siste nummer - Røde Kors

rodekors.no

siste nummer - Røde Kors

Røde Kors Rogaland

INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG

Røde Kors

Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo

Bli frivillig

i Røde Kors

I denne utgave:

Røde Kors Omsorg

Skal styrke tilhørighet

og trygghet for mennesker

i sårbare livssituasjoner!

side 4 og 5

Røde Kors Ungdom

Store saker –

handlinger som

setter spor!

side 6 og 7

I 2010 fikk Røde Kors i Rogaland hele 400 nye frivillige.

De frivillige er Røde Kors viktigste ressurs i vårt humanitære arbeid.

I denne utgaven av Røde Kors Avisa presenterer vi bredden i vårt viktige arbeid.

Har du lyst å bli med på Røde Kors laget?

Meld deg på: dk.rogaland@redcross.no eller www.rodekors.no eller

SMS: Medlem til 2221 eller telefon 51 668330.

Røde Kors

Hjelpekorps

Best på søk og redning

fra fjord til fjell!

Side 8


2 RØDE KORS ROGALAND

Rogaland Røde Kors tilbyr opplæring og veiledning av alle

kursholdere, blant annet gjennom 40 timers grunnkurs for

Leder

av John Sjursø

Velkommen til Røde Kors!

2800 rogalendinger gjør jevnlig en frivillig innsats i Røde Kors Hjelpekorps,

Røde Kors Ungdom og de mange aktivitetene innen Røde Kors Omsorg. Det

siste året har tallet økt, noe som står i skarp kontrast til en generell nedgang

i frivillig innsats blant nordmenn flest. Samtidig gjør nye utfordringer at det

trengs stadig nye frivillige.

President i Norges Røde Kors, Svein Mollekleiv, sier det slik: ”Veksten i frivilligheten

i Røde Kors er spennende og håpefull. Den enorme frivillige innsatsen

er ikke bare en bærebjelke i samfunnet, den er også enormt viktig for trivsel

og tilhørlighet til et lokalsamfunn. Samtidig fører frivilligheten til at ulike mennesker

med ulik bakgrunn møter hverandre”.

Ved å være frivillig får man mer enn man gir. Samtidig som man bidrar til at

brukerne av Røde Kors sine tjenester får det litt lettere i hverdagen, etableres

det viktige nettverk og varige vennskap.

I Rogaland har Røde Kors kunnet glede seg over vekst i

antall frivillige den siste tida. Nye oppgaver løses av en jevn strøm nye engasjerte

mennesker. Røde Kors Ungdom kan vise til en pen vekst, hjelpekorpsene

har lagt bak seg vinterberedskapen og retter oppmerksomheten mot aktivitetene

til sjøs, samtidig som det etableres stadig nye aktiviteter innen omsorg.

Blant annet leksehjelp, Ferie for alle, visitorer, flyktningsguider, vitnestøtte,

barnegrupper og den eldste av dem alle – besøkstjenesten. Og nye tilbud lanseres

i takt med behovene.

I dette nummer av Røde Kors Avisa kan du lese mer om mange av aktivitetene

våre. Dersom du tegner medlemskap og velger å bli frivillig vil du få tilbud om

nødvendig opplæring. Det er imidlertid også fullt mulig å bli støttemedlem.

Uansett hva du velger er det bare noen tastetrykk på mobilen unna:

Send MEDLEM til 2221.

Velkommen skal du være!

Utgiver:

Rogaland Røde Kors

med Flekkefjord by

Post- og besøksadresse:

Hovebakken 1, 4306 Sandnes

Telefon: 51 66 83 30

Telefax: 51 66 83 35

Webside: www.rodekors.no/rogaland

E-MAIL: dk.rogaland@redcross.no

«Avisa’s» opplag:

120 000

Distribueres gjennom Norpost AS

Redaktøransvar:

Turid Mong

Redaksjonsutvalg:

Per Arne Lea, Trond Anfinnsen

og John Sjursø

Trykking:

Nr 1 Trykk AS - 63 80 50 80

Annonser OG LAYOUT

Media Direct Norge AS

Gråterudveien 1, 3036 Drammen

Postboks 2385, 3003 Drammen

Tel.: 32 20 56 00

Alle henvendelser om

annonser rettes til

Media Direct Norge

DM-2011

Fire Røde Kors-lag fra henholdsvis

Sandnes, Stavanger,

Vindafjord og Egersund var

en helg i april samlet til distriktsmesterskap

i Egersund.

Av: Egersund Røde Kors Hjelpekorps

Distriktsmesterskapet er en førstehjelpskonkurranse som

går over 2 dager. Konkurransen deles opp i nattorientering

på fredags kveld og en førstehjelps ringøvelse på lørdagen.

Hvert lag består av 6 stk. På hver øvelse får 5 stk delta,

inkludert en lagleder, en på laget må vær innbytter.

2011 var tredje året Egersund Røde kors stilte med lag distriktsmesterskap

i førstehjelp. I 2009 var det Vindafjord som

arrangerte DM, Egersund vant 1 plass. Egersund deltok da

på NM i Tromsø og kom på imponerende 7. plass.

I fjord var det Egersund sin tur til å arrangere DM, Egersund

vant 1 plass og fikk delta på NM i Røros, der de kom på 10

plass.

29-30 april var Egersund Røde Kors vertskap DM for andre

året på rad Det var en tøff konkurranse og det var mange

gode lag som deltok i konkurransen.

Lagene skulle lørdag 30/4 konkurrere i åtte poster i alt fra

pulsåreblødning og båresurring, til hjerte- og lungeredning

og fallulykke. Øvelsene tar utgangspunkt i grunnleggende

førstehjelp. Lagene får poeng ut fra egensikkerhet, sikring

av skadested, tidlig varsling, god og riktig førstehjelp og

tydelig lagleder rolle.

– Det har vært gøy. Fint vær og fin by. Bedre blir det ikke,

mente Halvor Haldorsen på stavangerlaget.

Skjønt det kan bli bedre. Stavangerlaget vil gjerne ha napp

i vandrepokalen og må denne helga prestere i alle øvelser

om de skal ha sjanse mot Egersundslaget, som også har pokalen

innefor rekkevidde.

– Det bli spennende å se. Jeg tror begge lagene føler at de

har klart seg bra, legger Merethe Sollie fra arrangøren til.

Kent Haglund og Sandra Aasland yter førstehjelp til skadet billist.

Men selv de som ikke bare siktet seg inn mot en gjev pokal,

nøt dagen og konkurransen.

– Vi har hatt det så bra i dag og ledd så mye at dersom en

god latter virkelig forlenger livet, ja, da kommer vi til å leve

evig, mente Benjamin Lien på Sandneslaget.

Egersund stilte med nytt lag for anledningen. Vi har ikke

hatt særlig lang tid på å forberede oss. Men med mangel på

snø på Røde Kors Hytta på Mydland i påsken, har vi likevel

lagt ned mye øving den siste måneden. Egersund håpet å

havne blant de tre beste lagene og dermed få vandrepokalen

til odel å eie. Vi har vunnet vandrepokalen to år på

rad, men i år satte de tre andre lagene i mesterskapet alt inn

på å slå oss. At Egersund vant i år igjen viser at korpset har

bygd opp en bred kompetanse over tid. Faglig innhold på

alle møter danner et grunnlag. Laget har fått god hjelp av

en god og engasjert korps leder Heidi Hafsø.

Egersund sitt lag består av Erik Spriet (lagleder), Tore Havsø

Sæstad, Sandra Åsland, Veronica Tjølsen, Kent Askildsen og

Anders Sleveland.

Egersund fikk 1 plass i DM 2011 og har nå fått vandrepokalen

til odel og eie. Stavanger ble først tilkjent seieren,

men etter en gjennomgang mellom Egersundslaget og

dommerne ble det oppdaget at Egersund sine poeng fra

nattorienteringen ikke var tatt med, dermed vant Egersund

med Stavanger på andre plass, Vindafjord på tredje

og Sandnes på fjerde. Neste år arrangeres NM i Stavanger.

Egersund oppfordrere flere lag til å stille i DM 2012.

Røde Kors har en helhetlig utdanningsplan som gir opplæring

til frivillige innenfor alle aktivitetsområder. Utdanningsplanen

sikrer at våre frivillige får den samme opplæringen,

uavhengig av hvor i landet aktiviteten utføres.

Opplæringen skal også gi de frivillige gode basiskunnskaper

om organisasjonen før de går videre på opplæring til

en spesiell aktivitet, blant annet gjennom 3-timers kurset

Introduksjon til Røde Kors.

kursholdere.

Alle kursholdere får også tilbud om å være med i et nettverk

for kursholdere, der erfaringsutveksling og faglig påfyll

er sentralt.

Har du en kursholder i magen og er glad i å formidle, ta

kontakt med Rogaland Røde Kors eller din nærmeste lokalforening.


RØDE KORS ROGALAND 3

BEREDSKAP

Verdifulle dråper

fra Rogaland

Røde Kors lokalforeninger på Nærbø, Kverneland, Bryne og

i Egersund driver desentralisert blodgivertjeneste, og bidrar

dermed med svært verdifulle dråper til avd. for immunologi

og transfusjonsmedisin ved Stavanger Universitetssjukehus

(SUS), på folkemunne kalt Blodbanken.

Av: Trond Anfinnsen

Med disse fire tappestasjonene er

Rogaland Røde Kors unike i landet. Det

er daglig leder i Rogaland Røde Kors,

Per Arne Lea, som er ansvarlig for denne

beredskapssatsningen.

