05-03 AT Gripeverkt.+skuff - Mercedes Benz

mercedes.benz.no

05-03 AT Gripeverkt.+skuff - Mercedes Benz

www.mercedes-benz.no ❘ Mai 2010

Mercedes-Benz

1 2010

Transport

Magasinet for nyttekjøretøy

Sprinter

Kompromissløs

på sikkerhet

Med fokus på kvalitet og sikkerhet Actros MP3 - best på forbruk eVito - for miljøet


I 1886 oppfant vi bilen.

Deretter brukte vi 10 år på å gjøre den nyttig.

Das Beste oder Nichts

Ti år etter at han patenterte verdens første bil, lanserte Karl Benz

verdens første lastebil i 1896. Den hadde fem hestekrefter og

sensasjonelle 300 kg i nyttelast. I dag klarer Mercedes-Benz

Actros over 23 tonn, og gjør det med en komfort, fart og sikkerhet

man slett ikke kunne forestille seg på 1800-tallet. Vi har siden

Karl Benz´ dager holdt oss til ambisjonen om det beste eller

ingenting. Det har gjort at Mercedes-Benz var først med mye

av det vi tar for gitt i en bil, ja i de fleste typer nyttekjøretøy.

Vi lanserte det moderne lastebilkarosseriet, den moderne vare-

bilen, dieselmotoren, firehjulstrekk og Actros BlueTec, som

forøvrig står oppført i Guinness rekordbok med verdensrekorden

i lavt forbruk. Ingen har så mange hjul i gang for å holde sam-

funnet i gang som Mercedes-Benz. Hvilket ikke er så rart, siden vi

har jobbet for dem som jobber med bil hver eneste dag siden 1896.


10

12

19

28

30

32

Innhold

Transport 1-2010

4 Leder

6 Kompromissløs på sikkerhet

10 Zetros – Gøy på landet

12 Kjør på den moderne måten

14 HMH Cargo – Sprinter på flyttejobb

16 Vito med batteridrift

18 Hilsen fra Marokko

19 Hemsedal Maskinlag – 6x6 i brøyting

20 Actros MP3 best på forbruk

24 Bøe Transport – Sprinter 319

26 Norske Turistbusser

28 Mercedes-Benz busser til Nettbuss Sør

28 MercedesServiceCard

30 Tøffe kvinner i Rally Aïcha

32 Johs. J. Syltern – 100 % Mercedes-Benz

34 Service 24h – En reddende engel

35 Min Mercedes-Benz Atego

36 Myhrvold-Interiør AS – Når service teller

38 Fuso Canter for nye kundegrupper

40 Fuso Canter Eco Hybrid

42 Årets forhandler

44 BOS Partner biladministrasjon

45 Nye internettsider

46 Mercedes-Benz butikk

47 Forhandleroversikt

Innhold

Transport 1-2010

3


4 Leder

Transport 1-2010

Mercedes-Benz

Transport

Magasinet for nyttekjøretøy

et kundemagasin fra

Mercedes-Benz

Nyttekjøretøy Norge

Solheimveien 7,

1473 Lørenskog.

Postboks 52

1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00

Telefax: 67 92 60 61

e-post: mbnytte@bos.no

Internett: www.mercedes-benz.no

ANSVARLIG REDAKTØR:

Knut M. Breivik

REDAKTØRER:

Tom Setsaas

Olav-Kåre Thingwall

ANNONSER:

Tom Setsaas

Telefon: 67 92 60 00

e-post: mbnytte@bos.no

Kenneth Johnsen

Telefon: 66 82 21 22

e-post: kenneth@bjorgu.no

MEDARBEIDERE I DENNE

UTGAVEN:

Bjørn E. Eriksen

Torbjørn Eriksen

Alf-Henning Fredstad

Richard Kienberger

Glenn Lund

Tom Setsaas

Olav-Kåre Thingwall

Ingebrigt Vaagland

PRODUKSJON:

Bjørgu AS, Kolbotn

Odd Eriksen

Torbjørn Eriksen

Christin Nordahl

TRYKK:

Rolf Ottesen AS, Oslo

FORSIDEFOTO:

Olav-Kåre Thingwall

RETTIGHETER:

Ettertrykk kun tillatt etter avtale.

Alle priser er med forbehold om trykkfeil.

I 1886 oppfant vi bilen - deretter

brukte vi 10 år på å gjøre den nyttig

Mercedes-Benz har lange tradisjoner innen nyttekjøretøy. Allerede i 1896 ble det første

nyttekjøretøyet presentert av Daimler-Motoren-Gesellschaft. Siden den gang har

Mercedes-Benz-produsenten Daimler AG utviklet seg til å bli verdens største produsent

av nyttekjøretøy. Utallige nyvinninger, spesielt innenfor sikkerhet og miljø, er blitt

lansert først i verden på et Mercedes-Benz nyttekjøretøy.

Vi vet alle at et verktøy som et nyttekjøretøy er, ikke fungerer uten en solid organisasjon

bak seg. Bertel O. Steen AS som distributør av Mercedes-Benz i Norge har en lang

historie. Selskapet ble etablert i 1901, og allerede i 1907 startet firmaet med bilimport.

I dag har vi 1800 dedikerte medarbeidere i vårt forhandlerapparat som hver dag gjør

sitt ytterste for at Mercedes-Benz nyttekjøretøyer skal fungere optimalt og hele tiden

for sine brukere. Med selskapets lange tradisjoner og soliditet, er vi tilstede for kundene

uavhengig av de svingninger man fra tid til annen opplever i markedet. Langsiktighet

er viktig innen området nyttekjøretøy, både i forhold til kundene, men også for

verdiene som ligger i medarbeiderne og deres kompetanse.

Det går nå mot sommer, og dagene blir lengre og lysere. Heldigvis ser det ut til å

lysne også i forhold til den så mye omtalte finanskrisen som nok ikke traff Norge i den

grad mange fryktet. Vi i Mercedes-Benz opplever stadig økt salg og langt mer optimisme

blant kundene, noe vi selvsagt gleder oss over. Likevel ser vi at mange kunder

søker trygghet for sine kjøp, både gjennom det at de ønsker langsiktighet i forhold til

sine kjøreoppdrag, men også for sine bilvalg fra solide og trygge leverandører som er

tilstede og yter nødvendig service

også når tidene blir krevende.

Mercedes-Benz er verdens

eldste produsent av nyttekjøretøy,

og Bertel O. Steen

AS er Norges eldste bilimportør.

Hva er vel da tryggere enn å

velge et Mercedes-Benz nyttekjøretøy?

God sommer!

Knut M. Breivik

Direktør Mercedes-Benz Nyttekjøretøy


Coach of the Year 2010.

Mercedes-Benz Travego.

Å lage verdens beste buss har vært vårt mål siden vi

laget verdens første buss i 1895. Årets internasjonale

jury la spesielt vekt på et høyt sikkerhetsnivå, i tillegg

til at Travego er både lettkjørt og veldesignet.

Høy trivselsfaktor både for passasjerer og sjåfør gir

Årets buss et stort fortrinn for deg som mener at turen

er vel så viktig som målet. www.mercedes-benz.no


6 Sikkerhet

Transport 1-2010

Kompromissløs på sikkerhet

En Sprinter-front etter crash-test med utløste kollisjonsputer og to av deformasjonselementene

på bordet. Under, nærbilde av et deformasjonselement.

Trafikkulykker koster mye sorg, lidelse og enormt mye penger.

Forskning utført i samarbeid mellom selskapet DEKRA og

Daimler AG indikerer at dagens tilgjengelige sikkerhetsutstyr

halverer ulykkesfrekvensen og reduserer skadeomfanget

med 90 %.

Dette, og det faktum at det årlig

omkommer ca. 40.000 mennesker på

Europas veier og gater, er bakgrunnen

for at Daimler bruker store ressurser på

utvikling av passiv og aktiv sikkerhet i

kjøretøyene. I og med at Daimler AG produserer

kjøretøy i alle klasser, må

forskningen dekke et enormt bredt felt

fra små personbiler til busser og tunge

lastebiler som i kraft av sin størrelse og

vekt krever helt spesielle sikkerhetssystemer.

Prioriteringen

Det kan hevdes at opp gjennom årene

har varebilene vært et stebarn på dette

området. Etter at varedistribusjon har

økt voldsomt i omfang og utløst en

nærmest eksplosiv økning i varebilmarkedet,

er sikkerhetsnivået i varebiler

hevet betydelig de siste 20 årene.

Mercedes-Benz-modellen Sprinter er en

fremtredende representant for de store

kassevognene som engstelige medtrafikanter

i Tyskland har kalt ”lavtflygende

containere” etter å ha blitt

forbikjørt av dem på motorveien.

Sprinter er selvfølgelig i stand til å holde

høy hastighet, særlig med den kraftige

V6-dieselen, men den holder et sikker-

hetsnivå som de engstelige personbilførerne

antagelig ikke kjenner til. På

området sikkerhet er Sprinter ett forbilde

i sin klasse og definerer hvor

nivået kan, eller bør ligge både for

passiv og aktiv sikkerhet.

Myk front

Et godt eksempel på nærmest usynlig

passiv sikkerhet, er konstruksjonen av

den deformerbare fronten hos Sprinter.


I en kollisjon hindrer den bråstopp.

Bråstoppen er årsaksfaktor nummer én

bak livstruende skader. Er hastigheten

høy nok, oppstår indre blødninger hos

personer i bilen ved at organer skades.

Konstruktørene av Sprinter har bygget

inn i fronten flere ”skumplastmadrasser”

i form av en unik konstruksjon.

Rammen, eller bærebjelkene foran, er

delt. Foran en sammenboltet skjøt er

rammebjelkene laget av en legering som

ved tilstrekkelig trykk folder seg

sammen som en trekkspillbelg.

Sammen med kolisjonsputene vil denne

konstruksjonen berge liv ved temmelig

kraftige kollisjoner.

Den unike konstruksjonen har også en

økonomisk fordel. Ved kollisjoner i

moderat hastighet vil den spare resten

av bilen for ødeleggelser og en skjebne

som totalvrak. De støtabsorberende

rammedelene skrus løs og nye monteres.

Gratis blir det ikke, for panser,

lykter, skjermer etc. må jo skiftes, men

bilen er ikke totalvrak. Det tar tyske forsikringsselskap

hensyn til i fastsettelse

av forsikringspremie.

Stabilitetskontrollen

Neppe noen er kommet lengre enn

Mercedes-Benz i å bruke elektronikken

aktivt i sikkerhetens tjeneste. Elektronisk

stabilitetskontroll (ESP, ESC) er kanskje

det viktigste fremskritt på

sikkerhetsområdet siden elektronikken

muliggjorde ABS (blokkeringsfrie

bremser). ESP kan betraktes som en

videreutvikling av ABS, men er langt mer

avansert i bruken av sensorer og styringsprogram.

Sprinter har det mest avanserte ESPsystemet

som fins i en kassevogn. En

vesentlig faktor i den bedømmelsen er

sensoren som måler sentrifugalkraft i

forhold til tyngepunkt, eller enkelt sagt

hvorvidt bilen er høyt eller lavt lastet. I

praksis vil ESP-computeren ikke tillate så

høy svinghastighet med høy som med lav

last. Hvis den bedømmer hastigheten

som for høy, vi den aktivere bremsene på

Sikkerhet

Transport 1-2010

De tre safety-utgavene med Sprinter i spissen er utstyrt med full pakke tilgjengelig og

godkjent sikkerhetsutstyr med henblikk på demonstrasjon og undervisning.

Sprinter har adaptivt ESP-system: Hvis hastigheten ikke er for høy ved inngangen til svingen,

klarer ikke føreren, selv med full gass, å fremkalle sladd. Uten ESP blir det lett sladd, eller

skrens.

I Daimlers undervisning er sikring av last

et viktig element. Bildene viser hvordan det

bør, og hvordan det ikke bør gjøres.

ett eller flere enkelthjul, alt etter forholdene,

og eventuelt dra av gass. Noen har

sikkert irritert seg over det elektroniske

”overformyderiet”, blant annet i situasjoner

hvor det oppstår konflikt mellom

fremkommelighet og sikkerhet.

En flygende termosflaske vil føre til

kraniebrudd. Det demonstrerer Daimler

med dette plastrøret og en metallplate foran

som opptar kraften i støtet. Deformeringen

av metallplaten er ”megetsigende”.

Eksempel på ”kompromissløsheten” i

form av et elektronisk overhode i en

Mercedes-Benz, er ikke vanskelig å

finne.

Mercedes-Benz var den første som innførte

ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung,

7


8 Sikkerhet

Transport 1-2010

eller ”antispinn”) i nyttekjøretøy. Det

hjulet som spinner, bremses ned slik at

det andre drar. ASR var et fremskritt for

fremkommeligheten, men er underlagt

ESP-systemet. Det er ESP som er overhodet.

Dette systemet liker ikke hjulspinn,

så når det inntreffer i en bakke,

drar computeren av gass, dvs. reduserer

trekkraften.

I Sprinter kan man trykke på en

knapp for å koble ut ESP-funksjonen,

men det tar bare sekunder før det kobles

inn igjen automatisk. Føreren tillates

ikke å koble den helt ut.

