Tetra 9 lærerveiledning, kapittel 2

fagbokforlaget.no

Tetra 9 lærerveiledning, kapittel 2

Tetra 9. Kap 2. 62-82 12.10.06 11:37 Side 68

Å tolke uttrykk

1 Anna er a år gammal. Set kvar påstand saman med rett uttrykk.

Kari er tre gonger så gammal: _____________

Eirik er 3 år yngre: _____________

Andreas er ein tredel så gammal:_____________

K

2

Arbeidsark 2:1

Kjersti er 3 år eldre: _____________

a + 3

3a

a

3

a – 3

NYNORSK

2 Alex er 15 år gammal. Rekn ut eller skriv eit uttrykk for kor gammal

a) han er om 3 år: _____________ b) han er om x år:_____________

c) han var for 5 år sidan: _____________ d) han var for y år sidan: _____________

3 Ein boks er h cm høg. Skriv eit uttrykk for ein boks som er

a) dobbelt så høg som boksen:_____________

b) fire gonger så høg som boksen:_____________

c) fire centimeter høgre enn boksen:_____________

d) tre centimeter lågare enn boksen: _____________

4 Set ring rundt eitt eller fleire uttrykk som er halvparten av a.

2 a 1 a

a – 2 0,5a

a 2 2a 2a

5 Set ring rundt eitt eller fleire uttrykk som er 3 mindre enn a.

a 3

a + 3 3 – a a – 3 3 + a

3 a

6 Set ring rundt eitt eller fleire uttrykk som ALLTID er dobbelt så mykje som a.

2

a + 2 a 2 2a

3a – 1 2a

a

a

7 Kva for uttrykk høyrer saman, det vil seie har same verdi?

Ring dei inn og knyt dei saman ved hjelp av piler.

x

2 + x 2x x + 2 x + x 0,5x

2

68 Likningar

© Tetra 9 Det Norske Samlaget

More magazines by this user
Similar magazines