Medlemsblad for BMW Klubben Norge – nr. 2-2009 – 9. årgang Me ...

bmw.mc.no

Medlemsblad for BMW Klubben Norge – nr. 2-2009 – 9. årgang Me ...

BMW Klubben

Norge

Medlemsblad emsb

lad for

BMW Klubben Norgenr. 2-2009200

09 – 9. årgang


BMW Klubben

Norge

Medlemsblad for BMW Klubben Norgenr. 2-20099. årgang

Innhold

Side

Redaktør:

Odd A. Steinlein

Skjellestadhagen 11

1389 Heggedal

E-post: odd.steinlein@online.no

Redaksjonsmedlem:

Per Hess

E-post: per@perhess.com

Annonsepris: kr. 3000,- for helside, ett innrykk.

Frist for innsendelse av stoff til nr. 3 – 2009

er 15. august.

Originalfremstilling: Protoform, Oslo

E-post: post@protoform.no

Trykking og utsendelse: Molvik Grafisk, Bergen

Opplag: 2000 eks

Styret i BMW Klubben Norge

2008 – 2009

Formann:

Pål A. Dahl

Mobil: 907 26 095

E-post: paal.dahl@mentor.no

Nestformann:

Ole Bjerkadal

Mobil: 911 57 111

E-post: olebmw@epost.no

Kasserer:

Jennor Jakobsen

Mobil: 928 33 285

E-post: jennor.jakobsen@norgespost.no

Redaktør:

Odd A. Steinlein

Mobil: 412 85 477

E-post: odd.steinlein@online.no

Styremedlem, Trøndelag:

Petter Sollie

Mobil: 958 90 260

E-post: petter.sollie@optoplan.com

Styremedlem, Øst-Norge:

Per-Erik Winther

Mobil: 911 66 225

E-post: per-erik.winther@horwath.no

Klubbens offisielle adresse er:

BMW Klubben Norge

c/o Ole Bjerkadal

Dyre Halses gate 12

7042 Trondheim

Klubbens hjemmeside: bmw.mc.no

Side 10 – 13

BMW S 1000 RR

Side 14 – 15

K 1300 GT

Side 16 – 19

Schnellpanzer Fahrer-Verein

Side 28 – 31

En MC-veteran: Maarten Mager

4 Leder

Nye medlemmer

6 Årsmelding

2008-2009

7 Innkalling til årsmøte

i BMW Klubben Norge

8 Regnskapsoppstilling 2008

BMW MC Klubben Norge

8 BMW MC

treffkalender 2009

9 Enighet med forsvaret om

erstatning for flyttingen av

2008-treffet

9 Navnebytte:

FEBC blir til BCEF

10 BMW S 1000 RR

– gateversjon

14 K 1300 GT

BMWs nyeste tur-lokomotiv

– det trekker

16 Schnellpanzer

Fahrer-Verein

20 Tyrigrava

– MC-miljøets samlingspunkt

utenfor Oslo

24 Bulletin fra

BMW-Club Gjøvik og Omegn

Med rapport fra 1. mai

26 Forhandlerportrett:

Moto Speed AS

i Tromsø

28 En MC-veteran:

Maarten Mager

32 BMW Superbike Project

BMW-bladet nr. 2 – 2009 3


1000-kubikkfeber?

Odd A. Steinlein.

I 1939 vant Georg

Meier med en

kompressormatet

Type 255 BMW RS 500

Isle of Man «Senior

Tourist Trophy».

For en drøy måned siden, på lørdag 9. mai

kl. 12.00 avduket Ruben Xaus den «tamme»

utgaven av R 1000 SS på Monza-banen

ved Milano. Vi har ventet i stor spenning på

hva denne maskinen vil bringe av tekniske

nyvinninger.

Kanskje er denne kraftpakken den største

nyheten fra BMW siden Ernst Henne for

80 år siden satte verdensrekord med en

kompressormatet 750 ccm motorsykkel

(WR 750), eller for 70 år siden, i 1939, da

Georg Meier vant med en kompressormatet

Type 255 BMW RS 500 i Isle of Man

«Senior Tourist Trophy». Denne sykkelen

hadde 60 hk ved 7000 rpm fra 492 ccm,

doble overliggende kamaksler, veide 138 kg

og var god for en topphastighet på over 220

km/t! Meiers gjennomsnitts-hastighet i løpet

var 143,7 km/t – i et løp som varte 2 timer

og 57 minutter. Type 255 var enerådende i

tyske mesterskap til 1950 da kompressormatede

motorer ble forbudt i løp. I utlandet

hadde de vært forbudt siden 1945.

S 1000 RR kan kanskje forventes å gjøre

historie som Type 255, men foreløpige har

racing-teamet ikke hatt hellet med seg.

I alle fall, på veien vil dette bli noe som

ingen andre har maken til. Se inne i bladet

for omtale. I artikkelen nevnes ikke alt, men

en kan velge mellom en rekke fabrikkmonterte

opsjoner: «Race ABS» eventuelt «Race

ABS + DTC (Dynamic Traction Control)»,

«HP Gearshift Assistant», tyverialarm. En

kan også få montert fallsensor (føler om

sykkelen lener mer enn 20° og derved

kopler inn DTC) og elektronisk

rundeteller. Tilleggsutstyret inkluderer

også diverse karbon-deler, vindskjermer,

alternativt eksosanlegg,

LED-lys, bagasje osv. Så dette er

langt fra noen tam «gubbesykkel» –

da har den også 193 hk!

Odd A. Steinlein, redaktør

Vi er nå 1289 medlemmer etter at de som har meldt seg ut, eller ikke har betalt etter purring er strøket.

Nye medlemmer siden 22. mars 2009

Medlemsnavn Poststed Sykkeltype Medlemsnavn Poststed Sykkeltype Medlemsnavn Poststed Sykkeltype

Jan Eggen NESBRU R1200GS -06

Kåre Sørensen VIGRESTAD R1200CL -05

Tor Lehne SKJETTEN R1100RS

Tore W. Steen SPYDEBERG

Rolf Amundsen PORSGRUNN R1150R -04

Morten Moe SVOLVÆR K1200GT

Bjarne Vasset OSLO R100 -77

Ferry Zandjani SÆTRE R1200C Mountauk

Terje Paulsen SPARBU K100RT -87

Øyvind Mathisen BLAKER R1100GS

Jostein Høstad BØRSA K1200GT -06

Harald Pettersen STOKMARKNES R90/6 -75

4

Bård Malvik SJETNEMARKA R100RT

Jørn Inge Hansen LILLESTRØM R1200RT -08

Vidar Tørvi SANDE I VESTF. R80S -83

R100RS -89

Stig Røsten TYNSET R1200RT

Kent Emil Johansen GODVIK K1300R

Frank Kristiansen MORVIK K1200S

Leif Christer Eilertsen LILLESTRØM K100LT

Martin I. Vasstrand MATHOPEN R1200RT -07

Hasse Jøran Hansen SØMNA K1200RS

Stig-Erik Neteland BÆRUMS VERK R1200R -09

Kolbjørn Heggedal MOLDE R75/5 -70

Morgan Isaksen TOMASJORD

Karl F Karlsen TOMASJORD F800GS

Torfinn Johansen KARASJOK K1200LT

Pål Hage VINSTRA K1200LT -05,

R12 sidevogn -40

Knut Arve Grønvold RAUFOSS K1300GT, R75 -70

Jon Arne Remnes RØRVIK R1200CL

Stig Bakke TERTNES R1100S

Nils Idar Henjum STRANDVIK R1200GS Adv.

Ludvig Nedregård SKREIA K1300R -09

Kurt Rosenfors EIKSMARKA K1200LT -00

Kurt Overrein EIDSBYGDA F650GS -02

BMW-bladet nr. 2 – 2009


Årsmelding 2008-2009

Denne årsmeldingen beskriver styrets arbeid fra

årsmøtet på Sørmarka til årsmøtet på Jølstraholmen.

Årsregnskapet gjelder for kalenderåret 2008.

Det ble bestemt at

årstreffet for 2009

blir på Jølster, med

Fjordlaget som

arrangør.

Det har vært gjennomført fire styremøter og

et arbeidsmøte. 18 saker har vært behandlet.

Årstreffet

Årstreffet i 2008 ble arrangert på

Sørmarka av lokallaget Øst-Norge og var

et fint arrangement. Mye ekstra arbeid

ble det for arrangørene fordi treffet opprinnelig

var planlagt på Heistadmoen

(HV-leir) ved Kongsberg, men måtte flyttes

fordi Heistadmoen brøt den inngåtte

avtalen. Det ble krevd erstatning for

både ekstra utgifter og tapte inntekter

som flyttingen medførte. Saken har hatt

flere runder og har vært helt til topps i

Forsvarsdepartementet. Det endte heldigvis

med at det ble innrømmet feil og ble

beklaget de ulempene klubben ble utsatt

for. Det ble oppnådd enighet om et erstatningsbeløp

noe lavere enn det opprinnelige

kravet.

