Brosjyre 2013/2014 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Brosjyre 2013/2014 - Drammen kommune

DRAMMEN KULTURSKOLE 20132014

Musikk | Teater | Dans | Visuell kunst | Andre tilbud

Påmeldingsfrist 15. mai


Velkommen til

Drammen kulturskole!

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Drammen kulturskole tilbyr undervisning innenfor

et bredt spekter av kulturuttrykk. Hovedfagene

er musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus,

skapende skriving, animasjon og Kul Mat.

Tilbudet i Kulturskolen er under utvikling. Kulturskolen

ønsker stadig å nå ut til nye målgrupper,

øke elevtallet og forbedre eksisterende tilbud.

For tiden jobbes det blant annet med utviklingsprosjektene

Kulturskole for FLERE og Kulturstasjonen.

Prosjektene foregår i grunnskolen/SFO og

skal bygge broer gjennom kunst og kultur, samt

styrke elevenes kulturelle forståelse og innsikt i

estetiske fagområder.

Tverrfaglig arbeid og talentprogram for unge

musikere er også satsingsområder.

Det er et klart ønske at Kulturskolens tilbud er

tilgjengelig for alle, derfor har Bystyret innført

søskenmoderasjons- og friplassordninger.

Kulturskolen ønsker å gi elevene opplevelser og

glede gjennom mestring innenfor ulike kulturuttrykk.

Jeg ønsker velkommen til Kulturskolens varierte

tilbud!

Tore Opdal Hansen

ordfører

Visjon – Kulturskole for alle!

3


Musikk

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

MUSIKKINSTRUMENT OG SANG

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på. Undervisningen

foregår som enkelt-/gruppeundervisning

etter hva som vurderes som den beste løsningen

faglig og pedagogisk.

Strengeinstrumenter

Fiolin, bratsj, cello, kontrabass, gitar, el.-gitar,

el.-bass

Tangentinstrumenter

Piano/klaver, keyboard

Sang

Enkelt-/gruppeundervisning

Treblåsinstrumenter

Fløyte/tverrfløyte, blokkfløyte, klarinett, saxofon

Messinginstrumenter

Trompet, kornett, flygelhorn, tenorhorn, baryton/

euphonium, trombone, waldhorn, althorn, tuba

Klassisk indisk musikk

Sitar, tablas, harmonium, fiolin

Saz

Tyrkisk instrument

4


www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Slagverkinstrumenter

Elevene på slagverk får undervisning i både rytmisk

slagverk (eks. trommesett og djember) og klassisk

slagverk (eks. marimba, xylofon og pauker).

Undervisningen foregår som enkeltundervisning eller i

ensembler. Elevene vil delta på flere konserter i løpet

av året og i den forbindelse kan noe av forberedelsen

bli lagt til helger.

MUSIKKTILBUD I FASTE GRUPPER

Musikklekegrupper (2–5 år, deles inn etter alder)

Fantasi, lek og improvisasjon står sentralt.

Vi jobber med musikk gjennom sangaktiviteter,

bevegelse, lytting, trommespill, rytmeinstrumener

m.m. Mandager kl. 16.15–17.00 (2–3 år) og

kl. 17.15–18.00 (4–5 år).

Begynnerundervisning i musikk

(6–7 år, deles inn etter alder)

En fin introduksjon til videre musikkundervisning

for de yngste elevene. Musikklekeaktiviteter, rytmeinstrumenter,

blokkfløytespill og enkel notelære.

Tirsdager kl. 15.00–15.45 og kl. 16.00–16.45.

Tverrfløyteundervisning i gruppe

(6–7 år)

Har du lyst til å spille tverrfløyte? Undervisningen

inkluderer både lek og læring, og vil på en god og

kreativ måte forberede barna på fremtidig tverrfløyteundervisning.

Mandager kl. 15.00–15.45 og onsdager kl. 15.00–15.45.

Slagverkopplæring i gruppe (6–7 år)

Har du rytme i kroppen eller en slagverker i magen?

