NYTT KULTURHUS - Porsgrunn Kommune

porsgrunn.kommune.no

NYTT KULTURHUS - Porsgrunn Kommune

NYTT KULTURHUS

PÅ ØSTRE BRYGGE

1NR.

Les og bli informert om nytt

kulturhus i Porsgrunn. Bli med inn.

God lesning.


leder

Om oss

Porsgrunn kommune utvikler

og planlegger bygging av nytt

kulturhus i Porsgrunn, som

skal plasseres på Østre brygge.

Porsgrunn kommune samarbeider

med Telemark fylkeskommune,

da kulturhuset skal ha regionale

funksjoner. Nytt kulturhus i

Porsgrunn er utviklet i tett dialog

med kommende brukere av huset.

Prosjektleder:

Torbjørn Aage Øverland,

bygg og eiendom

Kulturhuskoordinator:

Gunn Marit Christenson

Brukergruppa:

Trond Hannemyr fra Grenland

Friteater og PIT

Tine Fossmo fra Grenland

dansekompani og Porsgrunn

kommunale kulturskole

Pål Berby fra Rockeklubben i

Porsgrunn

Paal Friedberg fra Porsgrunn

Musikkråd

Andreas Rishovd fra Porsgrunn

kunstforening

Erling Sagdahl fra Porsgrunn

kommunale kulturskole

Rune Evensen fra kultur og fritid

Porsgrunn kommune

www.grenlandfriteater.com

www.pit.no

www.gamleposten.no

www.rockefabrikken.no

www.kunstiporsgrunn.no

www.porsgrunnkunstforening.no

www.rip.grenland.com/sort.htm

Arkitekt:

Dyrvik arkitekter as

Kulturhus konsulent:

Nils Gunnerud

Utgiver:

Porsgrunn kommune

Ansvarlig redaktør: Tore Dvergastein

Redaktør: Gunn Marit Christenson

Et kulturhus med åpen dør

Porsgrunn som kulturby er i sterk utvikling, og byens og regionens ambisjoner på kulturfeltet

kommer kanskje best til uttrykk i vedtaket om å bygge Porsgrunn regionale kulturhus. Dette

huset skal favne de fleste og spenne over det meste. Annerledes kan det ikke være. Vi går fra

bruken av uterommene hvor Porsgrunn ofte har blitt omtalt som ”et kulturhus uten tak” – til noe

nytt og spennende.

De kunstneriske og kulturelle ambisjonene i regionen gjenspeiles også i at dette kulturhuset

skal gis høy arkitektonisk kvalitet, og dette nye huset inngår i et langsiktig arbeid med å styrke

byens og regionens konkurranseevne. Akkurat nå er salene i ferd med å ta form – på papiret. Og

tankene går ofte over på alle seter og ståplasser som skal selges og alt som skal vises.

Salene ligger hvor de gjør, de økonomiske grensene likeså. Men innenfor disse rammene skal

det tas avgjørelser med gyldighet for lang tid. Avgjørelser som snarere må åpne for framtidens

muligheter enn å begrense dem. Husk hvordan Porsgrunn og kulturlivet er utviklet i løpet av de

siste 15 årene. Dette bygget skal stå i flere hundre år. Vi må altså løfte blikket og utvikle et bygg

”rigget” for framtiden. Det nye kulturhuset skal ha åpne dører i dobbel forstand og både huset

innvendig og uteområdet får en universell tilgjengelighet. Det innebærer bl.a. tilgjengelighet

for alle via heiser eller ramper. Også når det gjelder de kulturelle uttrykkene skal døren være vid

åpen.

Jeg håper og tror at alt blir så funksjonelt og rasjonelt at kostnadene blir overkommelige for dem

som vil leie seg inn. Det er litt tidlig å skape store forventninger, men det hersker ingen tvil om

at det nye kulturhuset vil bli et kraftsenter hvor det vil være noe å finne for enhver smak: Internasjonale

og nasjonale begivenheter så vel som et lokalt kunst- og kulturliv som vokser og gror.