- Det var mer vanlig før, men i dag er det

helt spesielt at lokallag driver operative

tappestasjoner. Blod blir fortrinnsvis

tappet på sykehusenes blodbanker, og i

Rogaland er det i Stavanger og i Haugesund,

forklarer Lea. Han sier videre at

ordningen kom i stand så langt tilbake

som i 1979, og at den ble initiert av

daværende overlege ved Blodbanken i

Stavanger, Peder Østgård.

Lokal beredskap

Lea understreker at ordningen er et

kjærkomment supplement til sykehusenes

blodbanker:

- Med denne ordningen når vi blodgiveren

der de bor, i sitt lokalmiljø. Det

kan for eksempel være vanskelig å få en

blodgiver til å dra

fra Egersund til

Stavanger kun for

å gi blod. Det var

også dette som

var kongstanken

til Peder Østgård.

Hovedformålet

er altså å utvide

tilgangen på

blodgivere utover

de sentrale områdene

på Nord-

Jæren, sier Lea.

Han sier videre at det også var en beredskapstanke

bak etableringen, og at den

består av to element:

- Blodbanken på sykehuset kan bli satt

ut av drift, kanskje som følge av strømstans,

brann, eller egentlig hva som

helst. Da kan vi fortsette å gjøre denne

jobben med fullt utstyr og kvalifisert

personell. Et annet tenkt beredskapstilfelle

er om det skulle skje en stor ulykke

eller en katastrofe, og behovet for blod

blir ekstra stort. Da kan vi åpne

stasjonene på Jæren, sier han.

Kvalitetssikring

Lea understreker at de fire tappestasjonene

er underlagt akkurat de samme

strenge kravene for drift som blodbanken

på sykehuset, og at de må følge de

samme prosedyrene og reglene som

myndighetene har gitt for denne type

virksomhet. Kvalitetssikringen blir ivaretatt

av femten autoriserte sykepleiere.

I tillegg må selvfølgelig nevnes det

”- Med denne ordningen

når vi blodgiveren der de

bor, i sitt lokalmiljø.

Det kan for eksempel være

vanskelig å få en blodgiver til

å dra fra Egersund til

Stavanger kun for å gi blod.

gode samarbeidet med overlege Gunn

Kristoffersen ved avd. for immunologi

og transfusjonsmedisin ved Stavanger

Universitetssykehus. Hun har det faglige

driftsansvaret ved Røde Kors tappestasjonene.

- En annen fordel ved de lokale

tappestasjonene er at de er bemannet

på kveldstid. I tillegg til nærheten til giveren,

gir dette også åpenbare fordeler

med tanke på at giveren ikke trenger å

ta seg fri fra jobb, forklarer Lea.

- Hvorfor er det bare Rogaland som har

ordningen med lokale tappestasjoner?

- I tidligere tider var det jo også vanlig

andre steder i landet, men de er tatt

over av det offentlige. Før var jo Røde

Kors store både på institusjons og

ambulansedrift. Det er nok et resultat av

at det meste som har med helse å gjøre

har gått over på offentlige hender,

spekulerer Lea.

Røde Kors et positivt vertskap

Selv om det er profesjonelle og betalte

sykepleiere som står bak driften ved

tappestasjonene,

har de frivillige en

betydelig rolle.

- Det er de frivillige

som er med

og rigger opp og

klargjør tappestasjonen

med utstyr.

De sitter og tar

imot blodgiverne,

og er dermed

vertskapet under

tappingene. De

bidrar til et positivt

miljø. Det har jeg merket når jeg er

rundt og besøker tappestasjonene, sier

Lea fornøyd.

Røde Kors er i tillegg en betydelig aktør

innen rekruttering av blodgivere. Under

”Løp-for-livet-aksjonen” i fjor fikk Røde

Kors nasjonalt inn to millioner kroner

som skulle brukes til å skaffe nye blodgivere.

I Rogaland var innsatsen ekstra

stor, spesielt i Haugesund, Stavanger og

Sandnes, i tillegg til de fire tappestasjonene

som bidro til denne ekstra innsatsen

med å rekruttere nye blodgivere.

- I fjor rekrutterte vi tusen nye blodgivere

i Rogaland. Det var dobbelt så

mange som året før, og det skyldes nok

kampanjen der alle var med og bidro. I

2010 ble det tappet 2760 poser ved de

fire tappestasjonene. En pose er 450 milliliter,

altså en snau halvliter, informerer

Lea på tampen og viser til nettsidene

www.GiBlod.no for de som ønsker å bli

blodgivere!

Lokale tappestasjoner gjør det enklere for folk flest å bli blodgivere.

Foto: Norges Røde Kors

Da Erlend lå i mors liv ble det oppdaget

en sjelden sykdom der de røde blodcellene ble brutt ned.

Han kunne ikke overlevd uten blodoverføring.

4 blodoverføringer før og 4 etter fødselen var nødvendig.

I dag er Erlend 2 år, frisk og rask og med normale leveutsikter.

Vi har mye å takke blodgiverene for,

men vi trenger flere!

Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker.

Å gi blod tar en halv time, og foregår under nøye overvåking.

Du kan gi 450 ml blod inntil 4 ganger i året.

Meld deg som blodgiver i dag og gi en gave for livet!

www.GiBlod.no


4 RØDE KORS ROGALAND

RØDE KORS OMSORG

Buddy i Stavanger

Hvert år kommer det rundt 300

internasjonale studenter til universitetet

i Stavanger. UiS og Stavanger

Røde Kors samarbeider om

å gi dem en hyggelig velkomst.

Som frivillig i Røde Kors blir du

koblet med internasjonale studenter

basert på interesser, språk

og kjønn. Det blir flere felles aktiviteter,

og du får mulighet til å

møte nye mennesker samt bidra til

å gjøre Stavanger til en bedre studentby.

Hjelp med leksene

Mange er ivrige etter å lære. Men

uten hjelp kan mange miste lysten

til å lære.

Litt ekstra hjelp og inspirasjon kan

bety svært mye for den enkelte

elevs fremskritt, selvtillit og fremtid.

Røde Kors tilbyr derfor leksehjelp.

Stavanger Røde Kors har

også et tilbud om leksehjelp på

nett for alle ungdomskoleelever.

Leksehjelp er et tilbud til elever

i ungdomsskolen, videregående

skole, samt voksenopplæringen,

og det er et supplement til undervisningen

på skolen.

Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig,

og eleven avgjør selv om han

eller hun trenger vår hjelp. Det er

elevens ønske om bedre prestasjoner

som er styrende for deltakelse,

ikke elevens faglige nivå. Du

kan gjøre en verdifull innsats ved

å engasjere deg som leksehjelper.

Barnas Røde Kors

Røde Kors er til for alle. Et hvert

barn i aldersgruppen 6-12 år og

deres foresatte skal kunne føle

seg velkommen hos oss, uavhengig

av bakgrunn, økonomi, hudfarge

eller religion. Året igjennom

tilbyr vi et spennende og variert

program for barn, og premissene

for alle aktivitetene er at de skal

være kostnadsfrie for deltakerne.

Det legges opp til aktive møter og

turer: Aketur, orientering, grillturer,

karneval, førstehjelp, tur i skog

og mark, besøk av hjelpekorpset,

gårdsbesøk, klatring og mye mer.

Våre prinsipper i Røde Kors legger

grunnlaget for en åpen, interessant

og lærerik aktivitet. Vi skal bygge

opp en basis omkring toleranse,

åpenhet, likeverd og ikke minst

øke førstehjelpskunnskapene hos

barna. Alle barn og deres foresatte

er velkommen til oss, uansett hvem

dere er og hvor ofte dere får anledning

til å være med.

Red Crossing in

Stavanger

Red Crossing in Stavanger (RCiS)

is a group which works under the

Stavanger Red Cross. The main target

is to contribute to networking

for both Norwegians and Non-Norwegians

by offering a wide range

of common interest activities in

English.

Ferie for Alle

Første skoledag etter sommerferien kommer spørsmålet: Hva har du gjort i ferien? De

fleste barn har spennende historier å fortelle fra ferien sammen med familien. Men et

voksende antall barn får aldri reist på ferie. Derfor arrangerer Røde Kors Ferie for Alle.

Av: Trond Anfinnsen

Forskere sier at voksnes ferieminner ikke

bare er hyggelige, de er til gjengjeld de

sterkeste minnene vi har. Da er det bekymringsfullt

at enkelte ikke får ta med

seg slike verdifulle minner inn i sitt

voksne liv. Sissel Rishaug er koordinator

for Ferie for Alle i Rogaland, og forklarer

litt om bakgrunnen for aktiviteten:

Mange barnefamilier i Norge strever

økonomisk. Årsakene til dette er sammensatte,

men en av konsekvensene er

ofte at foreldrene ikke kan gi barna de

sosiale opplevelsene de har behov for.

Dette gjør Røde Kors noe med.

Visitor

Røde Kors visitorer skal være til støtte

for innsatte i fengsel som trenger

noen å snakke med. Ensomheten bak

murene er utpreget, og visitorbesøket

kan være et kjærkomment tilskudd til

en monoton fengselshverdag. Kjernen

i visitormandatet er den fortrolige

samtalen, og visitorene skal møte den

innsatte med respekt. Visitortjenesten

i Røde Kors har som overordnet mål å

ivareta de mest sårbare av de innsatte.

Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte,

fanger med psykisk sykdom,

førstegangssonere, forvaringsdømte,

innsatte med barn og utenlandske

innsatte. Den innsatsen visitorene gjør

i fengslene er anerkjent av både

Veldig populært tilbud

Ferie for Alle (FFA) er et gratis ferietilbud

til barn som lever i familier med svak

økonomi, eller barn fra familier som

av ulike årsaker ikke har anledning til

å reise på ferie. Gjennom Ferie for Alle

får barn og foreldre mulighet til å delta

i ubekymret lek og aktiviteter, langt

unna hverdagens strev. Ferie for alle er

en aktiv ferie, men skal samtidig legge

til rette for sosial deltakelse og utvikling,

nettverksbygging og inkludering.

- Hvordan er etterspørselen etter

tilbudet?

- Den har bare vokst. Jeg har jobbet

kriminalomsorgen og i fagmiljøene.

De fleste fanger får besøk kun på egne

besøksrom mens de sitter inne. Men

visitorene fra Norges Røde Kors besøker

fangene på deres eget område,

nemlig på cella. Ingen andre organisasjoner

får besøke varetektsfengslede

med restriksjoner, det vil si personer

som har brev- og besøksforbud

eller lignende. For denne oppgaven er

det spesielt viktig å kvalitetssikre de

frivillige, slik at man er sikker på at de

kan takle oppgaven. For å være visitor

må du derfor ha fylt 25 år, ha deltatt på

et kurs for visitorer og avlegge taushetsløfte.

Tilbudet med Ferie for alle er veldig populært.

Dersom flere melder seg som frivillige, kan Rogaland

Røde Kors utvide tilbudet, og få med seg

enda flere barn på spennende ferier.

Foto: Stavanger Røde Kors // May Ekeland

med dette siden 2003, og nå har vi ofte

dobbelt så mange søkere som det vi har

plass til. Dersom vi skulle ha dekket behovet

på sommerferien på Sørlandet,

for eksempel, så måtte vi ha arrangert

det to ganger i stedet for en, forklarer

Rishaug.

Sommer på Sørlandet

Rogaland Røde Kors sitt tilbud med

Ferie for Alle inkluderer et sommeropphold

på Røde Kors senteret Haraldvigen

utenfor Kristiansand.

- Det er en fantastisk fin plass på en øy

med mange hytter. Her er det mange

aktiviteter knyttet til sjøen, med båt,

Samværstjenesten

Samværstjenesten er et tilbud til

barn som har behov for hjelp til

henting og bringing mellom foreldre/foresatte

etter spesielt konfliktfylte

samlivsbrudd. Røde Kors

kan også være til stede under samværet.

Vi samarbeider med Konfliktrådene

og Familievernkontorene i

Rogaland, og tilbudet finnes per i

dag i Stavanger/Sandnesområdet

og Haugesundsområdet.

De frivillige er trygge voksne personer

over 25 år.

Har du ønsker om å bidra som frivillig,

eller har behov for å benytte

tilbudet, ta kontakt med Rogaland

Røde Kors for mer informasjon.


RØDE KORS ROGALAND 5

RØDE KORS OMSORG

Dialog- og

konflikthåndtering

Foto: Stavanger Røde Kors // May Ekeland

Norges Røde Kors har utviklet et tre

timers ettermiddagskurs for foreldre.

Kurset gir foreldre enkle råd

og gode metoder for hvordan man

kan skape mer tillit og fortrolighet

med sine barn, få til en tettere dialog

og en mer konstruktiv konflikthåndtering.

Vi vet at hvis barn og

unge lærer gode måter å håndtere

konfl ikter på hjemme, vil de også

bruke dette senere i livet.

Kurset bygger på den amerikanske

psykologen Marshall B. Rosenberg

og hans sjiraffspråk - også kalt ”ikke-voldelig

kommunikasjon”.

bading og fisking, blant annet. Oppholdet

varer i en uke og er for hele

familier. Det er til sammen plass til 75

deltakere. I skolens høstferie arrangere

rvi opphold bare for barna. Vi har reist

til flere ulike steder; et par ganger til

Røde Kors senteret Eidene på Tjøme, og

til Røde kors senteret Merket i Valdres.

Begge stedene ligger langt unna, og

det er slitsomt både for barn og frivillige

å sitte ti timer i buss hver vei. I 2010

valgte vi derfor å prøve noe nytt, og reiste

til Utsira. Det var en kjempesuksess.

De frivillige fra Røde Kors gjorde en

kjempejobb, og hele lokalsamfunnet

på Utsira stilte opp. Så det kommer vi

også til å gjøre i år, lover Rishaug.

- Med kortere vei er det også lettere å

skaffe frivillige, legger hun til. Turen til

Utsira har plass til tretti barn. Femten

frivillige er med.

Sirdal og Kongeparken

En helg i Sirdal i vinterferien er også et

tilbud kun for barna, og på den turen er

det også plass til tretti barn.

I tillegg forklarer Rishaug at de hadde

rundt fire hundre barn og foreldre med

til Kongeparken før jul.. Der besøkte de

julenissens hemmelige verden. Dette

ble et så populært tilbud at vi velger

å prøve oss på nytt med bortimot 800

barn og voksne i Kongeparken lørdag

14. mai.

”Glemmer dere aldri”

På et skjema med tilbakemeldinger fra

barn som har vært med på Ferie for Alle,

fant vi denne formuleringen: ”Glemmer

dere aldri!! Dette har vært det beste som

har hendt meg. Jeg har fått nye venner,

både guttevenner og jentevenner, og

jeg har hatt det veldig bra og morsomt.

Takk for meg. Jeg elsket ferien!”.

- Hvordan opplever barna en tur med

Ferie for Alle?

- Det er helt fantastisk. Både barna og

deres foreldre setter utrolig stor pris på

det våre frivillige gjør, og sier at dette

er det kjekkeste de har vært med på.

Det er også veldig viktig for barna at de

som reiser på tur med dem er frivillige

og gjør dette bare fordi de har lyst til å

være sammen med akkurat dem!

- Hvordan er det å være frivillig på en

slik tur?

- Våre frivillige opplever det som veldig

givende, men også slitsomt. Men selv

om de er utslitt etter en uke med barnefamilier

på Haraldvigen eller med tretti

barn på Utsira, så kommer de tilbake år

etter år. Våre frivillige brenner veldig for

dette, og de gjør en kjempeinnsats, slår

Rishaug fornøyd fast. Det står stor respekt

av jobben de gjør, og at så mange

er villige til å bruke av sin egen fritid for

å gi barn en god opplevelse er fantastisk

og veldig viktig!

Ferie for Alle har behov for flere frivillige.

Frivillige i Røde Kors skal ikke

være fagpersoner, oppgaven er først og

fremst å være et medmenneske; frivillige

skal vise respekt og tilstedeværelse.

De frivillige deltar i aktiviteter sammen

med barn og foreldre, og hjelper til der

det trengs. På feriene hvor barn reiser

uten følge med foreldre har de frivillige

fra Røde Kors ansvar for å ivareta barna.

- Vi trenger hele tiden flere selv om vi

har fått opp en grunnstamme. Spesielt

skulle vi gjerne ha hatt flere mannlige

frivillige. Mange av barna, og kanskje

spesielt guttene i 10-12 års alderen

synes det er veldig stas om de kan dra

ut og fiske sammen med en ”storebror”,

sier Rishaug. Dermed er oppfordringen

til menn gitt.

- Vi ønsker gjerne å få opp kapasiteten

enda mer, og ønsker for eksempel å få

til flere kortere helgeturer. Kanskje en

fjelltur en søndag, eller en reise til Røde

Kors senteret Svanevatn i Egersund. For

at vi skal klare det må vi ha flere frivillige.

Vi kan ikke ”bruke opp” de vi har,

understreker Rishaug.

For å bli frivillig i Ferie for

Alle må du:

• Være over 18 år.

• Levere vandelsattest, og følge

opplæringsplanen i Røde Kors.

• Sette av tid til å skape gode

ferieopplevelser for barn.

Flyktningeguide

Oppgaven til flyktningeguiden er

å orientere en flyktning om samfunnet

han eller hun har bosatt

seg i. Som flyktningeguide kan du

for eksempel få spørsmål om hvor

likningskontoret ligger, hva foreldre

må ordne før barnas skolestart, eller

hvor man handler billig og bra mat.

Spørsmål som er enkle for oss som er

oppvokst her. Like viktig som å overføre

lokal- og hverdagskunnskap,

er samværet. Samværet går ut på å

gjøre hyggelige ting sammen. På

en uformell måte overfører guiden

kunnskap om lokalmiljøet og det

norske samfunnet og flyktningen får

øvd seg på å snakke norsk.

Røde Kors kobler frivillig guide og

flyktning sammen på bakgrunn av

felles interesser, familiesituasjon,

kjønn og alder.

Vitnestøtte

Det å være vitne kan ofte oppleves

som vanskelig. For mange

mennesker innebærer innkalling i

en rettssak det første besøket i en

domstol. Situasjonen kan preges

av uro og usikkerhet, og mange

har ikke kunnskap om hvordan

en rettssak forløper. Mange kan

være urolige fordi de ikke vet hva

som forventes av dem. Noen er

bekymret for hva de skal si, og

det kan oppleves ubehagelig å bli

utspurt om sine opplevelser. Frykt

for det ukjente, usikkerhet om

hva som skal skje og den aktuelle

sakens innhold er noen årsaker til

at mange kan ha tunge stunder i

forhold til det å avgi vitneforklaring.