Disse gruppene er for de yngste elevene.

Vi blir kjent med rytmeinstrumenter, pulstrening

og samspill. 30 minutters undervisning pr. gruppe.

Mandager kl. 15.00–15.30 og kl. 15.30–16.00.

Pop-fabrikken! (fra 10 år)

Bandundervisning hvor besetningen er vokal,

keyboard, el.-gitar, el.-bass og trommer.

Undervisningen foregår i bandsetting og elevene

trenger ikke å ha spilt tidligere. Dette tilbudet er

et samarbeid mellom Kulturskolen og G60.

Tirsdager mellom kl. 16.00 og 20.30 (nærmere

klokkeslett avklares senere).

5


Musikk

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Storband (for alle)

Storbandet er for barn og unge med interesse for

rytmisk musikk. Eleven bør ha noen forkunnskaper

på sitt instrument. Hovedinstrumenter: saxofon,

trompet/kornett, trombone, klaver, bass, gitar og

trommesett. Andre instrumenter kan også være aktuelle.

Fredager kl. 15.00–17.00 (trolig annenhver uke).

Hørelære og musikkteori (fra 10 år)

Ønsker du fordypning innen musikkopplæringen?

Undervisningen gir elevene en helhetlig musikkforståelse

og tilbudet er ment som et supplement

til instrumental- og sangopplæring.

Torsdager kl. 15.30–16.30.

Talentprogram i musikk

Kulturskolen har et eget program for unge

talentfulle elever på musikkinstrumenter og sang.

Det gjennomføres prøvespill i slutten av mai. Ta

kontakt med Kulturskolen for mer informasjon.

Musikkopplæring for barn og

unge med spesielle behov

Kulturskolen tilbyr enkelt- og gruppeundervisning

for barn og unge med spesielle behov.

Musikklekegruppe (4–7 år): Tilbudet legges

særlig til rette for å gi barna gode opplevelser

med sang, bevegelse og musikkinstrumenter.

Mandager kl. 15.00–15.45.

Band in the box (7–15 år): Individuell undervisning

og undervisning i grupper for nybegynnere.

Onsdager kl. 15.15–16.15.

Turbobandet (eksisterende gruppe): Individuell

undervisning og undervisning i gruppe for de som har

spilt en stund. Onsdager kl. 16.30–18.00.

Ta kontakt før påmelding til disse tilbudene,

se også nettsidene våre for mer informasjon.

Samspillgrupper

Kulturskolen har flere orkestre for elever på

strykeinstrumenter: aspirantorkester, juniororkester

og kammerorkester. Vi har også tilbud til

elever på andre instrumenter: messingkvintett,

saxofonkvartett, trioer og andre grupper.

6


Utviklingsprosjekter

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

KRUt

Vi er en av 23 norske, svenske og danske

kulturskoler som er med i EU-prosjektet

KRUt 2010–2013. KRUt står for Kulturelt

mangfold, Reell integrasjon, Unge talenter

og digital teknikk i undervisningen. I Drammen

har dette bl.a. resultert i talentprogram for

unge musikere og musikkprosjekt for elever

med spesielle behov på Øren skole.

De unges arena

Vi deltar også i det nasjonale utviklingsprosjektet

De unges arena 2013–2015,

i regi av Norsk kulturskoleråd sammen

med kulturskoler i Buskerud, Telemark og

Vestfold.

Hovedmålet er å styrke kulturskolene som

de unges arena gjennom kvalitativt godt

kunst- og kulturfaglig tilbud. Aldersgruppen

er 13–18 år og fokuset er motivasjon, mestring

og muligheter. I Drammen samarbeider vi

med Den kulturelle skolesekken.

Sara Hegstad Christoffersen (7)

2. trinn på Øren skole

Hva lærer du på Kulturskolen?

Å spille klarinett.

Hva best med Kulturskolen?

Å lære ting.

Hva liker du å høre på?

