Proplan Time - Proplan AS

proplan.no

Proplan Time - Proplan AS

Proplan Time

Frigjør tid til kjernevirksomheten

Timeregistrering bør være enkelt, gi god oversikt og ta minimalt med tid. Dessverre er virkeligheten

en annen i mange bedrifter. Tidkrevende manuell føring, uklarheter i forhold til regler og

svikt i godkjenningsprosesser kan gjøre oppgaven til en byrde for både medarbeidere og ledere.

Proplan Time er et standard webbasert timeregistreringsverktøy utviklet for å gjøre oppgaven så

enkel og tidsbesparende som mulig.

Ta kontroll på tiden

Tid er ofte den ressursen en bedrift

føler de har minst av. I en hektisk

hverdag brukes stadig mer tid på

administrative oppgaver. Proplan

Time hjelper din bedrift å frigjøre tid

til kjernevirksomheten. De ansatte

reduserer tiden de bruker på å føre

timelister, ledere kan godkjenne

med et par tastetrykk og lønns- og

regnskapsmedarbeideren kan hente

Registrering:

data rett inn i sine systemer.

Proplan Time WEB løsning

Fornøyde ansatte

Forutsetningen for å oppnå ønskede

tidsbesparelser er motivasjon til å

føre timene korrekt. Det er en kjennsgjerning

at mange ansatte ser på

timeføring som et nødvendig onde.

Med Proplan Time får de noe igjen

for å føre timene rett. Programmet gir

den enkelte full oversikt over fleksisaldo,

overtid, årstimeverk, egenmeldinger

og feriedager.

Lav brukerterskel

Enkle og intuitive skjermbilder

reduserer misforståelser og bidrar til

å fange opp timer som ellers ville

gått tapt. For medarbeidere som

sjelden er på kontoret vil registrering

på WEB være en fordel.

Online integrasjon:

Timeliste WEB

Stempling

Oversikt

- Timer

- Fravær

- Ferie

- Tillegg

- Prosjekt

Kontroll

- Attestering

- Godkjenning

- Oversikt

Rapportering

- Timer

- Fravær

- Prosjekt

- Spesialrapport

Lønnssystem

Økonomi/ERP

system

Andre ressurssystemer

Totalt integrert med dine eksisterende systemer

www.proplan.no/time


Funksjonalitet

Registrering

Webregistrering med ukeoppsett for time, fravær, ferie.

Timeregistrering mot flere ulike kostnadsbærere.

(prosjekt, produkt, ordre m.m.)

Timeregistrering mot ulike lønnsarter til utbetaling (timer,

diett, tilegg m.m.)

“Min side” med status per ansatt.

Godkjenning

Godkjenningshierarki med opptil 10 nivåer.

Støtter ulike godkjenningsprosesser (prosjekt, avdeling,

fakturering m.m.)

Mulighet for ekstern godkjenner (F.eks. kunde).

Fargekoder for godkjenningsstatus.

Brukerrettigheter konfigureres av administrator.

Prosjektopprettingsmodul

Opprette og tilgangsstyre dine prosjekter.

Online lesing av prosjekter, prosjektstrukturer eller ansvarsenheter

fra økonomisystem.

Integrasjoner

Systemintegrasjoner i sanntid. (Kun eksport er filbasert)

Kan integreres med Visma Global /Business /Lønn, Navision,

Huldt & Lillevik Lønn, Movex, Axapta, SAP, Oracle m.fl.

Overføring av lønnsgrunnlag og fravær til lønnssystem.

Import av brukerdata fra lønnssystem til Proplan Time.

Overføring av ordreunderlag til fakturering, og regnskapstall

til økonomisystem.

Kan konfigureres til spesifikke bransjebehov (Entreprenør,

konsulent- og prosjektvirksomhet, industri, kjede m.m.)

Rapportering

Rapportmodul basert på Microsoft Reporting Services.

Stor samling av rapportmaler som kan tilpasses.

Kryssrapportering fra økonomi og timesystem.

Mulighet for egendefinerte rapporter.

Eksport til Excel for videre behandling.

Eksport til pdf for distribusjon.

Vi gjør jobben enklere

Proplan er et softwareselskap med lang erfaring som forhandler

av markedsledende administrativ programvare samt flere

egenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er å skape bedre

lønnsonhet for våre kunder gjennom ekte engasjement. Vi har

dyktige konsulenter som bistår både i implementeringsfasen og

etterpå. Det skal være trygt og enkelt å gjøre Proplan til din

programvarepartner.

Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobben

enklere for din bedrift.

Kontakt:

Svein Fagerland

Proplan AS

Mob: 911 45 110

svein.fagerland@proplan.no

Proplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

More magazines by this user
Similar magazines