Til avisa - Røde Kors

rodekors.no

Til avisa - Røde Kors

avisa

Røde Kors

VEST AGDER

Nr. 1 - 2012 Juni

Etablerer vann- og

elveredningsgruppe

i Mandal

Les mer side 5

Fattigdom og

elendighet, men

også mye glede

Les mer side 6

Marianne Hammer, Lyngdal Røde Kors i hyggelig prat med Birgitte Salamonsen til høyre. Birgitte ønsker å engasjere seg for lokalsamfunnet,

og vil melde seg som Beredskapsvakt så snart hun fyller 18 år.

70 beredskapsvakter i Lyngdal

Lyngdal Røde Kors øker beredskapen, og er først ute i Vest-Agder med å etablere Beredskapsvakt.

Rosfjord Strandhotell har meldt inn alle sine medarbeidere som beredskapsvakter,

og blir kommunenes beredskapshotell, det andre i Norge!

Håp gjennom

mørke tider

Les mer side 11

Les mer på side 2

www.rodekors.no

Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook!


2 RØDE KORS avisa VEST AGDER

info leder

Tanker fra en nyvalgt leder i «Verdens største humanitære nettverk»

Som nyvalgt distriktsleder i Vest-Agder Røde

Kors ble jeg «kalt» til hovedstaden – ikke til Kongens

bord – men til Presidentens. Hans budskap

var at Røde Kors handler egentlig bare om to

forhold:

1. Røde Kors er Genève-konvensjonens vokter

2. Røde Kors er «Verdens største humanitære

nettverk»

Noen timer etter får jeg e-post fra avisredaktøren

om å skrive en leder – det haster – vedlagt

er en lang liste over artiklene. Hjelp tenker jeg!

Røde Kors i Vest-Agder handler om:

• Besøkstjenesten i lokalforeningene

• Ungdomsgruppa på Lista

• Guttegruppa i Søgne

• Hjelpekorps i påskefjellet

• Førstehjelpsopplæring i Russland

• Oppstart av Beredskapsvakt i Lyngdal

70 beredskapsvakter

i Lyngdal!

Lyngdal Røde Kors øker beredskapen,

og er først ute i Vest-Agder

med å etablere Beredskapsvakt.

Rosfjord Strandhotell har meldt

inn alle sine medarbeidere som

beredskapsvakter, og blir kommunenes

beredskapshotell, det andre

i Norge!

Av: Jane Sofie Svendsbø

- Vi ønsker å motivere så mange som mulig i

Lyngdal kommune til å melde seg til tjeneste

om større ulykker eller naturkatastrofer skulle

inntreffe.

- Vi trenger lokale folk til enkle, men viktige

oppgaver som for eksempel vakthold, varsling,

organisere mat og drikke, utstyr, omsorg, drive

samleplasser, evakueringsplasser, tolkvirksomhet

osv, fortsetter Skeibrok.

Beredskapsvakt illustreres gjennom spørsmålet;

Hvis det skjer noe virkeIig alvorlig i området

der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da,

og høre om du kan hjelpe?

- Mange nordmenn vil ønske å svare ja på et slikt

spørsmål. Vi gjør det samtidig enkelt også å svare

ja på våre ”krav”, nemlig at vedkommende da

Utgiver:

Vest-Agder Røde Kors

Vesterveien 4, 4613 Kristiansand

Tlf. 05003

E-mail: dk.vestagder@redcross.no

Ansvarlig redaktør:

Jane Sofie Svendsbø

E-post: jane.svendsbo@redcross.no

Mangfoldet er stort. I tillegg jobber vi for økt samarbeid

med Aust-Agder Røde Kors og tettere

bånd til Norges Røde Kors.

Vest-Agder Røde Kors er en liten, men en aktiv,

del av «Verdens største humanitære nettverk».

«Distriktet skal tilrettelegge for at lokalforeningene

kan mobilisere frivillighet gjennom rednings-

og beredskapsarbeid, omsorgsaktivitet

og Røde Kors Ungdom.» Dette er styrets oppdrag

og utfordring. Sammen med alle frivillige

og ansatte ønsker og vil vi løse oppdraget.

Å si ja til å være leder handler for meg ikke om

å være flink og kunnskapsrik nok. Det handler

om at Røde Kors gir oss muligheten til i felleskap

å skape – de gode gjerninger som forandrer

verden.

Mitt spørsmål til deg. Er du en del av «Verdens

største humanitære nettverk»? Hvis ikke inviterer

jeg deg til å bli «en Røde Korser»!

– Mangfoldet i Røde Kors gjør at det alltid finnes

en oppgave som passer for deg.

Trykk:

Nr 1 Trykk AS - 63 80 50 80

Opplag:

Distribueres av Norpost AS

Et av våre mål er å starte BEREDSKAPSVAKT i

alle kommuner i Vest-Agder. Her er plass og her

trengs mange.

Jeg vil avslutte med setningen som innleder

vårt handlingsprogram for 2012-2013:

I Vest-Agder Røde

Kors skal vi alle

være med å lage

en kultur der vi

evner å få frem

ressursene hos

hverandre.

F.v. Kjetil Ytterdahl, Bente Skeibrok og Odd Suvatne, Lyngdal Røde Kors

må være villig til å stille opp minimum EN kveld i

året for faglig oppdatering innen relevante tema.

Førstehjelpskurs til alle Beredskapsvakter

Første kvelden får alle et 5 timers førstehjelpskurs.

I tillegg vil de få et enkelt introduksjonskurs

til Røde Kors, forteller Skeibrok.

Lyngdal Røde Kors har inngått et samarbeid

med Rosfjord Strandhotell, som blir kommunens

beredskapshotell. Dette betyr i praksis at

alle ansatte ved hotellet blir beredskapsvakter,

og hotellet stiller seg til disposisjon som et samlingssted

ved en eventuell krise.

-Vi ønsker å bidra i lokalsamfunnet og regionen

dersom en krisesituasjon skulle oppstå, sier

Gaute Ubostad, ved Rosfjord Strandhotell.

At Rosfjord STRANDHOTELL ønsker å være med

Walborg Njerve Lohne

Distriktsleder Vest-Agder Røde Kors

på dette, synes jeg er utrolig flott, sier Bente

Skeibrok. - Det gir en ekstra trygghet i lokalsamfunnet

når vi har en lokal bedrift som stiller sine

lokaler til disposisjon og med ansatte skolert

som beredskapsvakter med blant annet førstehjelpskurs,

fortsetter hun.

Ordfører Ingunn Foss stiller seg også positiv til

denne aktiviteten: ”Arbeidet Røde Kors gjør i

samfunnet, er av uvurderlig nytte. En ulykke

kan også ramme i Lyngdal kommune, og ved å

melde seg som beredskapsvakt, kan man være

med å gi hjelp hvis det trengs. Jeg oppfordrer

alle som har anledning, til å la seg registrere, og

være en mulig ressurs for lokalsamfunnet.”

Også lensmann Anne Margrethe Ruud og

brannsjef Jon Inge Aasen støtter aktiviteten.

Annonser og layout:

Media Direct Norge AS

Gråterudveien 1, 3036 Drammen

Postboks 2385, 3003 Drammen

Tel.: 32 20 56 00

Alle henvendelser om annonser rettes til

Media Direct Norge


RØDE KORS avisa VEST AGDER 3

Bare sammen kan vi

Berit Forsgren, ny leder for Omsorgsrådet i Vest Agder Røde Kors.

gjøre en god jobb

for mennesker som trenger oss!

Godt samarbeid preget av motivasjon og engasjement er

nøkkelen til suksess. Dette er noen av ingrediensene som

trengs for å gjøre en innsats for våre medmennesker som

trenger oss i sårbare livssituasjoner, situasjoner som gjør at

det offentlige eller familie ikke strekker til.

Av: Jane Sofie Svendsbø

Det er den nye lederen for Omsorgsrådet

i Vest-Agder Røde Kors, Berit Forsgren,

som engasjert forteller om sitt nye

verv.

Omsorgsrådets oppgaver er å være rådgiver,

pådriver og motivator for frivillige

som driver aktiviteter innen omsorg,

forteller Berit Forsgren. - For eksempel

innen besøkstjeneste, migrasjon og

flerkultur, barn og oppvekst, visitorer,

osv. - I tillegg skal vi også tilrettelegge

for erfaringsutveksling og kompetansebygging

for de frivillige. Vi ønsker å bidra

til at frivillige får den oppfølging de

har behov for, og at de skal få muligheten

til å utvikle seg. Frivillige skal vite hva

de kan gjøre, men også vite hva de ikke

Distriktsråd omsorg: Lilly Eriksen, Mona Benestad, Jawida Salih, Berit Forsgren og Aslaug

Røineland.

kan gjøre. Det er viktig å ha riktige mennesker

på riktig sted, og følge opp med

kurs, kompetanseheving, veiledning og

støtte. Motiverte og trygge frivillige gjør

en bedre innsats.