Dette blir et flott tilbud som alle kan nyte godt av. Vi vet at et samlet kulturliv gleder seg til

bygget er ferdig og de kan tilby oss gode opplevelser i en god ramme.

Tore Dvergastein

Kultursjef Porsgrunn kommune

Kontaktinfo:

Nytt Kulturhus på Østre brygge

www.porsgrunn.kommune.no

Forside foto og side 7:

Dag Jenssen - fra byjubiléet

3. juli 2007

Layout/trykk: Wera AS

2


Hva skal «barnet» hete?

Ikke før er ungen ute, før det skal ha navn, ja gjerne lenge før den tid. Mange føler seg meningsberettiget,

både besteforeldre, naboer, venner og tanter langt ute i slekta. Diskusjonene kan ofte

bli lange og hete, før foreldrene har gjort sitt valg.

Slik er det også med vårt ”barn”, kulturhuset på Østre brygge. Det trenger et navn, et navn som

gir mening, som betyr noe for mange, som gir et signal om det som var eller det som kommer.

Men i motsetning til mange foreldre ønsker vi flest mulig forslag til hva ”barnet” skal hete.

En kjapp liten rundspørring viser at kulturhus ofte gis navn av tre ulike typer.

Mange benevnes etter byen/stedet de er plassert. Her finner vi navn som Arendal Kulturhus,

Sølvberget (i Stavanger) og Hjertnes Kulturhus (i Sandefjord).

Andre kulturhus er oppkalt etter funksjonen bygningen hadde før det ble kulturhus, slik som for

eksempel Gamle Posten her i Porsgrunn og Tou Scene i Stavanger.

Siste kategori er oppkallingsnavn og/eller et visjonsnavn. Skiens Ibsenhuset er et opplagt eksempel

på dette, likeledes Grieghallen i Bergen og Bølgen i Larvik.

Så hva slags signaler skal navnet på vårt kulturhuset gi? Skal det knytte an mot Porsgrunns

fortid som sjøfarts- og industriby? Skal plasseringen på Østre brygge og aktiviteten der speiles i

navnet? Eller bør navnet heller peke framover? Porsgrunn har kalt seg selv for ”annerledesbyen”,

en kreativ og ”rocka” kulturby, preget av folkelig avantgarde og røff samtidskunst. Kanskje bør

dette vises i navnevalget? Huset skal være et kulturhus både for folk flest og for smale grupper.

Her skal det være plass til både samtidsteater, dans, symfoni- og rockekonserter, øvelser og

framføringer, profesjonelle og amatører, babyer, tenåringer og bestemødre. Kan navnet romme alt

dette?

Send ditt navneforslag til oss

innen den 01.02.2009.

Du kan enten sende på epost til:

anne.borchgrevink.alu@porsgrunn.

kommune.no eller du kan fylle det

inn i skjema på www.porsgrunn.

kommune.no/navnekonkurranse

eller du kan sende det i posten til

Porsgrunn kommune, postboks 128,

3901 Porsgrunn, merkes navnekonkurranse.

Vi trenger forslag på navn,

en kort begrunnelse, navnet ditt og

telefonnummeret ditt. Kommer det

inn to eller flere like forslag, så er

det ”første mann til mølla” prinsippet

som gjelder.

Og til å hjelpe oss med å gjøre det

endelige valget har vi en navnegruppe.

Navnegruppen vil behandle

alle innkomne forslag og kåre en vinner.

De vil gjøre sine vurderinger ut

ifra disse kriteriene; lokal identitet,

visjoner med positive assosiasjoner,

klinge godt på folkemunne og ivareta

helhet og mangfold. Navnegruppen

ledes av Gunnar West Sørlie og

sekretær er Anne Borchgrevink Alu.

