Last ned som PDF - Ortomedic

ortomedic.no

Last ned som PDF - Ortomedic

Informasjon fra OrtoMedic AS

September 2006 - Nr. 60 - 18. årgang

INNHOLD

• Forbedringen av resultatene for

Charnley hofteprotese over tid 2-4

• OrtoMedic 20 år 5

• Jubileumsmøtet 6-7

• Nordic Orthopaedic Federation 8-9

• OrtoMedia gratulerer 8

• Corail 20 års jubileum Lyon 10-11

• Kne og skulder; kadaverkurs 12

• ESSKA 2006 13

• Skuldermøte Chantilly 14-15

• Offensiv E-Handel satsing i Helse Vest 15

• Arthrex - Olympus - et samarbeid 16-17

• LactoSorb ® 10 år 18

• Video nystagmography for klinisk testing 19


Forbedringen av resultatene for

Charnley hofteprotese over tid

Hva et opplæringsprogram for kirurgene har

betydd

Det er store forskjeller i resultatene

på Charnley hofteprotese ved

norske sykehus. En stor del av denne

variasjonen kan forklares med valg av

sement, tilgang til hofteleddet, antibiotikaprofylakse

og tidsperiode (sementeringsteknikk).

Nasjonalt Register for

Leddproteser har i flere artikler vist

at sementtype (Havelin 1996, Furnes

1997, Espehaug 2002) har betydning

og at antibiotikaprofylakse med antibiotika

i sement og systemisk antibiotika

profylakse 4 ganger operasjonsdagen

gir færrest aseptiske løsninger

(Espehaug 1997, Engesæter 2003).

Tilgangen til hofteleddet har betydning

med færre aseptiske løsninger av både

kopp og stamme og færre luksasjoner

ved bruk av Charnleys orginale teknikk

med trokanterosteotomi enn med lateral

tilgang uten trokanterosteotomi. De

norske kirurgene har imidlertid lært seg

lateral tilgang uten trokanterosteotomi

nå, da resultatene for de to tilgangene

er lik den siste 10 års perioden, men

med fortsatt noe mer luksasjoner for

tilgang uten trokanterosteotomi enn

med trokanterosteotomi (Arthursson

2006).

Når vi studerer Charnleys hofteprotese

med gode sementer (Palacos

og Simplex) er det fortsatt stor variasjon

i resultatene for alle sykehus der

endepunktet er alle revisjoner. En

stor del av forskjellen mellom sykehusene

kan trolig bare forklares med

variasjon i kvaliteten på selve kirurgien

(Figur 1).

I en studie av overlevelse av Charnleys

hofteprotese i tidsperiodene 1987 til

1991, 1992 til 1996, 1997 til 2001

og 2002 til 2005 med bruk av Simplex

og Palacossement, justert for forskjeller

i alder, kjønn, diagnose, antibiotikabruk

i sement og systemisk, og tilgang

til hofteleddet, ble resultatet for

Figur 1:

Til venstre vises overlevelseskurver for alle hofteproteser i Norge med stor spredning.

Til høyre vises alle Charnley hofteproteser ved bruk av Palacos eller Simplex sement med bedring av gjennomsnittsresultatet og mindre

spredning. Det er likevel større spredning enn det som kan forklares med tilfeldig variasjon.

Alle Charnley i Norge 1987 til 2005

Charnley med Palacos/Simplex

S(t)

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

S(t)

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

0 5 10 15 20

Years

Variance=0.5

0 5 10 15 20

Years


Charnleyprotesen studert i hver tidsperiode.

Studien viste at det har vært en

bedring av resultatene for sementerte

Charnley proteser i tidsperiodene etter

1997 (RR:0.72 (95% CI 0.60-0.86),

p


selv uten industrien, mens industrien

utvikler sine proteser og teknikker

uten medvirkning fra kirurgene. Vi skal

huske at proteseindustrien ble utviklet

i et tett samarbeid med kirurger. Det

var John Charnley som hadde ideen

til sin egen protese, han laget sine

egne prototyper av stammer og kopper

på sin egen dreiebenk og innledet

samarbeid med instrumentmakerne

Thackray Ltd. for produksjon (Waugh

1990). Han utviklet teknikken for innsetting

av protesen og beskrev den i

detalj (Charnley 1979). Vi må selvsagt

ha kjøreregler for vår samhandling. I

anbudsprosessen i helseforetakene må

kostnaden med kursing og videreutdanningen

legges inn og synliggjøres.

Det bør være et minimumskrav at det

arrangeres praktiske og teoretiske kurs

for legene under spesialisering hvert år

av den enkelte proteseleverandør.

Artikkelforfatteren, Dr. Ove Furnes, instruerer Dr. Kirsti Sevaldsen og Dr. Marika Jafs under

det 7. Charnley praktiske hoftekurs, Bergen november 2004.

Konklusjon

Kirurgisk teknikk betyr mye for resultatene

av Charnleys hofteprotese.

Resultatene i Norge har bedret seg

siden 1997 og variasjonene mellom

sykehusene har blitt mindre. Spesielt

har det blitt færre aseptiske løsninger

av femurkomponenten. Kurs i kirurgisk

teknikk er viktig og må vektlegges som

krav i anbudsprosessen for innkjøp av

proteser i helseforetakene. I framtiden

bør forebygging av luksasjoner, infeksjoner

og bedre sementeringsteknikk

av acetabulum også vektlegges i forskning

og utdanning av kirurger.

Litteratur:

Arthursson A, Furnes O, Espehaug B,

Havelin LI, Søreide JA. Prosthesis survival

after total hip arthroplasty. Does

surgical approach matter? Submitted

Charnley J. Low friction arthroplasty of

the hip. Theory and Practice. Springer-

Verlag Berlin Heidelberg New York

1979.

Engesæter LB, Lie SA, Espehaug

B, Furnes O, Vollset SE, Havelin LI.

Antibiotic prophylaxis in total hip

arthroplasty: effects of antibiotic prophylaxis

systemically and in bone cement

on the revision rate of 22,170 primary

hip replacements followed 0-14 years

in the Norwegian Arthroplasty Register.

Acta Orthop Scand. 2003;74:644-51.