Med seg i omsorgsrådet har lederen

fire flotte kvinner som på ulikt vis bidrar

med sin kompetanse: Lilly Eriksen, Mona

Benestad, Aslaug Røineland og Jawida

Salih.

Berit Forsgren har tatt på seg oppdraget

som frivillig leder av distriktsråd omsorg,

Vest-Agder. Hun har fem års fartstid

som ansatt i Røde Kors med lederutvikling

som ansvarsområde.

-Jeg liker godt å jobbe med motivasjon,

både hos meg selv og andre, forteller

hun . Å finne drivkraften og ressursene

som bor i oss, skaper bevissthet om hva

vi kan utrette, som igjen gir uante resultater,

og som igjen skaper mye glede for

de som trenger oss – og for oss selv.

Har du lyst til å vise frem bygda?

Da kan du bli med i Internasjonal guttegruppe!

Å flytte til en ny plass kan være spennende,

men også utfordrende. Kommer

man i tillegg til Norge som flyktning

og/eller innvandrer møter man

også en fremmed kultur, et nytt språk,

nye mennesker og et samfunn som på

mange måter skiller seg fra samfunn

man tidligere har bodd i. Samtidig vet vi

at sosial kontakt og utfoldelse er svært

viktig for trivsel, god livskvalitet og ikke

minst en vellykket integrering.

Språket læres best ved praksis!

På landsbasis er det er stadig fokus på

norskopplæringsaktiviteter. Det er helt

klart at for å klare seg bra i Norge er

språkkunnskapene sentrale. Det er vanskelig

å få seg en jobb, gå på skole eller

å bli en del av lokalsamfunnet uten å

mestre språket. En ting er å gå på skole

og lære et språk, men for at språket skal

kunne utvikle seg og bli en integrert

del av et menneske må det praktiseres

med noen som allerede mestrer språket

godt.

Søgne Røde Kors og Søgne Frivilligsentral

er opptatt av å ha nær kontakt og

dialog med flyktningene som bor i bygda,

og vi hører på ønsker og behov de

har. På denne måten kan vi utvikle aktiviteter

som er spennende og interessante

for flest mulig. Det er på bakgrunn

av dette at vi nå starter opp en egen

gruppe for gutter og menn 20 – 40+ år.

Initiativet kom fra flyktningene selv, og

et slik positivt engasjement vil vi selvfølgelig

følge opp.

Startet i vår

Torsdag 29.mars hadde ledergruppa sitt

første møte og det ble lagd semester

plan med møter 2 ganger i måneden.

Ledergruppa består av 3 norske frivillige

og 4 flyktninger. I tillegg til dette har

flyktningene selv vært i kontakt med

ca 20 gutter/menn som lærer norsk på

Birkelid og som ønsker å være med som

deltakere i gruppa.

Det har ikke manglet på gode ideer til

aktiviteter, og det er allerede planlagt

tur rundt Kvernhusvannet, Skalldyrbord

og omvisning på Christiansands

Bryggeri. De har også veldig lyst til å bli

bedre kjent med naturen og rekreasjonsmuligheter

i nærområdet.

Fv. Prsemek Winiarczyk, Einar Søberg,

Muradil Dilmurat, Okbit Meleake, Ivar

Severinsen, Odd Arne Roll og Ermias

Berhane håper du har lyst til å bli bedre kjent

med dem!

Guttene vil gjerne bli kjent med andre

i Søgne og Songdalen som har lyst til å

være med å gjøre hyggelige ting i sammen

med dem. De er opptatte av at

dette skal være et positivt tiltak. I tillegg

ønsker de å bidra i debatten rundt integrering

og flerkultur, og ser for seg at

gruppa blir en ressurs inn i bygda. Både

som frivillige plenklippere, men også

som f.eks frivillige vakter ved ungdomsarrangement.

På denne måten håper

de at integreringsprosessen kan gå litt

raskere og mer smidig.

-Fordelen med å være frivillig for min

del, er at jeg kjenner organisasjonen

godt. Det gjør det enklere for meg å gå

inn og bruke kompetansen min i samspill

med administrasjonen og andre

frivillige.

Jeg synes det er morsomt å være leder,

og har lyst til å gjøre en forskjell . - Jeg

liker å få folk til å samarbeide og håper

å inspirere og motivere både frivillige

og ansatte til å ta tak for de som trenger

oss, sier Berit Forsgren. Ledelse er lagspill!

Røde Kors Omsorg etterlyser spesielt

menn og mennesker med flerkulturell

bakgrunn til sitt frivillige arbeid. – Vi

trenger også mangfold blant frivillige.

Så meld din interesse, oppfordrer den

nye lederen av Omsorgsrådet i Vest-Agder

Røde Kors.

Det handler om å få flere til å gjøre mer

mulig!

Internasjonal Guttegruppe

Ønsker du å vite mer om guttegruppa, har

ideer og tanker om hva de kan finne på,

eller kanskje du har lyst til å være med?

Ta kontakt med Rachel Caroline Papa i

Søgne Frivilligsentral

Mob: 48 29 58 12

mail: post@sogne.frivilligsentral.no

Denne aktiviteten er en del av det mangfoldige

tilbudet som finnes i Søgne Røde

Kors


4 RØDE KORS avisa VEST AGDER

Planter flagg: Mannskaper fra Kristiansand RKH planter Røde Korsflagget

i påskefjellet på Hovden i Setesdal.

Foto: Sven Bruun

Historien om Vennesla

Røde Kors’ hytte på Brokke

For 11 år siden solgte vi i Vennesla

Røde Kors den gamle

hytta vi hadde på Myklevann.

Pengene fra salget ble brukt til å

finansiere kjøpet av en ny tomt

sentralt på Brokke, nemlig Furestøyl.

Av: Tor Arne Finnestad, Vennesla Røde Kors

I 2011 ble det på et ekstraordinært årsmøte

besluttet at det var spart nok penger i

foreningen til å starte bygginga av den nye

hytta på Furestøyl.

Som ved de fleste byggeprosjekt ble det tatt

høyde for at det kunne påbeløpe uforutsette

utgifter, men disse viste seg tidlig å bli høyere

enn først antatt. Vi besluttet å bruke de siste

midlene til å kjøpe inn det mest nødvendige

av innredning for å gjøre hytta beboelig. Det

ble også klart at vi ikke hadde nok midler til å

finansiere bygging av dobbel garasje i denne

omgang.

Garasjen er svært viktig for oss for å kunne

ivareta utstyret vårt på best mulig måte. Den

skal brukes til å oppbevare hjelpekorpsets to

snøscootere med slede, mannskapsbil, samt

ellers alt av nødvendig utstyr for å kunne

være i beredskap i fjellet. Også behandlingsrommet

som vi planlegger vil være dyrt å innrede.

Vi håper at vi i nærmeste fremtid kan

motta støtte til å ferdigstille behandlingsrommet

og garasjen, da dette er to veldig

viktige elementer i arbeidet vårt.

Den nye hytta er 175 kvadratmeter og ligger

rett ovenfor alpinbakken. Her er det 16

sengeplasser som gir god plass til hjelpekorpset

sitt mannskap. Ett rom er klargjort til

behandlingsrom, og vi håper vi snarlig kan få

på plass en behandlingsbenk, samt alt nødvendig

førstehjelpsutstyr. Vi vil kunne ta imot

personer med lettere skader og behandle

disse.

Hytta ble dessverre klargjort sent for denne

vintersesongen, men den var bemannet i vinterferien

og var også bemannet hele påsken.

Fra neste vintersesong blir vi mer til stede

med blant annet skipatrulje. Når Vennesla

Røde Kors er på hytta vil flagget være heist,

og vi vil i tillegg forsøke å få opp et skilt ved

veien som viser at hytta er bemannet.

Vi ønsker også å få til et samarbeid med

Brokke Aktivitet der vi vil være synlige ute på

patrulje.

