Bompengeselskapenes organisering, ansvar og ... - Norvegfinans

norvegfinans.com

Bompengeselskapenes organisering, ansvar og ... - Norvegfinans

2

Litt historikk

Bro- og tunnelselskapet

A/S stiftet 18.12.1953

– Formålsparagraf: «Selskapets formål er

oppføring og drift av bro over Puddefjorden og

veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuelt

finansiering, istandbringelse og drift av andre

samferdselsanlegg.»

www.hordaland.no

More magazines by this user
Similar magazines