Dette gjelder også 4x4-utgaven av

Sprinter som har ESP-funksjonen intakt

med innkoblet 4x4. ESP i en bil med

4x4-drift er teknisk og elektronisk ikke

så enkelt som i en 4x2-utgave. Men sammen

med leverandøren av 4x4-komponentene,

Obereigner, har Mercedes-Benz

klart det. Hvis ikke, ville Sprinter 4x4

trolig ha blitt forsinket. Å gjøre som

enkelte konkurrenter, slippe 4x4-utgaver

ut på markedet uten ESP, har ikke

vært aktuelt.

Sikkerhetspakken

Daimler har i mange år markedsført

viktigheten av de tilgjengelige sikkerhetssystemene

for lastebiler, busser og

varebiler. Årlig har det vært arrangert

teknologidager på testbanen i Papenburg

for presse, politikere og partnere.

Der er det blitt forklart, vist og

prøvekjørt ”assistentsystem” som kan

forhindre ulykker, og/eller redusere

skadeomfang. Ikke minst er det blitt

demonstrert assistentsystem i prototypeutgave

som indikerer hva som

kommer i nær og fjernere fremtid.

I demonstrasjonsøyemed er det

”bygget opp” en Mercedes-Benz Safety

Truck, ditto buss og en Sprinter Safety

Van, alle med full pakke av det sikkerhetsutstyr

som er tilgjengelig i dag.

Sikkerhetssystemene for lastebil og

buss, særlig lastebil, er delvis helt spesielle

og har krevd egen utvikling. Det

sier seg selv at et vogntog på 40 tonn,

Personbilen står stille, Actros-sjåføren ”sover”, computeren har aktivert katastrofebremsing.

På gunstig underlag klarer lastebilen alltid å stoppe før det smeller.

Illustrasjon av "Steering by wire" prinsippet.

eller mer, kan forårsake enorm skade, og

viktigheten av å forhindre, eller redusere

disse er av uvurderlig betydning.

På den nødvendige, spesielle utviklingen

for tunge kjøretøy har Daimler med

Mercedes-Benz i spissen satset spesielt

kraftig.

For lettere nyttekjøretøy som Sprinter

har konstruktørene i stor grad kunnet

plukke teknologi fra ”hyllene” både for

personbiler og lastebiler. Det som er full

pakke for Sprinter Safety Van er det som

er vurdert hensiktsmessig for biltypen.

Skulle alt som fins for lastebil benyttes,

ville det for kunden bli et avansert tilfelle

av fordyrende ”overkill”.

Hvis man hopper over de passive systemene

som deformasjonselementene i

karosseriet, antall kollisjonsputer, selvstrammende

setebelter osv, blir likevel

listen over de aktive systemene ganske

fyldig. Alle Sprintere er utstyr med

adaptiv ESP som standard som inkluderer

ABS (blokkeringsfrie bremser) og

ASR (”antispinn”/traction control). De

har bremseassistent (BAS) og elektronisk

styrt bremsekraftfordeling (EBS/

EBV). Adaptivt xenonlys med kurvelys

og regnsensor er med på listen. Sprinter

Safety Van har selvfølgelig også

”bakkestarthjelp” (ofte kalt ”hill holder”,

som er tilleggsutstyr), og dekktrykkontroll.

Fremtiden

Bare for å antyde hva sikkerhetsutviklerne

er opptatt av for fremtiden,

kan et eksempel på en ”assistent” for en

uoppmerksom, eller sovnende sjåfør

være illustrerende. Et system som er vist

på testbanen i Papenburg i en Actros, og

som har imponert alle prøvekjørere,

krever såkalt ”steering by wire”, med

andre ord ingen fast forbindelse mellom

ratt og styresnekke. Elektriske servoer

styrt av computer på grunnlag av

sensorsignaler fra rattet og signaler fra

”sporassistenten” (Lane Guard/Lane

Keeper), sørger for svingbevegelse av

forhjulene.

Når man ”sovner” og lar bilen sige ut

mot hvitstripen, begynner computeren å

lage rykk i rattet i den retningen bilen

bør styres. Hvis man lar være å reagere

og lar høyre forhjul passere hvitstripen

og asfaltkanten, går computeren

betydelig hardere til verks. Den bremser

ned venstre forhjul, svinger forhjulene

og drar bilen inn på asfalten igjen. Hvis

sjåføren er bevisstløs og radaren

oppdager at det står en bil foran i veibanen,

drar computeren på alt bilen har

av bremsekraft. På godt underlag vil

lastebilen alltid klare å stoppe før det

smeller. På dårligere underlag kan det

bli sammenstøt, men skadene blir

kraftig redusert.

NB: ”Steering by wire” er p.t. ikke

sikkerhetsklarert av godkjennende myndigheter.


�� ��������� ������

������ �� ����� �������

������ ����� � � �����������

��������� ��� ������ ��������

������ ����� � �� ���������� ��� ���������� ��

���������� �� �� ������������ ��� � ���� �� ������

������������� ������ ������� ��� ��� ��������� ����

����� ��������������������� �� �������� ������� ������

������� �� ���������� ��� � ���� ���� ���� ����� �����

�������� �� ��� ��� ����������� �� ���� ��������

� ����� �������

� ���� ������ �� ������������ �����������

� ������������

� ������������

� ������� ���������������

����� �������� �� �� ����

�������� ��� �� ������ �����

�������� � �� ����� ����� ������

��� ���������� ����� � ����� ��

������� �� �� ���� ���� �������

��� ����������� ����� �� ��

�������������������

�������� ���� � �� � �������

�� �� ����� ����������� ���

��� ���������� ����� �� �������

��� �� ���� �� ���� �������

�������� ��� �� ��� ��� �����

�������� � �� ����� ����� ������

�����������


10 Zetros

Transport 1-2010

«Gøy på landet»

– det er Zetros det!

At Zetros gir assosiasjoner til

”Gøy på landet” er ikke vår

påstand, men overskriften i

Yrkesbil, et av Norges ledende

nyttekjøretøytidskrifter, etter

en prøvekjøring dypt inne i de

Hedemarkske skoger tidligere i

år.

Zetros, vårt nye tilskudd i nyttekjøretøy

programmet, er primært konstruert for

å kjøres der den normale veien slutter.

Bilen ble første gang vist på nyttekjøretøyutstillingen

IAA i Hannover

høsten 2008.

Tidligere i vinter fikk vi tilgang til en

av fabrikkens testbiler som dermed kunne

vises frem og testes i Norge for første

gang. Under meget realistiske forhold i

vakker norsk vinternatur med dyp snø

ble den satt til å vise hva den dugde til.

Imponerende terreng

egenskaper

Jørgen Seemann Berg i Yrkesbil, som var

en av dem som fikk anledning til å stifte

nærmere bekjentskap med Zetrosen på

Norgesbesøk, uttrykte følgende etter å

ha satt både seg selv og bilen på tøffe

kjøremessige utfordringer; ”Vi kjørte i et

terreng så kronglete at selv en ihuga

friluftsfantomer med ski og ryggsekk

ville skygget unna”.

At bilen imponerte i terrenget er hevet

over en hver tvil. Ofte foregår testkjøring

av terrengkjøretøyer i kjent terreng, og

da vet man liksom på forhånd at dette

går bra, vi kommer frem. Det å ta bilen

ut i det ukjente er en helt annen opplevelse,

og for de fleste en ny erfaring. Vi

kan i hvert fall konstantere at de deltagende

representanter fra fagpressen ble

positivt overrasket over bilens egenskaper,

noe som kom til tydelig utrykk i

de ulike reportasjene i etterkant.

Tekniske nøkkeldata

Mercedes-Benz Zetros er en tøff snutebil

som leveres i to hovedvarianter, en

toakslet 1833A 4x4 og en treakslet

2733A 6x6, og som betegnelsen antyder;

her trekker det på det som finnes av

hjul, og selvfølgelig kan akslene sperres

i alle tenkelige retninger etter behov.

Terrengegenskapene optimaliseres

ytterligere gjennom en fordelergirkasse

med høy- og lavserie, kraftige aksler

med navreduksjon, høy bakkeklaring og

sist, men ikke minst, single hjul. Som

ekstrautstyr kan bilen i tillegg leveres

med et system for å justere dekktrykket

fra førerhuset, noe som bidrar til å bedre

fremkommelighet i terrenget ytterligere.

Motoren er en 7,2 liters rekkesekser

som yter 326 hk og har et maksimalt

dreiemoment på 1300 Nm mellom 1200

og 1600 o/min. Det lavbygde førerhuset,

med en totalhøyde på 3 meter, er formet

slik at bilen passer inn i transportfly og

jernbanevogner når slik transport er

påkrevet.

God tilgang på deler

Mercedes-Benz Zetros er i all hovedsak

bygget av deler som allerede finnes i det

rikholdige utvalget hos Mercedes-Benz.

De fleste delene finnes igjen i det øvrige

modellprogrammet. Med sitt meget

varierte modellspekter er dette en unik

mulighet som Mercedes-Benz har. Dette

sørger for en trygg og sikker tilgang

på reservedeler selv for et spesialkjøretøy

produsert i et relativt sett

lite antall.


Zetros

Transport 1-2010

Zetros-kunden

Den typiske Zetros-kunden er selvfølgelig

de som har behov for en røff lastebil

med terrengegenskaper som strekker

seg lengre enn hva en typisk anleggsbil

normalt er i stand til å klare. Zetrosen er

bygget som en konvensjonell, allhjulsdrevet

lastebil, og slik sett er den et

ukomplisert kjøretøy å vedlikeholde

under enklere og kanskje primitive

forhold ute i felten.

De sivile kundene av Mercedes-Benz

Zetros vil nok primært være å finne innenfor

de ulike hjelpeorganisasjonene,

brannvesen, eller andre som har

anleggsoppdrag av noe mer ekstrem

karakter som, for eksempel, e-verkene.

At også Forsvaret er innenfor den potensielle

brukergruppen, er vel også

overveiende sannsynelig.

Slutt på veien, ingen hindring.

Får Zetros plass mellom trærne

tar den seg stort sett frem.

Tlf: +47 61 15 98 50 • E-mail: post@ekeri.no

11


12 Økonomisk kjøring

Transport 1-2010

«Kjør på den moderne måten!»

Overskriften er Daimlers oppfordring til alle bilførere. Presiseringen

av oppfordringen inneholder to hovedelementer:

Kjør en moderne bil og kjør den økonomisk. Kjør den slik en

moderne motor ”krever” og slik en moderne drivlinje tillater.

Bakgrunnen er klart uttalt: Den sikreste måten å redusere

utslippet av klimagasser på, er å redusere drivstofforbruket.

Kampanjen faller sammen med introduksjonen

av BlueEfficiency-utgaven av

Sprinter. Den nye versjonen er en hovedeksponent

for hva Mercedes-Benz kan

oppnå av forbruksreduksjon ved bruk av

videreutviklet, konvensjonell og velprøvd

teknologi. Men optimalt resultat

for modellen forutsetter riktig bruk,

riktig kjørestil. For mange Sprintersjåfører

blir kjøring ”etter boka” nå

kjøring etter ”den nye boka”.

Den «blå» drivlinjen

Den nye fire-sylindrede motoren med

omtrent samme slagvolum som den

gamle, har siste utgave Bosch common

rail-innsprøytnig med siste utgave

magnetventiler. For at motorens

innsugs- og eksosventiler skal matche

innsprøytningssystemets elektroniske

nøyaktighet med hensyn til åpnings- og

lukketider, har motoren to overliggende

kamaksler.

Når det gjelder turboladingen,

benyttes en turbo med variabel skovlegeometri

på den svakeste utgaven

(95 hk), mens de sterkeste utgavene

(129 hk og 160 hk) har to turboer, en

liten som er effektiv på lave turtall og en

større for høyere turtall.

Motoren har en større ladeluftkjøler

Stort dreiemoment på lave turtall oppnås

med økt slaglende og avanserte turboer, én

variabel på 95-hesteren, to separate på de

to sterkeste.


I Sprinter BlueEfficiency har Mercedes-Benz fulgt sin egen oppfordring til markedet, ”bruk

teknologien”. Resultatet er meget positivt.

enn standardutgaven, og et avansert

EGR-system med 2-trinns kjøling bidrar

sammen med oksydasjonskatalysator og

partikkelfilter til at motoren tilfredsstiller

Euro 5-kravene. Helt nytt for

Sprinter-klassen er at motoren har en

behovsstyrt oljepumpe, ditto sprutkjøling

av stempler og dynamo. Alle de

tre systemene er aktive bare ved behov.

Den nye drivlinjen inneholder en ny

øko-girkasse, 6-trinns med større spredning

av utvekslingene, et lavt 1. gir og

høyt 6. gir.

Kjørestilen

Mercedes-Benz har satset stort på

føreropplæring, og internasjonal fagpresse

har vært på kurs bestående av

teori og kjøring av Sprinter Blue-

Efficiency med instruktør - én runde

uten instruksjon og en etterfølgende

runde med kontinuerlig instruksjon,

begge rundene selvfølgelig med måling

av forbruk. Etter kjøringen ble et større

antall journalister intervjuet, og de fleste

svarene røpet overraskelse over oppnådd

resultat, erkjennelser som ”jeg må

slutte å la øret avgjøre når motoren har

det vondt”, ”jeg må kjøre bevisst inntil

den nye lærdommen blir vane”.

Nedenfor gjengir vi de ti bud fra

Mercedes-Benz for økonomisk kjøring

av en Sprinter BlueEfficiency. Som de

aller fleste Mercedes-Benz-brukere vil

forstå, gjelder de fleste budene Actros,

Axor, Zetros, Atego, og Vito, eller kort

sagt alle kjøretøy med moderne dieselmotor.