Vi vil oppfordre alle som har hytter eller som

bare er på tur i området, til å benytte dere av

oss. Enten dere trenger forpleining eller om

dere bare ønsker å hilse på, se hytta og få en

kopp kaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Stille påske tross høye skadetall

Påsken 2012 var en ganske stille påske for mannskapene i Vest-Agder Røde Kors

Hjelpekorps. Til tross for høyere skadetall enn de tre siste årene, var det nok av

muligheter for vaktmannskapene til å nyte det gode påskeværet.

Av: Alfred Georg Klausen, Kristiansand Røde Kors

Hvert år trekker hjelpekorpsene til fjells i påsken for å

være klare dersom noen skulle skade seg eller gå seg

bort i påskefjellet. I Vest-Agder var det i år fire vaktstasjoner

som var bemannet fra palmehelgen til 2.påskedag.

I Åseralsheiene har Søgne RKH vaktsted på Bortelid,

og Mandal RKH har sin faste vaktstasjon på Ljosland.

Vennesla RKH har tilholdssted på Brokke i Valle, og helt

øverst i Setesdalen har Kristiansand RKH sitt tradisjonelle

tilholdssted.

Påska 2012 bar i stor grad preg av mildværet som herjet

landsdelen i ukene før påske, og flere steder var de

ellers så snørike skiløypene heller glisne og tidvis bedre

tilrettelagt for fotturer enn skiturer. Bortelid og Ljosland

regnes som noen av de mest snøsikre områdene

på Agder, men også her bar skiføret preg av stor snøsmelting.

Kun enkelte langrennsløyper var tråkket, og

det måtte tys til snøkanoner og kunstsnø for at alpinanleggene

skulle kunne tilby påsketuristene noe å kjøre

på. Hovden var den store vinneren på snøfronten denne

påsken, og her var det over 10 mil med oppkjørte langrennsløyper

og de fleste bakkene i alpinanlegget viste

seg fra sin beste side gjennom påsken. Mye takket være

det kalde været som la en beskyttende hånd over de

gjenværende snømassene gjennom påsken.

Det kalde været var nok også det som gjorde mest utslag

på skadestatistikken i år. Totalt ble om lag 100 personer

behandlet av mannskapene i Vest-Agder Røde

Kors Hjelpekorps denne påsken, mot knappe 60 i fjor.

Forskjellen i år var at kulda gjorde snøforholdene både

i terrenget og alpinanleggene stein hard, noe som

gjorde at selv små fall fort førte til både skrubbsår og

mer alvorlige skader. I hovedsak var det småskader som

gnagsår og skrubbskader som ble behandlet i løpet av

påsken, men det var også noen tilfeller av mer alvorlige

skader som brudd og forstuvninger. Normal påskesnø

er mykere og mer sukker-aktig enn den som preget

påskefjellet i år. Noe som nok også gjorde at en del påsketurister

tok det litt mer med ro enn de kanskje pleier

å gjøre i påsken.

Den eneste leteaksjonen i Agderfjellet var langfredag,

hvor to skigåere hadde gått seg bort i fjellet øst for Hovden.

Mannskaper og snøscootere fra Kristiansand RKH

og Hovden og Bykle Fjellredningsgruppe fikk hentet de

Lunsj: Alexander Øen og Nina Neleta Hopen, begge fra

Kristiansand RKH, nyter lunsjen ved skiløypene på Hovden i

Setesdal. Foto: Mats Flaten

Hyttekos: Mannskapene fra Søgne RKH koser seg i solveggen.

Foto: Espen Aksnes

to kalde turgåerne etter en vellykket redningsaksjon.

Kort oppsummert har påsken 2012 skrevet seg inn i

historiebøkene som en kald, men likevel flott påske for

mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps.


kulda gjorde snøforholdene

stein hard, noe som gjorde at selv

små fall fort førte til både skrubbsår

og mer alvorlige skader


RØDE KORS avisa VEST AGDER 5

Etablerer vann- og elveredningsgruppe

i Mandal

På tur : Arvid Abrahamsen, beboer på Mandal sykehjem og Gerd Støle, Mandal Røde Kors.

Turvenn i Mandal

Besøkstjenesten ved Mandal Røde Kors har fra nyttår utvidet

sitt tilbud, og tilbyr nå rusleturer på formiddagene

sammen med de som ønsker det på Mandal sykehjem.

På kurs i vannredning: Vegard Nordstrøm Tisland, Daniel Veisdal og Lars Helge Tveiten,

Mandal Røde Kors . Foto: Rune Braathen, Skedsmo Røde Kors.

Mandal Røde Kors ønsker å utvikle spisskompetanse innen

vannredning, og satser på kompetanseheving og

riktig redningsutstyr. Målet er å bli en ressurs for hele

regionen.

Av: Jane Sofie Svendsbø

Av: Jane Sofie Svendsbø

- Dette har blitt et populært tilbud blant

beboerne på sykehjemmet, forteller

leder av besøkstjenesten, Gerd Støle. –

Vi har også tilbud på sykehjemmet ettermiddagstid,

men mange er mer opplagte

på formiddagene, forklarer hun.

Torsdag 3. mai er Gerd på vei til sykehjemmet

for å ta en rusletur med Arvid

Abrahamsen. Arvid var allerede klar til

tur da vi kom, og vi fikk være med på

en spasertur i det nydelige vårværet. Vi

spør om det er fint å komme ut på tur,

og får et kontant svar fra Arvid: ”Det kan

du lide på!” - Vi pleier å ta en halvtimes

tur, men i dag ble det nesten en time,

sier Gerd. De var begge enige om at

de kunne ha gått enda lengre i det fine

været.

Mange på sykehjem ønsker mer aktivitet

i hverdagen i tillegg til bidrag både

fra sykehjem og fra pårørende. Dagene

kan være lange. Det er her Mandal Røde

Kors ønsker å bidra.

- Det er de små tingene i hverdagen

som gir livsglede, sier Gerd. - En venn å

gå tur med, kunne slå av en prat med

folk i nærmiljøet, klappe katten som

møter oss i sola eller hilse på ungdommene

som haster forbi på sykkel.

-Vi trenger også flere frivillige menn til

besøkstjenesten, forteller Gerd.

Vi har kun en mann med på laget av i

alt 22 besøksvenner. - Mange ønsker

gjerne menn som besøksvenn, gjerne

noen som har felles interesser. Som frivillig

får man relevant opplæring, og et

hyggelig fellesskap i Mandal Røde Kors.

-Å bli engasjert som besøksvenn er en

fin måte å drive med frivillig arbeid, sier

Gerd som har 20 års erfaring fra Røde

Kors tidligere år. –Ikke bare kan man

gi, men man får også utrolig mye igjen

i kontakt med andre mennesker. –Jeg

må fortelle en liten solskinnshistorie,

sier Gerd engasjert. Det var en dag jeg

var nødt til å ta med barnebarnet mitt i

oppdrag for besøkstjenesten. Jeg trillet

barnebarnet i vogn, og spurte etter

en stund om min turvenninne ønsket

å trille vognen. Det ville hun veldig

gjerne. Etter en stund stoppet hun opp,

og utbrøt: Det er min dag i dag! - Det

var rørende å se hvordan tilsynelatende

små ting kan glede andre mennesker.

Den beste medisin

Røde Kors etablerte tilbudet Besøkstjeneste

allerede i 1949. Dette ble opprettet

av tidligere generalsekretær

Jens Meinich som sa følgende: ”Den

beste medisin for et menneske er et annet

menneske.”

Som besøksvenn avsetter man for eksempel

en time per uke til frivillig arbeid,

men dette kan tilpasses individuelt.

Hvem kan bli besøksvenn:

Du må være fylt 18 år. Ha lyst til

å være til hjelp og støtte for ensomme,

syke, eldre, unge, enslige

forsørgere, innvandrere. I tillegg

må du avlegge taushetsløfte

Vi er i gang med å starte en vann- og

elveredningsgruppe i Mandal Røde

Kors Hjelpekorps, forteller hjelpekorpsleder

Per Hageland. - Vi har

kjøpt inn spesialutstyr, og jobber

med kompetanseutvikling. Hjelpekorpset

har kjøpt inn tre gummibåter

med motor sammen med annet relevant

utstyr.

I fjor sendte vi 12 av våre frivillige på

kurs i vannredning til Nasjonalt vannredningssenter

på Tjøme. Dette var

et såkalt vannredning C-kurs.

I september planlegger vi et elveredningskurs

C. Da kommer Najonalt

elveredningssenter, Sjoa til Mandal

og holder kurs for oss.