Vi hører alltid på God morgen Norge

med Knutsen & Ludvigsen i bilen.

Hva liker du å lese?

Gummi-tarzan!

Hva liker du å gjøre i helgene?

Stå på slalom med pappa. Han er

raskere enn meg.

Hva skal du bli når du blir stor?

Dyrlege.

Leonard Taraku (10)

5. trinn på Konnerud skole

Hva lærer du på Kulturskolen?

Saxofon.

Hva best med Kulturskolen?

At den ligger i byen og at det er

flere ting som skjer på samme sted,

f.eks. både animasjon og musikk.

Hvem ser du opp til?

Før var det Michael Jackson, men nå

er det Justin Bieber.

Hva liker du å høre på?

Justin Bieber, Michael Jackson og

gamle sanger.

Hva liker du å lese?

Faktabøker, særlig de om sjakk.

Jeg er sjakkmester i 5. trinn på

Konnerud.

Hva liker du å gjøre i helgene?

Spille basket med pappa og stå på

langrenn.

Hva skal du bli når du blir stor?

Vet ikke helt. Pappa har datajobb,

så kanskje det samme. Hvis ikke 7

skal jeg bli artist.


Teater

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Teater

Teater er formidling og kommunikasjon. Gjennom

dette faget lærer elevene om samarbeid og samspill,

og får mulighet til å utvikle sine skapende evner

og fantasi. Elevene deltar i de ulike teaterfaglige

prosesser og øver på ferdighet og teknikk.

Vi underviser i ulike former for bevegelsesimprovisasjon

og grunnleggende teater-/dramaøvelser.

Stemmetrening, tekst og karakterarbeid er en sentral

del av faget. Vi bruker også teknikker innen maske-,

figur- og objektteater.

Elevene arbeider gjennom året mot ulike forestillinger

og visninger av etyder basert på improvisasjon og

dramatisk tekst, tilpasset alder og nivå.

Nysirkus

(6–16 år, aldersbestemte grupper)

Vi blander tradisjonelle sirkuskunster med teater og

dans. Velger du dette tilbudet vil du få et opplevelsesrikt

og variert tilbud med innblikk i nysirkusets

mangfoldige verden. Du vil lære akrobatikk, sykling

på enhjulssykkel, sjonglering, dansing på stylter og

klovning. I tillegg blir det balansering på line, trapes

og mye kreativ bevegelse.

Tilbudet passer for både nybegynnere og de som har

noe erfaring fra tidligere. Hvert semester avsluttes

med en forestilling som spilles for foresatte og andre

elever ved Kulturskolen.

Torsdager kl. 17.00–18.30 og kl. 18.30–20.00.

For tiden gjennomføres undervisningen i følgende grupper:

Faun (fra 6 år) Mandager kl. 16.00–17.15

Fønix (fra 8 år) Mandager kl. 17.30–18.45

Griff (fra 10 år) Mandager kl. 19.00–20.30

Pegasus (fra 12 år) Tirsdager kl. 17.15–18.45

Sfinx (14–19 år) Tirsdager kl. 19.00–20.30

9


Visuell kunst

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Visuell kunst

Undervisningen gir elevene en variert innføring i

dette spennende fagområdet. I løpet av skoleåret

jobbes det med tegning, maling, skulptur og grafikk.

Innenfor tegning og maling får elevene innføring

i ulike tegne- og maleteknikker og de får prøve seg

på tegning med kull, blyant og pastellkritt, maling

med tempera og akvarell. Skulpturarbeidet fokuserer

på alt fra det å lage skulpturer i trolldeig til store

figurer i papir, lim og hønsenetting.

Innenfor grafikk blir det opplæring i dyptrykk –

etsing, koldnålsradering, monotypi og andre grafiske

teknikker.

Vi forbeholder oss retten til å plassere elever etter alder

i de gruppene som har ledig kapasitet. Dersom eleven

har særlige behov som må tas hensyn til i undervisningen,

ber vi om at Kulturskolen varsles om dette.

