Last ned - Røde Kors

rodekors.no

Last ned - Røde Kors

Utgivelsesdato 18.april 2013

nedens meny:

‣ Velkommen til Distriktsårsmøtet/90-års jubileum

‣ Påskekafeen i Narvik

‣ Påsken 2013 – en kort oppsummering

‣ Mange medieoppslag i påska

‣ Påske på Vega

‣ Appell fra presidenten

‣ 8. mai 2013

‣ Røde Kors-vester til salgs

‣ Aktivitetsdag i Vefsn

‣ ID-kort for omsorg

‣ Endelig er verktøykassen for oppvekst klar

‣ Vinter C-kurs i Fridalen

‣ Stopp Volden-ambassadører i Narvik

‣ Meld inn kurs – få studiestøtte

‣ Sentral Ungdomskonferanse 27. – 30. juni 2013

‣ Instruktørkurs i dialog og konflikthåndtering

‣ Tips fra Telemark: Frivilligvert

‣ Inspirasjonssamling i migrasjon

‣ Hjelpekorpskonferansen 2013

‣ Nye samtaleledere klare til innsats

Nordland Røde Kors

Tlf 05003

e-post: dk.nordland@redcross.no

http://www.rodekors.no/nordland

90 år

2013


Velkommen til Distriktsårsmøtet/90-års jubileum

90 år

2013

Helga 26. – 28. april går årsmøtet i Nordland Røde Kors av stabelen. Helga starter med

åpent møte fredag kl. 20.00, med bl.a. President Sven Mollekleiv som foredragsholder.

Distriktet spanderer kaffe og kaker til alle som kommer til det åpne møtet.

Lørdag er det distriktsårsmøte med ca. 80 deltakere. Lørdag kveld feirer vi 90-årsjubileum

med festmiddag og underholdning. Helga avsluttes med work-shops på søndag formiddag.

Vi ser fram til en inspirerende og givende helg.

Påskekafeen i Narvik

Besøkstjenesten i Narvik Røde Kors har

også i år hatt påskekafé.

I dag er det den eneste påskekafeen i

landet. Istedenfor å feire påske,

arrangerer de denne kafeen for de som er

hjemme i helligdagene.

Påskekafeen var åpen 4 dager i påsken i år

og 16 frivillige deltok under arrangementet.

Det var tidligere leder i Besøkstjenesten,

Solveig Holtet, som startet denne kafeen.

Den har hatt åpent hver påske i ca. 20 år.

Dette er den eneste Påskekafeen i landet

og det er Narvik Røde Kors stolte av.

Det er fullt hver dag, og mange er her flere

ganger i påsken. Når påsken er over, og det

stenger, er det flere som ser fram til neste

påske.

2


Påsken 2013 – kort oppsummering

Infosentralen var etablert på Børøya i Hadsel kommune fra fredag 22.03.13 og bemannet

av D-rådet. 17 av 22 hjelpekorps var på vaktstasjoner i Distriktet, de øvrige 5 hadde

hjemmevakt.

Det var en forholdsvis rolig påske for korpsene i Nordland, noe været må ta en del av

skylden for. Det var liten utfart generelt, og de som tar seg ut i slikt vær, er ofte vant til å ta

hensyn til været.

Det har vært 3 leteaksjoner, og en som ble avblåst, da vedkommende ble funnet av

helikopter, i forkommen tilstand på svensk side av grensen.

Korpsene har hatt 11 henteoppdrag / assistanse til skadet person / transport til vei.

Korpsene har respondert raskt, og løst oppdragene godt.

Det har vært gjort test av nytt søkeverktøy, SARLOCK, som ser ut til å fungere svært godt

som et hjelpemiddel i tillegg til godt hjelpekorpshåndtverk. Beiarn RKH fikk god hjelp i en

leteaksjon etter en kvinne, noe som reduserte letetiden betraktelig.

Mange medieoppslag i påska

Heldigvis ble det ingen store aksjoner i Nordland i løpet

av påsken, men til tross for dette har det vært svært

mange medieoppslag der Røde Kors-foreninger i

Nordland er nevnt. Både i radio, TV, nettaviser og

papiraviser har det vært mange saker.

