Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft

hlk.no

Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft

Årsberetning 2004


Positiv Energi

Hålogaland Kraft ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag

med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester.

Hålogaland Kraft skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og

kundeorientert selskap. Vi skal sikre en sterk markedsposisjon

gjennom en god infrastruktur og et variert tilbud av produkter og

tjenester.

Opplevelsen vi ønsker at kunder skal ha av oss

og sitt kundeforhold:

Enkelhet. Det skal være enkelt å være kunde hos oss! Du får kun ei strømregning.

Her følger du med på oversikten over forbruket fra år til år. Varsling om

måleravlesning og selve avlesningen kan gjøres via e-post, strømtelefonen eller

sms. Velg selv. Enkelt og greit!

Trygghet. Ingen lure løsninger, ingen snarveier, ingen smarte telefonselgere

med århundrets tilbud. Vi skal stå for det vi er og det vi gjør. I dag. Og i morgen.

Det skal føles trygt å være kunde hos oss!

Nærhet. Du skal vite hvor du har oss - og hvor du finner oss ! Og finner du

ikke trøst, hjelp eller nytte gjennom internett eller telefon: Stikk innom og møt

oss ansikt til ansikt! Vi er nemlig tilstede der du er!

Nytte. Vi er opptatt av at du skal ha et enkelt og oversiktlig strømkundeforhold.

Derfor må vi tilby nyttige tjenester og løsninger som kan forenkle din

hverdag som strømkunde.

Vi er også opptatte av å levere nyttige produkter ut over strøm. Derfor satser vi

på bredbånd!

Engasjement. Regionalt eierskap forplikter! Derfor inntar vi en aktiv rolle i

arbeidet med å skape vekst og begeistring i Hålogaland. Og vi tror det oppstår

mye vekst og begeistring når engasjerte mennesker samhandler!


Innhold

Noen hendelser fra året som gikk 4

Organisasjon 8

Styrets beretning 10

Resultatregnskap 13

Balanse 14

Kontantstrømoppstilling 16

Noter 17

Revisjonsberetning 27

Øvrige data om virksomheten 28

Til notater 30

Årsberetning 2004 3


Noen hendelser fra året som gikk

Anne Semb - en verdig vinner av

Positiv energi prisen 2004

Anne Semb har i flere år pusset opp og

innredet det gamle fjøset på gården sin på

Borkenes. I høst åpnet hun "Fårebygget"

for allmenheten, og siden har det gått slag

i slag med kunstutstilling, malerkurs, teater

og formiddagstreff.

uken for de som er hjemme med unger, og snart åpner

juleverkstedet, hvor det kommer en kunsthåndverker og

hjelper til.

Og alt dette er gratis?

– Det var overraskende og veldig, veldig hyggelig at jeg

skulle få denne prisen, sier Anne. – Spesielt er det artig

at andre setter pris på det jeg gjør.

Hvordan kom idéen til Fårebygget?

– Jeg har bestandig hatt en drøm om å ha en boltreplass

sammen med ungene, et sted med mange rom, hvor vi

kan drive med snekring, musikk, dans, teater, maling, alt

mulig. Når vi fant på å ta i bruk det gamle fjøset, kom

resten av planen av seg selv. Jeg ville lage en samlingsplass

for folk i bygda. En drømmefabrikk hvor idéer kan

få fritt spillerom.

– Alt er ikke ferdig ennå, men vi er godt i gang. Min

drøm er at dette skal bli arbeidsplassen min, sier Anne

som egentlig jobber som lærer. Foreløpig har vi malerkurs

for ungene i helgene, for-middagstreff en gang i

Formiddagstreffa er gratis, juleverkstedet blir som et

spleiselag der alle tar med litt formingsmateriell hver.

Malekursa går i regi av kulturskulen og har vanlig kursavgift.

Anne innrømmer at det ligger mye arbeid bak. – Ja, mer

enn jeg trodde! Men jeg har tatt det litt etter litt, spart

penger, gjort en innsats, og så latt det stå mens jeg sparte

mer penger. Og så har jeg jo fått hjelp av familien og

mange gode venner.

– Aktiviteter for ungene er veldig populært. Det har vært

fullt hus, og nå må jeg lage ventelister. I den tiden vi

lever i, med masse passiv virksomhet foran TV og PC,

tror jeg ungene savner å gjøre noe på ordentlig. Når de

snekrer eller maler, så skaper de noe helt selv, og det ser

ut til å gi dem en spesiell tilfredsstillelse.

– Det var derfor jeg kalte det "Fårebygget", forklarer

Anne. Det har en dobbelt betydning, den ene har med

at her var sauer før, og den andre betyr at jeg tror disse

aktivitetene kan forebygge mye slags gærenskap. ■

4 Årsberetning 2004


Enkelt og oversiktlig

hos HLK!

Svein Arild Aarrestad liker å ha orden på

ting. Det er hovedgrunnen til at han i dag

er kunde hos oss. Men det har ikke alltid

vært slik.

- Jeg var en kort periode ute og ”shoppet” strøm i den

store verden. Til å begynne med gikk det greit, men

etter hvert følte jeg at jeg mista oversikten over så vel

forbruk som kostnader. Ei regning fra kraftleverandør

og ei fra netteier, gjerne med ulike forfallsdatoer, gjorde

ikke saken bedre. Jeg innså også at det var vanskelig å

vite om jeg hadde spart noe på leverandørbyttet. Kundeforholdet

blei rett og slett for komplisert.

Og i dag er du igjen kunde hos HLK?

- Ja, jeg har tegna en 3-årig fastprisavtale. Jeg ønska forutsigbarhet

og trygghet. Jeg ønska rett og slett å slippe å

bekymre meg om strømprisene. Så får jeg heller tåle at

prisene innimellom kan ligge under min pris. Men så

langt ser det jo bra ut!

Hvordan opplever du ellers ditt kundeforhold?

- Jeg opplever det som positivt. Bindinga av kraftprisen

er nevnt. Den tryggheten ligger i bunn. Videre får jeg nå

kun ett "sett" med strømregninger som i tillegg er oversiktlig

og grei. Her kan jeg følge med på grafene som viser

forbruket fra år til år. I tillegg er jeg internettbruker

og får varsling om måleravlesning via e-post. Jeg melder

også inn forbruket på HLK's hjemmesider. Det er forresten

fint å kunne sjekke hva strømregninga blir på - før

den kommer i posten! Jeg er også innom hjemmesidene i

ny og ne og sjekker hva som rører seg i kraftmarkedet.

Så hvis du skal oppsummerer ditt strømkundeforhold i dag?

- Jeg får strøm og føler at jeg betaler en ok pris. Jeg vet

hvor jeg finner dere, både fysisk og på nett. Jeg føler

rett og slett at jeg har et trygt, enkelt og oversiktlig

kundeforhold! ■

Årsberetning 2004 5


Positiv energi

fra månen

Gravitasjonskraften

fra månen skaper

tidevannet. Det går som en bølge rundt

jorden, og mange steder skaper det sterke

strømmer. Dette er et velkjent fenomen i

våre nære omgivelser. Ideen om å utnytte

tidevannskreftene for å produsere strøm er

ikke ny, men hittil er det kun et anlegg

som er bygget og som også er koblet til

strømnettet. Dette ligger i Kvalsundet ved

Hammerfest.

– En regner med at første pilotanlegg vil være på vannet

og i produksjon våren 2006, sier Heide. – Og igjen er

det et kvalsund som skal få æren av å være testområde,

denne gangen Kvalsundet mellom Kvaløya og

Ringvassøya, nord for Tromsø.

– Teknologi for utnyttelse av tidevannsstrøm utvikles nå

i flere ulike prosjekter rundt om i verden, forteller Svein

Heide, administrerende direktør i Hålogaland Kraft.