Viktig er også å merke seg for fremtidige

årstreff eller andre treff, er at HV ønsker

å kunne samarbeide med BMW Klubben

Norge om fremtidige arrangement i leire

rundt i landet, der dette er praktisk mulig.

BMW Norge sponset årstreffet i år også med

tre gavekort à kr. 7 000,- som ble trukket

ut på solgte lodd. De heldige vinnerne kan

ta ut kjøreutstyr hos en BMW forhandler for

dette beløpet. Tusen takk til Magne Eriksen

og BMW Norge!

Det ble bestemt at årstreffet for 2009 blir

på Jølster, med Fjordlaget som arrangør.

Arbeidsmøte

Et arbeidsmøte ble også i denne perioden

gjennomført i Oslo tidlig på høsten 2008,

med representanter fra alle lokallag. Idéen

med dette er å få innspill og ønsker fra de

lokale lagene, og at dette skal være grunnlaget

for styrets arbeid og prioriteringer. Det

ble en god samling og vi har fått mange

gode tilbakemeldinger på dette opplegget.

Hovedtema denne gangen var:

• Informasjon om nye retningslinjer for bruk

av BMW-logo i BMW klubber

• Status og veien videre for kurstilbud på

ferdighetskjøring

• Samarbeid er løsningen for å skaffe kjøreinstruktører

• Behov for en gjennomgang av klubbens og

lokallagenes vedtekter

• Profilering av klubben – fokus på aktivitet

og det sosiale

Vi viser til fyldig artikkel i BMW-Bladet

4/2008 skrevet av Per Hess.

BMW bladet

Bladet har kommet med fire nummer også

denne perioden. Redaksjonskomitéen fungerer

godt, og jobber veldig bra med nye

tema og vinklinger. Det er en stor jobb som

blir nedlagt her og det er krevende hele

tiden å fylle bladet med spennende stoff.

Lokallagene må bli flinkere her! Det er tatt

initiativ til en dialog og et mulig samarbeid

med Øst-Norge sitt blad ”Gummikua”, uten

resultat så langt.

Flere gode innlegg fra medlemmenes opplevelser

og reiser har bidratt til et enda bedre

blad. Vi ber om mer slikt stoff.

Nettsiden

Vi har lyktes å få på plass egen nettredaktør,

og Johan Olav har gjort en veldig bra jobb

første året. En del endringer er gjort utfra

Innkalling til årsmøte i

BMW Klubben Norge

Lørdag 8.august 2009 kl. 11.00,

Sted: Jølstraholmen Camping, Vassenden i Jølster

1. Årsmelding

2. Hovedtall fra regnskapet

3. Kontingent og budsjett

4. Innkomne forslag

Siste frist for forslag til styret er 1.august 2009

5. Valg av styret, revisor og valgkomité

6. Valg av plass for årstreffet 2010

Vi oppfordrer medlemmene til å studere årsmeldingen,

regnskapet og budsjett annet sted i dette BMW-bladet.

Årsmøtet vil ikke presentere regnskapet med alle detaljer.

tilbakemelding fra lagene og medlemmene,

og sidene er blitt mer aktuelle enn tidligere.

Nettbutikk

Styret er ikke helt fornøyd med utviklingen

av nettbutikken og har heller ikke konkludert

med om det skal brukes mer ressurser

på å utvikle en mer profesjonell løsning.

Det er usikkert om det vil øke omsetningen

i butikken. Målet med nettbutikken er å

gi medlemmene tilbud om profilartikler og

ikke tjene mer enn at det dekker kostnadene.

Medlemskort og medlemsregister

Det kan se ut som om økningen av medlemskontingenten

gir noe frafall av medlemmer

(20-30 stk) uten at det er noe problem.

Medlemsregister og utsending av giro er

samlet hos kasserer og ser ut til å fungere

svært bra.

Lokallag

Styret har som mål at det minimum skal

være ett lokallag i området der det finnes

en BMW MC-forhandler. Det betyr at det er

ønskelig med lokallag i Sandefjord, Bergen,

Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger

og Ålesund. Styret tar aktivt initiativ i samarbeid

med forhandlerne og støtter opp om

etablering av nye lokallag. Det er fortsatt slik

at det må være et lokalt engasjement for at

nye lag skal bli en realitet.

Medlemskap i BMW organisasjonen

Vi er fortsatt medlem av FEBC, som nå trolig

skifter navn til BMW Clubs European

Federation (BCEF). Federation’en jobber

med å bli en enkel, men veldrevet organisasjon

for å bevise for systemet at det var rett

å akseptere oss som egen paraply. Men alt

drives av frivillige og på fritiden, så det går

ikke så veldig fort.

Økt samarbeid

Samarbeidet med forhandlere og BMW

Norge er fortsatt godt og vi har god dialog til

det beste for alle parter, inkludert våre medlemmer.

Noen av forhandlerne har satset

stort i 2008/2009, noe vi tror vil kommer

dere til gode – og vi merker at klagene er

færre en tidligere.

Klubblogo

Arbeidet med ny logo pågår, etter at vi fikk

nye retningslinjer på dette BMW sentralt.

Planen er å presentere ny logo på årsmøtet i

2010. I samme anledning vil vi gjennomgå

vedtektene for klubben og lokallagene for å

sikre at disse gjenspeiler den klubben vi har

blitt pr. 2009. Arbeidsmøtet i 2009 vil få

dette presentert først og får da anledning å

presentere det for sine medlemmer lokalt,

før det tas opp til godkjenning i august

2010.

Økonomi

Økonomien er presentert i dette nummeret

av BMW-bladet og viser resultatet i 2008,

samt budsjett for 2009 og 2010. Etter en

justering av kontingenten vil klubben trolig

få et lite overskudd årlig fra og med i år.

Vennlig hilsen styret i BMW Klubben Norge,

Pål A. Dahl, formann

Ole Bjerkadal

Jennor Jakobsen

Odd Steinlein

Johan Olav Johansen

Per-Erik Winther

Petter Sollie

6 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 7


Regnskapsoppstilling 2008

BMW MC Klubben Norge

PROGNOSE 2008 REGNSKAP 2008 BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2010

INNTEKTER (antall medl 1400) (antall medl 1403) (antall medl 1430) (antall medl 1400)

Kontingent, inkl lokallag 340 000 344 354,55 495 000 480 000

Annonser 23 000 25 000,00 23 000 25 000

Nettbutikk 1 000 0,00 5 000 1 000

Diverse 10 000 19 253,30 10 000 10 000

SUM 374 000 388 607,85 533 000 516 000

UTGIFTER

Gebyrer 4 000 3 897,00 4 000 4 000

Rekvisita 3 000 18 501,24 5 000 10 000

IT/web 8 000 9 450,00 10 000 12 000

Trykking blad 150 000 162 458,83 155 000 165 000

Porto 85 000 67 222,17 90 000 80 000

Reise 40 000 36 108,50 40 000 45 000

Møte, kurs 25 000 18 958,56 30 000 25 000

BMW Europa 10 000 5 597,80 10 000 6 000

BMW MC Øst 30 000 30 600,00 32 000 30 000

BMW MC Fjordlaget 3 300 3 700,00 3 300 4 000

BMW MC Trøndelag 12 000 11 950,00 13 000 12 000

NMCU 85 000 87 630,00 90 000 85 000

Tilskudd lokallag/premier 7 000 5 000,00 7 000 7 000

SUM 462 300 461 074,10 489 300 485 000

DRIFTSRESULTAT -88 300 -72 466,25 43 700 31 000

BALANSE PR 31.12.2008

AKTIVA

PASSIVA

Fana Sparebank 35 532,43 Egenkapital pr 1.1.08 172 328,23

Postbanken 77 974,55 Kontingent 2009 38 645,00

Utestående fordringer 25 000,00 Driftsresultat 2008 -72 466,25

SUM EGENKAPITAL 138 506,98 138 506,98

BMW MC TREFF-

KALENDER 2009

Mai:

23. Motorsykkelens dag.

28. – 30. Norgestreffet 2009, Evjemoen

Juni:

5. – 7. BMW MC Treff, Olden.

Kontakt lokalavd. Gjøvik & Omegn.

12. – 14. Alvdal Treffet ( telt, primus osv. )

12. – 14. Adventure Days, Säfsen, Sverige.

17. – 21. BMW Europatreff, Estoril, Portugal

20. – 21. Midt-Norsk BMW Treff, Osen Fjord Camping.

