2 2003 Bruktbil med startsperre - Foreningen Norske LÃ¥sesmeder

ny.norskelasesmeder.no

2 2003 Bruktbil med startsperre - Foreningen Norske LÃ¥sesmeder

22003

Bruktbil

med

startsperre

side 4

Mr. TrioVing

side 14

Produktnytt

side 19-25


NLs formann har ordet:

Offisielt organ for

Foreningen Norske Låsesmeder

JUNI 2003 • NR. 2 • 19. ÅRGANG

Redaktør: Marion Jensen

Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding

Annonser:

NORSKE LÅSESMEDER

Postboks 506

1522 Moss

Tlf. 69 26 18 30

Fax 69 26 12 45

Internett: www.nl-lasesmed.no

E-mail: post@nl-lasesmed.no

Layout og trykk: RM grafika as

Opplag: 3300 eks.

Låsesmeden utkommer 4 ganger i året;

mars, juni, september, desember

Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer,

beslag- og låsgrossister,

produsenter, banker, forsikringskontor,

arkitekter, entreprenører, byggmestere,

postkontor, borettslag, politikammere

og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte

grupper.

Redaksjonen forbeholder seg rett til å

redigere innsendte manuskripter og

bilder.

Det går nå raskt

mot sommerferie

og forhåpentligvis

sol og varme på det

valgte feriemål. Vi

trenger vel alle å

lade batteriene

noen uker før vi tar

fatt på siste halvår i en travel låsesmed

hverdag.

Styret har siden nyttår jobbet med å forbedre

markedstøtte avtalene med våre

leverandører.

Markedstøtteavtalene gir nå flere aktiviteter

og mer valuta for de som ønsker

å samarbeide med NL. En positiv følge

av dette har gitt oss flere nye samarbeidspartnere

for 2003. Dette er i

hovedsak leverandører som ønsker å

selge nisjeprodukter til NL`s medlemsbedrifter.

De nye samarbeidspartnerne er og vil

fortløpende bli presentert i ”Låsesmeden”

Nytt av året er at vi NL medlemmer skal

kåre årets leverandør blant samarbeidspartnerne.

Det blir laget et vurderingsskjema hvor

vi skal poengsette viktige sider ved leverandørene.

Den som får høyest score vil bli fremhevet

på årsmøtet / evt. låsesmedtreffet og

få overlevert diplom som årets leverandør

til låsebransjen.

Vi håper dette vil bidra til litt ”konkurranse”

mellom leverandørene, og at

utnevnelsen til årets leverandør vil få sin

markedsverdi i bransjen.

Ønsker dere alle en

GOD og VELFORTJENT FERIE!

Hilsen

Trond Wang

Formann

Foreningen NORSKE LÅSESMEDER

stiftet i 1977; en landsdekkende

forening av godkjente medlemsbedrifter

VÅRE MÅLSETTINGER ER:

• heve forståelsen for fysisk sikring og

kriminalforebyggende tiltak

• bevare og utvikle låsesmedhåndverket

i takt med teknologisk

utvikling av produkter og tjenester

• sikre tilgang til faget gjennom samarbeid

om fagopplæring og

lærlingeplasser

• kvalitetssikring av medlemsbedriftene

gjennom opplæring og

etterutdanning

• skape fornøyde kunder gjennom å

tilby førsteklasses produkter og

tjenester

ANSVAR • FAGKUNNSKAP • SIKKERHET =

trygghet og garanti for arbeidet

Innhold

Billås - transponder side 4-8

Sikkerhetskolen på TrioVing side 9

Spørsmål og svar fra arbeidslivet side 10

Rømningsveier i

transformator- og kraftstasjoner side 12-13

Mr. TrioVing side 14

NL medlemsoversikt side 16

Firmaprofil-Låssenteret Bodø AS side 17

Produktnytt side 19-24

Ny NL Samarbeidspartner side 25

Bransjenytt side 26-30

Medlemsnytt side 31


Illustrasjonsfoto: Bilforhandler John Vidar Bakken hos Toyota i Moss

er sikker på å kunne gi sine kunder riktig ”nøkkelservice” i samarbeid

med den lokale låsesmeden, Ståle Woldsæter fra Lexow Låsservice.

Foto: M. Jensen

Bruktbil med

STARTSPERRE

Fra Bergen Låsservice har vi fått en ”historie fra virkeligheten”, Stein Erik Hansen forteller:


En vakker sommerdag kom en kunde innom butikken vår for å få en nøkkel til bruk i båthavnen,

hvor vi nettopp hadde skiftet nytt låsesystem. Han ville ut med båten på en sådan

fin dag. Mens nøkkelen ble laget, småpratet vi litt, og kunden kom inn på problemene han

hadde hatt med å få nye bilnøkler. Når det gjelder nøkler og lås er vi alltid interesserte, og

denne historien fant vi verdt å bringe videre til Låsesmedens lesere:

For vel et år siden kjøpte mannen seg ny

bil. Ja, ny for ham da, bilen var en innbyttebil,

men ble solgt gjennom merkeforhandler.

Uheldigvis var det bare med en

nøkkel til bilen, men selgeren hevdet at

det ikke skulle by på noen problemer.

Bilen var utstyrt med startsperre, som

selvfølgelig gir en høy grad av sikkerhet

mot tyveri, men det betinger at eieren har

de nøkler som blir levert med bilen.

Nøkler utstyrt med startsperre er noe

dyrere enn vanlige nøkler. Bilforhandleren

fortalte at nøkler bare kunne

leveres fra hovedleverandøren, og med

lang leveringstid.

- Dette er ikke en type nøkkel som man

kan få laget i en hvilken som helst låsesmed

butikk, sa han, og lovet å bestille

flere nøkler fra fabrikken i Tyskland.

Bilen ble kjøpt og betalt, og reservenøkkel

ble bestilt samtidig. Så startet problemene.

I begynnelsen var bileieren innom

delelageret stadig vekk, men etter tre

måneder var nøkkelen enda ikke kommet.

- Du vet at det tar tid å få noe fra utlandet,

sa bilforhandleren.

Etter et halvt år tok historien en ny vending,

da bilforhandleren beklaget å måtte

fortelle at fordi bilen var innført fra

Tyskland, kunne ikke leverandøren fremskaffe

nøkkelkoden og således heller ikke

levere en ny nøkkel. Men, bilforhandleren

hadde en alternativ løsning:

- Du må nok gå til det skrittet å skifte alle

låsene i bilen. Du får en ny kode som blir

registrert, slik at du vil aldri vil komme i

den situasjonen igjen, at du ikke får

bestilt nye nøkler.

- Men, nøkkelen har jo startsperre, sa

bileieren.

- Ja, svarte bilforhandleren, dataenheten

for den nye startsperrekoden følger med

når du kjøper nye låser.

- Hva koster dette da, undret bileieren?

- Du må nok regne 20.000 til 25.000,

men det er nok den eneste løsningen på

problemet.

- Da må jeg vel foreta bestillingen, for

dersom jeg mister den nøkkelen jeg har,

får jeg jo ikke startet bilen i det hele tatt,

tenkte bileieren, og som tenkt så gjort.

- Dette skjedde for et halvt år siden, og jeg

har purret en del ganger, forteller kunden

oss, men nå fikk jeg endelig delene i forri-

4 LÅSESMEDEN 2-2003


ge uke, og prisen ble 22.000 +

moms. Nå skal jeg bare bestille

time på verkstedet for at de

skal montere låsene for meg,

samt kode de nye nøklene.

Men det fine med det hele er

at nå er jeg sikret at dersom

nøkkelen skulle bli mistet så

har jeg i hvert fall mulighet til

å kunne få laget en ny, fordi

nøkkelkoden var notert på et

kort som fulgte med.

- Den nøkkelkoden som du

fikk på kortet, var den for

hakkene i nøkkelen eller var

det koden for den elektroniske

startsperren, spør vi?

- Ha, er det noe også.

- Ja, det er nok det, sier vi.

Bergen Låsservice har moderne

nøkkelfilemaskiner og

kodemaskiner for startsperre,

så problematikken rundt

startsperrenøkler kjenner vi

godt. Det er ikke til å unngå at

et lite smil kruser våre lepper.

- Hva smiler du av, spør vår

kunde, - synes du historien var

god? Gråten tar nesten meg,

for å si det på godt norsk, så er

jeg riktig forbanna!

Jeg vet at dere lager nøkler,

fortsetter han, men denne er så

spesiell og derfor kan den kun

leveres fra fabrikk i Tyskland,

noe som selv jeg forstår tar lang

tid.

- Kan vi få se på nøkkelen,

spør vi?

- Ja selvfølgelig, men denne

nøkkelen kan dere nok ikke

lage, mener vår kunde.

Vi går til kodemaskinen først,

nøkkelkoden leses for kopiering,

altså klarer vi den elektroniske

oppgaven, har vi

nøkkelemnet? Og klarer vi å

slipe nøkkelen i den mekaniske

kodemaskinen? Og svarer

er: JA, BEGGE DELER! Nå

har vi virkelig grunn til å

smile.

- Dersom vi sliper en nøkkel

til deg og koder den for startsperre,

vil du da kjøpe den?

- Ja, dersom den virker skal

jeg ikke bare ha en, men i

hvert fall to!

Vi forteller at det trenger han

ikke bekymre seg for, når vi

leser av kodene kan vi registrere

dem på vår maskin slik

at dersom han skulle være

uheldig å miste de nøklene

han nå får laget, så kan vi lage

nye ut i fra de data vi lagrer.

- Ok, hva koster da nøkkelen?

- Hos Bergen Låsservice koster

en startsperre nøkkel for

din bil kr 470,-

- Nei, nå tuller dere. Sett i

gang produser jeg er så spent

som et lite barn på julaften,

sier vår kunde.

Nøkkelen files, kodes og prøves

og nå er det ikke bare vi

bakom disken som smiler.

- Her har jeg stresset og ventet

i et helt år, kjeftet og smelt på

min kone om å passe på nøkkelen

hver gang hun har vært

ute og kjørt bilen, og så lager

dere den på fem minutter. Helt

utrolig, spør du meg!

Kunden forlot butikken med

sin nye nøkkel i hånden og

med kursen rett til billeverandøren.

Hva han sa til billeverandøren

vet vi ikke, men han

sto ikke høyt i kurs det er i

hvert fall sikkert.


Siden dette har Bergen

Låsservice AS holdt kurs for

bilforhandlere, så kunnskapen

om startsperreproblematikken

er økt i byen. Et godt tips til

eiere av biler med startsperre i

Bergen har de også:

- Unngå slik situasjon, ta med

nøkkelen til oss og få lest av

og registrert din Nøkkelkode.

Når siste nøkkel er borte, er

det for sent! Muligens ikke et

problem for en ”ny bil” eier,

men for videresalg til eier nr.

to eller tre vil dette ha betydning,

avslutter Stein Erik

Hansen!

Redaksjonen legger til at billås

er et spesialfelt innen låsesmedyrket,

og ikke alle NL

medlemmer har maskiner og

utstyr for tilvirkning av nøkler

til biler med startsperre.

Har du spørsmål, ta kontakt

med din lokale NL låsesmed

eller bruk ”Spør Låsesmeden”

på www.nl-lasesmed.no.

Foto: Arkiv

En av leserne har sendt oss følgende artige

historie fra BBC news:

Ettåring som

menneskelig

nøkkel

En underlig oppstart av bil utspant seg da

en fortvilet mamma ikke fikk startet bilen

fordi datteren hennes svelget en vesentlig

del av bilnøkkelen hennes; transponderen.

Mammaen fikk hjelp av en snartenkt servicemann fra RAC,

som raskt utelukket vanlige startproblemer som flatt batteri

og tom bensintank. Da mammaen nevnte at jenta hadde tygd

litt på bilnøklene, oppdaget servicemannen at senderen til

transponderen var borte, og sannsynligheten var stor for at

et år gamle Sara hadde svelget den.

Transponderen må holdes nær tenningen for å virke, så servicemannen

plasserte barnet på mammas fang med magen

hennes presset mot rattet. Mammaen vred om nøkkelen og

forbløffelsen var stor da bilen startet, transponderen fikk

kontakt, selv om den var på vei gjennom jentas mage.

Sara måtte pent sette seg tilbake i barnesetet og får ikke lov

til å leke mer med bilnøklene...

Det hører til historien at transponderen virket som den skulle

da den kom fram på den naturlige måten, og at jenta er

like frisk og rask som før. Servicemannen forteller at dette er

den underligste bilstarten han har vært med på noensinne.

Lille Pernille synes

også at nøkler er spennende

å leke med.

(Illustrasjonsfoto)

Foto: M. Jensen

LÅSESMEDEN 2-2003 5


Transponder

- teknologi og historikk

Biler med startsperre har bydd på til dels store utfordringer for låsesmeden, bilforhandleren

og ikke minst bileieren selv. Siden begynnelsen i 1994 har behovet for å få lagd nøkkel med

transponder økt stort med årene; de fleste biler på veien i dag har jo dette systemet. Men

det har vist seg at det ikke alltid er like enkelt å lage seg en reservenøkkel. Eksemplene er

mange: kunden som kommer innom for å lage seg en reservenøkkel fordi han mistet den

fineste nøkkelen, nemlig den som var rød (les: hovednøkkelen) eller påsketuristen som

ringer fordi han har mistet den siste nøkkelen ett eller annet sted i skiløypa. Et veldig godt

eksempel på den problematikken kan du lese i historien fra Bergen Låsservice på s. 4.

Vi har bedt Kerim Saidi fra Silca om å belyse temaet grundig:

Kerim Saidi

Foto: Arkiv

Historikk

Det hele startet i

1993 da noen tyske

forsikringsselskaper

gikk sammen for å

begrense antall biltyverier.