-Vårt fokus innen vannredning vil

primært være søk på holmer og

skjær, og vi vil samarbeide med Redningsselskapet

og Sjøredningskorpset.

Vi ønsker også på sikt å bli en ressurs

for hele regionen. En viktig del

av kurset har blant annet vært å lære

måter å sikre eget mannskap på i søk

på holmer og skjær. – Etter flere ulykker

i skjærgården, har vi sett behovet

for å øke nettopp denne kunnskapen,

forteller Hageland videre.

-I tillegg til en stor skjærgård har distriktet

vann og flere store elver; blant

andre Lygna, Otra, Mandalselva og

Kvina. Ved redningsaksjoner vil våre

utdannede folk med tilpasset utstyr

kunne forflyttes og benyttes på en

effektiv måte. Båtene er små og lette,

og dermed enkle å frakte over land,

der det ikke er vei, også til innlandsvann.

Vi ser at det er et behov for

denne type redningsutstyr. Den ene

”-Vårt fokus innen

vannredning vil primært

være søk på holmer og

skjær, og vi vil samarbeide

med Redningsselskapet

og Sjøredningskorpset.

båten skal være en såkalt sikringsbåt,

forklarer Per Hageland. Den skal ligge

innunder områder der det foregår leting.

– Disse båtene er godt stabile på

sjø. - Vi vil på sikt også utdanne folk

innen søk og redning i bratt lende. Vi

håper også at flere ønsker å engasjere

seg i dette viktige arbeidet, og interesserte

kan kontakte Mandal Røde

Kors Hjelpekorps.

Frivillig i Hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps

blir du med i en åpen og inkluderende

organisasjon. Du vil få opplæring

og veiledning, bevis for dine

opparbeidede kompetanser, samt

muligheter for å drive med aktiviteter

tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

Det forventes at du er villig til å forplikte

deg til det frivillige arbeide du

ønsker å utføre. Du må kunne møte

medmennesker med respekt, og

være beredt til å yte hjelp og støtte

med utgangspunkt i egne forutsetninger

i en krisesituasjon.


6 RØDE KORS avisa VEST AGDER

Fattigdom og elendighet,

men også mye glede!

Renate Helland Stensland, Songdalen

Røde Kors, Espen Aksnes, Søgne Røde

Kors og Veslemøy Skaara, Lista Røde

Kors på besøk hos en familie utenfor

Novgorod.

Novgorod 2012. Fattigdom og elendighet. Skitne og falleferdige

hus. Men ikke minst ungdom, glede og førstehjelpskurs.

Og bøttevis av erfaringer rikere.

Av: Renate Helland Stensland, Songdalen Røde Kors

Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors

Litt blekere enn resten av kursdeltakerne.

Umoderne tøy og hakket mer tilbaketrukne,

men atskillig rettere i ryggen

når HUN satte blikket i dem.

Ett blikk som plutselig rommet alle mine

fordommer om landet, innbyggerne

og kulturen. Morskt, bleikt ansikt, null

mimikk og tre gutter som adlyder sporenstreks!

!

Øyne så intense. Veldig forventet egentlig,

men også med en farge av noe

fremmed og fryktet. En distanse vi ikke

vil ta innover oss. Men som ligger der, i

en skygge langs neserota.

Dere ser dama for dere. I know. Uansett

hvor breibeint jeg står i heimen,

med korslagte armer og sier strengt

«vetduhvaungepige !?!» til mine håpefulle

arvinger, når jeg aldri autoriteten

HENNES lenger enn til lilletåa.. Fordommene

mine blomstret, sinnet mot HUN

kom smygende og sympatien til disse

unge guttene vokste til uante høyder.

Og det før kurset var kommet i gang..

På en gåtur til sentrum gikk jeg side om

side med disse tre guttene. Vi smilte,

men det var vanskelig å finne ord som

passet. Slik gikk vi, med noen få centimeter

mellom oss gjennom byen. Få

centimeter skilte oss på gata i Novgorod,

men lysår skilte oss i levekår og sosiale

goder i hverdagen. Plutselig skjer det.

HUN, som jeg til nå bare har skult morskt

tilbake på, legger armene sine rundt

dem og forteller ting de ler av, skikkelig

ekte rungende guttelatter, før hun holder

dem enda litt tettere inntil seg. Dønn

ærlig lykke gjennom gatene i Novgorod!

Der og da opplever jeg at små øyeblikk

av lykke overhode ikke er avhengig

av levekår og sosiale goder. Samtidig

som mine fordommer oppløses i biter.

Mange biter..

Jeg tenkte på guttene i dag mens jeg

kjempet mot ugresset i hagen, og egentlig

skulle tenkt på helt andre ting som

glemt selvangivelse, betalingspåminnelser

og husmalingen jeg burde gjort

i fjor. Og det slår meg hvem som innerst

inne lærte mest i løpet av disse to kursdagene

på Skole nr. 12. Og det er absolutt

ingen tvil om at disse guttene lærte

førstehjelp! De lærte mye førstehjelp, og

livreddende førstehjelp.

Og jeg kjente at av og til bør vi ta en

pause. Trykke på pauseknappen. Puste.

Tenke. Føle og kanskje ta oss i og ikke

klage over våre trivielle utfordringer i

hverdagen.

Nyt hverdagene. Nyt hverandre, treårstrassen

og tenåringsopprøret. Nyt

mannen, i gode og onde dager, selv

når det frister med et småbruk langt på

landet helt mutters aleine. Nyt livet! Vi

bor i Norge, langs en fantastisk kyst og

har innerst inne ikke så mye å syte over..

Mitt Sørlandske lunefulle smil fyller ansiktet

mitt der jeg står i ugressåkeren.

Jeg har bestemt meg. Livet på denne

kyststripa kan faktisk bli en dans på ros


Og jeg kjente at av

og til bør vi ta en pause.

Trykke på pauseknappen.

Puste. Tenke. Føle og kanskje

ta oss i og ikke klage

over våre trivielle utfordringer

i hverdagen.

Renate Helland Stensland lærer de tre

guttene i førstehjelp.

er i forhold til livet mange andre plasser.

Om bare mine innstillinger og forventninger

om hva som er viktig i livet er riktig

justert.

Innse det! Nyt det! …og ikke klag..! Banna

bein!!

Og når den dagen kommer, der jeg har

lyst til å hyle ut min frustrasjon over

mann eller to fjortis-jenter i hus, skal jeg

lukke øynene og høre etter det fineste

jeg vet..

Lyden av tre gutter som ler høyt og herlig

i kor..


RØDE KORS avisa VEST AGDER 7

Førstehjelp i Russland

For ca to år siden kom det et spørsmål om noen kunne tenke

seg å reise til Russland å holde førstehjelpskurs. Jeg ble

spurt om dette kunne ha vært noe for meg, men jeg takket

pent nei.

Av: Espen Aksnes, Søgne Røde Kors

Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors

Jeg følte at dette var utenfor min komfortsone

av flere årsaker. Jeg har aldri

vært en som skal redde verden og jeg

følte at det var mye ugjort på denne

"sida av byen". Jøss som jeg tok feil.

Høstturist

Ifjor kom det en ny forespørsel om noen

kunne tenke seg å besøke våre venner

i øst. Nok en gang ble jeg spurt om jeg

hadde lyst, men jeg takke nei med bakgrunn

i at jeg følte at jeg ikke hadde noe

å bidra med annet enn å være turist i et

land med mye elendighet. Snakker om

å bomme på mål.

3 nei og 1 ja

Planlegging av ny tur til Novgorod var

i full gang og Johnny Masdalen i Vest-

Agder Røde Kors ville ha folk som kunne

instruere i førstehjelp til Russland. Tanken

om at foreningene som hadde

vært i Novgorod høsten 2011 skulle få

representere Røde Kors fra Vest Agder

igjen var en god tanke. Hvis flere tenker

samme tanke fra samme sted kan

det være at det blir en større tanke etterhvert...

Søgne fikk på ny en forespørsel

og alle instruktørene ble forspurt.

Espen Aksnes underviser i førstehjelp i Russland med tolk.

Jeg takket nei men holdt døren litt på

gløtt og sa jeg kunne være reserve i tilfelle

noen ikke kunne dra. Det lot seg

ikke gjennomføre grunnet billetter og

visum, så jeg takket nei. Tom Erik derimot,

han hadde lyst til å reise. Igjen

slapp jeg unna, tenkte jeg, han får det

sikkert til. Men den gang ei. Vel har han

en tålmodig familie og arbeidsgiver

men det gikk ikke. Ballen ble spilt over

til han som sa han kunne være "reserve

i tilfelle Tom Erik ikke kan reise". Uups,

bordet fanger. Jeg gikk i tenkeboksen,

jeg hadde sett bildene fra sist tur, å tenket

at dette vil jeg ikke oppleve så nært

innpå kroppen. All den elendigheten...

