lastes ned - Misjonshøgskolen

mhs.no

lastes ned - Misjonshøgskolen

GLOBALT

KNUTEPUNKT

vikmedia.no / georgtveitane.no foto: Jan Inge Haga / Anne Lise Norheim

STUDIEKATALOGEN

www.mhs.no


S.4 S.8

S.10

S.14

S.18

S.20 S.24

S.26

UNIVERSITETSBYEN

STAVANGER

MISJONS-

HØGSKOLEN

ÅRSSTUDIUM

SAMFUNNSFAG

ÅRSSTUDIUM

KRISTENDOM/ RLE

MENNESKE-

RETTIGHETER OG

RELIGION

BACHELOR-

STUDIET I BIBEL-

OVERSETTELSE

TEOLOGISTUDIENE

VED MHS

SØKNADS-

PROSEDYRER

UBS

MHS

SAMF

K/RLE

BRIK

BRIK

TEOL

SP

Stavanger er en sjarmerende

miks av intim småby og

internasjonal storby.

MHS er preget av et internasjonalt

miljø som igjen skaper

et unikt og inspirerende

studiemiljø.

Hvis du har interesse for

de sosiale, politiske og

kulturelle prosessene som

former samfunnet rundt oss,

er årsstudiet i samfunnsfag

noe for deg.

Studiet gir deg en grunnleggende

innføring i religion

og livssyn, med hovedvekt på

kristendommen.

Med utgangspunkt i forholdet

mellom menneskerettigheter

og religion behandler studet

sentrale menneskerettighetsspørsmål.

Studiet er en retning innen

bachelorgrad i religion og

interkulturell kommunikasjon

(BRIK) og et samarbeid

med Canada Institute of

Linguistics.

Har du en ”prest i magen”?

Er du interessert i teologi?

Da er teologistudiet ved MHS

noe for deg.

Samordna opptak og lokal

søknad.

S.6 S.12

S.16

S.19

S.22

S.27

STUDENTLIVET

PÅ CAMPUS

ÅRSSTUDIUM

INTERKULTURELL

KOMMUNIKASJON

OG GLOBALT

SAMARBEID

BACHELORGRAD I

RELIGION OG

INTERKULTURELL

KOMMUNIKASJON

KRISTENT

UNGDOMSARBEID

MASTERGRAD I

GLOBALE STUDIER

VALGETS

KVALER

SPC

IKGS

BRIK

BRIK

MGS

VK

Som student skal du trives

både faglig og ikke minst

sosialt. Husk at studieårene

handler ikke bare om fag.

Studiet gir deg en bred og

grundig innføring i interkulturell

kommunikasjon,

kulturforståelse, globalisering

og global etikk.

BRIK gir deg mulighet til

å få en bred innføring i

samfunnsfag, interkulturell

kommunikasjon, kultur,

globalisering, religion eller

kristendom.

Kirken trenger gode ungdomsarbeidere

som vet

hvem ungdommen er og

som klarer å lede ungdom til

en bevisst tro og videre på

troens vei.

MGS vil gi deg kompetanse,

bevissthet, innsikt og

redskaper som er viktige i

møte med en sammensatt

kulturell virkelighet i Norge

og utlandet.

Du står på terskelen til

noe nytt og spennende og

mulighetene er mange. Noen

har planene klare, mens

andre er usikre.


UNIVERSITETSBYEN

STAVANGER

BORESTRANDEN ER SURFERNES MEKKA MED SINE STORE BØLGER OG SANDBANKER....

Stavanger er en sjarmerende miks av intim småby og internasjonal

storby. I Stavangeregionen er alt innen rekkevidde. Regionen byr på

imponerende jærstrender, fjorder og flotte fjell. Kulturtilbudet er rikt og

allsidig.

Stavangerfolk omtaler ofte sitt nærmiljø som et Norge

i miniatyr og et nasjonalt knutepunkt, med kort vei

til milelange sandstrender, høyfjell, fjorder og flotte

turområder. Den gamle ”misjonsbyen” har fortsatt et

rikt og mangfoldig kristenliv.

Det er ikke bare olje Stavanger er kjent for. Byen er

blitt en stor festivalby med Gladmatfestivalen, Humorfestivalen

og festivaler med alt fra kammermusikk til

volleyball.

Stavanger er en attraktiv studentby med universitet

og flere høgskoler. Idrettstilbudet er enormt og varierer

fra surfing på jærstrendene til skøyting i den nye innendørshallen.