De la press på

bilbransjen for å

finne en løsning. I

1994 dukket de første

bilene, bl.a. VW,

opp med transpondernøkler.

De andre bilmerkene fulgte

etter, og innen utgangen av 1997 hadde

de aller fleste bilmerker innført biler med

startsperre. Enkelte bilmerker prøvde ut

andre systemer enn transpondernøkler;

de franske bilene innførte først et system

hvor man måtte taste inn en pinkode for

å få startet bilen. Dette var lite brukervennlig,

så de gikk fort over til transpondersystemet.

Ettersom antallet biltyverier ikke gikk

nevneverdig ned, tok bilindustrien frem

en mer avansert transponder; cryptotransponderen,

som kom på markedet i 1998,

først i de mer eksklusive bilmodeller.

Cryptotransponderen ble mer vanlig på

bilmodeller fra 2000. BMW og Mercedes

valgte et mer avansert og dyrere system,

kalt Rolling Code.

Da transpondernøklene kom på markedet

fikk låsesmeden noe nytt å forholde seg

til; skal vi være med på billåsmarkedet

eller ikke? I begynnelsen var det svært få

biler, samtidig som det måtte investeres i

nytt utstyr. Og man visste heller ikke

hvordan dette ville utvikle seg i fremtiden.

I dag vet vi heller ikke hva morgendagen vil

bringe; det er blitt prøvd ut mange forskjellige

systemer; pinkode, nøkkelbrikker og

nøkkelkort. Men vi vet er at transpondernøkkelen

har vært på markedet i nærmere

ti år og vil være der i mange år fremover.

At bilbransjen i begynnelsen ønsket å se

ettermarkedet som sitt eget, og at enkelte

ønsker det ennå, har også betydning for

låsesmedenes satsning. Nå opplever man

at de fleste i bilbransjen er positive til et

samarbeid med låsesmeden, spesielt da de

færreste har mulighet for å lage nøklene

selv. Oftest må nøkkelen bestilles, og leveringstiden

varierer fra noen dager til flere

uker, noe som ikke alltid blir like godt

mottatt av kunden. Ved å samarbeide med

låsesmeden får de ordnet ny nøkkel fortere,

som igjen gir en mer fornøyd kunde.

Hvordan fungerer så en

transpondernøkkel?

I nøkkelens hode sitter det en liten transponder

som sender ut en kode. Når nøkkelen

settes i tenningslåsen vil denne

koden, ved hjelp av en ”antenne” som sitter

rundt tenningslåsen, sendes til bilens

CPU (også kalt ”hjernen”). Er koden riktig

vil bilen starte. Bruker man derimot en

nøkkel som ikke har riktig kode, vil man

ikke få startet bilen ved at f.eks. bilens

drivstoffsystem blir kuttet.

En transponder er meget driftssikker og

har lang levetid. Den er ikke batteridrevet

og er beskyttet mot vann. De største produsentene

er Philips, Megamos og Texas,

og transpondersystemet brukes også bl.a.

av bomstasjoner og id-merking av dyr.

Hvilke hjelpemidler bør

Låsesmeden ha for å ”serve”

transpondermarkedet?

Dette avhenger selvfølgelig i hvilken grad

man ønsker å gå inn i markedet på. Her er

det muligheter fra å file nøkler mekanisk til

å programmere nøkler inn i bilens system.

En del låsesmeder har i dag et samarbeid

med bilforhandleren, hvor de lager nøkkelen

mekanisk og forhandleren programmer

den til bilen. Mange har også sett potensialet

i markedet; med en transpondermaskin

og litt markedsføring, skal det ikke så mye

til for at det blir lønnsomt.

I og med at transpondersystemet har utviklet

seg i den tiden det har vært på markedet,

har den største utfordringen ligget i å

identifisere transponderen i nøkkelen som

skal lages. Enkelte nøkkelemner leveres i

dag med tre-fire forskjellige typer chip; velger

man emne med feil chip vil den ikke

kunne starte bilen. Det er avgjørende å

kunne identifisere transpondertypen før

man tar neste steg. Det finnes i dag fjorten

forskjellige typer chips til transpondernøkler;

disse kan man for enkelhets skyld

dele inn i to grupper, A og B:

Gruppe A er programmerbare transponderchip;

dvs man kan lese av koden på en

originalnøkkel og kopiere den over til et

emne med hjelp av en transpondermaskin.

Når man har gjort dette og filt nøkkelen,

er den fiks ferdig og vil passe til

bilens system. Denne første generasjon av

transpondere utgjør i dag over 70 % av

transpondermarkedet. Emnene går under

betegnelse T1, T2 og T5 hos Silca.

6 LÅSESMEDEN 2-2003


Gruppe B er forprogrammerte chips og

utgjør resten av transpondertypene på

markedet. Felles for disse er at koden på

originalnøkkelen ikke kan kopieres, et

emne vil inneholde en ny ferdig kode som

må legges til bilens system ved hjelp av en

innlegningsprosedyre eller transpondermaskin

som kobles til bilens system. I

denne gruppen finner man Texas forprogrammerte

chips, T3 og T4, og alle typer

cryptotranspondere; T6 og oppover.

Silca produkter og produktutvikling

Silca har siden starten i 1994 hatt en

egen avdeling som jobber med å løse

transponderproblematikken. Her innhentes

opplysninger om nye bilmerker,

nøkkeltyper og kodeserier, og

maskiner som kan lage nøkler med

transponder utvikles.

Det enkleste hjelpemiddelet man har for

å identifisere og lage transpondernøkler,

er Silca Transponder Guide. Dette er en

katalog som tar for seg alt av transpondere

og utgis to-tre ganger pr. år, med en

seksjon for bilmerke/modell/årsmodell og

informasjon om denne bilen har startsperre,

hva slags type nøkkelemne som

skal brukes og hvordan den eventuelt skal

legges til bilens system. Listen blir oppdatert

ca. en gang i måneden på Silca’s

hjemmeside www.silca.it. Uansett om

man har transpondermaskin eller ikke, er

denne katalogen veldig nyttig - og gratis!

Nøkler gruppe A

For å lage nøkler ferdig i gruppa A trenger

man en transpondermaskin. RW2 er

andre generasjon transpondermaskin som

brukes til å kopiere koden fra originalnøkkel

til emne. Etter å ha kopiert koden

og filt nøkkelen har man et ferdig produkt

som passer til bilens startsperresystem.

Det er viktig å få med seg er at emnene i

gruppe A leveres uten kode, det vil si at

det må legges inn en gyldig kode ved hjelp

av kopiering av originalnøkkel. I de tilfellene

hvor man ikke har en originalnøkkel

tilgjengelig, kan man generere kode ved

hjelp av STP (Silca Transponder Program,

et tilleggsprogram til RW2). Man kan ikke

levere ut denne type transpondernøkkel

uten at det legges inn gyldig kode, heller

ikke til bilforhandleren; han ikke har

utstyr for å generere/kopiere koder.

En forbedring i RW2, i motsetning til tidligere

modeller, er at man kan oppgradere

maskinens interne software slik at den

hele tiden kan følge utviklingen på transpondermarkedet.

Viktig for å kunne identifisere

de forskjellige transpondertypene

som kommer. Ved identifisering får man

oppgitt en kode som henviser til riktig

emne/transponder, og man unngår dermed

å bruke feil emne.

Nøkler gruppe B

I gruppe B, forhåndsprogrammerte transpondere,

har vi noen som legges til bilen

ved hjelp av innleggingsprosedyre eller

hovednøkkel. Disse emnene inneholder

allerede en kode og skal kun files og deretter

legges til bilens system. Prosedyren

kan være: Vri nøkkel til posisjon ”On” tre

ganger,

lukk opp døra

to ganger osv. (Toyota

m.fl.), eller at den legges til ved

hjelp av hovednøkkelsystem (Ford

m.fl.). Hovednøkkelen skiller seg som

regel ut med en annen farge på plasthodet.

Innleggingsprosedyre for de fleste bilmerker

finner man i STP-programmet, i

noen tilfeller står det også i bilens instruksjonsbok.

Cryptotransponder og Rolling

Code

Rolling code er det for tiden ingenting

man kan gjøre noe med. Systemet virker

slik at hver gang nøkkelen brukes sender

bilens CPU en ny kode tilbake slik at nøkkelen

blir omprogrammert. Disse typene

må man henvise til forhandler (BMW

eller Mercedes).

Crypto er en avansert utgave av T3/T4-

chipsene. Emnene er ferdig kodet, problemet

har vært innlegging i bilens system;

man må koble seg til bilens CPU med en

spesiell transpondermaskin. Silca har

utviklet en maskin kalt SDD, Silca

Diagnostic Device, som ikke er så ulik

den maskinen bilbransjen bruker selv.

SDD er bygd opp slik at låsesmedene kan

oppgradere den med de programmene

man ønsker, og programmene er under

stadig utvikling for å inkludere flest mulig

bilmerker i programvaren. Med SDD

kobler man seg til en kontakt som

finnes i bilen og legger så til

cryptonøkler i bilens

Silca Diagnostic Device

system ved hjelp av

en pinkode. Man kan også lese av hvor

mange nøkler som finnes i bilens system, og

slette nøkler, noe som er veldig aktuelt ved

f.eks. bruktbilkjøp. Se fullstendig produktinformasjon

side. 20

Vi takker Kerim Saidi, TrioVing a.s. for

denne redegjørelsen over Silcas muligheter

for å lage nøkler med transponder.

Han inviterer også interesserte låsesmeder

til å slenge seg på når de holder et av sine

kurs innen transponderteknologi.

LÅSESMEDEN 2-2003 7


Atle Solheim, SafeTec AS, spesialist

på billås, og NLs representant i

ELFs arbeidsgruppe belyser startsperreproblematikken:

Startsperreproblematikken

sett fra Låsesmedens ståsted

I1987 fikk jeg besøk av en kunde i butikken

som hadde mistet alle nøkler til sin

Mercedes. Det var skiftet lås på bilen,

slik at det ikke lot seg gjøre å lage en riktig

nøkkel etter nøkkelnummeret. Jeg tok

da med meg en tang, noen nøkkelemner

og en fil. Reiste ut til bilen og lagde nøkkel

på impressioning etter låsene uten å

demontere dem.

Det viste seg at kunden var metallurg og

ingeniør på Veritas. Etter at han fikk denne

servicen, tok han kontakt med importøren

og fortalte om hvordan jeg hadde laget

nøkkel, funnet nøkkelnummeret og produserte

ny originalnøkkel. Han ba importøren

om å legge dette inn i dataene på

bilen, slik at han kunne bestille nøkkel

etter nøkkelnummeret. Denne ene kunden

Nyhet

PC-basert

adgangskontroll

for smartkort.

Passer for

skandinaviske

modullåskasser

skaffet meg nøkkelfilingen for Mercedes

merkeforhandlere og importøren.

Så enkelt var det tidligere å yte god service.

Ti år etterpå introduserte Mercedes elektroniske

låser. Fem år etter det igjen, hadde

de fjernet de mekaniske nøklene. Dette

førte til at vi ikke kunne hjelpe kundene

som hadde mistet nøklene sine, og vi måtte

henvise til merkeforhandleren. Trenden

var rimelig lik på de andre bilmerkene.

Låsesmedene ble gradvis og helt ufrivillig

skjøvet ut på sidelinjen. Ironisk nok er det

nå enklere å stjele en Mercedes S-klasse

bil enn det var for ti år siden. Profesjonelle

biltyver bytter ut noen komponenter i

bilen og vips!, så kan de starte og kjøre

bilen med sin egen nøkkel.

Låsesmedene i Europa

har ikke klart å følge

med i utviklingen og

har som nevnt blitt

skjøvet ut over sidelinjen.

Merkeforhandlerne

vil ha mest mulig av

etterservice og verdiskapning

selv.

Låsesmedene har kun

to valg. De kan sende

kunden til en bilforhandler

eller de kan

prøve å oppgradere

sine kunnskaper og

maskiner og forsøke å

ta opp konkurransen.

Dersom man velger å

ta opp konkurransen

så innebærer etter- og videreutdanning og

investering i maskiner og utstyr. For at

dette i det hele tatt skal være interessant

for låsesmedene må de få et inntrykk av

at det nytter, og at det bidrar til egen verdiskapning.

Min påstand er at låsesmedene nå kan bli

i stand til å konkurrere. Ved introduksjon

av krypterte transpondere, ble det et

behov for enkle maskiner som kobles til

bilen via kabel og koder bilen til å godta

nye nøkler. Det er i dag ca. fem produsenter

av slike maskiner for låsesmeder.

Felles for disse maskinene er at de er

enkle å bruke, og de oppgraderes til flere

bilmerker trinnvis.

Nå finnes det altså maskiner og nøkkelemner.

Dernest er man i behov av en pin

kode som må tastes inn på maskinen.

Denne pinkoden er registrert sammen

med det mekaniske nøkkelnummeret hos

importøren eller merkeforhandleren. Så

er det bare å trå til, og skaffe seg kunnskap

og erfaring.

Opplæring i ELF regi

ELFs mål er å tilby opplæring på

Locksmith Convention i Berlin i 2004.

Opplæringen vurderes kombinert med

samlinger i regi av ELF (European

Locksmith Federation) og e-læring etter

samlinger. Ved å benytte e-læring kan den

enkelte kursdeltaker spare reisetid og selv

velge progresjonen i sin opplæring. Ved

interaktive klasserom vil man ha en

"møteplass" som danner grunnlaget for

et senere nettverk som er av uvurderlig

hjelp når man står fast.

tlf: 67 17 50 00

post@renag.no

Trå til, skaff deg kunnskap og erfaring!

