Last ned her - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no

Last ned her - Norges Kristne Råd

Innhold

u 1. Aktører på innvandringsfeltet 5

u 2. Nøkkelbegreper 11

u 3. Innvandrerbefolkningen 15

u 4. Asylsøkere og flyktninger 24

u 5. Arbeidsinnvandring 29

u 6. Familieinnvandring og ekteskapsmønstre 32

u 7. Bosetting og kvalifisering 36

u 8. Sysselsetting, inntekt og arbeidsledighet 42

u 9. Kontantstøtte og barnehage 46

u 10. Utdanning 50

u 11. Barnevern 53

u 12. Tvangsekteskap 54

u 13. Kjønnslemlestelse 55

u 14. Kriminalitet 56

u 15. Valgdeltakelse 58

u 16. Befolkningens holdninger til innvandring og integrering 60

u 17. Oslo 62

u 18. Økonomi – nøkkeltall fra statsbudsjettet 66

u 19. Landsdekkende organisasjoner 2007 67

u 20. Frivillige organisasjoner 68

u 21. Nyttige internettadresser for mer informasjon 69

u 22. Referanser 72

4

More magazines by this user
Similar magazines