Her er det noe for alle.

Å bruke begrepet variert er nesten en fornærmelse

når det gjelder utelivet i Stavanger. Enten du vil smake

Kvitsøykomla, Thai-mat eller ønsker å finne deg en

intim liten café der du kan nyte din spesielle kaffekopp,

er Stavanger stedet.

Stavanger ble i 2008 valgt til europeisk kulturhovedstad.

Dette er en satsing som byens befolkning og du

som student vil nyte godt av i flere år fremover.

4/5


Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives

både faglig og ikke minst, sosialt. Husk at studieårene

ikke bare handler om fag, men også om modning og

utvikling.

På MHS møter du et godt sosialt miljø der du vil få venner og studiekamerater

fra hele verden. Vi har egen kafé som er et naturlig treffpunkt både studenter

imellom, og mellom studenter og ansatte.

Miljøet på MHS er avhengig av initiativ. Studentrådet bidrar aktivt inn i

beslutningene som fattes på høgskolen og jobber for å skape et best mulig

studentmiljø.

Høgskolen har gode leseplasser og et stort bibliotek slik at du får den nødvendige

ro til konsentrasjon om studiene. Vi har et misjonsarkiv uten sidestykke

i Norge, som samler forskere fra hele verden.

Du møter et godt sosialt miljø

der du vil få venner og studiekamerater

fra hele verden.

Og når du er ferdig med studiedagen har MHS eget idrettslag og gymsal,

treningsstudio og fotballbane (”Misjonsmarka”).

6/7


MISJONS-

HØGSKOLEN

– et globalt knutepunkt

MHS LIGGER VAKKERT TIL MED STORE GRØNTAREALER I KORT AVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM.

MHS var den første høgskolen i Norge med fokus på verden utenfor

Europa. Den radikale tradisjonen er tydelig også i dag på høgskolen som

ligger vakkert til like ved Stavanger sentrum.

MHS er preget av et internasjonalt miljø som

igjen skaper et unikt og inspirerende studiemiljø.

Skolen ble grunnlagt i 1843, og er den tredje eldste

institusjonen for høyere utdanning etter Krigsskolen

(1750) og Universitetet i Oslo (1811).

Med dyktige og motiverte lærekrefter, sitt internasjonale

nettverk og lange tradisjoner, har høgskolen

i alle år hatt et bredt og unikt studietilbud. Skolen

samler studenter fra hele verden.

MHS er en privat vitenskapelig høgskole som tilbyr

studier på bachelor-, master- og PhD- nivå med om

lag 350 studenter. Skolen har et godt sosialt miljø

der nærheten mellom studenter og lærere gir en

inspirerende studieatmosfære.

Mange setter pris på kombinasjonen av rolige

omgivelser og et pulserende byliv. Samtidig er det en

kort spasertur til store naturområder.

MHS er et viktig globalt knutepunkt i et komplisert og

verdensomspennende vev av knutepunkter. På MHS

knyttes nord og sør, øst og vest sammen. Studentene

våre kommer fra 20 land, fra fem kontinenter. Som

globalt knutepunkt skal MHS både romme og sende

ut – signaler så vel som mennesker. Det er mulighet

for studieopphold i Asia, Afrika, Asia, Europa, Sør-

Amerika og Nord-Amerika. Vi jobber kontinuerlig

med å få på plass gode utvekslingsavtaler for våre

studenter.

8/9


Årsstudium samfunnsfag

(SAMF)

www.mhs.no/samfunn

*

Hvis du har interesse for de sosiale, politiske og kulturelle

prosessene som former samfunnet rundt oss,

er årsstudiet i samfunnsfag noe for deg. Emner som

sosialantropologi, sosiologi, globalisering, internasjonal

politikk og menneskerettigheter hjelper

deg til å analysere og forstå disse prosessene. Det

globale samfunn vil ha en sentral plass i årsstudiet,

samtidig som det norske velferdssamfunnet og det

flerkulturelle Norge også vil bli studert og diskutert.

Det inngår normalt en måneds studieopphold

ved Makerere University, Kampala, Uganda eller

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Oppholdet

er lagt til oktober, varer i overkant av fire

uker og inneholder undervisning og noe feltbesøk.

Studentene gis ekstra lån/stipend i lånekassen for

dette oppholdet, men du må regne med ekstra kostnader

til reise, skolepenger, overnatting (anslås til

22-26.000 kroner). Dersom du ikke har anledning til

å delta på dette spennende studieoppholdet, tilbys

alternative studier ved MHS i Stavanger.