Medlemmene er satt sammen av

politikere fra hoved utvalget for barn,

unge og kultur, brukergruppa og

kulturadministrasjonen. Medlemmene

er; Ole-Johnny Kjørholt, Jon F. Leiulfsrud,

Pål Berby, Trond Hannemyr og

Tore Dvergastein.

Og premien er:

Heder og ære, invitasjon til åpningen

av kulturhuset, 2 billettpass til PIT

(Porsgrunn internasjonale teaterfestival)

i 2009, 10 fribilletter til FilmsenteretCharlie

og en pengepremie

som du skal gi videre til et lag eller

en forening du mener gjør en god

jobb og trenger en påskjønnelse.

3


Et annerledes kulturhus

I 2012 flytter kulturbrukerne i Porsgrunn inn i nytt kulturhus, - et helt kulturkvartal. Både de som produserer kultur og de

som vil oppleve kultur. Det er framtidens kulturhus Porsgrunn får, med 6 separate bygg bundet sammen under felles tak.

Som en del av bystrukturen. Hvert bygg er tilpasset ulike uttrykksformer, så alle bygg skreddersys.

Juryen omtalte vinnerutkastet i arkitektkonkurransen som morgendagens

kulturhus. Kulturhuset i Porsgrunn er spektakulært i en stillferdig

og funksjonell form. Dyrvik arkitekter har svart godt på bestillingen fra

kommunen og brukergruppa. De har tegnet et kulturhus som ivaretar

både publikum, produksjon og visning, aktivitet og lyd og de ulike

uttrykksformenes identitet. I dette kulturkvartalet får man både fellesskap

og unikhet.

Det har vært en god prosess så langt i dette prosjektet. Brukergruppa

er godt fornøyd med at de har vært med å legge grunnlaget for det vi

nå skal bygge. Det betyr en konsertsal som vil være arena for større

produksjoner og konserter og hvor kulturskolen med sine storproduksjoner

kan få sitt nye hjem, men også kunne trimmes om og fungere

som en mer rocka scene med ståplass til nærmere 800 personer. Det

betyr et utendørs amfi med plass til 6000, lunt beliggende ved sjøkanten,

som en forlengelse av tradisjoner for utendørs oppsetninger i

Porsgrunn.

Det betyr foajèområder hvor mindre konserter og forestillinger kan

finne sted, i naboskap med både kafe og restaurant. Og det betyr en

klubbscene hvor scenen vil kunne heves og senkes og som kan omskapes

i tråd med den enkelte forestillings behov, og det betyr egen

prøvesal som er særlig tilrettelagt for dans. Og skal Porgrunns nye

kulturhus oppfylle sitt mål om å fylle regionale funksjoner kommer vi

ikke utenom Grenland kunsthall hvor samtidskunst skal presenteres for

publikum. Men kunsthallen skal også ivareta formidling til barn og unge

gjennom bla. samarbeid med Magda og Bæremeisen. Ungdomstilbudet

blir også spesielt ivaretatt med rockecontainere som øvingsrom, Grotta

som ungdomskafé og Klubbscene og Storsal til større arrangementer.

Samarbeid er et stikkord i dette kulturkvartalet. Prosessen rundt

kulturhuset har satt i gang et tettere samarbeid mellom ulike kulturaktører,

noe som vil utvikle seg videre når huset står ferdig. Dette vil

gi et bredere tilbud for publikum og en spennende arbeidsplass for

kulturprodusentene. Beliggenheten på Østre brygge vil gi byen et nytt

kulturtyngdepunkt. Med kobling til Biblioteket, Charlie, teatersalen i

Rådhuset, Rådhusparken og Rådhusamfiet. Dette vil ikke bare gi Porsgrunn

et kulturtyngepunkt, men hele regionen. Det vil være med å

skape god attraksjonskraft for Porsgrunn og Grenland.

Vil du vite mer om nytt kulturhus i Porsgrunn?