Men før vi gjengir listen, må det

påpekes at listen er satt opp etter en

prioritet basert på viktighet. Punkt én

fremhever turtall. Under Sprinterkjøringen

med instruktører gikk 90% av

deres energi med til drill av tidlig oppgiring

og lavt turtall, med forklaringen

”denne motoren er konstruert ikke bare

for å tåle, men også for å kose seg på lave

turtall”.

Økonomisk kjøring

Transport 1-2010

Ti bud for

drivstofføkonomi

En av instrukørene påpekte

at det kreves motivasjon hos

sjåføren for å overholde de

ti bud. Dette gjelder trolig

særlig for stopp og startfunksjonen.

Den kan virke

masete på en umotivert

sjåfør.

1. Gir opp så tidlig som mulig. Velg

alltid det høyeste mulige giret.

2. Unngå høye hastigheter og høyt

turtall.

3. Alltid når det er mulig, la bilen

rulle på gir, ikke i fri.

4. Ikke bruk hjulbremsene unødvendig.

Det fører vanligvis til

unødig akselerasjon.

5. Start kjøringen med en gang. Å

la den gå på tomgang mens du

fester setebeltet og innstiller

navigasjon, gir like stort forbruk

som ved oppvarming av motoren

om vinteren.

6. Bruk teknologien. La motoren

bremse helt inn til lyskrysset. Da

bruker den ikke diesel, det gjør

den på tomgang.

7. Ikke la motoren gå unødvendig.

Start/stopp-funksjonen i Sprinter

sparer diesel.

8. Ikke bruk unødvendige luftbremser.

Hvis takstativet brukes

en gang i måneden, demonter

det i mellomtiden.

9. Fjern unødvendig tilleggsvekt.

Hvorfor kjøre rundt hele tiden

med en tung drill og lignende?

Og husk en Sprinter er ingen

avfallsplass.

10. Kontroller dekktrykket en gang i

måneden. For lavt lufttrykk øker

forbruket med flere prosent.

13


14 HMH Cargo

Transport 1-2010

Med Sprinter på flyttejobb og innb

HMH Cargo har tre Mercedes-

Benz Sprinter til rådighet. Og

de er så ettertraktet at selv

innbruddstyver ikke lar dem

stå i fred.

Da vi skulle knytte en avtale med daglig

leder Hans-Martin S. Halberg (32), var

det lettere sagt enn gjort. Forklaringen

fikk vi utpå kvelden, Halberg hadde

vært på Politihuset fordi det kvelden i

forveien hadde vært innbrudd i hovedkontoret

på Bryn.

- Tyvene prøvde å stjele to av våre

Sprintere. Den ene fikk de av en eller

annen grunn ikke med seg. Den andre

fant vi igjen på Kaldbakken her i Oslo.

Det viste seg at de på veien dit opp

hadde vært innom Bautas og stjålet en

lift. De hadde visst hatt planer om å ta

seg inn i fjerde etasje i en bygning. Bilen

fikk litt ytre «sår», men nå er den trygt

hos Bertel O. Steen på Lørenskog for å

gjøres klar til nye flytteoppdrag, sier

Halberg.

Bevisst valg

HMH Cargo driver kun med flytting der

Mercedes-Benz Sprinter utgjør et bevisst

valg både praktisk og profileringsmessig:

- Vi har ikke lyst til å bruke lastebiler

for denne type jobber. Folk bor tettere

enn før, omgivelsene er med andre ord

trangere enn tidligere. Og med hengere

utgjør hver ekvipasje Mercedes-Benz

Sprinter omtrent samme volum som en

lastebil når vi snakker kubikkmeter, sier

Halberg og summerer:

- Vi har en svart kassebil som rommer

15 kubikkmeter, og de to vi har med

skap, utgjør 19 kubikkmeter hver. Det er

i tillegg hengere til alle, og de rommer

henholdsvis 10 og 15 kubikkmeter.

Halberg mener også at ekvipasjen er

viktig for hvordan firmaet skal oppfattes.

- Med stjerne i grillen har vi ikke noe

Klar for nye oppdrag: Fra venstre bak: Mads Solås, Patrik Hallin,Simon Wellander, Jonatan

Lidström, Linus Ferm og Gerges Alwan. Foran: Daglig leder Hans-Martin S. Halberg.

dårlig utgangspunkt i så måte, sier han.

HMH Cargo er total-leverandør i

flytteprosessen. Det betyr at firmaet kan

stå for ned- og utpakking, vask og

lasting i tillegg til selve flyttingen.

- Vi er blant de dyreste i markedet,

fortsetter Hans-Martin S. Halberg, men

vi har tilpasset prisene etter markedet

og produktet vårt. Eiendomsmeglere

anbefaler oss, og vi har følgende fire

kjerneverdier å jobbe etter: Pålitelighet,

punktlighet, effektivitet og forutsigbarhet.

750 oppdrag i fjor

Halbergs formel har vært en suksess.

Med de tre Mercedes-Benz Sprinter 315

Cdi samt en gammel Vito, utførte firmaet

750 oppdrag ifjor. Hele landet og Europa

er «operasjonsfelt». Men 70% av jobbene

gjøres i Oslo og Akershus.

HMH Cargo har hatt vekst siden

starten for 11 år siden og hadde 7,5 millioner

kroner i omsetning i 2009.

- Flyttebyråer har vel generelt ikke

hatt noe godt rykte, og det har mye å

gjøre med at man har behandlet

markedet dårlig. Blant annet handler det

om noe så enkelt som å holde tiden, sier

Halberg som selv så potensialet i dette

med flyttejobber etter noen år.

- Etter endt førstegangstjeneste var jeg

blakk og trengte en jobb. En venn av

meg drev et budbyrå. Jeg kunne

begynne hos han forutsatt at jeg stilte

med egen bil. Jeg kjøpte en VW Transporter

1983 modell fra et begravelsesbyrå.

Jeg fikk båreskinner,

engangshansker, feiekost og vinterdekk

med på kjøpet. Hele herligheten kostet

5500 kroner. Jeg kjørte den i åtte

måneder, fikk opparbeidet meg en kundekrets

og startet egen distribusjon. Etter

tre-fire år oppdaget jeg noen «hull i

schedulen» som ga meg mulighet til å

fylle på med noen flyttejobber. Gradvis

flyttet jeg så fokus i den retning og

endret produktet.

Halberg forteller også at det er lettere

å rekruttere folk til flyttejobber. Firmaet

har i dag en base på 5-6 mann, men

totalt kan det i løpet av året være 14

mann ute på jobb for firmaet.


uddstokt

Ikke tilfeldig

HMH Cargo kjøpte sin første Vito da

flyttejobbene for alvor ble satt i system i

1999. - På det meste har vi hatt fem

Vitoer, sier Halberg. - Det er ikke tilfeldig

at vi i dag satser fullt og helt på

Mercedes-Benz. Som jeg sa tidligere,

stjernen i grillen gir firmaet og dem som

komme for å utføre flyttejobbene, en

ekstra troverdighet og klasse. De skal

være representative, kort og godt.

Dessuten er vi i vår bransje helt avhengig

av at bilene går. Hos Bertel O.

Steen opplever jeg at alt er svært effektivt

og planlagt. Derfor er det helt naturlig

å satse på samme firma når vi nå snart

skal supplere våre tre år gamle Sprintere

med nok en utgave, sier Halberg.

Bilene har alle forsterkede fjærer. De

Hans-Martin S.Halberg gikk fra distribusjon til flyttejobbing i 1999, det var mer lukrativt.

Og for å fremstå mest mulig troverdig var det bare Mercedes-Benz som gjaldt.

er utstyrt med gule lamper i grill og bak

på kasse/skap. Lasterommet er bestilt

på eksakte mål for å ta hensyn til standardhøyder

(kjøleskap, madrasser o.l.).

Slitasjen på bilene bør ikke

nødvendigvis bli målt i antall kilometre.

- Vi har 70% av våre jobber i og rundt

hovedstaden. Og en flyttejobb består av

mye jobbing på stedet. Bilene står derfor

mye i ro i løpet av en arbeidsdag. Men

de blir nok brukt «råere», sier Hans-

Martin S. Halberg.

Vi leverer

høykvalitetsbilinnredning!

Ta kontakt for mer

informasjon eller

uforpliktende tilbud:

orsymobil@wuerth.no

www.wuerth.no

Tlf: 46 40 15 00


16 eVito

Transport 1-2010

Mercedes-Benz Vito

med batteridrift og

nullutslipp

Daimler AG presenterte nylig en batteridrevet varebil basert på

Mercedes-Benz Vito med lastekapasitet og sikkerhetsnivå

tilsvarende en Vito med forbrenningsmotor. Bilen skal

produseres på Vito fabrikken i Vitoria, og allerede i år

vil 100 biler bli levert 20 utvalgte kunder.

Under konferansen ”Informal EU

Competitiveness Council” i Spania presenterte

Daimler AG en prototype av en

batteridrevet varebil basert på

Mercedes-Benz Vito. På konferansen var

de europeiske finansministerne tilstede

for å diskutere spørsmål knyttet til

økonomisk levedyktighet for fremtidig

teknologi.

Bilen er et resultat av Daimlers forskning

og utvikling som orienterer seg

mot tre ulike løsninger for fremtidens

motorer, optimalisering av forbrenningsmotoren,

økt effektivitet via ulike

hybridløsninger og null-utslippsløsninger

gjennom utvikling av batterier

og brenselceller.

I løpet av 2010 vil mer enn 100

Mercedes-Benz Vito bli levert til 20 kunder,

hovedsakelig flåtekunder og offentlige

instanser som ønsker en

miljøvennlig transport i områder som er

spesielt følsomme for støy og utslipp,

inkludert CO2. Bilen er beregnet for

korte kjøredistanser med hyppige stopp

i bysentra.

Kun batterier

Drivlinjen benytter utelukkende batteridrift

og trenger derfor ikke en vanlig

forbrenningsmotor. Et effektivt batteri

med lithium-ion teknologi sørger for

energien i Vitoen. Batteriet er på 400V

og har en tilgjengelig kapasitet på 32

kWh, noe som gir en gjennomsnittelig

kjørelengde på 130 km. Med et bevisst

og optimalisert kjøremønster kan kjørelengden

økes betraktelig. Elektromotoren

leverer en maksimal effekt på 90

kW (122,4 hk). Topphastigheten er

elektronisk begrenset til 80 km/h og

er dermed tilpasset brukere med

transportoppdrag i bynære strøk.

Når det gjelder sikkerheten, er alle

aspekter ivaretatt. Systemer som ESP,

ASR og ABS er standard. Antall og type

kollisjonsputer er i henhold til den

samme standard som gjelder for det

øvrige Vito-programmet. For å sikre at

den passive sikkerheten ivaretas,

krasjtestes bilene etter samme normer

og prosedyrer som benyttes for de ordinære

Vito-modellene.

Vareromsvolum er tilsvarende de vanlige

Vito-modellene, og med en nyttelast

på vel 900 kg står heller ikke dette

tilbake for variantene med forbrenningsmotor.

Den batteridrevne Mercedes-Benz Vito

vil bli integrert i den vanlige seriepro-

Påfyll av strøm foregår der man normalt

fyller diesel – rent og pent uten dieselsøl.


DET RETTE DEKKET

FORANDRER ALT

eVito

Transport 1-2010

duksjonen på fabrikken i spanske

Vitoria, og i neste fase er det

planlagt en produksjon på 2000

biler. Vito er verdens første

varebil som kan leveres med

denne teknologien direkte fra

fabrikken, og den understreker

Daimlers ansvarsbevissthet

innenfor feltet bærekraftig

mobilitet.

Myndighetene i delstaten

Baskerland, hvor fabrikken

ligger, støtter prosjektet finansielt.

Det samme gjør den tyske

regjering gjennom miljøverndepartementet.

Mercedes-Benz Vito med batteridrift

markerer starten på en ny æra

innenfor nullutslipp for nærtransport

med varebil.

eVito ser ut som en helt vanlig Vito

og har de samme sikkerhetsfordelene.

17


18 Marokko

Transport 1-2010

Mellom havet og ørkenen

Casablanca ble berømt etter

filmen med Humphrey Bogart

og Ingrid Bergman. Men den

svart-hvite kjærlighetshistorien

vist på celluoid gir et litt

forvrengt bilde av dagens

moderne Casablanca.

Romantikk er ikke det første som slår

en ved denne havnebyen som i dag

først og fremst er en forvokst storby og

det viktigste handelssenteret i det

magrebske, nedgående sols land hvor de

harde fakta setter tonen.

Slik det gjerne blir i overbefolkede

områder, vet neppe noen nøyaktig

hvor mange mennesker som bor i

Casablanca. Tre og en halv million, eller

kanskje mer? Gjetningene går opp til

syv millioner for hele Casablanca med

nærområder. I millionbyens trafikkvrimmel

virker de mange hvite

Mercedes-limousinene påfallende, velbrukte

utgaver som her går som ”grand

taxi” og er meget populære. Men disse

Oldtimerne får ikke kjøre inn i sentrum.

Der råder sjåførene i de betydelig

mindre ”petit taxi” grunnen.