Rettsikkerheten er noe av det

viktigste vi har i demokratiet, og

den opprettholdes og vedlikeholdes

ved at alle deltar så godt de

kan. I mange saker vil vitnene være

avgjørende for sakens utfall. Noen

vitner har behov for å vite hvordan

en rettssak forløper, mens andre

trenger å ha en person å snakke

med i ventetiden. Det er frivillig for

alle vitner om de vil benytte seg av

vitnestøttetilbudet. Vitnestøtten

bistår vitner med medmenneskelig

støtte og praktisk informasjon i

forbindelse med rettssaker. Vitnestøtten

er en uavhengig person;

uavhengig av domstolen, politiet

og partene i rettssaken. Vitnestøtten

vil være en samtalepartner på

Tinghuset, i forkant av og etter

rettssaken. De vil ha et eget kontor

på Tinghuset, og de kan ferdes der

vitnene er. Vitnestøttene skal ikke

diskutere selve saken, eller vitneforklaringen.

Nettverksarbeid

Røde Kors har en rekke tiltak for

tidligere rusmisbrukere, psykisk

syke og løslatte fra soning i fengsel.

Røde Kors skal være en døråpner

for at brukerne danner nye positive

nettverk. Stadig flere steder opprettes

det Røde Kors-aktiviteter for

å gi tidligere rusbrukere, mennesker

med psykiske lidelser og tidligere

innsatte en innfallsport til en ny

hverdag og et nytt nettverk. I nettverksarbeidet

samarbeider Røde

Kors både med offentlige, private

og frivillige aktører, og aktivitetene

strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder.

Hva ligger bak ordet nettverk?

Et begrep som vi alle kjenner:

Inkludering. Hvordan kan vi sørge

for at mennesker som føler seg på

utsiden av samfunnet heller kan føle

seg som en del av det, og som en del

av et nettverk? Å gi hjelp og støtte

i forbindelse med å etablere et nytt

sosialt nettverk for mennesker som

har kjempet seg ut av et problem er

ikke mer mystisk enn at de ønsker

seg en samtalepartner, en å gå på

kino med, en som kan hjelpe dem

å finne fram i jungelen av offentlige

tilbud og kontorer.

Det handler om å gi en hjelpende

hånd inn i et vanlig, sosialt

hverdagsliv.

Besøkstjeneste

Mange i vårt fylke er ensomme.

De mangler noen å dele gleder og

sorger med, og føler seg ofte isolert.

Røde Kors Besøkstjeneste organiserer

besøk til mennesker som ønsker

støtte og oppmuntring i hverdagen.

Det å være ensom har nesten blitt

tabu. Idealet er å ha mange venner

og et bredt sosialt liv. Som besøksvenn

får du kontakt med mennesker

som av ulike grunner ønsker noen å

snakke med.

Rundt i fylket er besøksvennene til

hjelp og støtte for ensomme, syke,

eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere

og tidligere psykiatriske

pasienter. Røde Kors driver også ulike

former for kontaktskapende virksomhet

som turer, eldrekaféer, jule- og

påskefester, trimkvelder og annet.

Besøksvennene driver ikke oppsøkende

virksomhet, men besøker dem

som ønsker det.

Du kan gjøre en innsats.

Engasjer deg som besøksvenn.


6 RØDE KORS ROGALAND

RØDE KORS UNGDOM

Kunsten å

redde verden

n håndsrekning mot barnesoldater

øde Kors Ungdom i Rogaland er med på en landsdekkende

ampanje mot barnesoldater. Derfor har de stilt seg opp i

anggaten i Sandnes, og ber folk sette sitt håndavtrykk med

ødmaling på en hvit duk.

Av: Trond Anfinnsen

Anders Horpestad, Hanne Sofie Wernøe

Nilsson, Karoline Haga og Ole Andreas

Egeland fra Sandnes Røde Kors Ungdom

har allerede satt sine håndavtrykk

på duken. Nå har de stilt seg opp med

rødmaling, plakater og brosjyrer med

informasjon. Og folk er ikke vanskelige

å be, det tar ikke lang tid før nysgjerrige

stopper opp ved standen.

Satsningsområde

Horpestad er leder i Sandnes Røde Kors

Ungdom, som har mellom 25 og 30 aktive

medlemmer. Han forklarer bakgrunnen

for kampanjen:

- Annet hvert år velger Røde Kors Ungdom

et satsningsområde, et kampanjetema

for den neste 2-års perioden. På

årsmøtet vårt i fjor sommer ble det bestemt

at vi denne gang skulle jobbe mot

bruken av barnesoldater. Dette er en

sak som av og til får oppmerksomhet i

media, og når den

ikke gjør det, så

blir den litt glemt.

Men problemet

forsvinner ikke av

den grunn. I dag

er det rundt 300

000 barnesoldater

i verden, sier Horpestad.

- Er det et voksende

problem?

- Det er i hvert fall

et vedvarende

problem, og det vil

jo variere avhengig

av graden av

konflikter i verden.

Det står i Genèvekonvensjonene

og i barnekonvensjonen

at barn

ikke skal delta i

krigshandlinger. Det har alle statene i

verden skrevet under på, unntatt USA

og Somalia. Likevel er altså mange barn

involvert i væpnede konflikter.

”Dette er en sak som

av og til får oppmerksomhet

i media, og når

den ikke gjør det, så

blir det litt glemt.

Men problemet

forsvinner ikke av den

grunn. I dag er det

rundt 300 000 barnesoldater

i verden.

Anders Horpestad ble valgt til leder av

Sandnes Røde Kors Ungdom i fjor, og jobber

engasjert med barnesoldatkampanjen.

Foto: Trond Anfinnsen

Skaper engasjement

Han sier videre at det er lett å skape engasjement

rundt dette temaet.

- Folk er veldig positive og ønsker å bidra,

og mange vil vite mer. For oss handler

det jo om å informere folk, og på

den måten skape engasjement. Dersom

vi klarer å engasjere folk også utenom

Røde Kors til å bry seg, så blir det lettere

å bringe det opp på det politiske nivået,

og få frem forslag om tiltak, forklarer en

optimistisk Horpestad.

Han minner om

at det var kampanjearbeid

fra Røde

Kors Ungdom og

andre organisasjoner

som i sin tid

bidro til å få frem

forbudet mot klasebomber.

Den kreative underskriftskampanjen

vil vare frem

til sommeren. På

Røde Kors Ungdoms

årsmøte i

sommer vil underskriftene

bli overrakt

myndighetene,

sammen med ungdommens

krav om

en større innsats i arbeidet mot bruk av

barnesoldater. Kampanjen mot barnesoldater

vil fortsette ett år til, men med

andre virkemidler enn underskriftsinnsamling.

Ved å sette sitt håndavtrykk med rødmaling på en hvit duk og signere under, kan folk vise sin motstand

dater, som Røde Kors Ungdom skal jobbe med frem til sommeren 2012. Foto: Trond Anfinnsen

Nei til menneskehandel!

Ingen mennesker fortjener å bli behandlet

som dagligvarer! Likevel blir

det hver dag solgt mennesker over

hele verden. Mange tvinges til å jobbe

som sexslaver eller prostituerte.

Noen blir dopet ned og våkner uten

nyrer, lunger eller et øye. Enkelte

mennesker blir styrtrike av å utnytte

andre og tjener store penger på salg

av sex, billig arbeidskraft og friske organer.

Menneskehandel er ifølge FN

på vei til å bli den nest største illegale

økonomien i verden, etter våpenhandel.

Barn og unge er spesielt utsatt.

Det kan være lett å tro at dette er noe

som ikke foregår i Norge. Sannheten

er at Norge er et attraktivt land for

menneskehandel. Det gjelder spesielt

menneskehandel til prostitusjon,

fordi man her har sterk kjøpekraft og

hittil få saker som er avdekket og ført

for retten. Røde Kors Ungdom jobber

for å bekjempe menneskehandel,

blant annet ved holdningsskapende

arbeid og ved å samle inn penger til

Røde Kors-prosjekter mot menneskehandel

i Nepal og på Balkan.


RØDE KORS ROGALAND 7

RØDE KORS UNGDOM

Store saker

Handlinger som setter spor

mot bruken av barnesoldater. Underskriftsinnsamlingen er et ledd i en større kampanje mot barnesol-

Aktivt valg

Nordmenn er verdensmestere i

ubeskyttet sex. En konsekvens av dette

er at flere og flere får klamydia og hiv.

Bare i 2007 ble det oppdaget over 22

000 tilfeller av klamydia i Norge. De

fleste som smittes er mellom 15 og 24

år. Smittetallene for hiv/aids er også de

høyeste registrete noensinne. Det er

lite som tyder på at smittetallene kommer

til å gå ned med det første. Med

Aktivt valg tar Røde Kors Ungdom

Stavanger Røde Kors Ungdom stilte på stand

i Stavanger sentrum den 7. mai, for å dele ut

kondomer til russen og informere om seksuell

helse. Siden det var Røde Kors sin ”bursdag” dagen

etter, serverte de også kake til alle som ville ha.

sikte på å opplyse ungdom om kjønnssykdommer

og kondombruk, slik at

de kan ta et aktivt valg i forhold til sin

egen seksuelle helse. Noen frivillige

i Røde Kors Ungdom har gått på kurs

for å bli blitt instruktører og holder

blant annet foredrag på skoler. De står

også på stand og deler ut informasjon

og kondomer og gir opplæring i riktig

kondombruk.