MULIGHETER

Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium,

eller det kan bygges inn i en treårig bachelorgrad i

religion og interkulturell kommunikasjon, som igjen

gir deg mulighet til å gå videre på en mastergrad

i globale studier (2 år). Noen velger å bruke årsstudiet

som en del av en lærerutdanning. Gjennom

årsstudiet i samfunnsfag får du kunnskap som er

etterspurt i arbeidslivet, både i offentlig og privat

sektor.

OM STUDIET

OMFANG

1 år/ 60 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse eller

dokumentert realkompetanse

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april

Jeg synes studietilbudet i samfunnsfag

ved MHS virket mer interessant og

tiltalende enn andre studiesteder som

har samme studium.

Miriam Orvik Gjendemsjø

10/11


Årsstudium

Interkulturell kommunikasjon

og globalt samarbeid

(IKGS)

www.mhs.no/ikgs

OM STUDIET

*

OMFANG

Årsstudiet IKGS gir deg en bred og grundig innføring

i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse,

globalisering og global etikk. Studiets fokus

er dynamikken som oppstår når enkeltindivider

og organisasjoner skal samarbeide på tvers av

kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer.

EN MÅNED I THAILAND ELLER UGANDA

Det inngår en måneds studieopphold ved Makerere

University, Kampala, Uganda eller Chulalongkorn

University, Bangkok, Thailand. Oppholdet er lagt til

oktober, varer i overkant av fire uker og inneholder

undervisning og noe feltbesøk. Studentene gis ekstra

lån/stipend i lånekassen for dette oppholdet,

men du må regne med ekstra kostnader til reise,

skolepenger og overnatting (anslås til 22-26000 kroner).

MULIGHETER

Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium,

eller det kan bygges inn i en treårig bachelorgrad i

religion og interkulturell kommunikasjon, som igjen

gir deg mulighet til å gå videre på en mastergrad i

globale studier (2 år).

Gjennom årsstudiet får studenten kunnskap som er

etterspurt i arbeidslivet, både i offentlig og privat

sektor. Årsstudiet tas av mange som tillegg til annen

fagutdannelse.

1 år/ 60 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse eller

dokumentert realkompetanse

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april

Jeg valgte MHS og er svært fornøyd

med både studiemiljøet, fagene og ikke

minst de interessante studieturene.

Kristoffer Mæle Thuestad

12/13


Årsstudium

Kristendom / RLE

(K/RLE)

www.mhs.no/krle

OM STUDIET

*

Årsstudiet K/RLE gir deg en grunnleggende innføring

i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen.

Vi utfordres i møte med ulike kulturer og

religioner. Her får du muligheten til å fordype deg

i den kristne tro og kjennskap til andre religioner.

MULIGHETER

Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium. Årsstudiet

kan også inngå som del av bachelorgraden

i teologi eller bachelorgraden i religion og interkulturell

kommunikasjon. Studiet er relevant for ulike

yrker innen kirke, skole og samfunn forøvrig.

Her får du muligheten til å fordype

deg i den kristne tro og få

kjennskap til andre religioner.

OMFANG

1 år/ 60 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse eller

dokumentert realkompetanse

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april

Jeg tar ett år av gangen men tenker

kanskje å studere teologi. Jeg tar

studiet i kristent ungdomsarbeid ved

siden av årsstudiet, og det synes jeg

er veldig spennende.

Hilde Bø

14/15


Bachelorgrad i religion

og interkulturell kommunikasjon

Jeg trodde før at det bare var preste- og

misjonærutdannelse ved MHS. Selv ville

jeg studere noe med samfunn og kultur.

Via familie og internett fant jeg ut at MHS

hadde det jeg var på jakt etter. Full klaff.

Karina Sanni

(BRIK)

www.mhs.no/brik

OM STUDIET

OMFANG

3 år/ 180 studiepoeng

*

BRIK gir deg mulighet til å få en bred innføring i

samfunnsfag, interkulturell kommunikasjon, kultur,

globalisering, religion eller kristendom. Det er stor

fleksibilitet innenfor BRIK graden, så du kan selv

velge fordypning (major) og omfanget av denne.

