Last ned PDF (4,74 Mb) - Brødrene Dahl

dahl.no

Last ned PDF (4,74 Mb) - Brødrene Dahl

Ren vannforsyning til vannkraft- eller

drikkevannkonstruksjoner


Ren vannforsyning til vannkraft- eller drikkevannkonstruksjoner

“Fossekallen”-inntaket er et selvrensende inntak

for vannkraft- og drikkevann. Inntaket består

hovedsakelig av et beskyttelse gitter laget av

varmgalvanisert stål, som sitter over en finmasket

silplate (rist) i rustfritt materiale. Gitteret støttes

opp av beskyttelsesstag med en form som følger

den naturlige vannstrømmen. Konstruksjon og

stagavstand justeres etter ulike lokale forhold.

Filtersilen er i stor grad selvrensende, og uønsket

flytende smuss føres bort av vannet.

Sand inntrengning i vanninntaket er redusert til et

minimum gjennom den lille åpningsbredden i silen.

Ristrensker er vanligvis ikke nødvendig, og

sandfeller kan reduseres, noe som er økonomisk

fordelaktig med tanke på byggekostnader.

Coanda-effekten, som oppstår ved at vannet fester

seg til nærliggende overflater. Dette kombinert

med delingseffekten til profilstagene, får vannet til

å strømme inn i inntaket. Smuss som blader,

nåler og sand holdes ute. Som en positiv økologisk

bivirkning hindres de fleste mindre vannlevende

dyr i å komme inn i gjennom inntaksilen.

akselerasjonsplate

beskyttelsesstag

vanninntak

finmasket sil

øvre festebrakett

nedre festebrakett


1

Driftsmodus for Fossekallen inntaksrake

1 Trestammer, røtter, grener > 200 mm glir langs beskyttelsesstagene

ved høyt tidevann. Den finmaskede silen under er

dermed i hovedsak beskyttet mot skade.

2

2 Fisk og små vannlevende organismer kan, avhengig av

avstanden mellom kryssprofilene > 0,2-2 mm, lett passere den

finmaskede silen og bevege seg videre med elvevannet

4

3

3 Blader, nåler fra bartrær, små trebiter, mose og annet flytende

smuss transporteres med elvevannet, igjen avhengig av avstanden

mellom kryssprofilene

4 Bare partikler på 0,4 mm

62

silingseffekt:

ca. 95 % < 0,3 mm - ca. 5 % > 0,6 mm

79

silingseffekt:

ca. 95 % < 0,5 mm - ca. 5 % > 1,0 mm

92

silingseffekt:

ca. 95 % < 0,75 mm - ca. 5 % > 1,5 mm

105

silingseffekt:

ca. 95 % < 1,0 mm - ca. 5 % > 2,0 mm

680 810 870 1125

800 64 77 98 114 129 750 880 990 1125

1000 81 96 122 142 162 995 1125 1100 1125

1300 105 125 160 185 210 1224 1354 1350 1125

1600 129 154 196 227 258 1330 1460 1520 1125

2000 161 192 245 284 323 1474 1604 1900 1125

2500 201 240 307 355 403 1618 1748 2400 1125

www.dahl.no


BRØDRENE DAHL AS

Brynsengveien 5

0667 Oslo

Norway

Tlf. +47 22 72 55 00

Faks +47 22 65 87 65

vasskraft@dahl.no

www.dahl.no

More magazines by this user
Similar magazines