Espehaug B, Engesæter LB, Vollset

SE, Havelin LI, Langeland N. Antibiotic

prophylaxis in total hip arthroplasty.

Review of 10,905 primary cemented

total hip replacements reported to

the Norwegian Arthroplasty Register,

1987-1995. J Bone Joint Surg (Br)

1997;79B:590-5.

Espehaug B, Furnes O, Havelin LI,

Engesæter LB, Vollset SE. The type of

cement and failure of total hip replacements.

J Bone Joint Surg (Br) 2002;84-

B:832-8.

Furnes O, Lie SA, Havelin LI, Vollset SE,

Engesæter LB. Exeter and Charnley

arthroplasties with Boneloc or high

viscosity cement. Comparison of 1127

arthroplasties followed for 5 years in

the Norwegian Arthroplasty Register.

Acta Orthop Scand 1997;68:515-20.

Furnes O, Lie SA, Engesæter LB, Havelin

LI. Results of primary Charnley total hip

replacement have improved over the

years in Norway. Nordic Orthopaedic

Federation, 53rd Congress, Oslo 31.

mai – 2. juni 2006.

Herberts P, Malchau H. Long-term registration

has improved the quality of hip

replacement: A review of the Swedish

THR register comparing 160,000 cases.

Acta Orthop Scand 2000;71:111-121.

Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE,

Engesaeter LB. The effect of cement

type on early revision of Charnley total

hip prostheses. A review of 8,579 primary

arthroplasties from the Norwegian

Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg

(Am) 1995;77A:1543-50.

Nordsletten L, Grant P, Talsnes O. Better

alignment and cement mantle quality

with new modern technique for insertion

of the Charnley stem. A comparison

between old and new technique

in hemiprosthesis for primary femoral

neck fracture. Submitted

Waugh W. John Charnley. The man

and the hip. Springer-Verlag Berlin and

Heidelberg 1990.

Ove Furnes, seksjonsoverlege dr.med

Leder Nasjonalt register for leddproteser,

Ortopedisk klinikk, Haukeland

Universitetssykehus


OrtoMedic 20 år

OrtoMedic flytter i jubileumsåret

Ny adresse – Nytt telefonsystem

Ny adresse fra 1. september

OrtoMedic har hatt en jevn økning i omsetning og antall

ansatte de siste år. Helt siden selskapet ble startet for 20 år

siden har tilholdsted vært i Granfos næringspark på Lysaker.

Tidligere kontorlokalene i Vollsveien 13F og 13G ble etter

9 år for små og vi flyttet 1. september inn i større lokaler i

Vollsveien 13E. Som det fremgår av adresseforandringen har

vi ikke flyttet langt, men over i nabobygget. Dette gjør også

at vi får samlet alle ansatte under samme tak.

Vår nye besøksadresse og varelevingsadresse

er fra 1. september:

OrtoMedic AS

Vollsveien 13E

1366 LYSAKER

Postadresse, telefonnummere og faksnummer er de samme

som før.

Endret telefonsystem

Vi har til tider stor trafikk på vårt sentralbord og har derfor

valgt å bruke en talestyrt meny for å gjøre det enklere å

komme frem til riktig avdeling.

Menyvalgene er som følger:

Tast 1: Ordre, kundeservice, fakturaspørsmål og

generelle henvendelser

Tast 2: Ortopedi avdelingen

Tast 3: Hospital avdelingen

Vi minner om at alle ansatte fortsatt har de samme direktenummerne

som før.

Fra våre nye lokaler gleder vi oss til fortsatt å kunne tilby våre

kunder topp service og å videreutvikle det gode samarbeidet

vi har med våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

5


Jubileumsmøte i artroskopisk

kirurgi

Oslo 15. - 16. september

OrtoMedic sin historie er tuftet på

hofteproteser og helt sentralt står

Charnley protesen, som har vært med

fra starten i 1986. Etter 20 år har det

kommet til flere produktområder. Ett

av disse, Arthrex, med produkter innen

artroskopisk og mini-invasiv kirurgi,

fikk æren av å stå i sentrum under

OrtoMedic sitt jubileumsmøte.

Planleggingen av møtet startet tidlig,

og da Professor Lars Engebretsen tok

på seg oppgaven som chairman, visste

vi at det faglige programmet var sikret

en høy kvalitet. 52 norske kirurger deltok

på møtet og fakultetet bestod av 2

utenlandske og 9 norske vel forberedte

og entusiastiske forelesere. Temaene var

delt opp i hofte-, kneartroskopi og HTO

på fredag, og skulderartroskopi på lørdag.

Moderator Lars Engebretsen tok oss

med på en tur gjennom den korte historien

til norsk artroskopisk kirurgi. Fra

operasjoner der en brukte optikker

med okular for å ”titte inn i leddet”, til

dagens og fremtidens moderne operasjonsstuer.

Første tema; hofteartroskopi, er ett av

de ”nye” fagområdene innen artroskopisk

kirurgi. Dr. Carlos Guanche

fra California snakket om impingment

problematikk, og han poengterte også

betydningen av den gode kliniske

undersøkelsen.

Den typisk norske pasienten; f.eks.

håndballkeeperen eller ishockyspilleren

ble presentert ved Sverre Løken, Ullevål

og Tom C. Ludvigsen, Ullevål. De tok for

seg planleggingen og gjennomføringen

av hofteskopier, et inngrep som krever

både spesiell leiring og utstyr. De understreket

videre betydningen av kurs og

opplæring før en starter denne typen

kirurgi.

Korsbåndskirurgi har en lang historie i

Norge og Torbjørn Grøntvedt, Klinikksjef

ved Aleris Private sykehus tok oss med

fra starten på 80-tallet fram til i dag. De

tidligere artrofibroseproblem-ene ser nå

ut til å være historie siden innføringen

av kirurgi etter 4 - 12 uker, og ved full

ROM ble innført på 90-tallet.

Tim Rose fra München, presenterte

double-bundle ACL-rekonstruksjon.

Bakgrunnen for metoden er at konvensjonell

ACL-kirurgi rekonstruerer a-p

translasjonen, men ikke rotasjonsstabilitet.