Så jeg sa nei enda engang. Tiden gikk

og jeg var opptatt med mitt og mine, så

ringte Johnny. Nå var det siste sjanse og

han trengte virkelig hjelp om jeg kunne

ta en tur innom på kontoret for en liten

prat. Sterkt i tvil, under press og med

bruk av midler som kun er lov brukt av

barn som er forkjølet sa jeg nølende ja

til å reise til Russland som instruktør i

førstehjelp.

Espen Aksnes på besøk og oppdrag for Røde Kors i Russland.

Kontrastene

Første dagen ble en dag med mye kontraster,

det var slik jeg hadde sett det

for meg, bare mye verre. Du får flere dimensjoner

ved å besøke disse familiene

som ikke har noen annen vei å gå enn

oppover. Alle luktene, lydene og ikke

minst stemningen. Jeg hadde bare lyst

til å grine å angret som en hund på at

jeg hadde reist. Her kommer vi fra det

rike landet i vest og hjelper med noen

skarve slanter, så reiser vi hjem igjen å

har nok med vårt eget. Det ble en sterk

dag med mye inntrykk som ennå sitter

langt fremme på netthinna. Men det var

ikke bare derfor vi var kommet, vi skulle

undervise.

Slagplanen ble lagt for første dag med

undervisning. Sveinung, som forøvrig

viste seg å være meget språksterk på

russisk, fikk æren av å åpne ballet. Det

må vel nevnes at eneste setningen Sveinung

kan er "STANS, du er i Norge" dette

kan skylles at han tidligere har ligget

på hærens regning på vakt å kikket på

russerne i nord en vinter noe tid tilbake.

Forann oss satt 30 håpefulle, spente og

ikke minst lydige elever fra Novgorod og

omegn. Vi var nok like spente som dem

på hvordan dette skulle gå. Fordelen var

vel at de kunne like mye norsk som vi

kan russisk. Men for en gjeng, de lært jo

så fort og de spurt de rette spørsmålene.

Vi hadde nok med å holde tritt med våre

nye venner.

Dag to ble jeg valgt på demokratisk vis

til å står fremst å undervise. Vi var kommet

til punktet med bruk av "trekanttørkle".

Tolken sleit med oversettelsen,

men der hvor vi ikke har engelske ord

bruker vi det som er nærmest, norsk.

Stor jubel og mye morro når det neste

ordet var smultring. Ny utfordring for

tolken men ikke større enn at vi kom oss

gjennom den også på norsk. Snakk om

kontraster, her sitter det en gjeng med

russiske barn å lærer førstehjelp av en

instruktør fra Søgne, han som trodde at

man må redde verden. Vi deler jo bare

samme ideen om humanitet og medmennesklighet.

Besøk fra Russland

Nå var det vår tur til å vise de et lite

stykke Norge. Jeg fikk æren av å gi de

en liten del av våres natur, som vi så ofte

er helt blidet av å se, da vi ser på den så

ofte eller og ikke tenker over den.

Jeg måtte bare vise dem Langenesveien

til byen, de måtte føle på kroppen

hvordan en vei med svinger føltes.

For svinger har de ikke lært seg å lage

ennå i Russland. De har opplevd masse

på denne turen. Teltovernatting, distriktsmesterskap

i førstehjelp, spise

ræg, Dyreparken, Sørlandsenteret og

kanopadling. Alt dette var nye erfaringer

for de fleste. De var takknemlige for

besøket. Det ble ingen tårevåt avskjed

men ønsket om gjensyn var gjensidig.

Veien videre

Vi kan ikke redde verden alene, men vi

kan alle bidra med å gjøre en forskjell

for noen. Vi har gitt litt penger til mat

til noen. Vi har sett og opplevd og kan

fortelle om dette til andre. Vi har vært

med på gi noen en ny kunnskap som

kan redde andre. Og ikke minst vi har

gitt noen et håp om at det finnes noe

bedre et annet sted, bare man strekker

seg litt ekstra.

Kontakt

Røde Kors

der du bor:

Kristiansand Røde Kors

Svein Kåre Snekkestad

480 05 810

post@kristiansand.redcross.no

Kvinesdal Røde Kors

Andreas E. Moi

907 993 19

andreasmoi@hotmail.com

Lygna Røde Kors

Bente Bråthen

924 61 708

grobelindalund0@gmail.com

Lyngdal Røde Kors

Bente Skeibrok

916 29 880

bentskei@online.no

Songdalen Røde Kors

Hege Skomedal

958 23 378

songdalenrk@hotmail.com

Søgne Røde Kors

Tonje H. Stea

473 60 012

tonje.h.stea@uia.no

Lista Røde Kors

Tone Brekken

952 24 497

tobraekk@yahoo.no

Mandal Røde Kors

Joacim Damkås

990 13 739

damkaas@gmail.com

Vennesla Røde Kors

Tor Arne Finnestad

906 22 464

t.a.f@online.no


8 RØDE KORS avisa VEST AGDER

FARSUND KOMMUNE

ENHET KULTUR OG IDRETT

Brogaten 7, 4550 Farsund

Tlf. 38 38 20 00

www.farsund.kommune.no

Henrik Wergelandsgt. 27,

4612 Kristiansand

Tlf. 38 02 02 90

Tlf. 06001

www.nordea.no

LYNGDAL

FARSUND

tlf: 38 53 03 00

www.nav.no

Mur-Kompaniet

Kartheia 5, 4626 Kristiansand

Tlf. 90 20 01 04

Barstølv. 36,

4636 Kristiansand

Tlf: 38 04 10 00

Fax: 38 04 08 91

Vi takker alle våre

annonsører for den

flotte støtten!

Styles Elektro Automasjon AS

Sollivn. 26, 4621 Kristiansand

Mob. 917 43 019

styles@online.no

KRISTIANSAND

Rør i Sør AS

Sørlandsparken Bademiljø

Skibåsen 45, 4636 Kristiansand

Tlf. 38 09 97 60

Fax. 38 09 97 61

Hægebostad

Kommune

4595 Tingvatn

Tlf. 38 34 91 00

www.haegebostad.kommune.no

HÆGEBOSTAD

KRISTIANSAND

Ek Regnskap AS

Vestre Strandg. 49,

4612 Kristiansand S

Tlf. 38 12 35 50

Fax. 38 02 57 35

Markensgt. 8,

4611 Kristiansand

Tlf. 02002

www.srbank.no

KRISTIANSAND

www.vianovakrs.no

Farsund/Lyngdal

Rengjøringsservice AS

Stadionv. 15, 4632 Kristiansand

Tlf: 38 14 40 00

Fax: 38 14 40 44

LYNGDAL

avd. Kristiansand

støtter Røde Kors

Henrik Wergelandsgt. 27

SØRLANDET

Indre Svennevik, 4580 Lyngdal

4612 Kristiansand

Markensgt. 25,

Tlf. 38 04 19 90

4611 Kristiansand

Tlf. 38 34 61 72

Mob. 90 83 43 35 Fax. 38 04 19 99 Tlf. 38 12 56 00

Fax. 38 34 73 33

MANDAL SONGDALEN SØGNE

LYNGDAL

Kirkev. 3, 4580 Lyngdal

Tlf. 38 33 13 80 Fax. 38 33 13 81

LYNGDAL

Tlf. 02002

www.sr-bank.no

Leif Hübert

Stål AS

Birkedalsveien 65,

Postboks 1083, 4640 Søgne

Tlf: 478 18 000 Faks: 380 51 205

SØGNE

LYNGDAL KOMMUNE

VI VIL - VI VÅGER

Sentralbord: 38 33 40 00

www.lyngdal.kommune.no

Søgne Bilservice AS

Lundev. 116B, 4640 Søgne

Tlf: 38 05 09 33 • Fax: 38 05 15 24

Mandal kommune

støtter Røde Kors

Tlf. 38 27 35 00

Drivenesvn. 24, 4700 Vennesla

Tlf. 38 15 50 08

Mob. 91 38 14 69

Vi takker alle våre

annonsører for den

flotte støtten!

umbro.no

ALT I TAKSTOLER

Songdalsv. 111, 4645 Nodeland

Tlf. 38 28 21 40

VENNESLA

Øvrebø

Kassefabrikk AS

Horrisland, 4715 Øvrebø

Tlf 38 13 99 39

www.ovrebokassefabrikk.no

Vi takker alle våre

annonsører for den

flotte støtten!