Rollespillet “På flukt”

Regler i krig

Kvinner voldtas av soldater. Klasebomber

dreper uskyldige barn. Sivile

blir såret og drept, skoler, kirker og

broer blir ødelagt og barn kjemper

sammen med soldater. Mange tror at

alt er tillatt i krig, men slik er det faktisk

ikke. Det finnes regler i krig, regler

som skal prøve å begrense skadene

av krigen, og beskytte de som ikke tar

del i kamphandlingene. Disse reglene

kjenner vi også som Genévekonvensjonene.

Røde Kors har et spesielt mandat

til å passe på at disse reglene blir

fulgt. Dessverre er det mange som ikke

er kjent med krigens regler, noe som

fører til at det stadig skjer overgrep i

krig og konflikter. Røde Kors Ungdom

har derfor en viktig oppgave i å gjøre

disse reglene kjent, og ønsker en bevisstgjøring

i samfunnet. Gjennom

temakampanjer, aksjoner, debatter,

stands, leserbrev og andre aktiviteter

arbeider Røde Kors Ungdom aktivt for

å spre kunnskap og respekt for regler

i krig.

Over 40 millioner mennesker er på

flukt i verden i dag. Mange er jaget

fra sine hjem, og har mistet sine

nærmeste og alt de eier. Sult, tørste

og fattigdom er utfordringer mange

flyktninger møter på veien mot en

bedre fremtid. I sine nye hjemland er

det dessuten mange som møter på

fordommer og rasisme. Røde Kors Ungdom

arrangerer rollespillet ”På flukt”

for å skape økt forståelse og toleranse

i det norske samfunnet. Rollespillet,

som hovedsakelig er utendørs og varer

i 24 timer, gir en forenklet, men

likevel realistisk, opplevelse av det å

være flyktning.

Spillet er utviklet av den danske pedagogen

Steen Cnops Rasmussen.

Solidaritetskonserter

Røde Kors Ungdom arrangerer solidaritetskonserter.

Målet er å spre

kunnskap om humanitære utfordringer

og samle inn penger til ofre for krig,

overgrep og katastrofer. Når de arrangerte

konsert i Stavanger, solgte

de for eksempel hjemmelagde kaker

og t-skjorter som en fikk donert til det

gode formålet.


8 RØDE KORS ROGALAND

RØDE KORS HJELPEKORPS

Bygger kompetanse på

sjøredning

essurssenteret for vannredning på Karmøy bidrar til å heve kompetansen til hjelpekorps

ver hele Rogaland. Hjelpekorpsene har tradisjonelt sett hatt en sterk tilstedeværelse på

ellet. Med kompetansen fra Karmøy er målet å bli vel så sterke til sjøs.

Av: Trond Anfinnsen

Senteret på Karmøy er ett av tre sentre

som har ekspertise innen vannredning.

De to andre ligger på Tjøme og ved Sjoa.

Senteret på Sjoa er et ressurssenter på

elv, mens de to andre er på sjø. Det er,

”- Vi har som hovedoppgave

å drive opplæring og

kompetanseheving i hele

Rogaland, ja faktisk helt fra

Lindesnes til Kirkenes.

betegnende nok,

Rune Sjøen som er

leder for senteret

på Karmøy.

- Vi har som hovedoppgave

å

drive opplæring

og kompetanseheving

i hele Rogaland,

ja faktisk

helt fra Lindesnes til Kirkenes. Vi kjører

egne kurs her på senteret, og hjelper de

lokale korpsene med å kjøre sine egne

kurs, forklarer Sjøen. Han sier videre at

senteret også bidrar med å låne ut utstyr

til de lokale hjelpekorpsene, slik

at de selv kan se hva de ønsker å satse

videre på. Senteret Sjøen er leder for er

nemlig rikt utstyrt.

- Ja, vi har mye forskjellig utstyr. Vi har

seks båter, og nå også en vannskuter.

Så har vi en haug

med tørrdrakter,

flytedrakter, og

mye sikringsutstyr

som brukes

på kursene. Vi tester

ut utstyret, og

får på den måten

erfaringer som

gjør oss til en ressurs

for de hjelpekorpsene

som er interessert, sier han

videre.

Kursstigen

- Fortell litt om kursene dere har her.

- Det er tre kurs i utdanningsstigen for

vannredning. Først har du et C-kurs som

hovedsaklig går på kjennskap til materiellet

vi bruker, grunnleggende personlig

sikkerhet og sikkerhet innad i laget.

Dette kurset prøver vi så langt det lar

seg gjøre å kjøre ute i distriktene. Det er

nemlig et veldig mobilt kurs. Kurset har

ingen opptakskrav, så alle i hjelpekorpset

kan melde seg på, forklarer Sjøen, og

fortsetter:

- Så er det et B-kurs som fokuserer mer

på båtførere og lagledere. Det stiller

større krav til lokaliteten, så inntil videre

kjører vi dem her på Karmøy. Til

dette kurset kreves det at deltakerne

har båtførerprøven og maritim VHF. I

høst vil det bli kjørt et A-kurs i vannredning

for aller første gang. Det er toppen

Rune Sjøen er leder for Nasjonalt

Ressurssenter for Vannredning på

Karmøy.

Skredgruppen

Beredskapsgruppen for skred er direkte

underlagt Hovedredningssentralen i

Sør-Norge, Stavanger, som varsler oss

direkte. Denne ordningen er unik innen

skredberedskapen i Norge. Gruppen

er basert på helikoptertransport

og kan dekke store deler av Sør-Norge.

Medlemmene i beredskapsgruppen

til Rogaland Røde Kors Hjelpekorps er

håndplukkede med lang erfaring og

spesialutdanning innen fagområdet

snøskred. I beredskapsordningen samarbeider

Røde Kors med bl.a. Norsk

Luftambulanse, Universitetssjukehuset

i Rogaland, Rogaland Politihundelag,

Forsvarets 330-skvadron Sola, Luftfartsverket,

Sivilforsvaret og Norske Redningshunder.

Med skredgruppen i Rogaland Røde Kors

Hjelpekorps har distriktet en av landets

aller beste beredskaper innen snøskred.

Skredgruppen er i beredskap fra 1. januar

til 30. april. Dato for avslutning av

beredskapen avtales med HRS på bakgrunn

av snøforholdene i fjellet.Vaktmannskapene

har hjemmevakt i denne

perioden, og kjører i praksis rundt med

sekken pakket i bilen hele vinteren.

Beredskapstiden den enkelte har til rådighet

for å ankomme 330-skvadronen

er 30 minutter etter alarmen har gått.

Beredskapsgruppen består av omlag 20

medlemmer som rullerer på å ha oppgaven

som vaktleder.

Gruppen har som mål å stille et femmannslag

ved aksjoner. Dette laget inneholder

en fagleder, samt mannskap

til å drive både førsteinnsats og organisering

av større skredulykker.


RØDE KORS ROGALAND 9

RØDE KORS HJELPEKORPS

Kompetansesenteret for vannredning på

Karmøy sitter på mye redningsutstyr og

kunnskap som medlemmer av hjelpekorps

i hele landet kan benytte seg av

av utdanningsstigen. Det er et omfattende

kurs som går over hele ni dager.

Målet er å kunne utdanne personell til å

lede søk- og redningsaksjoner på sjøen.

A-kurset setter derfor høye krav til deltakerne

både med tanke på erfaring og

kompetanse. Alt er imidlertid ennå ikke

helt på plass når det gjelder dette kurset,

forklarer Sjøen.

Sterke også til sjøs

- Hva betyr dette senteret for beredskapen

langs sjøen?

- Det er viktig med beredskap langs

sjøen. Målet vårt er at hjelpekorpsene

som bor langs sjøen skal ha like stort

fokus på sikkerhet på vann som sikkerhet

på fjellet, og andre steder.

- Har hjelpekorpsene tradisjonelt vært

mest til stede på fjellet?

- Det er mange korps som har hovedaktiviteten

sin på fjellet, og ikke like

mye satsing på vann selv om de har det

som et ansvarsområde. Målet vårt er at

hjelpekorpsene skal ha et sted å gå for

å få den nødvendige opplæringen, sier

Sjøen.

Hanne Gravdal og Lasse Tjørhom holder på med hjerte-lunge-redning (HLR)

Førstehjelp

Foto: Haugesund Røde Kors // Roy Worum

Røde Kors ambulansetjeneste

Førstehjelp er den første hjelp alle

bør kunne gi ved akutt sykdom og

alvorlig skade, før profesjonelle overtar.

Det kan være en venn, en kollega

eller en helt fremmed som blir akutt

syk eller skadet. Vet du da hva du skal

gjøre? Er du villig til å hjelpe? Hva gjør

du? Rogaland Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs

for bedrifter, lag og privatpersoner.

Kursene vi tilbyr er utviklet

av Norsk Førstehjelpsråd, og de tar

for seg livreddende førstehjelp og de

sykdommer og skader som forekommer

oftest. Instruktørene er spesielt

sertifiserte for disse kursene, som

blant annet omhandler de sykdommer

eller skader som kan oppstå på

din arbeidsplass. Mange av de praktiske

øvelsene i løpet av hvert enkelt

kurs foregår på gulvet, andre gjøres

ute. Kursdeltakerne anbefales å kle

seg deretter. Hver kursdeltaker får

utdelt et kurshefte. Maks antall deltagere

er 15 per kurs.

I Rogaland disponerer Røde Kors

Hjelpekorps 8 ambulanser. Disse

rekvireres av AMK ved større ulykker,

ved ekstra behov, og for suppleringskjøring.