En spennende metode som kanskje

bør være grunnlag for en klinisk studie

også i Norge, hevdet noen.

O RT O M E D I C J U B I L E U M S M Ø T E 2 0 6

A RT R O S K O P I S K K I R U R G I

SAS Radisson Scandinavia Hotel, Oslo

15. og 16. september 2006

Steinar Johansen Ullevål, presenterte

behandling ved akutte og kroniske PCLskader.

Ved større skader der kar er affisert

bør disse alltid vektlegges. Ved kroniske

skader behandles PCL eventuelt

først med osteotomier før rekonstruksjon

av PCL i en 2-stegs prosedyre.

Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital

presenterte ostetomier med "open

wedge" teknikk. Han bruker ”Pudduplaten”

både til korreksjoner på tibia og

femur med gode resultater.

Lars Engebretsen presenterte til slutt

det siste nye innen mini-invasiv kirurgi

ved menisktransplantasjoner. Typisk her

er unge pasienter med smerte og rask

progridierende artrose i laterale kompartment.

Skulderartroskopi var lørdagens tema.

Moderator var Tom C. Ludvigsen fra

Ullevål. Han fortalte at man ennå ikke

vet veldig mye om langtidsresultater

av artroskopisk skulderkirurgi, og at en

bør være kritisk til alle som presenterer

svært gode resultater.

Dr. Guanche snakket så i tre innlegg om

skader, diagnose og behandling av rotator-cuff

mansjetten. Han rekommenderte

alltid 3 - 4 måneders rehabilitering før

eventuell kirurgi, og en bør alltid sjekke

eventuelle skader i m. subscapularis.

Han anbefalte videre at acromionreseksjon

ikke bør gjøres ved Pasta lesjoner.

Slike partielle rupturer av rotator-cuff gir

ofte intern impingement på grunn av

hyperlaksitet.

Dr. Tom C. Ludvigsen og Dr. Kirsten

Lundgreen, Ullevål Universitetssykehus,

Dr. Carlos Guanche, California, Dr. Tim Rose,

München, Prof. Lars Engebretsen, Ullevål

Universitetssykehus

6


Dr. Sigbjørn Dimmen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Ove

Talsnes, Sykehuset Innlandet Elverum, diskuterer med Produktsjef

Kjetil Vemøy.

Interesserte deltagere følger nøye med.

Dr. Asvaldur Arthursson, Stavanger, Dr. Kirsten Fuhrmann Martina

Hansens Hospital og Dr. Tobias Franke, Bodø.

Dr. Svein Austdal Stavanger, Dr. Kåre Revheim Stavanger, og

Dr. Henrik Hofgaard, NIMI.

Single versus double row fiksasjoner ble

nøye presentert. Double-row metode er

en mer solid metode ved syklisk testing,

og teorien er at en større del av muskelsenen

får kontakt og sannsyligvis tilheler

bedre mot footprintet.

Kirsten Lundgreen Ullevål, presenterte

de erfaringer som er gjort ved sykehuset

etter overgang til artroskopisk rotator-cuff

operasjoner. Kurs og trening

på dummies er essesielt. Behandlingen

krever også god interaksjon med fysioterapeuter

i den videre oppfølging av

pasientene. Lundgreen snakket deretter

om instabiliteter og den høye graden

av recidiv (50%) hos unge som lukserer.

Kirurgi anbefales kun ved gjentatte

luksasjoner og smerte. Pasientene bør

alltid informeres om faren for recidiv

(5-10%).

Tom C. Ludvigsen Ullevål, tok for seg

multi-direksjonale instabiliteter (MDI) og

kirurgisk behandling. En del subgrupper

med MDI bør ikke opereres. Den kirurgiske

behandlingen, enten med åpen

eller artroskopisk kirurgi, krever erfaring

hos kirurgen.

Sigbjørn Dimmen Ullevål, presenterte

temaet SLAP skader. Denne diagnosen,

som først ble beskrevet av Snyder i 1990,

er preget av ukarakteristiske funn, radiologi

og sykehistorie. Akromionreseksjon

er ikke uten videre nødvendig for alle

disse pasientene. Rehabiliteringen

omfatter immobilisering i 4 uker samt å

unngå bicepsøvelser i 6 uker.

Jone Segadal Kyshospitalet i Hagevik,

presenterte sine erfaringer med bicepstenodese.

En teori er at inflammasjon

i den lange biceps-senen er utløsende

faktor for impingement. Kirurgisk

behandling spenner fra debridement,

via tenotomi til tenodese.

Helt til slutt oppsummerte Lars

Engebretsen, og konkluderte i likhet

med de fleste deltagerne, at møtet både

hadde vært nyttig og svært vellykket.

Bildet til høyre: Dr. Asbjørn Hjall,

Sykehuset Asker og Bærum og

Dr. Nina Kise, Martina Hansens Hospital.

Dr. Arne Ekeland, Martina Hansens

Hospital under sitt foredrag om osteotomier.


Nordic Orthopaedic Federation

53 rd Congress - Oslo, May 31 rd - June 2 rd 2006

Nordisk Ortopedisk Forenings kongress

ble avviklet i Oslo i begynnelsen

av juni. En kongress som samlet

nesten 500 deltagere, ikke bare fra

Norden men fra store deler av Europa.

Nederland er nå blitt fullverdig medlem

av NOF, og nå også, med de baltiske

statene på full vei inn, vil NOF uten tvil

bli en betydelig aktør i det europeiske

ortopediske miljøet.

Når det gjelder selve kongressen ble

denne meget godt gjennomført.

Professor Lars Nordsletten og hans stab

hadde full kontroll, og loset det hele

vel i havn.

Det faglige innholdet på en slik kongress

er alltid det som vil veie tyngst.

At man i tillegg hadde lagt inn en konkurranse

om beste frie foredrag blant

leger under utdanning, krydret de faglige

prestasjonenene enda mer. Denne

gang hadde man også gitt sponsorene

muligheter til å arrangere sine egne

symposier. Selv deltok OrtoMedic

med et symposium som omhandlet

”Resurfacing protese – et godt alternativ”,

med Dr. Pekka Halonen fra Finland

som gjesteforeleser.

