for mange irakere.

FINLAND

R

FAKTA

Abdul Sattar, Dunia, Nawal og Abdul Karim har to

ting til felles: Drapstrusler tvang alle fire til å flykte

fra hjemlandet Irak. Nå er de avhengige av Røde

Halvmåneforeninger i nabolandene.

De to mennene og kvinnene kommer fra ulike

etniske og sosiale bakgrunner. Hver har sin egen

historie og årsak til å måtte flykte fra Irak. Selv om

de kommer fra forskjellige utgangspunkt er truslene

de møter de samme: Forlat landet, eller møt en brutal

død.

Etter over seks år med væpnet konflikt og en

stadig mer usikker hverdag, har rundt 4,2 millioner

irakere flyktet fra sine hjem. Dette er den

største folkeforflyt ningen i Midtøsten siden over

800 000 palestinere flyktet til sine naboland i 1948

(UNHCR).

20

Intern eksil i Irak

n I flukten fra sekterisk vold i Irak fortsetter hundrevis

av familier å forlate sine hjem hver eneste dag. Noen

lever i tilfluktsrom, andre bor sammen med familie

og venner. De mindre heldige menneskene drar til

forlatte bygninger eller bor i telt. De fleste beveger

seg mot nord, men intern forflytning i landet er svært

begrenset. Mer enn 2 millioner irakere er internt

fordrevne.

n Fordrevne familier etterlater seg det meste av

sine eiendeler, utenom penger. Men mange har

allerede utarmet sine økonomiske ressurser. Deres

tilstedeværelse legger en stor økonomiske byrde på

samfunnene som tar imot dem. Å finne en jobb er

utfordrende på grunn av mangelen på muligheter

i mange områder hvor internt fordreven befinner

seg. Deres tilstedeværelse legger økt press på vann,

helsetjenester, utdanning og mat.

RØDE KORS-MAGASINET 01.08

I frykt for sitt liv forlot Abdul Sattar (30) Bagdad

for et år siden, og slo seg ned i Damaskus. Da han

ESTONIA

slapp opp for penger i juni 2007 bestemte han seg for

å dra tilbake til Bagdad for å selge bilen sin, som da

var hans eneste gjenværende eiendel av verdi. LATVIA«Det

var mitt eneste alternativ», forklarer han gråtkvalt.

LIT.

Problemene hans begynte nesten med en gang

han krysset grensen til hjemlandet. Han ble stoppet

ved et kontrollpunkt på vei til et sted han kunne

BELARUS

få solgt bilen sin. Her ble bilen hans tatt fra ham.

Abdul og ni andre mennesker ble tatt til fange, puttet

i en minibuss og kjørt til et hus.

«Jeg så torturinstrumenter hengende fra taket»,

minnes Abdul Sattar. De ble alle banket og torturert.

To menn ble skutt på stedet. Resten ble tatt til et

MOLD.

henrettelsessted ytterst i Sadr City i Bagdad. ROM.

BULGARIA

n På denne måten påvirker flyktningene alle. Mange

fordrevne familier har også mistet kontakten med

sine kjære, og håper desperat på nyheter om dem.

GREECE

n Den irakiske Røde Halvmåneforeningen er fortsatt

den største humanitære bidragsyteren når det

gjelder å hjelpe internt fordrevne. Siden 2005 har

ICRC gjennomført nødhjelpsaktiviteter for de mest

sårbare menneskene, som inkluderer både fordrevne

mennesker og innbyggere. I tillegg til å støtte

helseprosjekter, har ICRC satt i gang rehabiliteringstiltak

for vannanlegg, de støtter den irakiske Røde

EGYPT

Halvmåneforeningens programmer som forsyner

fordrevne mennesker med essensielle artikler, og

leter etter savnede personer.

Hassan, ICRCs talsperson for Irak

SUDAN

Med hodene tildekket av sine egne skjorter, ble

gislene beordret til å knele. Det var daggry da de ble

skutt på kloss hold. Abdul Sattar ble skutt tre ganger.

En av kulene kilte seg fast i kjeven hans. Han kan

knapt åpne munnen nå.

«Jeg kan ikke tro at jeg var så heldig. Smerten var

uutholdelig, men jeg klarte å snike meg vekk derfra».

Alle de andre døde momentant.

Abdul Sattars familie tok ham til et sykehus i nærheten,

hvor han måtte gjennomgå flere operasjoner.

Redd for at han skulle bli kidnappet igjen, og drept,

dro han tilbake til Damaskus samme dag som han

ble sluppet ut fra sykehuset.

UKRAINE

Dunia, som også er Shiite-muslim, rømte fra

Bagdad fordi mannen hennes – en smed som hadde

hjulpet irakiske styrker å armere kjøretøyene sine –

SYRIA

ISRAEL

JORDAN

FLYKTER TIL NABOLAND: UNHCR beregner at mer

enn 4, 2 millioner irakere har forlatt hjemmene sine.

Av disse er rundt 2,2 millioner internt SAUDIfordrevne,

mens over 2 millioner har flyktet til naboland,

ARABIA

spesielt til Syria og Jordan. I 2006 var irakere den

største nasjonaliteten som søkte asyl i Europa.

ERITREA

IRAK

YEMEN

DJIBOUTI

IRAN

OMAN

KA

UZBEKISTAN

AF


INNSIKT

MIdtøsten

FOTO: JOHN HULTGREN/AFTENPOSTEN

FLYKTER: I følge flere internasjonale rapporter, forlater cirka 50 000 irakere hjemmene sine hver måned. De fleste av disse drar til Syria eller Jordan

før de eventuelt forsøker å reise til et tredje land.

ble advart om at de var i fare, og siden kidnappet av

motstandsbevegelsen.

Abdul Karim og Nawal er tidligere Ba’ath partimedlemmer,

begge er Shia-muslimer. De ville ha

blitt drept dersom de hadde blitt på hjemstedet.

Nawal mistet begge bena sine under et amerikansk

bombeangrep i 1991.

Økende befolkning

«Et sted mellom 25 000 og 30 000 nye irakere kommer

til Syria hver måned», sier Abdul Rahman

Al-Attar, president i den syrisk-arabiske Røde

Halvmåneforeningen. «Mange av disse har ikke midler

til å forsørge seg selv».

Mer enn to millioner «eksternt fordrevne» irakere

har krysset grensen til nabolandene Syria og Jordan

siden konflikten startet i 2003. Den store befolkningsveksten

i disse to landene (over 8% i Syria og

15 % i Jordan) har lagt en stor belastning på helseog

utdanningstilbud, vann og andre systemer. Priser

på forbruksvarer, fast eiendom og husleier har steget

kraftig. Mer enn 750 000 irakere har søkt tilflukt i

Jordan, og nesten 1,5 millioner i Syria.

Farlig i hjemlandet

I august i fjor innviet Jordan Røde Halvmåne

den første av fem helseklinikker for irakere. I samarbeid

med Det internasjonale Røde Kors- og Røde

Halvmåne-forbundet (IFRC), som lanserte en

appell for å samle inn15 millioner amerikanske

dollar til irakere i Syria og Jordan, skal nasjonalforeningene

sørge for helsetilbud til 40 000 familier

i Jordan, og 30 000 familier i Syria.

Den syrisk-arabiske Røde Halvmåne-foreningen

har etablert tolv helseklinikker rundt Syria, i samarbeid

med UNHCR og andre organisasjoner. Disse

klinikkene har spesialiserte medisinske tilbud, slik

som gynekologi, tannpleie, indremedisinsk, neurologisk

og pediatrisk behandling, i tillegg til vaksinering.

«Jeg behandler nesten 200 pasienter med beinproblemer

per uke» forteller Akram Al-Hasani, en

kirurg ved Sayyida Zainab klinikken. «Mange har

skuddsår eller gamle skader».

Klinikkene tar i mot både irakere og syrere til

behandling. «Nesten 70 % av befolkningen i dette

området er irakere, resten er syrere» forklarer Amer

Al-Ali, direktør ved Jaramana helseklinikk. «Begge

parter er velkomne her, vi diskriminerer ikke».

I Damaskus har utsendte fra regjeringer, Røde

Kors-bevegelsen, FN og andre humanitære organisasjoner

diskutert forbedringen av helsetilbudene

til irakere i Egypt, Jordan og Syria.

Abdul Sattar, Nawal, Abdul Karim, Dunia og

tusenvis av andre irakere føler seg velsignet for at de

blir tatt hånd om i eksil. Abdul Sattar sier han ikke

vil vende hjem igjen med det første.

«De ringte til fetteren min fra Irak», sier han. «Jeg

er redd. De vet at jeg bor i Damaskus».

De tre arrene hans ser ut til å ha blitt leget, men

de psykologiske arrene av prøvelsene han, og tusenvis

av andre, har vært igjennom, kommer til å ta

mye lengre tid å lege.

Av Saleh Dabbakeh, informasjonsdelegat for

IFRC, Midtøsten og Nord-Afrika.

Oversatt til norsk av Susan Fay Kelly.

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 21


Nå kan du bli

Røde Kors-

22

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


artistgalla

fadder!

5. april er det Røde Kors

som har Artistgallaen

på TV2. Formålet er å

skaffe mange nye faddere

til vårt arbeid for barn

som lider nød.

Foto: Olav A. Saltbones

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 23


Gledesstund

i slummen

BELIZE

JAMAICA

MEXICO artistgalla

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMA

HAITI

COLOMBIA

DOMINICAN REP.

ST KITTS AND

NEVIS

VENEZUELA

GRENADA

ANTIGUA AND

DOMINICA

ST LUCIA

BARBAD

ST VINCENT A

TRINIDAD A

SU

GUYANA

COLOMBIA: For barna i slummen i Bogotá sentrum,

er dagene like. Unntatt lørdag. Da ruller Den

hvite bussen fra Røde Kors inn i fattigkvarteret Colombianita,

og gata med søppel og kloakkstank forvandles

til et livlig barneselskap.

Unger som ellers graver i søppelhaugene og løper

unna biler, kaster seg i leken, og de får klemmer

og klapp av voksne som har tid til dem. De største

ungene spiller fotball og hopper tau og paradis. De

minste ser tegnefilm og maler og tegner. Motivene

på tegneblokken er ofte Den hvite bussen.

Michelle (5) gleder seg til hver lørdag. Det gjør

mamma Maria Rubiela Rodriguez også. Firebarnsmoren

har bodd i området et knapt år, og forteller at

hun går stadig i angst for at det skal skje barna noe.

Nabolaget preges av vold og dop og kriminalitet.

Den yngste, Michelle, tør hun knapt slippe utenfor

døren. Men når Røde Kors kommer, vet hun at datteren

er trygg noen timer.

Som mange andre i borgerkrigsherjede Colombia

er familien Rodriguez flyktninger i eget land.

For et knapt år siden fikk de ordre fra en paramilitær

gruppe om å forlate huset sitt. Nå bor familien

i hoved stadens slum, hvor mamma selger sigaretter

og sukker tøy for å tjene til brød på bordet.

I millionbyen Bogotá er det enorme områder med

illegal bebyggelse – skur bygget av planker og plastfiller

og bølgeblikk. Selv i de bratteste åssidene over

byen klorer små hus seg fast. Når det regner kraftig,

går det leirras, og noen av husene må slippe taket.