I 2010 utgjorde dette 40 oppdrag.

Til å utføre denne tjenesten har vi

140 frivillige som er utdannet for å

kjøre en ”frivillighetsambulanse”. I tillegg

disponerer hjelpekorpsene i Rogaland

hele 15 mannskapsbiler, 15

tilhenger, 22 båter, 19 snøscootere

og 1 ATV.

I 2010 hadde Røde Kors Hjelpekorps

i Norge hele 500 hente og ambulanseoppdrag

utenfor veg, rekvirert av

AMK/HRS. 85 % av disse oppdragene

er utført med snøscooter.


10 RØDE KORS ROGALAND

Ove Eikestein

AS

Byggfirma

Jostein Ege

Heggdalsv. 882,

4370 Egersund

Tlf. 97 74 19 19

EGERSUND

Bertelsen & Garpestad AS

4370 Egersund - Tlf. 51 46 10 80

Egersund Betongindustri AS

4370 Egersund - Tlf. 51 49 03 00

STØTTER RØDE KORS ARBEIDET

HAUGESUND

Tengsareidv. 1, 4370 Egersund

Tlf. 51 46 23 50

Fax. 51 49 39 91

GJESDAL

Veidekke Entrepenør AS

Karmsundgt. 51, 5531 Haugesund

Tlf. 52 80 60 00

Mail: distrikthauge@veidekke.no

c/o Nortura.

Pb. 164, 4367 Nærbø

Tlf. 51 68 30 19

Mob. 970 54 251


HAUGESUND

Tlf. 52 73 85 40 Fax. 52 73 85 41

post@byggmesterkompaniet.no

www.byggmesterkompaniet.no

Jernbanevn. 21, 4365 Nærbø

Tlf. 51 79 19 00

www.reimeagri.no

Naturbakst AS

Haraldsgata 81,

5528 Haugesund

Tlf. 52 73 55 55

HÅ KOMMUNE

Rådhusgt. 8, 4360 Varhaug

Telefon 51 79 30 00

Støtter Røde Kors

KARMØY

Haugesund

kommune

støtter Røde Kors

HJELMELAND

HJELMELAND

KOMMUNE

Avd. for psykisk helse

STØTTER RØDE KORS HJELMELAND


Norsk

Protein AS

Grødeland, 4365 Nærbø

Tlf. 51 43 24 60

Fax. 51 43 11 15

tlf. 52 73 59 60

Tittelsnesvei 95,

5514 Haugesund

Tlf.: 52 70 35 70 • www.curato.no

Hjelmeland Sparebank

4130 HJELMELAND

Tlf: 51 75 44 00

post@hjelmeland-sparebank.no

bank - sparing - forsikring

Jan Sigve Herredsvela

Transport

Fuglestad, 4363 Brusand

Tlf. 900 75 500

Tlf.: 52 70 35 70

www.curato.no

Gudmestadv. 371,

4365 Nærbø

Tlf. 51 79 18 00

www.jaerbetong.no

Opstadvegen 643

Boks 60 - 4368 Varhaug

Tlf. 51 79 86 80

post@jermester.no

www.jermester.no

KLEPP


varhaug

Postboks 84, 4368 Varhaug

Tlf. 51 79 94 40

Fax. 51 79 94 41

BLÅ FARGE: C=100 M=79 Y=0 K=

OKER FARGE: C=11 M=26 Y=65 K=2

RØD FARGE: C=0 M=91 Y=76 K=6

Mesterhus logo skal være

samme bredde som Isdahl og

Skoglandhus logo og

plasseres med lik avstand som

høyde på Mesterhuslogo.

Mesterhus logo skal ellers

følge egen profil.

Varhaug

Servicesenter AS

4360 Varhaug. Tlf. 51 43 02 33

Sandnesvn. 80, 4050 Sola

Tlf. 51 44 40 00 Fax. 51 44 40 01

Pb. 649 Sentrum, 4003

Stavanger

Tlf. 52 00 20 00

Verven 1, 4230 Sand

Tlf. 52 79 05 30

www.suldalokonomi.no

Rogaland Røde Kors

takker annonsørene for

den flotte støtten

KLEPP

Tlf. 03361

www.skudenesaakra.no

Seland Optikk

Jæren AS

Jærv. 549, 4352 Kleppe

Tlf. 51 42 03 90

Fax. 51 42 18 70

øre - nese - halslege

Arvid Kaada

Solakrossen, 4050 Sola

Telefon 51 65 18 00

Støtter Røde Kors

Sola Drosjesentral

Solakrossen, 4050 Sola

Tlf. 51 65 04 44 • Fax. 51 65 13 90

Kjell

Pahr-Iversen

Bergsagelv 20,

4016 Stavanger

Tlf. 51 58 42 33

Postvegen 9, 4230 Sand

Tlf. 52 79 26 00

Fax. 52 79 72 77

SOLA

SULDAL

Premiere

Produkter AS

Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg

Tlf. 51 85 83 00

Fax. 51 85 83 01

SuLdaL

K o m m u n e

Støtter røde KorS

Bygnes, 4250 Kopervik

Tlf. 52 85 78 30, www.vassbakk.no

Gabriel Østråt AS

Bedriftsv. 11, 4313 Sandnes

Tlf. 51 68 25 30

SANDNES

Sandnes

Havn KF

DET NORSKE Elvegt. 15, 4306 VERITAS

Sandnes

Tlf. 51 60 89 90

Bergen www.sandnes-havn.no

SOLA

D. Danielsen AS

Tananger, 4056 Tananger

Tlf. 51 64 88 00

Fax. 51 64 88 01

Kolonial, skipshandel

stor husholdningsavdeling,

riggavdeling

Borev. 5, 4352 Klepp

Tlf. 51 42 51 55

Fax. 51 42 10 20

mob. 932 15 061

www.kleppspesial.no

Telefon +47 55 94 36 00

Sola Regnskap BA

Telefax +47 55 94 Sandev. 36 01 32

HAMMAREN

TRANSPORT

Nordsjøv. 307, 4053 Ræge

Tlf: 51 65 48 51

Mob: 95 08 19 90

STAVANGER

Pb. 135, 4097 Sola

Tlf.: 51 71 99 30

Fax: 51 71 99 31

Internet: www.dnv.com

Rogaland Røde Kors

takker annonsørene for

den flotte støtten

Rogaland Røde Kors

takker annonsørene for

den flotte støtten

Helland AS

Lars Hertevigsgt. 5,

4005 Stavanger

Tlf. 51 53 71 05

Håland Vest

Byggmesterforretning • Nybygg

Reparasjoner • Trelastlager

Planlegging • Tegning

Tlf. 51 48 28 83

Jærvegen 532, 4352 Kleppe

Tlf. 51 78 96 00

www.klepp-sparebank.no

Gjesdalv. 3, 4306 Sandnes

Tlf. 51 68 17 70

Fax. 51 68 17 69

Rasmussen

Elektro AS

Solakrossv 6, 4050 Sola

Tlf. 51 65 65 33

Fax. 51 65 65 28

Trenger du elektriker

Spør oss • Prøv oss

STAVANGER

Stavanger Boligbyggelag

Løkkeveien 51, Pb. 88, Sentrum

4001 Stavanger

Tlf. 51 84 95 00, Fax. 51 84 95 05

www.boligbyggelaget.no

Det Norske

Veritas AS

4007 Stavanger

Tlf: 51 50 60 00

www.dnv.com

TIME

Tlf.: 51 77 80 30

www.jaeren-treteknikk.no

svein.myklebust@jaeren-treteknikk.no

Faks: 51 77 80 31

Orstadv. 114,

4353 Klepp Stasjon

Tlf. 51 78 66 00

Fax. 51 78 66 01

Byggmester

Sigmund Sinnes

Perlev. 10, 4321 Sandnes

Tlf. 51 67 47 70

Fax. 51 67 36 14

mob. 900 75 882

Tareringen 26, 4056 Tananger

Tlf. 51 69 57 00

www.nikekonsult.no

Søregt. 26, 4006 Stavanger

Tlf. 40 00 57 63

Mob. 91 14 91 56

Støtter det lokale Røde Kors

Tlf. 51 82 33 00

E-post: sagen@sagen.no

Rogaland Røde Kors

takker annonsørene for

den flotte støtten

i offshoreindustriens elitedivisjon

4370 Egersund. Tlf. 51 46 90 00

51 90 90 90

Stavanger Taxi www.rogaland-taxi.no

Utbjoa Maskin

Nærbø

Tlf. 97 60 06 16

Er en god støttespiller for Røde Kors

Giljastølv. 8, 4335 Dirdal

Tlf. 51 61 14 00

Fax. 51 61 61 90


RØDE KORS ROGALAND 11

EGERSUND

__________________________

Anonym støtte til Røde Kors

__________________________

HAUGESUND

____________________________

Amlie Regnskap AS

Haraldsgata 165, 5525 Haugesund

Tlf. 52 70 94 70

____________________________

Bil Service AS

Varden 25, 5535 Haugesund

Tlf. 52 70 41 31

__________________________

Svein Amdal Trappeverksted

5578 Nedre Vats

Tlf. 91 74 48 16

__________________________

Haugaland Elektroservice AS

Longhammarveien 24, 2.etg.

