Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

energinorge.no

Utvendig trykk på innstøpte stålforinger Bernt Strand ... - Energi Norge

Beregningsresultat utvendig trykkapasitet,

stålforet sjakt ø3600

o Trykksjakten tilfredsstiller ikke "overdekningskriteriet"

o Grunnvannstrykk (poretrykk) bør undersøkes nærmere før

nedtapping

Magasinvannstand

Sf. 1.0 Sf. 1.25

Terrengoverflate

Max trykk iht.

NVE,s retningslinje

Trykksjakt

6

More magazines by this user
Similar magazines