Vi stiller gjerne opp på møter i din bedrift, forening eller etat.

Ta kontakt med kultursjef Tore Dvergastein på 97 52 19 60 eller

kulturhuskoordinator Gunn Marit Christenson på 90 60 56 20.

fremdriftsplan2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012

Nytt kulturhus

Rom og funksjonsprogram

Bystyret vedtar Rom-og funksjonsprogram

Arkitekt konkurranse

Vinneren kunngjøres

Bystyret godkjenner vinnerutkastet

Skisseprosjekt

Bystyret godkjenner skisseprosjektet og vedtar bygging

Forprosjekt

Detaljprosjekt

Anbud og kontrahering

Bygging

Innreding/innkjøring og opplæring

4


Porsgrunn bygger kulturhus

«for de neste 100 år…

5


Dypdykk i Storsal

Med Storsalen får Porsgrunn et helt nytt tilbud. Noe som gir helt nye muligheter. Og salen er akkurat passe stor, til det

meste. I denne salen kan vi ha musikkteater og opera, vi kan vise danseforestillinger og vi kan danse. Symfoniorkester,

kor og korps kan ha sine konserter i Porsgrunn og turnerende teater kan komme på besøk.

Og med Storsalen får byens teater nye muligheter. Friteatret kan om

noen år produsere større forestillinger til innendørs visning, noe som

er helt nytt. Og de kan hente større innendørs forestillinger til PIT. Det

er mange forestillinger de har sett ute i verden som de har hatt veldig

lyst til å ta til Porsgrunn, men de har ikke hatt saler som har vært store

nok. Og hvis du er redd for at Grenland Friteater og PIT skal slutte å

bruke byen, trenger du ikke være redd for det. De skal fortsette med

det de har gjort, men kulturhuset og Storsalen vil gi byen og festivalen

en ny dimensjon. Det er god timing med kulturhus nå. Etter mange år

med ”kulturhus uten tak”, er dette så innarbeidet og har gitt så mange

suksesser, at det er det ingen som vil slutte med det.

For byens mange kor og korps vil også Storsalen gi nye og uante

muligheter. Her kan vi se for oss oppsetninger av jubileumskonserter,

musikkteater og større evenementer som man før ikke kunne arrangere

i Porsgrunn. Vi har et blomstrende og aktivt operamiljø som vil få en

ny arena i Storsalen og med orkestergrav får de gode visningsforhold.

Dansemiljøene i Grenland er voksende, og de vil kunne fylle Storsalen

både med danseforestillinger og dansearrangementer.

Og sist men ikke minst. Det er mye god kultur av ulik slag ute på turne

rundt i Norge, og nå vil disse forestillingene, konsertene, utstillingene

og artistene få muligheten til å besøke Porsgrunn.

Storsal vil gi kulturlivet i Porsgrunn gode og mer profesjonelle produksjons-

og visningsforhold og byen får sin etterlengtede ”storstue”.

Vi gleder oss.

fakta

2

»»

550 m areal med 11 meter takhøyde.

»» Sitteplass til 400 publikummere eller ståplass til 800.

»» Flerbrukssal spesielt tilrettelagt for teater, dans,

diskotek og konserter innen alle stilarter.

»» Salen har flatt gulv med fleksibelt amfi.

»» Akustikken har 1,9 sek etterklang.

Videre kan vi arrangere større ungdomsarrangementer og diskotek. Og

vi kan ha større selskaper og banketter.

Adm kunsthall

31 m²

R

Prøvesal

69 m²

R

lager

3 m²

PRØVESAL

R

lager

3 m²

hc wc

6 m²

STORSAL

KUNSTHALL

Kunsthall

190 m²

c+ 5,25

GROTTEN

RC3

21 m²

RC4

21 m²

MAGASIN

materia lager

på mesanin

KLUBBSCENE

TÅRN

RÅDHUSPLASSEN

6


Publikum fokus:

Hva synes du om nytt

kulturhus i Porsgrunn?