Nøden er stor i slummen, og som regel er det barna

som lider mest. Den hvite bussen bemannes av

frivillige fra det lokale Røde Kors. Lege og psykolog

er med, og noen ganger tannlege. Inni bussen er det

avlukker ECUADOR som brukes til medisinske undersøkelser.

Under leken snakker psykologen og de frivillige fra

Røde Kors med ungene og finner ut hvordan barna

har det. Mange mangler skoletilbud. Mange kommer

fra hjem med mishandling og vold og rus. Når

barnas tillit er vunnet, nærmer ofte mødrene seg, og

Røde Kors kan gi støtte til dem også. Mødrene tilbys

yrkesopplæring til å stå sterkere på arbeidsmarkedet,

og hjelp til å søke støtte fra myndighetene for å


flytte til et bedre hus.

Gatabarna er de som PERU har det aller verst. Barn ned

i tiårsalderen sover på hard asfalt og ruser seg BOLIVIA for å

glemme. Mange av dem kommer aldri til vokse opp.

Røde Kors jobber for å lindre smerten i deres korte

liv, og tilbyr dem mat og rene klær og samtaler og

lek. Noen timer i uken får disse ungene lov til å være

det de er: Barn. n Tekst: Jan Petter Solberg


PANICAPROGRAMMET: Målet

er å gi ungene trygghet og

skolegang, slik at de kan vokse

opp og klare seg selv.24

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


FAKTA

PORTUGAL

SPAIN

AND.

ITALY

VATICAN

TURKEY

GEORGIA

AZERBAIJAN

ARMENIA

GREECE

TUNISIA MALTA

Colombia

CYPRUS

SYRIA

LEBANON

IRAQ

Folketall: 46 millioner

WEST BANK

IRAN

Fattigdom: MOROCCO64 prosent lever under nasjonal

fattigdomsgrense

ISRAEL

Ung befolkning: Over 30 prosent av

JORDAN

befolkningen er under 15 år

KUWAIT

Barnedødelighet (under 5 år): 21 per ALGERIA 1000

BAHRAIN

Væpnet konflikt: Borgerkrig de siste 40 årene

LIBYA

EGYPT

QATAR

ESTERN SAHARA Barnesoldater: Hver fjerde geriljasoldat –

eller paramilitære – er under 18 år

U.A.E.

Internt fordrevne: Tre millioner er flyktninger

i eget land. Bare Sudan har flere

SAUDI ARABIA

Miner: Colombia er det landet som har flest

MAURITANIA mineofre i verden MALI

OMAN

Kriminalitet: Et av verdens voldeligste land. NIGER

SUDAN

Narkotika: Verdens største produsent av

ERITREA

SENEGAL kokain. Utgjør 80-90 prosent av verdensmarkedet.

BURKINA

CHAD

YEMEN

IA

Samarbeid: Norges Røde Kors har støttet

DJIBOUTI

BISSAU

GUINEAColombia Røde Kors siden 1970

BENIN

NIGERIA

Puleng har

Frivillige: Colombia Røde Kors har 35 000

SOMALIA

frivillige

TOGO

SIERRA LEONE

COTE D'IVOIRE

CENTRAL

AFRICAN REPUBLIC

LIBERIA

CAMEROON

ETHIOPIA

Dette gjør Røde Kors:

begynt på skolen

n Hjelper barn som bor på gata eller står i risiko

UGANDA

SAO TOME AND PRINCIPE

KENYA

for å havne på gata. Målet er å få dem tilbake

CONGO

på skolen.

n Gatebarna får mat, rene klær og mulighet til å

D. R. OF THE

GABON

RWANDA

vaske seg. Lek, samtaler, førstehjelp, psykologbistand.

da jeg så henne første gang for snart BURUNDI 5 år siden. Nå 23 prosent av landets befolkning lever med sykdom-

LESOTHO: Jeg trodde CONGO ikke Puleng (6) ville klare seg foreldreløse barn, og hovedårsaken er hiv/aids. Mer enn

n Tett kontakt med barn som står i risiko for havne er hun en sterk jente som har begynt på skolen, sier men. En hel generasjon er i ferd med å bli borte. På FNs

på gata, og som ofte må jobbe i stedet for å gå nasjonal koordinator for Lesotho Røde Kors’ TANZANIA barneprogrammer,

Lithapelo Kutlanyane.

har toppet listen, ligger landet på 138. plass.

Human Development Index, der Norge flere ganger

på skole. Individuell oppfølging av barna og

deres familier. Kontakt med barnas skole og

Puleng har fått venner på skolen, men savner ofte Et annet

nærmiljø.

COMOROS omfattende problem er at ettersom så stor

n Mødrene får yrkesopplæring og kurs i barneoppdragelse.

Familier med vold og mishandlengs

bestefar ANGOLA døde i 2006

bestemor Mamosimoli i løpet av skoledagen. Pu-

del av arbeidsstokken dør eller er for svake til å jobbe,

MALAWI

ZAMBIA

og det har vært tøft for er det mange som ikke får produsert sin egen mat,

ling og rusmisbruk får hjelp til å endre atferd. bestemoren å ta hånd om sine fem barnebarn siden. eller tjent penger til familien. Familier blir stående

Helsetjeneste, sosiale nettverk, psykologbistand, Pulengs foreldrene er døde av aids.

uten inn tekter og mennesker som lever med hiv/aids

hjelp til kontakt med myndighetene.

I Lesotho er over halvparten av landets befolkning får ikke riktig næring, noe som MAURITIUS er avgjørende for å

n Familier i slummen får hjelp til å flytte til

barn under

ZIMBABWE

bedre hus.

NAMIBIA

18 år. Opp mot 180 000 barn har mistet

sine foreldre. Ingen land i verden har så mange Tekst: Morten Tønnessen-Krokan

kunne leve

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

lenger og tåle de kraftige medisinene. n

BOTSWANA

GHANA

EQUAT.

KOSOVO

F.Y.R.O.M.

ALBANIA

S

E Y C

H E

L

L

TURKMEN.

S

E

KURS: Gjennom kontakten med Røde Kors har

Michelles mamma Maria lært en god del, blant

annet om barneoppdragelse.

FAKTA

Lesotho

SØR-AFRIKA

LESOTHO

SWAZILAND

Folketall: 1,8 millioner

Barn under 18 år: 857 000

Andel som lever for under 2 dollar dagen:

56 prosent

Andel undervektige barn under 5 år: 20 prosent

Forventet levealder for mennesker uten

hiv/aids innen 2010: 65 år

Forventet levealder for mennesker med

hiv/aids innen 2015: 35 år

Dette gjør Røde Kors:

n Betaler skolepenger og for skoleuniform

n Gir mat, såkorn og hjelper til med å etablere

små grønnsakshager slik at de som direkte

eller indirekte er rammet av hiv/aids kan dyrke

sin egen mat

n Hjelper barn og voksne med å leve med den

vanskelige situasjonen gjennom samtaler,

møteplasser for barn og unge rammet av

hiv/aids

n Oppmuntrer til og følger opp barn og voksne

som tar hiv/aids-medisiner og bidrar til at de

får riktig ernæring

n Hjelper til med aktiviteter som kan gi små

inntekter til hushold

n Gir madrasser, tepper, klær, vaskebaljer, tepper

og andre nødvendighetsartikler

n Driver påvirkningsarbeid på lokalt, regionalt

og nasjonalt nivå, mot myndigheter, politi og

arbeidsgivere og andre aktører

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 25


TUNISIA

MALTA

CYPRUS

LEBANON

WEST BANK

SYRIA

IRAQ

IRAN

FÅTT PLASS: Jerome

skal begynne på en

spesialskole for døve

LIBYA

og blinde. Det gleder

han seg til.

EGYPT

ISRAEL

JORDAN

KUWAIT

SAUDI ARABIA

BAHRAIN

QATAR

U.A.E.

IGER

CHAD

SUDAN

ERITREA

YEMEN

OMAN

NIGERIA

CAMEROON

CENTRAL

AFRICAN REPUBLIC

ETHIOPIA

DJIBOUTI

SOMALIA

AT.

GABON

CONGO

D. R. OF THE

CONGO

RWANDA

BURUNDI

UGANDA

KENYA

TANZANIA

S

E Y C

H E

L

L

S

E

FOTO: Monica Larsen

ANGOLA

NAMIBIA

ZAMBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

MALAWI

MOZAMBIQUE

COMOROS

MADAGASCAR

MAURITIUS

SØR-AFRIKA

LESOTHO

SWAZILAND

Jerome har

en ekstramamma

FAKTA

Sør-Afrika

Folketall: 48 mill

Andel av befolkningen under 15 år: 32%

Levealder:

Menn 49,5 år (Norge 77 år)

Kvinner: 52 år (Norge 82 år)

Andel barn som er undervektige

(barn under 5 år): 12%

Andel som lever på under 2 dollar

pr dag: 34%

Andel med HIV (av personer i alderen

15–49 år): 19%

Antall foreldreløse barn som følge

av AIDS: 1,2 mill

Arbeidsledighet: 27%

SØR-AFRIKA: Hvis du er hiv-positiv, blind og har en

syk mor – da kan det være fi nt med en ekstra omsorgsperson.

Det har Jerome (8).

For tre år siden ble han kjent med Lorraine, som

jobber som frivillig for Røde Kors. Da de møttes, lå Jerome

på sykehus og var svært syk. Legene fant ut at han

var hiv-positiv, og ga Jerome medisiner mot sykdommen.

Det hjalp. For ett år siden ble han likevel blind.

Lorraine og Jerome er svært knyttet til hverandre.

– Han har et eget rom i hjertet mitt, forteller

Lorraine. De to ser hverandre trefem ganger i uka.

Da Jerome ble blind, måtte han slutte på skolen. Nå

har han fått plass på en spesialskole for døve og blinde.

Der skal han gå i 12 år. Jeromes mamma, Magdalena

(33), er både stolt og glad på sønnens vegne.

– Jeg skal besøke han hver helg, og i feriene kommer

han hjem hit, forteller hun. I 1998 mistet hun

mannen sin, også han av aids. Bare eldstesønnen på

14 år er frisk.

– Min største bekymring er at jeg ikke skal leve

lenge nok til å ta meg av Jerome mens han er liten.

Han har jo bare meg, sier hun.

Men nå får både Jerome og Magdalena medisinsk

oppfølgning av Røde Kors. Én gang i måneden går

de den timeslange turen til klinikken for å få utdelt

medisinene. Røde Kors-frivillige hjelper til hjemme,

for å sikre at medisinene blir brukt på riktig måte.

– Nå som Jerome får medisiner, har jeg stor tro på

at han skal klare seg, sier Magdalena.

Jerome selv bobler over energi og humør. Dagen

etter skal han begynne på ny skole. Da får han besøk,

og ikke bare fra mamma.

– Jeg kommer også, sier Lorraine. n

Tekst: Liv Røhnebæk Bjergene

26

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


artistgalla

VIL LÆRE: På skolen er

det masse barn, og de lærer

bokstaver. – Det vil jeg også

lære, sier Valja Gusarova.

