Danmarks Friluftskommune 2011 – kriterier og vilkår - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Danmarks Friluftskommune 2011 – kriterier og vilkår - Friluftsrådet

Danmarks Friluftskommune 2011

kriterier og vilkår

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 2


Hvilken kommune gør den største indsats for at understøtte en positiv

udvikling for det lokale friluftsliv? Vinderkommunen kåres med 250.000 kr.

Årets tema er ”Adgang til natur

og landskaber”.

Hvad omfatter prisen?

Prisen på 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering

af nye friluftsfaciliteter i vinderkommunen. Samtidig

får vinderkommunen retten til at markedsføre sig som

Danmarks Friluftskommune 2011’.

Prisen udbetales som en bevilling fra Tips- og Lottomidler

til Friluftslivet, og pengene skal anvendes til at medfinansiere

et eller flere af de projekter, som vinderkommunen

har redegjort for i ansøgningen. Vinderkommunen vil

modtage nærmere information om udbetaling af pengepræmien.

Hvem kan deltage i konkurrencen og hvad er vilkårene?

Alle landets kommuner kan deltage i konkurrencen.

Indstillingen skal ske på et særligt ansøgningsskema og

kan foretages af planlæggere, forvaltere eller politikere

i kommunerne, som har en særlig viden om kommunens

forvaltning og politik inden for natur, sundhed, kultur og

fritid, skole og uddannelse, fysisk planlægning og andre

forvaltninger, som kan relatere til årets tema: ”Adgang til

natur og landskaber”.

Hvordan bedømmes kommunerne?

Dommerkomiteen vil i år fokusere på initiativer, som fremmer

borgernes adgang til natur og landskaber i kommunerne.

I bedømmelsen vil dommerkomiteen både have fokus på

de initiativer, som kommunerne har gennemført i 2010 og

2011, samt på kommunernes planer for de kommende år.

Dommerkomiteen vil i bedømmelsen lægge vægt på såvel

ansøgningsskemaerne som de vedlagte friluftsstrategier,

projektbeskrivelser og andre relevante bilag. I bedømmelsen

er det yderligere afgørende, at såvel de gennemførte

som planlagte initiativer gavner en bred vifte af brugergrupper

i kommunen.

Hvordan er dommerkomiteen sammensat?

Dommerkomiteen er nedsat af Friluftsrådet og bredt sammensat

af repræsentanter fra organisationer, forskningsinstitutioner

og myndigheder, som arbejder praktisk eller

teoretisk med friluftsliv.

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist

Ansøgningsskemaet, som skal anvendes til indstillingen,

findes på hjemmesiden www.friluftskommune.dk,

hvorfra det kan downloades og udfyldes elektronisk.

For at komme i betragtning til prisen er det et krav, at

skemaet underskrives af kommunens borgmester. Ansøgningsskemaet

skal være Friluftsrådet i hænde senest den

15. juni 2011.

Ansøgningsskemaet skal underskrives af kommunens borgmester

og indsendes, så det er Friluftsrådet i hænde senest

den 15. juni 2011.

Mere information om årets tema og konkurrencen findes på

www.friluftskommune.dk.


Hvornår kåres Danmarks Friluftskommune 2011?

• Friluftsrådet skal modtage ansøgningsmateriale senest

den 15. juni 2011

• Navnet på vinderkommunen offentliggøres primo

september 2011

• Prisoverrækkelsen finder sted ved et arrangement

ultimo september 2011

Baggrunden for konkurrencen

Friluftsrådet har de seneste år haft et særligt fokus

på friluftslivets vilkår i kommunerne. Rådet finder det

vigtigt, at kommunerne indarbejder friluftspolitik i alle

relevante forvaltninger og tager hensyn til friluftsliv i

planlægningen for både byen og det åbne land.

For at hjælpe kommunerne med at indarbejde friluftslivet

i planlægningen udgav Friluftsrådet i 2007 pjecen

”Sæt fokus på friluftsliv” og bogen ”Friluftsliv – inspiration

til politik, plan og praksis”, som giver gode råd

til planlægningen. Siden har Friluftsrådets 23 kredse

udarbejdet ’Kommunale Friluftsoplæg’ i samarbejde

med over 80 kommuner. Disse kommunale friluftsoplæg

beskriver mulighederne i de enkelte kommuner, og giver

en prioritering af de lokale foreninger og organisationers

ønsker og behov.

For at sætte yderligere fokus på kommunernes friluftspolitik

har Friluftsrådet indstiftet prisen ’Danmarks Friluftskommune’.

Formålet med prisen er at hædre en kommune,

der gør en særlig indsats for det lokale friluftsliv.

Prisen på 250.000 kroner går til en kommune, som har

understøttet en positiv udvikling for det lokale friluftsliv

i det forgangene år, og som yderligere har nogle særlig

visionære planer for at videreudvikle friluftslivet i kommunen.

Friluftsrådet håber, at prisuddelingen kan inspirere andre

kommuner til at sætte friluftsliv på dagsordenen.


Friluftsrådet er paraplyorganisation for mere end 90

organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet

varetager såvel organisationernes som den almene

befolknings interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner,

projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og

fremme mulighederne for friluftsliv. Friluftsrådet administrerer

”Tips- og lottomidler til friluftsliv”.

Friluftsrådet er sekretariat for FEE (Foundation for

Environmental Education), der arbejder med miljøundervisning

i over 40 lande gennem FEE-programmerne

”Blue Flag”, ”Eco-Schools”, Young Reporters for the

Environment”, ”Learning about Forests” and ”Green Key”.

Svanemærket tryksag 541-504

Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

Yderligere information fås hos

Friluftspolitisk konsulent Casper Lindemann,

Friluftsrådet, tlf. 33 28 04 18,

cli@friluftsraadet.dk,

www.friluftskommune.dk

Friluftsrådet

Scandiagade

Scandiagade

13 · DK-2450

13 · DK-2450

København

København

SV

SV

Tel +45 33 Tel 79 +45 00 33 79 79 · Fax 00 +45 79 · 33 Fax 79 +45 01 33 79 79 01 79

fr@friluftsraadet.dk fr@friluftsraadet.dk · www.friluftsraadet.dk

· www.friluftsraadet.dk

More magazines by this user
Similar magazines