Oppslutningen om dette symposiet,

og også de andre symposiene fra

industrien, ble meget godt mottatt og

hadde godt besøk. Som redaktøren av

Norsk Ortopedpost, Knut Fjeldsgaard

skriver:

Man kommer ikke utenom utstillere

innen faget ortopedi, og viktigheten

av et godt og redelig forhold mellom

ortopedene og industrien.

Når man nå tar et lite tilbakeblikk på

kongressen kommer man ikke utenom

den sosiale delen; Vera Halvorsen, du

gjorde en kjempejobb. Her var det aller

meste på plass. Flott båttur, stilig mottagelse

i Rådhuset og ikke minst en

fantastisk bankett i Speilsalen. (Her var

det vel tydelig at Steinar Johansen hadde

hatt et ord med i laget, både når

det gjaldt mat og ikke minst vin).

Til slutt: Gratulerer med et flott arrangement.

Så møtes vel de fleste i Amsterdam om

2 år.

Prof. Lars Engebretsen, Ullevål Universitetssykehus i samtale med

markedssjef Kjell Thygesen og produktsjef Kjetil Vemøy.

Dr. Pekka Halonen, Koksa klinikken i Finland og markedssjef Frank

Sellers, De Puy CMW ledet symposium og workshop på ASR

resurfacing protesen.

8


OrtoMedia gratulerer

Dr. Berte Bøe

To gullgutter

For første gang delte Norsk Ortopedisk Forening ut sin pris på

20.000 kroner for beste frie foredrag av en lege under utdanning.

Denne prisen ble vunnet av Dr. Berte Bøe fra Diakonhjemmets

Sykehus. Dr. Berte Bøe`s vinnerforedrag hadde

tittelen ”Change in Bone Density after Implantation

of Cementless Hip Prostheses with Two Different

Hydroxyapatite Coatings. A Prospective Randomized Trial”.

Overlege Ole Dankert Lunde, ved Kysthospitalet i Hagevik.

Foto: Kari Indrekvam.

Assistentlege Berte Bøe med vinnerdiplomet.

Professor Anders Mølster ved ortopedisk avdeling Haukeland

Sykehus. Foto: Haukeland sykehus.

Kongens fortjenestemedalje

OrtoMedic AS gratulerer overlege

Ole Dankert Lunde, ved Kysthospitalet

i Hagevik og professor Anders Mølster

ved ortopedisk avdeling Haukeland

Sykehus med tildelingen av Kongens

fortjenestemedalje i gull.

Konsentrerte deltagere fra symposium og workshop på ASRprotesen.

Begge to har nedlagt et enormt

arbeid på sine respektive arbeidsplasser

gjennom svært mange år, og

vært faglige støttepilarer og inspiratorer

for sine kollegaer


Corail 20 års jubileum Lyon

29. – 30. juni 2006

Lyon er en by i det sydøstre Frankrike.

Den er hovedstad i departementet

Rhône og regionen Rhône-Alpes. Lyons

storbyområde er med 1 648 216 innbyggere

Frankrikes nest største by. For

noen av oss er byen også kjente for et

godt fotballag med norsk innslag. Byen

står på UNESCOs verdensarvsliste. Lyon

regnes som Frankrikes gastronomiske

hovedstad.

Byen var i slutten av juni vertskap for

møtet som feiret 20 års jubileet til

Corailprotesen. Corail er godt kjent i

Norge som den mest brukte og best

dokumenterte sementfrie femurstammen.

Protesen ble etter introduksjonen

i Frankrike tidlig innført i Norge, noe

som gjør at vi også har langtidsresultater

på protesen. Det ortopediske protesemiljøet

her i landet har derfor spesiell

betydning for våre franske kollegaer.

Jubileumsmøtet var i regi av De Puy

og Artrogruppen, en sammensetning

av flere franske ortopeder som står

bak protesen. Det var en imponerende

forsamling på 7 – 800 deltakere der

alle verdensdeler, unntatt Australia,

var representert. Fra Norge var det

en delegasjon på i underkant av 30,

sammensatt av veldig erfarne og litt

mindre erfarne, inkludert meg selv.

Som alltid ble vi litt yngre tatt godt vare

på av eldre kollegaer, noe vi yngre setter

stor pris på. Jeg tror ikke dette er

en selvfølge i andre miljøer. Innslaget

av unge var større enn jeg har opplevd

tidligere – et generasjonsskifte er kanskje

på gang innen protesekirurgien i

Norge?

Kongressen ble arrangert i et nytt

kongressenter i utkanten av Lyon.

Fakultetet innholdt ikke mindre enn

fire norske som alle satte sitt preg på

møtet; tre med flotte innlegg og en

som moderator. Når i tillegg Magne

Røkkums avhandling nærmest ble

referert i sin helhet og Hofteregisteret

stadig ble referert til, var Norge en

betydelig bidragsgiver gjennom de to

dagene møtet varte.

Prof. Lars Nordsletten Ullevål Universitetsykehus og Prof. Leif Havelin Haukeland Sykehus

var med å sette Norge skikkelig på kartet ved å presentere meget aktuelle og interessante

foredrag.

10


Hofteregisteret var representert ved

L. Havelin som la fram resultatene på

Corail protesen, som alltid på en meget

oversiktlig og ryddig måte. Det som

slår en ved slike anledninger er hvor

verdifullt registeret er. Vi har et unikt

verktøy i det som produseres og rapporteres

derfra. Dette gjenspeiles f.eks.

ved den mengden protese-operasjoner

som det rapporteres fra i det norske

registeret, sammenlignet med mange

andre land.

Harald Hovind presenterte sitt arbeid

fra Rjukan med 12 - 17 års resultater

på Corail, en flott presentasjon.

Møtet for øvrig tok for seg historien og

teorien bak Corail protesen. Protesens

anvendelighet og brukervennlighet

ble vektlagt. Det ble lagt fram resultater

fra flere land og sentra, alle meget

gode. Vårt eget register rapporterte en

overlevelse på 97 % etter 15 år.

Internasjonale hoftemøter har for tiden

alltid en sesjon om mini-invasiv hoftekirurgi,

dette møte var intet unntak.