Centrum Bil DA

Nesv. 2, 4700 Vennesla

Tlf. 38 13 94 01

Fax. 38 15 85 55

Linneflaten 6,

4640 Søgne

Tlf. 38 05 33 00

Fax. 38 05 33 23

Mob. 90 76 48 85

E-post: Tor@byggmestertl.no

Kjerreheia 47. Postboks 8108 Vågsbygd,4675 Kristiansand

Tlf. 38 00 21 90 • Fax. 38 00 21 99

post@malco.no

Skal du selge bolig?

Kristiansand - tlf: 38 10 62 00

Mandal - tlf: 38 26 77 10 • Lyngdal - tlf: 38 34 74 10

www.eiendomsmegler1.no

MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS

Mek.verksted, produksjon, salg og service av bl.a. maskiner,

transportører og utstyr for intern-transport.

Linnegrøvan 22, 4640 Søgne

Tlf. 38 16 78 33

Alfa lagerhotell AS

Vi kan tilby trygg og god

vinterlagring for din MC.

Noen plasser ledig.

Kontakt oss på

tlf. 952 06 588 - 906 19 616.

Topsdalsv. 406/408 • 4658 Tveit •Tlf. 38 06 66 00

Tlf: 38 12 80 30 - Fax: 38 12 80 31 - www.aselektrisk.no

Alt innen land- og skipsinstallasjoner

Norges eldste og største forsikringsrådgiver

Vestre Strandgt. 26, 4611 Kristiansand

Tlf. 38 12 48 00, Fax. 38 02 10 48

Vest-Agder

Fylkeskommune

UTDANNINGSAVD.

Støtter Leksehjelpen til Vest Agder Røde Kors

Tlf 38 05 18 80 . www.pkas.no . Mail: post@pkas.no

Adresse Birkedalsveien 55 4640 Søgne

FARSUND

___________________________

Farsund Voksenopplæring

Lista Fly og Næringspark

Bygn 39, 4560 Vanse, Tlf. 38 39 46 70

___________________________

Br. Thorkildsen AS

Røssevika, 4560 Vanse

Tlf. 38 39 66 61

___________________________

FLEKKEFJORD

___________________________

Agder-Flekkefjord Tidende

Strandg. 34, 4400 Flekkefjord

Tlf. 38 32 03 00

___________________________

KRISTIANSAND

___________________________

Elektroverkstedet AS

Kirkeveien 4, 4631 Kristiansand

Tlf. 38 05 64 40 Fax. 38 05 64 41

___________________________

Tannleger Kirsten og Tor Odd

Haaversen-Westhassel

Festningsgt. 39, 1611 Kristiansand

___________________________

Kvadraturen Skolesenter

Tollbodgt. 75, 4614 Kristiansand

Tlf. 38 07 73 00

___________________________

Stimulans

Ingridsv. 4A, 4633 Kristiansand

Tlf. 971 63 014


RØDE KORS avisa VEST AGDER 9

ANS

Gl. Kirkevei 25A, 4645 Nodeland

Mob. 975 83 080 • Mob. 950 20 380

Stemhei 9A, 4700 Vennesla • Tlf. 38 15 90 62

Døgnvakt 38 15 90 62 / 37 93 01 51

SKJER DET NOE ?


Tips oss på telefon

eller send en SMS/MMS

E-post: tips@fvn.no

03811
Spjotnesv. 32, 4645 Nodeland

Tlf. 38 18 90 00 • www.agdermaskin.no


DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL.

CO2-UTSLIPP 222-254 G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF.

IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM),

ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING),

BAS (BREMSEASSISTENT)

OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING).stor takhøyde og enorm fleksibilitet.

situasjoner.

Kontakt din nærmeste autorisertemed “4x4” firehjulstrekk får du suveren

fremkommelighet

selv på isete veier. Bilen er også om de viktige detaljene som gjør hverdagen din

Mercedes-Benz

forhandler for mer informasjon


alene om å kunne tilby kombinasjonen;

firehjulstrekk, automatgir

og

Hjertelig velkommen!

enklere.
Valg av riktig bil er svært viktig for å få hverdagen

til å fungere. Nye Vito har


ESP med integrert ABS, ASR, BAS

og EBV*


dieselmotor. Blant standardutstyret finner du

stor plass, mange praktiske løsninger,

som hjelper deg å holde kontrollen i kritiske


Bjørn Osmundsen AS

Bertel O. Steen Kristiansand AS

Bryggerivn. 5 Stoa, 4848


Arendal Svanedansv. 6-8, 4661 Kristiansand S


Tlf. 37 06 20 60, Fax. 37 02 42 42 Tlf. 38 00 35 00, Fax. 38 00 35 01


Få det bedre

med firehjulstrekk.

Mercedes-Benz Vito har

detaljene du ønsker deg.

– Fagkunnskap gir trygghet!

Nye Teglverksv. 7,

4632 Kristiansand

Tlf. 38 09 68 06

Fax. 38 09 73 73

www.tonnesen-rustfritt.no

post@tonnesen-rustfritt.no
Kriminalomsorgen region sørvest:


Krisitiansand fengsel
Rådhusgt. 24, KristiansandTelefon: 38 12 00 40Telefax: 38 12 00 41E-post: postmottak-8430@kriminalomsorg.no

4632 Kristiansand S.

Kontor • 38 12 74 20

Nye Teglverksvei 23 • www.egeland.no

4515 Mandal

Tlf. 38 27 12 40

Sommerkrov. 6B • www.egeland.no

www.skanska.no


Annonseinfo:WEb

——————

Annonsenr: 828009

Kunde:Fargerike Teppekroa A/S

Kjøper:Grace

Første_innrykk:31-01-07

Siste_innrykk:31-01-07

Antall_innrykk:1

LYTT TIL ERFARNE FAGFOLK!

Gardiner, tepper, maling, tapet,

baderomsutstyr

Fargerike Teppekroa A/S

Alleen, 4580 Lyngdal tlf. 38 34 55 77

Alleen, 4580 Lyngdal Tlf. 38 34 55 77

Teppekroa A/S

Alt til et vakkert hjem!

INTERIØR

Rådhusgata 8 - Tlf. 38 02 48 50

GAVER & KLÆR

SKOLESTART

AUGUST

- ALLMENNFAGLIG PÅBYGG

- FORBEDRING AV VITNEMÅL

- STUDIEKOMPETANSE

For mer info ring 38 17 88 66

eller send SMS med kodeord

sonans kristiansand til 1980

www.sonans.no

- når du virkelig vil videre

post@blinktrafikkskole.no

905 96 000

Byggmester

NYBYGG • TILBYGG • RESTAURERING

Bygger på tillit!

FRODE KLUNGLAND

Lundev. 136 • 4640 Søgne

Tlf: 905 70 842

Gravane 26

Pb. 447, 4664 Kristiansand

Tlf. 02316

Fax. 24 06 30 30


10 RØDE KORS avisa VEST AGDER

Nærhet til begivenhetene

- RIMELIG, SENTRALT OG ENKELT!

GYLDENGÅRDEN PARKERINGSHUS

- 310 PLASSER

Kr. 80,- for dagsparkering

P-HUS SLOTTET - 400 PLASSER

Kr. 80,- for dagsparkering

TREKK BILLETT VED INNKJØRING,

BETAL VED PARKERINGSUTOMAT

SOM ER PLASSERT VED INNGANG

FOR GÅENDE.

– KUN KORT VED UTKJØRING.

SKAPER TILGJENGELIGHET - se www.kripark.no eller ring oss på tlf 38 12 97 00

Festningsgata

P

Kirkegata

Skippergata

Henrik Wergelands gate

Kristian IVs gate

Tordenskjolds gate

FJELLGATA

P

E18-E39

VI KAN TILBY:

• Etterskuddsbetaling

• Moderne løsninger

• P-plasser med

videoovervåkning

• Kort gangavstand til alle

byens fasiliteter.

• Månedsleie i P-hus Slottet

• HC plasser og MC plasser

i P-hus Gyldengården

Markens gate

Trygghetsalarmer

Betjente og ubetjente vaktsentraler

Sykesignalanlegg

Utstyr for remote styring

Vi leverer alt innen

radiokommunikasjon

for land, sjø og luft

EL-COM SØR A/S

Tlf 38 14 84 00

Kongsgaard Allè 61 P.B. 1540 Lundsiden

4688 Kristiansand

harald@elcomsor.no

www.elcomsor.no

TRENGER DU EN SOLID ENTREPRENØR INNEN OLJESERVICE?