8 LÅSESMEDEN 2-2003


Sikkerhetsskolen ved TrioVing a.s

TrioVing a.s har i mange år delt sin fagkompetanse med relevante aktører i markedet. Låsbeslag-

og sikkerhetssystemer er ikke akkurat pensum i barneskolen. Interessen for

kursoppleggene er derfor jevnt god. Sikkerhetsskolen har også et overordnet ansvar for å

opprettholde bedriftens kompetanse på de rammebetingelser som bransjen må forholde

seg til.

Med utgangspunkt i sistnevnte;

altså lover, regler og forskrifter

for bransjens produkter og

bruksområder, besitter Sikkerhetsskolen

en unik kompetanse. Sammen med

TrioVings konsulenter er det også bygget

opp en unik databank for helhetsløsninger.

Disse blir grundig gjennomgått under

kurset Sikkerhet i Praksis.

Nevnte kurs er et av tre standardkurs, som

også omfatter Mekanisk Lås og

Elektromekanisk Lås. Kursene har litt forskjellig

innretning, både faglig og med

tanke på potensielle deltagere. De er behørig

beskrevet i egen brosjyre, og kan også

vurderes nærmere på TrioVings nettsider.

Bransjeopplæring i regi av TrioVing, slik

den idag er finpusset ved Sikkerhetsskolen,

begynte så tidlig som midt på

1970-tallet. Den gang ble kursene holdt

mer sporadisk og hadde sterkere fokusering

på sylindre, låser og låssystemer.

Etterhvert ble kompetanseområdet bredere

og mer fokusert på komplette helhetsløsninger.

Sikkerhetsskolen er en levende funksjon

hos TrioVing, som stadig søker å forbedre

seg. Kursinnhold, forelesere, personlig og

teknisk fremstilling blir løpende vurdert og

justert. Under dagens Undervisningsleder;

Svein Lundby, skjer det en kontinuerlig

oppdatering av kunnskaper og metodikk.

I den senere tid har Sikkerhetsskolen søkt å

benytte minst èn ekstern foreleser for å ikke

bli for "navlebeskuende". Den mest benyttede

eksterne foreleser for tiden er Erik

Bekeng ved Forsvarsbygg, som har en særdeles

interessant og motiverende innledning

om risiki og trusselbilder i samfunnet.

Et nyere motto for virksomheten er en

interessant "formel": Kompetanse = Evne

x Vilje. Motivasjonsfaktoren er ikke

minst viktig i forbindelse med læring.

Sikkerhetsskolen deler gjerne sin kompetanse

med nye deltagere og oppfordrer

interessenter i og utenfor bransjen om å

melde seg på.

Fred Seierland

Markedssjef, TrioVing AS

Ledende på

aluminiumsbeslag

Ny-gammel katalog

Denne katalog og prisliste stammer

fra 1911, og var De Forenede

Norske Laase og Beslagfabrikkers

prisliste. En viktig del av norsk lås

og beslaghistorie som er verdt å

ta vare på. Den er skannet i 1:1

format, digitalisert og printet i

seks eksemplarer. Riksantikvaren

ga støtte til arbeidet.

Originalen, som var i svært

dårlig forfatning, ble velvillig

utlånt av oppfinner og produktutvikler

Tor Sørnes.

Alle modeller i katalogen har gått ut av produksjon

for lenge siden. Noen av disse vil bli vekket

til live igjen – og vil være å finne under merkenavnet

”Klassisk Norsk” hos Låsesmed

Hveding. De første tre modellene er ferdige, og

flere vil komme. Dørsmykker skal tas vare på.

Representant for:

Har du spørsmål, ring!

Bård Eilif Hveding

Låsesmedmester

LÅSESMEDEN 2-2003 9


Hvilken betydning årsaken til

sykdommen har for retten til

sykepenger

Det er mange henvendelser vedrørende

arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller

skade. Ofte er arbeidsgivere i tvil om de

er forpliktet til å betale sykepenger i

arbeidsgiverperioden – etter at de har fått

kunnskap om grunnen til funksjonsnedsettelsen.

På denne bakgrunn blir det

spørsmål om hvilken betydning årsaken

til sykdommen eller skaden har når det

gjelder retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Ifølge folketrygdlovens § 8–4 første ledd,

må funksjonsnedsettelsen til arbeidstakeren

klart skyldes sykdom eller skade for

at det skal ytes sykepenger. Det heter

videre at arbeidsuførhet som skyldes sosiale

eller økonomiske problemer og lignende,

ikke gir rett til sykepenger.

Rikstrygdeverket sier følgende i en håndbok

for arbeidsgivere om denne bestemmelsen:

”Som eksempler på sosiale, økonomiske

eller andre livsproblemer som ikke gir rett

til sykepenger, kan nevnes: normale sorgreaksjoner,

økonomiske problemer, permitteringer,

samlivsproblemer, konflikter

(for eksempel på arbeidsplassen), aldring

og normal alderssvekkelse.”

Når det gjelder ovennevnte eksempler,

som altså i utgangspunktet ikke gir rett til

sykepenger, kan det legges til at for enkelte

arbeidstakere kan slike forhold bidra til

at de f.eks. får psykiske reaksjoner, slik at

de likevel blir syke.

Det sies også i samme informasjon fra

Rikstrygdeverket at ”alkoholisme anses

som sykdom, men enkeltstående tilfeller

av alkoholmisbruk gir ikke rett til sykepenger”.

I folketrygdlovens § 8–4 siste ledd er det

inntatt en bestemmelse om arbeidsuførhet

i forbindelse med kosmetiske inngrep.

Det fremgår av denne bestemmelsen at

det ytes sykepenger bare hvis inngrepet er

medisinsk begrunnet.

Når det gjelder retten til sykepenger, er

for øvrig årsaken til sykdommen uten

betydning. Det innebærer at arbeidsgiveren

er forpliktet til å betale sykepenger

selv om skaden er påført ved fritidsaktiviteter

som for eksempel å spille fotball,

fjellklatring eller ved bruk av alkohol. Et

annet eksempel kan være at arbeidstakeren

skader seg ved utførelsen av arbeid

hos en biarbeidsgiver, men likevel må

hovedarbeidsgiver betale sykelønn i

arbeidsgiverperioden. Selv om arbeidstakeren

kan bebreides for å ha påført seg

sykdom eller skade, har det ingen betydning

i denne forbindelse.

Arbeidsgiveren kan, etter å ha tatt opp

saken med trygdekontoret, avslå og betale

sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom

han mener at arbeidstakeren har vært fraværende

uten å være syk. Arbeidstakeren

må da henvises til trygdekontoret som vil

vurdere om avgjørelsen er korrekt. Uten å

gå nærmere inn på saksbehandlingen i slike

tilfeller, vises avslutningsvis til bestemmelsene

i Ankenemnda for sykepenger i

arbeidsgiverperioden, se folketrygdlovens

§ 20 – 6 og § 21–13. Ankenemnda avgjør

tvister om rettigheter og plikter i arbeidsgiverperioden

mellom arbeidsgiver og

arbeidstaker, og mellom arbeidsgiver og

trygdekontor.

Dette lurer vi på

SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET

Oppsigelse av en vikar fordi forutsetningene

for fortsatt arbeid er

bortfalt

En bedrift hadde ansatt en vikar fordi en

av arbeidstakerne skulle avtjene militærtjenesten

(førstegangstjenesten) i denne

Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås,

Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL)-

tilsluttet NHO - svarer på arbeidsrettslige

spørsmål.

perioden på tolv måneder. Før tjenesten

begynte, varslet arbeidstakeren sin

arbeidsgiver om at han ønsket å fortsette

i stillingen etter tjenestegjøringen. Etter at

vedkommende hadde avtjent ca. fem

måneder av militærtjenesten, ble han

dimittert av helsemessige grunner.

Spørsmålet som daglig leder reiser, er om

bedriften er pliktig til å ta vedkommende

tilbake før utløpet av permisjonstiden på

12 måneder?

Det fremgår av arbeidsmiljølovens § 33 E

nr. 2 siste avsnitt, at arbeidsgiveren ikke

plikter å ta arbeidstakeren tilbake i arbeid

før en måned etter mottak av varsel om

fra hvilken dag arbeidstakeren kan gjenoppta

arbeidet.

Vikaren må kunne sies opp. Forutsetningene

for fortsatt ansettelse er bortfalt

på grunn av den oppståtte situasjon (bristende

forutsetninger). Det vises i den forbindelse

til de vanlige bestemmelser i

arbeidsmiljølovens § 60. Oppsigelsesfristen

blir den avtalte i ansettelsesavtalen, eventuelt

lovens frist i henhold til bestemmelsene i

arbeidsmiljølovens § 58, hvis ikke annet er

skriftlig avtalt.

Enhetlig design

• Enhetlig design fra den minste til den største

• Enhetlig hullbilde for alle dørlukkere

• Enkel montasje.

GEZE gjør hverdagen enklere for deg.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

GEZE Scandinavia AB avd. Norge,

Postboks 63, 2081 Eidsvoll

Tlf 63 95 71 70 Fax 63 95 71 73

E-mail: norge.se@geze.com

10 LÅSESMEDEN 2-2003


Prosjektleder og kvalitetsikringssjef Ellen Sandersen sammen med HMS sjef Kjersti Larsen og Pål Eddie fra Nemko Certification.

- Sertifikatet er ikke det viktigste, sa Pål Eddie under overrekkelsen,- det er det kontinuerlige arbeidet i bedriften som gir både økonomiske og miljømessige

forbedringer.

TrioVing –

”GRØNN BEDRIFT”

TrioVing a.s ble 24. mars sertifisert etter den internasjonale standarden ISO 14001; en standard

for å sikre ytre miljø. Kravet for å oppnå en slik sertifisering er bl.a. at bedriften jobber

systematisk med miljøforbedringer. For å få dette til, må man kjenne til dagens miljøsituasjon.

Man må vite hva bedriften forbruker av ressurser til sine prosesser og hva som

kommer ut av avfall, utslipp til luft, jord og vann.

På fagspråket kalles dette miljøkartlegging.

Etter miljøkartleggingen

utarbeides bedriftens forbedringsmål

og relevante tiltak gjennomføres.

Deretter utarbeides ny kartlegging for å

konstatere at prestasjonene er forbedret.

Dette er en kontinuerlig prosess.

Bedriften har valgt å gjennomføre overnevnte

miljøsertifisering samtidig med en

oppgradering av eksisterende kvalitetssystem

til en revidert standard for kvalitet:

ISO 9001:2000. Også i ISO 9001:2000

er det fokus på bedriftens prosesser og

systematiske forbedringer.

TrioVing har videre valgt å ha et integrert

kvalitets-, HMS- og miljøstyrings-system,

fordi dette er bearbeidet som tre innfallsvinkler

til samme sak. Bedriften ser godt

arbeidsmiljø, kombinert med målrettede

kvalitets- og miljøforbedringer i prosessene,

slik at de gir resultatforbedringer

økonomisk.

For å oppnå disse sertifikatene har TrioVing

hatt et omfattende prosjekt løpende i halvannet

år, og 40 mennesker i organisasjonen

har vært direkte involvert i arbeidsgrupper.

Nå er prosjeketet over, og men prosessen

fortsettes i det daglige arbeid.

LÅSESMEDEN 2-2003 11


Rømningsveier i transformator-

og kraftstasjoner

Det er en kjent sak at bilprodusentene gjennom sin deltagelse i Formel 1 sirkuset og Rally VM får testet ut

nyvinninger og finner løsninger som kommer oss til gode i vår neste nye bil. Kraftforsyningens bygg er i

Formel 1 klasse når det gjelder brann, rømning og sikkerhet og er omfattet av et stort antall forskrifter og

regler. Konsekvensene ved ev. ulykker er ofte meget store – så her nytter det ikke kun med de vanlige regler

for rømning en kjenner fra låsesmedens hverdag. For folk flest er dette en jungel- der den ene forskrift slår

i hjel den andre – det er ikke lett å imøtekomme alle krav. En ny Temaveileder ”Brann i kraftforsyningen” er

utarbeidet av NVE og blir nå utgitt av DBE. Det gamle lovverket hadde flere mangler som nå er rettet opp.

John Walter Johansen har vært aktiv i utarbeidelsen av denne og presenterer her utfordringer og løsninger

– som en også kan dra lærdom av i andre typer bygg.

Bård Eilif Hveding i faglig drøs med

John Walter Johansen

Kvalitetskrav til dører og beslag

Et enkelt skriv er utarbeidet av John

Walter som et verktøy for de som bestiller

dører – i all vesentlighet i stål, og ønsker

kvalitet med tanke på drift og vedlikehold.

Utvendige dører bestilles i galvanisert

(eller rustfritt stål), med smygkarm og

rustfri terskel. Det skal monters rustfri

dryppnese over døren. Det er spesielt viktig

at døren er riktig avstivet og forsterket

ved låskassene – både av hensyn til rømning

og brannseksjonering. - Det er trist,

sier John Walter, å komme til en nyere,

flott stasjon der dørene er fulle av rust bare

på grunn av feil karmvalg eller materiale.

Det er også viktig at det stilles krav til

kvalitet på lås og beslag, forberedelse for

disse og innfestingen.

Høyspent?

Forskriftene skiller nøye mellom høyspent

og lavspent. Et høyspentrom er

1000v eller høyere.

Panikkbeslag, når – hvordan?