Dette gjør Røde Kors:

FOTO: Monica Larsen

n Røde Kors sørger for at barna ikke blir underernærte.

Når de ikke greier å skaffe nok mat selv, får de hjelp

til dette. Røde Kors kjøper også inn såkorn, frø,

hakker og spader til å lage grønnsakshager.

n Hjelper barna med nødvendig utstyr og hjelpemidler

som feks såpe, vaskepulver, klær, madrasser,

tepper og vannkanner

n Skolepenger og skoleuniformer – slik at de får

mulighet til å gå på skole

n Leksehjelp

n Informasjonsarbeid om barns rettigheter

n Ungdomsklubber

n Hjelp til å finne frem i det offentlige byråkratiet

n De frivillige følger opp at de barna som er syke

tar medisinene sine og hjelper foreldrene, eller

besteforeldrene, med å ta seg av barnet, hvis de har

behov for det.

n Helseopplysningsarbeidet – informasjon på skolene

om seksualitet, hvordan unngå smitte, hygiene,

ernæring, men også info om trafikk-sikkerhet og

miljø. Røde Kors samarbeider også med sosialarbeiderne

på skolen.

n Hjelp til å snakke om / bearbeide sorgen etter tap av

foreldre. De frivillige gjør en fantastisk jobb. Nesten

alle har familie ved siden av og gjør dette i tillegg til

deres egne utfordringer.

Drømmen

om skolegang

nordVEST-RUSSLAND: Valja Gusarova (7) tar

imot oss med et strålende smil med to store nye

fortenner, slik syvåringer gjerne har. Vi henger

fra oss jakken og unngår så vidt å henge den rett

over tre kakkerlakker som kravler langs veggen.

De sanitære forholdene hjemme hos Gusarova

er ikke de aller beste, selv om de nå har det langt

bedre enn hvordan det var før de kom i kontakt

med Røde Kors. I dag har de møbler, senger,

varme i huset og glass i vinduene. For syv år siden

lå de rett på gulvplankene, uten strøm eller glass i

vinduene. Og ikke minst: i dag mottar hele familien

et varmt måltid mat hver dag fra Røde Kors

sittsuppekjøkken. Det er det de overlever på.

Vi går inn i den lille stuen der familiens 10 medlemmer

ligger og sitter nærmest oppå hverandre.

Humøret er upåklagelig og varmen mellom familiemedlemmene

gjør at man fort glemmer kakkerlakkene.

Lille Valja er hjerteknuseren i familien

med sitt strålende humør, og sprer glede rundt seg

til alle hun snakker med. Men Valja har en stor

sorg. Når alle søsknene hennes går til skolen må

hun bli hjemme. Selv om hun er i skolealderen:

Jeg kan ikke gå på skole, for jeg kan ikke stave

alle bokstavene i alfabetet rent. Jeg håper jeg klarer

å lære alle bokstavene. Jeg kna ca halvparten og

mamma må hjelpe meg med resten.

Valja har en talefeil og trenger logoped for å få

lov til å begynne på skolen. Men det har ikke familien

råd til. Inntil videre må moren øve med Valja,

men jenta lengter etter å få lov til å være sammen

med sine jevnaldrende. n Tekst: Siw Winther

Tromsø

STOLT: Jeromes mamma Magdalena er både stolt og

glad på sønnen Jeromes vegne.

Trondheim

Ålesund

NORWAY

Sundsvall

SWEDEN

Umeå

Kiruna

FAKTA

Vaasa

Hammerfest

Russland

Vardø

Vadsø

Murmansk

Folketall: 142 millioner

Levealder: Menn 59 år, kvinner 72 år

Antall gatebarn: ingen offisielle tall, men

Luleå antatt fra 200 000 til over en million

Andel under Oulunasjonal fattigdomsgrense:

31%

FINLAND

Petrozavodsk

Dette gjør Røde Kors:

n Gir varme måltider (hver måned er det normalt

mellom 6000 og 7000 barn som får et varmt

måltid hver dag suppekjøkkenene holder åpent)

n Aktiviteter for barn og unge

n Helsearbeid – forebygging av blant annet

rusmisbruk og smittsomme sykdommer

n Arbeid med gatebarn, inkludert rehabiliteringssenter

i St. Petersburg som

Nar'yan

skal

Mar

åpnes første

halvår 2008

n Opplæring i praktiske ferdigheter

n Førstehjelpstrening

n Rådgivning og støtte til barn og familier i

vanskelige situasjoner

n Informasjonsarbeid – for eksempel om

barns rettigheter

Arkhangel'sk

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 27

R U S S I A N F E D E R A T I O N

Vorko


artistgalla

Stiller opp for barna

Mia Gundersen og Sondre Lerche er artistene som fronter Artistgallaen som

sendes direkte på TV2 5. april. I forkant av programmet besøkte Sondre Lerche

det lille afrikanske fjell landet Lesotho og Mia Gundersen dro til Sør-Afrika.

Bli Røde Korsfadder!

Send «fadder»

til 2221 eller gå inn på

www.rodekors.no

TEKST OG FOTO: olav a. saltbones

SONDRE: – Det var gøy å spille for

barna, forteller Sondre etter et en minikonsert

med kun barn som publikum.

I februar reiste han fra New York

til Lesotho for å møte noen av barna

som får støtte fra Røde Kors. I en liten

landsby utenfor hovedstaden Maseru

tok han fram gitaren.

Sammen med kona Mona Fastvold

fikk han et sterkt møte med barna i

Thaba Bosiu-området.

– Jeg gjør ikke dette for at barna skal

vite hvem jeg er. Forhåpentligvis kan

disse barna og deres historier føre til at

folk hjemme i Norge føler en tilhørighet

og et fellesskap med det som skjer her

og får lyst til å hjelpe, sier han.

Sterkt møte

Lesotho er et land hvor AIDS har skapt

dype sår i samfunnet. Mange barn vokser

opp uten foreldre.

– Vi ble kjent med en HIV-positiv

jente på 13 år. Hun har mistet både far

og mor. Nå tar hun seg av hele resten

av familien. 5–6 barn, en tante som er

i siste stadiet av AIDS pluss en bestemor,

som hun vet ikke lever evig. Jenta

viste oss hvilke forhold de legger seg i

om kvelden samtidig som hun fniste

og lo. Ved siden av ligger tanta og dør

i et hjørne i det samme rommet. Den

kontrasten er det helt umulig for oss å

forstå, forteller Sondre.

Et talerør for barna

Han sa ja til å reise til Lesotho med

Artistgallen for å gi prosjektet oppmerksomhet.

– Det som er så bra med dette prosjektet

er at arbeidet utføres av frivillige

som kjenner nabolaget og familiene

og som rapporterer oppover hva de

enkelte trenger, slik at pengene vi gir

Norge kan komme best mulig til nytte,

sier Sondre. n

28

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


For 200 kroner i måneden blir du

Røde Kors-fadder og bidrar til:

n Å sørge for at barna ikke blir

underernærte. Når de ikke greier

å skaffe nok mat selv, får de hjelp

til dette. Alt fra suppekjøkken

hvor barna kan komme og spise,

til å skaffe husdyr og dyrke mat.

Røde Kors kjøper inn såkorn,

frø, hakker og spader, og lager

grønnsakshager sammen med

familiene.

n Hjelpe barna og deres familier

med nødvendig utstyr og

hjelpemidler som for eksempel

såpe, vaskepulver, klær, madrasser,

tepper og vannkanner

n Skolegang og leksehjelp – slik at

de får mulighet til en alternativ

fremtid

n Bygging av vannbrønner,

vannledninger, latriner og hus

til hjemløse barn

n Helsetjenester

n Hjelp for familier til å finne frem

i det offentlige byråkratiet

n Informasjonsarbeid om barns

rettigheter

n Helseopplysning, informasjon

om hygiene og kosthold, seksualitet

og hvordan unngå smitte

(spesielt hiv/aids)

n Ungdomsklubber – hvor de

kombinerer aktiviteter og informasjon.

Ungdom lærer ungdom

om temaer som hiv/aids, prevensjon,

rus/alkohol, pubertet,

skolegang, framtidsplaner og

familieplanlegging.

n Hjelp til å snakke om og

bearbeide sorgen etter tap av

foreldre. Når livet er vanskelig

for barna i programmet, så er det

veldig verdifullt å ha de Røde

Kors-frivillige å snakke med.

n Førstehjelpstrening

n Rådgivning og støtte til barn og

familier i vanskelige situasjoner

mia: I byen Bloemfontein i Sør-Afrika

møtte Mia 7 år gamle Nobengazi. En

jente som har mistet begge foreldrene

sine.

– Da jeg kom hjem til Nobengazi

tenkte jeg at huset ikke ser så ille ut.

Det var ikke et skur. Men det betyr jo

egentlig ikke så mye, det er skjebnen

barna har som betyr noe. Hun har

mistet begge foreldrene. Da skjønner

jeg hvor tøft disse barna har det, og

hvor avhengige de er av hjelpen de får.

Det å være 7 år å savne foreldrene sine

tror jeg alle kan kjenne på, sier Mia.

Imponert av de frivillige

Røde Kors gir barn som Nobengazi

tett oppfølging i hverdagen. De frivillige

kan ikke fylle savne etter foreldrene,

men hjelper barna med noen

hverdagslige ting som foreldrene ville

ha gjort dersom de levde.

– De frivillige jeg har møtt her gjør

en fabelaktig jobb. Det å se hvor mye

de frivillige betyr for barna har rørt

meg langt inn i sjelen. Og når jeg

møter barn som Nobengazi får jeg

bare lyst til å gi henne en annen virkelighet.

Men det nytter ikke at følelsene

tar overhånd. Derfor betyr det ikke

så mye hva jeg føler. Jeg vet at livet til

disse barna ville vært betydelig verre

hvis ikke Røde Kors hadde vært der

og hjulpet til i hverdagen, forteller

hun.

Det nytter å gi

Mia oppfordrer alle til å støtte opp om

aksjonen «Bli Røde Kors-fadder».

– Å gi er noe av det viktigste vi kan

gjøre. For meg har det en stor betydning

å få muligheten til å se hverdagen

til noen av barna som får hjelp,

og for klare viktigheten av å gi, sier

Mia. n

MYE LYS,

MEN LITE VARME.

Mange barn kjenner varmen fra solen om dagen og ilden om

kvelden, men savner varmen og omsorgen fra sin egen familie.

Fordi de ikke er der lenger.

Det å være der når det trengs - og gi menneskelig nærhet og

omtanke, er noe av det viktigste våre frivillige hjelpere gjør. I

tillegg til å bidra med mat, medisiner og skolegang, slik at nye

generasjoner kan klare seg selv. Sammen.

Hvis du støtter Røde Kors sitt fadderprogram med 200 kroner

i måneden er du med på å gi foreldreløse og utsatte barn et

håp om en bedre fremtid.

BLI RØDE KORS-FADDER – SEND “FADDER” TIL 2221.

DIN HJELP KOMMER FREM.

Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 29


ILDSJELEN

Navn: Caroline Johansen

Alder: 18 år

Bosted: Alta

Utdannelse: Går siste år på videregående skole

Aktuell: Primus motor for Røde Kors Ungdom i

Alta. Har nettopp besøkt Murmansk i forbindelse med

opptak til Artistgallaen og opplevd sterke møter med

russiske barn og deres familier.

Ung og

engasjert

Tekst: Marianne Wellén

Foto: Olav A. Saltbones

n Hvordan ble du engasjert i Røde Kors?

Bestemor var aktiv i Besøkstjenesten, og da jeg gikk

i 3. klasse hadde jeg også lyst til å gjøre noe i Røde

Kors. Jeg var med på to landsleirer i Røde Kors Ungdom

og lærte om prinsippene og førstehjelp. I høst

ble jeg av spurt av Røde Kors-styret i Alta om jeg

ville starte en Røde Kors Ungdom gruppe i Alta.

Jeg fikk delta på den årlige sentrale ungdomskonferanse

til Røde Kors Ungdom i Horten sammen

med tidligere ungdomsdelegat i Colombia Ingrid

Kristiansen. Der ble jeg veldig inspirert.

n Hva mener du selv du kan bidra med?

Jeg er ganske god til å gjøre ting fullt og helt, og jeg

er til å stole på. Jeg ville vel ikke blitt spurt ellers. Jeg

liker å ha mye å gjøre, da får jeg også gjort mange

ting.

n Er du mest opptatt av innlands- eller

utenlandsarbeidet til Røde Kors?

Før jeg fikk være med til Murmansk, var det

innlandsaktivitetene som På flukt som var mest

populært og som alle vil jobbe med. Men i Murmansk

fikk jeg øynene opp for å engasjere meg mer

i samarbeidet med Russland og få fokus på dette.

n Hva er Røde Kors sin styrke som

organisasjon?

Det beste er at alle kan være med. Det er ingen

restriksjoner for å bli med. Uansett religion,

kunnskaper, tilhørighet eller meninger – alle kan

bli medlem. Slik tenker vi også i Røde Kors Ungdom

– det skal ikke være noen vennegjeng med like

interesser og forutsetninger, men et sted som inkluderer

alle. Så kan man etter hvert bli en vennegjeng

med mange ulike personligheter. Noe av det første

jeg lærte var prinsippene, og jeg synes det er viktig

at alle nye i gruppen vår får en innføring i prinsippene

og Genèvekonvensjonene.

«Uansett religion,

kunnskaper, tilhørighet

eller meninger –

alle kan bli medlem

i Røde Kors»

n Og svakhet?

Generelt er det så mange gode aktiviteter som

dekker så mange områder. Bare ta årets 8. maikampanje

der oppsporing er tema. Jeg visste nesten

ikke om denne aktiviteten, og stadig får jeg høre og

lære om nye. Så jeg har vanskelig for å finne svakheter.

n Hva gjorde sterkest inntrykk på deg

da du nylig var i Murmansk?

Jeg ble på kort tid veldig knyttet til en spesiell familie.

Moren Tatiana, som var helt fantastisk, hadde

tatt til seg fire unger og de bodde ti mennesker blant

kakerlakker i en trang og kummerlig leilighet. Det

var så mye kjærlighet i den familien at det tok fokus

bort fra alt de manglet av materielle ting. Det gjorde

også inntrykk å se at suppekjøkkenene gjorde livet

deres litt lettere. Og så tenker jeg at dette bare var

en av mange familier som sliter og at dette skjer rett

over grensen.

n Hvordan kan din innsats bidra til

at andre får det bedre?

At jeg selv har sett situasjonen betyr at jeg lettere

kan engasjere andre og få dem til å gi ved innsamlingsaksjoner.

Jeg håper å åpne opp folks hjerter og

lommebøker når dette blir vist på TV2 i forbindelse

med Artistgallaen.

n Har du noe forbilde?

Ja, Gregus Stornes som jeg reiste med til Murmansk.

Så mye han visste om menneskene og situasjonen i

nordvest-Russland! Fire pass har han brukt opp i

løpet av en 17-årsperiode for å komme inn og ut

over grensen. Nå er han 72 år og for ham er det en

selvfølge å hjelpe andre.

Men jeg vil også nevne Liss Guddingsmo som inspirerte

meg veldig som barn da hun var leder for

Røde Kors Ungdom. Liss har sittet i Landsstyret og

vært leder i Røde Kors Ungdom i Alta. Jeg tenker

ennå: Hva ville Liss gjort i denne situasjonen? Hun

har, sammen med Siri Reinholdsen, vært pådrivere

for mitt Røde Kors-engasjement her i Alta.

Les mer om rollespillet «På flukt»

og Røde Kors Ungdomsdelegater

på www.rodekorsungdom.no

30

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


RØDE KORS-MAGASINET 01.08

31


HJEMME

Trenger en venn

Til en hver tid er det flere tusen asylsøkere som

bor på mottak her i landet. Mange av dem er enslige

mindreårige, det vil si barn og unge under

18 år som har kommet hit uten foreldre. Mange

av disse har opplevd forferdelige ting som krig

og konflikt. De har måttet forlate alt; venner,

familie, skole, nabolaget, alle de er glad i.

Hva gjør Røde Kors Ungdom?

For at ventetiden i asylmottak skal bli lettere,

organiserer Røde Kors Ungdom aktiviteter for

unge på asylmottak. En kinokveld, en fotballkamp

eller en annen sosial sammenkomst kan

være bra for å få den vanskelige tilværelsen litt

på avstand. Hvilke aktiviteter som arrangeres er

opp til de ulike Røde Kors Ungdoms-gruppene,

og mange ganger lages aktivitetene i samarbeid

med ungdommene på mottaket.

I tillegg til å gjøre hverdagen lettere for barn og

ungdom på asylmottak, får frivillige som driver

med denne aktiviteten møte ungdom fra hele

verden og lære nye ting.

Vil du gjøre hverdagen litt lettere for unge

asyl søkere? Send en mail til youth@redcross.no

eller ta kontakt med Røde Kors der du bor.

Asylmottak p

– Dette må være den kuleste fritids aktiviteten som

finnes for ungdom, sier Vilde Lunnan Djuve. Oppegård

Røde Kors Ungdom har akedag sammen med barna

fra Vestby asylmottak.

TEKST OG FOTO: Felicia Øystå

VESTBY: – Det er perfekt akevær! Vilde Lunnan

Djuve er nestleder i Røde Kors Ungdom i Oppegård

og er veldig fornøyd med værgudene.

Denne søndagen har Røde Kors Ungdomgruppa

fra Oppegård i Akershus med seg 16 barn

fra asylmottaket i Vestby til akedag på Greverud.

– Hele dagen har vært preget av positiv energi fra

både barna og de frivillige, forteller Vilde.

Når sees vi igjen?

– Dette må være den kuleste fritidsaktiviteten som

finnes for ungdom, sier Vilde. Siden oppstart har

ungdomsgruppa både hatt skogstur med grilling,

juleverksted, feiret Halloween og vært på kino.

32

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


Bli med

på landsleir

i juni!

Hei, hvor det går!

Fra venstre: Rita Najar (11),

Fara Najar (9), Senaba Sijaric

(11), Vilde Lunnan Djuve og

Røde Kors Ungdomsdelegat

fra Nepal Umita Bajracharja.

SOMMERLEIR: Få med deg sommerens store

happening. Røde Kors Ungdom arrangerer landsleir

på Viubråtan i Oppland fra 25. til 29. juni. På

sist landsleir kom Karpe Diem, måker, Røde Kors

Ungdomsdelegater, solkrem, Thorvald Stoltenberg,

bølger, Christian, Mari og 350 andre deltakere

fra hele landet! Dette kan du ikke gå glipp

av! Vi garanterer at du får prøvd deg på mange

av Røde Kors sine aktiviteter og at du får tidenes

sommerferie! Det eneste vi krever av deg er at du

er medlem i Røde Kors og mellom 13 og 30 år.

Følg med på www.rodekorsungdom.no

å akebrett

– Like før jul var vi på Jegstad gård sammen

med barna fra asylmottaket på Vestby.

– En av jentene fra mottaket tok meg i hånda

litt før vi skulle dra og spurte om når vi skulle sees

igjen? Jeg svarte at vi nok ser hverandre litt etter

jul. Da hun kom tilbake til bilen var hennes neste

spørsmål – Hvor mange dager er det til jul?

– Slike små solstreif gir meg en indre lettelse

fordi jeg vet at vi hjelper noen som setter pris på

det, sier Vilde.

Røde Kors er litt mitt

– Jeg begynte som leksehjelp i Oppegård Røde

Kors, og fikk mange gode erfaringer med konflikthåndtering,

sier Vilde. – Det å tørre å gå inn i

en konflikt, og å ta kritikk selv er utrolig lærerikt,

legger hun til. Man lærer også mye om skjebnen

og om mennesker ved å være frivillig i en Røde

Kors-aktivitet. Dessuten blir man veldig knyttet til

organisasjonen, og jeg har en sterk følelse at Røde

Kors er litt mitt, smiler hun. – Det som skjer med

Røde Kors, skjer også med meg.

– I Røde Kors Ungdom handler det ofte om at

ungdom strekker ut en hånd til ungdom, forteller

hun videre. – Det er en genial måte å hjelpe på, når

man begge er ungdommer.

Ridoi Taher på ti år setter utfor den bratte

bakken med snowraceren. På spørsmål om hva

som er mest moro på en dag som denne kommer

det bestemt: – Masse kule hopp her, skulle ønske

vi kunne gjøre dette oftere! n

Åpne og inkluderende

ungdomsgrupper

MULTIMIX: Røde Kors Ungdom ønsker at alle

skal føle seg velkommen i organisasjonen,

uansett bakgrunn. Flere steder er det flerkulturelle

ungdomsgrupper. I Bergen møtes gruppa

«Multimix» en gang i uka. Skøytetur, yoga, matlaging,

førstehjelp, colombiansk aften, byvandring,

biljard, filmkvelder, kulturkvelder er noen

av aktivitetene gruppa har hatt.

Vil du vite mer? Ta kontakt med

Bergen Røde Kors eller send en mail til

multimix.rku@gmail.com

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 33


HJEMME

Aktiv Fritid

Aktiv Fritid er et gratis tilbud fra

Røde Kors for personer som av ulike

grunner har vært på utsiden av

samfunnet, ved å være med å hjelpe

dem og bygge seg et nettverk gjennom

ulike aktiviteter, utflukter og

sosial kontakt med andre. Aktivitetene

blir organisert av deltakerne

og de frivillige hjelperne.

Interessert i å vite mer? Les om

Røde Kors nettverks arbeid på

www.rodekors.no

Stiller opp for

Kors på halsen

Kors på halsen er nettstedet til

Røde Kors’ dialogtilbud for barn og

ungdom. På nettsiden har Marian

svart på alt mellom himmel og jord,

fra det å være usikker, om å tørre

å bli det man ønsker, om å være

skuespiller og hvordan det er å

kysse på film. Marian fortalte også

om da hun hadde vondt i magen

fordi hun ble mobbet.

Marian Saastad Ottesen er en av

fire kjendiser som er med på Kors

halsen sine kjendiskort. Kortene er

laget i samarbeid med Telenor, og ble

blant annet delt ut på Norway Cup.