For tiden gjennomføres undervisningen slik:

Kurs E (8–10 år) Mandager kl. 15.00–17.00

Kurs F (10–14 år) Mandager kl. 17.30–19.30

Kurs A (10–12 år) Onsdager kl. 15.00–17.00

Kurs B (10–14 år) Onsdager kl. 17.30–19.30

Kurs C (8–10 år) Torsdager kl. 15.00–17.00

Kurs D (fra 12 år) Torsdager kl. 17.30–19.30

Animasjon (10–16 år)

Bli med inn i filmens vidunderlige verden! Lær å

lage to- og tredimensjonale filmer. Vi jobber med

papp, papir, plastelina og LEGO-figurer. Vi lærer å

redigere filmene, legge på lyd og andre effekter.

Vi skal lage korte historier, som kanskje blir

morsomme, rare, triste eller absurde. I filmens

verden er det DU som bestemmer!

Onsdager kl. 16.00–17.30.

Kunst og håndverk (8–12 år, med foreldre)

Et nytt kunsttilbud for barn, hvor en av foreldrene

kan bli med på undervisningen. Vi kombinerer teori

og praksis, tar utgangspunkt i kunsthistorien og

lar denne gi grunnlag for kunstproduksjonen.

Det blir innføring i mange teknikker, bl.a. maling,

grafikk, emaljering av smykker, søm, vev m.m.

Tirsdager kl. 17.00–18.30.

11


Dans

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Hip-hop kids

Ønsker du futt og fart? Vi danser hip-hop og øver

koordinasjon og rytme gjennom faste øvelser, som

gjør undervisningen forutsigbar for barna. Gleden

av å bevege seg til musikk er viktig. Klassen

avsluttes hver gang med en dansejam, hvor elevene

kan vise frem sine egne bevegelser.

Gruppe 1 (4–6 år) Tirsdager kl. 16.45–17.30

Gruppe 2 (6–9 år) Tirsdager kl. 17.30–18.15

Ved nok påmeldte starter vi opp en egen gruppe for

9 til 12 år i løpet av høsten.

Barneballett

Ballett danner grunnlag for all scenisk dans og

på barneballett lærer vi grunnleggende posisjoner

og bevegelser med fokus på danseglede. Vi gjør

øvelser ved ballettbarren og på gulvet, i ring og

på rekke. Barna lærer å orientere seg i rommet i

forhold til seg selv og andre.

Gruppe 1 (4–5 år) Torsdager kl. 17.00–17.45

Gruppe 2 (6–8 år) Torsdager kl. 17.45–18.30

Gruppe 3 (9–10 år) Torsdager kl. 18.45–19.30

Jazzdans

I denne klassen trener vi grunnleggende jazzteknikk,

samtidig som vi også har fokus på trinnkombinasjoner.

Elevene skal i løpet av kurset få bedre

kroppsbevissthet, rytmefølelse, holdning, styrke,

smidighet, spenst, koordinasjon og dynamikk.

Gruppe 1 (6–8 år) Tirsdager kl. 18.15–19.00

Gruppe 2 (9–12 år) Tirsdager kl. 19.15–20.15

Gruppe 3 (13–16 år) Torsdager kl. 16.00–17.00

Scenisk produksjon (13 år og oppover)

I denne klassen jobbes det med sceniske

produksjoner. Vi tar for oss forskjellige stilarter

og vil tidvis samarbeide med andre fagområder i

Kulturskolen. Det vil være minst en produksjon

pr. semester. For å delta i dette tilbudet må du

være på et øvet, videregående nivå innen jazz,

klassisk eller moderne dans. Du må også trene

teknikk i tillegg til denne klassen. For mer informasjon,

kontakt Kulturskolen.

Torsdager kl. 19.30–21.00.

13


Prosjekter

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Kulturskole for FLERE er et utviklingsprosjekt

som har som mål å nå ut til nye målgrupper med

Kulturskolens gode tilbud.