”Skal kunne åpnes med ethvert lem på

kroppen” eller lignende har noen kanskje

fått med seg. Det er kanskje ikke så galt -

men forskriftene krever at alle dører i

høyspentrom skal være utadslående, være

utstyrt med vertikalt panikkbeslag som

kan åpnes med kne, albue eller annen

kroppsdel eller av en krypende og ålende

person. Dette skyldes at en som er utsatt

for en ulykke i et elektrisk anlegg ikke har

en hånd å åpne døren med, eller at rommet

er så fullt av svart, giftig røyk at en

må krype ut. Dette har vært et spesifisert

krav i mange år, og det var i denne forbindelse

at John Walter laget prototypen

på ”SafeGrip” beslaget. En meget enkel

konstruksjon, i rustfritt polert stål, som er

enkel å montere både på låste og ulåste

dører, nye eller gamle låser– det presser

direkte på dørvrideren, og åpner uansett.

Det finnes alltid et batteri rom – noen av

disse med syreholdige batterier.

Forskriften krever ikke panikkbeslag her,

men skadene kan være så omfattende ved

en ulykke at mange velger å montere det

her. Ellers skal en sørge for at hovedrømningsveier

er forsynt med panikkbeslag,

gjerne helt ut i det fri – selv om de står i

rom uten høyspenningsanlegg.

Innadslående dør i rømningsvei,

kan være en katastrofe

Ved en eksplosjon i høyspentrom, som

ikke er uvanlig, oppstår en kraftig trykk-

LÅSESMEDEN 4-2002


ølge. Trykkbølgen kan forårsake at dørbladet

blir sittende fast i karmen, slik at

denne blir umulig å åpne fra noen av

sidene. I noen tilfeller er eksplosjonen så

kraftig at både dører og vegger blåser ut.

John Walter forteller at en gang han kom

til en slik stasjon etter et kraftig tordenvær,

møtte han nødutgangsdøren hengende

i gjerde 15 meter fra stasjonen. En

spesialkarm for vending av dører et utviklet

av John Walter. En løsning som forenkler

arbeidet og minsker kostnadene –

en setter inn en ny karm i eksisterende og

sparere seg for meisling, pussing og

maling.

Hvilke dører skal låses?

For en del år tilbake var det vanlig at alle

dører var avlåst med sylinder og hele

pakka, og jeg har også sett at også dodøra

har hatt lås med sylinder, ler John

Walter.

Det som er det ideelle er å avlåse stasjonene

i utvendig skall og på høyspentrom.

Alle andre innvendige dører og mellomdører

i høyspentområde skal kun ha vriderfunksjon

slik at døren kan betjenes fra

begge sider uten bruk av nøkkel med

tanke på returrømning.

På ulåste dører mellom høyspentrom og i

hovedrømningsvei monteres da panikkbeslaget

direkte til bestående vrider og

sylinder blendes med blindskilt.

Dørlukkere både for sikkerhet og

brannskiller

En trafostasjon er grovt sett et tett bygg

med unntak av selve trafoene. Disse står i

egne brannceller, vanligvis uten tak. Det

er vanlig at dører i brannskilleveggene

mellom trafoene ofte er uten dørlukker,

da disse går mot friluft. I den nye temaveilederen

er det derimot krav til dørlukkere

på disse dørene.

På dører fra høyspentrom, som går direkte

ut i det fri uten inngjerding, anbefales

det på det sterkeste at dørlukker monteres

for at allmennheten mest mulig sikres.

Det verste en eier av et elektrisk anlegg

kan tenke seg er at et barn skal komme til

skade eller bli drept på grunn av en ulåst

høyspentdør.

På dører som slår ut i det fri, monteres dørlukkerene

alltid på karmside pga. temperaturforskjell

sommer og vinter, vær og vind

og hærverk. I kraftstasjonene

er det store

forskjeller på over og

undertrykk. Dette

varierer fra dag til

dag, avhengig av

kjøring av maskinene

og det er da viktig

at dørlukkere

strammes litt ekstra

og at disse monteres

med endeslag.

Safegrip, panikkbeslag,

parallellmontert dørlukker,

skikkelig rømningsmerking

– og John Walter Johansen.

John Walter Johansen

John Walter er en mann med stor praktisk og teoretisk kunnskap

– som han gjerne deler med andre. Han begynte å jobbe

Norske Ståldører som 17 åring, der han fikk god kunnskap

både om låser og dører, han har utviklet produkter og praktiske

løsninger som i dag benyttes over store deler av landet –

spesielt i kraftforsyningen. Han har arbeidet flere år i

Hafslund – og driver i dag firmaet JWJ Brann & Sikkerhet.

Landsdekkende konsulenttjenester, produktutvikling og salg

er hans område.

Samarbeid med lokale låsesmeder

John Walter har sitt arbeidsfelt over hele landet hvor han utarbeider

branndokumentasjon, sikkerhetsrapporter som tar for seg

rømningsveier, brannseksjonering, dører, låser, merking av rømningsveier

og anbefalte tiltak. I denne forbindelse blir det laget

en Brann- og rømningsplan som viser rømningsveier, plassering

av utstyr og den branntekniske seksjoneringen av bygget.

Rapportene er beskrevet i minste detalj med tanke på at dette

skal være et arbeidsverktøy får både bestiller, leverandør og for

de som skal utføre selve arbeidet. - Det sier seg selv at jeg ikke

kan ta på meg alt og trenger hjelp til låser, låsesystemer og service,

og er derfor avhengig av et samarbeid med den lokale låsesmed,

sier John Walter.

LÅSESMEDEN 2-2003 13


Bjørn Ørnung

-Mr. TrioVing

Bjørns kompetanse og erfaring spenner over mye av moderne låshistorie. Produktsortimentet

kjenner han svært godt, fra Trios 82-185 låskasseserie til dagens Evolution, sylinderserier fra

Trios 82-185 til dagens Twin IQ – CLIQ. Også på dørlukkersiden har han god kunnskap.

Det er ikke lenger vanlig å treffe mennesker som har vært

40 år i samme jobb. I låsbransjen finnes det faktisk en; Bjørn

Ørnung. De fleste utøvende låsesmeder i Norge kjenner

Bjørn, som siden 1962 har arbeidet for bedriften som i dag

heter TrioVing as. Hvordan kan man holde interesse og

motivasjon oppe i så mange år på en og samme arbeidsplass?

Dette ønsket vi å finne ut av, og inviterte TrioVings

markedssjef for låsesmeder/kjeder på lunsj og fyrte løs:

Tekst og foto: M. Jensen

- Hva er oppskriften på å være på samme

arbeidsplass så lenge?

- Selv om jeg har vært mer enn 40 år i

samme firma, har ikke selve firmaet vært

det samme, sier Bjørn. - Jeg begynte på

Trio i Oslo 1. april i 62, og både bransjen

og arbeidsplassen – og ikke minst jeg selv

har endret seg mye i løpet av disse årene.

Han fortsetter:

- Jeg ser på trivsel som en viktig faktor. I

en jobbsituasjon betinger dette at man

har utfordringer som skaper motivasjon,

hvilket jeg alltid har hatt innen TrioVing.

Trivsel og motivasjon har jeg etter beste

evne også forsøkt å skape for de som jeg

har vært og er satt til å være leder for.

Varierende oppgaver

Bjørn begynte som salgskonsulent, og en

stor del av jobben var å utarbeide beslaglister

og låssystemer. Salgsapparatet i låsbransjen

endret seg vesentlig i 60 årene,

og man etablerte egne kontor for å bearbeide

arkitekter og byggherrer direkte.

For Bjørn ble dette innfallsporten til en

genuin bransje- og produktinteresse, og

forståelsen for at arkitekter og byggherrer

hadde behov for kunnskap om sikkerhet,

og ikke bare om kjøp av produkter.

- Et spennende arbeid, forteller han.

- Men lås er vel ikke spennende?

- Ikke selve låsen, nøkkelen eller beslaget

kanskje. Utfordringen blir å få til brukervennlige,

riktige produktløsninger i henhold

til lover og forskrifter. Dessuten

handler det også mye om kommunikasjon

med mennesker, ved å få kundene til å

tenke sikkerhet. Ikke minst gjelder dette

valg av sylindertyper, ved å bistå låssystemeierene

til å få installert et låssystem som

har varig sikkerhet, fleksibilitet, enkelhet

og samtidig er et økonomisk godt valg.

- Kollega Fred Seierland og jeg laget for

flere år siden en brosjyre, forteller Bjørn;

en veiledning om hvordan man foretok

riktige avkryssinger på låsplanen.

Brosjyren tok for seg ”alle kategorier

bygg”, for å sikre brukervennlige sylinder-

og nøkkelkombinasjoner, samtidig

som selve låssystemet var enkelt å løse og

derved også driftssikkert over tid.

- Å løse et låssystem er en utfordring,

fortsetter Bjørn, - En cruisebåt for eksempel,

er jo egentlig som en liten by. Om

bord er det svært mange avdelinger og

funksjoner som krever forskjellige former

for adgangskontroll, og behovet for tilgjengelighet

og bekvemmelighet skal

møte behovet for sikkerhet.

Endring i organisasjon

Trio, som var hans første arbeidsplass, ble

slått sammen med Ving i 1971. To store

konkurrenter i markedet skulle nå jobbe

mot samme mål. Det tok tid å få den nye

organisasjonen til å jobbe sammen. De

forskjellige eierkonstellasjonene: Elkem

fra 1970-1983, Wärtsilla i tidsrommet

1983 – 1996, og låskonsernet Assa Abloy

som ble eiere i 1996, har også medført

endringer både i ledelse og organisasjon.

I løpet av årene har Bjørn har hatt mange

direktører over seg, og han har ”overlevd”

dem alle.

Tittlene hans har variert gjennom årene,

fra avdelingssjef, regionsjef, salgssjef til

markedssjef. Arbeidsoppgavene har også

variert, og kunnskapen er stadig blitt bredere

og mer omfattende.

Han er svært godt kjent i låsbransjen, spesielt

blant låsesmedene som han har et særlig

forhold til gjennom sitt engasjement innen

TrioVing Sikkerhetssenterkonseptet. Han

har også gjennom alle år representert TV

som leverandør og markedsstøttepartner til

NL.

I VingCard ”eventyret” var han med helt

fra begynnelsen, og han har deltatt i utarbeidelsen

av utallige låssystemer i inn og

utland, inklusive cruisebåter bygget i

14 LÅSESMEDEN 2-2003


Aten /Pyreus, Le Havre, Peter Wessel, og

for Ving Card hoteller i Portugal, Finland

og på Island.

Fokus på mål

Målretting er vesentlig for Bjørns trivsel.

Når han snakker om å få ting til, glitrer

det i øynene hans, og man merker kraften

bak ordene.

- Først må man ha et mål, sier Bjørn, så

lager man en handlingsplan for å komme

dit, aktivitetsplaner utarbeides og så må

man selvsagt ha midler.

Og det høres så enkelt ut. Man vet jo at

det ligger mye arbeid og disiplin bak målrettet

arbeid. Samt erfaring. Fra kollegane

til Bjørn har vi fått fortalt at han har

”Helikopterperspektiv”. Han ser helhetsløsninger,

har evnen til tenke langsiktig

samtidig som han er åpen for nye metoder

og produkter. Han berømmes for kreativitet,

evne til å utnytte mulighetene og

stor menneskekunnskap. Hans erfaring

har medført deltagelse i utviklingen av

forretningsideer og produktutvidelser i

TrioVing, bl.a. i en analysegruppe under

daværende direktør Geir Storeng, i spørsmål

om man skulle satse på adgangskontrollsystemer,

og i så fall på hvilken måte.

Resultatet ble at Card Key ble valgt i

1987. I dag er dette endret til Assa Abloy

konsernets Solicard systemer.

TrioVing leder trenden mot

høyere sikkerhet (TMHS)

Noen formell låsesmed er Bjørn ikke, men

produktene som skal til for å skape god

sikkerhet har han inngående kjennskap

til, for ikke å snakke om de tilhørende

regler og forskrifter.

Dette medførte at adm. direktør Tor Arne

Jensen høsten 1998 ga ham prosjektlederansvaret

for en intern arbeidsgruppe: Trio-

Ving leder trenden mot høyere sikkerhet.

Formålet var blant annet å utarbeide salgs

og prosjekteringsstøtteverktøy for riktige

produktløsninger i henhold til alle gjeldende

lover og regler. Fokus og bevisstgjøring

på TMHS kvalitativt og kvantitativt

har gitt positive resultater. En egen

arbeidsgruppe har nå utarbeidet en ny

rømningsdørbok som utgis i disse dager.

- Rømningsdørboken har vi laget i samråd

med representanter fra Oslo Brannvesen

og Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd,

og denne boken blir for oss

en foreløpig ”prikk over i en” i TMHS

prosjektet, sier Bjørn.

Mennesket bak

Det kan være vanskelig å få øye på personen

bak ”TrioVingmannen” Bjørn

Ørnung. Han sier hele tiden vi og har nok

mye av hjertet og sjelen sin i TrioVing.

I mange år var han leder av TrioVings

Selv om den tekniske biten er fascinerende, innrømmer Bjørn at det verken er sylindermontering

eller låsmontering som er hans sterkeste side. Han forteller dog at han for år tilbake også

deltok som låsmontør og monterte inn systemlåser og utstyr til flere bygg.

Oslokontor med ansvar for daværende

salg, prosjekt, - og serviceavdelinger. De

seneste årene er han leder for profittsenteret

Låsesmeder, bestående av åtte personer.

Vi har snakket med medarbeiderne

hans, og de beskriver ham som en god

leder; han prater med oss daglig og døren

hans er alltid åpen, forteller de. Han er

motiverende, interessert, nysgjerrig, og

ikke minst lojal. Han har også en god dialog

med andre avdelinger i TrioVing, fortelles

det, og kollegaene hans beskriver en

mann med en arbeidsvilje og evne som gjør

at man forstår hvordan det har blitt 40 år.

