Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

energinorge.no

Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

Trykk kapasiteter og dim. kriterier - NVE's

retningslinje

Stålforing

Betong

Fjell

Sikkerhetsfaktor utvendig trykk

o Sikkerhetsfaktor mot innknekking

bør være større enn 1.25

o Trykkapasitet beregnes etter

Amstutz 3. teori fra 1969

Dimensjoneringskriterier utvendig

trykk

o Vanligvis utvendig trykk lik vertikal

fjelloverdekning -

ʺOverdekningskriterietʺ

4

More magazines by this user
Similar magazines