– Utfordringen er ikke å få bygget anlegg som virker,

men å få til anlegg til kostnader som gjør de kommersielt

interessante. Vi har nå gått inn som aksjonær i

selskapet Hydra Tidal Energy Technology (HTET).

Selskapet har sitt forretningskontor i Harstad og forestår

utvikling av et konsept for å utnytte tidevannsstrøm til

produksjon av elektrisk kraft. Øvrige eiere i selskapet er

Energy Future Invest, Statkraft og Hydra Energy.

I dette prosjektet kombineres teknologi og kompetanse

blant annet fra skips-, offshore- og kraftindustri. Anlegget

er en flytende rigg, med fire produksjonsarmer som

senkes ned i sjøen. Det kan enkelt flyttes for vedlikehold

eller til nytt produksjonssted. Utstrekningen over vann

er ganske liten. Slik vi ser det vil et slikt anlegg ha svært

små negative miljømessige virkninger.

– Pilotanlegget er beregnet å produsere 3,5 mill. kWh i

året. Dette er nok strøm til rundt 175 eneboliger. Dette

handler altså om kraftproduksjon i liten skala.

Produksjonen på ett sted kan lett økes ved å legge ut

flere anlegg i en kjede.

– Fordelen med tidevannskraft et at den er helt forutsigbar

i motsetning til f.eks vindkraft. Flo og fjære er som

en klokke. Prismessig vil vi konkurrere med vindkraft.

- Så tidevannskraft skal bli den neste fornybare

energikilden som tas i bruk i Norge?

– Ikke bare i Norge, svarer Heide.

– Konseptet har et internasjonalt potensiale. Vi i

Hålogaland Kraft synes det er veldig spennende å være

med på denne utviklingen. Vi har ikke bestemt oss for å

kjøpe noen tidevannskraftverk selv ennå. Men konseptet

passer jo midt i blinken for oss, som driver med

småkraftverk og holder til i en region med flere

tidevannsstrømmer, sier en ivrig Svein Heide. ■

6 Årsberetning 2004


Positiv energi

lagt inn i fjellet

Det er slutt på de store vannkraftutbyggingene

her i landet. Men vi

trenger stadig mer strøm, og da må

vi forsøke å produsere den selv fra

miljøvennlig vannkraft med minst

mulig inngrep i naturen.

sier Ulla. Vi er også stolte av virkningen denne fornyelsen

vil ha på miljøet. Damanleggene moderniseres uten

at vannstandsnivåene endres. Kraftverket i midten -

Mellomfoss - skal fjernes. Og det beste av alt, vi har lagt

den nye rørgaten i en tunnel i fjellet, slik at alle gamle

rør fra Haukebøvatn og ned til Nedrefoss kan fjernes.

Dette er et mye brukt turområde, som nå vil bli mye lettere

tilgjengelig for friluftsfolk.

Etter omfattende fornyelse åpnet småkraftverkene i

Gausvik for produksjon av strøm i 2004. Ulla Opsahl,

overingeniør i Hålogaland Kraft, forteller at opprustning

og effektivisering av gamle kraftverk er et stort

satsningsområde fremover.

– Vi satser hardt på å ta vare på egne ressurser. Vi vil ta

vare på de små kraftverkene. I Gausvik har de gjort nytte

for seg i snart 100 år, så nå måtte de enten rustes opp

eller legges ned. Vi bestemte oss for å ruste opp, og vi

ville gjøre det skikkelig.

Dette er det største prosjektet Hålogaland Kraft noengang

har utført i egen regi. Så langt det har vært mulig

er det brukt lokale entreprenører og leverandører.

Rundt 115 personer har vært involvert i prosjektet.

– Ja, vi er litt stolte av å ha bidratt med arbeidsplasser og

de positive ringvirkninger dette har medført i regionen,

Dette prosjektet høres kostbart ut, men Ulla forsikrer

oss om at det skal bli lønnsomt, ikke bare for naturen,

men også økonomisk.

– Når vi regnet på det, ble denne løsningen den mest

lønnsomme sett i et perspektiv på 40 år. Produksjonen

vil øke med rundt 6% og gi ren strøm til ca. 1000 husstander.

Dersom denne strømmen i stedet skulle komme

fra importert kullkraft, ville det forurense like mye som

et årlig utslipp av CO2 fra 5800 biler.

Til slutt spør vi hva som skal gjøres med Nedrefoss

Kraftverk.

Kraftverket i Nedrefoss ble første gang startet den

15. september 1910. Det nye anlegget ble startet

15. september 2004. Kraftverksbygningen fra 1910

har vi klart å bevare, til tross for de store

arbeidene med kraftverket. ■

Årsberetning 2004 7


Organisasjon

Eierforhold

Hålogaland Kraft AS ble etablert gjennom fusjon mellom

Ofoten Kraftlag AS og Sør-Troms Elforsyning AS

besluttet i i generalforsamling i de respektive selskaper

henholdsvis 18.04.97 og 11.06.97.

Eierforholdet er nå:

Aksjeklasse A Harstad kommune 14 aksjer

Bjarkøy kommune 3 aksjer

Aksjeklasse B Kvæfjord kommune 3 aksjer

Skånland kommune 3 aksjer

Aksjeklasse C Gratangen kommune 3 aksjer

Ibestad kommune 3 aksjer

Aksjeklasse D Lødingen kommune 3 aksjer

Tjeldsund kommune 3 aksjer

Generalforsamling

I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.

Hver aksjonær er representert ved en deltaker som

utøver stemmeretten på vegne av aksjonæren.

Halvar Hansen er generalforsamlingens ordfører.

Leder:

Helge Aune Harstad 2003-2005

Nestleder:

Arne Ekman Ibestad 2004-2006

Øvrige styremedlemmer:

Knut Paulsen Harstad 2004-2006

Roald Borgen Bjarkøy 2003-2005

Hans H. Hansen Skånland 2003-2005

Eirik Eriksen Vestbygd 2004-2006

Hans Z. Schjelderup ansatte 2004-2006

Alf-Eirik Hundstad ansatte 2004-2006

Styret

Selskapetes styre består av 8 medlemmer hvorav 6

medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen

og 2 medlemmer med varamedlemmer

velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer med

slik fordeling:

3 medlemmer fra aksjeklasse A

1 medlem fra aksjeklasse B

1 medlem fra aksjeklasse C

1 medlem fra aksjeklasse D

Varamedlemmer:

Anne Margrete Eneberg Harstad 2003-2005

Trond Markussen Bjarkøy 2003-2005

Andreas Isachsen Harstad 2004-2006

Tor Egil Lund Kvæfjord 2003-2005

Bjørnar Pettersen Tjeldsund 2004-2006

Terje Sørensen Gratangen 2004-2006

Greta Romarheim ansatte 2004-2006

Magnus Svendsen ansatte 2004-2006

Harry Buschmann ansatt 2004-2006

Administrerende direktør deltar i styrets møter,

men uten stemmerett.

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr. 31.12.:

Fra de ansatte:

Medlemmer:

John-Arild Dahl

Bjørn Varfjell

Tore Torsteinsen

Varamedlemmer:

Ove Antonsen

Ranveig Johansen

Helge Lindstrøm

Fra virksomheten:

Medlemmer:

Svein Heide

Are Marthinussen

Per Fredriksen

Leder og

hovedverneombud:

Varamedlem:

Varamedlemmer:

Eilif Amundsen

Johannes Kristoffersen

Anne Line Eliseussen

John-Arild Dahl

Ove Antonsen

8 Årsberetning 2004


Ledelse

Svein Heide

Bjørn Ludvigsen

Georg Kanstad

Geir Haukebøe

Are Marthinussen

Per Fredriksen

Johannes Kristoffersen

Eilif Amundsen

Adm. direktør

Seksjonsleder marked

Seksjonsleder kundeservice

Seksjonsleder produksjon

Seksjonsleder nettstyring

Seksjonsleder anlegg

Økonomisjef stab

Sjefingeniør stab

Arbeidet er organisert i følgende seksjoner,

jfr. organisasjonsplan for bedriften:

Stab:

Økonomi, personal, it, HMS, telekommunikasjon

forretningsutvikling.