Undersveis i lunsjen får vi lirket noen personlige

ting ut av ham også: Han er ekte

Oslogutt født i 1937, og forteller at han

husker en god del fra krigen, og spesielt at

han ble sendt til Sverige for å bli ”fet”, da

freden kom.

Familien hans var svært musikalsk, faren

var fiolinist og broren, Kaare Ørnung,

pianist. Bjørns musikalske gave var – og

er - stemmen, og han var medlem i Det

norske Kirkeguttekoret, Olavsguttene,

fram til koret ble oppløst ved dirigentens/gründerens

død i 1964.

- Det var en svært streng disiplin i koret,

man måtte være med på alle øvelsene om

man skulle få tildelt noen æresbevisning,

forteller han. Det optimale var Olavsskjoldet

i gull, og da måtte du ha deltatt

sammenhengende på alle øvelser og konserter

uten fravær i fire år.

Sykdomsforfall var ikke gyldig fraværsgrunn.

Bjørn fikk tildelt Olavskjoldet i

gull!

- Jeg var heldig og holdt meg frisk, smiler

han, og legger til: - En fantastisk tid for en

ungdom. I løpet av de seksten årene jeg

var med, turnerte koret i Skandinavia,

deltok under festspillene i Salzburg og to

store turneer, hver på over fire måneder i

USA og Canada. Til sammen besøkte vi

42 stater pluss Canada.

Olavsguttenes ”markedsføring” av Norge

i utlandet i etterkrigsårene ble verdsatt

her hjemme, og Bjørn skrev en reiseskildring

”På sangens vinger med Olavsguttene”

som han fikk publisert i et ukeblad

etter første Amerikaturné. For denne

reiseskildringen mottok den unge Bjørn

Ørnung personlig takkebrev fra Kronprinsparet

og daværende prins Harald.

- Jeg husker ennå hvor stolt jeg og de andre

guttene var da Olavsguttene etter Amerikaturen

i 1952 gikk først i 17. mai toget i

Oslo – og hvor stolte foreldrene våre var.

Landsdekkende ”stolthet”

Bjørns tid som aktiv deltager på TrioVing

opphører etter planen neste vår, nærmere

bestemt 1. april. Da får han mer tid til

rådighet, og det passer bra, forteller han,

for nå gleder han og hans kone Jane seg

til at deres datter Sandra og svigersønn,

skal gi dem det første barnebarnet i juli.

- Hva ønsker du å bli husket for fra tiden

i TrioVing?

Han drar litt på det, blir faktisk litt sjenert

over et slikt spørsmål. Til slutt sier

han:

- Det må bli TrioVing Sikkerhetssenter

konseptet. Dette konseptet føler jeg at jeg

sammen med John Ivar Isaksen kan kalle

vår stolthet - vi har begge vært med fra

starten og bidratt i utviklingen.

I dag er det hele 63 TVSS fordelt over hele

landet, og TrioVing samler dem flere

ganger årlig, både her i landet og på sørligere

breddegrader.

Gjennom årene har Bjørn knyttet mange

kontakter og også fått nære venner blant

låsesmedene, og det fortelles om muntre

dialoger og heftige diskusjoner. Han er

også en beleven mann, og for undertegnedes

del vil han bli husket som Mr.

TrioVing, en person med oppmerksomhet

og evne til å gi gode komplimenter, og

som en diskusjonspartner som sjelden

glemmer at han er TrioVings mann!

LÅSESMEDEN 2-2003 15


Godkjente firmaer pr. 1. juni 2003

ALTA

Thermoglass AS

Betongvn. 1, Pb. 2046 Elvebakken

9507 Alta

Tlf. 78 44 36 80. Fax 78 44 36 99

ARENDAL

Arve Karlsen

Pb. 1630, 4857 Arendal

Tlf. 37 02 63 80. Fax 37 09 82 40

ASKER

Låsservice AS

Billingstadsletta 14, Pb. 293

1377 Nesbru

Tlf. 66 77 81 00. Fax 66 77 81 01

BERGEN

Bergen Låsservice AS

Kollåsen 1, Pb. 227, 5871 Bergen

Tlf. 55 53 91 50. Fax 55 53 91 60

Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS

Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen

Tlf. 55 38 93 00. Fax 55 38 93 01

Døgnservice: 94 68 79 75

Låsmesteren AS

Kanalvn. 54, Pb. 6105 Postterminalen,

5892 Bergen

Tlf: 55 20 74 80 Fax: 55 20 74 99

Låsservice A/S

Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen

Tlf. 970 55 300. Fax 55 22 77 51

BODØ

Låssenteret Bodø AS

Bangkgt. 9, 8005 Bodø

Tlf. 75 54 10 10. Fax 75 54 10 15

BÆRUM

Låsbua A.S

Elias Smiths vei 26, 1337 Sandvika

Tlf. 67 80 80 80. Fax 67 80 80 90

DRAMMEN

Låsgruppen Drammen AS

Nedre Storgate 37, Pb. 454 Brakerøy

3002 Drammen

Tlf. 32 80 98 00. Fax 32 80 98 50

Møller Undall AS

Hamborggt. 21, Pb. 3634

3007 Drammen

Tlf. 32 20 23 00. Fax 32 89 05 60

ELVERUM

Lås & Sikring AS

Per Sivles vei 38, Pb. 384

2405 Elverum

Tlf. 62 41 96 40. Fax 62 41 96 49

FREDRIKSTAD

Fredrikstad Butikkmontering Lås og

Nøkkelservice AS

Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad

Tlf. 69 31 75 59

Låsgruppen Fredrikstad AS

Stabburvn. 16, Pb. 154 Østfoldhallen

1662 Rolvsøy

Tlf. 69 33 91 60. Fax 69 33 91 70

GJØVIK

b&t Låsservice as

PB 1030, 2804 Gjøvik, Kallerudsvingen 5

Tlf. 61 14 56 00. Fax 61 14 56 01

Låssmeden Gjøvik AS

Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik

Tlf. 61 17 50 30. Fax 61 17 44 22

HALDEN

Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden

Oscars gt. 1, 1771 Halden

Tlf. 69 18 78 58. Fax 69 18 78 59

HAMAR

b&t Låsservice as Hamar

Pb. 4013 Midtstranda, 2306 Hamar

Tlf. 62 55 33 80. Fax 62 55 33 81

HARSTAD

Låsservice Nor as

Mercurvn. 6, 9408 Harstad

Tlf. 77 00 19 20. Fax 77 00 19 21

HAUGESUND

Glass & Låsservice as

Karmsundgt. 176, Pb. 63,

5501 Haugesund

Tlf. 52 73 95 00. Fax 52 73 95 19

Sikring & Låseservice A/S

Raglamyrvn. 11, Pb. 2158

5504 Haugesund

Tlf. 52 71 31 55. Fax 52 71 32 05

HOKKSUND

Eiker Lås-service AS

Sundmoen Næringsområde

3301 Hokksund

Tlf. 32 75 50 90. Fax 32 75 50 91

Servicetlf. 90 60 30 60

HØNEFOSS

Brann & Låsservice

Hønengt. 25, 3513 Hønefoss

Tlf. 32 12 45 40. Fax 32 12 05 90

JESSHEIM

Ingeborg Beslag og Låssystemer

Holmstubben 3, 2051 Jessheim

Tlf. 63 93 69 20. Fax 63 93 69 24

KONGSBERG

Byggsikkerhet A/S

Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg

Tlf. 32 73 10 93. Fax 32 73 10 87

KONGSVINGER

Ingeborg Beslag & Låssystemer

Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger

Tlf. 62 82 31 50. Fax 62 82 31 54

KRISTIANSAND

Lås & Nøkkel service

Rådhusgt. 55, P.b. 2011 Postb.

4668 Kristiansand

Tlf. 38 07 72 77. Fax 38 07 72 99

KRISTIANSUND

Norsk Låsservice AS

Industrivn. 13, 6517 Kristiansund

Tlf. 71 68 51 00. Fax 71 68 51 01

LARVIK

Låsesmeden Larvik AS

Haraldsgt. 6, 3256 Larvik

Tlf. 33 13 93 93. Fax 33 18 22 22.

Servicetlf. 911 911 35

LILLEHAMMER

b&t Låsservice as

Korgvn. 33, 2609 Lillehammer

Tlf. 61 24 71 10. Fax 61 24 71 11

LILLESTRØM

Karl Jensen Lås og Nøkkel service

Nittedalsgt. 12, Pb. 176

2001 Lillestrøm

Tlf. 63 89 22 30. Fax 63 80 05 70

LOFOTEN

Låseservice

Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal

Tlf. 76 08 09 99. Fax 76 08 23 20

MO I RANA

Nordland Lås & Sikkerhet AS

Midtre gate 4, Pb. 528, 8601 Mo

Tlf. 75 15 45 55. Fax 75 15 45 56

MOLDE

Norsk Låsservice AS

Fannestrandvn. 55, 6415 Molde

Tlf. 71 25 16 33. Fax 71 25 17 99

MOSS

Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice

Storgt. 9, 1531 Moss

Tlf. 69 20 60 80. Fax 69 20 60 81

Vakttlf. 952 89 788

Moss Låsservice AS

Skoggt. 2, 1530 Moss

Tlf. 69 25 76 14. Fax 69 25 76 15

MYSEN

El-LÅS AS

Vandugbakken 7, 1850 Mysen

Tlf. 69 84 54 90. Fax 69 89 00 52

NAMSOS

Lås & Sikring AS

Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos

Tlf. 74 21 68 80. Fax 74 21 68 81

NITTEDAL

Myhre Lås og Mekaniske Verksted as

Stasjonsvn. 70, Pb. 66, 1482 Nittedal

Tlf. 67 07 30 10. Fax 67 07 30 20

ODDA

Glass & Låsservice A/S

Bustetungt. 4, 5750 Odda

Tlf. 53 65 19 50. Fax 53 65 19 59

OSLO

Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer AS

Sannergt. 32, Pb. 6547 Rodeløkka,

0501 Oslo

Tlf. 22 37 48 77. Fax 22 38 00 89

Eiendomssikring A/S

Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru,

0614 Oslo

Tlf. 23 28 81 00. Fax 22 32 55 20

Groruddalen Låsservice

Bergensvn. 4 B (Grorud Senter),

PB. 126 Grorud, 0905 Oslo

Tlf. 22 82 00 50. Fax 22 82 00 59

Låshuset Larsens Eftf. AS

Dronningens gt. 32, 0154 Oslo

Tlf. 22 47 75 75. Fax 22 47 75 70

Låsmester 1

Kjølberggt. 23, 0653 Oslo

Tlf. 22 70 90 90. Fax 22 70 90 80

Døgnvakt

Låsspesialisten AS

Grefsenvn. 15, Pb. 4232 Nydalen,

0401 Oslo

Tlf. 22 22 88 88. Fax 22 22 78 78

Låssystemer A/S

Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo

Tlf. 22 27 26 80. Fax 22 27 99 44

Låsgruppen Oslo AS

Essendropsgt. 7, Pb. 5021 Maj.,

0301 Oslo

Tlf. 22 95 58 00. Fax 22 95 58 10

Låsteknikk AS

Stensbergt. 20 PB 25 65

St. Hanshaugen 0131 Oslo

Tlf. 22 11 22 73 Fax. 22 11 22 74

Møller Undall AS

Tvetenvn. 152, 0671 Oslo

Tlf. 22 75 90 60. Fax 22 75 90 70

Norsk Nøkkelservice A/S

Sinsenvn. 4, 0572 Oslo

Tlf. 22 04 07 50. Fax 22 04 07 97

R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice

Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo

Tlf. 22 20 12 31. Fax 22 20 20 17

Oslo Lås og Nøkkelfix AS

Jens Bjelkes gt. 37, Pb. 2819 Tøyen,

0608 Oslo

Tlf. 22 68 15 88. Fax 22 68 05 25

Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice

Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo

Tlf. 22 80 90 20. Fax 22 80 90 21

Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S

Neuberggt. 21, 0367 Oslo

Tlf. 22 60 60 60. Fax 22 46 87 34

Vakt Service Alarm & Lås AS

Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo

Tlf. 22 19 14 10. Fax 22 19 61 20

Døgnvakt

Vrio Lås & Nøkkel A/S

Chr. Krogs gt. 2, Pb. 9014 Grønl.,

0134 Oslo

Tlf. 22 17 77 00. Fax 22 17 88 00

PORSGRUNN

Brann- og sikringservice AS

Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn

Tlf. 35 55 46 33. Fax 35 55 30 30

SANDEFJORD

Lås & Prosjektservice AS

Raveien 224, 3242 Sandefjord

Tlf. 33 43 00 30. Fax 33 43 00 35

Låsgruppen Drammen AS,

avd. Sandefjord

Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord

Tlf. 33 42 87 20. Fax 33 46 10 26

SANDNES

Sikring & Låsservice

Stavangervn. 36, 4313 Sandnes

Tlf. 51 68 60 70. Fax 51 68 60 70

Døgnservice: 934 08 778

SARPSBORG

EL-Lås AS, avd. Sarpsborg

Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg

Tlf. 69 11 44 00 Fax. 69 11 44 01

Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice

Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg

Tlf./fax 69 15 47 05

SKI

Follo Lås og Glass-sikring AS

Jernbaneveien 2, 1400 Ski

Tlf. 64 87 69 70. Fax 64 87 71 11

SKIEN

Låshuset AS

Postboks 1024, 3704 Skien

Tlf. 35 53 35 00. Fax 35 53 35 02

STAVANGER

Leiros Lås AS

Østervåg 47, 4006 Stavanger

Tlf. 51 89 65 05. Fax 57 89 65 09

Låsgruppen Stavanger AS

Forusbeen 80, 4033 Stavanger

Tlf. 51 95 12 80. Fax 51 95 12 81

Marvik Service AS

Rektor Steens gt. 30, 4010 Stavanger

Tlf. 51 84 90 50. Fax 51 84 90 51

Stavanger Låsservice

Zetlitzvn. 2, 4017 Stavanger

Tlf. 51 82 88 50. Fax 51 82 88 59

STEINKJER

Følstad & Jørgensen A/S

Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer

Tlf. 74 15 05 50. Fax 74 15 05 60

STRØMMEN

Romerike Lås-Service

Strømsvn. 48/50, PB. 142

2011 Strømmen

Tlf. 63 81 01 01. Fax 63 80 20 54

TROMSØ

Nøkler & Lås AS

Storgt. 110, 9008 Tromsø

Tlf. 77 68 05 22. Fax 77 68 82 83

Tromsø Låsservice AS

Strangt. 144, 9008 Tromsø

Tlf. 77 66 10 80. Fax 77 66 10 90

TRONDHEIM

Beslag-Consult A/S

Industrivn. 57, 7484 Trondheim

Tlf. 72 89 67 60. Fax 72 89 67 61

Låsgruppen Trondheim AS

Olav Tryggvasons gt. 30, Pb. 2577,

7413 Trondheim

Tlf. 73 80 65 50. Fax 73 80 65 70

SystemSikring A/S

Klæbuvn. 138, Pb. 2998 Tempe,

7438 Trondheim

Tlf. 73 82 07 30. Fax 73 94 53 10

TØNSBERG

Alarmkompaniet A/S

Slangenvn. 13, Pb. 561,

3101 Tønsberg

Tlf. 815 00 118. Fax 33 31 12 16

Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS

Kilengt. 10, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 00 34 80. Fax 33 00 34 81