Ett eller to av årsstudiene (K/RLE, samfunnsfag

eller IKGS) inngår normalt i graden. Du kan i

tillegg ta mange emner innen fagene kristendomskunnskap,

religionsvitenskap, interkulturell kommunikasjon

og samfunnsfag. Blant annet kan du

velge halvårsstudiene ”Menneskerettigheter og

religion” og ”Kristent ungdomsarbeid”. Graden

bygger på skolens brede kompetanse innen fagområdene

teologi, religionsvitenskap, samfunnsfag

og interkulturell kommunikasjon.

MULIGHETER

Bachelorgraden i religion og interkulturell kommunikasjon

gir grunnlag for opptak til blant annet

mastergrad i globale studier. BRIK tar sikte på å gi

deg yrkeskompetanse i flere ulike sammenhenger.

Med en kristendomsfaglig fordypning kan du få

jobber innen kirke og misjon. En fordypning innen

interkulturell kommunikasjon eller samfunnsfag

har ført flere tidligere studenter inn i arbeid innenfor

det flerkulturelle Norge, mens andre er i internasjonalt

arbeid innen bistand/misjon/næringsliv.

Studiet er relevant for ulike yrker innen kirke,

skole og samfunn forøvrig.

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse

eller dokumentert realkompetanse

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april

Dersom du ønsker å ta deler

av denne graden eller starte

studiet i januar:

Lokalt opptak via egen søknadsweb

(se link på www.mhs.no)

16/17


*

Kristent ungdoms-

arbeid (KUA)

www.mhs.no/kua

*

Hvordan er det å være ung i dag? Hva preger dagens ungdomskultur? Kan kirken møte dagens

ungdom? Kirken trenger gode ungdomsarbeidere som vet hvem ungdommen er og som klarer

å lede ungdom til en bevisst tro og videre på troens vei. Du kan ta halvårsstudiet i Kristent

Ungdomsarbeid ved MHS.

Studiet består av 3 emner hver på 10 studiepoeng.

”UNGDOM OG KULTURFORSTÅELSE”

Emnet gir en innføring i ungdomskultur og forståelse av ungdom

i dag med henblikk på identitetsdannelse, hvordan ungdom

sosialiserer seg og hvordan troen uttrykkes i dagens

ungdomskultur.

”UNGDOM OG FORMIDLING”

Emnet tar utgangspunkt i misjonsoppdraget og ungdomsarbeideren

som misjonær. Det blir fokus på formidling, ungdomsteologi

og nystarting av ungdomsarbeid.

”UNGDOM OG LEDELSE”

Emnet fokuserer på ungdomslederens identitet og trosutvikling.

Det vil bli gitt en innføring i organisasjon og ledelse

med spesiell vekt på ledelse i kristen sammenheng. Andre

viktige tema er visjonært lederskap, medarbeiderskap og

konfliktløsning

Studiet er en del av bachelorgraden i religion og interkulturell

kommunikajson (BRIK), men passer også godt som en etterutdanning

for deg som allerede jobber med ungdom. Undervisningen

er lagt i bolker, slik at den enkelt kan kombineres

med jobb. I tillegg til forelesninger er det ukentlig praksis i

menighet samt praksisgruppesamlinger på MHS. Du som allerede

jobber i menighet, kan velge å ha praksis i egen menighet.

OM STUDIET

OMFANG

1/2 år/ 30 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse

eller dokumentert realkompetanse

SØKNAD

Lokalt opptak via egen søknadsweb

(se link på www.mhs.no)

MULIGHETER

Studiet inngår i bachelorgraden i religion og interkulturell

kommunikasjon (BRIK), som igjen gir mulighet til å ta mastergraden

i globale studier. Gjennom studiet får du kunnskap

som vil være nyttig hvis du tenker å jobbe innen kirke, misjon

eller skole.

18/19


*

Menneskerettigheter

og religion

www.mhs.no/mrr

*

Du kan ta halvårsstudiet ”Menneskerettigheter og religion”

(30 studiepoeng), som er en del av bachelorgraden i religion

og interkulturell kommunikasjon (BRIK). Med utgangspunkt i

forholdet mellom menneskerettigheter og religion behandler

modulen sentrale menneskerettighetsspørsmål med særlig

vekt på religions- og kulturmøter. Det legges vekt på forhold

der religioner kan være med å styrke så vel som å svekke

menneskerettighetene for aktuelle grupper. Sentralt er

spørsmålet om hvordan arbeidet for menneskerettighetene

kan styrkes gjennom et bevisst arbeid med religiøse forhold

som har relevans for menneskerettighetene.

