Veiledningssamtalens muligheter og begrensinger

sfj.no

Veiledningssamtalens muligheter og begrensinger

VEILEDNINGSSAMTALENS

MULIGHETER OG

BEGRENSNINGER

Veiledningsekspansjonen

Veiledningstradisjoner

Kompetanse og ferdigheter i veiledning


Veiledningsekspansjonen

• Sosial basis i tidens rastløshet

shet

• Frisettingen av individet

• Optimistiske indre reiseskildringer


Selvrealiseringsbølgen

lgen

• Høyt påp

dagsorden i virkelighetsbildet

• Uklar karakter

• Under press fra terapeutisk tenkning


Veiledningstradisjoner

• Norsk veiledningstradisjon

• Handling og refleksjon modellen


Coaching

• Coachingens røtterr

• Norsk coachingmiljø

• Kritikk

• Coaching og andre retninger


Kompetanse og ferdigheter i

veiledning

• Veilederrollen

• Veiledningssamtalen

• Støttende ttende ferdigheter

• Utfordrende ferdigheter

• Fastholdende ferdigheter

• Veivisende ferdigheter


Veilederollen

• Hva er en rolle?

• Forventninger til veiledere

• Håndtering av rollen

• rollekompetanse


Rolle: oppfatning, aksept og

realisering

• Veilederen må avklare egen rolle

• Veiledertyper

• Erkjennelse av sider ved rollen

• Veilederkompetanse


Personlige forutsetninger

• Personlige forutsetninger er viktige

• Hvilke forutsetninger?

• Ferdigheter og sakkunnskap


Ferdigheter i veiledning

• Stabiliserende ferdigheter

• Utfordrende ferdigheter

• Fastholdende ferdigheter

• Veivisende ferdigheter


Stabiliserende ferdigheter

• I hvilken veiledningsfase?

• Oppmerksomhet som intensitet

• Kropp og plassering

• Korte kommentarer

• Intens lytting

• spørsmålstyper


Sammenfatning i andres perspektiv

• Formulere den andres perspektiv på sin

livssituasjon

• Sammenfatning – når?

• Gode sammenfatninger

• Mindre gode sammenfatninger


Utfordrende ferdigheter (1)

• Oppfølging

• Kunnskapsformidling

• Metakommunikasjon

Veilederperspektivet


Utfordrende ferdigheter (2)

• Hvis utfordringen blir tatt imot :

• Helhetsoppfatning

• Dypere forståelse

• Mer erkjennelse

• Mer nyansert oppfatning


Utfordrende ferdigheter (3)

• Veileder følger opp ved

• Omformuleringer

• Fokuseringer

• konkretiseringer


Utfordrende ferdigheter (4)

• Kunnskapsformidling ved

• Informasjon

• konfrontasjon


Utfordrende ferdigheter (5)

• Metakommunikasjon om

• Fremdrift

• Uklarhet

• Undersøke relasjonen


Utfordrende ferdigheter (6)

• Sammenfatning i veilederperspektiv

• Sammenfatninger gir helhet og

sammenheng

• Ved avslutning

• Ved start av ny samtale

• Gode og mindre gode sammenfatninger


Veivisende ferdigheter (1)

• Hva er et valg?

• Hvordan velger vi?

• Veilederens svar


Veivisende ferdigheter (2)

• Undersøkelser om bakgrunn for valg

• Holdninger til valgmuligheter


Veivisende ferdigheter (3)

• Veiledning som kunst:

• Fokusere målm

• Konkretisere målm

• Vurdere målm

More magazines by this user
Similar magazines