5536 Haugesund. Tlf. 52 71 38 20

__________________________

Kystdesign AS

Strandgt. 202, 5525 Haugesund

Tlf. 52 70 62 50 - www.kystdesign.no

__________________________

Felleskjøpet Rogaland

Industrigata 4, 5537 Haugesund

Tlf. 52 72 91 44

____________________________

KARMØY

____________________________

Molinergutt AS

Nedre Ådlandsveg 58, 4270 Åkrehamn

Tlf. 52 81 73 87

__________________________

SOLA

__________________________

Gulv og Tak AS

Solbergv. 5, 4050 Sola

Tlf. 51 64 64 94 Mob. 90 67 01 17

__________________________

STAVANGER

__________________________

Johan P Johnsen AS

Nedre Holmegate 22, 4006 Stavanger

Tlf. 51 89 50 88

____________________________

TIME

____________________________

Uni Mek AS

Postboks 183, 4341 Bryne

Tlf. 51 48 37 80

____________________________

Alveland Bunader

Meierigt. 15, 4340 Bryne

Tlf. 51 48 75 15

____________________________

Heskje Muremester AS

Pb. 270, 4349 Bryne,

Tlf. 51 77 19 80

____________________________

Transtec Automatgir Verksted

Håland Sør, 4340 Bryne

Tlf. 51 48 10 34

Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger - Sola

Sømmeveien 1, 4050 Sola

Quality Airport Hotel, Stavanger er med sin strategiske beliggenhet et

naturlig samlingspunkt for konferanser med fokus på faglig innhold og

sosialt samvær utenfor storbyens «fristelser».

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Quality Airport Hotel, Stavanger.

For informasjon: 51 94 20 00/konferanseavdelingen: 51 94 2001

09

Mail: q.stavanger@choice.no

cowi AS

Haugåsstubben 3, 4016 Stavanger

tlf: 02694

Blandt landets ledende mekaniske verksted

Et hav av muligheter. Vi bidrar til å realisere dem!

Gefro er blandt landets ledende makaniske verksteder innen

produksjon og vedlikehold av brønn- og boreteknisk utstyr på

norsk sokkel. Vi er din totalleverandør innen design og utvikling,

maskinering, sveis, mekaniske tjenester, reparasjon og vedlikehold.

Vi finner de smarte løsningene og tenker kvalitet i alt vi gjør.

Full range quality since 1980

Hamrasletta10, 4056 Tananger

Tlf. 51 71 88 00 • Fax. 51 71 88 01

Sola kommune

Avdeling kommunalteknikk

Sola kommune

Avdeling kommunalteknikk

INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med

drikkekartongene

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong

og putt dem inni hverandre til det blir en

drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i

en plastpose, knytt igjen og legg posen i

den grønne beholderen. Det gjør ingenting

om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no

Krisesenteret har åpent hele døgnet!

Ta kontakt på telefon 51 53 06 23

INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON

Slik gjør du med drikkekartongene

Les mer om oss på

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det blir

en drikkekartong-kubbe www.stavanger-krisesenter.no

(6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg posen

i den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no

ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

REGIONAL UTVIKLING

“Slipp ambulansen fram”

TRENGER DU HJELP

MED LEKSENE?

På Sølvberget tilbyr vi leksehjelp til ungdommer

og studerende voksne i alle aldre.

Kompetente leksehjelpere tilbyr hjelp i alle fag.

Ingen påmelding nødvendig.

Elever i ungdomsskolen

(Barne- og ungdomsbiblioteket)

Tirsdager og torsdager kl. 15.00 - 17.00

Videregående skole og voksenundervisning

(Kulturbiblioteket)

Mandager til og med torsdager kl. 17.00 - 19.00

RETT PÅ SAK © 51 64 64 55

søker

Avd: Sola Avd: Stavanger

Tlf. 51 20 15 00 Fax. 51 20 15 09

Klinikken AS


12 RØDE KORS ROGALAND

TIME

____________________________

Bryne Rør AS

Skuleg. 9, 4340 Bryne

Tlf. 51 48 11 22

___________________________

Jærtun Lutherske Friskule

Kong Haakons v. 4 , 4340 Bryne

Tlf. 51 48 47 44

Rekruttering og utleie av økonomer og ledere

> www.fabi.no

Ole Nielsensvei 30

4330 Ålgård

Tlf. 51 61 18 40

www.sinus-elektro.no

Flinteg. 2A, 4016 Stavanger

Tlf. 51 95 04 95 Fax. 51 95 04 99

Transocean er verdens største offshore boreselskap.

Selskapet har en flåte på 146 mobile offshore

innretninger. Transoceans flåte er ansett som en av

de mest moderne og allsidige i verden på grunn av

sin evne til å operere i teknisk krevende områder

innen borevirksomhet offshore.

Selskapet er også ledende

innen sin bransje når det

gjelder enheter som kan

operere på dypt vann og

under ekstreme forhold.

På norsk sokkel opererer

Transocean 5 rigger

NORTRAIN er Norges største

utdanningssenter for fagarbeidere

innen boring, brønnservice og

relaterte fagområder.

Nortrain tilbyr allsidig utdanning tilpasset virksomheten på sokkelen.

Vi underviser i bore- og brønnfag og tilhørende områder, basert på

krav fra myndigheter, operatører og selskaper. Kursdeltakerne får såvel

teoretisk som praktisk tilnærming til fagomådene. Høyt kvalifisert

lærepersonell, topp utstyr, moderne skolebygg og over 30 års erfaring

fra norsk sokkel er din garanti for at du er fagmessig oppdatert hos oss.

Send din søknad om opptak til NORTRAIN Fagskole nå!

Klikk deg inn på våre hjemmesider www.nortrain.no

92804448.qxd 26-10-09 13:13 Side 1

Tangen 10, 4070 Randaberg

Tlf.: 51 69 27 00, Fax: 51 69 27 27

E-mail: post@nortrain.no

www.nortrain.no

// VI GIR MENNESKER

MULIGHETER

NAV ROGALAND

STAVANGER

KOMMUNE

Park og vei

Slipp

ambulansen fram

Din spesialist på hengere, traktorer og dieseltanker

www.baileytrailers.co.uk • www.protechmachinery.co.uk • www.fuelproof.co.uk

Meget gunstige priser nå på grunn av gunstig valuta.

Traktor og Tilhenger +++

Flere større nyere traktor på Tjelta nå!

Totalleverandør av tjenester

innenfor ferdigstillelse!

Onshore/offshore

Time

kommune

Arne Garborgsv. 30,

4340 Bryne

Tlf. 51 77 60 00

www.time.kommune.no

Østerlide

Seksjon Barn

4010 Stavanger

Tlf. 51 81 67 50

ELEKTRISK MATERIELL

FOR SKIP OG OFFSHORE

www.tranberg.com

IKM Testing AS

www.IKM.no

G&H Skjelnes

Entreprenør AS

Seimshagen 30,

5072 Seimsfoss

Tlf. 53 48 01 80

Alt innen: • Rør • Service

• Nybygg • Industri

Kontor: 52 71 55 00

Fax: 52 71 69 77

Mobil: 93 45 74 56

Hellvik Hus

Flekkefjord AS

Tlf. 38 32 76 70

Byggmester

Slyk og Espevik AS

Myrhaugv. 6, 4330 Ålgård

Styk: 922 45 800

Espevik: 922 45 801

Sundvn. 22, 4250 Kopervik

Tlf. 52 84 69 00

www.haland-thuestad.no

El-Experten AS

Gamle Sokndalsv. 38,

4370 Egersund

Telefon: 51 49 60 00

Telefax: 51 49 60 01

Din lokale elektriker

Randaberg

Avlastningssenter

Andreas Harestadsvei 3

4070 Randaberg

Tlf. 51 41 31 10

Vi bygger nye Nordvikgården

Vi bygger og har bygget nye Nordvikgården

Blomstølen

og har bygget Vi har Blomstølen

sentral

godkjenning

Pizzabakeren

Hovedgaten 12, 4250 Kopervik

Tlf: 52 82 52 00

Åkrehamn: 52 83 35 00

www.pizzabakeren.no

Anonym Giver

støtter

Røde Kors

Takla

Energy AS

sentral

Vi har

godkjenning

Sandnes

www.dima.no

Hov Tre

& Glass

Kvålvn. 16, 4323 Sandnes

Tlf. 51 66 86 40

Fax. 51 66 86 41

Spar Ålgård AS

Skogsvingen 2, 4330 Ålgård

Tlf. 51 61 87 37

www.sparalgard.no

COOP NORGE AS

Nesflåtveien 4,

4018 Stavanger

Tlf. 51 88 76 00

Støtter Stavanger Røde Kors

Jæren

Folkehøgskule

Søren Øvretvetsv. 9

4352 Kleppe

Tlf. 51 78 51 00

Fax. 51 78 51 01

Hydro Aluminium

Profiler Karmøy AS

4265 Håvik

Tlf. 52 85 40 00

Fax. 52 85 49 04

Tlf. 52 76 72 77

post@knapphus.no

5574 Skiold

Tlf. 52 76 22 18

post@rorharaldseid.no

Ludolf Eides g. 6, 5925 Haugesund

Tlf. 52 71 75 66

Mob. 901 08 115

Førerkort klasse A og B,

moped og traktor

Rogaland Røde Kors takker annonsørene for den flotte støtten


RØDE KORS ROGALAND 13

Bedriftsveien 6, 4353 Klepp stasjon - tlf. 51 78 99 00 - www.blockberge.no

Bjorhaugslettå 16, 4365 Nærbø

Tlf. 51 79 17 80 • Fax. 51 79 17 81

Elganev. 1, 4370 Egersund

Tlf. 51 46 25 00 Fax. 51 49 11 11

www.dalane-energi.no

Et unikt transportsystem

www.norlines.no

Øgreid Eiendom AS er et eiendomsselskap

som omfatter både nærings- og

boligeiendom.