Røde Kors’ dialogtilbud for barn

og ungdom: telefon 800 333 21

eller www.korspåhalsen.no

rian husker du sikkert som kjæresten til Elling i Elling-filmene. Hun er

så en av de populære nissene i julekalenderen «Nissene på låven». Men

n har ikke alltid vært populær. Som liten gikk hun rundt med vondt i

gen fordi hun ble mobbet.

Marian Saastad Ottesen

Følte seg alene

Alle har slitt med noe

34

RØDE KORS-MAGASINET 01.08

Nesten alle mennesker har opplevd vanskelige ting – også våre forbilder.

Føler du deg usikker, redd eller ensom kan det være godt å snakke med

en voksen. På Røde Kors-telefonen er ingen tema for store eller for små.

Du kan prate om det du har på hjertet, uten å fortelle hvem du er eller

hvor du bor. Livet er lettere når du har noen å snakke med.

Lokalforening bygde

behandlingsbasseng

Tirsdag 13. november

åpnet president Thorvald

Stoltenberg det

nye behandlingsbassenget

som Birtavarre

Røde Kors har bygd ut.

Da var det over 60 år

siden de første planene

så dagens lys.

TEKST Nils-Ole Dalvik

Birtavarre: Presidenten i Norges

Røde Kors klippet over den røde

snora, og åpnet dermed det nye

behand lings bassenget i Birtavarre i

Troms.

– Birtavarre Røde Kors har vært

en nøkkel i det lokale arbeidet i Røde

Kors, og da vi fikk brev med søknad

om lån til fullfinansiering av bassenget

var dette noe vi alle følte vi måtte

få til. Og vi fikk det til, sa president

Stoltenberg.

Behandlingstilbud til reumatikere

Blant de som har ventet med lengsel

på bassengtilbudet er Kåfjord Reumatikerforening.

– Vi har i mange år ventet på realisering

av dette bassenget, og det er

mange som nå virkelig gleder seg til

å få et slikt behandlingstilbud her.

Vi kommer til å bli faste brukere av

bassenget, og har bestilt bassenget til

faste tider slik at vi i samarbeid med

fysioterapeutene kan ha gruppebehandling

i bassenget. Det er dokumentert

at varmtvannstrening har

god effekt på behandling av smerter,

samt gjør godt for stive muskler og

ledd, forteller Tormod Nilsen, leder

i foreninga.

En glede å realisere bassenget

Elling Vatne er leder for Birtavarre

Røde Kors som har rundt 330 medlemmer.

Han forteller hva det betyr

for lokalforeninga og lokalsamfunnet

at bassenget til 10 millioner

kroner endelig er realisert. – Når

jeg tenker på at mange revmatikere,

Aker Kværner ny sam arbeidspartner

Rapp Collins

OSLO: Norges Røde Kors er stolte av å kunne presentere

Aker Kværner som ny hovedsamarbeidspartner. Partene

inngikk i desember 2007 en tre-årig samarbeidsavtale.

Aker Kværner ga også en julegave på én million kroner

til Røde Kors’ julekampanje En porsjon håp.

Ved å samarbeide med Norges Røde Kors ønsker

Aker Kværner å støtte vårt internasjonale humanitære

arbeid. Hovedfokus vil være katastrofe- og nødhjelpsarbeid,

men selskapet vil også bidra på andre områder.

Avtalen innebærer også gjensidig kompetanseutveksling.

Røde Kors skal bidra med kompetanse på internasjonal

humanitær rett, humanitært arbeid og frivillighet mens

Aker Kværner skal bidra med kompetanse på risikoanalyser,

prosjektstyring og ingeniørtjenester. n

funksjonshemmede barn og unge,

og mange andre med spesielle helseplager

kan få et lenge etterlengtet

tilbud her i distriktet, brukere som

tidligere har måttet reise lange veier

for å få tilsvarende tilbud, er det en

glede å tenke at dette tilbudet har

Røde Kors vært med på å realisere.

Det å sette i gang med bygging av et

behandlingsbasseng er en betydelig

oppgave for en Røde Kors-forening i

distriktet, en oppgave man ikke bare

kaster seg på uten videre. Røde Kors

har sett det som et samfunnsansvar

å bidra til at mennesker også her i

Nord-Troms som har behov for behandling

i varmebasseng, nå har fått

det, sier Elling Vatne. n


8. mai kampanjen 2008:

Oppsporing

av savnede

Hva gjør oss til den vi er? Hvor finner vi støtte i vanskelige tider?

Andre mennesker – vår familie og våre venner – spiller en

essensiell rolle når det kommer til å definere vår identitet og

gir oss en følelse av sikkerhet og stabilitet.

Sett av

lørdag 3.mai

og støtt opp

om 8. maikampanjen!

TEKST: Susan Fay Kelly

Sabati Nepali så på mens en gruppe menn

banket mannen hennes slik at han knapt kunne

stå oppreist. Etterpå førte de han bort, med bind

for øynene og armene spredt ut fastbundet til

en stokk. De førte han inn i jungelen, og siden

har hun ikke sett han. Mennene truet Sabati, og

sa at dersom hun fortalte dette til noen ville de

komme tilbake og drepe hele familien hennes.

Opplevelsen var så traumatisk for henne at kroppen

hennes sluttet å produsere melk, og hennes

nyfødte sønn døde av sult.

Sabatis historie er dessverre ikke unik. Altfor

mange mennesker rundt om i verden, opplever

at noen de er glad i forsvinner. I Nepal, hvor

Sabati er fra, er historiene kvinnene forteller

skremmende like. Noen ganger er det hæren som

kommer på døren, andre ganger en motstandsgruppe.

Mange koner ber om å bli tatt sammen

med mannen sin. Noen ber om å bli drept i hans

sted for at barna deres skal kunne bli forsørget.

Alle savnede personer har forskjellige, tragiske

historier – enten de er tatt til fange, kidnappede

eller arresterte sivile som dør i fangenskap eller

holdes fanget på hemmelige steder; ofre for

massedrap som dumpes i massegraver; eller

menn, kvinner og barn som flykter og er atskilt

fra familien i årevis. Å ikke vite hva som har hendt

sine nærmeste er en grusom opplevelse. Retten

til å få vite hvor ens slektninger har blitt av i

forbindelse med krig og konflikt er klart nedfelt

i Genèvekonvensjonene og deres tilleggsprotokoller.

Hvert år har 8.mai kampanjen et hovedfokus

innen IHR, og merkesaken for 2008 er altså

oppsporing (tracing) av savnede etter krig,

konflikt og katastrofer. Oppsporing er en av

Røde Kors hovedaktiviteter internasjonalt, men

også kanskje den aktiviteten som er minst kjent

i Norge.

8. mai markeres i år lørdag 3. mai, med stands

og events over hele landet. Målet er at nordmenn

skal engasjere seg som frivillige, givere, medlemmer

eller tillitsvalgte.

Støtt kampanjen:

Send en sms «savnet» til 2221

og gi 30 kroner til Røde Kors

oppsporingstjeneste


HJEMME

FOTO: FELICIA ØYSTÅ

Genèvekonvensjonene

på norsk

Norges Røde Kors har nå oppdatert

og oversatt Genèvekonvensjonene

til norsk. – I den såkalte krigen mot

terror hevder noen røster at Genèvekonvensjonene

ikke kan og ikke bør

komme til anvendelse. Vårt svar til

disse er at Genèvekonvensjonene er

mer relevante og viktigere enn noensinne,

sa generalsekretær Trygve G.

Nordby, da han overrakte den oversatte

versjonen av av Genèvekonvensjonene

til forsvarsminister Anne-

Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef

Sverre Diesen. Sammen skal de ta

tak i utfordringene med opplæring i

krigens regler.

Hjelper der beh

For seks år siden

fikk Ullensaker Røde

Kors en forespørsel

fra Østafor, en psykiatrisk

institusjon i

kommunen.

De hadde en klient

som trengte tilbud.

Dette var begynnelsen

på en historie

som endte godt.

Tekst og foto: Felicia Øystå

Tar grep: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og generalsekretær

Trygve G. Nordby i Norges Røde Kors skal ta tak i utfordringene med opplæring

i internasjonal humanitær rett.

Først i verden med

pantelotteriet Panto

Nå lanseres pantelotteriet Panto. Det

skjer i ca 20 Rema 1000- og ICAbutikker

i Oslo og Akershus i april

og fra mai/juni vil det finnes i ca 700

butikker over hele landet.

Når kunden skal pante tomflasker

gis det to muligheter; enten den ordinære

panteknappen eller knappen

for å delta i Pantelotteriet.

Velges lotteriet får kunden med en

gang vite – både på den utskrevne

kvitteringen og i displayet – om en

eventuell gevinst.

– Dette er et familievennlig lotteri

uten aldersgrense. Det er i tillegg

miljøvennlig siden vi regner med

at et større antall flasker vil resirkuleres.

For hver krone som går inn

i lotteriet får Røde Kors 32,5 øre.

Dette vil øke våre muligheter til å

hjelpe mennesker i Norge og utlandet,

forteller president Thorvald

Stoltenberg.

Les mer om pantelotteriet Panto

på: www.rodekors.no

FAKTA

JESSHEIM: Odd Harald Bjørnstad

smiler forsiktig.

– Nå har jeg fått jobb og et nettverk

som jeg ikke hadde for seks år siden.

Livskvaliteten er tilbake, og jeg har det

mye bedre i kroppen, sier han.

Han var klienten som ikke kom seg

ut, eller fungerte slik han ønsket.

– Vi møttes vel første gang på en

busstur? spør Britt Eva Jansen. Det

møtet ble veien tilbake for Odd-Harald.

Besøkstjenesten i Ullensaker Røde

Kors arrangerte busstur for dagsenteret

ved den psykiatriske institusjonen

Østafor, og der kom Odd-Harald

og jeg i snakk, forteller Britt Eva. Vi

begynte i det små med å spise ute på

Ullensaker Røde Kors

Ullensaker Røde Kors kan tilby følgende aktiviteter:

n Røde Kors Ungdom

n Hjelpekorps

n Besøkstjeneste

n Visitortjeneste

n Gardermoen-gruppe

For mer informasjon om Ullensaker Røde Kors,

gå inn på www.rodekors.no/ullensaker

kafé, noe som tidligere var helt utenkelig

for Odd-Harald.

– Har selv vokst

Britt Eva Jansen har vært frivillig i

Ullensaker Røde Kors helt siden

denne første bussturen.

– Jeg hadde selv slitt i mange år med

problemer både fysisk og psykisk. Da

jeg omsider følte at jeg hadde litt overskudd,

fikk jeg et stadig større behov

for å kunne gi noe tilbake til samfunnet

og til mennesker som trengte

n Flyktningeguide

n Nettverksarbeid

n Flerkulturell kvinnekafe

n Bruktbutikk

36

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


ovene er

Supertilbud

til deg med Røde Kors

MasterCard

meg. Jeg følte meg privilegert fordi

jeg hadde fått den hjelpen jeg trengte

av helsevesenet, forteller Britt Eva

engasjert.

