Turorientering i Drammen - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Turorientering i Drammen - Drammen kommune

Overordnede

mål/strategier

Bystrategi (høringsnotat):

Idrett og friluftsliv:

Hovedmål

Bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder skal økes

Langsiktige mål

-Drammens innbyggere skal være i fysisk aktivitet og ha god helse

Strategier

-Sikre og utvikle gode forhold for friluftsliv i nærmiljøet

-Samarbeide med organisasjoner og frivillige for å øke aktiviteten for alle

grupper av befolkningen

- Styrke fysisk aktivitet som en del av kommunens tjenesteproduksjon

11.04.2013 9

More magazines by this user
Similar magazines