Bjorhaugslettå 10, 4365 Nærbø

Tlf. 51 79 92 20 • E-post: post@kvia-as.no

Verksgaten 62, 4013 Stavanger

Tlf.: 51 85 40 00 • Faks: 51 85 40 95

E-mail: post@ogreid.no

www.ogreid.no

Bilpaviljongen AS

Vingveien 2

4050 Sola

Tlf. 51 64 83 00

Fax. 51 64 83 11

post@bilpaviljongen.no

www.hellesto.no

Time

kommune

Peder S. Fjetland AS

Forus “VW byen Stavanger”

Tlf. 51 81 80 00

www.fjetland.no

Vi tilbyr tjenester, produkter og systemer innen følgende forretningsområder:

Test- og kontroll systemer

Instrumentering og kalibrering

Olje- og gassprøvetakning

Trading

Risavika Havnering 97

4056 Tananger

Tlf: +47 51 71 80 00

24/7: +47 913 03 446

www.proserv-group.com

Arne Garborgsv. 30,

4340 Bryne

Tlf. 51 77 60 00

www.time.kommune.no

tlf. 91 57 99 01

www.svehaug.no

Energiv. 20, 4056 Trondheim

Tlf. 51 71 93 70

Untitled-1 1 28.03.2007 10:36:13

Trygg Trafikk

Rogaland Stavanger

Tlf. 51 91 14 63

Tlf: 51 94 30 00 • Fax: 51 94 31 99

Nordsjøvegen, 4050 Sola

E-post: booking@sola-strandhotel.no

www.sola-strandhotel.no

Karmøy

kommune

Tlf. 52 85 75 00

www.karmoy.kommune.no

Garaneset, 4230 Sand • Tlf. 52 79 06 30

Risavika Havnering 247, 4056 Tananger

Tlf. 51 94 29 90 • Fax. 51 94 29 99

Skvadronv. 29, 4050 Sola

Tlf. 51 64 81 50

www.karmoy.fhs.no/kontakt

Kurs og reisekurs,

selskapslokaler

Karmøy Vandrerhjem

25.5 – 10.8

www.hihostels.no


14 RØDE KORS ROGALAND

FREDAG • KL. 21.30- 23.30 • E76

LØRDAG • KL. 23.30 - 01.30 • TRANG FØDSEL

FREDAG & LØRDAG • KINGS OF LIEN

Alle som viser frem gyldig Ledsagerbevis eller annen bekreftelse på at

de kommer fra institusjon betaler for 1 billett og får 1 fribillett.

Gjelder for alle forestillinger i Sandnes og Stavanger.*

For mer informasjon ring 51 51 07 00

SF Kino Stavanger / Sandnes AS

Pb. 194, 4001 Stavanger

Mob. 95 17 97 24

Fax. 51 51 07 01

www.sfkino-stavanger.no

www.sfkino-sandnes.no

NYHET!

Shape Sensation

- magisk mote.

Flere modeller og farger.

Fra kr. 249,-

www.sorbo.no

Sandnes, Langgt. 18, t 928 31 917 - Kvadrat, Inng. A, t 51960800 - Bryne, Parken Senter, t 928 36 570

Stavanger, Østervåg 10, t 928 36 676 - Baretti Klepp, Jærhagen t 51428485

Tlf: 52 79 99 80 • www.trestubben.no

TORSDAG • KL. 21.30 - 23.30 • STAUT

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

TORSDAG • KL. 23.30 - 01.30 • POSTGIROBYGGET

Design: Ingvild Erøy Prestårhus

besøk også vår

solavdeling

gratis

innmelding

binder du deg for 12 mnd.

får du gave med på kjøpet.

ring: 928 07 251

PÅ ST. HANS

AFTEN!

Kom og opplev gleden av å Komme i form

TORSDAG & FREDAG • LUCKY LIPS

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

25 års jubileum

FREDAG • KL. 23.30 - 01.30 • GUNSLINGERS

LØRDAG • KL. 21.30 - 23.30 • FRØYA

23.-26 . juni

Ungkarsfestivalen

www.not-as.no • tlf: 40 00 67 32

PÅ ST. HANS

AFTEN!

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

25 års jubileum

Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no

VANNVOLLEYBALL

RUNDBALLETRILLING

www.ungkarsfestivalen.com

Legitimasjon må synast ved inngangen. Dersom du har tips om

bruk av narkotika på festivalen, ta kontakt på telefon 02800.

Mindreårige blir sendt heim på eiga rekning. Store musikkanlegg

skal ikkje brukast i leiren. Musikken må dempast innan kl 03:00.

Ikkje tillatt med badestamp og hundar.

Velkommen til sommarens bondeflørt på

Sankthansaften i Suldal!

KVINNFOLKBÆRING

STAURBÆRING

Førehandsal på Billettservice: tlf 815 33 133

www.billettservice.no

tors - søn: 1140,- / fre - søn: 840,- / lør - søn: 460,-

Billettar kan også kjøpast i porten:

tors - søn: 1300,- / fre - søn: 1000,- / lør - søn: 500,-

Aldersgrense: 18-100 år. Prisen inkl. teltplass (ikkje straum), bilparkering, underhaldning og dans. Det vert sal av frukost, grillmat,

mineralvatn og øl/vin. NB: Fleire oppdateringar på nett!

TAUTREKKING

ARR: KJETIL NÆRHEIM, ERIKSMOEN, 4237 SULDAL S OSEN

GJØRMEBRYTING

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

Festivalen feirar

15 års jubileum i år.

25 års jubileum

PÅ ST. HANS

AFTEN!

Å gjøre hverandre gode

HMS

Kundefokus

Kompetanse

Kvalitet

Kremmerånd

Åpenhet og ærlighet

Risa-konsernet er en stor og ledende totalentreprenør i den sør-vestlige delen av Norge. Totalt har

konsernet rundt 750 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Ett av de fem datter selskapene

i konsernet er Risa AS, som driver med graving, sprenging, fylling og planering. Selskapet har også

drift og vedlikeholdskontrakter for Statens vegvesen i Stavanger, Sirdal, Mandal, Setesdal, Flekkefjord,

Arendal, Indre Ryfylke og Haugalandet/Stord.

www.risa.no

Helse, miljø og sikkerhet

Åpenhet og ærlighet

Kundefokus Kompetanse

Kremmerånd Kvalitet

Risa-konsernet

BiT:


RØDE KORS ROGALAND 15


B-Blad

RETURADRESSE:

Postboks 2385

3003 Drammen

Hjelpekorpset trenger deg!

Søk og redning fra fjord til fjell. Vi stiller opp for å

hjelpe der det trengs, når det trengs.

Røde Kors Hjelpekorps i Rogaland område Sør

søker etter nye medlemmer og arrangerer

grunnkurs høsten 2011.

For mer informasjon gå til

www.medlemskurs.no !

Pant, Pant, stott stott og og vinn

vinn

Pant, stott og vinn

Pant, og stott Pant, vinn og vinn inntil stott inntil 2 millioner og stott og kroner vinn kroner her og og nå! her og vin nå!

Overskuddet går til til Røde Røde Kors. Kors.

Pant, og vinn stott Pant, inntil 2 millioner og vinn og stott kroner inntil 2 her vinn

millioner og nå! og kroner her vin og n

Overskuddet går til Overskuddet Røde Kors. går til Røde Kors.

1 2 3

Legg boksen

eller flasken i

panteautomaten

Trykk på knappen

med Røde Korssymbolet

Sjekk

kvitteringen

for gevinster

1 2 3

Legg boksen

eller flasken i

panteautomaten

Trykk på knappen

med Røde Korssymbolet

Sjekk

kvitteringen

for gevinster

Legg boksen

Trykk på Legg knappen boksen

Sjekk Trykk på knappen

Sjekk

eller flasken i

med 1Røde eller Korssymboletpanteautomaten

flasken i

kvitteringen 2 med Røde Kors-

3 kvitteringen

panteautomaten

for gevinster symbolet

for

gevinster

1 2 3

Plattformv. 5

Pb. 63, 4098 Tananger

Tlf. 51 69 43 00

Fax. 51 69 61 56

Rogaland

Røde Kors takker

annonsørene for

den flotte støtten

DET N ORSKE

Bergen

VERITAS

Pb. 74, 4367 Nærbø • E-post: asgeir@v-u.no

Mob. 913 82 938 • Mob. 958 28 409 • Fax. 51 43 23 13

Vi vil gi noe

tilbake

Telefon +47 55 94 36 00

Telefax +47 55 94 36 01

Internet: www.dnv.com

I Halliburton tror vi på å gi noe tilbake til

lokalsamfunnet. Derfor støtter vi et bredt

spekter av lag og organisasjoner. Rett og

slett fordi vi liker det. Vi opplever at et

slikt engasjement styrker både oss som

mennesker og omgivelsene rundt oss.

Det syns vi er bra – for alle.

www.halliburton.no

Foto: Anne Lise Norheim

51 46 16 00

Det Norske Veritas

Flathauggata 12, 5523 Haugesund

Din risiko - vår fokus

Vi er en uavhengig, selveid stiftelse som har til formål

å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø.

Tlf. 52 70 36 40 www.dnv.com

More magazines by this user
Similar magazines