Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

energinorge.no

Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

Mulige skademekanismer - utvendig trykk

Kollaps

• Tilstrekkelig mengde vann under

stort nok trykk

Gradvis "jekking"

Innbuling

• Mindre mengder vann under stort

nok trykk

• Skadeomfang kan øke ved gjentatte

nedtappinger

5

More magazines by this user
Similar magazines