VI ER DIN FREMTIDIGE SAMARBEIDSPARTNER

On & Offshore Services AS utfører entrepriseoppdrag innen alle mekaniske

disipliner, inkludert hydraulikk. Våre leveranser spenner fra

tegning og design til ferdigstilling av installasjoner. Vi har eget mekanisk

verksted.

Våre øvrige forretningsområder:

- utleie av ingeniører og operatører innen mekaniske fag

- utleie av driftspersonell til faste og flytende installasjoner

- kursvirksomhet (fagutdanning innen hydraulikk)

On & Offshore Services AS

Sømsveien 212

4638 Kristiansand

Norge

Telefon: +47 97 41 29 00

Fax: +47 94 75 00 47

post@oos.no

www.oos.no

LYNGDAL

___________________________

Tannlege Arild Tobiassen

Agnefestveien 11, 4580 Lyngdal

Tlf. 38 34 64 84

___________________________

MANDAL

___________________________

Nor Element AS

Gismarøyv. 225, 4515 Mandal

Tlf. 38 27 26 20

___________________________

Blørstad Maskin

Holtev. 47, 4517 Mandal

Tlf. 900 81 725

___________________________

Mandal Bilteknikk AS

Sommerkrov. 2, 4515 Mandal

Tlf. 38 26 11 00

___________________________

Konsmo Fabrikker AS

Torjusheig 9, 4514 Mandal

Tlf. 38 27 15 60

___________________________

Bedriftshelsetjenesten for Mandal

Mikkelsmyrv. 4, 4515 Mandal

Tlf. 38 27 90 70

___________________________

Tønnesen Sko AS

Store Elvegt. 18, 4514 Mandal

Tlf. 38 26 22 74

___________________________

Tor Fasseland AS

Gismerøya Ind.omr., 4515 Mandal

Tlf. 38 26 04 05

___________________________

Interoptik Mandal AS

Marnaveien 22, 4517 Mandal

Tlf. 38 26 03 40

___________________________

SIRDAL

___________________________

G. P. Tjørholm & Co

Svartevatn, 4443 Tjørholm

Tlf. 38 37 12 41

___________________________

VENNESLA

___________________________

Spar Hægeland

4720 Hægeland

Tlf. 38 15 33 75

Papir - Emballasje - Kontorrekvisita - Renhold -

Tørkepapir - Bordmiljø - Catering

- Medisinsk materiell

Vi har butikker i Mandal, Kristiansand,

Sørlandsparken, Grimstad og Arendal

MULTICONSULT

kompetent – kreativ – komplett

www.multiconsult.no

design walmann · ewalmann@start.no

NorEngros

Gustav Pedersen AS

Tlf. 38 14 46 00 Fax. 38 14 46 11

totalleverandør av rådgivertjenester

HelLens

Klippotek

Stasjonsgt. 11,

4580 Lyngdal

Tlf. 38 34 51 10

Agder

Folkehøgskole

Høgskolev. 49, 4640 Søgne

Tlf. 38 16 82 00

Farsund

Omsorgssenter

takker besøkstjenesten

for fint samarbeid

Tlf. 38 38 23 91

Kvavik

Camping AS

Stamøyv. 1, 4580 Lyngdal

Tlf. 38 34 61 32

www.kvavik-camp.no

AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR

Dronningensgt. 3, 4610 Kristiansand

Tlf: 38 03 81 00

www.visma.no

Buvegen

Bruvegen 7, 4700 Vennesla

Tlf. 38 15 52 37

Fax. 38 15 85 81

4580 Lyngdal

Tlf: 38 34 01 00

www.rosfjord.no

Brandeheiv. 1,

4703 Vennesla

Tlf. 38 15 24 00

Lumbervn. 49,

4621 Kristiansand

Tlf. 38 08 41 14

www.trafikk-anlegg.no

Setesdalsveien 221 - 4618 Kristiansand S

Tlf: 38 11 98 88 Faks: 38 11 98 89

www.kartevoll.no

E-post: post@kartevoll.no

Søgne og Songdalen

Budstikke AS

Lokalavisa i

Søgne og Songdalen

Tlf 38 16 80 00

Fax. 38 16 80 01

Snadderkiosken AS

Østre Strandgt. 78A,

4610 Kristiansand

Tlf. 38 02 90 29

Fax. 38 02 90 21

Skjernøyv. 21, 4516 Mandal

Tlf: 38 27 26 00

www.maren.no

Randesund

Sykehjem

takker Besøkstjenesten

for fint samarbeid

Kongsgård allè 59

4632 Kristiansand

Tlf. 38 12 80 00

www.southern-marine.com

Odds Båtservice

Kystvn. 508, 4639 Kristiansand

TREBÅTER

BÅTINNREDNING

MOTORER

Tlf. 411 44 024

FARSUND KOMMUNE

4550 Farsund

Tlf. 38 38 20 00

www.farsund.kommune.no

Lyngdal Bo- og

Omsorgssenter

takker for kjempegodt

samarbeide gjennom 40 år

JA Rør AS

Venneslavegen 314

4700 Vennesla

Tlf. 38 15 78 00

Mob. 916 28 135

Vi takker alle våre

annonsører for den

flotte støtten!


RØDE KORS avisa VEST AGDER 11

Håp gjennom mørke tider

- Jeg har lært at selv når ting er på det mørkeste er det håp og mulighet til å få det

bra, sier deltaker på Kick Off og medlem av K-gjengen, Martine på 15 år.

Av: Thomas Andrè Syvertsen, Røde Kors

I 2009 gikk Røde Kors, BarnsBeste, Sørlandets

Sykehus og Kristiansand kommune

sammen for å arrangere sommerleir

for ungdom som strever i livet

eller har pårørende som strever psykisk

eller er rusavhengige. Ungdom med erfaringer

det er tungt å bære alene, spesielt

når man er ung og opplever at man

skiller seg ut fra sine venner.

- Det er ikke det samme å snakke med

venner som det å snakke med noen som

har opplevd noe lignende selv, sier Sindre

(18). Han har deltatt på alle Kick Off

leirene siden 2009.

- Du holder det inne og blir ensom. Jeg

snakket aldri om det. Det å vite at du

ikke er alene, og at det ikke bare er deg

og din familie gjør det lettere for meg

å snakke om følelsene mine, fortsetter

han.

I år er han juniorleder for andre gang

under sommerleiren, dermed får han

brukt sine erfaringer til å hjelpe andre

unge som strever i livet med å åpne seg.

Han tar også del i det viktige arbeidet

som gjøres resten av året mellom sommerleirene.

- Jeg bruker det jeg manglet når jeg vokste

opp til noe som er positivt for andre

som er i samme situasjon, smiler han

stolt.

Kreativ kommunikasjon

Martine (15) var med på KickOff! for

første gang i fjor. Etter dette ble hun

med i den kreative aktivitetsgruppen K-

gjengen . Sammen med denne gjengen

lærer hun seg å bruke egen bakgrunn til

noe positivt og hun øyner håp. Mens vi

snakker sammen ser hun bort på Sindre

og smiler.

- Han har hjulpet meg ved å vise hvor

langt han er kommet. Jeg ser at det er

mulig og at det er håp, sier Martine.

22. mai stod hun og resten av K-gjengen

på scenen i Kilden teater- og konserthus

i Kristiansand. Med egne dikt, kunstverk,

sang og dans formidlet de det engasjementet

og håpet som har hjulpet dem

gjennom tunge tider.

- Noen følelser kan være vanskelige å

kommunisere med ord. Derfor stenger

man de inne. Kreativiteten er en fin

måte å få det ut på, sier Martine.

Frivillig ildsjel

- De er så utrolig flinke til å ta vare på

hverandre. De har et samhold jeg ikke

har sett noe annet sted, sier Tonje (29)

som er frivillig i K-gjengen for Røde Kors.

Hun gleder seg til sommeren hvor hun

skal bruke en uke av ferien sin på sommerleiren

KickOff!

Kick Off!

Kick Off! er en sommerleir for

ungdom som strever i livet sitt eller

har pårørende som strever psykisk

eller er rusavhengige. Den ble arrangert

for første gang i 2009 og

er et samarbeid mellom samarbeid

mellom Vest-Agder Røde Kors,

Sørlandets Sykehus HF – avdeling

for barn og unges psykiske helse ,

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk

for barn som pårørende,

Kristiansand kommune og ungdommen

selv.