– På min vei hadde jeg møtt svært

mange som ikke hadde vært så heldige

som meg. Jeg så ensomhet og

dyp fortvilelse over manglende evne

til å skaffe seg et nettverk. Blant disse

som slet så tungt psykisk, opplevde jeg

også at de hadde ubrukte evner og mye

livsvisdom. Dette var kunnskaper de i

mange tilfeller ikke evnet å se selv.

– Jeg føler at jeg selv har vokst

som menneske fordi jeg har fått

bedre selvinnsikt. Etter beste evne

har jeg forsøkt å gi av meg selv for å

hjelpe andre til en bedre livskvalitet.

Da er det enormt stort den dagen man

oppdager at det faktisk er en selv som

har fått mest. Det er jeg som har fått

bedret min livskvalitet, sier Britt Eva.

Mange med behov

Ullensaker Røde Kors startet i fjor

med nettverksarbeid, et tilbud for

tidligere innsatte og psykisk syke. På

Kafebesøk: Det er blitt

mange timer på kafe for Britt

Eva Jansen og Odd-Harald

Bjørnstad på veien mot et mer

meningsfylt liv.

landsbasis har denne aktiviteten 948

deltagere, 475 frivillige og er etablert

i hele 54 kommuner i Norge.

Odd-Harald forteller videre:

– Nå har jeg fått meg jobb som

fruktkjører og har vært på flere turer

til Kiel alene, noe som var helt utenkelig

for meg for seks år siden. Vi har

vært på kino og teaterturer til Oslo og

hatt mange fine opplevelser bare vi to,

i tillegg til aktiviteter gjennom nettverksordningen

i Ullensaker Røde

Kors. Da jeg ble syk forsvant nettverket

rundt meg, men nå har jeg fått et

nytt.

Britt Eva Jansen forsøker å oppsummere

hva det betyr for henne å være

frivillig i Ullensaker Røde Kors:

– Desto lenger man jobber som frivillig

i Røde Kors, desto mer blir man

klar over behovene der ute, og alle

de som trenger en hånd å holde i og

noen å snakke med. Det er mange, og

du finner dem rett utenfor din egen

dør. n

Kulinarisk døgn på

Rica Hotel Göteborg

Vi tilbyr et kulinarisk døgn med avslapping og

god mat for kun SEK 990,– per person. Du får en natt

i dobbeltrom inkl. stor frokostbuffé med retter designet

av det svenske kokkelandslaget. Dagen avsluttes

med en spesialkomponert middagsmeny på den

populære restauranten Dantes Kitchen.

Bestilling på telefon: +46 (0)8 723 72 72

Bestilling på e-post: info.goteborg@rica.se

Bestillingskode: Oppgi kode DANTERK

Les mer på: www.rica.se/hotelgoteborg

Ønsker du å bo flere netter er prisen per ekstranatt inkludert frokost men eksklusive middag

SEK 595,– per person i dobbeltrom. Dette spesialtilbudet er gyldig i mars og april 2008 på

forespørsel og kun for Røde Kors MasterCard-kunder.

Kun

990,–

per person


HJEMME

Røde Kors til

fotball-EM

Den internasjonale Røde Korskomiteen

(ICRC) blir Det europeiske

fotballforbundets (UEFA) offisielle

veldedighetspartner i Europamesterskapet

i fotball 2008.

Et hovedelement i samarbeidet

er nettinnsamlingen «Lag mål for

Røde Kors», der man kan kjøpe et

mål for sitt favorittlag på internett,

i kampen om å bli det mest veldedige

landslaget i mesterskapet.

I tillegg donerer UEFA 4000 Euro

til Røde Kors for hvert mål i mesterskapet.

Utbyttet av samarbeidet vil

bli brukt til å gi proteser og

nød vendig rehabilitering til

krigsskadede og minerammede

barn i Afghanistan. ICRC forsøker

også å hjelpe mineofre tilbake

til hver dagen gjennom yrkesveiledning

og tilbud om startmidler

til små bedrifter.

Førstehjelpskurs

for bedrifter

Illustrasjonsfoto: James Taylor, Synlig Reklame.

Bildene er øvelsesbilder fra Os Røde Kors Hjelpekorps.

Tips oss!

Røde Kors har nå gått til anskaffelse

av samme type tipstjeneste som VG

bruker. Dette fordi Røde Kors er en

gullgruve av gode historier. Historier

som fengsler, rører og engasjerer.

Historier vi vil fortelle videre.

Vi oppfordrer alle til å sende oss

historier og tips som vi kan bruke til

å formidle alt det Røde Kors gjør –

både i Norge og i utlandet.

Har du en god historie?

Epost: 2221@redcross.no eller

mms/sms til 2221

Flere og flere bedrifter i fylket har fått øynene

opp for viktigheten av at de ansatte har

god kjennskap til førstehjelp. Heldigvis.

Tekst: Vibeke Linn Blich

– Vi har tro på at Røde Kors har

en kvalitet på det de presenterer.

Den samme kvaliteten ønsker vi å

gi kunden vår, sier Svein Almelid,

salgsingeniør i Elektroskandia.

– Vi har valgt Røde Kors som

leverandør av våre førstehjelpskurs

fordi Røde Kors står for kvalitet. Vi

har stor tiltro til organisasjonen. Det

har også betydning for oss hva Røde

Kors som organisasjon står for, sier

Almelid.

På to måneder fikk Hordaland

Røde Kors opp i mot 50 henvendelser

om førstehjelpskurs fra bedrifter

og privatpersoner. Hordaland

Røde Kors satser nå stort på å holde

førstehjelpskurs for bedrifter, og

har ansatt en kurskoordinator i en

50 % stilling til å følge opp bedriftskundene.

– Vi er opptatt av at folk lærer

seg førstehjelp av en profesjonell og

seriøs aktør. Dette er ikke for å tjene

penger. Vi fokuserer på å levere kvalitetsmessig

gode kurs. Alle instruktørene

våre er sertifiserte i henhold

til nasjonale krav, sier kurskoordinator

Sondre Gunnleiksrud.

Støtter Røde Kors aktivitet

i lokalmiljøet

Det finnes mange typer kurs å velge

mellom i kursmenyen til Røde Kors.

– De mest populære kursene

er Norsk Grunnkurs i førstehjelp.

Dette er et 5 timers grunnkurs som

kan passe for alle, sier Gunleiksrud.

Under visningsavdelingen er også

svært fleksibel, og kan uten problem

levere kunde-tilpassede kurs for de

som trenger det.

– Røde Kors har god kompetanse,

både på grunnleggende førstehjelp

og akuttmedisin. Vi har også instruktører

som har sitt daglige virke

i helsevesenet, sier han. Han forteller

at det er spørsmål om mange forskjellige

typer kurs. – Vi holder ikke

kurs som vi ikke har kompetanse

til, men vi jobber med å tilegne oss

denne slik at vi kan bli en mest mulig

komplett leverandør for kunden, forteller

Gunleiksrud. n

n Røde Kors har 75 års erfaring

med førstehjelp og tilbyr førstehjelpskurs

til både bedrifter og

privatpersoner.

n Røde Kors selger gode førstehjelpsprodukter

til svært gunstige

priser.

Les mer på www.rodekors.no

for mer informasjon

FAKTA

38

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


Da tre ble til en

KONKURRANSE

Vinn en reise for hele klassen!

FOLKE

BERNADOTTE-PRISEN

KARMØY: 2. februar 2008 vil alltid

bli stående som en historisk dag for

Røde Kors på Karmøy. Da bestemte

medlemmene i Skudenes Røde Kors,

Koper vik Røde Kors og Åkra Røde

Kors at de heretter skal arbeide sammen

i Karmøy Røde Kors. Den nye

foreningen blir med sine 1700 medlemmer

en av Rogalands største.

– Fusjonen er et resultat av en flere

år lang prosess i alle de tre foreningene

og er et viktig framskritt for å nå målet

om å bli en forening for hele Karmøy,

sier Per Olav Stange, nyvalgt leder i

Karmøy Røde Kors.

– Målet fremover er å arbeide for at

vi blir synlige i hele kommunen. Ikke

minst vil vi bli mer synlige på Nord-

Karmøy der Røde Kors så langt ikke

har vært representert. Karmøy Røde

Kors vil fortsette med det frivillige

arbeidet vi allerede driver de forskjellige

stedene, men vi vil også vurdere

nye oppgaver, sier han.

– Vi har stor tro på at Karmøy Røde

ETT RØDE KORS: Klare til innsats i Karmøy Røde Kors. Bak f.v. Per Olav Stange, Hans

Jakob Gulliksen, Gerd Valentinsen og Oskar Bentsen. Fremme f.v. Anne Ferkingstad,

Kjell Olav Bjørnerud, Gunn Frøydis V. Ørjansen.

Kors vil bli en attraktiv forening og vil

om kort tid gå i gang å rekruttere nye

frivillige medlemmer. Etter fusjonen

er vi blitt en større, mer effektiv og

en mer ressurssterk forening og kan

derfor på sikt ta på oss større frivillige

samfunnsoppgaver, sier Stange. n

Tekst og foto: Liv Alsaker Sande

Vinn en

klassetur

Innleveringsfrist 1. april 2008

Oppgave og konkurranseregler hentes på

www.hvitebusser.no eller www.redcross.no

Post-/besøksadresse:

Storgata 112, 3921 Porsgrunn


e-mail: hvitebusser@hvitebusser.no

Postadresse: Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo

Besøksadresse: Hausmannsgt. 7, Oslo– Den som glemmer historien, må

leve den om igjen. Stiftelsen Hvite

busser til Auschwitz og Røde Kors

samarbeider på flere områder om

holdningsskapende arbeid.

Det utlyses for fjerde året på rad en

konkurranse for ungdomsskoleelever

i Norge. Klassen som vinner, får

en reise med Hvite busser, og skolen

får et portrett gitt av stiftelsen Folke

Bernadottes Minnesfond.

Les mer om oppgaven og konkurransen

på www.rodekors.no

Frist for innsendelse av løsning på

oppgaven er 1. april 2008.

Landsmøtet 3. – 5. oktober 2008

Velkommen til Tønsberg!

– Vi gleder oss til å arrangere Landsmøtet,

sier distriktsleder i Vestfold

Røde Kors Ellen Gjerpe Hansen.

Sammen med Buskerud Røde Kors

og Telemark Røde Kors ønsker hun

alle delegatene hjertelig velkommen

til sommerbyen Tønsberg.

– Kanskje ikke den beste årstiden,

men det er fint her i oktober også,

forsikrer hun.

Nå oppfordrer Gjerpe Hansen

at alle delegatene gjør hjemmeleksen

sin og forbereder seg godt til

Landsmøtet.

– Da blir det mer engasjement og

gode diskusjoner. Selv deltok jeg for

første gang på Landsmøtet i Tromsø

og ble litt overrasket over at det var

lite diskusjon om veien framover. Vi

må benytte muligheten et Landsmøte

gir til å stake ut kursen de neste tre

årene, sier hun.

– På dette Landsmøtet skal det

blant annet velges ny president. Det

blir viktig og veldig spennende –

det er store sko som skal fylles etter

Thorvald Stoltenberg, sier Ellen

Gjerpe Hansen som har tillit til at

valgkomiteen finner gode kandidater

til presidentvervet.