Nettstyring:

Nettplanlegging og –drift, beredskap, vakt, driftssentral,

måling, kart og det stedlige eltilsyn.

Anlegg:

Vedlikehold og bygging av nyanlegg, oppdrag for andre.

Produksjon:

Drift og vedlikehold av egne kraftanlegg og Niingen

Kraftlag.

Marked:

Kjøp og salg av kraft (sluttbruker og engros),

engrosavregning.

Selskapets hovedkontor ligger i Harstad.

Adresse: Rødbergvn. 14, 9480 Harstad.

Postadresse: 9480 Harstad.

Telefon: 77 04 25 00

Telefaks: 77 04 25 99

Selskapet har for øvrig kontorer i kommunene Bjarkøy,

Gratangen, Ibestad, Lødingen og Skånland.

Kundeservice:

Sentralbord og kundemottak, kundeavregning.

Organisasjonsplan Hålogaland Kraft AS

Adm. direktør

Stab

Nettstyring

Anlegg

Kundeservice Marked Produksjon

Stasjon Harstad

Stasjon Bjarkøy

Stasjon Breistrand

Stasjon Gratangen

Stasjon Hamnvik

Stasjon Lødingen

Årsberetning 2004 9


Styrets beretning

Hålogaland Kraft som regional

samfunnsaktør

Selskapet har sin hovedvirksomhet som leverandør av

infrastrukturtjenester innen elkraft og informasjonsog

kommunikasjonsteknologi i regionen. Tjenestene

skal representere kostnadseffektive løsninger med god

kvalitet til det beste for regionens innbyggere og

næringsliv. Gjennom sin aktivitet, kompetanse og kapital

og sitt regionale eierskap ønsker selskapet å bidra til

regionens utvikling. Selskapet gir positive ringvirkninger

innen en rekke områder, f.eks nevnes:

- Lav nettleie sammenlignet med Nord-Norge

og landet for øvrig.

- Utbytte til selskapets eiere som er 8 kommuner

i regionen.

- Lokal skatteinngang fra selskapet og dets

medarbeidere.

- Lokale innkjøp i betydelig omfang.

- 107 arbeidsplasser i hele regionen.

- Utbygging av et breibandstilbud til næringsliv

og private i regionen.

- Deltakelse i regional næringsutvikling med kapital

og kompetanse.

- Bred støtte til kulturliv og idrett i hele regionen.

Noen overordnede utviklingstrekk

i år 2004

Hålogaland Kraft har over flere år deltatt i en prosess

sammen med Narvik Energi med målsetting om en

restrukturering av kraftforsyninga i regionen. Prosessen

ble terminert pr. 01.07.2004 uten at målsettingen ble

realisert. Selskapet fortsetter nå sin virksomhet i klassisk

verdikjede med kraftproduksjon, krafttransport og

kraftomsetning supplert med virksomhet innen

IKT-området.

Selskapet ser et betydelig potensiale innen ny småkraftproduksjon

i regionen. Myndighetene har lagt til

rette for utvikling av denne kategorien fornybar kraftproduksjon

gjennom forbedrede rammevilkår samt

introduksjon av et pliktig elsertifikatmarked fra 2007.

Utfra selskapets kompetanse som småkraftprodusent

opparbeidet gjennom lang tid og med et godt økonomisk

fundament, er dette et naturlig satsingsområde

for selskapet.

Selskapet gikk i 2004 inn som aksjonær i selskapet

Hydra Tidal Energy Technology. Dette selskapet eier

og utvikler ny teknologi for utnyttelse av lavhastighets

tidevannstrøm. Hålogaland Krafts eierandel i selskapet

er 11,6% med opsjon på økt eierandel ved kommende

emisjon. Øvrige eiere er Hydra Energy, Statkraft Energi

og Energy Future Invest. Selskapet har sitt forretningskontor

i Harstad.

Hålogaland Kraft har i løpet av 2004 ytterligere utviklet

sin posisjon som regional infrastruktur-aktør innen

IKT-området gjennom breibandssatsing i Hålogalandsregionen,

samt videreutviklingen av Hålogaland IKTsenter

som et nettbasert it-drifts selskap. Hovedutbyggingen

av breidbandsnettet i regionen er nå

i det vesentlige gjennomført. Fortløpende nye kundetilknytninger

samt kapasitetsøkninger i nettet i tråd med

økende etterspørsel, har nå fokus sammen med utvikling

av nye innholdstjenester.

Hålogaland IKT-senter er en regional leverandør

av IKT driftstjenester til næringsliv og offentlig

virksomhet. Selskapet har i løpet av året hatt en god

vekst i omsetningen.

Gjennom medeierskap i selskapet KraftTele og andre

initiativ sammen med andre nord-norske energiselskaper,

deltar en også i utvikling av breidbandskapasitet

mellom nord-norske regioner.

Konsernet Hålogaland Kraft

Konsernet Hålogaland Kraft består av morselskapet

Hålogaland Kraft AS og datterselskapene Niingen

Kraftlag AS med eierandel 56,26% og Hålogaland

IKT-senter AS som eies med 98,6%.

Øvrige deleide selskaper

Selskapet har eierandel på 49% i Narvik Energinett AS

og 16,67% av Narvik Energi AS. Eierandelen i Kraft-

Tele AS er 33,33%. Selskapet har videre eierandeler i

Barents Naturgass DA med 8,33%, NORSEC 13,3%.

Selskapet deltar for øvrig i regionalt utviklingsarbeid

gjennom medeierskap i Harstad Utviklingsselskap AS

og Kunnskapsparken i Harstad AS.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt

drift. Til grunn for dette legges vurderinger av konsernets

prognoser for årene fremover. Konsernet er i en

sunn økonomsk stilling, driftsmessig og finansielt.

Årets drift i konsernet

Kraftleveransene i Hålogaland Krafts nettområde er

økt med 3,1% i 2004. Økningen er knyttet til generell

forbruksøkning.

Bedriften har opprettholdt sine markedsandeler innen

kraftomsetning både i bedrift- og småkundemarkedet.

Andre driftsinntekter har økt fra 8,5 mill til 15,6 mill kr.

Hovedårsaken til den positive utviklingen er knyttet til

økt aktivitet i Hålogaland IKT-senter og breidbandsaktiviteten

i Hålogaland Kraft.

10 Årsberetning 2004


Kraftproduksjonen i konsernet utgjorde 139,5 mill.

kWh i 2004.

Normalproduksjonen utgjør 142,6 mill. kWh.

Nettdriften har i 2004 vært preget av lite feil og

stabil drift.

Innenfor konsernets produksjonsanlegg har oppstart

etter rehabiliteringen av Gausvik-anleggene gått som

planlagt med oppstart i september 2004.

Nettinntektene utgjorde 140,3 mill. kr. i 2004 mot 135,0

mill. kr. i 2003 etter regulering for årets merinntekt og

tilbakeført mindreinntekt fra tidligere år. Akkumulert

mindreinntekt inkl. renter utgjorde pr. 31.12. 43,7 mill.

kr. Ikke aktivert KILE-overskudd utgjør 20,0 mill kr.

Kraftkjøpskostnadene ble i 2004 redusert fra 152,5 til

121,3. kr. i det alt vesentlige som følge av lavere kraftpriser

i engrosmarkedet. Det er ikke gjort avsetning for

fremtidige tap på kraftkontrakter pr. 31.12.