VERDAL

P. A. Elektro AS

Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal

Tlf. 74 07 30 40. Fax 74 07 30 41

ÅLESUND

Møre Beslag A/S

Moa Syd, Pb. 7707 Spjelkavik,

6022 Ålesund

Tlf. 70 14 93 39. Fax 70 14 27 90

Medlemmenes e-post og www.adresser finner du på www.nl-lasesmed.no


430 m2 låsesmedvirksomhet, den gule profilen er

like godt kjent i lokalmiljøet som Bodø Glimt

Låssenteret Bodø AS,

LITT NORD FOR ”MIDT I NORGE”

Vi trodde, da vi var litt mindre, at Bodø var fryktelig langt nord og at svært mange var kortvokste

og hadde runde briller og stammet litt, men ganske blide for det, og at Lopphavet lå

like utenfor – byen altså. I april fikk vi et nyansert syn på disse hittil ”spikrede fakta”. Tre låsesmeder

var på vå tur med nordgående hurtigrute og hadde en times landlov i Bodø. Der

besøkte vi den kanskje guleste butikken i byen – Låssenteret Bodø.

Tekst og foto: B.E. Hveding

Ifølge daglig leder, Svein-Jarle Ludvigsen

(snart 40 år!) er firmaet og dets gule profil

like godt kjent i lokalmiljøet som Bodø

Glimt. Svein-Jarle innehar bedriftens NL

medlemskap (2001) har Mesterbrev og lang

erfaring fra låsbransjen, siden 1984, da han

begynte på Bodø Bygningsartikler. De ble

tidlig et TV Sikkerhetssenter, noe som ble

dratt med da de høsten 1997 startet egen

virksomhet. De er i dette tilfellet: Kenneth

Hjallanger, også aktiv i bedriften, samt en

utenforstående eier. Firmaet har hatt en

meget god vekst siden starten, og flyttet i

mars i år inn i nye lokaler, midt i byen. Stor

butikk med god plass til alle nødvendige

maskiner – og vareeksponering. Skikkelig

ryddig systemavdeling og godt med plass

for både montører og konsulenter.

Bodø er altså bare litt nord for ”midten”.

Byen har lite industri – det som finnes er

basert på sjøfart og fiske. Forsvar og undervisning

er derimot fremtredende, i tillegg til

at dette er regionens hovedsete, med sykehus,

stor handelsvirksomhet, studenter på

hybel, og ellers andre offentlige institusjoner.

Her framstår Låssenteret som totalleverandører

av lås og automatikk i prosjektmarkedet

- og har gjennom tidene hatt mange

store oppdrag for Selmer Skanska, NCC,

AS Anlegg og andre lokale entreprenører.

De er i dag åtte ansatte – og satser sterkt på

det faglige; de utdannet en lærling som fikk

fagbrev i 2002 som du i dag finner på serviceavdelingen.

Til høsten begynner en ny

kvinnelig lærling. Vi ønsker lykke til med

nye lokaler, lærling og gode leveranser.

Mer administrasjon og mindre låsmontering er det

blitt etter nesten 20 år, sier Svein Jarle, og innrømmer

at han av og til savner låsmonteringen

I nye og moderne lokaler trives de åtte ansatte

godt, her representert ved Svein Trones t.v.

LÅSESMEDEN 2-2003 17


Av B.E. Hveding

PRODUKT • NYTT

Nye dørlukkere -

DORMA TS 91B og TS 92 B/G

DORMA lanserer en ny

generasjon av TS 91 og TS

92. Dette for å oppnå en

180 graders åpningsvinkel.

Nye TS 91 og 92 har

samme kamskivevinkel

som TS 93, og tilfredsstiller

med dette kravene til

NS EN 1154 normen.

Dette betyr at DORMA kan tilby TS 92 B/G med de samme

løsninger som for TS 93, dvs. EMF, GSR osv.

TS 91B leveres i fast lukkestyrke EN 3, med ventiler for justering

av lukkehastighet (180 - 15) og endeslag (15 - 0).

TS 92B/G leveres med justerbar lukkestyrke EN 2 - 4, med ventiler

for justering av lukkehastighet(180 - 15) og endeslag (15 - 0).

Ny katalog fra

Boyesen & Munthe

Katalogen inneholder komplett oversikt over Boyesen

& Munthe AS varesortiment og sendes ut med alle

vareleveransene, flere kan bestilles ved behov.

I forrige utgave av Låsesmeden var tlf. feil.

Boyesen & Munthe AS rett

adresse og tlf. nr.:

Tvetenveien 152

0671 OSLO

Tlf.: 23 34 70 00

Fax.: 23 34 70 19

e-post:

post@boyesen-munthe.no

Nytt navn på armene til TS 73 og TS 83

Arm 7350 har fått navnet CL-N (CL=Classic Line)

Art.nr: 2200 2301 (sølv).

Arm 8353 har fått navnet CL-RF ON/OFF

Art.nr:2200 3001 (Sølv).

For mer info kontakt Dorma Norge A/S tlf. 22 72 05 70 -

www. dorma.no

Henvisningsskilt i rustfritt stål

Møller Undall har nå seks ulike

henvisningsskilt i rustfritt stål for

dobbelsidig tape på lager. Skiltene

har en diameter på 76 mm., og har

følgende artikkelnummer:

- 2250 Dame/herre

- 2251 Dame

- 2252 Herre

- 2253 Rullestol

- 2254 Røyking forbudt

- 2255 WC

Dørbeslag for reparasjon og

utskifting!

Spesialbeslag som dekkskilt, T-jern

og vinkeljern kan leveres direkte fra

Møller Undalls lager i Drammen.

Beslagene er godt egnet ved reparasjon

etter innbrudd og skader, samt

utskifting fra gammel lås til ny

modullås eller tilholderlås.

Alle beslag kan leveres i ulike utførelser, mål og dimensjoner.

For en full beskrivelse av produktene se Møller Undall`s søsterselskap

A.M. de Jong’s hjemmesider http://www.dejong.se .

Ny Motorlås med hakereile

Motorlåser fra Møller Undall på SIS-mål kan

nå leveres i åtte ulike varianter. Reile, falle-reile

og nå hakereile og falle-hakereile. Alle med

eller uten kodet signal.

De nye låsene er:

1003: hakereile uten kodet signal.

1004: falle-hakereile uten kodet signal.

1013: hakereile med kodet signal.

1014: falle-hakereile med kodet signal.

Låsen leveres med styreenhet for hakereilelås, 10 meter kabel

og magnetkontakt. Sluttstykke med magnetkontakt bestilles

separat for hakereilelås.

Se Møller Undall`s websider www.mu.no for å bestille eller

lese Produktkatalog 2003.

LÅSESMEDEN 2-2003 19


PRODUKT • NYTT

Salto - adgangskontrollsystem

for bedrifter og hoteller

Salto bruker kortteknologien

SMART eller PROXIMITY

Smart kortene har et microchip –

tilsvarende SIM-kortene i mobiltelefonene.

Proximity kortene er berøringsfrie

og bruker Legic teknologi,

som regnes som den beste på

markedet.

Man kan få lesere som er integrert

med skilt vrider og evt.

sylinder, som passer direkte på

skandinaviske modul låser eller

DIN-standarder. Frittstående leser

for veggmontasje leveres også i

både offline og online versjoner.

Veggleserne kan i tillegg utstyres

med tastatur for de som ønsker å

benytte kort og kode. Standard

utførelse er rustfritt børstet stål,

krom samt messing matt, polert

eller antikk.

PC basert software leverer i forskjellige

alternativer i to hovedgrupper:

Adgangskontroll for bedrifter og

institusjoner:

• RW Pro access 100 = opptil 100

brukere

• RW Pro access 500 = opptil 500

brukere

• RW Pro access exc = ubegrenset

brukere

Nye SDD

Silca Diagnostic Device

Silca ligger langt fremme når

det gjelder transponderemner

og transponderutstyr.

Transpondermarkedet er stadig

under utvikling, men med

Silcas SDD transpondermaskin får

man oppgradering etterhvert som det kommer

nye ting. Her har Silca utviklet en maskin som

ikke er så ulik den maskinen bilbransjen bruker selv.

Hovedforskjellen ligger i at mens bilforhandleren trenger en

maskin for sitt ene merke, ønsker man en maskin som klarer

flest mulig bilmerker. SDD er bygd opp slik at man kan oppgradere

den med de programmene man selv ønsker, hvis man

jobber med bare tre bilmerker, så trenger man bare å kjøpe

disse tre programmene. Programmene til SDD er under stadig

utvikling for å inkludere flest mulig bilmerker i programvaren,

og de store europeiske bilmerkene er prioritert. Programmene

til VW, Audi, Skoda, Seat, Opel, Ford Europa, Renault,

Nissan, Peugeot, Citroen og Mitsubishi er allerede klare.

Fortløpende kommer Toyota, Ford USA, GM USA og Chrysler.

Med SDD kobler man seg til en kontakt som finnes i bilen, og

legger til cryptonøkler i bilens system ved hjelp av en pinkode

som skal følge bilens papirer. Man kan også slette nøkler, se

hvor mange nøkler som kan legges til systemet totalt og lese av

hvor mange nøkler som finnes i bilens system; veldig aktuelt

ved f.eks. bruktbilkjøp. Maskinen kan også brukes til innlegging

av vanlige typer transponder, mest aktuelt i de tilfeller

hvor kunden har mistet den siste nøkkelen.

Ønskes flere opplysninger om produktet - kontakt TrioVing a.s

på tlf. 23 37 30 00

Adgangskontroll for hoteller og hybelhus:

• RW hotel access 100 = opptil 100 brukere

• RW hotel access 500 = opptil 500 brukere

• RW hotel access exc = ubegrenset brukere

Salto følger alle brannkrav, bl. a. med

tilbakerømning til hotellrom uten kort, som

er løst via softwaren.

Salto er produsert i Europa, med god kvalitet

og til konkurransedyktige priser. Montasje

og installasjon er, ifølge låsesmeder som

allerede har solgt produktene, ”problem- og

smertefritt”.


PRODUKT • NYTT

Nye klassiske beslag fra

Original

etter CDF

263, som i

1911 kostet

kr. 29,30

inn til

forhandler.

EK 5847

Classic ArtDeco

Christiania 075

KLN Christiania 263

Et dørgrep for staselige bydører.

Sveitserstil, høyde 430mm,

sandstøpt messing. Overflate

messing polert eller messing

grep, forniklede endestykker.

Produksjon etter bestilling.

Gammel bestselger

Christiania 075

Noen kaller den ”Oslo-vrideren”,

en perle i norsk beslagdesign.

Kompletteres med skilt

101N og 101V. Sort tregrep

med forniklet messing.

Moluterte perleborder, sandstøpt.

Skiltene kan leveres både for

gjennomgangsskruer (nye

dører), og for gamle dører med

treskruer, likt originalen.

Lagervare i Norge.

EK 5847 Entrehåndtak

Utført i messingpolert/sort tregrep, høyde

210 mm. Original fra Sverige, men ”identisk”

med CDF 195. Lagervare i Norge.

Classic ArtDeco

Stort dørgrep i Jugend stil. Høyde

470mm, levert i polert messing.

Produksjon etter bestilling.

KLN 585 Dørhengsle i jern, 4”.

Ved restaureringsprosjekter har autentiske

hengsler vært et stort savn. Dette

hengslet ble levert av De Forenede

Norske Laase og Beslagfabrikker, produsert

i Stavanger siden 1889 til langt ut på

1900-tallet og var den tids markedsleder.

Flere størrelse ble laget, men 4” var mest

brukt. Utførelse høyre og venstre, m/4

skruehull, forzinket. Leveringsklar og

lagerføres august 2003.

For mer informasjon: www.beh.no eller

Bård Eilif Hveding, tlf. 916 30 498.