19. – 21. Midtsommertreff, Skaslien Kirkenær

Juli:

03. – 05. BMW Motorrad Days,

Garmisch-Partenkirchen

August:

07. – 09. BMW MC Årstreff,

Jølstraholmen Camping, Jølster

13. – 16. Svensk BMW MC Årsträff,

Örnsköldsvik, Sverige.

28. – 30. MC Treff, Mjøsvang – Grindaheim.

28. – 30. 45. Troll Rally, Fyresdal, Telemark

September:

10. – 13. 7. International Norwegian

GS Meeting, Kongsvinger

For andre norske/nordiske/europeiske treff

se hjemmesiden til NMCU: www.nmcu.org

BMW MC TREFF 2010

Styret i BMW Klubben Norge oppfordrer BMW MC

lokalklubber og andre BMW MC lag til å søke om

å arrangere årstreffet i 2010. Det er ønskelig at

treffsted ligger i deler av landet som enda ikke

har hatt et slikt årstreff. Søknadsskjema finnes

på våre hjemmesider, og søknad sendes styret

innen 1. juli 2009. Treffsted/arrangør for 2010

avgjøres på vårt årsmøte i 2009 som blir lørdag

8. august på Jølstraholmen Camping, Jølster.

Skulle det være spørsmål om søknad og årstreff

ta gjerne kontakt med undertegnede.

Petter Sollie – telefon 958 90 260

Til informasjon så har de siste BMW-treffene vært arrangert her:

2008 Sørmarka, Akershus – 2007 Dokka, Oppland

– 2006 Åndalsnes, Møre og Romsdal – 2005 Røros, Sør-Trøndelag

– 2004 Kinsarvik, Hordaland – 2003 Hunderfossen, Oppland

– 2002 Bjerka, Nordland – 2001 Førde, Sogn og Fjordane

Enighet med

forsvaret om

erstatning for

flyttingen av

2008-treffet

Som kjent måtte BMW MC Øst-

Norge flytte treffet fra Heistadmoen

ved Kongsberg til Sørmarka

Kurs- og Konferansesenter utenfor

Oslo på kort varsel sist sommer.

Som varslet ble det krevd erstatning

for både ekstra utgifter og

tapte inntekter som flyttingen

medførte (den største belastningen

i form av alt ekstra arbeid dette

medførte for arrangørene viste det

seg ikke å være erstatningsmessig

grunnlag for, dette måtte i så fall

vært reist av den enkelte).

Saken har hatt flere runder og vært

helt til topps i Forsvars departementet.

Det endte heldigvis med

at det ble innrømmet feil og ble

beklaget de ulempene klubben

ble utsatt for. Etter forhandlinger

ble det oppnådd enighet om et

erstatningsbeløp noe lavere enn

det opprinnelige kravet nå i mai.

For nærmere om dette se .

Viktig er også å merke seg for

fremtidige årstreff eller andre treff,

er at HV ønsker å kunne samarbeide

med BMW Klubben Norge

om fremtidige arrangementer i

leire rundt i landet der dette er

praktisk mulig. Kontaktperson

i slike sammenhenger er

Stabssjefen i HV. HV-sjefen sier

at Heimevernet er i en slags mellomstilling

mellom det ordinære

forsvaret og det sivile, og at det

derfor er naturlig og viktig at de så

langt mulig støtter opp om denne

typen aktiviteter.

Per-Erik Winther

6/5-09 – 28/6 2008

Navnebytte:

FEBC blir til BCEF

For å kunne være i samsvar med retningslinjer fra BMW, er

det besluttet at den europeiske paraplyorganisasjonen over

BMW-klubber skal bytte navn fra Federation of European BMW

Clubs (FEBC) til BMW Clubs European Federation (BCEF). Se

korrespondanse under. Den nye logoen kan sees på web-adressen

.

From: Kati.Hockner@partner.bmwgroup.com [mailto:Kati.Hockner@partner.bmwgroup.com]

Sent: 24 April 2009 12:49

To: h@635csi.co.uk; phil.abrami@bmw-clubs-international.com

Cc: Joerg-dieter.Huebner@bmwgroup.com

Subject: AW: New name for FEBC

Dear Howard,

From our point of view the new name of FEBC is acceptable as:

BMW Clubs European Federation

Best regards

Kati

Kati Hockner

International BMW Club Office

Schleißheimer Str. 416

80935 München

GERMANY

Tel.: +49-89-382-33845

Fax: +49-89-382-34390

mailto: kati.hockner@partner.bmwgroup.com

URL: http://www.bmw-clubs-international.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Von: Howard Walker [mailto:h@635csi.co.uk]

Gesendet: Dienstag, 21. April 2009 17:57

An: Hockner Kati, (Kati.Hockner@partner.bmwgroup.com); Phil Abrami

Betreff: New name for FEBC

Dear Katie and Phil,

FEBC will have to change its name to comply with the new BMW CI.

We have struggled to find a suitable name, but have now decided

that the name «BMW Clubs European Federation» would be the

most suitable. This name has been proposed and provisionally

agreed by a majority of members as it gives the most flexibility

location-wise. We have consulted with Guy Timmerman and he

agrees that despite the similarity to BMW Clubs Europe, the new

CI gives little choice. The new web URL, should approval be given

will be . We would have liked to use the .org

extension, but it is already in use by a third party. Please advise if

this name is acceptable to the International Council and BMW.

Best wishes

Howard Walker

Secretary of the Federation of European BMW Clubs

Telephone:+44 1484 844 920

8 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 9


BMW S 1000 RR

– gateversjon

Tekst:

Odd Steinlein

S 1000 RR designog

utviklingsteam.

Vi har lenge ventet på den offisielle introduk

sjonen av produksjons- eller gateversjonen

av S 1000 RR. Racingutgaven

ble vist i Milano på EICMA i november og

vi kunne bare spekulere

på spesifika sjonene til

utgaven ment for gatebruk.

Dessverre kunne

vi ikke være tilstede

på den legendariske

Monza-banen nord for

Milano («Autodromo

Nazionale Monza»), der

av dukingen skjedde i

«Parco di Monza» lørdag

den 9. mai – i forbindelse

med femte runde

av Superbike VM 2009. S 1000 RR representerer

en viktig milepæl

for BMW innen motorsykkel

racing og firesylindrede

sports-motorsykler. Den har

Ruben Xaus ved

avdukningen på Monza.

Knapper venstre:

ABS/DTC, trip-/

rundeteller, blinklys.

Knapper høyre:

Motor-setup for

«vær og føreforhold»,

start/stopp.

en rekke inn ovative løsninger som gjør sykkelen

unik.

For å kunne delta i Supebike VM, må

fabrikkene kunne vise til en produksjonsmodell

med de samme tekniske løsningene

– på alle områder – som i racing utgaven.

Dette inkluderer suverene

krefter, et bredt turtallsregister,

rask gassrespons,

høyt turtall

over lange tidsrom,

optimal chassisstivhet

og perfekte innstillinger av motoren.

Videre må sykkelen være enkel og liketil

å kjøre, lettstyrt og ha sikkerhetssystemer

som ABS og anti-spinnkontroll for å gi kunden

det beste. Å utvikle S 1000 RR har vært

å utforske helt nytt terreng for BMW. Det

har gitt teamet mange utfordringer de fire

årene det tok, samtidig har det vært høyst

motiverende å forsøke og sette nye standarder.

De spesifikke målene for utvikling av

S 1000 RR var derfor:

• Oppnå kraft og ytelse av høyeste standard

• Absolutt stabilt hjuloppheng med topp

håndterbarhet, presisjon og veigrep

• Å gi sykkelen det umiskjennelige preget

til BMW Motorrad design

• Redusere vekten av sykkelen til det absolutte

minimum

• Sikre topp kvalitet, typisk for BMW

Aldri før har en BMW motorsykkel blitt laget

for mer spesialisert bruk innen supersport

kjøring. Allikevel har sykkelen mange egen-

skaper som er typiske for BMW i dag: Meget

stor grad av sportslige og dynamiske kjøreegenskaper,

leken håndterbarhet sammen

med suveren stabilitet, enestående motorytelse

kombinert med aktiv sikkerhet – en

Race ABS spesialutviklet for S 1000 RR og

DTC (Dynamic Traction Control).

Det er nesten unødvendig å si at mye

elektronikk (les komputerkraft) er bygget

inn i sykkelen. Denne regnekraften styrer

sikkerhetssystemene, men også motoren.

Dette er et integrert system, slik at systemene

er koordinert med hverandre. En

kan med en knapp på høyre styrehåndtak

programmere motor, ABS og DTC i følgende

innstillinger:

1. «Rain» – kjøring på våte veier

2. «Sport» – vanlige kjøreforhold på vei

3. «Race» – banekjøring med supersportdekk.