Totale personalkostnader utgjør 45,2 mill kr. i 2004.

Personalkostnadene er på samme nivå som i 2003.

Andre driftskostnader omfatter materiell og tjenestekostnader

knyttet til drift og vedlikehold av selskapets

nett- og kraftanlegg samt eksterne oppdrag. Disse beløp

seg til 44,5 mill. kr. i 2004 mot 34,8 mill. kr. foregående

år. Økte overføringer til Enova, og eiendomsskatt er

hovedårsaken til økningen.

Netto finanskostnader egne bøker er redusert fra 11,7

mill. kr. til 11,3 mill. kr. Årsaken er i hovedsak lavere

rentekostnader og god avkasting på investeringer i

aksjefond.

Investeringer

Konsernets investeringer i egne driftsmidler utgjorde

61,9 mill. kr. i 2004. Selskapet avsluttet i 2004

rehabilitering av kraftanleggene i Gausvik. Gjennom

denne investeringen har total kraftproduksjon i

vassdraget økt samtidig som antallet kraftstasjoner

reduseres fra 3 til 2 anlegg.

Finansiering og likviditet

Konsernets investeringer i 2004 ble egenfinansiert med

kr 44,0 mill. kr. Pantegjeld er økt med 17,0 mill. kr. til

170,6 mill. kr. i 2004.

Egenkapitalandelen i morselskapet er pr. 31.12. 51,3%.

Arbeidskapital er redusert med 5,2 mill. kr. i 2004.

Likviditeten anses tilfredsstillende

Styret og administrasjon

Styret har i 2004 hatt 10 møter og behandlet 61 saker.

De viktigste har vært:

• Årsberetning og regnskap 2003.

• Budsjett for 2005.

• Strategisaker ifm nett-, produksjons- og

omsetningsvirksomheten.

• Bredbandsutbygging i regionen.

• Videre satsing og utbygging av produksjon.

• Regional næringsutvikling.

• Eierforankring og utbytteforventninger.

Forurensning og miljøtiltak

Gjennom vannkraftbasert energiproduksjon bidrar HLK

til en god ivaretakelse av det ytre miljø. I selskapets

aktivitet vektlegges bruk av miljøvennlige stoffer og

en korrekt håndtering av spesialavfall.

Organisasjon, personale og miljø

Antall ansatte i hel- eller deltidsstillinger i konsernet

var pr. 31.12.2004 107 tilsvarende 103,5 årsverk. Antall

årsverk er økt med 4 fra 2003.

I morselskapet var pr. 31.12. 98 stillinger, tilsvarende

94,5 årsverk. Antall årsverk er økt med 1 fra 2003.

Sykefraværet lå på 4,9% i 2004 og har vært stabilt lavt

over tid.

Bedriften arbeider utfra en 0-skade filosofi aktivt

innenfor HMS-området med å forebygge helseskader

gjennom ulike opplæringsaktiviteter, vernerunder og

miljøkartlegging med gjennomføring av tiltak. Det foretas

årlig gjennomgang av driftsforskrifter for personell

med adgang til høyspenningsanlegg. Arbeidet med

helse-, miljø og sikkerhet fokuseres gjennom en årlig

HMS-uke i bedriften.

Likestilling

Kjønnfordelingen i bedriften målt i årsverk er 84%

menn og 16% kvinner. Dette er det samme som for

bransjen sett under ett. Arbeidet med å endre kjønnsfordelingen

i bedriften mot en bedre balanse må drives

langsiktig utfra de rammevilkår vi har for endring.

Bedriften har en svært lav turn-over. Det registreres at

kjønnsfordelingen innen våre største utdanningsmessige

rekrutterings-grupper over år er lite endret. Bedriften

har få deltidsstillinger.

Bedriften fører en personalpolitikk med like vilkår

lønnsmessig så vel som for andre ytelser uansett kjønn.

Fleksitidsordning og muligheter for redusert arbeidstid

for øvrig representerer tilrettelegging for arbeidstakere

av begge kjønn.

Årsberetning 2004 11


Generell bedriftsprofilering og skolebesøk søkes

utnyttes aktivt til å markedsføre de yrkesmulighetene

bedriften representerer.

Utsikter for kommende år

Rammevilkårene for selskapets nettvirksomhet skal

revurderes med virkning fra 2007. Selskapet følger

dette arbeidet gjennom aktiv deltakelse i utredninger

og arbeid i våre interesseorganisasjoner.

Utviklingen i kraftpriser og rentenivå har vært positiv

for bedriften og forventes fortsatt positiv i det

kommende år.

Selskapet Barents Naturgass operasjonaliseres gjennom

en selskapsomdannelse fra DA til AS som ble gjennomført

i mars 2005. Hålogaland Kraft har derigjennom økt

sitt eierskap i selskapet til 15,5%. Selskapet vil markedsføre

og distribuere naturgass i Barents-regionen med

utgangspunkt i LNG-produksjon på Melkøya i

Hammerfest.

De rammevilkår som bedriften driver under spesielt

representert med myndighetenes inntektsrammeregulering

for nettvirksomheten og utviklingen i kraftpriser

og rentenivå vil i 2005 bidra til en fortsatt positiv

utvikling for selskapet. Myndighetenes utredninger av

nytt inntektsrammesystem fra 2007 samt endringer i

beskatning og hjemfall følges med interesse.

Selskapet ser positivt på mulighetene til å utvikle lønnsom

småkraftproduksjon i regionen de kommende år.

IKT-satsingen innen breiband og it-drift vil bli videreført

de kommende år.

Hålogaland Kraft deltar i arbeidet med å reise et

regionalt kapitalfond i regionen. Selskapet ønsker gjennom

et aktivt engasjement å bidra til å legge til rette for

nærings- og bosettingsutvikling i regionen. Engasjement

som utviklingspartner og eier i Kunnskapsparken i

Harstad og Harstad Utviklingsselskap representerer

eksempler på dette.

Resultat med forslag til

årsoppgjørsdisposisjoner

Selskapets resultatregnskap for 2004 er gjort opp med et

overskudd på kr. 43.728.000,- som er foreslått disponert slik:

Avsatt til annen egenkapital kr. 14.348.000,-

Avsatt til utbytte kr. 21.875.000,-

Avsatt til fond

for vurderingsforskjeller kr. 7.505.000,-

Harstad 31. desember 2004

28. april 2005

Helge Aune

styreleder

Arne Ekman

styremedlem

Roald Borgen

styremedlem

Knut Paulsen

styremedlem

Hans Z. Schjelderup

styremedlem

Eirik Eriksen

styremedlem

Hans H. Hansen

styremedlem

Alf-Erik Hundstad

styremedlem

Svein Heide

adm. direktør

12 Årsberetning 2004


Resultatregnskap

Morselskap

Konsern

2004

(1000 kr)

2003

(1000 kr)

Note

DRIFTSINNTEKTER

2004

(1000 kr)

2003

(1000 kr)

132.437

140.287

11.330

284.055

164.721

134.976

6.764

306.462

2

3

Energiomsetning

Overføringsinntekter

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

150.564

140.287

15.652

306.504

185.044

134.976

8.525

328.546

121.734

13.346

32.417

26.785

41.606

235.889

152.513

12.804

34.355

24.018

29.733

253.422

4, 5

6

3

DRIFTSKOSTNADER

Kraftkjøp

Sentralnettskostnader

Personalkostnader

Avskrivninger

Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

121.267

13.840

36.280

32.993

44.490

248.871

152.513

13.445

37.802

30.031

34.796

268.586

48.166

53.039

DRIFTSRESULTAT

57.633

59.959

17.028

3.392

14.291

-6.129

15.222

3.223

14.241

-4.204

7

FINANSINNTEKTER OG

FINANSKOSTNADER

Inntekt på investering i

datterselskap/tilknyttet selskap

Finansinntekter

Finanskostnader

Netto finansresultat

12.970

3.820

15.124

-1.666

12.692

3.797

15.496

-993

54.294

57.243

ORDINÆRT RESULTAT FØR

SKATTEKOSTNAD

59.298

60.952

10.566

9.470

8

Skattekostnad på ordinært resultat

13.127

11.198

43.728

47.774

ORDINÆRT RESULTAT

46.171

49.755

Herav minoritetsinteresser

2.443

1.986

Resultat pr aksje

(ingen utvanning)

