L 02-2013 Protokoll om årsramme for undervisning - NKF

nkf.folkehogskole.no

L 02-2013 Protokoll om årsramme for undervisning - NKF

Til NKFs lokallagsleder

Rundskriv L 02-2013

Oslo, 24. januar 2013

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolene

Enighet om forståelsen av årsramme for undervisning

Etter flere møter mellom Virke og de berørte organisasjonene, er det oppnådd enighet om

forståelsen av årsrammen for undervisning i den sentrale særavtalen.

Protokollen er gjengitt i sin helhet i det vedlagte informasjonsskrivet fra Utdanningsforbundet, NF og

NKF.

Vi ber om at dette blir gjort kjent for medlemmene.

Med vennlig hilsen

Tor Grønvik

daglig leder


Utdanningsforbundet

Norsk Folkehøgskolelag

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen.

Årsramme for undervisning

Det har vært tvist mellom Virke og de berørte arbeidstakerorganisasjonene om forståelsen av punkt

3.2 i særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene. Kjernen i tvisten har vært omfanget av

årsrammen for undervisning.

Etter møter mellom partene er det oppnådd enighet om dette punktet. Enigheten framgår av

protokoll fra 17. januar 2013:

Partene er enige om følgende:

1. Årsrammen for undervisning er å forstå som 637 timer à 45 minutter.

2. Den resterende tid, innenfor rammen av 1280 klokketimer arbeidsplanfestet tid,

disponeres av arbeidsgiver til annet arbeid i samsvar med bestemmelsen i særavtalens

punkt 3.2.

3. Avtalen stiller skolene fritt til å organisere undervisningen i undervisningsbolker av ulik

lengde.

For organisasjonene

Tor Grønvik

daglig leder NKF

More magazines by this user
Similar magazines