4. «Slick» – banekjøring med slicksdekk.

Her får en topp gassrespons for banekjøring.

DTC virker bare når nedleggs-

10 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 11


Bildet til venstre:

Forskjell på kamfølgere S 1000 RR (v) og K 1300 S (h).

vinkelen er over 20°. ABS’en har også

en annen profil for å utnytte slicksdekk.

Denne modus krever at systemet låses

opp med en kodeplugg som settes inn i

kontrollenheten under førersetet.

Ved regnværsinnstilling er motoreffekten

betydelig dempet; fra max 142 kW ved

13000 rpm til 110 kW. Dreiemomentet

er tilsvarende senket; fra max 112 Nm

ved 9750 rpm til ca 85 Nm. Max turtall

i produksjonsmaskinen er satt til 14200

rpm, men mekanisk sett kunne det ha vært

større. Sylindrene har en diameter på hele

80 mm, det største på en motor i denne

klassen. Kompresjonen er 13:1.

Den firesylindrede motoren på 999 ccm

er konstruert fra bunnen av og med mange

prinsipper fra Formel-1 motorer. Det er to

innsugs- og to utblåsningsventiler pr. sylinder,

laget av det lette metallet titan (45%

lettere enn stål), og som er styrt av små

og ekstremt lette kamfølgere (en arm som

kammen trykker ned, se bilde). Alle motorkomponenter

er meget små og lette, vekten

på den kompakte motoren er 59.8 kg.

Avgassystemet er unikt for BMW og bygget

for max ytelse etter 4-2-1 prinsippet,

fire like lange manifolder til å begynne

med som går sammen til to rør som igjen

Over: DTC kan

koples ut.

Over til høyre: Troy

Corser (v) og Ruben

Xaus (h) på S 1000 RR

race- og gateversjon.

går inn i en fordemper (som inneholder

katalysatoren) med stort volum. Derfra går

eksosen ut i en kort lyddemper på utsiden.

Koplet til manifoldene, før volumdemperen,

er det «butterfly»-ventiler som styres

av motorelektronikken. De åpnes og lukkes

«desmodromisk» for å regulere motstanden

i utblåsningen, ved å fordele avgassen fra

hver sylinder mellom de fire manifoldene.

Etter volumdemperen er det også en butterfly-ventil

som er med på å styre utblåsningsmotstanden

for å sikre en optimal fylling

av sylinderne med luft og drivstoff, avhengig

av turtall og belastning.

Vi får ikke plass til å gå igjennom alle

tekniske detaljer her i BMW-bladet (følg

med på nettsiden). Men vi kan nevne at

S 1000 RR har den mest avanserte motorelektronikken

på markedet – komputeren tar

seg av signaler fra en lang rekke sensorer og

styrer bl.a. motorens ytelse (dreiemoment

og effekt) ved hjelp av drivstoff-, innsprøytnings-

og avgassystemene.

S 1000 RR er den letteste supersport

motor sykkel med ABS på markedet, den

veier kun 206.5 kg fulltanket og kjøreklar.

Aluminiums bro-rammen har den 32° foroverlente

motoren som et bærende element

for stivhet og for å minimalisere vekt. Forhjulet

sitter i en opp-ned gaffel med 46 mm

ben. Bakrammen i lettmetall er boltet på.

Kjøretøyet er konstruert for førere med

ulik lengde, sittestillingen er foroverlent

over en smal tank – like slank som en 600

ccm maskin. Dette gir god kontroll og håndterbarhet.

Vi håper å kommer tilbake med

en eksklusiv test!

12 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 13


BMWs nyeste turlokomotiv

– det trekker

av OAS/PerH

BMW har gått til det store skritt å innføre

«japansk» blinklysbryter! Uvant i begynnelsen

etter mange år på BMW. Ellers kan skimtes

reguleringsmulighet på styrehøyden under

speedometeret.

K 1300 GT ble lansert høsten 2008 på Intermot i Köln, som en videre utvikling

av K 1200 GT. En rekke forbedringer er gjort, bl.a. en noe større motor,

noe som gjør dette til en virkelig «Gran Turismo» motorsykkel. K 1200 GT

kom våren 2006, så bare to år er gått før en forbedret utgave har kommet.

Etterspørselen er stor og viser at dette er en touring-fulltreffer fra BMW.

Effekt/dreiemoment

BMW-bladets medarbeider Per Hess, fant seg meget vel tilrette

på K 1300 GT. Kommer denne modellen til utfordre GS’en?

De viktigste forskjellene mellom K 1200 GT og K 1300 GT er:

K 1200 GT

For øvrig kan en ikke se vesentlige

endringer i spesifikasjonene, så det

er i løsningene forskjellene ligger.

I følge BMW er dette i hovedsak:

1157 ccm,

112 kW/152 hk @ 9500 rpm,

130 Nm @ 7750 rpm

K 1300 GT

1293 ccm,

118 kW/160 hk @ 9000 rpm,

135 Nm @ 8000 rpm

Boring/slaglengde 79/59 ( = 1.34) 80/64.3 ( = 1.24)

Tørrvekt 249 kg 255 kg

Forbruk, l/100 km @ 90 km/t/@120 km/t) 4.8 / 5.8 5.0 / 5.9

Akselerasjon 3.1 sek fra 0-100 km/t –

• Høyere dreiemoment, allerede

fra 3500 rpm (på grunn av større

slagvolum og et mindre boring/

slaglengde-forhold)

• Ny motorelektronikk som

oppfyller de strengeste miljøkrav

• Forbedring av avgass-systemet

med fullt elektronisk kontrollert,

treveis katalysator

• Ny kardang

• Forbedret gearpedal med

forbedrede lagre – lettere og mer

presist gearskift

• Nytt forhjulsoppheng, lavere

uavfjæret masse med deler av

smidd aluminium

• Annengenerasjons ESA II og ASC

• Nye brytere på styret (bl.a. én

enkelt blinklysbryter!)

• Integral ABS, i.e. håndbremsen

virker på begge hjul

• Sete og styre er justerbart i høyde

• Forbedret kåpe med elektrisk

justerbar vindskjerm. Beskyttere

i kåpa for å redusere skade ved

velt.

• Ny design på instrumentpanelet

I tillegg til «Red

Apple Metallic» som

sykkelen vi prøvde

var i, finnes også

«Royal Blue Metallic»

og «Magnesium Beige

Metallic».

Landeveien er dens

hjem, svingete vei

er ikke noe problem

for denne sportslige

toureren.

Vi skal ikke gå mer inn på de tekniske

detaljene her, men beskrive hvordan denne

sykkelen oppleves på veien. Det som slår

en ved første syn er et meget harmonisk

design på kjøretøyet – ingen deler fremhever

seg på bekostning av andre. Den har

allerede mottatt en designpris. Dette er

en stor sykkel, men den føles ikke overdimensjonert

når en kommer tett innpå. Til

sammenlikning med LT er dette en «liten»

sykkel.

Når en setter seg på og starter motoren,

høres bare en lav brumming og en merker

knapt noen vibrasjoner. Vi setter i første gir

og den drar jevn fra tomgang. Gearene er

ganske tettsteget, så en vil gjerne raskt opp

i 3. eller 4. Og den trekker fint på 5. gear

i 50 km/t. Gangfart går rykkfritt på 3 gear.

Til å være så tung, er det bemerkelsesverdig

hvor lett den er å manøvrere i bytrafikken.

Stabiliteten er der med en gang den

begynner å trille. Tyngdepunktet er lavt.

Sykkelen har draget på damene – disse, på vei til utdrikningslag, måtte vi bare stoppe for.

Fra venstre til høyre er: Nina, Lene, Maria, Marianne, Kjersti, Caroline, Vibeke (bruden), Malin, Gry og June.

Kåpe og elektrisk justerbar vindskjerm gir meget

god beskyttelse. Styret kan justeres opp ned

innenfor ca. 5 cm.

På landeveien er det «som den går på skinner».

Ingen vibrasjoner i speilene, ujevnheter

i veien suges opp. Raske filskift går

lett og sikkert. Sykkelen flyter av gårde og

motoren drar uanstrengt og jevnt til over

10 000 rpm. Rett fram er det selvfølgelig

ingen overraskelse, men på mindre og svingete

veier oppfører den seg også eksemplarisk.

Sammenliknet med min R1200 R er

den en diger sykkel, men jeg skulle ikke ha

noe i mot å bruke denne også på svingete

alpeveier. Det var ikke så mange hårnålssvinger

i Enebakk, men på landeveien lar

den seg altså lett lede rundt hjørnene.