Entusiasmen for dette er nok betydelig

større i andre land enn det som oppleves

blant kollegaer her hjemme. Heller

ikke på dette møte ble man overbevist

om at det er den helt store gevinsten å

hente ved denne type kirurgi.

Artikkelforfatteren, Helge Wangen,

overlege ortopedisk avd. Sykehuset

Innlandet HF, Elverum.

Ved jubileumsfeiringer er det ofte

en tendens til mye selvskryt. Lars

Nordsletten introduserte seg selv som

den som var kommet for å ødelegge

festen med sitt innlegg ”Who to blame

/ Who is guilty?” Han tok her for

seg, og poengterte det faktum at det

er sett mye osteolyse og koppløsning

ved bruk av sementfrie proteser, og

han diskuterte polyetylenets og HA sin

rolle i denne prosessen. Dette satte liv

i diskusjonen omkring det som alle nå

er enige om. Problemet ligger på koppsiden

spesielt med de usementerte protesene

og dette er per i dag ikke løst.

På den måten modererte han pent en i

perioder litt høy jubileumsfaktor.

Det er stor tro på konseptet ”hard on

hard” i form av keramikk – keramikk,

eller metall – metall, blant våre kollegaer

ute. Det virker som det kun er

dette det satses på, og som man forventer

skal løse alle problemene man

hittil har sett med osteolyse og løsning.

Produktsjef Thor Arne Valle i samtale med

Dr. Jean Claude Cartillier fra Artrogruppen

i Lyon.

Om dette er riktig mangler det både

oppfølging og studier på.

Møtet var en feiring av en komponents

ubetingete suksess innenfor hoftekirurgien.

En hofteprotese består som

kjent av mer enn en stamme. Hvis det

i framtiden kan utvikles acetabulærkomponenter

som i kombinasjon med

Corail kan oppnå samme overlevelse,

vil det bety et stort framskritt for hofteprotesekirurgien.

Takk for fin tur med godt faglig innhold

og hyggelig sosialt samvær.

Helge Wangen

Overlege ortopedisk avd. Sykehuset

Innlandet HF, Elverum

Dr. Bjørn Olav Thoresen, Diakonhjemmet sykehus,

Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Dr. Berte Bøe,

Dr. Ludvig F. Solheim og Dr. Tor Heier, alle tre fra Diakonhjemmet

sykehus.

Dr. Stein Hellesnes, Kysthopitalet i Hagevik, Dr. Kjell Griegel,

Namdal sykehus, Dr. Ole Jakob Fretheim, Sykehuset Innlandet,

Kongsvinger, Dr. Leif Persen, St. Olavs Hospital og

Dr. Knut Grønneberg, Sykehuset Vestfold, Larvik

11


Kne og skulder; kadaverkurs

Naples 4.-6. april 2006

Kurset ble arrangert på Arthrex

anlegg som ligger i Naples, Florida.

Bedriften er bygd opp og eies av

Reinhold Schmieding som er utdannet

ingeniør. Anlegget dekker flere funksjoner.

Det er en produktutviklingsdel,

en produksjonsdel, en salgsdel og en

del tilrettelagt for kursvirksomhet.

Første kursdag fikk vi følge to videooverførte

skulderoperasjoner. Det ble

utført artroskopisk rotator cuff sutur.

Deretter fikk vi øve oss på samme teknikk

på skuldermodell (Alex). Arthrex

har nylig utviklet et implantat for ”double

row” sutur som vi fikk teste.

Neste dag startet vi med omvisning på

fabrikken. Det er en moderne fabrikk

med mye avansert teknologi. Likevel

slo det meg hvor mye manuell kontroll

det var av hvert eneste implantat. Flere

ansatte satt bak hvert sitt mikroskop

og kontrollerte og pusset på skruer. Da

jeg spurte en ansatt hvor mange skruer

hun greide på en dag, viste hun meg

en liste over hva hun hadde rukket de

siste dagene. Hun hadde kontrollert

rundt 2000 skruer pr. dag. Men, skruene

skulle kontrolleres av to personer.

Ikke rart at implantatene koster!!

Dr. J.Blomquist,Haukeland sykehus, R. Schmieding, grunnlegger og eier av Arthrex,

Dr. G.S. Hortemo, St. Olavs Hopital, Dr. S. Heir og Dr. S. Dimmen, begge Martina Hansens

Hospital.

Etter omvisningen var resten av dagen

konsentrert om skulder. O. Courage fra

Frankrike holdt forelesing om behandling

av impingement, rotator cuff skader

og instabilitet før vi fikk praktisere

teknikkene på kadaver.

Siste dagen var temaet kne. U. Pietzner

fra Tyskland holdt forelesing om

behandling av meniskskader, ACL skader

og bruskskader før vi fikk øve oss

på teknikkene på kadaver.

Vi ble også introdusert til Arthrex

instrumentarium for retrograd drilling

av graftkanaler ved ACL rekonstruksjon,

og det var gjennomgang av bruk

Forsettelse neste side

Glimt fra de praktiske øvelsene med Dr. Stig Heir og Dr. Steinar

Johansen i samarbeid.

Dr. Sigbjørn Dimmen i team med Dr. Grete Sofie Hortemo.

12


ESSKA 2006

24. til 27. mai Innsbruck, Østerrike

Fra utstillingsområdet. Markedssjef Kjell Thygesen OrtoMedic, Dr. Asbjørn Hjall, Sykehuset

Asker og Bærum, Dr. Astvaldur Arthursson, Colloseum-klinikken,Stavanger, Dr. Tom C.

Ludvigsen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Olav Liavaag, Idrettsklinikken, Fredrikstad.

Dr. Nina Kise, Martina Hansens Hospital

hadde en flott poster presentasjon

The European Society of Sports

Traumatology, Knee Surgery and

Arthroscopy, grunnlagt i 1984 av Ejnar

Eriksson med flere, hadde fra 24. til 27.

mai sitt 12. møte i Innsbruck, Østerrike.

Aldri før hadde programmet vært større,

bedre eller mer merritert med forelesere

fra hele verden. Det hele startet med

et historisk tilbakeblikk levert av grunnleggeren

Ejnar Eriksson, visstnok med

sedvanlig humor og fokus. For meg

som førstereis var det et morsomt og

lærerikt innblikk i ESSKA som institusjon

og formidler av viten gjennom 22 år.