Påsken er en fin tid å få omtale av Røde Kors, og en

ypperlig anledning til rekruttere flere medlemmer og

frivillige.

3


Påske på Vega

Vega Røde Kors arrangerte middag for pensjonister på Røde Kors-huset i påska. Dette

arrangementet er fast takst en gang i måneden, og påska var ikke noe unntak.

I tillegg delte leder

Elin Evensen ut en

påskeblomst og

kvikk lunsj til noen

av de frivillige i

besøkstjenesten.

Hun ønsket god

påske og takket for

flott innsats!

Appell fra presidenten

President Sven Mollekleiv har sendt ut en appell om Syria til alle ledd i organisasjonen.

Han ber om at alle distrikt og lokalforeninger umiddelbart sammen mobiliserer for de som

trenger oss aller mest i Syria.

Menneskene i Syria lever i en konstant krise. Barn

drepes hver eneste dag og familier mangler det aller

mest nødvendige; mat, rent vann og helsehjelp. De

humanitære konsekvensene er ufattelige for oss i

fredelige Norge.

Mer enn 70.000 mennesker er drept i løpet av over to

år med væpnet konflikt. Men det er også over en halv

million sårede.

Bak dette tallet er det et menneske med et navn og et

liv. Vi kan redde liv, og kan gi verdige liv.

Det er alt for mange barn og familier som ikke får hjelp. Vi kan hjelpe mer. Nå må vi handle.

Røde Kors` styrke er det frivillige engasjement og tilstedeværelse som redder liv og helse

når sivile rammes av konflikt. Vi må nå på nytt vise vår styrke her hjemme. President

Sven Mollekleiv oppfordrer alle ledd om umiddelbart å mobilisere frivillige for de som er ofre

for uhyrlighetene i Syria gjennom innsamling som kan skaffe penger til det store behovet vi

vet vil være der i lang tid fremover.

4


8. mai 2013

Den nye ensomheten er ikke lett å

få øye på i landet som år etter år er

kåret til verdens beste land å bo i.

Men i ethvert nabolag finnes det

ensomhet.

Tusenvis av frivillige i Røde Kors

jobber landet rundt for et

inkluderende samfunn. Det viktigste

de gjør er å være medmennesker

for noen som har falt utenfor, enten

det er gjennom å gi leksehjelp, gå

på besøk eller lage møtesteder som

kan bidra til å inkludere folk som

kommer fra andre land.

Røde Kors trenger flere frivillige. Men aller mest trenger landet vårt at vi alle er

medmennesker for hverandre i hverdagen. At vi ser den som sliter, og er til stede for dem

vi vet opplever krevende tider. Enten du trenger hjelp eller vil hjelpe andre.

Dette er igjen budskapet i årets 8.mai kampanje. Kampanjedagen er 4.mai. La oss alle

være med på å vise hvor godt det er å vise litt omsorg.

Kampanjemateriell, medietips og resultater fra undersøkelser på ensomhet finner dere på

Korsveien.

Dere kan også kontakte distriktskontoret for å få tips til arrangement, leserinnlegg eller

annet i forbindelse med 8. mai.

Røde Kors-vester til salgs

Nordland Røde Kors har kjøpt inn et parti

Røde Kors-vester som vi selger til

kostpris, kr. 50,- pr. stk (pluss evt. frakt).

Vestene er super å bruke ved Røde

Kors-arrangement, stands og i andre

sammenhenger det kan være fint å

markedsføre hvem man representerer.

Ta kontakt med Distriktskontoret for

bestilling: 755 00222 eller e-post:

dk.nordland@redcross.no

5


Aktivitetsdag i Vefsn

Torsdag 4. april arrangerte Vefsn

Røde Kors Hjelpekorps aktivitetsdag

for vel 100 elever fra 10. klasse i

ungdomsskolen. Tema for dagen var

«veivalg i fjellet» med snøskredfare

som utgangspunkt. Kameratredning,

bruk av søkestang og SM

skredsøker, samt graving av

nødbivuakk sto på agendaen.