Eksemplaret vi lånte hos Kåre Vaskinn i

MC-Oslo hadde ESA og

ASC. ESA er etter min

mening det viktigste

ekstrautstyret BMW

kan tilby (foruten ABS,

selvsagt). ASC turde

vi ikke prøve, i tilfelle

den ikke var slått på.

Med denne utrustningen

er en klar for de

store turene. Med kofferter

og evt. toppboks

er det god plass for

fører og passasjer på et

meget behagelig sete

til BMW å være. Varme

i begge seter sikrer

maksimal komfort.

Sitte stillingen er god,

knærne hviler i kåpa,

og gir god kontakt mellom

fører og sykkel.

Terningkast 6!

14 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 15


Schnellpanzer

Fahrer-Verein

Av Odd A. Steinlein, Foto: Schnellpanzer FV

Schnellpanzer Fahrer-Verein ble

stiftet av Geir Viksmo-Slettan og

Tor Tolgensbakken i 2006 og har

som mål å gi BMW GS-eiere

et samlingssted på nettet, inspirere til aktiviteter,

og øke gleden av å eie og kjøre en BMW GS.

Schnellpanzer FV er ikke en ordinær klubb,

men et internettbasert interesse-fellesskap,

uavhengig av forhandlere, importør og andre

MC-organisasjoner.

P.t. har Schnellpanzer FV rundt 185

medlemmer, det mest fremtredende medlem

er Helge Pedersen – og klubbens

eneste æresmedlem. Melder man seg inn

i Schnellpanzer FV, så er en medlem for

alltid, det er «livstids» medlemskap for en

liten sum. Medlemsmassen er bosatt i hele

landet (og noen i utlandet) – det er observert

at noen av disse også er medlem av BMWklubben.

Så det er mulig at denne foreningen har

tilbud som BMW-klubben foreløpig ikke kan

stille opp med. Vi spør derfor Geir Viksmo-

Slettan:

– Kan du fortelle litt om deg selv som person

og motorsyklist?

Jeg er 48 år og bosatt på Tynset.

Motorsykkel har jeg kjørt siden 12-årsalderen

og har alltid vært glad i det.

Kjøremønsteret har kanskje endret seg litt

med årene, nå er jeg mer glad i småveier

og grusveier. En god motorsykkelvei og min

BMW R 1200 GS – 2008 gir meg livsnytelse

jeg ikke opplever andre steder. Grusvei

er veldig moro. Det er få ganger en smiler

så bredt som når en har fått til noen

skikkelige langsladder gjennom flere

svinger. Det er også moro å vise R-sykler

at GS’en duger på svingete asfaltvei. Jeg

må legge til at jeg tar sikkerhet på alvor

og viser ansvar i trafikken – og jeg har

respekt for alle på veien og ikke minst

for redskapen vi selv kjører.

Jeg har eid alt fra gamle Tempoer,

via Jawa og det meste av japanske

MC-merker, for så å ende opp med

BMW R 1200 GS. Første nærkontakt

med BMW GS var i 1994, da jeg prøvekjørte

en 1100 GS ved introduksjonen.

Overraskelsen var stor da jeg kunne

konstantere at jeg kjørte raskere og mer

behagelig på den, enn en Kawasaki ZXR

750 på samme veistrekning. Men, det

gikk mange år før jeg ble fullstendig

overbevist. Etter å ha prøvekjørt 1200

GS da den kom i 2004, var jeg aldri i tvil;

dette var motorsykkelen for meg. Men først

i 2006 ble det handel. I tidsrommet 2004

til 2006 ble tankevirksomheten mer og mer

sentrert rundt GS’en og Schnellpanzer FV

ble født våren 2006.

– Hva var bakgrunnen for at SFV ble

stiftet?

Jeg er glødende glad i konseptet

BMW GS! BMW

GS motorsykler er ikke

et kompromiss, men en

syntese; det beste fra flere

segmenter. Ingen forblir uberørt

av det mektige synet og

inntrykket en Schnellpanzer

(altså BMW GS) gir. Tor

Tolgensbakken og jeg har

sammenfallende tanker

Geir Viksmo-Slettan og

Gottlieb II på 1. mai runde

(Sunndalsøra).

Veien over fjellet mellom Øversjødalen og Narbuvoll. Barske

motorsykler i flott natur.

Schnellpanzere på befaring for å se om grusveien rundt Savalen var åpen.

16 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 17


Spektakulære byggverk (både GS

og bro) øverst i Romsdalen.

GS er en flott motorsykkel på slike

veier også!

rundt dette med BMW GS, og vi bestemte oss

for å formidle det til flere. Siden jeg driver en

del med web, ble det naturlig for meg å bruke

det mediet. Jeg så også behovet for et eget

forum for BMW GS, og startet dette samtidig.

Betegnelsen Schnellpanzer skriver seg fra

en opphetet diskusjon med andre motorsyklister.

Der ble det påstått at BMW GS er en

diger (beep) panservogn, og vi repliserte med

at, ja vel, den er diger og panservognaktig

for dem som ikke ser skjønnheten i ingeniørkunsten

bak, men den er i alle fall en meget

rask panservogn – en Schnellpanzer! Nå skal

det sies at Oscar Egeberg også har brukt

benevnelsen Schnellpanzer, men jeg ble ikke

kjent med det før etter at Schnellpanzer FV

ble startet. Artig at det er flere med samme

tankegang!

Etter en forsiktig start med hjemmesiden

vår, begynner den nå å finne sin form og

funksjon – den når øyeblikkelig 60.000 treff!

Målet for hjemmesiden og GS-forumet er å

samle og formidle informasjon og inspirasjon,

og være til hjelp for alle med interesse for

BMW GS.

Det er mye jobb med hjemmesiden, men

det er artig å drive med den. Mange fine tilbakemeldinger

gir motivasjon videre.

– Kan du si noe om hva slags mennesker (MC

fører) som er medlem? Alder, kjønnsfordeling,

etc.

Vi fører ingen oversikt over alder på medlemmene,

vi anser oss alle som ungdommelige,

uansett alder. Medlemmene er folk fra de

fleste sosiale lag og vi fokuserer kun på interessen

for BMW GS, så vi registrerer ingen

opplysninger om våre medlemmer ut over det.

– Hva slags aktiviteter har Schnellpanzer?

Har dere noen fellesarrangementer eller

treff i løpet av året?

Aktiviteter og arrangementer har det vært

lite fokus på. Vi er som sagt et internettbasert

interessefellesskap. Vi har i år startet

med et kaffetreff annenhver søndag, dette

foregår på Berkåk.

Dette er løst og ledig, det er bare å stille

opp for den som har dagen fri. På sikt håper

vi å få til et Schnellpanzertreff på Tynset.

Dette vil evt. bli en helt uformell samling,

uten at det koster noe å melde seg på, der

deltagere selv ordner med overnatting. Tor

og jeg stiller opp som guider, og den som

vil blir med og kjører. Vi har store områder

med seterveier og andre fine veier i Nord-

Østerdalen og området rundt, så vi kommer

ikke til å kjede oss.

– Har Helge Pedersen deltatt på noe treff i

klubben?

Helge bor i USA, og er en opptatt mann,

med eget firma; Globe Riders (www.globeriders.com).

Vi har kontakt via epost, og

håper å få til et opplegg en gang i framtiden.

Helge Pedersen har MYE å fortelle om

og vise fram, og det hadde vært flott å få

fram noe av dette.

– Har du oversikt over hvor mange av

«dine» medlemmer som også er med i

BMW-klubben?

Som sagt, så registrerer vi ikke mange

opplysninger om våre medlemmer, utover

GS-interessen, så det vet jeg dessverre ikke.

Nettsiden har adressen

http://www.schnellpanzer.de/

Utsikt over Øvre Rendal. GSen er en

knall dagstur-sykkel også.

Jan Erik Larsen kan røpe at BMW GS var en favoritt i Autofilredaksjonen.

GSene elsker Trollstigen, her kommer moment og kraft til sin rett.

Kaffe på Oppdal:

Tor Tolgensbakken (t.h.)

juger så han tror det

selv. Schnellpanzermedlemmene

Erland

Schnellpanzerkaffe på Berkåk 24. mai 2009. Espen Karlsen

Ørnesvingen – GSene i sitt rette element;

og Tor Tolgensbakken nyter kaffe og GS-prat.

herlig sving og herlig vei

Wik og Iver Sunnset

18

(gule jakker) kan knapt

tro sine egne ører.

BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 19


Tyrigrava

Gamle

Tyrigrava

(Foto: Irene

Eriksen).

– MC-miljøets samlingspunkt utenfor Oslo

Tekst og foto: Odd A. Steinlein

Gammel

stil på Ural

«hybrid»;

f.v. Signe,

Per og Liv.