1319

1422

Opplysninger om

avsetninger til:

7.505

7.129

Fond for vurderingsforskjeller

14.348

9.145

Avsatt til annen egenkapital

21.875

31.500

Foreslått utbytte

43.728

47.774

Sum disponert

Årsberetning 2004 13


Balanse

Morselskap

Konsern

31.12.04

(1000 kr)

18.741

18.741

31.12.03

(1000 kr)

18.941

18.941

Note

8

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Sum immaterielle eiendeler

31.12.04

(1000 kr)

23.229

23.229

31.12.03

(1000 kr)

23.692

23.692

445.206

445.206

411.272

411.272

6

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler

547.639

547.639

518.998

518.998

185.586

6.489

798

192.873

177.244

3.480

672

181.396

7

9

Finansielle anleggsmidler

Investering datterselskap/

tilknyttet selskap

Andre aksjer / andeler

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

133.207

6.489

798

140.494

125.213

3.680

672

129.565

656.820

611.610

Sum anleggsmidler

711.362

672.256

OMLØPSMIDLER

85.776

46.502

132.278

76.662

42.549

119.211

3

2

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

92.953

47.853

140.806

81.143

43.799

124.942

41.280

41.280

28.151

28.151

10

Betalingsmidler

Betalingsmidler

Sum betalingsmidler

60.221

60.221

44.842

44.842

173.558

147.362

Sum omløpsmidler

201.027

169.784

830.378

758.972

SUM EIENDELER

912.389

842.040

Helge Aune

styreleder

Eirik Eriksen

styremedlem

Arne Ekman

styremedlem

Roald Borgen

styremedlem

Knut Paulsen

styremedlem

Hans Z. Schjelderup

styremedlem

14 Årsberetning 2004


Morselskap

Konsern

31.12.04

(1000 kr)

700

11.242

11.942

31.12.03

(1000 kr)

700

11.242

11.942

Note

11

12

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Sum innskutt egenkapital

31.12.04

(1000 kr)

700

11.242

11.942

31.12.03

(1000 kr)

700

11.242

11.942

52.950

360.967

413.918

45.445

346.620

392.065

12

12

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

52.950

360.967

413.917

45.445

346.620

392.065

Minoritetsinteresser

32.868

35.570

425.860

404.007

Sum egenkapital

458.727

439.577

GJELD

2.588

2.588

2.803

2.803

8

5

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt

Pensjonsforpliktelse

Sum avsetning for forpliktelser

17.731

2.704

20.435

18.618

2.888

21.506

120.000

153.587

273.587

120.000

135.220

255.220

13

Annen langsiktig gjeld

Ansvarlig lån

Pantegjeld

Sum langsiktig gjeld

120.000

170.553

290.553

120.000

153.553

273.553

50.527

19.520

9.847

21.224

21.875

5.351

128.344

5.653

25.620

10.516

18.197

31.500

5.456

96.942

8

Kortsiktig gjeld

Trekkrettighet

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig offentlige avgifter

Avsatt utbytte

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

50.527

22.453

13.082

23.753

27.025

5.835

142.675

5.653

29.619

12.368

18.899

34.384

6.481

107.404

404.519

354.965

Sum gjeld

453.663

402.463

830.378

758.972

SUM EGENKAPITAL

OG GJELD

912.389

842.040

Alf-Erik Hundstad

styremedlem

Hans H. Hansen

styremedlem

Svein Heide

adm. direktør

Harstad 31. desember 2004

28. april 2005

Årsberetning 2004 15


Kontantstrømoppstilling 01.01-31.12

Morselskap

(Alle tall i NOK 1000)

Konsernet

2004

2003

Likvider tilført/brukt på virksomheten:

2004

2003

54.294

-11.035

-148

26.785

-9.114

-6.100

-215

-1.031

53.436

57.243

-13.755

0

24.018

-3.751

-12.145

-702

-21.601

29.307

Resultat før skatt

Betalbar skatt

Tap/gevinst v/salg av driftsmidler

Ordinære avskrivninger

Endring i kundefordringer

Endringer i leverandører

Endringer i pensjonsforpliktelse

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Netto likviditetsendring fra virksomheten

59.298

-12.833

-148

32.993

-11.810

-7.166

-184

154

60.304

60.952

-14.742

0

30.031

-4.110

-10.652

-706

-19.064

41.709

Likvider tilført/brukt på investeringer:

-60.719

148

-11.477

-72.048

-44.673

0

-7.997

-52.670

Investeringer i varige driftsmidler

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

Endring i andre investeringer

Netto likviditetsendring fra investeringer

-61.634

148

-10.929

-72.415

-45.391

0

-7.586

-52.977

Likvider tilført/brukt på finansiering:

40.000

-21.633

44.874

-31.500

31.741

23.000

-8.612

5.653

-22.750

-2.709

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)

Avdrag langsiktig gjeld

Endring trekkrettighet

Utbetalt utbytte

Netto likviditetsendring fra finansiering

40.000

-23.000

44.874

-34.384

27.490

23.000

-9.279

3.145

-24.398

-7.532

13.129

-26.072

Netto endring i likvider i året

15.379

-18.800

28.151

41.280

54.223

28.151

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

44.842

60.221

63.642

44.842

16 Årsberetning 2004


Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Hålogaland

Kraft AS med tilhørende datterselskap og tilknyttede

selskaper. Oversikt over aktuelle selskaper fremgår av

note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede

prinsipper ved at konsernselskapene følger de samme

regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige

interne resultat- og balanseposter er eliminert.

Datterselskaper

Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer

mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet.

Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på

kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges

de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor

markedsverdien av disse. Den delen av kostprisen som

ikke kan tillegges spesifikke eiendeler presenteres som

goodwill. Minoritetsinteresser presenteres med beløp

etter skattekostnad.

Andeler i datterselskaper presenteres i morselskapets

regnskap i tråd med egenkapitalmetoden. Resultatandelen

etter skatt og etter avskrivninger på merverdier

er vist under finansposter i resultatregnskapet. I balansen

er egenkapitalandelen, justert for utbytte, utdelinger

og andre indirekte egenkapitaltransaksjoner vist under

posten finansielle anleggsmidler i balansen.

Tilknyttet selskap

Ved kjøp av andeler i tilknyttet selskap foretas samme

verdianalyse og avskrivningsprinsipper på merverdier

som ved kjøp av datterselskaper. I balansen (morselskapet

og konsernet) presenteres andelene under finansielle

anleggsmidler (begrenset konsolidering) og resultatvirkninger

fremgår under finansielle poster.

VURDERINGS-/KLASSIFISERINGSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Klassifiseringsprinsipper

Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres

som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig

gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til

varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig

gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Øvrige eiendeler klassifiseres

som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som

langsiktig.

Inntektsføring

Inntektsføring av varer og tjenester er foretatt ved

levering. For energisalg og overføring foretas måleravlesning

i tråd med NVE's retningslinjer. Salgsinntekter

for energi fremkommer som energileveranse til forbruker

multiplisert med de ulike tariff- eller prisgrupper.