Vi møter Abderrahim Hamerati som

også kjører Mercedes, riktig nok en som

er noe større. Den 32-årige lastebilsjåføren

arbeider hos M&B-Transport og

ble for et halvt år siden plassert i en

Axor semitrailer uten noen opplæring i

bruken av bilen og uten særlig

kjennskap til bilens elektroniske

systemer. Marokkanske sjåfører er ikke

så vant med disse som kollegene nord

for Middelhavet. Veiene er fulle av utallige,

utslitte oldtimere som må kjøres på

en helt annen måte enn moderne lastebiler

med EDC og flat dreiemomentkurve.

For Abderrahim er det viktig å få

kjørt sin Axor mest mulig optimalt, for

hans arbeidsgiver har utlovet bonus for

sjåfører som bruker lite drivstoff.

Idet vi skal ta avskjed med Abderra-

him på plassen utenfor selskapets

lokaler, parkerer to andre biler med

stjerne i grillen ved siden av Abderrahims

røde Axor, to meget underlig

utseende kjøretøy. De to spesialutgavene

for transport av bygningsstål viser

seg å være et tilfelle av enkeltstående

skreddersøm, ”håndsmidd” ved

Mercedes-Benz-verket i Brasil og

eksportert til Marokko.


Brøytesjåfør Harald Lien i Hemsedal Maskinlag:

«Denne bytter jeg ikke

bort frivillig»

Harald Lien var sikker i sin

sak da vi spurte om han

kunne tenke seg å byttelåne

bil med en av kollegaene

som kjører en 6x4 bil.

Grunnene er enkle, med sin 6x6

Actros står han fritt til å snu bilen på

de fleste steder, om det innebærer å

rygge litt ut i grøftekanten så går det

like fult bra. Jeg slipper å planlegge

alle manøvrene, sier Lien.

På sin faste brøytestrekke fra Gol og

opp til Hemsedalsfjellet, er det spesielt

i Golsbakkene at biler kjører seg fast.

Selv om han egentlig ikke skal "hjelpe"

fastkjørte sjåførkolleger, hender det at

det er en dyd av nødvendighet å få

flyttet på fastkjørte kjøretøy for å få utført

brøytejobben. Da kommer 6x6

driften virkelig til sin rett.

Bilen, en Mercedes-Benz Actros

3351 6x6, som Lien kjører, tilhører

Hemsedal Maskinlag. Lien kjører

brøyting på vinterstid og anleggskjøring

i sommerhalvåret. I vinterhalvåret

er bilen utstyrt med en 70°

plog og et midtmontert skjær for rensking.

På planet står et saltstrøagregat

for å sørge for bare veier helt

opp til Hemsedalsfjellet.

For å sikre optimal sikt har bilen

både elektrisk oppvarmet frontrute og

vindusviskere som blir varmet opp av

kjølevannet. På sommeren stenges

denne slyngen med en kran innenfor

grillen.

Hemsedal Maskinlag sysselsetter

mellom 15 og 20 mann og har totalt

fem Mercedes-Benz Actros, to for anleggskjøring,

en kroklift og to betong

biler. I tillegg har de en Mercedes-

Benz Sprinter servicebil.

Både NK og driftsansvarlige Rune Ekre (t.v.) og

Harald Lien er fornøyde med fremkommeligheten

til Hemsedal Maskinlags Mercedes-Benz Actros 3351

6x6.

Ingen tvil om hvem som er sjefen i

denne hytta.

6x6 i brøyting

Transport 1-2010

K-70 plogen fra Tellefsdal renser veibanen

fint, men kan slite med utkastet når

brøytekantene blir for høye. Underskjæret

renser veibanen for is og glattpolert snø.

19


20 Actros MP3

Transport 1-2010

Actros MP3

best på forbruk!

Actros MP3 Euro5 har siden introduksjonen vunnet alle

forbrukstester utført av fagtidskriftene i Europa med ett

unntak, forbrukstesten i Norge. I tillegg kan Actros MP3

skilte med forbruksrekorden i Guinness rekordbok for

40-tonnsklassen, som er den vanligste vogntogkonfigurasjonen

i Europa. Rekorden ble satt på Nardo - banen i Italia for vel ett

år siden og lyder på imponerende 1,9441liter pr. mil med en

gjennomsnittshastighet på 80km/h.

I Norge er det kun fagtidsskriftet

”Anlegg&Transport” som kjører lastebiltester

hvor måling av dieselforbruket er

inkludert. Dette er også den redaksjonen

som representerer Norge i den prestisjetunge

”Truck of the Year” - juryen.

Etter testen som ble kjørt våren 2009

av testkjørerne i ”Anlegg&Transport”

med en Actros 1848LS Euro5, nådde vi

ikke helt opp på toppen. Den gang endte

vi på en sterk 3. plass med hårfine marginer

opp til en vesentlig bedre plassering.

Resultatet var greit og forbruket

innenfor akseptable rammer, men målet

var selvfølgelig å figurere helt øverst på

sammenligningstabellen, slik vi gjør det

i klassen for Euro3 biler. Våre venner

hos Mercedes-Benz i Stuttgart var heller

ikke spesielt fornøyd med at pressetesten

i Norge var den eneste i Europa

hvor Actros MP3 ikke var best på forbruk.

På kontinentet er forbruksmålinger

et av de viktigste momentene

i en pressetest for lastebiler. Dette er

resultater som både kunder og lastebilfabrikkene

legger stor vekt på.

Ny runde med 600 hester

Da vi sist høst skulle kjøre en 600-hesters

Actros MP3 i testløypa til ”Anlegg&

Transport”, var det viktig at vi sammen

med fabrikken ikke slurvet med forberedelsene.

Målet var krystallklart.

Pallen var ikke godt nok, vi skulle kjøre

med det laveste dieselforbruket av alle

Euro5-bilene, og det med den største motoren

i Actros-programmet, og dermed

kapre hedersplassen på tabellen til

”Anlegg&Transport”.

Actrosen, en 1860LS 4x2, fullpakket

med det siste innenfor komfort- og

sikkerhetsutstyr pakket inn i et Mega-

Space førerhus, ankom Oslo i strålende

høstvær, optimalt for testen. To hyggelige

og dyktige karer fra testavdelingen i

Wörth fulgte med bilen for å assistere

oss mens bilen var i Norge. Sammen

med fabrikkgutta kjørte vi testløypa

Den krevende og svingete veien

mellom Veme og Hønefoss

var ikke noe problem for Actrosen.


flere ganger før selve testen for å se hva

som var mulig å oppnå, og for å være

helt sikre på at bilen fungerte optimalt

under de rådende forhold. Resultatene

av forhåndstestene var meget oppløftende.

Det var derfor med stor optimisme

og en hvis spenning vi stilte ved Shellpumpa

utenfor Bertel O. Steen Buskerud

i Drammen klare til test med herrene

Jan-Erik Green og Ingebrigt Vaagland fra

”Anlegg&Transport”.

Actrosen klar til start på den krevende

kraftanstrengelsen; klatreetappen opp

gamleveien til Sollihøgda.

Med fokus på

forbruk og kjøregenskaper

Testen er 189 kilometer lang og går gjennom

et kupert landskap med varierende

veistandard, alt fra dårlig riksvei til motorvei

av beste norske standard, noe som

gir et realistisk gjennomsnitt på hva en

lastebil normalt opplever i Norge. Høyden

varierer fra marginalt over havet ved

Drammen til 340 m.o.h. på Sollihøgda

som er løypas høyeste punkt.

Actros MP3

Transport 1-2010

Korrekt fylling av diesel før start og ved

avslutning av testen er viktig.

Taktikk og tekniske data diskuteres inngående

før start. En kunnskapssøkende

Ingebrigt Vaagland fra Anlegg&Transport

sørger for å få ut maksimalt med informasjon

av Torstein Ebner og Anton Haitz

fra Daimler.

Allerede etter første etappe fikk vi en

indikasjon på at noe bra var på gang, og

en fokusert Jan Erik Green var noe forbauset

over hvor billig dette hadde gått.

Vi snakket tross alt om en V8 og 600 hk.

På den harde klatreetappen fra Nes i

Hole på den gamle veien opp til Sollihøgda

overrasket Actrosen med meget

bra hastighet og ikke minst et lavt dieselforbruk.

Dette bekrefter nok en gang

at de store motorene generelt går billig

21

>>


22 Actros MP3

Transport 1-2010

når de får utnytte sitt enorme dreiemoment

maksimalt. Det som derimot var

spesielt med denne bilen, var at den

også gikk billig på de flatere partiene av

testløypa. Her har de største motorene

en tendens til å være noe tørstere.

Overraskende gjerrig

600-hester

Vel tilbake ved dieselpumpa i Drammen

og tid for å konkludere; telleverket stoppet

på 71,60 liter, noe som ved enkel

matematikk gir et gjennomsnittsforbruk

på 3,78 l/mil. Testen viste også at forbruket

av AdBlue var meget lavt. 600-

Actrosen klar i "Shell-paddocken" før teststart i Drammen.

Full gass gjennom Skaret på gamleveien opp til Sollihøgda. Her er

alle de 598 hestene ute av stallen og på jobb!

hesteren brukte kun 3,3% av dieselforbruket,

noe som er normalt for Euro 4variantene,

men for en Euro 5-motor er

dette overraskende lite.

Konklusjonen er som overskriften på

testrapporten; ”Overraskende gjerrig

600-hester”, og vi troner nå på toppen av

sammenligningstabellen i ”Anlegg&

Transport”, også i klassen for Euro 5biler.

Det betyr at Actros MP3 har vunnet

alle forbrukstester kjørt av den europeiske

fagpressen, nå også i Norge!

Her er tabellen med tallenes klare

tale:

Tekniske data:

Motor OM502LA

Slagvolum 15,93 liter

Maks. effekt (440 kW)598 hk

Maks. dreiemom. 2800 Nm v/1080 o/min

Innspr.system PLD

Gearkasse G 281-12 Powershift

Utveksl. høyeste trinn direkte

Motorbrems dekomp. + spjeld

Retarder Voith R115HV

Bakaksel enkeltred.hypoid

Bakakselutveksling 2,733:1

Akselavstand 3600 mm

Clutch enkel tørrplate

Bremser EBS/skiver/skiver

Fjæring parabel/luft

Tilhenger Schwarzmüller semitrailer

Totalvekt i testen 39.880 kg

Strekning: Distanse Kjøretid Gj.sn.hast. Forbruk

km min.sek. km/t lit/mil

Drammen- Lerberg 26 31.04 50,4 4,20

Lerberg-Nes i Hole 112 101.57 64,8 3,51

Stign. opp Sollihøgda 7 9.17 46,8 10,51

Sollihøgda- Drammen 44 37.04 72,0 3,20

Totalt 189 179.22 64,8 3,78

Merknad: Kjøringen foregikk under fine forhold med tørre veier. Lufttemperatur: +5

- +10 grader C. Forbruket på delstrekningene ble målt med bilens forbruksmåler

som viste 3,12% for mye.Verdiene i tabellen er korrigert i forhold til avviket mellom

bilens måler og dieselpumpens telleverk.

Sammenligningstabell forbruk/tid m/ca. 40 tonn

Utg. Merke/modell: Forbruk: Anv. tid

år/mnd min.sek.

Euro 5

09/11 Mercedes-Benz 1860 (39.880 kg) 3,78 lit/mil 179.22

06/09 MAN TGA440 (39.670 kg) 3,82 lit/mil 179.33

08/09 DAF XF105/480 (40.035 kg) 3,88 lit/mil 175.08

06/08 DAF XF105/460 (40.140 kg) 3,88 lit/mil 177.51

09/05 Mercedes-Benz 1848(39.940 kg) 3,89 lit/mil 181.11

07/10 Mercedes-Benz 1848 (39.980 kg) 4,00 lit/mil 177.18

08/08 Scania R480(39.910 kg) 4,01 lit/mil 180.36

08/10 MAN TGX540(39.880 kg) 4,12 lit/mil 174.51

09/10 Scania R620 (40.610 kg) 4,12 lit/mil 180,07

Euro 4

06/06 Scania R480 (39.060 kg) 3,78 lit/mil 174.27

08/06 Volvo FH16/540 (40.170 kg) 3,97 lit/mil 183.00

07/08 MAN TGA480 (40.080 kg) 4,13 lit/mil 178.25

Euro 3

03/10 Mercedes-Benz 1846 (40.020 kg) 3,51 lit/mil 181.45

02/11 Iveco Stralis Cursor 10/430 (40.520 kg) 3,51 lit/mil 185.09

08/02 Mercedes-Benz 1846 (40.000 kg) 3,62 lit/mil 183.38

03/09 Renault Premium 420 (39.880 kg) 3,64 lit/mil 184.30

00/11 MAN TG460A (40.050 kg) 3,65 lit/mil 176.27

04/06 MAN TGA430 TS(39.775 kg) 3,66 lit/mil 177.48

03/08 MAN TGA 18.530(39.960 kg) 3,66 lit/mil 179.28

02/12 MAN TG510A (39.460 kg) 3,74 lit/mil 172.19

02/10 Scania R124/420/HPi (39.390 kg) 3,77 lit/mil 180.39

01/09 Volvo FH12/460 (39.580 kg) 3,77 lit/mil 184.03

04/10 MB Actros 1854 LS (40.260 kg) 3,79 lit/mil 173.17

00/10 Scania R164/480 (39.840 kg) 3,80 lit/mil 181.18

04/09 Scania R500 (39.620 kg) 3,82 lit/mil 178.05

01/10 Mercedes-Benz 1843 (39.520 kg) 3,83 lit/mil 190.69

01/09 DAF CF85/430 (40.610 kg) 3,84 lit/mil 188.26

03/06 DAF XF95/480 (40.000 kg) 3,85 lit/mil 179.03

03/11 Renault Magnum 480 (39.800 kg) 3,85 lit/mil 181.28

02/09 Volvo FH12/500(40.040 kg) 3,87 lit/mil 180.14

00/10 Scania R164/580 (39.880 kg) 3,90 lit/mil 179.37

04/08 MAN TGA480 (40.087 kg) 3,91 lit/mil 175.30

05/11 Renault Magnum DXi/480 (39.715 kg) 3,96 lit/mil 175.20

05/06 Scania R580 (39.710 kg) 3,98 lit/mil 173.25

02/06 MAN TG510A (39.900 kg) 3,98 lit/mil 178.39

00/06 DAF 95XF.530 (40.065 kg) 4,02 lit/mil 178.26

01/08 Scania R124/470 (39.810 kg) 4,07 lit/mil 182.48

S


Vi har jobbet for din tillit i over 114 år.