3820 - for kort

og kode

Nyheter fra

Kortlåser er en produktserie med tradisjoner hos

TrioVing. Fra de lanserte VingCard hullkortlåser for

hoteller på slutten av syttitallet, har det utviklet seg

stadig nye og mer avanserte løsninger.

TrioVings nyeste kortlåsserie 3800 er utviklet med flere nye

særtrekk. Alle låser i serien leser kort og adgangstegn elektronisk

med moderne digitalteknologi. Konstruksjonen, ikke

minst av de viktige mekaniske funksjonene, er enkel og driftssikker.

Åpnings- og låsemekanismer er gjennomtenkt med god

fysisk sikkerhet. Låsene leveres med mekanisk overstyrende

sylinder i h. t. norske bygningsforskrifter.

De nye kortlåsene leveres med låskasser på skandinavisk standard.

De lar seg lett tilpasse norske dører eller skiftes ut fra

andre låstyper. Kortlåsene leveres på fire ulike nivåer for å fungere

optimalt etter kundenes ulike behov og krav.

Leseteknologien er utviklet i samforståelse med Solid, som er

Nordens største produsent av adgangskontrollsystemer. Det er

altså mulig å benytte off-line kortlåser med samme kort som

online kortlesere, med felles database. Denne fleksibiliteten gir

de beste muligheter for å kombinere dører og sikkerhetsnivåer

på flere ulike plan. En av disse fordelene er altså kort-kontrollerte

dører uten kabeltrekk.

Kortlåsene er styrt og strømforsynt med et 9V batteri som holder

i 50 000 åpninger. Svakt batteri varsles med eget signal.

Leveres i fire produktvarianter, 3810, 3820, 3830 og 3840.

KLN 585

LÅSESMEDEN 2-2003 21


TrioVing dørlukkere

PRODUKT • NYTT

TrioVing a.s leverer fra nå av fullt sortiment av egne dørlukkere under

navnet TrioVing dørlukkere iht EN standard nr. 1154. Dørlukkerne

leveres med komplett tilbehørsprogram med montasjetilbehør og en

kan fritt velge mellom standard armer eller glideskinnesystemer.

Leveres i sølv, som lagerføres i Norge, samt svart, hvit, brun og

messing med leveringstid på 2-3 uker.

Av produktegenskaper kan nevnes:

• Nødvendige EN tester er gjennomført og bestått.

• 3-års mangelansvar på TrioVing dørlukkere gir enklere prosjektleveranser.

• Aksel kan reguleres 14mm i høyden - reduserer behov for montasjebraketter

og -vinkler. Spesielt gunstig ved glideskinnemontering.

• Smal skrueinnfesting i høyden på dørlukkerhuset - reduserer behov

for montasjeplate

• Termostabil olje (samme i alle lukkere) - reduserer behov for

etterjustering ved overgang fra sommer til vinter og vice versa.

• Justeringer foretas med ventilene, både hastigheter, endeslag/-

brems, eventuell åpningsbrems, tidsforsinkelse eller lukkekraft.

• Samme armer, montasjebraketter og -vinkler, letter prosjektering,

lagerhold og levering.

• Samme lukkerhus DL250 for montering på hengsel- og karmside -

letter prosjektering og lagerhold.

• DL-serien koordinatorsystem for to-fløyede branndører kan monteres

på hengsel og karmside - letter prosjektering og lagerhold.

• Åpningsbrems fungerer også ved opp-ned montering på karm.

• Diskret design som lett passer inn de fleste steder.

• På ekstremt store og tunge dører; f.eks på skip, kan det monteres

2 dørlukkere på en forlenget aksel.

TrioVing har i mange år solgt dørlukkere fra samme produksjonsanlegg

med veldig god erfaring.

Ny dørlukkerløsning fra GEZE

”Døren er for tung å åpne!” eller ” Døren lukker for

raskt, jeg blir dyttet inn i lokalet!”

Du har sikkert hørt det før;

dette er de vanligste kommentarene

fra eldre eller bevegelseshemmede

og er et stort problem

for mange – også barn.

Geze presenterer nå en løsning

på dette med sin nye lukker TS

5000 EFS.

Dette er en glideskinnedørlukker med frisvingfunksjon

for montering på for eksempel dører i sykehus, sykehjem,

offentlig bygg, korridordører og ellers dører der brukerne

har problemer pga. for høy åpningsmotstand.

Kan monteres på høyre- eller venstredører med dørbredde

opp til 1250mm. Dørlukkeren strømforsynes fra

brannvarslingsanlegg eller en annen 24VDC strømkilde.

Døren vil være fjærlett og uten åpningsmotstand så lenge

strømkilde eller brannvarslingsanlegg er i normal drift.

Ved strømbrudd eller brannalarm vil dørlukkeren ta tak i

døren, fra den posisjonen døren er, og døren lukkes som

det skulle være en vanlig dørlukker.

For mer info kontakt GEZE Scandinavia AB avd. Norge

på telefon: 63 95 72 00 eller faks: 63 95 71 73

Beslagserien som gjenskaper norsk beslaghistorie.

Leveres med skilt både for treskruer, som originalene,

eller med skilt for gjennomgangsskruer for

nyere dørtyper. Sand- eller voksstøp, slipt og polert

for hånd. Ulakkert messing med varme – eller

forniklede detaljer.

Utvalgte forhandlere over hele landet og beslag til

din dørs tidsepoke finner du på våre hjemmesider.

www.beh.no

LÅSESMEDEN 2-2003 23


BRANSJE • NYTT

Halvard (t.v.) og Vidar Langmoen med noen av de utallige produktene de gleder seg til å vise fram for NLs medlemsbedrifter. Dette synes de er

morsomt, man blir motivert av å gjøre noe nytt, sier de begge, og mener også at de med denne satsningen kan tilføre låsesmedene noe nytt!

Ny samarbeidspartner i NL

Yngvar Tollefsen AS

NL har fått enda en ny samarbeidspartner; Yngvar Tollefsen

AS, med produktene dørvridere, håndtak og knotter.

Yngvar Tollefsen AS er et importfirma

som siden 1982 har forsynt det norske

marked med profillister, vridere, håndtak

og knotter. Tidligere har produktene blitt

solgt vesentlig i fargehandlere, og det er

Yngvar Tollefsen og hans kone som har

drevet firmaet fra et kombinert bolig/forretningslokale

i Sandfjord. Det er i hovedsak

dørtilbehør de har satset på, og produktene

importeres direkte fra Italia,

Portugal, Frankrike, Sverige og Taiwan,

Firmaet har god leveringsevne og opererer

med tre dagers leveringstid.

Høsten 2002 kom Vrio Lås & Nøkkel i

Oslo inn på eiersiden. Det er Halvard

Langmoen som er hovedansvarlig for

Vrios nysatsning, og som skal besøke

låsesmeder og vise fram de utallige vridere,

håndtak og knotter låsesmedene kan

tilby sine kunder. Han forteller varmt om

de ulike former for stativ og salgsreoler

som de tilbyr gratis til forhandlerne.

Vidar Langmoen, NL medlem siden

1986, er med på den administrative siden,

og mest på grunn av sin mangeårige erfaring

i låsbransjen.

Lager og kontor beholdes i Sandefjord,

men med et lite bufferlager i Vrio, Oslo.

Hr. og fru Tollefsen fortsetter i firmaet,

sammen med en ansatt på lager.

Man valgte å beholde navnet Yngvar

Tollefsen as, fordi det var godt innarbeidet.

Omsetningen de senere år har vært

økende, og Halvard Langmoen håper

også å se resultater av deres satsning

direkte mot låsesmedene.

LÅSESMEDEN 2-2003 25


BRANSJE • NYTT

Metric AS har solgt divisjonene

Bewator og Cale til Bewator

Group AB

Metric har solgt divisjonene Bewator og i Danmark, Finland og

Norge tilbake til Bewator Group AB. I Norge har også Metric

AS solgt divisjonen Cale (Parkering) til Bewator Group AB.

Bewator Group AB har tatt over forretningsområder som

utgjør ca. 6 millioner Euro og 14 ansatte. Overtakelsen inkluderer

distribusjon av Bewator - produkter under områdene

adgangskontroll og parkering (Cale Access) i Norge, og

adgangskontroll i Danmark og Finland. Den største delen av

omsetningen er i Norge hvor Frank De Kinder fortsatt vil være

administrerende direktør, både for Metric AS og det ny etablerte

selskapet – Bewator AS.

Bewators strategi er å aktivt skape muligheter for sterk organisk

vekst i et strategisk marked. Ved å kontrollere hele det nordiske

området med egne avdelinger, vil Bewator ekspandere både sitt

forretningsområde og produktutvalg hvor det er nødvendig.

Bewator AS vil fortsatt være lokalisert i de samme lokalene som

i dag.

”Kodelåsen som ble valgt til dette prosjektet måtte være veldig solid…”

Bjørn Riediger og Ronny Thorkildsen etter vel utført jobb

Låsmester 1 velger også

”Verdens raske

kodelås”

I november 2001 var Bjørn

Riediger fra Låsmester 1 i Oslo

på utkikk etter en enkel,

robust og lett monterbar kodelås

for et prosjekt han hadde

på hånden. Det dreide seg om

Løren asylmottak på Sinsen,

som skulle være så å si nøkkelfritt.

Det var noen aktuelle

leverandører for en slik levering,

og Bewator AS ble vurdert.

Vi fant fort ut at vår velkjente

Codoor kunne passe inn

på et slikt sted, da den er

meget brukervennlig og rask å

montere. Etter noen ”tilbudsrunder”

ble Codoor CD3500

foretrukket. Låsmester 1 er en

”behovsorientert” forhandler,

med tanke på å dekke kundens

behov og krav. Med denne

filosofien i hodet tok de sitt

valg – et riktig valgt produkt,

noe også kunden kunne skrive

under på etter denne leveringen.

Leveringen skulle foregå over

tre trinn, men det var kun

snakk om et tidsrom på litt

over en måned fra første til

siste Codoor skulle være avlevert

hos Låsmester 1.

Montørene hos Låsmester 1

begynte arbeidet i mars, og var

ferdige med jobben i august.

Det var kun 3 - 4 personer som

programmerte og installerte de

127 Codoor’ene. Gutta fikk

etter hvert meget god teknikk

og var nede i bare to minutter

fra enheten ble pakket ut av

eske, til den stod klar til bruk

på døren.

Det er nå vel et år siden

Låsmester 1 begynte på jobben,

og tilbakemeldingen er

meget positiv. Codoor’ene blir

benyttet flittig, og åpner

dørene enkelt men sikkert for

beboerne.

For Låsmester 1 sin del ble

dette en meget god erfaring å

ta med seg, samt en god referanse

for fremtidig bruk. For

vår del tyder dette på at også

Codoor’en er nok et kvalitetsprodukt

fra Bewator AS…

Kjetil Ytterhus

Bewator

26 LÅSESMEDEN 2-2003


BRANSJE • NYTT

Nye interessante teknologier gir:

Sikkerhet, fleksibilitet og økonomi

De som har benyttet kortlåser i dører på hotellrom vet hvor

enkelt systemet virker. Ved bruk av magnetkort, har magnetstripen

inn-kodet en kryptert informasjon som leses av låsen

når kortet settes inn i spalten. Låsen kontrollerer magnetkoden

og avgjør om den skal åpne eller ikke. Uansett lagrer låsen

hendelsene med bruker og tid.

En variant av disse kortlåsene har enda nyere teknologi med

smart chip. Denne teknologien benytter en databrikke i stedet

for magnetstripe på kortene, og kan derved lagre større datamengder

og transaksjoner i kortet. Smart chip teknologien er

under utvikling for flere andre bruksområder og gir nye

dimensjoner til avansert kontroll.

Fordelen ved låser som kan endre koder er at nøkler/kort som

kommer på avveie ikke behøver å innebære risiko. Koden kan

endres lett, hurtig og av låsens eier. Dette tilsier at man slipper

å foreta en tyngre "omlegging av sylinderen", eller i verste fall

skifte lås ved tap av nøkler.

Den samme fleksibiliteten gjør det lettere å gi nye eller endrede

adgangsrettigheter, f.eks. ved flytting av kontorer eller endringer

i bygningsmassen.

Kortene kan lett forsynes med bilde og informasjon, og benyttes

som ID-kort.

Med kortlåser forenes alle disse fordeler slik at god sikkerhet

også gir en langsiktig økonomisk gevinst.

Fred Seierland

Marketingssjef TrioVing a.s

Rømningsveier

Vi leverer:

• Panikkbeslag

• Lås og beslag

• Spesialdører

• Rømningsstiger

• Brann / Røykspjeld

• Etterlysende skilt

• Nød – Dusj

• 30 års bransjeerfaring

• Samarbeider med

lokale låsesmeder

Panikkbeslag

Totalløsninger – montering – service

E-mail: john-w-j@online.no

John Walter Johansen

Brann & Sikkerhet AS

Tlf: 69 15 20 00

Fax: 69 15 20 01

Branndører

Konsulenttjenester:

• Sikringstiltak

• Brannseksjonering

• Brann- og Rømningsplaner

• Branndokumentasjon

LÅSESMEDEN 2-2003 27


BRANSJE • NYTT

Bygningsbevaring i fokus

også hos låsesmeder

Lokale låsesmeder er viktige

brikker i Låsesmed Hvedings

nye ”nettverk” for restaurering

og bevaring av lås og

beslag. I mai ble det avholdt

to møter der produktinformasjon,

opplæring i bygningsbevaring

samt salgsoppfølging

og samarbeidsformer

var i fokus.

Sørlandet er et viktig område

der bygningsbevaring

etter hvert har fått fotfeste.