Studiet består av 6 emner som hver er på 5 studiepoeng.

Du kan ta eksamen i hvert enkelt emne eller avlegge samlet

eksamen for hele studiet. Det varierer hvor mange av de seks

emnene som foreleses hvert studieår, men du kan likevel avlegge

eksamen basert på selvstudium.

MULIGHETER

Studiet inngår i bachelorgraden i religion og interkulturell

kommunikasjon, som igjen gir mulighet til å ta mastergraden

i globale studier. Gjennom studiet får du kunnskap som

vil være nyttig ikke minst i internasjonal sammenheng, for

eksempel innen misjon og bistand. Kunnskapen vil også være

nyttig i skolesammenheng.

OM STUDIET

OMFANG

1/2 år/ 30 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse eller

dokumentert realkompetanse

SØKNAD

Lokalt opptak via egen søknadsweb

(se link på www.mhs.no)

EMNER

Religionenes forhold til menneskerettighetene

(5 studiepoeng).

Religiøse rettigheter og toleranse

(5 studiepoeng)

Menneskerettigheter i konflikter og

fredsarbeid (5 studiepoeng)

Menneskerettigheter i etisk

perspektiv (5 studiepoeng)

*

Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til alle mennesker. Om Bibelen ikke oversettes til folkeslagenes

språk vil den forbli fremmed og utilgjengelig, og det kan lett oppstå misforståelser i formidlingen

av evangeliet. Mer enn 2500 språk i verden i dag har fortsatt ingen del av Bibelen oversatt.

Initiativet som er tatt om utdanning i bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen gjør det mulig for

ungdom i vårt land å ta første skrittet på veien til å gi andre det som vi selv har

– Bibelen på hjertespråket.

Sigmund Evensen, daglig leder av Wycliffe Bibeloversettere i Norge

Bachelorstudiet i

bibeloversettelse

OM STUDIET

OMFANG

3 år/ 180 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse

eller dokumentert realkompetanse

www.mhs.no/bibeloversetter

*

Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom MHS og Canada

Institute of Linguistics (CanIL) ved Trinity Western University

(TWU), Canada. Bibeloversettelsesstudiet er en retning

innen bachelorgrad i religion og interkulturell kommunikasjon

(BRIK). Du starter studiet med årsstudiet i K/RLE.

Så følger du et sommersemester og høstsemester med

fokus på lingvistikk ved CanIL ved TWU. Våren andre året

er du tilbake til MHS og greskstudier. Siste høst har du

mer bibelvitenskap og teori om bibeloversettelse. Du har

mulighet for jevnlige veiledningsmøter med faglærer innen

bibeloversettelse. Du må bestå en engelsktest før oppholdet

i Canada.

Menneskerettigheter og utvikling

(5 studiepoeng)

Misjon og menneskerettigheter i

Afrika (5 studiepoeng)

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april (søk på BRIK

graden)

MULIGHETER

Bachelorgraden i bibeloversettelse gir deg grunnlag for

opptak til mastergrad i globale studier eller evt. mastergrad

i bibeloversettelse ved CanIL. Studiet tar sikte på å gi

yrkeskompetanse for deg som ser for deg tjeneste i bibeloversettelse

i internasjonal sammenheng. Med den kristendoms-

/ RLE - faglige fordypningen er det også mulig for

deg med jobb innen kirke, misjon, eller skole.

20/21


Mastergrad i

globale studier

(MGS)

www.mhs.no/mgs

OM STUDIET

OMFANG

2 år/ 120 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Bachelorgrad med fordypning

i ett av fagene: kristendomskunnskap,

religionsvitenskap,

interkulturell kommunikasjon

eller samfunnsfag.

Snittkarakteren i fordypningen/

majoren må være ”C” eller bedre.

*

MGS vil gi deg kompetanse, bevissthet, innsikt og

redskaper som er viktige i møte med en sammensatt

kulturell virkelighet i Norge og utlandet. Du velger

selv en av tre ulike spesialiseringer: kristendomskunnskap,

religionsvitenskap eller kultur og interkulturell

kommunikasjon. All undervisning vil foregå

på engelsk.

I gradens tredje semester forbereder du deg på

mastergradsoppgaven. Da kan du velge feltarbeid

(i Norge eller utlandet), tekststudier eller opphold

ved en (utenlands) utdanningsinstitusjon. Alt dette

skjer i tett kontakt med høgskolens dyktige fagfolk

innen den spesialisering du har valgt. I fjerde og

siste semester skriver du mastergradsoppgaven.