Tillit tar tid å opparbeide, og kommer ikke av seg selv. Mercedes-Benz yrkesbiler vet at løfter om pålitelighet og

oppfølging forplikter og må innfris hver eneste dag. Da gjelder kun helhjertet innsats og et mål om å være blant de

aller beste - bare slik beholder du tillit over tid. Derfor er vår filosofi den samme som den var da Karl Benz oppfant

verdens første lastebil i 1896: lastebiler du kan stole på. www.mercedes-benz.com/trucks-you-can-trust

Trucks you can trust


Sprinter 319 Cdi

Bil: MB Sprinter 319 Cdi m/skap

Motor: 193 hk.

Dreiemoment: 440 Nm.

Påbygg/styling: Westrum karosseri

Felger: 18" alufelger

Kjørte km.: 30.000

Registrert: 7.12.2009.

Bøe Transport

Eier: Bøe Transport

Antall biler: 3

Oppdragsgiver: ColliCare.

Gods: Trykksaker og stykkgods.

Hovedrute: Oslo og omegn.


26 Norske Turistbusser

Transport 1-2010

Med fokus på

kvalitet og sikkerhet

Hans Ivar Randem fører familietradisjonene videre, og sammen

med sin søster Liss Heidi Randem Heiberg, driver han firmaene

Norske Turistbusser og Trøgstad Auto og Bensinstasjon.

Selskapet har aner helt tilbake til 1926 da det ble startet

av bestefaren Ivar Randem.

Det hele begynte for 85 år siden med en

20-seters International og en bussrute

mellom Oslo og Flateby. Turkjøringen har

vært en del av virksomheten helt siden

starten. Rutebuss-delen av selskapet

ekspanderte opp gjennom årene via ulike

oppkjøp og sammenslåinger. I 1948 ble

den største sammenslåingen gjennomført

med Ivar Randem i spissen da fire rutebileiere

slo seg sammen og dannet

Trøgstad Busselskap. Selskapet trafikkerte

ruter i lokalmiljøet og hadde dessuten

lengre ruter til Lillestrøm og Oslo. Etter

stadig økende grad av anbud på rutebusskjøring

ble denne virksomheten gradvis

solgt, og siste rest ble avviklet i 2002.

Tur og tank

I dag er det turkjøring og tankvirksomheten

som står i fokus, samt et

nyttekjøretøyverksted i Trøgstad hvor

tankdelen, Trøgstad Auto og Bensinstasjon,

har sin base. Selskapet har valgt

Adm. direktør Hans Ivar Randem fører familitradisjonene videre med

stø hånd.

kjøretøy på øverste hylle, både når det

gjelder tankbiler og turbusser. Det er

ikke mange transportbedrifter i Norge

som har flere ”top of the line”-varianter

både av Travego og Actros i bilparken,

alle med V8 motorer.

Tankbilflåten består i dag av totalt 5

biler, hvorav 4 Mercedes-Benz Actros.

Bilene benyttes i transport for Esso

Energy, både til depotkjøring og levering

av fyringsolje til sluttbrukere.

Norske Turistbusser har totalt 15

førsteklasses turbusser, og flertallet er

av typen Travego, toppmodellen fra

Mercedes-Benz. Men dette tallet er ikke

kor- rekt når sommersesongen er i gang.

Det er nemlig nok en Travego underveis

med den flotte og lett gjenkjennelige

dekoren til Norske Turistbusser. Og for

ordensskyld, de øvrige bussene i parken

er en ”inhouse” konkurrent fra Daimler

AG som er fullpakket med Mercedes-

Benz komponenter.

2009 var et usikkert og vanskelig år

for de fleste bransjer, og turbuss var

intet unntak selv om det for Norske

Turistbusser ble vesentlig bedre enn

fryktet. Inneværende år har startet

meget bra, og markedet har tatt seg

betraktelig opp. Spesielt har firmakundene

i stor grad kommet tilbake på

et normalt nivå.

Fornøyde kunder og sjåfører

- Vi fikk den første Travegoen som kom

til Norge i 2000 og har etter hvert hatt

mange i bilparken. Vi har vært og er

meget fornøyd med Travegoene, og ikke

minst får vi ofte positive tilbakemeldinger

fra våre kunder på disse bussene, sier

Hans Ivar Randem. De opplever bussene

som svært komfortable, og ikke minst er

Skulle det knipe med sjåfører, så er ikke sjefen selv redd for å ta en

økt bak rattet.


Når Travegoene til Norske Turistbusser AS er ute på oppdrag i inn- og utland oser det kvalitet av både busser og sjåfører.

bussene stabile som følge av en lavere

høyde enn mange andre busser, noe passasjerene

setter pris, fortsetter han.

Ved å tilby sjåførene ”top of the line”

på bussfronten tiltrekker vi oss de beste

medarbeiderne, som er stabile og fortsetter

hos oss i årevis. Sjåførene, sammen

med bussene, er selskapets ansikt

utad. Sjåførens yrkesstolthet, kvalitet og

serviceinnstilling er avgjørende for at

kundene skal bli fornøyde, understreker

Randem

Det velutbygde Mercedes-Benz servicenettet

over hele Europa sørger for rask

hjelp hvis noe skulle svikte underveis.

Travego er dessuten en komplett buss

fra fabrikken bygget i et stort antall, noe

Innbydende og delikat, her er maksimal komfort for passasjerene.

Riktig fargevalg er viktig for trivselen ombord i bussen.

som betyr at deleforsyningen er

vesentlig sikrere enn ved busser bygget

i små serier.

Sikkerhet

En viktig oppgave for oss er å markedsføre

sikkerhetsaspektet overfor våre

kunder på turbusskjøringen, sier Hans

Ivar Randem og fortsetter: - Jeg må ofte

benytte parallellen over til personbilverden

for at kundene mine skal forstå

at det å bli tilbudt en ny buss til et transportoppdrag

ikke er det samme som at

den er i det øverste sjiktet når det

gjelder aktiv og passiv sikkerhet. De

fleste vet at det er store forskjeller på

personbiler, og dette gjelder i minst like

stor grad for turbusser. På dette feltet er

han helt klar og snakker seg virkelig

varm. Han utfordrer oss som Mercedes-

Benz-leverandør på å være enda tydeligere

i vår markedskommunikasjon på

tema sikkerhet. En Travego er i en egen

liga på dette området, spesielt i forhold

til lavprismerkene og dette må sluttbrukerne

bli informert om, fortsetter

han. Sikkerheten var også et viktig kriterium

som ble vektlagt av juryen da

Mercedes-Benz Travego ble kåret til

”Coach of the Year 2010”.

At det også er stjerne i fronten på bilene

som hele familien Randem benytter

til sine daglige transporter, er det vel

kanskje unødvendig å opplyse om?

Den nyeste Travegoen i bilparken, men ikke lenge til. En ny, velutstyrt

2010 modell også den med V8er, er underveis.


28 Bussordre

Transport 1-2010

100 Mercedes-Benz busser til Nettbuss Sør

Nettbuss Sør AS og Bertel O.

Steen AS har inngått en avtale

om levering av 100 Mercedes-

Benz busser i forbindelse med

anbudskontrakten, ”Busstjenester

i Kristiansandsregionen”

som Nettbuss Sør AS vant!

På vegne av selskapene Nettbuss Sør

AS og Bertel O.Steen AS undertegnet Ad-

Hvor du enn måtte befinne

deg i Europa så forenkler

MercedesServiceCard dagen

din ved et teknisk uhell.

Kortet gir mobilitet uten

grenser og er sikkert og

fleksibelt i hele Europa.

Med MercedesServiceCard er våre

tjenester knyttet til assistanse ved

tekniske uhell forbedret ytterligere.

Ingen har et tettere service nett i Europa

enn Mercedes-Benz og hjelpen er som

regel bare en telefon unna. Vår nødtelefon

Service24h er åpen 24 timer i døgnet

365 dager i året. Med MercedesService-

Card forenkles tjenestene fra Service24h

og du får ved et teknisk uhell blant

annet en umiddelbar betalingsgaranti

uten byråkrati og unødvendig ventetid.

I tillegg til en forenkling når du benytter

tjenestetilbudet som ligger i Service

ministrerende direktør Nettbuss Sør

Anders Roger Øynes og Odd Romundstad,

Salgsdirektør buss i Mercedes-

Benz Norge, i slutten av mars en avtale

om levering av 100 busser.

Leveransen er konsentrert rundt to

hovedmodeller, Mercedes-Benz Integro og

laventré varianten Mercedes-Benz Citaro

LE. Begge modellene er originalbygde

busser fra Evobus i Tyskland og repre-

24h tilbyr MercedesServiceCard flere

andre fordeler. For eksempel kan du ved

mer enn 2000 Mercedes-Benz verksteder

i Europa utføre service og

reparasjoner eller kjøpe deler kontantløst

med den tilgjengelig betalingsgarantien.

Dekkgaranti

Blir du stående langs veien på grunn av

en dekkskade har vi gjennom vår samarbeidsavtale

med Continental og deres

ContiBreakdownService sørget for at du

får tilgang til den beste hjelpen. Her sitter

det ekspertise på lastebildekk klar til

å bistå deg og ikke minst gi deg en rask

og ubyråkartiske saksbehandling ved et

dekkuhell uansett hvor i Europa du

befinner deg.

MercedesServiceCard tilbyr deg

dessuten flere tilleggstjenester. Et av

disse er et avregningssystem som samler

alle transaksjonene du har benyttet

senterer det siste innen sikkerhet og miljøteknikk.

Nettbuss Sør har på de fleste

bussene valgt et motorprogram som tilfredsstiller

de strenge miljøkravene i henhold

til Euro5 og EEV normen.

- Bussprogrammet fra Mercedes-Benz

og det komplette tilbudet fra Bertel O.

Steen tilfredsstiller våre kvalitetskrav og

totalt sett var dette det beste tilbudet.

Derfor falt valget på Mercedes-Benz, uttaler

Anders Roger Øynes, Administrerende

direktør i Nettbuss Sør AS.

- Vi er svært glad for å bli valgt som

leverandør til en så betydningsfull aktør

i det norske bussmarkedet, uttaler Odd

Romundstad og fortsetter, - dette gir oss

dessuten en unik mulighet til å styrke

vårt apparat rundt buss i Kristiansand.

Levering av bussene vil foregå i

desember og alle bussene skal være på

plass i Kristiansand til oppstarten den

1. januar 2011.

MercedesServiceCard – grenseløs mobilitet

deg av gjennom MercedesServiceCard.

Dette gir en full oversikt og kontroll over

all utgiftene. Også diesel og bompenger

er tilleggstjenester som det er mulig å la

kortet ta hånd om for å gi deg en enklere

hverdag.

MercedesServiceCard for deg?

Er dette noe som kan passe for deg?

Ytterligere informasjon og søknadsskjema

får du hos en av våre lastebilforhandlere.

Tjenester knyttet til

MercedesServiceCard:

Mercedes-Benz Service24h

Mercedes-Benz verkstedtjeneste

• Dekktjeneste for lastebiler

• Merverdiavgiftstjeneste

• Avregningstjeneste

Tilleggstjenester for kort med

”Full service-tjeneste”:

• Dieseltjeneste

• Veiavgiftstjeneste


To arbeidsplasser som er både

trygge og spennende

Både Sprinter og Vito er bygget for å tåle høye ambisjoner. Med driftssikkerhet, nye gjerrige

og effektive CDI motorer, og mer komfort og sikkerhet enn de fleste andre konkurrenter, øker

sjansene for å lykkes i næringslivet. Vi kan selvfølgelig ikke garantere deg suksess, men med

riktig bil er du på god vei.

Les mer på www.mercedes-benz.no

Gj.snitt forbruk Sprinter 311 0,94-1,00 l/mil. CO2 utslipp 248-267 g/km. Gj.snitt forbruk Vito 111 0,81 l/mil. CO2 utslipp 215 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Das Beste oder Nichts


30 Rally Aïcha

Transport 1-2010

Tøffe biler

– tøffe kvinner

Det er ikke helt enkelt å oppfatte

den spesielle ”kvinnelige”

stemningen på dette unike

motorsportarrangementet -

gasellenes Rally Aïcha som

er et orienteringsløp bare

for kvinner.