”- Du holder det inne

og blir ensom. Jeg snakket

aldri om det. Det å vite at du

ikke er alene, og at det ikke

bare er deg og din familie

gjør det lettere for meg å

snakke om følelsene mine

Jeg tror jeg lærer like mye som ungdommen

og gleder meg like mye til

hvert møte, sier Tonje.

I tillegg til K-gjengen er hun også frivillig

i Ungdomsgruppa. Det at ungdommen

kan møte andre i samme situasjon

også resten av året er en viktig del av

arbeidet. Etter en fantastisk sommeruke

med mange inntrykk, sterkt samhold og

masse moro aktivitet opplever mange at

det er vanskelig å vende hjemme alene.

Ungdomsgruppen

Som et ledd i oppfølgingen av

ungdommen gjennom året har erfaringskonsulent

Karianne Zachariassen

etablert en ungdomsgruppe

hvor Tonje Øverland er med som

frivillig fra Røde Kors. Ungdomsgruppen

er et samarbeid mellom

Vest-Agder Røde Kors, Sørlandets

Sykehus HF – avdeling for barn og

unges psykiske helse , BarnsBeste –

Nasjonalt kompetansenettverk for

barn som pårørende.

-

En fornøyd gjeng etter premieren på forestillingen

”La meg få leve” i Kilden teaterog

konserthus 22. mai. Fra venstre: Espen,

Tonje, Kyrre, Vilde, Sindre, Karianne, Emiel

og Martine.

- Når de er ferdig med leiruken får

mange en nedtur, derfor var det viktig

for oss å ha et tilbud til ungdommen

resten av året, sier hun.

K-gjengen

K-gjengen er en kreativ aktivitetsgruppe

i forlengelse av ungdomsgruppen

som jobber med film,

dans, drama og musikk. De har et

samarbeid med Kilden teater- og

kulturhus i Kristiansand. Sammen

har de laget en forestilling som

består av film, sang, tegninger,

dans og dikt som skal vises tre

ganger vår og høst 2012.

NCC Roads

støtter Røde Kors

Manpower Kristiansand

Telefon 22 01 80 00

www.manpower.no

Mjåsvannsv. 7, 4628 Kristiansand.

Tlf: 40 00 59 92 | e-mail: nccroads.sor@ncc.no

957 01 248

Søgne Videregående

4640 Søgne - Tlf. 38 05 47 00

Naturbruk - TIP (Teknikk og Industrielproduksjon)

Design og Håndverk - Blomsterdekoratør og

Anleggsgartner

Vår hagebruksavdeling åpen for lokalbefolkningen som

ønsker inne eller ute planter.

Man. - Fre.: 09.00-16.00 • Lør.: 09.00-14.00

Tlf. 38 05 47 20 • Fax. 38 16 65 75

HÅRFJERNING

Vorter. Føflekker

Trykkbølgebehandling

Tennisalbue nakkeplager mm.

RØYKESLUTT M/HYPNOSE

TATTOO-FJERNING

Skleroterapi

Sprengte blodkar

RYNKEBEHANDLING med

Fractionell-laser

Sculptra Restylane Botox

ACNE behandling

Skippergata 3, 4. etg • Kristiansand

Tlf. 38 07 20 44 • www.saits.no

Rosseland

Servicesenter AS

Shell 7-Eleven

Rosselandsveien 4

4647 Brennåsen

Tlf. 38 18 24 45

Døgnåpent


B

BLAD

RETURADRESSE:

Postboks 2385

3003 Drammen

Lista Røde Kors Ungdom

– en aktiv gjeng!

En vårdag i april tok vi turen til Vanse, og Lista Rød Kors Ungdom.

Vi fikk være med på det faste onsdagsmøtet. Lista

Røde Kors Ungdom er en av de mest aktive ungdomsgruppene

i Vest-Agder Røde Kors.

Av: Jane Sofie Svendsbø

- Vi trives kjempegodt, forteller Alex, og

de andre samtykker. - Vi er alt fra et par

tre til 15 deltakere, alt ettersom vi har

mulighet, forklarer Veslemøy Skaara,

leder, Lista Røde Kors Ungdom. - Flere

leser til eksamen i disse dager, og har

derfor lite tid til sosiale aktiviteter, derfor

er vi ikke flere i dag. Fire av oss er engasjert

i distriktsrådet i Vest-Agder Røde

Kors. To er vara og to er medlemmer.

Fargerikt, rotete, alvor og moro!

Denne kvelden var seks ungdommer

var samlet i et hyggelig, men litt rotete

lokale.

Leder, Veslemøy Skaara unnskylder rotet,

og forklarer at de nylig hadde hatt

rollespill, og da brukes hele lokalet. En

stor tomeske i gangen ble blant annet

brukt til å skjule en av ungdommene i

en ”på flukt” lek. - ”På flukt” er et rollespill

som varer i 24 timer, som Røde Kors Ungdom

holder. Det handler om å være på

flukt. På flukt gir en forenklet, men likevel

realistisk opplevelse av det å være

flyktning, forteller Veslemøy. Rollespillet

foregår hovedsakelig utendørs. Over

20.000 ungdommer i Norge mellom 13-

30 år har vært med på dette gjennom de

siste 10 årene.

Noen av medlemmene har lang fartstid

i Røde Kors, mens andre har blitt med

i senere tid. Flere startet i Barnas Røde

Kors, deriblant Veslemøy Skaara og

Håkon Egeli Pedersen, nestleder.

-Av faste aktiviteter har vi våre ukentlige

møter hver onsdag kl. 18 forteller

Håkon. - Og vi har to årlige turer til Knaben.

Der har vi en stor hytte med plass

for opp til 50 personer. Derfra arrangerer

vi turer og andre sosiale aktiviteter.

– Vi har som regel med oss en egen kokk

(han selv), og vi lager mye god mat smiler

Håkon. Vi har også friluftsaktiviteter

sammen med Barnas Røde Kors, BARK,

og en gang i året tar vi oppdraget med

Susanne Sælør, Ine Rosåsen, Jarl Håkon Pedersen (bak Ine) Dani Litland , Veslemøy Skaara, Alex

Webley på onsdagsmøtet i Lista Røde Kors Ungdom.

å plukke søppel langs strendene. Videre

får vi mulig heten til både å ta og holde

mange kurs. Blant annet innen seksuell

helse, ”På flukt” og Regler i krig.

Veslemøy står på reisefot til Russland,

til Røde Kors i Novgorod. Hun skal være

med i et reisefølge av andre frivillige i

Vest-Agder. – Vi har samlet inn penger

til Røde Kors gensere til Røde Kors barn,

og har med oss 14 nye, flotte gensere. Vi

skal holde førstehjelpskurs for våre kolleger

der, og jeg ønsker å være med å ta

førstehjelpskurs forteller Veslemøy.

Om Røde Kors Ungdom:

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen

til Røde Kors. Vi

bekjemper urettferdighet og fremmer

forståelse og toleranse. Vi sier

tydelig ifra når respekten for menneskeverd

blir krenket.

Sjekk ut nettsidene: www.rodekorsungdom.no

I Lista Røde Kors Ungdom kan du

hjelpe de som trenger det mest. Bli

med og gjør en viktig jobb gjennom

våre aktiviteter.

Vikeland, 4700 Vennesla

www.vef.no

tort utvalg innen vegglater

godkjent av Norges

Stort utvalg innen veggplater

godkjent og Allergi av Norges forbund

stma-

Astma- og Allergi forbund

Venneslaveien 233, 4700 Vennesla

lefon: Venneslaveien 38 13 71233, 004700 Faks: Vennesla 38 13 71 01

Telefon: 38 13 71 00 Faks: 38 13 71 01

Besøk Besøk oss oss på på www.byggma.no www.byggma.no

• Bygging av brygger i tre, betong og naturstein

• Restaurering av brygger, terrasser og hytter m.m.

• Lektertransport og leveranse av skjellsand og jord m.m.

• Graving og sprengning

• Vaktmestertjenester på hytter og landsted

• Vi utfører de fleste typer oppdrag i skjærgården

Vi er spesialister på brygger

Ring Roar på tlf.

oppdater ditt

busskort i vår

nye nettbutikk!

www.busskort.no

NETTB

Aust-Agde

NETTB

Vest-Agde

More magazines by this user
Similar magazines