Tyrigrava Pub og Kro har siden 1950-tallet vært

et kjent samlingspunkt for AmCar- og MC-miljøer,

både nasjonalt og internasjonalt. Tradisjonelt har

AmCar-miljøet treff første tirsdag i måneden,

mens MC-miljøet treffes hver onsdag.

Stedet ligger ved Gjersjøen (Oppegårds

drikkevann), 20 km sør for Oslo langs

Gamle Mossevei. I sommerhalvåret kan

man hver onsdag se hundrevis

av motor sykler

stå utenfor kroen

og folk gå rundt

og beundre

hverandres sykler. Du har kanskje

ikke vært der?

Historie

Tyrigrava ble bygd i 1854 som

skysstasjon med overnatting og

servering – dengang var trekkraften

hest. Bygningen brant så ned

i 1924 og ble bygget opp igjen og

gjenåpnet i 1932. Siden var stedet

i mange år kafé og stoppested

for lastebilsjåfører, inntil den nye

mosseveien ble bygget. Navnet

«Tyrigrava» har stedet fått etter

virksomhet med tjærebrenning i

området, noe stedet var kjent for

på 1700-tallet.

Stedet drives av Gerd og Petter’n

(etternavn Sollin) som setter sin

ære i å holde stedets ånd vedlike.

Men, da er det også fredet av

Riksantikvaren. Kroa holder åpent

hele året og driver også med catering

og utleie til selskaper.

Samlingsstedet

På midten av 1950 tallet begynte

AmCar- og MC-miljøet å vanke her.

Siden har det bare blitt mer og

mer. På tirsdager møtes AmCarfolket

på «Grava», torsdager er

det Senior MC’s dag. Av og til er

det også arrangementer i helgene,

f.eks. veteranbiltreff – Tyrigrava

To fra klubben;

Ketil Stein (t.v.) og

Per Hess bak et

smykke fra 70-tallet.

20 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 21


gamle veteraner – til det hotteste

nye. Er du interessert i bredden av

modeller er dette stedet. Det kan

nevnes at i den nordligst delen av

plassen har «Desmo dromene» sitt

hjørne, forøvrig er det ikke noen

spesiell orden ut over at det

parkeres i rekker parallelt med veien.

Pony Parts

Japaner og

amerikaner.

Classic (Biltreff Classic) er et av disse.

Den store møtedagen er onsdagskvelder

på sommerstid, da kan det

være mange hundre motorsykler her

og folk i alle aldre her. Det er mye

å se på og mange å bli kjent med;

spesielt i fint vær da «alle» skal ut

og lufte klenodiet sitt. Alle merker

og typer sykler kan en finne her – fra

mopeder, scootere og flott restaurerte

Per blir forklart tekniske finesser i cockpit’en på Ural-mixen.

I underetasjen på Tyrigrava holder

Richardt B. Andersen og Trym

S. Thorsen til. De driver Pony

Parts AS, en krambod med alt

fra caps’er til motordeler. De

importerer og selger deler kun til

Ford Mustang. I dag leverer de

til over 95 prosent av landets ca

4000 Mustang-eiere, organiserer

restaurering gjennom et nettverk

av verksteder over hele landet og

er primus motor bak Mustangmiljøet

i Norge. De er Europas

størst forhandler av Mustang-deler.

Mange folk i 2000.

Stokkender er også interessert i

motorsykler. Foto: Liv Ullern.

Utenfor «desmodrom hjørnet» i 2000.

En annen italiener.

MV Agusta F4

fotografert i 2000.

To F4 i 2009, de

holder seg godt...

To fornøde Harley-ryttere.

22 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 23


Hei igjen alle BMW-venner

Tidlig krøkes.

Ja nå er våren endelig kommet etter seks

måneder med frustrasjon og forbannelse av

hver og en minusgrad og hvert ett snøfnugg

som dalte ned fra oven. Fortsetter våren og

sommeren slik den har startet for oss her på

Gjøvik, skal jeg bli meget fornøyd.

Det startet med årsmøtet på Skumsjøen

med meget godt fremmøte. Jeg talte til 26

stk. Noe som utgjør ca 50 % av medlemmene,

BRA! Vil i den anledning gi medlemmene

honnør for stor tilstedværelse og flott

engasjement, stikk i strid med fjorårets

katastrofe.

Det ble valgt et nytt styre, Inger og Jennor

hadde bedt om avløsning. Til deres verv ble

Stein Nørstebøen valgt som kasserer, et verv

han har gått på med krum nakke og stort

engasjement, og Svein Staffseng ble valgt

til sekretær etter Jennor. Noe av Svein’s

verk kan man se på den flotte turkalenderen

og opprettelsen av BMW Club Gjøvik og

omegns egen mailadresse som våre medlemmer

eller andre kan sende inn spørsmål,

Så en liten rapport fra 1. mai

Hamar.

tips, eller andre henvendelser til. Adressen

er:

Ser ut som om de to “nye” er meget dyktige

og engasjerte, lykke til videre. Utenom disse

to forble styret uforandret.

Første MC-tur på 1200 GS i 2009 ble

04.04. Det ble betydelig tidligere vår enn

forventet etter en kald vinter med masse

snø. Men værgudene dro på seg spanderbuksene

og dro på med sitt fineste vær

i noen dager, dermed ble snøen til vann

og blodet kokte i alle MC-kroppers hode.

“Måtte bare prøve en liten tur”.

Turen startet på Statoil Mjøsstranda

15 min før kortesjen startet fra Hamar og

kl. 09.00 med rekord oppmøte av klubbens valgte gamleveien langs Mjøsa over Stange

medlemmer. Været var fantastisk, så argumentene

skulle være tunge for å ikke kjøre sykler, og det FØR horden fra Hamar var

til Minnesund. Her var det vanvittig mye

to-hjuling denne gangen. Turen gikk fra ankommet, her lå det an til kaos. Vi droppet

dermed stopp på Minnesund og dro

Gjøvik til Hamar. Gikk vel rundt der en times

tid og kikket på andres klenodier og snakket direkte til vår faste plass i Skreiafjella. Her

med petimeterne som eide de. Vi reiste ca ble vi passert av sykler i ett sett, rekken var

så lang at 17. maitoget på Karl Johansgate

virker som barntoget på Svalbard. Det må ha

vært rekord i år. På ALLE bussholdeplasser,

rasteplasser, bensinstasjoner og åpne sletter

hvor det var fysisk mulig å sette fra seg sykkelen

stod det flust av to-hjulinger og blide

sjåfører.

Siste etappe gikk til CC-Gjøvik, hvor vi takket

for en kjempefin tur og dro hver til vårt

hjem med et kjempesmil om munnen. Dette

var virkelig en happening jeg tror vi ikke vil

se maken til på en stund.

Er det noen der ute som kan svare meg på

om japanske sykler skal lekke olje? Begynner

Kaffepause, BMW Club

Gjøvik og Omegn.

faktisk å tro det, begge de japanske syklene

som kjørte sammen med oss på 1. mai,

Toms CBX og undertegnedes Kawasaki,

kvittet seg med olje på en slik måte vi

BMW-eiere ikke er vant til. Men kan jo

hende japsene ser på det som stas og har

tatt opp kampen med våre engelske merker

om å lage den største oljeflekken. Noe må

de jo vinne – de beste syklene er jo tyske.

For BMW Club Gjøvik og Omegn

Kai Hansen

Minnesund. Masse tilskuere. BMW Nydalen.

24 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 25


Forhandlerportrett:

Moto Speed AS

i Tromsø

Av Frank Svendsen

Moto Speed har sitt utspring i Autospeed som ble startet i 1954 av

Tormod Fagernes, bestefar til daglig leder Stian Fagernes.

Far til Stian Fagernes er verkstedsjef på Moto Speed, så det er en

bedrift med lange tradisjoner.

Fra venstre: Rune Borgen; salgs- og admistrasjonssjef, Torkell Fredriksen; lærling verksted,

Stian Fagernes; daglig leder, Stein Fagernes; verkstedsjef.

Moto Speed kan titulere seg som

verdens nordligste BMW MCforhandler.

Moto Speed har siste

uke flyttet sin virksomhet som var

vegg i vegg med Autospeed, over

veien til lokalene som inntil sist

vinter huset Tromsø MC senter,

som måtte legge ned. De har

nå fått store lyse salgslokaler og

større verksted og kan ha permanente

utstillinger av motorsykler,

før byttet de etter sesongen til

snøscootere. Det er fortsatt hektisk,

ting skal på plass, men man

får til slutt samlet gjengen til et

felles bilde i de nye lokalene. Det

er daglig leder Stian Fagernes som

tar seg tid til å besvare BMW bladets

utskremte reporter.

