Utvendig skilting på festningene - Forsvarsbygg

forsvarsbygg.no

Utvendig skilting på festningene - Forsvarsbygg

TYPOGRAFI

FORSVARSARENA | side 6/109

TEKSTPLASSERING

OMRÅDET

Ris et a que et voloribus.

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,

corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat

resecum et, errorem ut magni dolupta que vent.

STANDARDTEKST

Nede i venstre hjørne.

OPPSTART:

00 MÅNED 2012

FERDIGSTILLING:

00 MÅNED 2012

TEKST VENSTRESTILLES

I hovedsak skal all tekst venstrestilles på skilt.

Unntaket er noen trafikkskilt, forbuds- og varselskilt.

BRUK AV STANDARDTEKST

Standardtekst brukes nede i venstre hjørne på alle de vanlige

skiltene av en viss størrelse.

Teksten skrives i versaler og tekstfargen er grå: RAL 7035.

STANDARDTEKST SOM STANDARD

Alle skilt med sort skiltplate skal ha standardtekst med unntak av:

– Fasadeskilt

– Retnings- og veiskilt

– Parkerings- og trafikkskilt

– Plaket

– Byggeplasskilt

FORSVARSBYGG FORVALTER

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN

ENGELSK TEKST PÅ SKILT

Ved bruk av engelsk tekst på skilt, skal skriftstørrelsen på engelsk

tekst være noe mindre enn skriftstørrelsen på norsk tekst.

Engelsk tekst har en egen gråfarge: RAL 7010.

På de største skiltene plasseres denne teksten

10 cm inn fra marg.

ENGELSK TEKST

More magazines by this user
Similar magazines