Skoleåret 2012–2013 får hele 1. trinn på Fjell skole

undervisning innen ulike estetiske fagområder gjennom

dette prosjektet. Det arbeides med et felles tema:

Møte! –med rom, mennesker og historier.

Undervisningen resulterer i en forestilling i et

sirkustelt på Fjell under Bydelsdagen 2013.

Med Kulturstasjonen ønsker vi å bidra til at de

estetiske fagene kommer sterkere inn i SFO.

Kulturskolen ønsker å utvikle seg til et sterkt

kulturpedagogisk senter og tilbyr derfor en

kursrekke innen ulike estetiske fagområder.

14

Lena Mitina (16)

10. trinn på Kongsberg International

School

Hva lærer du på Kulturskolen?

Animasjon.

Hva best med Kulturskolen?

Det er sosialt og jeg lærer mye.

Hvem ser du opp til?

Oscar Wilde.

Hva liker du å høre på?

Rock, indie og litt pop. Artister som

Muse, Snow Patrol, Coldplay og Metric.

Hva liker du å lese?

Fantasy, science fiction og humor.

Akkurat nå leser jeg The Picture of

Dorian Gray.

Hva liker du å gjøre i helgene?

Paragliding, lese, se film og være

med venner.

Hva skal du bli når du blir stor?

Arkitekt eller film director.

Celina Lystad (6)

1. trinn på Gulskogen skole

Hva lærer du på Kulturskolen?

Å danse hip-hop.

Hva best med Kulturskolen?

Alt sammen!

Hvem ser du opp til?

Mammaen min.

Hva liker du å høre på?

Hip-hop.

Hva liker du å lese?

Donald. Jeg har lest nesten alle

bøkene i bokhylla mi.

Hva liker du å gjøre i helgene?

Spise masse godteri. På søndag vil

jeg i alle fall gå i kirka.

Hva skal du bli når du blir stor?

Vet ikke om jeg skal bli lege eller

danselærer.


Nyheter Andre tilbud

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Musikk fra livets begynnelse (0–1 år)

Syng for barnet ditt! Sang er utviklende for små

barn, ikke minst gjelder dette barnas musiske utvikling.

I babysanggruppen kan du synge sammen med

andre småbarnsforeldre og lære regler, sangleker,

godnattsanger og stellebordssanger.

3 kurs à 8 ganger settes opp i løpet av skoleåret.

Oppstart på høsten, på nyåret og etter påske.

Pris kr 750,-.

Mandager kl. 11.00.

Kul Mat (13–16 år)

Vil du lære å lage mat med råvarer fra ditt nærmiljø?

Tilbudet tar for seg området matkultur og

kokkekunst, og forener håndverk og estetikk. Sunn

mat er godt, og kan i tillegg være pent å se på. Det

blir lagt vekt på lokale mattradisjoner og kortreiste

råvarer.

Pris kr 1.250,- (kurset blir satt opp våren 2014).

Inspirasjonsseminar med GUMBO

(for skolekorpsmusikanter)

Inspirasjon og spilleglede for alle barn og unge som

spiller korpsinstrument!

6.–8. september 2013.

Feriekurs

Lite å finne på i ferien? Kulturskolen arrangerer tre

feriekurs i løpet av skoleåret:

• Sommerferiekurs

• Høstferiekurs

• Vinterferiekurs

Informasjon om det enkelte feriekurset blir lagt ut på

nettsiden.

Skapende skriving (10–16 år)

Å skrive er en fantastisk kanal for kommunikasjon.

Lær å lage tekster i forskjellige sjangere. Det bygger

bro til andre mennesker og åpner en nesten endeløs

vei innover til egne tanker, bilder og fantasi.

Å skrive er en måte å gjøre livet større på!

Tirsdager kl. 16.00–17.30.