Stort sett uten at folk flest har oppdaget

det, har dette arrangementet i de

senere år bygget opp en trofast kvinnemenighet,

særlig i Frankrike og i de

fransktalende regionene som det østlige

Canada. Rallyet har vokst med alderen

og den tyvende utgaven fant som vanlig

sted i den nordligste enden av Sahara,

nærmere bestemt i Marokko.

I et normalt rally er hensikten å

komme i mål på kortest mulig tid. Det

avgjørende kriteriet i dette rallyet er

derimot navigasjons ferdighetene og

harmonien i teamet. Kjøretiden kommer

som nummer to dersom man da kommer

i mål innenfor den definerte maksimumstiden.

Derimot er det viktig at man

har vært innom alle sjekkpunktene

underveis. Det dreier seg nemlig om å

kjøre den korteste veien mellom

sjekkpunktene som vanligvis er godt

gjemt i terrenget.

Mercedes-Benz deltagere

For å komme frem til sjekkpunktene bør

man mestre kunsten å kjøre bil, særlig

når man snirkler seg frem mellom de

bunnløse sanddynene i en vanlig varebil,

slik Jeanette James og Anne Marie

Ortola-Borg gjorde. Etter at de i fjor vant

Crossover-klassen med en Mercedes-

Benz Viano 4x4, hoppet duoen i årets

løp opp et hakk til Sprinter. En standardutgave

uten nevneverdige modifikasjoner,

ble stilt til rådighet for

teamet. Akselavstanden var noe lang i

forhold til det optimale for kjøringen,

men Jeanette James og hennes co-pilot

ble nr. 19 sammenlagt. Ikke dårlig i

konkurranse med profesjonelle off-roadere

fra Toyota, Land Rover og Volkswagen.

Også Andrea Spielvogel var med. Hun

hadde sammen med sin navigatør,


Bettina Singhartinger, vunnet en intern

Daimler-konkurranse hvor alle kvinnelige

ansatte i konsernet kunne

konkurrere om å få delta på Aïcha-

Rallyet. De to beseiret rundt to hundre

kollegaer og valgte en Viano 4x4. Uten

noen gang å ha deltatt i et rally tidligere

ble de nummer to i Crossover-klassen.

Egen beauty-salong

Det spesielle ved rallyet er muligens

følelsen hos kvinner ved å være blant

kvinner, slippe å hevde seg blant menn

– å kunne bruke egne kvaliteter i en

konkurranse med rammebetingelser

som ikke er definert ut fra mannlig

adferdsmønster. På det siste leirstedet,

etter en to-dagers marathon-etappe, ble

så den store forskjellen helt klar: I et av

teltene ventet en ”coiffeur”, eller frisør,

på damene. De hadde gjort seg fortjent

til en oppfiffing i Beauty-salongen etter

nesten to uker på veien med støv, stein,

sandstormer, sandmåking og dekkskift.

Rally Aïcha

Transport 1-2010

31


32 Johs. J. Syltern

Transport 1-2010

Utelukkende

Mercedes-Benz

lastebiler

Daglig leder av entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS, Øystein

Syltern, sier de ikke har hatt noen grunn til å skifte merke. Fra

den første i 1951, en LA312 4x4, til nå har Sylterns lastebilpark

inneholdt nærmest 100% Mercedes-Benz.

Joda, Øystein Syltern medgir at i

etterkrigstiden hadde firmaet, som så

mange andre, noen amerikanere,

Chevrolet og Diamond, til og med en

Austin. – På 60-tallet ble det bare

Mercedes-Benz, men på 70-tallet prøvde

vi et par Volvo 725. Det ble kortvarig, for

vi ville ha tandemdrift på grunn av

fremkommeligheten. Deretter ble det

bare Mercedes-Benz. En god grunn til

ikke å skifte merke er at vi i alle disse

årene ikke har hatt drivlinjehavari, med

to unntak. Det har røket to girkasser på

grunn av sprukne oljerør, men det

regner vi ikke som noen svakhet ved

girkassene, og det ble tatt på garantien,

konstaterer Øystein Syltern. Da intervjueren

brakte sjåfør-kvalitet på banen,

medga han at situasjonen har vært god

og stabil.

- I dag har vi 17 lastebiler, 15 av dem

Johs. J. Syltern AS ved Strindheim-anlegget i Trondheim, her representert

ved daglig leder Øystein Syltern (nr.2 fra høyre, junior Jostein Syltern

(nr.3 fra høyre), og sjåførene Erlend Amundal (t.h.) og Olav Berdal.

Actros, og to Atego 4x4 som går som

service-biler. Ti av Actrosene er semier

med Carnehl hengere, fire er 4-akslet

med Meiller-kasser levert ferdig fra

fabrikk. Så har vi en 3-akslet tippbil,

fullfører den daglige lederen uten å

måtte tenke lenge.

At firmaet har to ”store” verkstedbiler,

må forstås på bakgrunn av at Syltern har

mange anleggsmaskiner. Firmaet har jo

80 ansatte. Men på området anleggsmaskiner

skinner det ikke gjennom noen

utpreget merkelojalitet, og hvis Øystein

Syltern skulle gjøre rede for anleggsmaskinene,

slik han gjorde med lastebilene,

måtte han nok tenke seg noe mer om.

Trondheims-jobben

Johs.J. Syltern AS er engasjert som

underentreprenør til Skanska som skal

drive den 2,5 km lange Strindheimtun-

nelen. Syltern skal gjøre det meste utenfor

tunnelen, masseflytting i forbindelse

med oppstart og bortkjøring av tunnelmasse

når sprengningen starter, veibygging

m.m. Utkjøringen av stein fra selve

tunnelen skal Skanska selv ta seg av.

I stedet for å kjøre til Majavatn hvor

Syltern bygger ny E6-trasé med sin 28årige

sønn Frank som prosjektleder,

valgte vi Strindheim-anlegget som møte-

Ved massetransporten fra Strindheim til kaia og lekter brukes en

Actros semitrailer og 4-akslede Actros dumpere.


sted. Der var Øystein Syltern på plass,

sammen med sin litt eldre sønn Jostein

(31), og vi traff dem i området hvor det

graves opp masse i forbindelse med

anleggsstarten. Massen transporteres ned

på kaia av en Actros semitrailer og, så vidt

vi kunne se, to 4-akslede dumperbiler.

På kaia står en større gravemaskin og

laster massen over i en lekter som

dumper den et sted ute i fjorden.

På kaia blir lasten tippet og deretter lastet over i lekter av gravemaskin

som dumper den i fjorden.

Familieselskap

Johs. J. Syltern As ble grunnlagt i 1949.

Hovedkvarteret ligger i Åfjord på Fosen

hvor firmaet også har et museum med

tidligere tiders maskiner og biler. Blant

annet står en 1951-modell Mercedes-

Benz LA312 4x4 der, maken til Sylterns

første Mercedes-Benz lastebil. Det sies at

bilen ble et viktig innslag i sitt nærområde,

for etter at den ankom, ble alle

Johs. J. Syltern

Transport 1-2010

De to vedlikeholderne av

utstyret, Atego verkstedbiler,

er smidige takket

være kort akselavstand og

ditto overheng.

veiene brøytet om vinteren. Det ser ut til

at Johs. J. Syltern AS er sikret en sikker

fremtid som solid familieselskap i og

med at dagens daglige leder har to unge

sønner ansatt i firmaet. I tillegg er en

brorsønn, Jan Anders Syltern, også

ansatt. Hvis det gamle ordtaket ”som far

så sønn” holder, er det også store muligheter

for at Syltern fortsatt blir en god

kunde på Mercedes-Benz lastebiler.

Anleggskjøretøyer og gravemaskiner utsettes for store påkjenninger,

vedlikeholdet er derfor viktig og må ofte utføres på anleggsplassen.

Her spiller service Ategoene til Syltern en viktig rolle.

33


34 Service 24h

Transport 1-2010

«Reddende engel» på fire hjul

Har uhellet vært ute, kan du som tungbilfører av et Mercedes-Benz kjøretøy, leve i trygg

forvisning om at hjelpen aldri er langt unna. Så lenge du får meldt ifra på telefon, står våre

servicemekanikere klar til umiddelbar innsats.

Når mørket har senket seg og folk flest

er gått til sengs, kan angsten raskt melde

seg dersom noe går galt med arbeidsredskapen.

Alene bak rattet, og gjerne

på et vilt fremmed sted, er det om å gjøre

å ha færrest mulig bekymringer. Derfor

har vi sørget for at du som sjåfør kun

skal ha ett telefonnummer å forholde

deg til: 67 90 83 00.

Slår du dette nummeret kommer du til

en kundeveileder i Viking Oslo, som

administrerer alarmene og sørger for

at nærmeste tilgjengelige servicemekaniker

i Bertel O. Steen-systemet

blir utkalt. Befinner du deg i utlandet

når uhellet inntreffer, blir samtalen

overført til Mercedes-Benz i Maastricht,

som deretter sørger for at riktig servicemekanikerinstans

settes i sving.

Sprinter til unnsetning

Torfinn Andersson har vært tilknyttet

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss i Lørenskog

i 17 år, de siste ti som servicemekaniker

på farten til alle døgnets

tider. I Lørenskog er han en av fire som

inngår i vaktturnusordningen. Opp gjennom

årene har han ”sett det meste”.

- Folk blir som regel veldig glad når de

ser denne Sprinteren, sier Andersson

med et smil, og peker på en velutstyrt

I Sprinteren har Torfinn et komplett

rullende verksted og deler nok til å utføre

viktige reparasjoner langs veien.

Torfinn Andersson og den velutstyrte service Sprinteren har hjulpet mange i nøden en sen

nattetime.

Mercedes-Benz Sprinter med alt nødvendig

utstyr for ”førstehjelp” langs

veien.

- Da ser de at hjelpen er på vei. Mange

befinner seg jo i en fortvilet situasjon og

er glad for å få hjelp, sier 37-åringen.

Lørenskog-avdelingens område dekker

i hovedsak Stor-Oslo området, noe

som betyr at havaristen som regel kan

vente hjelp innen en time etter varsling.

- For oss her i Lørenskog er det et snitt

på 8-10 utrykninger i uken. Men det er

veldig uforutsigbart, noen ganger er det

stille flere dager i strek, for så å plutselig

bli flere på én gang, forklarer Andersson.

Årstiden vi nettopp har lagt bak oss,

vinteren, forbindes alltid med hyppighet

av visse typer tilfeller.

- Problemer med filter og batterier, er

noe som ofte er kulderelatert og som

derfor er en gjenganger på vinterstid. I

tiden som kommer forventer vi imidler-

tid stadig hyppigere utkallinger til

turistbusser, da disse hovedsakelig er

aktive i sommermånedene, sier han

Spennende jobb

Når telefonen ringer vet man aldri hva

som er i vente.

- Det er jo noe av det som gjør jobben

så spennende. Når man går på jobb vet

man aldri hva slags problemer man

møter i løpet av dagen, eller hva slags

folk en kommer i kontakt med, sier

Andersson.

Mange ganger er problemet løst på et

blunk.

- Det kan være så enkelt som å skifte

en sikring eller det kan være at sjåføren

har aktivert en nødstoppbryter. I motsatt

fall kan man få de tilfellene der man må

feilsøke på hele det elektriske anlegget

før man finner ut hva som er galt, da går

det fort med en del tid, sier han.


Min Mercedes-Benz Atego

Atego

Transport 1-2010

Helt siden Mercedes-Benz introduserte Atego i 1998 har modellen vært bestselger i Norge med en

markedsandel rundt 30 % i klassen 6-16 tonn. Vi møtte et knippe sjåfører og bileiere og fikk de til

å fortelle kort om sitt forhold til sjåførfavoritten.

Kenneth Kristiansen

Navn: Kenneth Kristiansen

Firma: Elektroskandia

Atego siden: 1998

Lengste kjørelengde på en bil:

ca. 400.000 km

- Begge Atego’ene går i smådistribusjon

av elektromateriell og stort

sett i faste ruter. Den ene går i

Romerike-traktene og den andre i

Asker-området.

- Jeg har også prøvd andre biler

opp gjennom årene, men jeg er

veldig fornøyd med Atego. For meg

er service på verksted det viktigste,

og den er veldig god. Man får

hjelp om det skulle være noe. Så

skader det selvsagt ikke at Atego

er en bra bil. Størrelsen er fin til

min type kjøring.

Kenneth Nyborg

Jon Børresen

Navn: Fredrikstad Transport &

Spedisjon AS

Atego siden: 1999

Lengste kjørelengde på en bil:

ca. 500.000 km

Navn: Kurér AS

Atego siden: 2007

Lengste kjørelengde på en bil: 623.000 km (fortsatt i drift)

- Bedriftens to Ategoer brukes til distribusjonstransport av

stykkgods. Østlandsområdet er vårt hovedområde, særlig

Kongsvinger-Oslo-Solør. Vi kjører blant annet for Nor Lines,

Nordcarrier og ATS Cargo.

- Atego er en lettvint bil å håndtere og den er forholdsvis

driftssikker. For oss føyer Atego seg fint inn i rekken av

- Bilene går i distribusjonskjøring

på Østlandet. Vi kjører stykkgods

og bakervarer. Vi har blant annet

mye transport for Bakers og Råde

Bakeri.

- Vi har kjøpt rundt 70 Mercedes-

Benz opp gjennom årene og rundt

halvparten har vært Atego. Tydeligere

kan det ikke sies at vi er

fornøyd med bilen.

