Last ned studiebrosjyre for logistikk - Høgskolen i Molde

himolde.no

Last ned studiebrosjyre for logistikk - Høgskolen i Molde

Landets ledende logistikk

høgskole

Logistikk 2013/2014

Se film om studiet

Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier

fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger

gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima- og miljøutfordringer.

www.HiMolde.no


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Bachelor

Logistikk og Supply Chain

Management 3 år

Fakta:

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Studiekode: 211 292

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Grad: Bachelorgrad

Søknad:

Samordna opptak

Høye transport- og råvarekostnader kombinert

med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter

må tenke annerledes for å hevde seg i

konkurransen med internasjonalt næringsliv.

Satsing på gode logistikkløsinger er en av

de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes

konkurranseevne.

Analyser av norsk næringsliv tyder på at norske bedrifter

har høye logistikkostnader sammenlignet med

konkurrerende land. Dette skyldes delvis at vi har lang

vei til råvare- og sluttkundemarkedene. Avstandene

fører til høye transportkostnader, derfor er det mye å

hente i form av effektivisering av verdikjedene.

Studiet kvalifiserer for jobber innen:

• Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM)

• Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på

kundeordrer eller salgsprognoser

• Lagerstyring

• Befraktning

• Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog etc

Hvorfor Høgskolen i Molde?

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i

logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du

vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet

i logistikk.

Studiets innhold

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse

innen Supply Chain Management, i tillegg

til generell innsikt innen økonomi og administrasjon.

Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av

studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en

av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner, utplassering

i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et

bredt spekter av valgfag hos oss.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak

til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i

logistikk. himolde.no/doctor

Mer informasjon

Se film og mer info: himolde.no/logistikk

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

Jobbmuligheter

Logistikkutdanningen ved HiMolde gjør deg svært

attraktiv på jobbmarkedet. Behovet for ledere med

logistikkompetanse er raskt voksende, og våre

studenter er etterspurt både i små og mellomstore

bedrifter og i store internasjonale konsern.

Karrieredagen og mange bedriftspresentasjoner

gir studentene ved HiMolde unik kontakt med

framtidige arbeidsgivere.

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«HiMolde er den

eneste skolen i

landet med dette unike

logistikkstudiet.

Det er et spennende studie

som er basert på hvordan

bedriftene jobber i dag.

Jeg er også et friluftsmenneske,

og liker at alt er

såpass nært. Det er også mer

sosialt på en mindre skole.

«

Tanya Drangevåg Sangolt

Logistikkstudent

HiMolde

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«Logistikk er et fagfelt som

blir mer og mer ansett som viktig i

næringslivet. Bachelor i internasjonal

logistikk gir en grundig innsikt i

økonomi, logistikk og markedsføring

med et internasjonalt fokus. Studiet

har gitt meg breddekunnskap til å

forstå og takle utfordringer i

næringslivet, og er en god basis

for videre studier innen mange ulike

fagfelt.

«

Ruth Vagle

Masterstudent

HiMolde

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Internasjonal logistikk 3 år (Ålesund)

Bachelor

Norske eksportbedrifter har i utgangspunktet

et handikap ved at vegen til markedene

er lang. På det europeiske markedet skal

våre bedrifter konkurrere med bedrifter som

kanskje bare ligger en times biltur unna sin

kunde. En produsent hjemmehørende i Norge

må levere den samme varen, med samme

presisjon, uten noe tillegg i pris. Utfordringen

ligger i å være best på logistikk!

Studiet retter seg mot kompetansebehovene innen

den eksportrettede industrien. Hovedfokuset i studiet

er internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet

til utgående logistikk, med vekt på bransjer som

fiskeri, oppdrett og møbel. Studiet egner seg også for

arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer

og næringer.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til jobber innen:

• Innkjøps- og forsyningsledelse

• Salgs- og markedsføringsaktiviteter

• Logistikkfunksjoner knyttet til transport

og produksjon

Studiested Ålesund

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolen i Ålesund.

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i

logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du

vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet

i logistikk.

Studiets innhold

Studietilbudet vil inneholde innslag fra logistikk og

supply chain management, internasjonal økonomi,

transport, finansiering, valuta og EU/EØS-relaterte

problemstillinger. Bachelorstudiet i internasjonal

logistikk er lagt til Ålesund, siden denne regionen

representerer et viktig tyngdepunkt i norsk eksportrettet

næringsliv.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak

til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i

logistikk. himolde.no/doctor

Mer informasjon

Se film og mer info: himolde.no/logistikk

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

Fakta:

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Studiekode: 211 432

Studiested: Ålesund

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Grad: Bachelorgrad

Søknad:

Samordna opptak

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Bachelor

Petroleumslogistikk 3 år (Kristiansund)

Fakta:

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Studiekode: 211 866

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Grad: Bachelorgrad

Søknad:

Samordna opptak

Utvinningen av olje og gass er i dag spredt

langs hele norskekysten. Det er store kostnader

knyttet til drift på sokkelen. Logistikk er et

viktig satsingsområde for å utnytte ressursene

på en best mulig måte.

Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de kompetansebehovene

som Olje- og gassnæringen har.

Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase

vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakt

med sentrale offshore- og logistikkbedrifter.

Hvorfor Høgskolen i Molde?

HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i

logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du

vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet

i logistikk.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du

kunne jobbe med følgende:

• Større logistikkoperasjoner forbundet med olje

og gass

• Forhandling og innkjøp av varer og tjenester

• Utvikling av leverandørkjeder

• Planlegging og gjennomføring av vedlikehold

• Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester

• Offentlig forvaltning knyttet til logistikk

• Helse, miljø og sikkerhet

Studiested Kristiansund

Studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund, siden

det er en viktig lokasjon med hensyn til basefunksjoner

og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet.

Aktiviteten i Nordsjøen flyttes stadig lenger nordover,

og med utbygging og drift av felt som Draugen,

Ormen Lange og Kristin, har Kristiansund forsterket sin

stilling som baseby.

Se også Høgskolesenteret i Kristiansunds egne

nettsider på hiksu.no

Studiets innhold

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra

logistikk og Supply Chain Management, økonomi og

administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og

gassteknologi og HMS.

Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av

studiets andre år kan du, som alternativ til fag på

skolen, velge ett semester ved en av våre utenlandske

samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak

til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i

logistikk. himolde.no/doctor

Mer informasjon

Se film og mer info: himolde.no/logistikk

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«

Jeg valgte petroleumslogistikk

fordi jeg var

interessert i olje og gass,

og syntes at logistikk hørtes

spennende ut. Jeg liker godt

at studiet er en kombinasjon

av disse to.

Etter studiet ønsker jeg å jobbe

noen år før jeg kanskje vil

studere videre til master .

Sindre Møller

Petroleumslogistikkstudent

HiMolde

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«I wanted to study

at Molde University

College, because it is one

of the leading institutions in

Scandinavia within the field

of logistics and also has a

very good reputation.

Silja Berit Dreyer

Former student

MSc in Logistics

HiMolde

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

MSc in Logistics 2 yearS programme

Master

Molde University College - Specialized University

in Logistics (HiMolde) is a leading provider

of logistics education in Norway, with programmes

at BSc, MSc and PhD level.

HiMolde offers a 2 years international MSc

programme in Logistics open for Norwegian

students, international students with Individual

Funding, a limited number of students under

the Quota Scheme recruited from our collaborating

institutions in Africa and Asia and

Russian, and Belarusian students under the

Eurasia Scholarship Scheme.

Logistics deals with the organization of the flow of

products, services and information from raw materials

to the end user, and is therefore built on a broad

specter of disciplines, such as economics, information/communication

technology, business administration,

organization and management, besides quantitative

techniques based on mathematics, operations

research and statistics.

Content

There are two specializations within the MSc

programme in Logistics:

1. Operation Management: emphasizes the operational

challenges in production, transportation, inventory

and distribution, and the quantitative methods

used in managing and optimizing logistics operations

and processes.

2. Supply Chain Management - aims at giving the

students knowledge and understanding of strategic

and managerial processes within firms, and emphasizes

the problems and solutions associated with the

management of logistics activities and interorganizational

issues, like industrial organization, purchasing

and supply management.

Competence

The Master´s degree will qualify for positions in the

private and public sector, in a broad range of employment

areas in Norway as well as abroad. Job opportunities

for graduates with an education in logistics

are very good.

The Master’s degree will also qualify for the PhD

programme in logistics at Molde University College, as

well as other programmes nationally and internationally.

The Master of Science programme is taught in English.

This means that all instructions, textbooks and handouts

are in English. The students must also submit

essays and other written work in English.

More information:

himolde.studiehandbok.no/eng

Facts:

Study duration:

2 years

ECTS credits: 120

Admission requirements:

Bachelor´s

degree or equivalent,

within relevant

academic disciplines.

For English language

requirements see

himolde.no

Degree:

MSc in Logistics

Send application to:

Molde Univ. College

Language: English

Application deadlines:

1 February 2013

for applicants with

international education

15 April 2013

for applicants with

Norwegian educational

background, who are

Norwegian citizens or

who have a permanent

residence permit in

Norway.

