Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog, 1. desember ... - Sabima

sabima.no

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog, 1. desember ... - Sabima

Sak 39-09 Orientering om praktisering av miljøinformasjonsloven.

AU ba Skogeierforbundet om en orientering angående brevet fra Skogeierforbundet til Glommen

Skog vedrørende henvendelsen fra Dag Ronny Pettersen om miljøinformasjon.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 40-09

Neste rådsmøte

Vedtak:

Rådsmøte tirsdag 16. februar kl. 12.00 hos FRIFO

Årsmøte og rådsmøte 8.april kl. 9.30 hos FRIFO

Sak 41-09 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Råd2009-04prot.doc 4

More magazines by this user
Similar magazines