- Vi setter også pris på den

serviceinnstillingen vi møter ved

verkstedene vi bruker i Moss og

Fred- rikstad.

Ketil Storvik

Navn: Ketil Storvik

Firma: DNM Transport AS

Atego siden: 1998

Lengste kjørelengde på en bil:

440.000 km

- Det går i møbeltransport og

stykkgods. Selv kjører jeg fast for

Skeidar og har leveranser til privatkunder.

Jeg kjører i det sentrale

Østlandsområdet, hovedsakelig i

Østfold og Oslo-området.

- God service er viktigst for meg,

og det får jeg ved verkstedet i

Moss. Jeg har kjørt lastebil i 25 år,

men har aldri vært så fornøyd som

jeg er med Mercedes-Benz. Førermiljø

og arbeidsmiljø er også veldig

bra i Atego.

Mercedes-Benz biler, vi har alt fra Sprinter til Actros i vår

bilpark. I tillegg er vi svært godt fornøyd med servicegraden

ved verkstedet i Lørenskog, den er helt i verdensklasse!

(spørsmålet besvart av Willy Engebretsen, bilmegler

i Kurér AS)

35


36 Myhrvold-Interiør

Transport 1-2010

Når servicen teller

Kundeservice og kundetilfredshet er grunnpilarer i forretningsideen

til Myhrvold-Interiør AS i Oslo. Derfor stiller også brødreparet

Atle og Jon Myhrvold store krav til de som skal levere

arbeidsbiler til familiebedriften.

Solid fagkunnskap og kvalitetsprodukter

var viktig fra dag én, men like viktig

har kundefokuset vært. Gjennom å tilby

totalpakker innen interiørløsninger, der

man også har koblet inn elektrikere og

rørleggere ved behov, har vist seg å være

en suksessformel overfor kundene.

Siden brødrene slo seg sammen i

2002 og dannet Myhrvold-Interiør AS,

har bedriften hatt en eventyrlig utvikling

med tilnærmet dobling av omsetningen

år for år. Tre år på rad – 2006,

2007 og 2008 – ble bedriften kåret til

Gasellebedrift.

Fjoråret viste likevel at intet tre vokser

inn i himmelen.

- Men det kryper oppover igjen, sier

Atle Myhrvold.

Oslo og omegn

I disse dager er firmaet på flyttefot, fer-

Fra 30. april er Myhrvold-Interiør AS å

finne i nye lokaler i ”Studio Hagen” på

Skøyen.

den går fra Helsfyr til Skøyen. I ”Studio

Hagen” samlokaliseres firmaet med fire

samarbeidspartnere.

- Hovedårsaken til at vi flytter er at vi

ønsker å komme nærmere kundene.

Området vi flytter til er det man kan

kalle et kjøpesentrum for kjøkkeninnredninger

med rundt 30 kjøkkenforhandlere

i området, forklarer daglig

leder Jon Myhrvold.

Firmaet er landsdekkende når det

gjelder de stadig mer populære vedlikeholdsfrie

utendørsgulvene fra Timber-

Tech, men for bad- og kjøkkeninnredninger

er nedslagsfeltet Oslo og

omegn. Av firmaets 12 ansatte jobber

kun to i butikken, de ti øvrige – fire

snekkere, fem flisleggere samt én håndtlanger

– er på farten til kundene. Da er

det hovedsakelig Mercedes-Benz Vito

som er fremkomstmiddel og kontor.

Populær Vito

Firmaet har for tiden fire Vito, av typen

Håndverkerne Rafal Gorlicki (t.v.) og

Gregorz Horiaczelz får god plass til

arbeidsverktøy og utstyr bak i

Mercedes-Benz Vito.


Med jobb som henholdsvis murer og snekker var brødreparet Jon (t.v.) og Atle Myhrvold en

perfekt match da de i 2002 forente krefter og startet opp Myhrvold-Interiør AS.

Lang, med automatgir og kraftig 115

CDI-motor. En av bilene er også levert i

4x4 versjon. Romslig varerom med

funksjonell varebilinnredning fra Sortimo

bidrar til at håndverkerne holder

orden i ”sysakene”.

- Vi er veldig godt fornøyd med bilene.

Kjørekomforten er god, akkurat som å

kjøre personbil. Det som imidlertid er utslagsgivende

for at vi har bestilt to nye

Vito som skal erstatte to Toyota vi har nå,

er serviceinnstillingen til gutta hos

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss i Lørenskog.

Den er helt suveren! Særlig Helge

Herva (selger, journ. anm) fortjener ros,

selv i helger har han stått på og hjulpet

oss, forteller Jon Myhrvold.

- Et annet viktig poeng er at annenhåndsverdien

er god, skyter broren Atle

inn.

Totalt har Myhrvold-Interiør AS kjøpt

ni Mercedes-Benz varebiler. De to første

ble levert i 2004, en Vito og en Sprinter.

- Sprinter er også en suveren bil, men

vi fant ut at Vito var mer hendig til vårt

formål. Noen ganger skulle man imidlertid

ønsket at man hadde så god plass som

i Sprinter’en, humrer Atle Myhrvold.

Myhrvold-Interiør

Transport 1-2010

God annenhåndsverdi, kjørekomfort og kundeservice,

har bidratt til at Jon Myhrvold foretrekker

Mercedes-Benz Vito som firmabil for

Myhrvold-Interiør AS.

37


38 Fuso Canter

Transport 1-2010

Fuso åpner for nye kundegrupper

- Vi hilser Mitsubishi Fuso

Canter velkommen i Bertel O.

Steen-familien, for med den

får vi et lastebiltilbud som blir

attraktivt også for andre enn

de tradisjonelle Mercedes-

Benz kundene.

Fra årsskiftet setter vi i gang hele

lastebilorganisasjonen med Fuso Canter,

sa direktør Nyttekjøretøy Knut M.

Breivik i Mercedes-Benz, i møte med

pressen i desember.

Som sagt så gjort. Fra årsskiftet var

delelager og logistikkopplegget klart

og bygd opp etter samme mal som

Daimlers veltrimmede opplegg. Kursing

av mekanikere ble gjennomført, og

salgsapparatet hos lastebilforhandlerne

ble oppdatert på en 7,5-tonner som blir

betegnet som et råsterkt arbeidsjern i

markedsføringen.

Nye kundegrupper

- Selv om hele salgsapparatet var spent

på hvordan mottagelsen av Fuso Canter

ville bli, registrerte jeg stor entusiasme

hos mine kollegaer for å gå i gang. For

egen del har det gått over all forventning

med salg av ti biler de første tre månedene,

sier Torstein Døvre, salgssjef

nyttekjøretøy Bertel O. Steen Hedmark

og Oppland A/S.

Hele åtte av Døvres ti salg er til nye

Bergingsbilen Fuso Canter med polsk Tevor

påbygg i Falcks farger, nettopp ferdigmontert

hos Vang Auto-service AS i Grindheim i

Vang.

Påbygger Arve Wangensteen (t.v) og salgssjef Torstein Døvre er fornøyd med nyoppbygd Fuso.

kunder han tidligere ikke har hatt

kontakt med. Dette stemmer godt med

forhåndsantagelsen av at Fuso ikke var

konkurrent til Atego.

- Fuso Canter er en bil for lokalkjøring,

en bil for kommuner, anleggsgartnere og

mindre entreprenører og virksomheter.

Fuso Canter har sine kvaliteter, og den

kommer ikke i konflikt med anskaffelse

av vår velkjente Atego, sier Døvre.

Populær bergingsbil

Fire av de ti Fuso Canter-salgene er til

Vang Auto-Service AS. Arve Wangensteen

er en profilert mann innen bilberging og

driver Viking bilberging. Selskapet har

hovedkontor i Grindheim i Vang i Valdres

og avdelinger i Indre Sogn.

I tillegg til bilberging har Vang Auto-

Service AS spesialisert seg på å bygge

opp bilbergingsbiler. Selskapet er agent

og importør av bergingsflak fra den

polske påbyggeren Tevor. Dette selskapet

har spesialisert seg på bergingsbiler,

og leverer prisgunstige bergingsflak av

god kvalitet. I år har Vang Auto-Service

levert ni bilbergingsbiler med Tevorpåbygg,

hvorav fire på Fuso Canter.

God på nyttelast

- Fuso Canter er lett, og med Tevor

påbygg blir nyttelasten hele 2300 kg på

en 7490 kilos bil med brille. Få bergingsbiler

kan bygges så lette, klare en

nyttelast med en personbil på planet og

ytterligere en bil hengende bak i brillen,

og kunne kjøres av førere med klasse C1

førerkort. For bilbergingsfirmaet gjør en

slik kombinasjon det enklere å skaffe

førere, sier Døvre.

- En annen gunstig ting er at kombinasjonen

Fuso Canter og Tevor bergingsflak

gir en svært gunstig påkjøringsvinkel

for bilen som skal opp på planet.

Det gjør at bergingsbilen er lett å bruke.

Tevor har vist seg å være meget gunstig

for montering på Fuso Canter chassis,

sier Døvre.


NYE CANTER MED EURO 5 MOTORER

ET RÅSTERKT ARBEIDSJERN

IMPORTØR: BERTEL O. STEEN AS

Fuso Canter – med EEV som standard

Mer kraft, lavere forbruk. På Canter tilbyr vi tre effektive EURO 5

motorer med henholdsvis 130hk, 145hk og 175hk med et dreie-

moment på hele 430Nm. Ikke bare er Fuso Canter gjerrige lastebiler. De er

utstyrt med de noen av de mest moderne og utslippsgjerrige motorene

på markedet. BLUETEC 5 reduserer Nitrogenoxidmengden (NOX) drastisk

og gjør dermed Canter EEV godkjent – den strengeste utslippsnormen i

bransjen. EEV setter krav til utslipp til hele kjøremønsteret, dvs også under

oppbremsing og aksellerasjon, og er en norm som flere og flere byer på

kontinentet har innført i tettbygde strøk. Canter er også kjent for sin høye

nyttelast og har en lastekapasitet på chassis på hele 5.020kg.

Besøk nærmeste forhandler for en prøvekjøring og la deg imponere

over hvor enkelt Canter tar seg frem på trange veier. Husk også å teste

motorbremsen og den nye 6-trinns girkassen. Med Bertel O. Steen som ny

importør i Norge, har Canter fått en større og mer dedikert familie rundt seg.

Nye FUSO Canter – et arbeidsjern uten like. www.mitsubishifuso.no

OSLO/AKERSHUS: Bertel O. Steen Vare Last Buss AS Lørenskog-67926000 BUSKERUD: Bertel O. Steen Buskerud AS Lier-32226100, Bertel O. Steen Ringerike AS Hønefoss-32171340 ØSTFOLD: Bertel O. Steen Østfold AS

Moss-69240500 HEDMARK/OPPLAND: Bertel O. Steen Hamar AS-62598800 VESTFOLD/TELEMARK: Bertel O. Steen Telemark AS Skien-35509000 AGDER: Bertel O. Steen Kristiansand AS Mjåvann-38185400,

Bjørn Osmundsen A/S Arendal-37062060 ROGALAND: Bertel O. Steen Rogaland AS Stavanger-51707070, Wathne Last og Buss A/S Haugesund-52702100 HORDALAND/SOGN & FJORDANE: Bertel O. Steen Bergen AS,

Indre Arna-55393100 MØRE & ROMSDAL: Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS Ålesund-70176400 TRØNDELAG: Motor-Trade AS Trondheim-73820100 NORD-NORGE: Teknisk Bureau AS Tromsø-77607800,

Salminen AS Harstad-77013200


40 Fuso Canter

Transport 1-2010

Fuso Canter Eco Hybrid startet

utviklingen

Da Mitsubishis lette Fuso

Canter Eco Hybrid lastebil ble

presentert på Tokyo Motorshow

i november 2004, fikk bilen

enorm oppmerksomhet og ble

spådd suksess på hjemmemarkedet.

En drivstoffgjerrig

lastebil er den sikreste garantien

for lave utslippsverdier, og

japanske myndigheter etterspør

og stimulerer slike løsninger.

To år etter presentasjonen av prototypen

på Tokyo Motorshow var Fuso

Canter Eco Hybrid klar for hjemmemarkedet

og ble lansert som ”verdens

reneste lette lastebil” i 2006.

Den ble en bestselger, og i løpet av et

par års salg ruller det 600 Fuso hybridbiler

i trafikken i Japan. Med elektromotoren

som hjelpemotor har det vært mulig

å redusere størrelsen på dieselmotoren, og

automatisk redusere utslippene. Erfaringstall

fra driften viser at dieselforbruket

er 20% under det en sammenlignbar, konvensjonell

distribusjonsbil bruker.

Globalt hybridsenter i Japan

Suksessen med Mitsubishi Fuso Truck

and Bus Corporation (MFTBC) stimulerte

Daimler Trucks til å ta neste steg. I

august 2008 ble det besluttet å etablere

Global Hybrid Center hos MFTBC i

Japan. Nå styrer Daimler Trucks alle

verdensomspennende aktiviteter innen

hybrid-teknikk fra senteret i Japan, og

beskjeden er at tempoet i utviklingen

skal trappes opp. Det gjelder testing,

analyser og aktiviteter for merkevaren

Mercedes-Benz, Fuso og Freightliner.

Prosjektets grunnfilosofi er bygd på

sentral styring, men at de lokale

Ti testbiler går i treårig prosjekt i London,

men var for anledningen hentet til

Mercedes-Benz i Tyskland.

