Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

energinorge.no

Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

Bakgrunn

• Kollaps av trykksjakt ved Suldal 1 Kraftverk i 2009

• For høyt grunnvannstrykk

• Kontroll av 29 trykksjakter så langt…

1. Problemstilling

2. Metodikk for å vurdere risiko for kollaps

3. Risikoreduserende tiltak

2

More magazines by this user
Similar magazines