– Jeg håper på et bredt engasjement

i hele organisasjonen slik

at alle får et eierskap til de vedtak

som blir gjort på Landsmøtet. Men

et Landsmøte i Røde Kors er ikke

bare en arena hvor man gjør vedtak,

det er i høyeste grad en hyggelig

sammenkomst, der man kan hente

inspirasjon, få nye Røde Korsvenner

og gode minner, sier Ellen

Gjerpe Hansen og oppfordrer alle

delegater og andre inviterte til å

melde seg på! n

GLEDER SEG: Distriktsleder i Vestfold Røde Kors Ellen Gjerpe Hansen, oppfordrer

alle delegatene til å forberede seg godt til Landsmøtet.

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 39


Fjellduken Rescue Extreme

- et unikt hjelpemiddel for norske hjelpekorps

Økende interesse for Fjellduken

-Kamu asjedukene selges som aldri før via over

700 sports- og friluftsforhandlere over hele landet.

Samtidig viser ulike redningsmiljøer stadig større

interesse for de oransje redningsdukene.

-Norske jegere og soldater har vært storbrukere av

Fjellduken i over 20 år. Nå ser vi at både barnefamilier

og virksomheter som organiserer ulike

friluftsaktiviteter fokuserer på komfort og sikkerhet,

sier Skogheim. Eksempler er skianlegg og guiding.

Oppsiktsvekkende SINTEF-test!

Fjellduken fra Jerven ble i 1997 testet av Sintef

Unimed med meget oppsiktsvekkende resultat.

I en vindtunnel-test med 80 effektive kuldegrader,

ble det i Fjellduken Extreme målt 8 plussgrader -

altså hele 88 graders forskjell på temperaturen

inni duken - kontra temperaturen utenfor.

Les mer om testen på www.jerven.no!

Annonse:

Sikkerhet for letemannskaper og optimal varmepose for

sterkt nedkjølte skigåere. foto: Jarle Skogheim

Det var Jerven som fant opp begrepet og

produktet Fjellduken i 1982. I er årrekke

har Odda-rmaet vært storleverandør av

Fjellduken til det norske forsvaret.

NYHET: Nå kan alle landets avdelinger i Norges

Røde Kors handle Jervens to Rescuemodeller

på: www.rodekorsbutikken.no

Spesialavtale på Fjellduken Rescue.

-Alle Røde Kors avdelinger i Norge kan nå handle

de to Fjellduken Rescuemodellene på

rodekorsbutikken.no, opplyser markedsansvarlig

i Odda-rmaet, Jarle Skogheim. Han presiserer

at avtalen med Røde Kors bare gjelder Rescuemodellene,

- ikke de kamu asjefargede dukene.

Fjellduken Thermo Hunter Rescue (Vnr: 1032)

- Mål som vindsekk: 102x220 cm.

- Tekstil: polyester med PU aluminiumsbelegg

2

- Vattering: 80 g pr. m (polyester microber)

- Vekt: ca. 1500 gram

Fjellduken Thermo Extreme Rescue (Vnr: 1035)

- Mål som vindsekk: 102x220 cm.

- Tekstil: polyester med PU aluminiumsbelegg

2

- Vattering: 200 g pr. m (polyester microber)

- Vekt: ca. 2000 gram

- Begge modellene

leveres i “Putepose”

(kompresjonstrekk).

-10 års garanti!

Figur:180 cm.

Ca. 102 cm

Ca. 220 cm

Jonny Hisdal

“-Umulig å fryse ihjel i en thermoduk!”

Prosjektlederen for SINTEF-testen i 1997,

Jonny Hisdal, hevder det praktisk talt er

umulig å fryse ihjel i en Fjellduken thermo:

“Fjellduken tar vekk effekten av vind, i tillegg til

at du får et oppvarmet luftlag med høyere

temperatur rundt deg sammenlignet med å sitte

eller ligge uten duk.

-Varmetapet til omgivelsene vil med Fjellduken

reduseres og kroppstemperaturen vil falle

betydelig langsommere dersom du må tilbringe

en ufrivillig natt ute.

Dette kan utgjøre forskjellen på om du fryser

ihjel eller blir funnet i live”, sier Jonny Hisdal,

prosjektansvarlig for Sintef Unimed sin test

av Fjellduken i 1997.

®

JERVEN

Jerven, pb. 149 - N5751 Odda - Ordre-tlf: 5364 2018 - post@jerven.no - www.jerven.no

Telefaks: 5364 3616. Eitrheimsveien 52, N-5750 Odda. English info: www.jerven.com

40

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


ANNONSER

...har musikken fra din ungdoms vår!

Tusenvis av musikk- og kulturelskere over hele landet har allerede

skaffet seg musikkserien fra NRK P1s populære radioprogram ”Lirekassen”.

De originale 78-platenes toppslagere får du nå på CD! Serien har stor samleverdi,

og inneholder hittil 27 utgivelser med 483 lyd restaurerte original innspillinger.

Begynn å samle på serien nå og opplev et gjenhør med toppartister som Kurt Foss,

Reidar Bøe, Jens Book Jenssen, Vera Lynn, Alice Babs, The Monn-Keys og mange flere.

Sammen med N o 2 får du N o 1 som gave i første pakke. (N o 1 er nyinnspillinger med

P.O. Greens orkester fra TV-programmet Da Capo)

Våre kunder skriver:

“Det er med andakt jeg åpner hver ny til sending – gleder meg like mye hver gang”.

“Melodiene er flotte minder fra en svunden tid”

“Selv om jeg er født etter krigen (-53), går disse melodiene”rett hjem” hos meg. Og alle de fine omslagene!!!”

“Tusen, tusen takk for at dere gir nytt liv til de gamle fine sangene.”

“Tusen takk. Det er denne musikken og disse musikksamlingene jeg er mest redd for og setter mest pris på i min samling”.

”Melodiminnene anbefales på det varmeste!”

Vidar Vanberg, forsker, forfatter og foredragsholder

”radioslagerne – når du selv ønsker det”

Øystein Dillan Vardehaug, programleder i P1, NRK Trøndelag

N o 1

”Som duft av

røde roser”

GRATIS

til deg i første

forsendelse

Din trygghet:

Serien utgis i samarbeid med NRK P1

Melodiene er radiolytternes favoritter

Vi garanterer prisen så lenge du samler

Du kan samle så lenge du vil

Melodiminneklubben AS, Pb. 448, 7404 Trondheim

Telefon: 72 58 14 50, Telefax: 72 58 14 10

www.melodiminner.no


Bestillingskupong

Ja takk, jeg bestiller N o 2 i serien. Pris pr. CD kr. 169,-.

Jeg mottar samtidig N o 1 gratis i samme forsendelsen!

BESØK

vår nettbutikk

melodiminner.no

Lytt til smakebiter

og bestill på nett

ENKELT!

Deretter mottar jeg en ny forsendelse hver 2. måned så lenge jeg selv ønsker det.

Hittil 27 utgivelser, 2 nye kommer årlig. Porto og ekspedisjon (p.t.kr. 29,- for én/

kr. 46,- for to eller flere) kommer i tillegg. Bruk STORE bokstaver.

Navn .......................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................

Postnr. ............................................. Sted ..............................................................................

Telefon.............................................. Sign. .............................................................................

Kupongen sendes til Melodiminneklubben AS, Pb. 448, 7404 Trondheim.

Melodiminneklubben kredittvurderer nye kunder, og forbeholder seg

retten til å godkjenne bestillingen. Uavhentede pakker belastes med kr. 98,-.

Røde Kors Magasinet


Hyggelige

medlemsfordeler!

OregonScientific værstasjon

Komplett trådløs værstasjon med regn- og vindmåler.

Værprognose, luftfuktighet, barometer.

n Datatilkobling via USB. Opp til 10 kanaler.

n Bakgrunnsbelysning

n Radiostyrt klokke

n Trådløs forbindelse mellom mottaker og sender

n Trådløs overføring fra opp til 10 forskjellige temp/luft

sensorer

n Software finnes for nedlasting

n Thermo/hygrometer innebygd i vindmåleren

Art.nr. 135

1699,–

170,– går direkte

til Røde Kors

KartPenna

Profesjonell digital kartmåler

KartPenna er en digital kartmåler som måler avstanden fra punkt

til punkt på kartet. Still inn målestokk og rull pennen over kartet.

Velg mellom bl.a km, m, cm, nautiske mil, inch og feet. Egner

seg godt til alle typer turer eller reiser hvor man bruker kart.

Displayet lyser når man bruker den. Den har også et

innebygget kartlys som man aktiverer ved

å trykke på en knapp. Displayet

viser tid og temperatur

når man ikke bruker

den til måling. Vekt:

90 gram. Norsk

bruksanvisning

og batteri.

OregonScientific

Pulsklokke dame/herre

På tide å komme i form? Denne pulsklokken har

SMART treningsprogram med oppvarmings- og

restitusjonstid. Den kan beregne kaloriforbruk

og vise den prosentvise fettforbrenningen.

n Pulsmåler med digitalt trådløst brystbelte

med kodet overføringssystem

n Vibrasjonsvarsel for pulsgrense

n Viser realpuls- og middelpuls

n Stoppeklokke

n Klokke, kalender og dobbelt alarm

n HiGlo bakgrunnsbelysning

n Vanntett ned til 50 meter

n Futteral medfølger

Art.nr. 137

299,–

30,– går direkte

til Røde Kors

Slik bestiller du:

n Send brev med art.nr, navn, adresse og betalingsmåte (postoppkrav, visa, mastercard, eurocard)

til Røde Kors Fordelsbutikk/Crossroads AS, postboks 30, 1324 Lysaker.

n Gå inn på www.crossroads.no/redcross og bestill direkte. Her finner du også flere produkter.

n Send epost til: info@crossroads.no

Eller ring inn din bestilling på telefon 67 12 40 90

Ved kjøp av produktene

støtter du Røde Kors sitt arbeid

Art.nr. 134

849,–

85,– går direkte

til Røde Kors

Art.nr. 120

189,–

20,– går direkte

til Røde Kors

Jacob Jensen

ionisk brannvarsler,

sølv

Dette er en ionisk brannvarsler og den

merker og reagerer på røyk, spesielt

raskt ved brann med høy varmeutvikling.

Batteriavdelingen er utstyrt med en

spesiell sperre som gjør det umulig å

montere opp brannvarsleren uten at

batteriet settes riktig inn. Ca en måned

før batteriet er tomt sender brannvarsleren

ut et kort pip hvert minutt.

OBH Nordica

Nakkemassasje

Art.nr. 136

449,–

45,– går direkte

til Røde Kors

Nakkemassasje for økt velbehag med behagelig

fleecemateriale. Avtagbart elastisk bånd som gjør

det mulig å massere andre deler av kroppen. To

hastig heter. Massasjeputen er batteridrevet, noe

som gjør den enkel å bruke. Batterier: 2 stk. AA.

