Nr 4 - DOF Østjylland

dofoj.dk

Nr 4 - DOF Østjylland

10.15.-11,00: Noget crn de forskellige

retder til at optælle fuglene

på, og forslag til- enner rnan kr,:n:

ne undersøge.

11.00.-11.45:- Pause og frokost hvor den

nedbragte nad spise sanuren ned 6n

øI el-Ier sodavand.

11.45.-15.00: tundtur ved Brabrand Sd

hvor forskellige cptæIling$etoder

vises, og vi fortsætter snakkerr

crn hvad vi vi1 unders@e og

hrrordan.

15.00.-17.00: Vi afslutter dagerr på Sølyst

ned at fastlægge de forskellige

undersøgeIser, hvordan det

skal ggres, hvem af deltagerne der

tæller hvornår, aftaler nye fæ11esrpder

(1 ndde ca. hver 2. måned) hvor vi

orienterer hi-nanden crn oplevelserne

og taler cxn e',/c. optællingsproblere-r

ogf h\,ordan disse lPses.

Af hensyn til n@ets planl,ægning og

udarbejdelsen af naterial-e er ti1 neldjrg

nØdveCig. Tilnefdjng senest

torsdag 1e. januar 1990 til undertegnede

på t1f.: 86 13 62 16 (hedst efter

tor.

Håber på nenge irteressered-e!

Allan Janniche

UffUqI, RaVn Oq SOftSpættg - Midtjyske rusle rra istid til

nutiå.' Af Hans-o1e Matthiesen.

I november 1989 udsender Viborg Stiftsmuseum et smukt værk

om fuglelivet i de ni-dtjyske egne. Forfatteren Hans Ole

Matthlesen indleder bogen med at fortælle om de fuglearter,

vi kender til fra arkæologiske fund og gennem optegnelser

fra fuglepionerer. Herefter skildres de. mest karakteristiske

ynglefugle på heden og i eng,skov og mose, ved å, fjord og

sø, samt L byen og på agerJorden, Ti]- s1ut gennemgår han de

mistede og de nye arter i området.

URFI GL, RAVN og SORTSPÆTTE er i 3-spaltet opsætning i A-4

format, 32 s. og gennemillustreret. DOFs medlemmer tilbydes

værket til særpris kr. 57,- på udgivelsesdagen med

Lndsendelse af nedenstående bestillingsseddel til viborg

Stl.ftsmuseum, Hjultorvet 4, 88OO Viborg.- A6-62 30 66.

Undertegnede bestiller herved stk. : Hans ole

Matthlesen, URFUGL,RAVN og SORTSPÆTTE, pris kr. 57,- +

forsendelse..

'Navn: ....,.

Adresse:

More magazines by this user
Similar magazines