Last ned her - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no

Last ned her - Norges Kristne Råd

lant innvandrere og deres etterkommere, sikre likeverdig

offentlig tjenesteyting og være nasjonal fagmyndighet på

tolkefeltet. I tillegg har IMDi ansvaret for fire av tiltakene i

regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap.

NAV

Alle lokale NAV-kontor tilbyr tjenester også til innvandrere.

Fordi denne gruppen i varierende grad møter hindringer

på arbeidsmarkedet og har behov for tilrettelagte tjenester

når det gjelder trygd og arbeid, er det opprettet fire

spesialkontor kalt NAV Intro i Oslo, Bergen, Kristiansand

og Trondheim. Disse kontorene tilbyr tjenester som jobbsøkerkurs/yrkesforberedende

kurs, veiledningssamtaler,

oppfølging på praksis plasser og forberedende opplæring

for at arbeidssøkerne lettere skal kunne motta andre servicetilbud

fra NAV på vei mot arbeidslivet.

Politiet

Politiets utlendingsenhet (PU) har som hovedoppgaver å

registrere asylsøkere, undersøke asylsøkerens reiserute,

fastsette identitet, forberede og iverksette endelige avslag

i asylsaker og koordinere og kvalitetssikre alle uttransporteringer

fra Norge. De 27 politidistriktene mottar og

forbereder søknader om oppholds- og arbeidstillatelse,

og behandler en stor del av søknadene de mottar. Saker

politiet ikke kan behandle selv, sendes til UDI.

7

More magazines by this user
Similar magazines