MULIGHETER

Studiet tar sikte på å gi yrkeskompetanse i flere

ulike sammenhenger. Med en kristendomsfaglig

fordypning er det mange som vil jobbe innen kirke

og misjon. En fordypning innen interkulturell kommunikasjon

kan føre studenter inn i arbeid innenfor

det flerkulturelle Norge, mens andre velger internasjonalt

arbeid innen bistand/misjon/næringsliv.

Studiet vil også kunne gi mulighet til jobb i skolen.

SØKNAD

Lokalt opptak via egen søknadsweb

(se link www.mhs.no).

Frist er 15/5 (opptak august) og

15/12 (dersom opptak i januar)

Studiene ved MHS har vært veldig nyttige.

I jobben min møter jeg hver dag

mennesker fra ulike steder i verden.

Jeg tok bachelorgrad og mastergrad

ved MHS. Jeg føler min bakgrunn har

hjulpet meg masse i denne jobben.

Øzlem Anli, førstekonsulent i Rogaland Politidistrikt.

22/23


Teologistudiene ved MHS,

– bachelorgrad, mastergrad og

Candidatus/candidata Theologiae (Cand. Theol.)

*

(TEOL)

www.mhs.no/teologi

Har du en ”prest i magen”? Er du interessert i

teologi? Da er teologistudiet ved MHS noe for deg.

Fra høsten 2011 framstår teologistudiet hos oss i ny

drakt. Vi ønsker å utdanne teologer og prester som

er i stand til å anvende den teologiske kunnskapen

på en måte som er relevant for menneskene de

møter. Vi ønsker å utdanne prester som kan formidle

troen i ulike sammenhenger, lede menighetsarbeid,

plante nye og utvikle menigheter i og utenfor Norge.

MHS skal være et studiested hvor studentene får

mulighet til å arbeide med sin personlige utvikling

under veiledning, slik at de kan bli utrustet til et

åndelig lederskap.

Teologistudiet består av 3 hoveddeler som bygger

på hverandre. Det er mulig å ta en eller flere av disse

delene:

1. Bachelorgraden i teologi er et treårig studieprogram

som tas over 3,5 år. Etter den nye studiemodellen

vår, inkluderes et halvt år praktisk teologi

som fordeles over alle de tre årene i denne graden.

Bachelor-studiet gir deg inngående kjennskap til Bibelen, kirkens

lære, kirkens tro og historie. K/RLE årsstudium er første året av

teologistudiet.

2. Mastergrad i teologi (2 år) bygger på bachelorgraden i teologi,

og den har et globalt preg. Her gis du mulighet til å spesialisere

deg innfor de fagområdene som oppleves som mest interessante.

Her vil du også møte studenter fra flere verdensdeler. Mye

av undervisningen er på engelsk, men du kan bruke norsk i alle

typer innleveringer, eksamener etc.

3. Praktisk teologsk seminar (1 år). Første semester er integrert

i bachelorstudiet (ISPT). Det betyr at du etter endt mastergrad i

teologi har et halvt år igjen med praktisk teologi (ASPT).

MULIGHETER

Cand theol. leder frem til ordinasjon som prest i Den norske kirke.

De fleste som tar cand theol graden blir prester, men du har som

teolog også flere andre yrkesmuligheter; kateket/trosopplæring,

misjonærtjeneste, lærer/lektorstillinger. Dette er et spennende

studium som åpner for mange muligheter, enten en tar deler av eller

hele studiet.

OM STUDIET

OMFANG

Bachelorgrad i teologi:

3 år/ 180 studiepoeng

Mastergrad i teologi:

2 år/120 studiepoeng

Praktisk teologisk seminar:

1 år/60 studiepoeng (ISPT og ASPT)

Profesjonsstudiet i teologi:

6 år/360 studiepoeng

OPPTAKSKRAV

Bachelorgrad/profesjonstudiet:

Generell studiekompetanse eller

dokumentert realkompetanse

Mastergrad:

Bachelorgrad i teologi, der gresk

og hebraisk språk inngår

SØKNAD

www.samordnaopptak.no

innen 15. april (bachelorgrad og

profesjonsstudiet).