NOK 69,–/99,– tilkommer i frakt og ekspedisjons ge byr

uansett antall varer pr. bestilling. Ved postoppkrav kommer

oppkravsgebyr på kr 49,- i tillegg til fraktprisen. Med forbehold

om at varen er utsolgt og prisendringer fra

våre leverandører. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.05.08.

For salgsbetingelser se www.crossroads.no/redcross,

deretter går du inn på Røde Kors Fordelsbutikk.


Alt dette er inkludert i pakka:

ANNONSE

Vinterdress for

skikjøring og andre

aktiviteter i kulde

Membranbobledress med

sterkt og varmt 120/100 g

vattfôr. AIR-TEX-membranen

mot-står vind og vann

og har god ventilasjonsevne.

North Ice vinterdress

holder deg varm og tørr

også i streng kulde.

4. Vinterhansker

2. Super-undertøy 3. Fleece mellomlagstøy 5. Fleece-skerf

1.North ICE

Vinterdress

TIL ERÄTUKKUPRIS: Denne pakka inneholder

1299 Kr

+ frakt

1. NORTH ICE vinterdress

2. MicroDry super-undertøy

3. Fleece mellomlagstøy

4. Vinterhansker

5. Fleece-skjerf

6. Lue

6. Lue

Alt dette er inkludert i pakka:

Mange gode egenskaper

NORTH ICE -dressens mangfoldige

egenskaper øker komforten og bruksmulighetene.

Sammen med de andre

produktene i denne pakka får du et

sett med klær som gjør deg godt rustet

for vinterlige trenings- og mosjonsturer

med eller uten ski.

3. Skihansker

2. MicroDry-undertøy 4. Belte for drikkeflaske

1. NORTH ICE -skidress

TIL ERÄTUKKU PRIS: Denne pakka inneholder:

849 Kr

+ frakt

1. NORTH ICE-skidress

2. MicroDry-undertøy

3. Skihansker

4. Belte for drikkefl aske

5. Skilue

5. Skilue

BESTILLNINGS-

KUPONG

Navn:

Adresse:

Sted:

Telefonnummer:

E-post:

NorthIce ‘07 vinterdress-pakka inneholder:

North ICE vinterdress, MicroDry super-undertøy, Fleece mellomlagstøy, Vinterhansker, Fleece-skjerf og Lue (1299 kr)

NorthIce ‘07 skidress-pakka inneholder:

NORTH ICE-skidress, MicroDry-undertøy, Skilue, Skihansker og Belte for drikkefl aske (849 kr)

Lengde Vekt Midjemål Dame Herre

Winter-pakka 1.

Winter-pakka 2.

Ski-pakka 1.

Ski-pakka 2.

RK Magasinet 1/2008

Erätukku Vildmarks AS,

Svarsending 5234,

0094 Oslo

Mottaker

betaler

porto

Telefonbestilling mandag – fredag 08.00 – 20.00

www.VILDMARKS.no

Erätukku Vildmarks AS, Industrivegen, 2260 Kirkenær 62 94 62 50


ANNONSER

GRATIS SELOLJE I 1/4 ÅR!*

DOKUMENTERT EFFEKT:

• For ømme og stive ledd*

• Lett blodtrykk- og kolesterolsenkende

• Ved mild psoriasis og tørr hud

• Positivt for nervesystemet

• Gunstig ved diabetes

• Rent naturprodukt

* Vår selolje er benyttet til studier ved

Haukeland Sykehus

Vi holder oss friske og

vitale med Bio-Strath ®

Det er vitenskapelig bekreftet at bruk av Bio-Strath

medfører at du blir mindre syk, at du får økt tiltakslyst

og klarer å yte mer i hverdagen.


ENGANGSBESTILLING

Send meg ____ stk. 3 pk. bokser

(360 kapsler) til kun 316,-

NYHET!

Send meg ____ stk. 1 pk. Flasker

1 * 200ml til kun 86,-

Send meg ____ stk. 2 pk. Flasker

2*200 ml til kun 200,-

Porto og ekspedisjon kr. 39,-

tilkommer på engangsbestilling

Ikke oppkrav til din postkasse.

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Den ideelle

OMEGA-3

kilden !

www.selolje.no

*ABONNEMENT

Ja Takk !

Jeg vil gjerne motta 3 bokser

a 120 kapsler Arctic Omega-3 Selolje

Gratis*. Jeg betaler ingenting for

kapslene, men kun kr. 99,- i porto- og

eksp.- gebyr. Jeg forplikter meg da til å

motta neste forsendelse på 3 bokser om

90 dager for kr. 349,- fritt levert. Videre

er jeg ikke forpliktet til noe fremtidig

kjøp, men vil motta fast forsendelse til

349,- hver 90. dag dersom jeg ikke

melder fra. Jeg kan da når som helst

avslutte mitt abonnement. Tilbudet

gjelder 1 gang pr. husstand.

Arctic Omega-3 Selolje siden 1999

Vi Over 60 RK 01 1/08 - NYHET!

Vitamin

D + E

NYHET! 200 ml flytende

JFM Sunile AS

JFM Sunile AS

Svarsending 7899

0097 Oslo

Som ung sykepleierstudent fikk Barbro Engmann for over 30 år siden

høre om det unike næringstilskuddet. Hun bestemte seg for å prøve

det selv. Resultatet var oppsiktsvekkende!

– Jeg trente aktivt og opplevde en klar bedring av prestasjonsevnen.

Ikke minst takket være at jeg var mindre forkjølet og hanglete,

forteller Barbro som nå har oppdaget Bio-Strath på nytt, sammen

med sin mann Curt.

Alle behøver næring som er styrkende

for kroppen, øker motstands kraften og

påvirker næringsmessige ubalanser.

Ingen andre helse produkter retter opp

næringsbalansen som Bio-Strath som

har et naturlig innhold av mer enn 60

oppbyggende næringsstoffer.

Bio-Strath er et av verdens mest solgte og

dokumenterte kost tilskudd og kan vise til

over 35 kliniske vitenskapelige studier.

–Takket være Bio-Strath er vi mindre

trøtte og har mer overskudd. Etter at jeg

begynte å ta næringstilskuddet igjen,

har jeg også holdt vinterinfluensaen på

en armlengdes avstand, sier den vitale

sykepleieren.

Bio-Strath er 100% naturlig og kan brukes av alle. Bio-Strath er spesielt

godt egnet når man skal bygge opp kroppen etter en sykdom eller for å

normal isere appetitten.

Du får Bio-Strath som flytende ekstrakt og tabletter i helse kost butikken.

Effekten er den samme. Tablettene er uten gluten og sukker.

Sted:

PS! Også mulighet for

JFM SUNILE AS - Postboks 109 - 5202 Os

abonnement flytende

Tlf. 56 30 10 00 - Fax. 56 30 10 18 - post@selolje.no til kr. 66,-/mnd. fritt levert

GRATIS SELOLJE I 1/4 ÅR!*

Bli

blodgiver!

Kontakt ditt nærmeste sykehus

eller gå inn på www.giblod.no

VITALKOST AS. TLF: 33 00 38 70

WWW.VITALKOST.NO

44

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


ANNONSER

Bestill på ordretelefon: 815 66 540

E-post: bestilling@schibstedforlag.no

www.schibstedforlag.no

Ny dramaserie fra

Nord-Norge

Ny romanserie fra 70-tallet. Tiden med slengbukser,

stripete pologenser og folkevognbusser. Bli kjent med

menneskene under Nordlyset. Le, gråt, irriter deg, og

gled deg sammen med dem.

Bli abonnent

– få første

bok gratis! *

*Gjelder første bok i abonnement.

Bokserien kan kjøpes i

butikker over hele landet.

Veil. kr 70,- pr. bok.

Du får bøkene

tilsendt portofritt i posten.

Kjære leser!

Etter å ha skrevet Bergfoss og Doras datter

fikk jeg lyst til å gå tre tiår bakover.

Til vår nære fortid. Da føltes det mest

naturlig å skrive om steder der jeg selv har tilhørighet.

Små lokalsamfunn i distrikts-Norge, som står

med liten eller ingen skrift på kartet og bare

sjelden er synlig i nyhetsbildet. Naturskjønne Vestbygd

i Nordland og kystens perle Nerlandsøy på Sunnmøre

står sentralt i denne serien. Jeg skriver med kjærlighet

til steder jeg alltid vil bære med meg i hjertet.

Synnøve Eriksen

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 45


KRYSSORD 01.08

De tre første som blir

trukket ut vinner en

førstehjelpspose.

Løsning julekryssord:

Vinnere av julekryssordet

ble:

Evelyn Nordli

Skogv. 34 A

7620 Skogn

Thorleif Grini

Øverbygda

2420 Trysil

Sara Eilertsen

Alingsåsveien 25

2013 Skjetten

NAVN

ADRESSE

POSTNR/STED

Løsningen sendes

innen 30. april 2008 til:

Røde Kors-magasinet

Norges Røde Kors

Pb 1 Grønland

0133 Oslo

Merk konvolutten «Kryssord 1/08»

46

RØDE KORS-MAGASINET 01.08


ANNONSER

20 % rabatt på leiebil

Øvre Vollgt. 7, 0158 Oslo

Tlf. 22 42 51 85 - Fax. 22 41 08 88

www.sealift.no - Email: info@sealift.no

Som medlem av Norges Røde Kors gir vi deg 20 % rabatt

på lokal, sesong (jul, påske, sommer) og weekendpriser i Norge.

Oppgi kundenummer N074101 ved bestilling.

Avis Reservasjonskontor tlf. 815 33 044

www.avis.no

Raskest i katastrofetransport!

Foretrukket av Norges Røde Kors og

NOREPS-bedrifter.

Sender du oss din e-postadresse, kan du få tilsendt den informasjonen

du ønsker rett på e-post, istedenfor i brev.

Ved å unngå papirbruk sparer Røde Kors både miljøet og verdifulle penger.

Dermed sikrer vi at enda mer av de innsamlede midlene går til de som virkelig trenger det.

Gå inn på www.rodekors.no/e-post og registrer deg i dag.

Mvh

Norges Røde Kors

RØDE KORS-MAGASINET 01.08 47


B-Blad

Returadresse:

Norges Røde Kors

Medlemsservice

Postboks 1 Grønland

0133 Oslo

Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

SELV BARN SOM IKKE HAR OPPLEVD OMSORG,

VET HVA DET ER.

Mange små liv er preget av den daglige kampen for å overleve. Men selv i verdens mest utsatte områder er det behov for mer enn husly, mat, rent vann

og medisiner. Det er behov for trygghet, omsorg og håp.

Å vise omsorg er kanskje den aller viktigste oppgaven til de frivillige hjelperne i Røde Kors sitt fadderprogram. Å bidra med medisiner, men også gi

trøst. Å fordele mat, men også dele gleder. Å sørge for husly, men også legge grunnlaget for fremtidige hjem. Hvor små barn på sikt skal videreføre

omsorg og håp til en ny generasjon.

Hvis du støtter Røde Kors sitt fadderprogram med 200 kroner i måneden er du med på å gi foreldreløse og utsatte barn et håp om en bedre fremtid.

BLI RØDE KORS-FADDER – SEND “FADDER” TIL 2221. DIN HJELP KOMMER FREM.

More magazines by this user
Similar magazines