15


Tverrfaglig

arbeid

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Drammen kulturskole har tilbud innen mange ulike

fagområder, som gir muligheter til samarbeid og

utvikling. Siden 2009 har Kulturskolen satset på

tverrfaglig arbeid som en del av undervisningen,

og produserer hvert år en større forestilling, med

ulikt fokus når det gjelder fagområder. Skoleåret

2012–2013 lager vi en stor sanseforestilling med

fokus på visuell kunst, med vekt på installasjoner i rom.

Tverrfaglig arbeid skal bidra til å:

• Berike læringsutbyttet for elevene

• Styrke elevenes helhetsforståelse og innsikt i

de estetiske fagområdene

• Gi mulighet til fordypning

• Skape nye undervisningsmetoder

• Bygge fellesskap og identitet for elever og lærere

• Utvikle Kulturskolen mot en enhetlig skole

Aktivitetsdag og

Kulturskolens uke!

20.–26. april

Velkommen til Aktivitetsdag lørdag 20. april på

Union Scene/Kulturskolen

Kl. 12.00 Åpning (Himmelrommet).

Kl. 12.30 og 14.45 Tverrfaglig forestilling.*

Kl. 14.00 Konsert med Vestregionens Ungdomssymfonikere.*

Søndag 21. april

Kl. 12.30 og 14.45 Tverrfaglig forestilling.*

* Billettsalg: Union Scene/www.unionscene.no

Mandag 22. april

Kl. 09.30 og 11.45 Tverrfaglig forestilling

(skoleforestillinger).

Kl. 18.30 Innvielseskonsert av Kulturskolens nye

kultursal i 2. etg.

Mandag 22. april til fredag 26. april - smakebiter:

Hver dag kl. 18.30: Konserter i Kulturskolens nye

kultursal i 2. etg (mandag innvielse, tirsdag klaveraften,

onsdag strykeaften, torsdag messingaften, fredag

talentaften).

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.30: Lunchkonserter

på biblioteket (2. etg.).

Lærerne arrangerer elevaftener hver kveld.

Se nettsidene for fullstendig program.

16


Samarbeidspartnere

Nyheter

i Virksomhet kultur - Drammen kommune

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Foto: Marte Berntsen

DRAMMENSBIBLIOTEKET

Vi tilbyr mange bibliotektjenester og er et samarbeid

mellom Drammen bibliotek, Høgskolebiblioteket i

Buskerud og Fylkesbiblioteket i Buskerud. Drammen

bibliotek har også en filial i Fjell bydelshus.

I tillegg til bøker har vi filmer, lydbøker, dataspill og

musikk. Vi har et spennende program med ulike aktiviteter

og arrangement. Du finner oss på Grønland 58 på

Papirbredden.

Les mer på nettsiden vår og følg oss på sosiale

medier:

www.dbib.no

twitter: @dbib.no

facebook.com/drammensbiblioteket

Blogg for barn: superbib.dbib.no

Blogg for ungdom og unge voksne: popkult.dbib.no

flickr.com/drammensbiblioteket

Tlf: 32 04 54 00

Fritid/Interkultur

G60 – Ungdomskulturhuset på Union

Vi har øvingsrom, musikkstudioer, film- og fotoutstyr,

kurs, konserter og mye mer. Følg oss på:

www.facebook.com/ungdomshusetG60

Nøstedhallen

Norges største skatehall ligger i Drammen! Sjekk ut

våre åpningstider og program på www.nostedhallen.

no eller følg oss på www.facebook.com/nøstedhallen

Union scene for barn

Kreative aktiviteter og arrangementer for barn og

familier på Union Scene - hver lørdag kl. 12.00.

For mer informasjon se:

www.drammen.kommune.no/unionsceneforbarn eller:

www.facebook.com/unionsceneforbarn

17


PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingsskjema kan også leveres elektronisk via

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Elevens etternavn:

Elevens fornavn:

Født:

Elevens mobilnr:

Skole: Klassetrinn (2013/2014):

Søker undervisning i:

Vi anbefaler å fylle inn 3 alternativer i prioritert rekkefølge

1.