Han satte startskuddet for en kaskade

av Instructional courses, symposier, frie

foredrag og debatter. Programkomiteen,

ledet av Lars Engebretsen, hadde satt et

tak på ca. 215 foredrag og 450 posters.

Klokken halv åtte startet dagen med

Instructional Courses, et sammendrag

av ”current concepts” som gav en fin

oversikt over hvordan ting blir gjort per i

dag. Norge var meget godt representert.

I tillegg til ovennevnte var det representanter

fra Trondheim, Martina Hansens

Hospital og Ullevål Universitetssykehus.

Det var hyggelig å registrere at de norske

deltagerne ikke bare markerte seg i

foredragssalen, men denne gangen også

med mange foredrag, posterutstillinger,

og ikke minst som meget gode moderatorer

i de forskjellige seksjonene.

Programmet var som sagt tett og i

pausene var besøk hos industrien med

viktig informasjon obligatorisk. I tillegg

kjørte de største firmaene lunch-symposier

for alle interesserte. Årets ESSKA

var fullpakket med nyttig viten og en

konferanse jeg gjerne reiser tilbake til

ved neste korsvei (Porto 2008).

NB! I 2010 vil konferansen avholdes i

Oslo, planleggingen er etter sigende

allerede i gang.

Dr. Vidar Opland

Ort. avd. Sykehuset Asker og Bærum

Fra forrige side

av vinkelstabile plater ved knenære

osteotomier.

Foreleserne som var valgt til kurset var

ukjente for oss. De var unge, men hadde

mye erfaring. Jeg tror det er viktig

at nye slippes til; – noen forelesere har

vi allerede hørt så mange ganger.

Vi var 5 ortopeder fra Norge som

var med på dette kurset. Haukeland

sykehus var representert ved Jesper

Blomquist, Martine Hansen Hospital

ved Stig Heir, Ullevål universitetssykehus

ved Sigbjørn Dimmen og Steinar

Johansen og St. Olavs Hospital ved

undertegnede. Fra Orto Medic AS var

Kjetil Vemøy og Kjell Thygesen med.

I tillegg var det tilsvarede grupper fra

Sverige og Finland.

Takk til OrtoMedic AS som ga oss

muligheten til et faglig interessant

kurs.

Dr. Grete Sofie Hortemo

Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital

13


Skuldermøte i Chantilly

Paris 3. og 4. april 2006

Årets skuldermøte var lagt til et lite

slott i nærheten av Paris. Møtet

har tidligere vært arrangert ved St.

Gørans Hospital i Stockholm, i år som

tidligere med Dr. Anders Ekelund som

fakultetets leder.

Det var avreise fra Oslo om aftenen

den 2. april og vi ankom et vårlig Paris

med flott vær. Det var 3 deltakere fra

Norge, anført av John Erik Strømberg,

seksjonsoverlege Espen Haukeland og

undertegnede, begge ved reumakirurgisk

avdeling Diakonhjemmets sykehus.

Program

Det var et svært variert og faglig inspirerende

møte for oss som driver med

skulderprotesekirurgi. Brorparten av

møtet omhandlet aspekter ved Delta 3

protesen, og som tidligere fikk en presentert

et ypperlig foredrag ved Prof.

E. Baulot om Dr. Grammonts streben i

utviklingen av en reversert skulderprotese.

Dr. L. Hubert, også fra Frankrike,

presenterte så sine første resultater

som omhandlet et materiale på 50

pasienter med 4-parts frakturer i proksimale

humerus behandlet med Delta

3 protese. Resultatene som ble presentert

synes lovende, men er foreløpig

ikke publisert.

Det var en del fokus rundt dette med

infeksjoner og da særlig mikroben proprionebacterium

acne. Enkelte rapporterer

om opptil 5 ukers dyrkningstid før

en har kunnet påvise bakterien.Etter at

de innførte 5 dagers profylaksebehandling

med clindamycin ved St. Gørans

synes problemet med disse infeksjonene

å ha avtatt. Dr. Seebauer fra

Munchen berørte også infeksjonsproblematikken

i sitt foredrag. Ved revisjoner

grunnet infeksjon ble det satt inn

spacer i 4 - 6 måneder, og behandlet

Artikkelforfatteren Dr. Terje Ugland sammen med kollega Dr. Espen Haukeland, begge fra

Diakonhjemmet sykehus.

med antibiotika etter resistensbestemmelse

før protese på ny ble satt inn.

Ved revisjon av totalprotese i skulder

grunnet infeksjon med innsetting av ny

protese (2-seanse revisjon) synes failure

å ligge på rundt 50%.

Dr. Seebauer og Dr. L. De Wilde fra

Rijksuniversitetet i Gent, Belgia, hadde

gode innlegg om problematikken

rundt notching og glenoidkomponenten.

Det sees i 75% av tilfellene røntgenologiske

tegn til notching i motsetning

til 12% som er klinisk løse. Det er

usikkert om tegn til løsning av glenoidkomponenten

på røntgen er et reelt

problem, eller om dette fører til debris /

osteolyse og således løsning av humeruskomponenten.

Dr. Seebauer presiserte at dersom han

fant tegn til notching røntgenologisk,

reviderte han ummidelbart og skiftet

ut den nederste skruen i metaglen.

Plasseringen av metaglen så langt caudalt

som glenoid tillater synes å være

et viktig poeng.

De Wilde og Seebauer tok også for seg

hvordan de tilnærmer seg revisjoner

ved bentap rundt humerusstammen og

glenoid. Begge stresset behovet for CT,

spesielt ved revisjon av glenoidkomponentene.

Retensjonskomponenten ble

kun anbefalt ved revisjoner da disse

ved primær bruk gir redusert bevegelighet

og økt frekvens av notching.

Vi fikk også høre De Wilde presentere

et mindre materiale hvor han hadde

brukt Deltaprotesen som en tumorprotese

i kombinasjon med bestråling av

tumor. Resultatene var lovende.