Overføringsinntekter beregnes på tilsvarende måte, men

korrigeres for kapitalens mer- eller mindreinntekt etter

NVE's retningslinjer gitt i medhold av energilovens

forskrifter. Overskudd på KILE-rammen inntektsføres

og aktiveres som mindreinntekt dersom det forventes

en varig økning i leveringskvaliteten målt opp mot

forventet KILE-ramme.

Kontraktsforpliktelse kraftkjøp

Kontraktsporteføljen består av kontrakter med fysisk

levering og finansielle kontrakter. Kontraktsporteføljen

er i regnskapet vurdert samlet for mulige tap. Man

foretar tapsavsetning ut fra porteføljevurdering av

kjøpsforpliktelser, salgsforpliktelser og estimater for

salg i sluttbrukermarkedet.

Vedlikeholdsutgifter

Gjennomført vedlikehold blir løpende kostnadsført.

Skatter og avgifter

Utsatt skatt vil bli beregnet basert på forskjellen mellom

selskapets positive og negative midlertidige forskjeller.

Utsatt skatt blir beregnet etter gjeldsmetoden og utsatt

skatt i resultatregnskapet blir beregnet som årets

endring av utsatt skatt i balansen.

Naturressursskatt beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt

av kraftprodusjonen de siste syv år multiplisert

med skattesatsen pr. kWh. Utlignet naturressursskatt

skal samordnes med fellesskatten til staten og går her til

fradrag. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatten,

kan differansen fremføres med rente til fradrag

senere år.

Grunnrenteskatt beregnes med i utgangspunkt i takserte

inntekter for kraftverket redusert for driftsutgifter, skattemessige

avskrivninger og friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt

med renter kan fremføres å gå til fradrag i

fremtidige positive grunnrenteinntekter fra samme

kraftverk.

Fordringer

Kundefordringer er vurdert til laveste av pålydende

og virkelig verdi pr. 31.12. Det er foretatt avsetning for

påregnelige fremtidige tap på kundefordringene. Andre

fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig

verdi pr. 31.12.

Årsberetning 2004 17


Noter

(Note 1: Regnskapsprinsipper - forts.)

Magasinbeholdning

I samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energiforsyningen

beholdningsføres ikke oppmagasinert vann

i regnskapet.

Beholdning av reservedeler og anleggsutstyr

Beholdningen består i det alt vesentlige av materiell

knyttet til selskapets nettdrift og er vurdert til gjennomsnittlig

anskaffelsespris inkludert investeringsavgift.

Aksjer og andeler

Plassering i aksjer, andeler og langsiktige fordringer er

vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig

verdi.

Varige driftsmidler, avskrivninger og aktiveringer

Investeringer i varige driftsmidler blir aktivert og

avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid.

Dersom virkelig verdi av varige driftsmidler er lavere

enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være av

forbigående art, er det foretatt nedskrivninger.

Påløpte utgifter til egne investeringsarbeider behandles

som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har fra 2002 innarbeidet selskapets pensjonsforpliktelser

i årsregnskapet.

Den etablerte pensjonsordning gir de ansatte en bestemt

fremtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår

og lønnsnivå ved pensjonsalder. Ved verdsettelse av

pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes

estimert verdi foretatt av aktuar.

Innarbeidelse og regnskapsførsel for øvrig er ihht.

Regnskapsstandard om pensjonskostnader.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i samsvar

med den indirekte metode.

Note 2: Resultatregnskap Nettvirksomheten

1000 kr Sentral- Regional- Distri- Sumnett

nett busjon monopol

Driftsinntekter

Overføringsinntekter 1.490 37.250 125.123 126.613

Tilbakeført mer(+) /mindreinnt.(-) 25.422 25.422

Årets mer(-)/mindreinntekt(+) 35.890 35.890

Sum inntekter 1.490 37.250 135.591 137.081

Driftskostnader

Nettap, eget nett 2.923 7.794 10.717

Nett-tj. overliggende nett 12.957 37.250 12.957

Personalkostnader 220 2.000 16.090 18.310

Avskrivninger 247 4.274 16.335 20.856

Andre driftskostnader 250 4.300 16.431 20.981

Sum driftskostnader 717 26.454 93.899 83.821

Driftsresultat 773 10.796 41.692 53.261

Fordeling av felleskostnader 115 1.076 8.577 9.768

Driftsresultat etter fordeling av felleskostnader 658 9.720 33.115 43.493

18 Årsberetning 2004


BALANSE AVKASTNINGSGRUNNLAG 2004 (1)

1000 kr Sentral- Regional- Distri- Sumnett

nett busjon monopol

Omløpsmidler

Netto omløpsmidler (1) 48 709 2.415 3.172

Sum Omløpsmidler 48 709 2.415 3.172

Anleggsmidler

Anlegg 3.987 59.130 200.859 263.975

Fellesanlegg (2) 793 11.756 40.670 53.219

Sum anleggsmidler 4.780 70.886 241.529 317.195

Sum eiendeler (3) 4.827 71.595 243.944 320.366

Avkastning (%) 13,6 13,6 13,6 13,6

(1) 1 % påslag på anleggsmidler for netto arbeidskapital etter regler gitt av NVE.

(2) Andel av felles driftsmidler (transportmidler, inventar, edb, bygg etc.)

(3) Gjennomsnitt av status pr. 01.01. og 31.12. i h.h.t. NVE`s regelverk for beregning av avkastningsgrunnlag.

Mer-Mindreinntekt

2004 2003

Faktisk inntekt til nettvirksomheten 124.519 123.731

Inntektsført KILE- resultat -9.406 -5.985

( - ) Tilbakeført Mer-Mindreinntekt inkl.renter -25.422 -19.851

( - ) Kostnader overliggende nett -12.957 -12.330

( - ) Eiendomskatt -1.848 -76

( - ) Avsetning til Enova -3.501 -860

(= ) Justert faktisk inntekt 71.386 84.630

Inntektsramme 107.276 114.834

Beregnet ordinær mer (-)/mindreinntekt (+) -35.890 -30.204

Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr 1.1 31.512 19.761

Korigering av IB mindreinntekt 64 -90

Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter -25.422 -19.761

Årets renter mer-/mindreinntekt 1.612 1.398

Årets renter mer-/mindreinntekt inkl. aktivert KILE 35.890 30.204

Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12. inkl. renter 43.657 31.512

Netto mindreinntekt inklusive renter utgjør kr. 43.657.000,- pr. 31.12.2004.

Årsberetning 2004 19


Noter

Note 3: Resultat- og balanseposter som er slått sammen i regnskapet

Andre driftsinntekter Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Leieinntekter 747 642 2.298 1.267

Andre driftsinntekter 10.583 6.122 13.354 7.258

Sum 11.330 6.764 15.652 8.525

Andre driftsinntekter Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Materialer 18.650 19.207 18.650 20.975

Fremmedytelser 47.644 31.391 49.190 32.562

Forsikringer 942 1.004 1.276 1.277

Tap på fordringer 1.220 972 1.220 972

Øvrige administrasjons - og driftskostnader 26.317 19.592 27.321 21.443

Sum 94.773 72.166 97.657 77.229

Herav aktiverte andre driftskostnader 53.167 42.433 53.167 42.433

Sum 41.606 29.733 44.490 34.796

Kundefordringer Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Kundefordringer 85.176 76.062 92.233 80.443

Avsatt til dekning tap 600 600 720 600

Kundefordringer netto 85.776 76.662 92.953 81.043

Note 4 : Lønnskostnader, pensjoner og andre forhold vedr. ansatte, styret m.v.