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Master

MSC in Event MANAGEMENT

2 yearS programme (Admission 2014)

Facts:

Study duration:

2 years

ECTS credits: 120

Admission requirements:

Bachelor´s

degree or equivalent,

within relevant

academic disciplines.

For English language

requirements see

himolde.no

Degree:

MSc in Event Management

Language: English

Application deadlines:

1 February 2014

for applicants with international

education

15 April 2014

for applicants with

Norwegian educational

background, who

are Norwegian citizens

or who have a

permanent residence

permit in Norway.

Like our international MSc programme in Logistics,

the MSc programme in Event Management focuses

on logistics, but with a greater emphasis on Event

Management and Event Logistics.

The programme will qualify the graduates for a

large range of management positions within events,

sports, culture, organisation of tourism and businesses.

Graduates will learn how to manage and/or

participate in planning and organisation of complex

events, obtain knowledge of the particular logistics

and economical aspects related to events, understand

the effect larger events can have on promoting tourism,

obtain a broad knowledge of event technology

and the equipments and infrastructure required for

arranging events, and gain experience and practice

from a number of European arrangements, including

both cultural and sports events.

Content

The MSc programme in Event Management includes

courses of totally 90 ECTS credits held during the 3 first

semesters, and a MSc thesis of 30 ECTS credits in the

fourth and final semester.

The study plan includes courses like:

• Event Logistics

• Event Economics

• Event Organisation

• Event Tourism

• Applied Event Management

Lectures, supervision of master’s theses and the arrangements

of organized visits in Norway and other

parts of Europe, will be given by a group/network

of Professors and Accociate Professors from both

HiMolde and other higher educational institutions in

Norway and in Europe, including staff members from

the Norwegian School of Economics and Business

Administration (NHH) in Bergen and Trondheim Business

School (TØH) in Trondheim, and 15 professors

from many European institutions in England, Germany,

France and other European countries.

Graduates from the MSc programme in Event Management

fulfil the academic requirements to later

apply for admission to the 3 years PhD programme

in Logistics at HiMolde. It also qualifies the graduates

to apply for admission to other relevant PhD programmes

outside Norway.

More information:

himolde.no/evm

himolde.studiehandbok.no/eng

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«

This study programme

is unique in Europe.

There are many great and

experienced professors from all

over Europe involved in this study

programme. The classes are

small and there is very informal

contact with the professors. This

makes the study environment

really good.

Molde also has a lot of possibilities

for outdoor sports.

Paulien den Braven

MSc student in

Event Management

HiMolde

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Erfaringsbasert masterstudium

i logistikk 3 år deltid

Master

Studiet dekker hovedelementene i MSc in

Logistics. Forskjellen er at en del metodefag

og fordypningsemner ikke er inkludert i den

erfaringsbaserte masteren. All undervisning

foregår på engelsk. Masteroppgaven kan

skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det

er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en

problemstilling på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot personer som er i

arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og

organisasjoner hvor logistikk er en sentral

problemstilling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal kandidaten

• Ha god oversikt over teori og sentrale

forskningsområder i logistikk.

• Kunne anvende og kombinere ulike teorier

for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.

• Kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering

av verdikjeden innenfor virksomhetens

strategiske mål.

• Kunne delta i forskningsprosjekter for å

framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

Videre studier/utenlandsopphold

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode

og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD

studier i Norge og utlandet.

Mer informasjon: himolde.no/logistikk

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

Fakta:

Studielengde:

3 år deltid

Studiepoeng: 90

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad

eller tilsvarende

høgskole/universitetsutdanning

av minst 3 års

varighet innen logistikk,

økonomi-administrasjon,

informatikk

eller lignende, samt

minimum 2 års relevant

yrkeserfaring.

Søknadsfrist:

15 april 2013

Søknad til:

Høgskolen i Molde

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

«Den faglige

veiledningen under doktorgradsstudiet

var unik i sin

kombinasjon av høy internasjonal

kompetanse og

fleksibilitet.

Hajnalka Vaagen

PhD in Logistics

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

PhD i Logistikk

Philosophiae Doctor (PhD)

Høgskolen i Molde gir organisert forskerutdanning

i logistikk gjennom PhDstudiet.

Utdanningen fører fram til

graden Philosophiae Doctor.

PhD-utdanningen er et fulltidsstudium på tre år,

hvorav arbeidet med avhandlingen tar to år. En

blir knyttet til høgskolen som stipendiater i tre

til fire år. Stipendiatene blir på denne måten en

viktig del av høgskolens forskningsmiljø.