Når ble Moto Speed startet,og når

startet dere med BMW?

Moto Speed ble etablert i 2003,

da med Aprilia og mopeder fra

Motorimport. Da var det kun jeg

som arbeidet der, min far Stein

Fagernes hjalp til og i 2004 fikk

vi forhandleransvaret for BMW i

Troms og Finnmark.

Hvor mange ansatte er dere idag?

I dag er meg Stian som er daglig

leder, Rune Borgen som er administrasjons-

og salgssjef, min far

Stein Fagernes som er verkstedsjef

og Torkell Fredriksen som er toårs

lærling på verkstedet.

Hvilke forretningsområder satser

dere på?

Motorsykkel, snøscooter, moped,

ATV og salg av utstyr og service til

disse.

Er markedsområdet tilstrekkelig

stort, og hvor mange faste BMW

kunder har dere?

Vårt markedsområde er Troms og

Finnmark så i areal er det betydelig.

Vi har kunder fra Lofoten i sør

til Kirkenes i nord. Antall faste

BMW kunder har jeg ikke tall på.

Hvordan sikres helårsdrift?

Vi er forhandler på Ski-Doo og

Can-Am, så salg og service på snøscootere

holder oss i full drift også

i mørketiden, dette står for 50%

av den totale omsetningen. Vi tilbyr

også vinterlagring og kapasiteten på

dette planlegges økt.

Hva legger dere vekt på for å yte topp

service på BMW?

Vi jobber hele tiden med å forbedre

oss i alle leddene i vår organisasjon.

Det er en kort og hektisk MC-sesong

her i nord, så vi har startet prosessen

med og utvide kapasiteten på

verkstedet med å ansette en person

til der.

Hvordan sikrer dere dyktige

mekanikere?

Alle på verkstedet blir kurset på alle

merkene vi forhandler

Hvor stort er salget av BMW MC og

omsetning ellers?

Fra vi startet med BMW i 2004 har

vi solgt mellom 80-90 sykler. Det

siste året har vi merket nedgang.

Flere i Troms har måttet legge ned

sin virksomhet i vår bransje. Vi har

hatt en nedgang på ca 15% siste

år. Den totale nedgangen for vårt

område er ca 34%.

Merker dere om interessen for BMW

er økende og hva er årsaken til dette?

Forrige uke overleverte jeg en BMW

K 1300 S til en på 25 år. Med flere

modeller og BMWs satsing på superbike,

medfører at flere og yngre tiltrekkes

BMW motorsykler.

Kjører de ansatte BMW?

Pga en kort og hektisk MC-sesong

blir det ikke mange og lange turer på

oss. Men vi benytter oss selvsagt av

demo-syklene når tid og anledning

byr seg.

Finnes det en BMW-klubb i området?

Ja, BMW MC-Klubben Troms, som

har en egen oppslagstavle i salgslokalene

med info om aktiviteter og

turer. I samarbeid med BMW MCK

Troms, starter vi denne sesongen

med verksted kvelder for medlemmer

i klubben, første kveld er 25. juni.

I tillegg får medlemmer i BMW MCK

Troms egen rabatt på bekledning og

fri omlegging ved kjøp av dekk hos oss.

26 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 27


En MC-veteran:

Maarten Mager

1200 med EZS vogn, denne beveges en del

på våre svingete veier.

Livet har dog ikke bare vært motorsykler.

Fotografering, skriving, sportsfiske og natur

opptar en del av min tid. Sist men ikke minst

har jeg nå mer tid til min hjertevenn – Berit.

Selvportrett.

Under: Denne drakten fikk jeg laget

på nasjonalteatret, utsikt gjennom

munnen, inne satt jeg og sykkelen er

en Troll 125 (MZ motor) bygget delvis

i England og av meg her hjemme. Den

ble typegodkjent og det var ønske om

en produksjon som dog ikke kom i

gang (pga innførsel av 100cc grensen).

Sykkelen står i registeret over norske

MC. Bildet er etter det jeg husker fra

Troll Rally 1969.

Høsten 1960 kjørte

en ung hollender

i land fra danskeferga

i Kristiansand,

med sin Puch 125

i pøsende regnvær.

Det var Maarten

som siden forelsket

seg i dette landet,

ble her og fikk rødt

pass etter noen år.

Dette er hva han sier

om seg selv på sin

nettside:

Som motorsykkel entusiast kom jeg i kontakt

med motorsyklistene på Østlandet hvor

jeg etter hvert fikk arbeid. Motorsyklismen

var en mini minoritet den gangen, bortsett

fra en skare med 125cc Jawa og MZ

var det ikke mange store motorsykler og

trenden blant disse var nedadgående.

Levestandarden økte rask og motorsykkelen

var ikke lenger standsmessig som fremkomstmiddel,

derved var det entusiastene

som holdt skansen.

Jeg var stadig frempå med idéer, grunnla

MCEK (Norges første touring klubb for motorsyklister,

som eksisterer i beste velgående

den dag i dag). Hadde idéen til det første

Norgestreff og oppfant Troll-Rally – sammen

med min venn Leif Arnesen startet vi også

Krystallrally. På sekstitallet laget jeg også

tidsskriftet «Motorsyklisten» som var eneste

MC-blad den gangen. Så startet (i 1967)

firmaet MC-Center AS som senere skiftet

navn til Motorsyklisten AS og importerte

bl.a. Moto Guzzi i over 30 år. I mars 2005

solgte jeg Motorsyklisten AS og gikk av med

På Trialtur i de italienske Alper, i forbindelse med landslag trening.

2008 på Guzzi 1200

med EZS vogn.

Da vi dukket opp i

Tyskland og Holland

(min slave Erwin Janz

og jeg) hørte jeg flere

ganger at konkurrenter

sa «Den er så pen at

den burde ikke grises

til på banen» Dette

var (unnskyld meg)

rene BMW killeren, den

tok dem alle sammen

uansett når.

pensjon. For å ha noe «handel» å pusle

med, har jeg nå startet det lille firmaet

«Maarten’s Import».

På den sportslige siden var det også jevn

aktivitet i mange år. Med aktiv sidevognkjøring

på grusbane på syttitallet ble det

tre NM-titler og et nordisk mesterskap.

Innimellom kjørtes trial og en sto mange

ganger på pallen. Har vært landslagsleder

og trener for triallaget. (Også etter å ha

blitt «pensjonist» ånder jeg for trialsporten

og trives med ungdommen i dette miljøet).

I det daglige ble det mange mil på

MC både sommer som vinter, både på 2

og 3 hjul, med BMW, CZ, Triumph, Moto

Guzzi, Yamaha, Horex, Puch, MZ, BSA....

De senere 4 – 5 år er det blitt lite veikjøring,

min 1999 Guzzi fant en ny eier våren

2008. Deretter har jeg i samarbeide med

EZS bygget opp en helt ny Guzzi Sport

BMW-bladet vil gjerne vite litt mer om livet

ditt og det første vi lurer på er hvordan fant

du på å dra til Norge i 1960?

Etter en oppvekst i Chile (Sør-Amerika) tok

jeg læretid som fotograf i Tyskland. Etter

avsluttet svenneprøve bestemte jeg meg å

ta en lang tur til Norge, til landet jeg hadde

lest om i ”Og bakom synger skogene” av

Gulbrandsen. Det var i 1957 og kjøretøyet

var en moped av merket Mammut med 1.25

HK Sachs motor. Turen gikk fra Amsterdam

til Hammerfest og retur – det tok 3 måneder.

(bare den opplevelsen kunne bli en liten

bok).

Så skulle det bli en BMW som finansierte

neste reise til Norge. Sensommer 1960

hadde jeg en BMW R51/2 og en Puch 125

Sport. Da hadde jeg avsluttet et arbeidsforhold

og tegnet kontrakt med ny arbeidsgiver

fra januar -61, altså skulle jeg på en lang

ferie. BMW’en ble solgt til en greker og derved

kunne jeg holde den lange ferien med

Puch som ledsager. I 1957 var jeg blitt kjent

med en bondefamilie i Hardanger, derved dro

jeg ditt og hjalp dem på gården mens jeg ble

stadig mer fascinert av den norske naturen

og dens innbyggere.

Da det nærmet seg jul reiste jeg og

skulle ta meg en tur til Oslo med omvei om

Sognefjell, der på fjellet ble jeg tatt av stormen

og hentet av redningsmannskap etter

tre dager i snøkaoset (det er også en egen

historie). Etter noen dager i Oslo tok jeg

beslutningen: Skrev brev til arbeidsgiveren i

Tyskland med beskjed at stillingen ikke tiltredes.

Tok tilfeldige jobber fra bryggesjauer

til renholdshjelp, inntil jeg fikk fast jobb

hos daværende Motorspeed som var Vespaimportør.

