Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

sfj.no

Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Årsmelding 2009

Innhald

POLITISK STYRING ............................................................................................................................. 4

ADMINISTRASJON - REGIONALAVDELINGA ............................................................................... 5

Felles .................................................................................................................................................... 5

Basisteam næring .................................................................................................................................. 5

Basisteam plan og samfunn ................................................................................................................... 5

Basisteam samferdsle ............................................................................................................................ 5

PLAN OG NÆRING – ARBEIDSOMRÅDE FOR SEKTOREN ......................................................... 6

Fylkesplan og programarbeid....................................................................................................................... 7

Fylkesplanen er sentral i utviklinga av fylket ...................................................................................... 7

Entreprenørskap og nyskaping ......................................................................................................... 7

Opplevingsnæringar .......................................................................................................................... 9

Havbruk og fiskeri .......................................................................................................................... 10

Fornying av offentleg sektor og IKT .............................................................................................. 11

Folkehelse og livsutfalding .............................................................................................................. 12

Plan- og samfunnsutvikling ....................................................................................................................... 13

Kommunane er viktige samarbeidspartar ........................................................................................ 13

Oppfølging av fylkesdelplanane og iverksetting av tiltak ................................................................. 14

Tettstadutvikling ............................................................................................................................. 15

Strandsoneanalyse ........................................................................................................................... 15

LA21 – berekraftig utvikling ........................................................................................................... 15

Næringsutvikling .................................................................................................................................... 15

Kommunalt næringsutviklingsarbeid ............................................................................................... 15

Samfunnsutvikling .......................................................................................................................... 16

Omstillingsarbeid ............................................................................................................................ 16

Havbruk og fiskeri .......................................................................................................................... 17

Internasjonalt arbeid ....................................................................................................................... 18

Plan og næring 2

More magazines by this user
Similar magazines