Noen PhD-studenter arbeider med rene teoretiske

oppgaver, mens andre har oppgaver som

er knyttet til anvendelser i bedrifter eller offentlig

sektor. Noen studenter arbeider også med rene

empiriske problemstillinger uten direkte bedriftstilknytning.

Å ha et PhD program innebærer et betydelig

internasjonalt samarbeid. Høgskolen har derfor

flere av verdens ledende forskere i logistikk og

transportøkonomi ansatt i deltidsstillinger, hvor

de deltar i undervisning og forskning. Høgskolen

arrangerer også jevnlig internasjonale konferanser

og seminarer/workshops.

PhD studenter er finansiert på flere ulike måter.

Noen er tilsatt som stipendiater. Noen studenter

har også finansiering gjennom sin arbeidsgiver

eller andre eksterne kilder. Studenter fra

utviklingsland og Russland kan oppnå finansiering

gjennom kvoteordningen. Studenter fra

Hviterussland kan finansierers under Eurasia

stipendprogrammet.

Mer informasjon på himolde.no/doctor

Oversikt over uteksaminerte doktorander

Forfatter Tittel År

Lanquepin, Guillaume Algorithms for dynamic pricing and lot sizing 2012 2012

Qin, Feifei Essays on efficient operational strategy of urban rail transit 2012

Ola Bø

Aspects of product tracking systems in the supply network for

caught seafood 2012

Qian, Fubin

Passenger risk minimization in helicopter transportation

for the offshore petroleum industry 2012

Xu, Yue

Competition and cooperation: A game theoretic analysis

on the development of Norwegian continental shelf 2010

Shyshou, Aliaksandr Vessel planning in offshore oil and gas operations 2010

Thapalia, Biju K. Stochastic single-commodity network design 2010

Bakhrankova, Krystsina Production planning in continuous process industries:

theoretical and optimization issues 2010

Bhatta, Bharat P. Discrete choice analysis with emphasis on problems of

network-based level of service attributes in travel

demand modeling 2009

Burki, Umar

Cross cultural effects on the relational governance of

buyer-supplier relationships: An empirical study of the

textile exporting firms of Pakistan 2009

Vaagen, Hajnalka Assortment planning under uncertainty 2009

Saeed, Naima

Competition and cooperation among container terminals

in Pakistan: With emphasis on game theoretical analysis 2009

Tysseland, Bernt E. System supportability and life cycle cost based decisions 2008

Aas, Bjørnar Upstream logistics in offshore petroleum production 2008

Mwakibinga, Frederick

Asumile

Public sector procurement in Tanzania: An analysis of

rule compliance antecedents 2008

Oppen, Johan Models and solutions for rich transportation problems 2008

Sandvik, Ole Holte Essays on buyer-seller relationships and risk in supply

chain management 2008

Hvattum, Lars Magnus Heuristics for stochastic vehicle and inventory

routing problems 2007

Hannås, Gøril

Vertical electronic coordination and specific IT investments

in business-to-business relationships 2007

Hoff, Arild Heuristics for rich vehicle routing problems 2006

Lium, Arnt-Gunnar Stochastic service network design 2006

Helgheim, Berit Irene Production processes in health care 2006

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Logistikk 2013/2014

Søk studieplass ved HiMolde

Årsstudier og bachelorstudier:

I denne brosjyren finner du alle våre bachelor- og årsstudier. Disse skal du søke på gjennom Samordna opptak (SO).

Det gjør du ved å logge deg inn på www.samordnaopptak.no og sende inn nettsøknad.

Studiekoder finner du på SOs nettsider, på www.himolde.no eller i denne brosjyren.

Søknadsfristen er 15. april!

Gjelder også for dem med reservert studieplass fra i fjor.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med

• Dokumenterte grunner for spesiell vurdering

• Dokumenterte grunner for tidlig opptak

• Videregående utdanning fra land utenfor Norden

• Rudolf Steinerskole

• IB (International Baccalaureate)

• Realkompetanse

Videreutdanning og Masterstudier:

I denne brosjyren finner du også alle våre master- og videreutdanninger som har lokalt opptak.

På www.himolde.no/opptak kan du laste ned egne søknadsskjema.

Søknadsfristene varierer. Se derfor under det enkelte studium hvilken søknadsfrist som gjelder.

Kontaktinformasjon:

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Postboks 2110, 6402 MOLDE

www.himolde.no

E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/logistikk

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00

More magazines by this user
Similar magazines