2.

3.

Jeg ønsker tilbud på mer enn et alternativ hvis

Kulturskolen har ledig plass: JA NEI

Har eget instrument: JA NEI

Foresattes etternavn (fakturamottaker):

Foresattes fornavn:

Personnummer (11 siffer):

Mobil:

NB! Kulturskolen bruker SMS til info som haster til foresatte/elever

Tlf. privat:

Tlf. arbeid:

Adresse:

Postnr/sted:

E-post (i daglig bruk):

Kommentarer (hvis det er særlige hensyn som må tas i

undervisningen i forhold til eleven, bes det oppgis her):


Praktisk info

Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved

Drammen kulturskole. Primærmålgruppen er barn og unge,

men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Elevpenger:

• En elevplass koster kr 2065,- pr semester.

• For kortere kurs og samspill gjelder egne satser.

• Materiellpenger på kr 30,-/105,- kommer i tillegg.

• Kulturskolen tilbyr utleie av en del instrumenter.

(Det tas forbehold om at Bystyret kan justere elevpengene i

løpet av skoleåret)

Søskenmoderasjons- og friplassordning:

• Søskenmoderasjonsordningen gir 30 % rabatt for barn

nr. 2 og 50 % rabatt for barn nr 3. Dette blir regnet ut

automatisk ved fakturering.

• Det kan søkes om friplass dersom familien har en netto

skattbar inntekt på under kr 250.000,-.

• Søknadsfrist for friplass er 15. september og 15.februar.

• Ordningene gjelder ikke når elev er påmeldt via korps

eller liknende.

Hvor har du hørt om oss?

For å lage en levende hjemmeside er vi avhengig av å bruke bilder,

video og lydopptak fra våre forskjellige arrangementer. Vi bruker også

bilder av våre elever til brosjyrer og annet trykt materiell. Dersom

dere ønsker å reservere dere mot at deres barn avbildes i sammenhenger

som dette, kryss av her:

Dato og underskrift av foresatte:

Se våre nettsider for mer informasjon.

Påmeldingsfrist for hovedopptak er 15. mai

(Påmeldinger kan også registreres fortløpende hele skoleåret)

Drammen kulturskole tar forbehold om

feil og endringer i brosjyren

Påmeldingsfrist 15. mai 2013

Drammen kulturskole, Grønland 60, 3045 Drammen


Samarbeidspartnere

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Kulturskolen ønsker å være en aktiv og konstruktiv

samarbeidsparter for byens fritidskulturliv, skoler,

SFO med flere. For tiden samarbeider vi med

følgende:

• Skoler og SFO (Fjell skole, Bragernes skole,

Danvik skole, Skoger skole, Konnerud skole og

Øren skole)

Drammen Symfoniorkester

• Vestregionens Ungdomssymfonikere

• Skolekorpsene i byen (Konnerud skolekorps,

Øren skolekorps, Skoger og Vestbygda skolekorps,

Danvik skolekorps, Åssiden skolemusikk,

Åskollen skolekorps)

• Fjell 2020

• Bydelshuset på Fjell

• Johan Halvorsen Musikkfest

• St. Hallvard videregående skole - musikk/dans/

drama

• Musikkens venner

Drammensbiblioteket

• Folkeuniversitetet

• Fritid/Interkultur i Drammen kommune

• Union Scene

• Språk- og kulturfestivalen

• Ungdommens kulturmønstring

• Bo- og servicesentrene i Drammen kommune

• Kulturskolene i kommunene rundt Drammen

• Rampelysfestivalen 2013

Drammen museum

Drammen Havn

• Brageteatret

Besøk oss på:

19


Foto: Werner Juvik og Drammen kulturskole Grafisk design: Grafisk senter, Drammen kommune

www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Drammen kulturskole

Grønland 60/Union Scene – 3045 Drammen

Telefon: 32 04 56 80

E-post: drammen.kulturskole@drmk.no

More magazines by this user
Similar magazines