Elevene ble delt i grupper og roterte

mellom de ulike aktivitetene som

foregikk ute i området rundt

korpshytta på Reinfjellet i Vefsn.

Selvølgelig ble det også tid til bål

med pølsegrilling. I følge lærere og

elever var dette en vellykket og

lærerik dag. Vefsn Røde Kors gjennomførte for øvrig samme arrangementet i 2012 med

stor suksess, og håper nå at dette arrangementet kan bli fast på denne tiden av året.

ID-kort for omsorg

Alle frivillige innen omsorg kan få IDkort,

noe som kan være en fordel i flere

aktiviteter.

Den enkelte kan selv registrere seg på

nett på denne adressen:

http://www.pasonline.no/rk

Her legger du inn navn, kontaktinfo,

lokalforening og bilde.

ID-kortet gir sikkerhet for den vi skal

hjelpe, dokumenterer at du er den du

gir deg ut for og det er et bevis på at

du har nødvendig opplæring. Sykehus,

sykehjem, asylmottak, fengsler,

rettsapparat, krisesentre og andre

etterspør ID-kort for frivillige.

Passord for registrering får du hos lokalforeningen eller hos distriktskontoret.

Endelig er verktøykassene for oppvekst klar

Endelig er alle dokumenter knyttet til oppstart og drift av

Leksehjelp, Barnas Røde Kors (BARK) og Ferie for alle

samlet i tre oversiktlige elektroniske verktøykasser. Vi

håper dette vil gjøre hverdagen enklere for frivillige, med

tanke på behovene knyttet til økt aktivitet, standardisering

av rutiner og oppfølging av frivillige.

6


Verktøykassen inneholder et bredt spekter av materiell, og alt er gjort tilgjengelig for aktivt

bruk både i lokalforeninger og på distriktsnivå.

De enkelte verktøykassene er lagt på aktivitetenes fagsider på Omsorgsportalen på

Korsveien. De ligger som ikon til høyre på sidene, rett over lenkelisten til aktuelle snarveier.

Ved spørsmål, ta kontakt med distriktskontoret.

Vinter C-kurs i Fridalen

Helgen 5. – 7. april arrangerte Fauske

RKH vinter C-kurs for sine medlemmer.

Det var også deltagere fra andre korps, og

kurset forgikk i et fantastisk vær. Det var

rapportert om en nokså kald natt ute i

teltleiren, men alle var veldig fornøyde og

ga gode tilbakemeldinger til kursstaben.

330 – skvadronen fra Bodø deltok på

øvelsen på søndag med en av sine

Sea King helikoptre.

Operativ leder, Lena Pedersen og korpsleder Tore Kolltveit.

330 – skvadronen deltok på øvelsen.

7


Stopp Volden-ambassadører i Narvik

Narvik Røde Kors har i samarbeid med den lokale idrettsklubben utdannet Stopp Voldenambassadører.

Dette er et fotballag med spillere fra en rekke nasjonaliteter. Laget har fått

tilskudd fra NOBURs kulturmidler til innkjøp av utstyr og førstehjelpsutstyr, og promotering

av logo. Spillerne har skrevet under på Stopp Volden fair play erklæring 2013, som lyder

som følger:

«Å bære Stopp Volden merket forplikter meg til å ta avstand fra alle typer voldshandlinger

og mobbing også på fotballbanen ovenfor sine medspillere, motspillere og dommere. Dette

er mitt bidrag i kampen mot vold og mobbing i samfunnet.»

Laget har nylig deltatt i vintercupen i Narvik, og vant sølvpokal!

Meld inn kurs – få studiestøtte

Det er mye å hente ved å melde inn flere av våre kurs til Folkeuniversitetet. Distriktsstyret

har besluttet å gi kr. 100,- pr. time i kursstøtte.