14


Delta skulderprotese

Delta 3 protesen er teknisk krevende

hvilket Dr. E. Matsen fra USA belyste

i sitt foredrag "Lessons Learned in My

20 first Deltas". Selv hadde jeg stor

glede av hans foredrag hvor han presenterte

11 postulater for hvordan en

får et godt resultat ved skulderprotesekirurgi.

Avsluttningen på ble avholdt på et

slott i nærheten som sies å ha vært et

feriested/stall tilhørende hoffet rundt

Ludvig den 14. Angivelig skulle kokken

til Ludvig den 14. ha tatt sitt eget

Glimt fra foredragssalen.

liv her da han skjønte at hans gastronomiske

kunnskaper nok ikke ville tilfredstille

kongens gane. Måltidet vårt

ble på alle måter vellykket. Kokken vår

gikk det bra med.

Til slutt en takk til John Erik Strømberg

som er produktsjef i OrtoMedic som

ledsaget oss under møtet.

Dr. Terje Ugland

Diakonhjemmets sykehus

Revmakirurgisk avd.

Offensiv E-Handel satsing i

Helse Vest

Helse Vest starter i løpet av september

2006 opp med elektronisk innkjøp

over den offentlige markedsplassen

ehandel.no. I løpet av høsten 2006

vil alle Helseforetak i Helse Vest være i

gang på den nye e-handelsplattformen.

Helse Sør har satt i gang planleggingen

av hvordan ehandel skal implementeres

i regionen. Helse Sør har også

besluttet å tilslutte sine løsninger til den

offentlige markedsplassen ehandel.no. I

og med at Helse Sør nå er en planleggingsfase,

synes det uklart når en tilknyting

til den offentlige markedsplassen

ehandel.no vil skje.

Helse Nord har nylig satt i drift en

felles innkjøpsplattform for alle helseforetakene

i Helse Nord. Foreløpig går

bestillingene direkte til leverandørene

og ikke via markedsplassen e-handel.

no. Så vidt man kjenner til foreligger det

pr. i dag ikke beslutning om å knytte seg

til den offentlige markedsplassen.

Innen Helse Øst er OrtoMedic

allerede godt i gang med ehandel for

Ullevål Universitetssykehus HF og

Sykehuset Asker og Bærum HF. Det er

flere andre helseforetak i regionen som

har planer om igangkjøring av e-handel

i nær fremtid.

OrtoMedic AS var blant de første

leverandørene som startet med e-handel

med Ullevål Universitetssykehus HF og

Sykehuset Asker og Bærum HF. Vi er nå

med i den første puljen av leverandører

som leverer elektronisk katalog for helseforetakene

i Helse Vest. Vi ser det som

positivt at Helseforetakene nå samles

om en felles strategi rundt den offentlige

markedsplassen ehandel.no. Dette

gjør at vi kan implementere et felles

integrasjonsgrensesnitt for all handel

med statlige og kommunale kunder.

Implementering av ehandel innebærer

utfordringer på mange områder for

Helsefortakene og leverandørene. Klarer

man oppnå de forventede omsetningsvolumer

vil man kunne oppnå besparelser

for både kunde og leverandørsiden.

Ansvarlig for ehandel i OrtoMedic

er Controller Arvid Tjomsland

(arvid.tjomsland@ortomedic.no).

15


Arthrex - Olympus

- et samarbeid

Olympus EndoALPHA

Siden år 2000 har OrtoMedic vært

leverandør av artroskopiprodukter

fra Arthrex.

Arthrex ble etablert i 1981 og er i dag

en av verdens største privateide leverandører

av medisinsk utstyr. Arthrex er

en ledende innovatør innen utviklingen

av utstyr til artroskopi og mini-invasive

kirurgiske prosedyrer, og kan i dag tilby

mer enn 3000 ulike produkter.

Våren 2005 startet Arthrex et samarbeid

med Olympus, der Olympus leverer

kamera- og bildelagringssystemer

i kombinasjon med Arthrex shavere,

artropumper og systemer for radiofrekvent

elektrokirurgi (OPES).

EndoALPHA

EndoALPHA tilbyr kirurger og operasjonspersonell

det ypperste innen

systemintegrasjon. Sentral styring av

utstyret enten via touch-panel eller

via stemmestyring gjør EndoALPHA til

en moderne fullintegrert operasjonsstue.

16


Arthrex Continous Wave III

Artropumpe

• Trykkstyrt inflow-only pumpe som

kan brukes til de fleste artroskopiske

prosedyrer.

• Enkel å koble opp og betjene.

• Pumpen leveres med fjernkontroll

• Egne pasientsett.

Arthrex Adapteur II shaver Shaver

• To-delt elektrisk motor muliggjør å

arbeide med shaver og eller sag/drill

samtidig.

• Ett og samme motorhåndstykke til

både små og store shaverblader/

fres.

• Brukere kan velge mellom blader/

fres til engangs bruk og blader/fres

til flergangsbruk.

OPES (Orthopeadic Procedure

Electrosurgical System)

• Muligheter for både RF ablasjon,

monopolar- og bipolar diatermi fra

en og samme kontrollkonsoll.

• RF-prober, med eller uten sug, i et

stort utvalg.

Evis Exera II

Exera II tilbyr kirurgen HDTV (High

Definition TeleVision) 1080i kvalitet

gjennom et helt nytt og moderne

kamerasystem. HDTV bildet som Exera

II gir er uvanlig skarpt og veldefinert

takket være en dobling av scanning

linjer og horisontal oppløsning. Exera II

kan brukes med både 1-chip og 3-chip

kamera.

Olympus VISERA OTV-S7

Olympus VISERA OTV-S7 videoprosessor

bygger på B.O.D. (Build on demand)

prinsippet hvilket muliggjør at kunden

kan oppgradere systemet etter eget

ønske. Tilbudte systemer kan bygges

ut til Olympus sitt total styringssystem

EndoAlpha-II

17


LactoSorb ®

W

.Lorenz lanserte i 1996

LactoSorb ® , resorberbart platesystem,

for bruk innen cranio-maxillofacial

kirurgi. LactoSorb har nå vært på

markedet i 10 år. Ingen andre lignende

systemer har en så lang og god dokumentasjon.