Hos Arve Karlsen AS i

Arendal, som dekker store

deler av den vakre kyststripen,

ble det avholdt møte

der fylkets kulturvernrådgiver,

håndverkere, lokalpresse

og Else Rønnevig var tilstede.

Responsen på beslagserien

”Klassisk Norsk” og

ideen om lokal utførelse og

leveranser, med mulighet for

historisk konsulentbistand

fra Hveding ble tatt meget

godt imot.

I Oslo regionen har fem

firma engasjert seg i saken,

Låsbua as, Servicesentralen

Lås & Nøkkel, Låshuset

Larsens Eftf., Follo Lås samt

firma R. Bergeresen. Felles

møte ble avholdt hos Låsbua

i Sandvika, med god

deltagelse. I tillegg til sakene

i Arendal gikk en også her

nærmere gjennom leveringstider

og logistikk – dette er

nytt – og mye skal på plass

enda. Christian Westergaard

fra Defu Ltd, som

produserer alle messingvarene

var tilstede, for å bli

kjent med ”låsesmedkulturen”

og for å fortelle om

sand og voksstøpning,

modellering, produksjon

etter ordre – også på seks

vridere kopiert kun for

”dine dører”. Oslo Kommune

var representert med

rådgiver for bygningsbevaring

Viggo Pettersen – som

nikket gjenkjennende til

flere av de ” gjenfødte” produktene

– et savn i markedet.

Videre oppfølging av flere

forhandlere og ”bevarendenøkkelpersoner”

står på programmet

framover. Salgsmateriell,

nye brosjyrer og

utstillingstavler med produktene

finnes hos forhandlerne.

På hjemmesidene vil

en i løpet av juni finne de

siste oppdateringer av både

produkter og forhandlernettet.

Målet er å ha minst en

”bevarer” i alle regioner

større byer.

EGE Dører as i Egersund

benytter også Classic og

Klassisk Norsk på sine flotte

spesialdører. Grunnet

dette er nesten hele sortimentet

på klassiske beslag

nå også tilgjengelig for innfesting

med treskruer og for

nyere lås standarder med

gjennomgående skruer.

Ege Dører sier:

”La huset velge døren.”

Hveding sier:

”La døren velge beslaget.”

Følg med på www.beh.no

eller kontakt Bård Eilif

Hveding på 916 30 498.

Ege dør med klassisk

beslag fra Hveding

Else Rønnevig eller ”Sprossa” som hun kalles har i

mange år vært en ildsjel for bygningsbevaring -

først i Lillesandområdet – nå over hele landet. Hun

er også ”moren” til gjenoppdagelsen av baking i

vedfyrte steinovner – og har skrevet bøker om

begge temaene. I hennes neste bok om bygningsbevaring

for folk flest, vil Hveding bidra med et kapittel

om låser og beslag.

Les mer på www.sprossa.no

28 LÅSESMEDEN 2-2003


Tor Sørnes, oppfinner og låsentusiast, forteller:

Oppfinnelser mens De venter

En venn av meg, en låsesmed,

som hadde patentert en spesiell

type barnesikring for

vinduer, fortalte meg denne

historien for noen år siden.

Han var dansk og som ung og

nygift hadde han midlertidig

emigrert til USA. Han og hans

kone bodde i utkanten av

New York og var blitt arbeidsløse

- i de harde tretti-årene.

Han var imidlertid en oppfinnsom mann,

full av ideer, og han hadde en leilighet

mot gaten. Der satte han opp et skilt

”Inventions while you wait” (Oppfinnelser

mens De venter). Hans kone tok

i mot kundene, hun noterte problemene

på en lapp som hun leverte gjennom en

luke i veggen. Innenfor satt min venn og

tenkte ut løsninger på problemene.

Butikken gikk ikke så veldig bra, men han

fortalte at et problem som mange kom

med var å beskytte seg mot ran og innbrudd.

Strøket var kriminelt belastet, og

innbrudd og ran hørte til dagens orden.

Dette førte til at han fant opp en barnesikring

for vinduer som han fikk patentert,

og dette førte ham videre inn på låsmarkedet

som ble hans levebrød. Han

sluttet etterhvert med oppfinnelser og

bygget opp en veldrevet låsesmedforretning.

Han levde godt i mange år som

låsesmed i New York, etter hvert med

mange ansatte. Starten var ”Inventions

while you wait”, noe han gjorde i fortvilelse

den gang arbeidsløsheten var stor i

New York.

Kjeltringer må vi ha, sier min venn. De

har lært meg opp og skaffet meg og familien

min et levebrød. Forretningen i New

York er nå solgt til andre. Min venn reiste

hjem til Danmark for å leve sine siste år

hos slekten. Her tok han opp igjen sin

hobby oppfinnelser, og han konstruerte

flere typer innbruddssikringer, ”dirkesikre”

luftebeslag for vinduer, og også totale

vindusløsninger. Han solgte flere av

disse patentene til Europeiske produsenter,

for en nærmest symbolsk liten sum.

Han var en velstående mann og hans

etterkommere lever godt som amerikanere.

Nød lærer naken kvinne å spinne, og det

fremmer oppfinnsomhet.

Mobile betalingsterminaler i låsbransjen

Låsesmeder kalles ut på oppdrag til alle

døgnets tider, og i mange forskjellige situasjoner.

Oppgjør for oppdrag kan av og til

være problematisk, kundene har i mindre

grad kontanter i disse dager. Flere låsesmeder

har tatt i bruk mobile betalingsterminaler

og løst problemet med manglende

cash hos kunden. Kunden får

den hjelpen han eller

hun har behov for, og

Låsesmeden er sikret

oppgjør for jobben!

Firmaet Arve Karlsen i

Arendal er at av dem

som nå drar ut på oppdrag

med betalingsterminalen

i baklomma. Etter en

måneds bruk av betalingsterminalen,

var resultatet så godt at det måtte feires,

og Anette Johansen, samboer med ansatt

Erlend E. Løkamoen bakte en terninalkake.

Den smakte visst fantastisk…

Produktinfo fra leverandøren Kontroll Elektro

Med ELITE 790 GSM mobil betalingsterminal kan kunder betale med ulike typer

betalingskort avhengig av avtalen mellom leverandør og bank/kortselskap. Systemet

er klargjort for alle typer bankkort, postbankkort eller kredittkort. Betaling kan skje

hvor som helst der Telenor Mobil har GSM dekning, og så fremt kunder har dekning

på kontoen. Kontroll Elektro har valgt å samarbeide med Telenor.

Terminalen er en kombinert operatør- og kundeenhet. Operatøren taster

inn beløp, kunden drar kortet og taster kode eller signerer på kvitteringen.

Terminalen kobler seg automatisk opp mot Bank-Axept via en GSMterminal,

forutsatt at terminalen er i et område med dekning. Bank-

Axept foretar en autorisasjonsforespørsel mot kortutsteders datasentral.

Overføring skjer i løpet av sekunder.

Terminalen kan kjøpes eller leies. Etablerings og brukskostnader i

bank/telefonselskap varierer.

Mer info: www.kontrollelektro.no

Telehuset, og Klart Svar tilbyr også mobile betalingsterminale og Netcom tilbyr

tjenester på GSM nettet.

LÅSESMEDEN 2-2003 29


BRANSJE • NYTT

Ledige stillinger Møller Undall

Montører

Vi har behov for å styrke vår montasjeavdeling i Oslo og søker montører.

Stillingene omfatter montasje av mekaniske og elektromekaniske låser

og annet bygningsbeslag i stål-, tre- og aluminiumsdører i nybygg og

bestående bygninger hos næringslivet og det offentlige inkl. Forsvaret.

Stillingen er selvstendig, utfordrende og du vil være vårt ansikt utad.

Derfor stiller vi store krav til verktøykunnskap, orden, god fremtreden

samt plettfri vandelsattest. Kjennskap til svakstrøm vil være en fordel.

Søker må ha førerkort og avtjent verneplikt.

Vi kan tilby jobber i et spennende og meget ekspanisvt miljø med gode

lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger. Vi har også en meget god

bonusordning.

Montasjekoordinator

Vi søker ny montasjekoordinator til vår montasjeavdeling på Tveita.

Stillingen vil bestå i å tilrettelegge montasjejobber, samt ha daglig

oppfølging av våre montører. Datakunnskaper er nødvendig da endel

dataverktøy benyttes. Stillingen rapporterer til montasje leder.

Bransjeerfaring er ikke nødvendig men kan være en fordel.

Vi vil vektlegge egenskaper som evnen til å arbeide selvstendig og

nøyaktig med krav til høy kvalitet på eget arbeid. Lønn etter avtale.

Jenter oppfordres også til å søke.

Ønsker du å vite mer om stillingene kan du kontakte

Knut Minde på telefon 22 75 90 66.

I en pressemelding

fra Fas fortelles det:

- Fas overtok i mai Kabas forretningsområde

tilholderlås. Det er ikke planlagt

endringer i sortiment og varemerke.

- Fas har i halvannet år arbeidet med å

forbedre produksjon – og logistikkfunksjonene.

Leveringsevnen har blitt

forbedret fra 90 til 99 %. Resultatet

var et av de beste for virksomhetene i

Assa Abloy konsernet, og medførte 1.

plass i konsernets interne konkurranse.

Fas håper også at kundene har nytte av

forbedringene.

- Det meldes også at Fas retter sin markedsføring

i Sverige mot borettslagsleiligheter,

hvor sikkerheten klart kan forbedres

med montering av ekstralås.

- Fas har også tatt opp igjen opplæring

på produktkunnskap og bruksområder

til låsesmeder som har vært mer enn tre

år i bransjen.

Skriftlig søknad med CV sendes til Odd Møller,

Møller Undall PB 3634, 3007 Drammen


Vil du ha Låsesmeden tilsendt?

Låsesmeden utgies fire ganger årlig, og abonnementet er gratis. Meld gjerne fra om flytting

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja, takk, jeg ønsker abonnement ❒

Feil adressert, riktig adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg ønsker å strykes fra abonnementslisten ❒

Sendes til NL, PB 506 1522 Moss, faks 69 26 12 45, E-post: post@nl-lasesmed.no

30 LÅSESMEDEN 2-2003


Vi gratulerer

Vi ønsker nye medlemmer velkommen inn i NL fellesskapet!

Ola Degerdal

Personlig medlem

Håvard Skare

Håvard jobber hos Låsservice i

Bergen og har overtatt som faglig

ansvarlig NL medlem etter

Paul Borge, som nå er pensjonert.

Håvard har vært i bransjen

siden 1994 og hos Låsservice

siden 1999. Han har svennebrev

og mesterbrev i Låsesmedfaget.

NL medlem fra 20. mars 2003

Låsesmedkalender

Personlig medlem

Jan Olaussen

Jan har jobbet som låsesmed

siden 1994, og har hele tiden

vært ansatt hos Låsmester 1 i

Oslo. Nå er han butikkansvarlig

og har logistikkansvar i firmaet.

Han har grunnkurs

maskin og mek. og videregående

kjølemontør utdanning.

NL Medlem fra 20. mars 2003

14.20.juli ALOA Convention,

Las Vegas, Nevada

7.-9.okt. Sikkerhet 2003, Lillestrøm

25.-26.okt. NL årsmøte Voksenkollen, Oslo

30.jan. 1.feb. 2004 NL Låsesmedtreff, Hamar

Nytt avdelingsmedlem

Ingeborg Beslag &

Låssystemer avdeling

Jessheim

NL firmamedlem Ingeborg

Beslag & Låssystemer på

Kongsvinger har siden starten

for fire år siden ekspandert

fort. For å komme nærmere

kundene på Romerike og i

Oslo, åpnet de i vår avdeling

på Jessheim. Virksomheten har

totalt ni ansatte, og Ola

Degerdal er faglig ansvarlig

NL medlem på den nye avdelingen.

Medlem fra 10.april.2003.

Konvertering til firmamedlemskap

-

Stavanger Låsservice AS

NL medlem Eigil Gjeseth

startet Stavanger Låsservice i

1998. Eigil har vært NL medlem

siden 1986, og var en av

de første som tok svennebrev i

Låsesmedfaget. Han er også

Låsesmedmester og har allsidig

erfaring fra sine mange år i

bransjen. Firmaet har åtte

ansatte, og to av dem er personlige

NL medlemmer, Reidar

Håland og Geir E. Birkeland.

Medlemskapet for Stavanger

Låsservice AS ble konvertert

fra personlig medlemskap den

8. mai, med Eigil Gjeseth som

faglig ansvarlig NL medlem.

Norske Låsesmeders

samarbeidspartnere

Vi støtter foreningens arbeid for å øke

kvalitetskrav i låsesmedfaget:

SAFESPESIALI STEN

SIKKERHETSGROSSISTEN

Samarbeidspartnere har valgt å støtte NL for å

anerkjenne det aktive arbeid foreningen gjør for

å fremme interessen for gode fysiske sikringstiltak,

og dens opplæring og informasjon til sine

medlemmer om riktig bruk og montering av

utstyr og materiell.

LÅSESMEDEN 2-2003 31


B Pb.

RETURADRESSE:

Norske Låsesmeder

506, 1522 Moss

Et sikkert

valg...

DORMA

Dørteknikk

- Dørlukkere for inn- og utvendige dører

- Dørlukkere for forebyggende brannvern

- Beslag for sikring av rømningsdører

- Dørautomatikk for slag- og skyvedører

- Panikkbeslag for rømningsdører

WWW.dorma.no

E-mail: dormanorge@dorma.no

DORMA Norge A/S

Brobekkveien 100

PB 195 Alnabru

0614 OSLO

tlf. 22 72 05 70

faks. 22 72 05 74

More magazines by this user
Similar magazines