Vi minner derfor om kriteriene for studiestøtte:

-Regi av Røde Kors

-Minst 8 timer

-Godkjent studieplan

-Åpent for alle

-Minstealder for deltakere 14 år

-Minst 3 deltakere

-Minst 75 % deltakelse

-Kursbevis til deltagerne

8


Sentral ungdomskonferanse 27.-30. juni 2013

Sentral ungdomskonferanse er landsmøtet til

Røde Kors Ungdom og det høyeste organet i

organisasjonen. Her samles frivillige fra hele

landet for blant annet å velge nytt landsråd

(sentralstyre), bestemme hva Røde Kors Ungdom

skal jobbe med fremover og hva vi skal mene

politisk.

På Sentral Ungdomskonferanse feirer vi også det

vi har fått til dette året, med spennende gjester,

underholdning og ny lærdom. Årets viktigste møte

foregår på Ål i Hallingdal.

Hvem kan melde seg på?

Hvert lokalråd kan utnevne en delegat til SUK, dette er ofte leder i den lokale gruppen.

Distriktsrådet kan utnevne to delegater. Røde Kors Ungdom dekker opphold, mat og

reiseutgifter til delegater.

Alle frivillige som ønsker å delta på SUK, men som ikke er delegater, blir observatører.

Observatører får som regel talerett, dersom møtet godtar dette under åpningen av møtet.

Lokalforeningen må dekke deltakeravgiften for observatører på kr. 600,- per deltaker samt

reisekostnader.

Påmeldingsfristen er satt til 1.mai 2013. Har du spørsmål, mail ungdom@redcross.no.

Instruktørkurs i dialog- og konflikthåndtering

Røde Kors inviterer til instruktørkurs i dialog- og konflikthåndtering på Gardermoen 25. og

26. mai. Dette er et 16 timers instruktørkurs, og Røde Kors sentralt dekker reise og opphold

for deltakerne. Påmelding innen 1. mai til kjell.langseth@redcross.no.

Formålet med kurset er å gi frivillige, tillitsvalgte og ansatte et verktøy som

kan bidra til å håndtere konflikter på en god måte, skape et felles språk i

organisasjonen og gi alle en større trygghet i utfordrende situasjoner. Som

instruktør blir man kvalifisert til å holde et 3-timers kurs for andre frivillige i

Røde Kors eller for ekstrerne grupper.

Kurset gir en innføring i Marshall Rosenbergs modell for kommunikasjon,

også kjent som sjiraffspråket. Metoden gir et verktøy for personlig utvikling

og bedre relasjoner mellom mennesker.

9


Tips fra Telemark: frivilligvert

VELKOMMEN TIL OSS!!

Vi får mange nye frivillige hvert år, men dessverre

forsvinner nesten like mange samtidig. Med lokale

frivilligverter håper vi å kunne ta godt vare på våre nye

frivillige slik at de forblir frivillige i flere år fremover.

Frivilligverten skal være den personen som følger den nye frivillige fra den viser interesse,

tar kontakt og til den er i aktiv tjeneste i Røde Kors. Frivilligverten er den personen den nye

frivillige skal kunne ringe til, stille spørsmål til og få svar fra, uavhengig av hvilken aktivitet

man skal gjøre som ny frivillige. Lokale ledd må selv velge hvordan dette skal organiseres

hos seg, noen velger kanskje å ha flere frivilligverter, men det må være helt tydelig hvem

som har ansvaret for å følge opp slik at ikke noen nye frivillige «glipper» pga. mangel på

informasjon eller oppfølging.

Inspirasjonssamling i migrasjon

Sentralleddet til Røde

Kors Ungdom arangerte

inspirasjonssamling i

migrasjon på

Haraldsheim i Oslo 5.-7.

april. Eline Stien fra

Rana og Inga Borg

Rodahl fra Bodø var

Nordland Røde Kors

Ungdoms

representanter på

samlingen.

I løpet av helga fikk

jentene og de andre

deltakerne delta på det

nye temakurset i migrasjon, som blant annet gir innsikt i dagens internasjonale og

nasjonale asyl- og flyktningsituasjon. Hensikten med temakurset er å sette frivillige i stand

til å drive aktivitet med målgruppen, holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning

innenfor fagområdet migrasjon.