Over 50.000 pasienter har

blitt behandlet ved hjelp av LactoSorb

skrue/plater med meget gode resultater.

LactoSorb er bygget opp av 82%

poly L-lactic acid og 18% poly glycolic

acid. Dette gir en unik egenskap som

ikke hindrer vekst av hode/ansikt skjelettet

samtidig som styrken bevares til

frakturen er tilhelet. Se diagrammet

nedfor vedrørende styrke/resorbsjon.

Ved bruk av LactoSorb sparer man barna

for en ekstra operasjon for fjerning

av plater og skruer, som ellers er nødvendig

ved bruk av titansystemer. Det

er ikke rapportert om bivirkninger eller

senkomplikasjoner.

I Norge er LactoSorb først og fremst

blitt benyttet ved rekonstruksjon

av misdannelser i kraniet.

Overlege Bernt Due-Tønnessen, nevrokirurgisk

avdeling, Rikshospitalet, har

benyttet LactoSorb i sitt kirurgiske

arbeid med barn i 10 år. Han er den i

Norge med bredest erfaring med systemet.

Han forteller at arbeidet med

LactoSorb har blitt enklere, spesielt

etter at boring og gjenging av skruehull

nå kan utføres i en prosedyre

med hjelp av batteridrevet skrutrekker.

Dette har ført til kortere operasjonstid

og færre skruebrudd ved skrueinnsettingen.

Dr. Due-Tønnessen kan

fortelle at LactoSorb blir rutinemessig

brukt til alle barn ved rekonstruksjon

av kraniet.

Indikasjonsområder for bruk av

LactoSorb i cranio-maxillo-facial

kirurgi


Fragmenterte brudd i naso-ethmoidal

infraorbita området

Fragmenterte brudd av veggen i

frontal sinus

LeFort I, II, III

Sagital split (skruefiksasjon)

Brudd i mandibel, maxilla, zygoma,

arcus zygoma etc.

Rekonstruksjon av misdannelser

Fiksering av benlapper

Fraktur i orbitagulvet
Siden 2005 har LactoSorb blitt benyttet

innen andre kirurgiske fagfelt enn

cranio-maxillo-facial kirurgi, og det skal

her nevnes følgende:


Pectus carinatum

Poland`s syndrom Costa fracturer

Pediatrisk ryggoperasjoner

Kjevekam augumentasjon

Mandibel distraksjon hos barn

Overlege Rune Haaverstad, St.

Elisabeth Hospital Trondheim, vil i

løpet av høsten foreta en korreksjon

av pectus carinatum med bruk av

LactoSorb. OrtoMedia vil komme tilbake

med hans erfaringer med platesystemet.

LactoSorb ® resoberingsprosess: Diagrammet viser at det etter 8 uker har implantatet fremdeles

70% av opprinnelig styrke i behold. Etter 1 år er LactoSorb fullstendig resorbert.

Overlege Bernt Due-Tønnessen ved nevrokirurgisk

avdeling, Rikshospitalet

18


Video nystagmography

for klinisk testing

VO25 Video Oculography

VN15/VO25 er et komplett vestibulæranalysesystem

som er enkelt å bruke

og komfortabelt for pasienten. VO25

inneholder i tillegg til samtlige standard

vestibulærtester, også VisualLab

for optimal presentasjon av optokinetisk

stimuli. Systemet består av

en medisinsk godkjent PC, og samme

Frenzelbrille som i VF5 systemet. Det

er mulig å bygge systemet inn i en stasjonær

PC, hvis ønskelig. VO25 er tilgjenglig

med ett og to kameraer.

VN15 og VO25 inneholder begge testene

for spontan nystagmus, calorisk

test og multi condition. VO25 har i tillegg

saccade, optokinetic, smooth pursuit

og gaze test.

For ytterligere informasjon om produktene

ta kontakt med Produktsjef Hilde

Kristin Omland på telefon: 67 51 66 12.

VF5 Videofrenzel

VF5 Videofrenzelsystemet fra Interacoustics

er et kostnadseffektivt instrument

for observasjon av øyebevegelser til

pasienter som lider av balanseforstyrrelser.

VF5-systemet består av frenzelbrille,

kamera og kamerakontrollboks. Brillen

er designet med tanke på at den skal

føles komfortabel på hodet til pasienten,

samtidig som den hindrer pasienten i å

fiksere.

VF5 fåes enten som monoculart system

med ett kamera, eller binoculart system

med to kameraer. Systemet kobles til

én eller to monitorer avhengig om det

er ønskelig å se ett, eller begge øynene

samtidig. Øyebevegelsene lagres enkelt

ved å koble til en standard videospiller,

som gjør det mulig å sammenligne øyebevegelsen

før og etter behandling.

19


Utsnitt fra

Briksdalsbreen

KJÆRE ORTOMEDIC KUNDE

Nedenfor kommer vi med en rekke

påstander, som egentlig er små

konklusjoner og ikke diskutable.

• JA – i år er det faktisk 0 år siden vi startet opp vårt firma

• JA – tiden er inne for å minne om Ortopedisk

Høstmøte. Vi ønsker dere derfor hjertelig velkommen til

vår utstilling på Holmenkollen Rica Park Hotel i uke 3

• JA – OrtoMedic arrangerer i år sitt 6 Storefjellmøte for

operasjonssykepleiere.

• JA – tiden er inne for å minne om Høstmøtet for Ø - N - H

leger. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår utstilling

på Grand Hotel.

• JA – OrtoMedic skal arrangere sin 6 Vertigo Workshop i

februar 00.

• JA – produktsjef John Erik Strømberg runder 50 år

• JA – adm. dir. Thormod Dønås syklet i sommer sitt tredje

Birkebeinerritt.

• JA – dette er nummer 60 av vår informasjonsavis

OrtoMedia.

• JA – vi er fortsatt like opptatt av å prestere. Selv etter 0

års drift har vi ikke mistet gleden ved å yte vårt beste.

edelpix.co©NancyBundt

Utgiver: OrtoMedic AS – Telefon 67 51 86 00 – Telefaks: 67 51 85 99

E-post: ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Besøksadresse: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker

Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker.

Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Trykk: Nordberg Trykk AS

More magazines by this user
Similar magazines