Hege Våtvik Lauritsen,

førskolelærer i barnehage

Nytt kulturhus er et fint tiltak

for barn og unge. Jeg er mest

opptatt av å ivareta barn og

unge. Kulturhuset vil kunne gi et

godt tilbud til dem. Det er flott at

det er et flerkulturelt hus, med

mange uttrykk. Slik at en kan

komme med familien og se og

oppleve ulike ting. Spesielt med

tanke på barn og unge i helgene,

med teatergrupper, rockekonserter

og formidling til barn.

Dette blir et godt tilbud for barn

og unge som ikke er interesserte

i idrett. Med Kulturhuset tror jeg

kulturlivet vil blomstre enda mer.

Erik Eriksen, taxisjåfør

Jeg støtter kulturhuset fullt ut og

er kjempeinteressert. Jeg mener

det er en videreutvikling av det

man har fått til i Porsgrunn. Det

som er spesielt bra med kulturhuset

er at det skal ligge midt

i byen. Det blir tilgjengelig for

alle. Nå har torvhandelen kommet

tilbake, det begynner å bli

en levende by og kulturhuset

vil gi enda en grunn til å bruke

byen uten at man skal handle.

Studentene på Vallemyene vil

også gjerne ha kulturhus, det har

de fortalt når de har tatt taxi.

Jeg håper det ikke blir for ”fin

kulturelt”, men for folk flest. Det

vi gjør her i Porsgrunn er inkluderende,

så jeg er helt sikker på at

dette blir en suksess. Det er vel

anvendte kroner, som vil gi mye

tilbake til byen. Og politikerne

kan gjerne doble summen. Det er

bra det de private i byen gjør, slik

som Bratsberg bruk og det er bra

det kommunen gjør. Kulturhuset

blir en forlengelse av dette.

Kjell Erik Noor og Aramis (en

Toller) og Pål Østmo og Caro

(en Portugisisk vannhund)

Kulturhuset er jo vedtatt, og det

blir bra for de som liker kultur. Vi

liker kultur, men vi foretrekker å

gå tur i skogen med bikkja. Hvis

vi skal på kultur foretrekker vi

revyer. Revyer er bra. Og gammel

musikk fra 70-tallet. Så hvis det

blir noe av dette, kunne vi tenke

oss å gå å høre. Men da må man

annonsere bra, og gjøre arrangementene

godt synlige, slik at

slike som oss som ikke er kulturfolk

får med oss at det skjer.

Også må det være internett der,

tilgjengelig for alle.

Rawanda F. Mohammed

Jeg kom til Norge i fjor fra Kurdistan

og kom til Porsgrunn i år. Jeg

vil gjerne komme til kulturhuset

når Porsgrunn får kulturhus. For

meg er det viktig å oppleve nye

ting som jeg ikke har sett før. Jeg

kan lære nye ting og møte nye

folk. Og Porsgrunn har ikke noe

slikt tilbud i dag. Så kulturhus er

bra.

– Det er spesielt bra

at det skal ligge midt

«i byen. Erik Eriksen, taxisjåfør

Neste nummer kommer i april 2009, da er tema ungdom og vi skal dypdykke i klubbscenen.

Sammen skaper vi ny kultur!

Vi ønsker å ha noen av regionens mest betydningsfulle bedrifter som hovedsamarbeidspartnere til nytt kulturhus i Porsgrunn.

Nytt kulturhus i Porsgrunn vil utgjøre en ny og god arena også for næringslivet. Gjensidig kompetanseutvikling utvikler regionen

og kommer oss alle til gode i framtiden. Kulturlivet er en viktig møteplass for meningsdanning og refleksjon, og har derfor en

funksjon i samfunnet som holdningsskaper og verdibygger.

Det er mye god næring i kultur!

More magazines by this user
Similar magazines