Mastergraden og praktiukum har

lokalt opptak via egen søknadsweb

(www.mhs.no). Frist er 1. april og

1. oktober (opptak ISPT/ASPT)

Jeg hadde lyst til å studere videre i

Stavanger, og det har vært bra. MHS

har gode forelesere. Jeg har lyst å jobbe

med og i en menighet.

Johannes Vålandsmyr

24/25


VALGETS

KVALER

Du står på terskelen til noe nytt og spennende der mulighetene er mange.

Noen har planene klare, mens andre er usikre.

SØKNADS-

PROSEDYRER

Studier ved MHS er en god investering. Her kan du utvikle

deg gjennom faglig gode og spennende studier, og her har

du muligheten til å være en del av et internasjonalt miljø i

et globalt knutepunkt. Hos oss får du en kompetanse som

fremtidige arbeidsgivere ønsker. Du kan studere på heltid

eller deltid. Har du fag fra før, er det muligheter for at du

kan få dem innpasset i en grad hos oss. Du kan også velge

å ta deler av studiene i utlandet. Ta kontakt med oss, så

hjelper vi deg.

Vanlige spørsmål:

Får jeg lån og stipend fra Lånekassen

når jeg studerer ved MHS?

Ja, alle studiene våre er offentlig godkjente. Lånekassen gir

lån og stipend til alle studieprogrammene våre. Du finner all

den informasjon du trenger på www.lanekassen.no. Her kan

du også søke om stipend og lån.

Hva trenger jeg for å være kvalifisert?

Til grunnutdanningen må du ha generell studiekompetanse

fra videregående skole. Er du 25 år eller eldre og ikke har

generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av

realkompetanse.

Mer informasjon om opptakskrav på www.samordnaopptak.no

Søker du direkte på et masterprogram, er det egne opptakskrav.

Se det enkelte studiet.

Hvordan søker jeg?

Til de fleste studiene søker du på www.samordnaoppptak.no

Søknadsfrist er 15. april.

For noen studier søker du direkte til MHS. Da må du bruke

søknadsweb som du finner link til på hjemmesida vår

www.mhs.no. Se det enkelte studiet.

Hvor mye koster det å studere ved MHS?

Studieavgiften er kr 2000 pr semester. Da er også avgift

til studentsamskipnaden i Stavanger inkludert, og du får

tilgang til alle samskipnadens tilbud innen velferd, kultur

og fritid.

Hvor kan jeg bo?

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har rimelige boliger

til studenter i Stavanger.

Se mer info om SiS bolig på www.sis.no.

Det finnes også et stort privat utleiemarked i Stavanger.

Noen velger å bo i bofellesskap. Dette kan være et billigere

alternativ og er også en fin måte å bli kjent med andre

studenter.

Hvor ligger MHS?

Skolen har adresse Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger. Vi

ligger i gåavstand til Stavanger sentrum, ca 10-15 min. Det

er god bussforbindelse med stoppested like utenfor skolen.

Hvis jeg har spørsmål eller ønske flere opplysninger om

studiene, hvem skal jeg henvende meg til?

Du kan få hjelp av våre studieveiledere.

Kontakt:

Rune Skagestad – rådgiver

tlf: 51 51 62 86 e-post: rune.skagestad@mhs.no

Sissel Gjøvikli – studiekonsulent

tlf: 51 51 62 33 e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Se også skolens hjemmeside www.mhs.no

og følg oss på facebook!

Søknad utfylles elektronisk på

Samorda Opptak www.samordnaopptak.no

søknadsfrist 15. april for følgende studier:

• Årsstudium i K/RLE (SO-kode 256 196)

• Bachelor i teologi (SO-kode 256 480)

• Presteutdanning / teologi 6 år (SO-kode 256 771)

• Årsstudium i interkulturell kommunikasjon

og globalt samarbeid (SO kode 256 418)

• Årsstudium i samfunnsfag (SO kode 256 680)

• Bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon (SO-kode 256 482)

Lokal søknaden om opptak via høgskolens egen

søknadsweb www.mhs.no for følgende studier:

• Kristent ungdomsarbeid

• Master i globale studier

• Master i teologi

• Praktisk teologi

• Examen Philosophicum / Examen Facultatum

• Kveldsstudier

Attestert dokumentasjon på

studiekompetanse sendes MHS.

Misjonshøgskolen

Misjonsmarka 12

4024 Stavanger.

Telefon 51 51 62 10,

e-post: post@mhs.no

For alle studier: Kontakt MHS for

eventuelle restplasser

26/27

More magazines by this user
Similar magazines