Det var altså ingen lyshåret hulder

som fanget meg, men en generell trang til å

leve i dette landet.

– Har BMW hatt noen spesiell betydning i

ditt MC-liv ?

Ja i høy grad, men det er egentlig en historie

uten happy end. Men når du spør så skal jeg

28 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 29


Det vanlige bilde etter

en runde eller to. I

perioden -72 til -76 tok

vi en tredje plass, to

andre, hadde ett stopp,

ingen velt – og resten

vant vi. Først på BMW,

så på Norton og de

siste årene på Guzzi.

Sammen med Jul

Furulund kjørte jeg

først BMW og senere

dette engelske bygg

med Norton motor. Jul

var den beste «slaven»

jeg har hatt. Han var

aktiv med til å sikre

seiere, han hadde en

enesående evne til å

«lese» løpet og gjøre

just det som ga utslag.

skrive det. Min første BMW var den tidligere

nevnte R51/2, en sykkel jeg kjøpte

i 1958. Allerede den gangen fantes en

trang til å konkurrere og derved ble det en

bronse og en sølvmedalje på Nürburgring i

-59 og -60, med denne sykkelen.

I 1964 ble det igjen BMW, nå en

R60 som ble kjørt skiftevis med og uten

sidevogn, det ble over 100.000 km med

denne. Etter hvert ble jeg kjent med

daværende BMW importør Håkon Gran

Henriksen som drev ”enmanns-business” i

Rådhusgt. Håkon satt på tonnevis av deler

til Wehrmacht BMW’er som han ikke viste

hva han skulle gjøre med – bortsett fra en

og annen same som skulle ha noe. Da ble

det et samarbeide, jeg skulle stå for annonsering

i utlandet, sortere lageret og sende

delene. Det meste gikk til Tyskland, Belgia,

Holland. Håkon og jeg delte pengene

50/50. Det vi ikke tenkte på var at med

tiden ville det bli etterspørsel her hjemme,

og da var det meste solgt.

Gode gamle Håkon reiste etter hvert

til de evige jaktmarker og BMW MC lå

nede her i landet, politiet kjøpte en og

annen sykkel, det var det. Da jeg startet

mitt firma (som den gangen het BGM-

Motorsenter og besto av 3,5 x 4 m + noen

meter med tak utenfor) ble det naturlig å

mekke på alt, selvfølgelig også på BMW

politiet ble også kunde. Jeg ble kontaktet

av BMW bilimportøren og tilbød MC salg. I

1967 ble derved de første nye BMW solgt

gjennom mitt firma til privatpersoner i

Norge. Det lyste blått/hvitt i øynene på meg

og medarbeidere, firmaet vokste, vi kom

over i nye passe store lokaler og solgte nye

BMW i -68 og -69.

Så kom tiden da BMW stanset MC produksjonen

i -69, nye modeller var under

utvikling (/5 serien skulle komme til høsten).

Mitt firma gjorde alt for å holde service

og reklamere for BMW, på bane kjørte

jeg og Bjørn Stokke hver vår grusbaneracer

og tok 1. + 2. plass i nesten alt som var.

BMW skulle være anerkjent når de nye

modeller kom, da skulle vi få lønn for strevet.

Men slik ble det ikke.

Om høsten hang et stort BMW skilt i

vinduet til Erling Sande. Jeg forsto ingen

ting. Det viste seg at BMW hadde, uten å

forhøre seg med meg, ansatt Erling Sande

som importør – fordi de kort og godt anså

dette (også den gangen) store firma som

en bedre representant. Man hadde ikke

en gang hatt høfligheten til å snakke med

meg. Juridisk kunne jeg ikke gjøre noe,

hadde ikke hatt noe skriftlig kontrakt.

Saken ble kjent for bladet MOTORRAD

som slo saken stort opp (den gangen hørte

slike skiftinger til sjeldenhetene). BSA

leste dette og sa til Sande – enten er dere

BSA eller BMW importør, Sande valgte

BSA og gjorde det taktiske trekk med å

overføre BMW avtalen til Motorspeed.

For meg ble dette den mest bitre opplevelsen

i forretningslivet til dags dato. I dag

har jeg et avslappet forhold til BMW, men

må medgi at jeg aldri siden har vært eier

eller bruker av et BMW kjøretøy.

Det jeg gjorde høsten 1969 var å reise

til Milano og få tak i Moto Guzzi agenturet.

Det ble en kontrakt som innehold 5 linjer,

Fra 1959 til ca 1973

laget jeg ca 30 for og

baksider for MOTORRAD.

Denne er fra 1964 og

det er min R60 (hunden

var ikke min). Bildet er

tatt på Østensjøvannet

ved Oslo

Skal du bli en brukbar

trialkjører må det

også trenes utenom

solskinnsdager, og da

kan det jo hende noe,

men gøy er det.

den varte 30 år, inntil jeg selv overførte

agenturet til andre. Med italienerne fant jeg

kjemien og lojaliteten.

– Det er kanskje unødvendig å spørre om

Moto Guzzi er din favorittsykkel. Hvordan

ser du framtiden for dette merket?

Som du ser av ovennevnte, havnet jeg hos

Moto Guzzi. Jeg ble entusiastisk for dette

særegne merke, med alle sine fordeler

og ulemper. Guzzi’ene var aldri like driftsikre

som BMW’ene, men de hadde (og

har) sin sjarm og sitt spesielle publikum.

Bunnsolide i hovedkonstruksjon som motor,

girkassa, kardang, ramme, men mangelfulle

på småting som wire, ledninger, brytere.

Først etter at Aprilia og nå Piaggio har overtatt

styringen er driftsikkerheten kommet på

høyde med det beste, men en kunne ofte ha

ønsket seg at ”nytenking” hadde vært bedre

til stede i ledelsen.

BMW har i de senere årene skiftet profil

fra tunge sykler med touringpreg til et bredere

modellspekter for å kunne dekke det

meste av markedet. Hvordan takler Moto

Guzzi denne utfordringen?

Det er rart å tenke seg at rundt 1960 planla

München å nedlegge MC produksjonen. Ja,

hele firmaet sto en stund for fall, Mercedes

ville kjøpe dem – de ble ikke enige og bra

er det. I dag står (etter min mening) BMW

solid som en av de fremste produsenter i

modellutvalg og kvalitet. Ledelsen har hatt

en god nese for hva markedet (bortsett

fra C1 og R1200CL) ønsker, det står det

respekt av.

– Din virksomhet nå er bl.a. salg av sidevogner.

Ser du noen økning i dette markedet?

Det er en ”minibedrift” jeg har, la meg si

20% stilling. Det går lite sidevogner, markedet

for min del har vært fra 3 til 6 ombygninger

pr år siden -06. Men just nå er det jo

helt stopp pga regelendringer som er underveis

(se NMCU opplysninger osv). Når de

nye regler er klare kan det muligens bli en

liten oppsving, men det er et nisjeprodukt.

Derimot selges det en del tilhengere og hengerfester.

Det som jeg er mest engasjert i er

dog støtdemperne fra Wilbers, det er virkelig

gøy å samarbeide med tyskerne, der er det

fortsatt ”made in Germany” som teller.

– Hvilke sykler brukes mest til ombygging?

Det er et klart flertal for BMW, både K og R

modellene. Etter dette merke er det egentlig

ingen som tar en klar 2. plass.

I dag har jeg en Guzzi 1200 Sport med

slank EZS vogn og er glad for de timer jeg

koser meg med denne. Men også trialsykkelen

beveges en del. Ellers har mitt gamle

yrke – foto – kommet tilbake i større grad,

nå som hobby. Fiskestanga svinges en del.

Men har også blitt litt mer sosial overfor

barn og kjæreste.

30 BMW-bladet nr. 2 – 2009

BMW-bladet nr. 2 – 2009 31


PORTO BETALT

VED

INNLEVERINGEN

P.P.

NORGE/NOREG

Returadresse: BMW Klubben Norge,

c/o Ole Bjerkadal

Dyre Halses gate 12, 7042 Trondheim

Her viser Ruben Xaus en Honda-fører bakhjulet. BMW-laget har hatt problemer med lite data og erfaring med

banene, pluss uhell som har ført til at resultatene halvveis i sesongen er moderate. Sykkelen er imidlertid

driftssikker og yter meget bra. Den er fullt ut i stand til å konkurrere når alt klaffer.

Uansett hvilken modell du har, så

har vi en optimering for deg.

Støtdempere

til din BMW

Skreddersydd for deg

og din BMW.

Maarten’s Import

post@maartensimport.no – mobil 915 52 903 – www.maartensimport.no

ISSN 1500-2640

More magazines by this user
Similar magazines