Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

energinorge.no

Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

Poretrykksmåling - valgt metode

o Enkel seksjonert poretrykksmåling

• Måler trykket i en seksjonert del av borehull

• Kan bores fra tilgjengelige fjellrom

• Kan etableres under drift

• Enkelt vedlikehold/ kalibrering av trykkgiver

• Enkel kontinuerlig logging av poretrykk

Data logger

Målerør

Pakker

Trykkgiver

Gysemasse

Borehull 15-150m

Måleseksjon 1-5m

10

More magazines by this user
Similar magazines