Personalkostnader Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Lønninger 31.961 32.797 35.014 35.460

Arbeidsgiveravgift 2.429 1.783 2.615 1.923

Pensjonskostnader 4.096 4.541 4.473 4.833

Andre ytelser 2.859 2.639 3.106 2.991

Sum 41.345 41.761 45.208 45.208

Herav aktiverte personalkostnader 8.928 7.406 8.928 7.406

Sum 32.417 34.355 36.280 37.802

Antall ansatte pr. 31.12.: Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Heltidsansatte 94 91 102 98

Deltidsansatte 4 5 5 6

Godtgjørelser: Revisor Morselskap Konsern

2004 2003 2004 2003

Revisjonshonorarer 100 95 140 133

Andre tjenester 35 45 60 61

Godtgjørelser: Daglig leder, styre

Morselskap

Daglig leder Styre

Lønn/styrehonorar 836 279

Pensjonsutgifter 75

Annen godtgjørelse

SUM 911 279

20 Årsberetning 2004


Administrerende direktør har egen pensjonsavtale

utover kollektiv pensjonsavtale som innebærer rett til å

fratre ved fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66% av

arbeidstakerens siste pensjonsgrunnlag før

pensjoneringen. Netto pensjonsforpliktelse knyttet

til avtalen er bokført med 3,2 mill. kr. pr. 31.12.2004.

Note 5: Pensjoner

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alt 162

personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige

ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall

opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder

og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene

er dekket gjennom egen pensjonskasse; Hålogaland

Kraft AS Pensjonskasse.

Morselskap

Konsern

2004 2003 2004 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.379 1.693 2.506 1.809

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4.597 4.360 4.665 4.412

Avkastning på pensjonsmidler -5.506 -5.128 -5.561 -5.289

Netto pensjonskostnad 1.470 925 1.610 1.633

Administrasjonskostnad 400 318 400 318

Brutto pensjonskostnader 1.870 1.243 2.010 2.000

Morselskap

Konsern

2004 2003 2004 2003

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 73.323 60.473 74.315 61.168

Beregnet verdi av forventet lønnsvekst 8.301 8.074 8.640 8.308

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 81.624 68.547 82.954 69.476

Pensjonsmidler (til markedsverdi ) pr. 31.12. 84.054 71.078 85.029 72.970

Uamortisert estimatavvik 5.017 5.334 4.778 6.383

Netto pensjonsforpliktelse -2.588 -2.803 -2.704 -2.888

Økonomiske forutsetninger: 2004 2003

Diskonteringsrente 6,00 % 6,75 %

Forventet avkastning 7,00 % 7,75 %

Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering 2,50 % 2,50 %

Forventet årlig avgang 0,00 % 0,00 %

Uttakstilbøyelighet (gjelder AFP) 25,00 % 25,00 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger når det gjelder demografiske faktorer.

Årsberetning 2004 21


Noter

Note 6: Varige driftsmidler

Morselskap

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg Bredband Transportm. Sum

Inv./utstyr

Anskaffelseskost pr. 01.01. 75.236 162.359 519.108 14.750 11.442 782.895

Tilgang i året ink . 825 36.009 16.220 4.367 3.299 60.719

Avgang i året - -

Anskaffelseskost pr. 31.12. 76.061 198.368 535.328 19.117 14.741 843.615

Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. 27.838 83.361 248.031 5.848 6.545 371.624

Årets ordinære avskrivninger 1.505 4.059 17.640 1.475 2.105 26.785

Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. 29.343 87.420 265.671 7.323 8.651 398.408

Bokført verdi pr. 31.12. 46.718 110.948 269.657 11.793 6.090 445.206

Økonomisk levetid 50 år 40 - 67 år 10-35 år 10 år 3-8 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Oppskrivninger før 01.01.1999 11.242

Konsern

Bygg Kraftanlegg Nettanlegg Bredband Transportm. Sum

Inv./utstyr

Anskaffelseskost pr. 01.01. 75.236 232.869 526.792 14.750 13.543 863.190

Tilgang i året 825 36.591 16.220 4.367 3.632 61.634

Avgang i året - - - - - -

Anskaffelseskost pr. 31.12. 76.061 269.460 543.012 19.117 17.175 924.825

Akk. av- og nedskrivn. pr. 01.01. 27.838 50.805 252.742 5.848 6.959 344.193

Årets ordinære avskrivninger 1.505 8.918 17.863 1.475 3.231 32.993

Akk. av- og nedskrivn. pr. 31.12. 29.343 59.723 270.605 7.323 10.191 377.185

Bokført verdi pr. 31.12. 46.718 209.737 272.407 11.793 6.984 547.639

Økonomisk levetid 50 år 40 - 67 år 10 - 40 år 10 år 3 - 8 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Oppskrivninger før 01.01.1999 11.242

22 Årsberetning 2004


Note 7: Investering i datterselskap / tilknyttet selskap

Datterselskap Niingen Kraftlag AS Hålogaland IKT-senter

Anskaffelses-tidspunkt 15.03.99 06.04.01

Forretnings-kontor Bogen i Ofoten Harstad

Eier- og stemmeandel 56,2 % 98,5 %

Beregning av årets resultatandel 2004 2003 2004 2003

Andel årets resultat -4 408 -3 838 -933 25

Avskrivning merverdier 1 283 1 283

Andre justeringer

Årets resultatandel -3 125 -2 555 -933 25

Beregning av bokført verdi 2004 2003 2004 2003

Inngående balanse 49 417 48 982 2 614 2 639

Andre justeringer

Årets resultatandel 3 125 2 555 933 -25

Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) -3 710 -2 120

Utgående balanse 48 832 49 417 3 547 2 614

Merverdianalyse 2004 2003

Uavskrevet netto merverdi 26 934 28 217

Netto avskriving på merverdier/uts.sk 1 283 1 283

Regulering ved salg

Uavskrevet netto merverdi pr. 31.12. 25 651 26 934

Tilknyttet selskap Narvik Energi Holding AS Narvik Energinett AS

Anskaffelses-tidspunkt 01.10.01 01.01.2002

Forretnings-kontor Narvik Narvik

Eier- og stemmeandel 16,7 % 49,0 %

Beregning av årets resultatandel 2004 2003 2004 2003

Årets resultatandel -12 393 -10 420 -235 -1 810

Beregning av bokført verdi 2004 2003 2004 2003

Inngående balanse 70 705 66 282 52 988 51 178

Andre justeringer 21

Årets resultatandel 12 393 10 420 235 1 810

Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag) -4 998 -5 997

Utgående balanse 78 121 70 705 53 223 52 988

Tilknyttet selskap

Krafttele AS

Anskaffelses-tidspunkt 04.01.98

Forretnings-kontor

Fauske

Eier- og stemmeandel 33,3 %

Beregning av årets resultatandel 2004 2003

Årets resultatandel -342 -462

Beregning av bokført verdi 2004 2003

Inngående balanse 1 521 1 059

Andre justeringer

Årets resultatandel 342 462

Overf. til/fra selskapet (utbytte/konsernbidrag)