Det var rekordmange deltakere på samlingen denne helga, noe som viser stor

engasjement i landets ungsdomsgrupper for unge migranters situasjon. Jentene fra

Nordland kom hjem med masse inspirasjon og engasjement til å starte nye aktiviteter innen

dette fagfeltet.

10


Hjelpekorpskonferansen 2013

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har nok en gang gleden av å invitere til den årlige

Hjelpekorpskonferansen – denne gang på Quality Airport Hotel Gardermoen 31. mai – 2.

juni. Hjelpekorpskonferansen 2012 samlet 250 hjelpekorpsledere fra hele landet og 110

hjelpekorps var representert. Vi håper på samme gode deltakelse ved årets

Hjelpekorpskonferanse og håper at opp i mot 150 hjelpekorps vil være representert.

Målgruppen for Hjelpekorpskonferansen er lokalråds og distriktsrådets ledere.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo kommer til åpningen

Under åpningen av Hjelpekorpskonferansen 2013 vil Justis- og beredskapsminister

Grete Faremo holde et foredrag som har tittelen «De frivillige redningsorganisasjonene mot

2020 – vil det fortsatt være behov for disse?». Dette er et foredrag vi ser fram til og som

sikkert vil gi oss signaler om hvordan vår fremtid som frivillig redningsorganisasjon vil se ut.

Vil DU bidra og påvirke utviklingen av Hjelpekorpsene for å oppnå strategiens mål,

meld deg på til årets viktigste felles kompetanseløft.

For flere opplysninger om Hjelpekorpskonferansen 2013 – som program, praktisk

informasjon, påmelding, utstillere, foredragsholdere så klikk her eller på linken -

http://www.linkevent.no/WebSite/?id=3cadef04-8cbc-4fcb-b37e-5a1b47a48168

Nye samtaleledere klare til innsats

5. -7. april arrangerte Røde Kors opplæring for nye ressurspersoner i programmet for

helhetlig oppfølging av frivillige og ansatte etter innsats.

Frivillige og ansatte fra Hordaland, Rogaland, Nordland,

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og hovedkontor

var med denne helgen. Etter endt helg er det en

sammensveiset gjeng som drar med masse god læring

i bagasjen og klare for ny innsats i Røde Kors.

Det er ingen tvil om at de ca. 40 ressurspersonene som

til nå har vært igjennom opplæringen som

samtaleledere på nivå 2 er riktige personer til jobben.

Det videre arbeidet nå er å legge forholdene best mulig til rette slik at vi får implementert

samtalelederkompetansen ute hos lokale ledere og aktivitetsledere gjennom nivå 1

opplæring. Temakurs Ledelse Ettersamtale nivå 1 vil bli gjennomført av våre

ressurspersoner på nivå 2 og skal sikre at våre frivillige og ansatte blir ivaretatt.

11


Oss i Nordland

Distriktsstyre:

Navn/verv: Telefon: E-post:

Leder

Geir Knutson

911 13 732 geir.knutson@online.no

Nestleder

Frode Schjenken Jensen

908 94 105 frodesj@mac.no

Medlem

Vigdis Pedersen

417 69 090 eners-pe@online.no

Medlem

Elsa Åsvang

994 87 052 elsaasvang@hotmail.com

Varamedlem:

Terje Dahl

918 24 964 tdah2@online.no

Leder Hjelpekorps:

Espen Haugerstuen

450 24 778 espen.haugerstuen@gmail.com

Leder Omsorg:

Elin Evensen

90 62 70 79 egevense@online.no

Leder Ungdom:

Sofie Grønnli

978 23 268 sofiegronnli@gmail.com

Administrasjon:

Navn/verv Telefon: E-post:

Daglig Leder:

Hilde Gunn Kristiansen

90 18 02 89 hilde.kristiansen@redcross.no

Rådgiver:

Mona Lisa Skipnes

75 50 02 26 mona.lisa.skipnes@redcross.no

Konsulent:

Ole Martin Mjelva

75 50 02 23 ole.martin.mjelva@redcross.no

Frivillighetskoordinator:

Klaus Amundsen

75 50 02 21 klaus.amundsen@redcross.no

Frivillighetskoordinator:

Tonje Brunstad

75 50 02 24 tonje.brunstad@redcross.no

Frivillighetskoordinator:

Line Djernæs Sandbakken

75 50 02 25 line.sandbakken@redcross.no

Kontormedarbeider:

Berit Lien

75 50 02 22 berit.lien@redcross.no

12


Lokalforeningsledere i Nordland:

Lokalforening: Navn: telefon: E-post:

Andøy

Jon Lian (kontaktperson): 958 24 805 jon.lian@tnett.no

Ankenes Kjell Ole Nordnes 954 00 060 nokj@jbv.no

Ballangen Viggo Dypvik 990 18 992 viggody@online.no

Beiarn Ellinor Mikalsen 958 18073 ellinormikalsen@hotmail.com

Bodø Øystein Nystad 907 46 359 leder@bodork.no

Brønnøysund Aud Arnesen Ansnes 412 11 103 aud.ansnes@gmail.com

Dønna Liv Austad 953 36 409

Fauske Bjørn Rendall 911 14 495 bjorenda@hotmail.com

Gildeskål Jan Ove Edvardsen 915 17 092 jove-edv@online.no

Glomfjord Tor-Anton Andersen 995 62 445 tor-anta@online.no

Hadsel Ulf Ruud Larsen 959 61 342 ulfruud@online.no

Hattfjelldal Linda Mari Aaslid 950 71 162 lindaaaslid@hotmail.com

Herøy Bjørg Grande 900 66 805

Kjerringøy Ewy Nilsen 481 25 816 ewnils@online.no

Leiranger Anne Kristine Johansen 411 01 143 annkri06@online.no

Leirfjord Anne Lise Kristiansen 950 04 706 oem-kris@online.no

Lødingen Ronald Naustvik 918 15 456 ronald.naustvik@zalaris.com

Moskenes Vigdis Pedersen 417 69 090 eners-pe@online.no

Narvik Bror Martin Hansen 924 32 977 bm-ha@online.no

Nordfjord Karin Bakken 412 27 553 karinbakken@hotmail.com

Nordfold Ingeborg Hansen 911 96 943 keedga-h@online.no

Rana Jan Vidar Grønnesby 415 65 244 jan-vidar.gronnesby@itella.no

Saltdal Besøktj. Marit Winther 928 67 271 marwinth@sbnett.no

Saltdal Hjk. Børge Karlsen 942 48 688 borgepolaris@yahoo.no

Sandnessjøen Trond Walter Svendsen: 986 40 446 trwals@online.no

Sortland Magnor Pedersen 913 66 175 ma-pede@online.no

Sulitjelma Frank Krokstrand 922 49 859 frank.krokstrand@gmail.com

Steigen Ninie Van Schaik 976 10 410 camvasc@online.no

Svolvær Hilde Line Olsen 993 82 520 hildeline62@hotmail.com

Vefsn Irene Thorvaldsen 926 76 707 irene@nax.no

Vega Elin Evensen 906 27 079 elin-evensen@hotmail.no

Vestvågøy Erik Skarstein 993 15 680 erik@skarstein.com

Øksnes Karin Haugerud 412 72 370 karinsim_1@hotmail.com

13


Kurs og aktivitetsplan

vinter/vår 2013

APRIL

DISTRIKTSÅRSMØTE/

JUBILEUM

Når: 26. – 28. april

Hvor: Bodø

MAI

DEN INTERNASJONALE

RØDE KORS DAGEN

Når: 8. mai

Hvor: lokale markeringer

JUNI

ÅRSMØTE RØDE KORS

UNGDOM

Når: 27. – 30. juni

Hvor: Østlandet

14

More magazines by this user
Similar magazines