Utgående balanse 1 863 1 521

Årsberetning 2004 23


Noter

Note 8: Skattekostnad

Morselskap

Konsern

ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2004 2003 2004 2003

Betalbar skatt 10.366 10.894 13.552 13.359

For meget/lite beregnet skatt tidligere år 0 -3.252 0 -3.452

Endring utsatt skattefordel 200 1.828 462 2.177

Endring utsatt skatteforpliktelse -887 -886

Skattekostnad 10.566 9.470 13.127 11.198

Effektiv skattesats 19,46 % 16,54 % 19,73 % 18,37 %

SPESIFIKASJON BETALBAR SKATT

Ordinært resultat før skatt 54.294 57.243 66.523 60.952

Permanente forskjeller 471 547 559 575

Andel resultat DS -4.058 -2.530 -4.058

Andel resultat TS -12.970 -12.692 -12.970 -12.692

Endring midlertidige forskjeller -717 -3.661 -1.654 -1.126

Grunnlag betalbar skatt 37.020 38.907 48.400 47.709

Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % 28 %

Betalbar skatt på årets resultat 10.366 10.894 13.552 13.359

Betalbar skatt 10.366 10.894 13.552 13.359

Morselskap

Konsern

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE

FORSKJELLER OG FREMFØRBART

UNDERSKUDD 2004 2003 2004 2003

Anleggsmidler -63.744 -64.245 -79.537 -80.380

Omløpsmidler -600 -600 -720 -600

Pensjonsforpliktelse -2.588 -2.803 -2.703 -2.888

Fremførbart underskudd 0 -747

Sum netto negative forskjeller -66.932 -67.648 -82.960 -84.615

Utsatt skattefordel - 28 % -18.741 -18.941 -23.229 -23.692

Merverdi DS 63.325 66.492

Sum netto positive forskjeller 63.325 66.492

Utsatt skatteforpliktelse - 28 % 17.731 18.618

Morselskap

Konsern

SPESIFIKASJON AV

KRAFTVERKSKATTER 2004 2003 2004 2003

Beregnet naturressursskatt 0 612 963 1.572

Fremførbar naturressursskatt 0 0 0 664

Akk.naturressursskatt 0 612 963 2.236

Avregnet mot fellesskatten 0 -612 -963 -2.236

Beregnet skatt av grunnrenteinntekt 0 0 0 0

Sum kraftverkskatter 0 0 0 0

24 Årsberetning 2004


Note 9: Aksjer/andeler

Selskap Eierandel Ansk.kost Bokført

verdi

Hålogaland Energi AS 100,0 % 100 100

Hålogaland Kraftnett AS 100,0 % 100 111

Hålogaland Kraftproduksjon AS 100,0 % 100 111

Barents Naturgass DA 8,3 % 250 250

Hydra Tidal Energy Technology AS 11,6 % 3.000 3.000

Trondenes Historiske Senter Eiendom AS 5,5 % 100 100

Harstad Utviklingsselskap AS 18,6 % 280 280

Norsec AS 16,0 % 1.059 1.059

Elinor AS 20,0 % 196 196

Tangen AS 18,6 % 391 391

Kunskapsparken i Harstad AS 10,8 % 552 552

Diverse mindre poster aksjer/andeler 339

Sum morselskap 6.489

Sum konsern 6.489

Note 10: Betalingsmidler

Av betalingsmidlene I morselskapet på kr 41.280. 000,-, er pr. 31.12.2004 til sammen kr 11 264 000,-

bundet som sikkerhet for handel hos Nord Pool ASA, skattetrekk m.v.

I konsernet er tilsvarende tall kr 11 512 000,-

Note11: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2004 består av 35 aksjer pålydende kr. 20 000,-, samlet kr. 700 000,-.

Oversikt over aksjonærer

Aksjer Eierandel

Harstad kommune 14 40,0 %

Skånland kommune 3 8,6 %

Bjarkøy kommune 3 8,6 %

Kvæfjord kommune 3 8,6 %

Ibestad kommune 3 8,6 %

Gratangen kommune 3 8,6 %

Tjelsund kommune 3 8,6 %

Lødingen kommune 3 8,6 %

Totalt antall aksjer 35 100 %

Årsberetning 2004 25


Noter

Note 12: Egenkapital

Morselskap

Fond for

Aksje- Overkurs vurderingskapital

-fond forskjell Annen EK Sum

Egenkapital pr. 31.12 03 700 11.242 45.445 346.620 404.007

Årets resultat - 7.505 36.223 43.728

Utbytte -21.875 -21.875

Egenkapital pr. 31.12 04 700 11.242 52.950 360.968 425.860

Konsern

Egenkapital pr. 31.12 03 439.577

Årets resultat 46.171

Utbytte -27.025

Andre endringer 4

Egenkapital pr. 31.12 04 458.727

Note 13: Langsiktig gjeld og finansiell markedsrisiko

Morselskap

Konsern

Gjeld som forfaller mer enn fem

år etter regnskapsårets slutt 2004 2003 2004 2003

Ansvarlig lån 120.000 120.000 120.000 120.000

Pantelån 110.423 73.725 120.893 87.058

Sum 230.423 193.725 240.893 207.058

Finansiell markedsrisiko

Konsernet er eksponert for en generell renterisiko som følge av at deler av gjelden har flytende rente.

59 % av pantegjelden har ved årsskiftet fast rente.

Note 14: Pantestillelser og garantiansvar

Morselskap

Konsern

Bokført gjeld som er sikret med ved pant 2004 2003 2004 2003

Pantelån 153.587 135.220 170.553 153.553

Trekkrettighet 50.527 5.653 50.527 5.653

Sum 204.114 140.873 221.080 159.206

Bokført verdi av eiendeler stilt som

sikkerhet for bokført gjeld

Driftsbygninger 46.718 46.966 46.718 46.966

Kraftanlegg 110.993 81.262 149.266 120.956

Hovedfordelingsnett 61.893 67.299 61.893 67.299

Fordelingsnett 213.809 215.745 213.809 215.745

Øvrige anlegg 11.793 11.793

Sum bokført verdi 445.206 411.272 471.685 450.966

Morselskap

Konsern

Garantiansvar 2004 2003 2004 2003

Garantiansvar for boliglån til ansatte 100 100 100 100

Sum 100 100 100 100

26 Årsberetning 2004


Revisjonsberetning

Årsberetning 2004 27


Øvrige data om virksomheten

Morselskap

2004 2003

17,0% 17,3%

0,36 0,41

6,1% 7,1%

Økonomiske nøkkeltall

Rentabilitet

Resultatgrad

Kapitalens omløpshastighet

Totalrentabilitet

Konsern

2004 2003

18,8% 18,2%

0,35 0,39

6,6% 7,2%

51,3% 53,2%

Soliditet

Egenkapitalandel (%)

50,3% 52,2%

45 214 50 420

1,4 1,5

0,3 0,3

Likviditet

Arbeidskapital (1000 kr.)

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2

58 352 62 380

1,4 1,6

0,4 0,5

34 % 49 %

66 % 51 %

100 % 100 %

60,7 44,7

Finansiering av investeringer

Egenkapitalfinansiering

Lånefinansiering

Sum %

Investeringer (mill. kr.)

35 % 49 %

65 % 51 %

100 % 100 %

61,3 45,4

28 Årsberetning 2004


Til notater

Årsberetning 2004 29


Til notater

30 Årsberetning 2004


Vi sponser for å skape vekst og begeistring!

Hålogaland Kraft er imponert over det arbeidet som gjøres på

dugnad av lokale ildsjeler i vårt nærmiljø. Vi ønsker å hjelpe dem

slik at enda flere barn og unge kan oppleve vekst og begeistring!

I år har bedriften hatt fokus rundt to hovedområder:

Skolekorps. Alle lokale skolekorps mottar støtte fra Hålogaland Kraft. For å

stimulere til ytterligere vekst og begeistring i korpset og lokalmiljøet, har flere

av korpsene allerede arrangert en ”konsert for positiv energi”. Vi håper og tror

at de gjennom disse arrangementene klarer å begeistre både seg selv og

nærmiljøet!

Barne- og ungdomsidretten. Her skapes det mange gylne øyeblikk,

øyeblikk som er med på å skape vekst og begeistring. Hålogaland Kraft støtter i

år 24 aldersbestemte lag i eierkommunene innenfor idrettene håndball, fotball

og basketball med nye drakter. Når dette leses skapes det helt sikkert gylne

øyeblikk i flunkende nye drakter rundt i Hålogaland!

Årsberetning 2004 31


Design & foto: www.vizuelli.no

Positiv energi

www.hlk.no

32 Årsberetning 2004

9480 Harstad • Tlf. 77 04 25 00 • Faks: 77 04 25 99 • E-post: hlk@hlk.no • NO 912 432 181 MVA

More magazines by this user
Similar magazines