Fuso 7,5-tonner med kraftig overheng bak var neppe et påbygg som ville blitt valgt i Norge,

her med Atego hybrid.

sentrene i andre verdensdeler skal

tilpasse hybridteknikken for sitt

marked. Den første Mercedes-Benz

Atego BlueTec Hybrid kom i 2007.

Fuso i Europa

Sommeren 2008, like etter at beslutningen

om det globale hybridsenterets

plassering i Japan var tatt, ble neste


fremstøt med Fuso tatt. Ti hybrid-biler

ble satt inn i en treårig flåte-test i

London, og nå foreligger resultatet ved

halvgått løp. Hittil har testbilene spart

5000 liter diesel og 13 tonn CO 2 .

I London-testen går bilene i regulær

trafikk. Hele ni transportselskap er

involvert, og Fuso-hybridene har fått

forskjellige påbygg. Alle resultater for

hver enkelt bil blir rapportert til lokale

support-sentre og evalueres.

Større biler

De første Fuso-hybridene i Japan var på

henholdvis 4,5 og 5,5 tonn. Det ble

benyttet en firesylindret treliter på 92

kW (125 hk) v/3200 o/min. med maks.

dreiemoment på 294 Nm v/1700 o/min.

I 2009 ble motorstyrken økt til 96 kW

(130 hk) ved å montere inn turbo.

Bak motoren er komponentene

plassert på rekke og rad, først clutchen,

deretter elektromotoren/generatoren og

sist femgirs automatkasse, Inomat ll.

Elektromotoren er en slank og kompakt

utgave som tar liten plass og produserer

maks. 35 kW (47,6 hk) med et dreiemoment

på 200 Nm. Den får energi fra

et sett avanserte lithium-ion batterier

med en kapasitet på 1,9 kW/h.

Batteriene er bygd i to moduler med

totalt 96 celler, og en omformer er

plassert like ved. For London-prosjektet

er Fuso-hybridene økt til 7,5 tonn, men

de har den samme firesylinder motoren,

tilpasset de europeiske utslippsreglene.

Motorstyrken er økt til 107 kW (145 hk)

v/3200 o/min. og maks. dreiemoment er

på 362 Nm v/1700 o/min.

Skaper fremtidens transport

Daimlers beslutninger bygger på en

visjon om å skape fremtidens transport

med sikre og rene busser, varebiler og

MAUR

BILPÅBYGG

Fuso Canter

Transport 1-2010

lastebiler. Ved å knytte sammen den tekniske

utviklingen på tre kontinenter har

selskapet en stor fordel. Hybrid-teknikken

er ett av flere elementer, men den

er så løfterik og interessant at det settes

full kraft for å ta nye trinn i utviklingen.

Det er 40 år siden de første erfaringene

med hybridteknikken ble gjort, og nå er

tiden inne for å ta store steg videre.

Med unntak av høyreratt skiller interiører

seg ikke mye fra det vi er vant til.

Maur Bilpåbygg er en av landets største

påbyggere. Vi er i dag 50 ansatte og har

produksjon og kontorer i Svelvik, 20 km

sør for Drammen. I tillegg til dette har vi

et eget serviceverksted i Oslo.

Vi er importør av Sørling tipper og dumpere,

AJK krokløfter, PLS-skap og vi har egen

produksjon av plan, containerrammer

og tilhengere.

���� ��������� ��� �������� �� � ���� ������� � ������� �� �� �� �� � ������� �� �� �� ��

www.maur-bp.no

41


42 Årets forhandler

Transport 1-2010

Tradisjonen tro startet også

2010 med å samle vel 500

medarbeidere fra Mercedes-

Benz-organisasjonen Norge

rundt til en vellykket kombinasjon

av faglig program og

feiring av de gode

prestasjoner.

Samlingen er et viktig og motiverende

startskudd på det nye året for alle

medarbeiderne i Mercedes-Benzorganisasjonen.

Et høyt prioritert

innslag på samlingen, i tillegg til mye

faglig informasjon, er feiringen av de

gode prestasjonene i året vi har lagt bak

oss. Det deles ut flere priser, både til

forhandlere og enkeltmedarbeidere som

har utmerket seg spesielt positivt.

Årets forhandlerpris er kanskje den av

prisene som henger absolutt høyest. For

å nå helt opp i denne kategorien må

Årets forhandler

Mercedes-Benz nyttekjøretøy

mange elementer være på plass, og ikke

minst må forhandleren gjennomgående

preges av et godt lagspill.

Full uttelling til Bertel O. Steen

Vare-Last-Buss på Lørenskog

Det var derfor en meget stolt Daglig

leder Jarle Viuls som sammen med sine

medarbeidere ble annonsert opp på scenen

ikke bare en, men to ganger. Bertel

O. Steen Vare-Last-Buss på Lørenskog

ble hedret som Ӂrets Mercedes-Benz

forhandler” både for lastebil og varebil.

Konsernsjef Tor I. Berge og Direktør

Mercedes-Benz Nyttekjøretøy, Knut M.

Breivik, stod for utdelingen av begge

prisene.

I begrunnelsen for prisen het det blant

annet:

”Forhandleren taklet utfordringen

med å omstille seg til et krevende

marked på en utmerket måte. Profesjonalitet

og en positiv holdning kjennetegner

forhandleren i alle ledd. Det vises

stor kreativitet til å løse kundenes

utfordringer, og forhandleren har et godt

rykte hos kundene, noe som bekreftes

gjennom gode resultater på målingene

for kundetilfredshet. Med høye markedsandeler

på alle forretningsområder er

forhandleren en meget viktig bidragsyter

i organisasjonen.”

- Vi er svært glade for prisene, og dette

hadde ikke vært mulig uten mange dyktige

medarbeidere i alle deler av organisasjonen

som hver dag yter sitt beste

både for bedriften og for at kunden skal

oppleve oss som en profesjonell samarbeidspartner,

sier Jarle Viuls, Adm. direktør

hos forhandleren Bertel O. Steen

Vare-Last-Buss på Lørenskog.

Knut M. Breivik, Direktør Nyttekjøretøy,

hadde følgende kommentar til

prisen: - Med en så dedikert og komplett

nyttekjøretøyforhandler blir profesjonalitet

ikke bare en teori. Vi opplever hver

dag i praksis et godt lagspill mellom

forhandleren og oss som importør.


����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������

�� �������������������������������������������������������������������

������������������

�������������������������

����������������������������������

������������������������������������


44 Biladministrasjon

Transport 1-2010

BOS Partner

optimal lønnsomhet i ditt bilhold

Skal du kjøpe ny varebil til firmaet dit? Hos en Bertel O. Steen-forhandler kan du i så fall risikere

å bli oppholdt litt lenger enn normalt. Men det er i god mening.

Forhandleren vil naturlig nok være

opptatt av å selge bilen først. I tillegg vil

han også kunne tilby en pakke i utover

selve bilen. Tilleggstjenestene kan bestå

av finansiering, forsikring, drivstoffkort,

serviceavtale, dekkhotell og andre bilrelaterte

tjenester, sier daglig leder i Bertel

O. Steen Finans AS, Rune Gjerstad (40).

- Med dette tilbudet, kalt BOS Partner, er

jeg overbevist om at vi vil ha den gunstigste

totalløsningen over tid, sier

Gjerstad. Han leder et selskap kun

bestående av fire personer.

- Hos oss er det kort vei til toppen, sier

Gjerstad, bosatt i Strømmen og som i

2008 kom fra jobben som driftsdirektør

i Leaseplan. Han har ikke angret på

Rune Gjerstad vil ikke bare selge bilen. Han

vil også tilby kunden biladministrasjonsløsningen

BOS Partner, som gir kunden ”et

totalkonsept for lønnsomt bilhold”.

”overgangen”. Hans erfaring gjennom

13 år i Leaseplan har vært verdifull for

arbeidet i BOS Finans, som de siste fem

årene har vært et heleid aksjeselskap

innen Bertel O. Steen-gruppen.

Selskapet holder kun på med finans

og biladministrasjon, og opererer med

høy grad av outsourcing (tjenester som

er satt ut til andre, som IT, lønn og

regnskap).

Forvaltningskapital

- I tillegg blir kredittvurdering av kundene

behandlet av Santander Consumerbank

som har et team spesielt engasjert

for kundene hos BOS Finans, forteller

Gjerstad.

- Forvaltningskapitalen er 2,8 milliarder

kroner. Den hadde vi ikke klart å

betjene med fire (snart fem) ansatte. Så

reelt vil vi nok ha vært et sted mellom

10 og 12 ansatte her, sier daglig leder i

BOS Finans.

Antall ansatte fører også til at man

ikke har klart hele runden av forhandlere

med sitt BOS Partner. Men de som

har fått tilbudet og vet hva det dreier seg

om, er svært opptatte av å tilby kundene

BOS Partner.

- Den nåværende lave renten er med

å bidra til et relativt godt salg. Det er

enklere for folk flest å ta beslutningen

om å kjøpe bil, fortsetter Gjerstad.

- Vi tilbyr finansiering hvor pant kun

tas i bilen. Bankene ber ofte om sikkerhet

i huset ditt.

- Ved kjøp av bil kan selger hos forhandler

søke om lån på kundens vegne og

få et svar der og da. Får selgeren ”OK”

på sitt søk er finansieringen av handel-

en i boks. Det skal være enkelt og konkurransedyktig

for kunden å finansiere

bil hos oss, sier Gjerstad.

Konkurransedyktig

- Fremtiden vil nok vise oss at bilbransjen

vil ha ordningen med finansiering

og generelle bilrelaterte tjenester, inn i

eget hus. Og vi skal selvfølgelig ligge på

et nivå som er konkurransedyktig i

denne sammenheng, poengterer Rune

Gjerstad.

- Det er ingen tvil om at både bilimportører

og forhandlere ser nytten av

å knytte sine kunder tettere til seg. Det

er klart at en bedre dialog over tid er å

etterstrebe, sier Gjerstad.

Han mener det ikke bare er å selge

fem Vitoer til en næringsdrivende og

deretter ”glemme” vedkommende.

- Hver kunde bør følges opp på en god

måte for å sikre at han eller hun er

tilfreds med tjenestene og produktene

vedkommende har handlet av oss, sier

Gjerstad.

Forhandler er sammen med BOS

Finans de beste til å følge opp egne

kunder, og kan tilby spesialrådgivning

som blant annet bidrar til at kunden

holder bilkostnadene på riktig nivå.

Når det gjelder salg av biladministrasjon

forteller Gjerstad at det tar tid å

bygge en god kundeportefølje, men de

har hatt en meget god salgsstart siden

lanseringen i fjor.

PS: Du får vite mer om BOS Partner ved

å klikke deg inn på www.bosfinans.no.


Nytte på nett

Internett

Transport 1-2010

Mercedes-Benz nyttekjøretøy har fått nye nettsider og de fremstår nå i et moderne design. Sidene

er 100 % fornyet med enda mer nyttig informasjon enn tidligere. Vi ønsker deg velkommen til å ta

en reise i Mercedes-Benz nyttekjøretøy verden.

Adressen til de nye sidene er som

tidligere www.mercedes-benz.no.

Du kommer da inn på hovedsiden til

Mercedes-Benz i norge. Velg så fanen for

nyttekjøretøy og du kommer inn på de

forskjellige produktområder; varebil,

flerbruksbil, lastebil og buss. Lastebilsidene

er ikke helt ferdige i skrivende

stund men de lanseres i løpet av mai

2010.

På sidene finner du blant annet relevant

produktinformasjon, priser, historie,

fargekonfigurator, skjermsparere

samt informasjon om service, deler og

tilbehør. Det er lett å finne nærmeste

forhandler og sende henvendelser til

Mercedes-Benz nyttekjøretøy i Norge

eller direkte til din forhandler.

Internett sidene til Mitsubishi Fuso

Canter kommer også i ny drakt våren

2010. De nye sidene finner du på

www.mitsubishifuso.no. Her finner du

de samme funksjonene som på

www.mercedes-benz.no.

45


46 Mercedes-Benz butikk

Transport 1-2010

Salgsartikler fra Mercedes-Benz

KJØLEBOKS

CAPS

B6 787 6792

• Antrasitt-farget

polyester, med

100% bomull

• Lær «Trucker» merke på baksiden

• Justerbar passform

Kampanjepris: 80,- + mva.

SOLBRILLER

B6 656 0300

• Kapasitet: 16,5 liter

• Spenning: 12V,

temperatur-kontroll:

Automatisk

• Vekt: 5,4 kg; strømforbruk:

ca. 3.7 A/45W;

kjøleeffekt: maks 25° C

under omgivelsestemperatur

Kampanjepris: 1400,- +

mva

B6 787 6286

• Glanset sort Grilamid ramme, sølv-farget, silisium

innlagt i stengene, spesielle «sjåførlinser»

Kampanjepris: 350,- + mva.

VERKTØYSETT

REISEBAG

B6 787 1891

• Veskedim. 60 x 30 x 25 cm

• Størrelse vaskepose

25x25x3cdm

Kampanjepris: 360,- + mva

TERNINGER

B6 695 5495

Sett med fluffy terninger

i svart plysj, brodert i

Mercedes-Benz logo

Kampanjepris: 150,- + mva.

TERMOKOPP

B6 695 7528

• Rustfritt stål Termo krus.

Doble vegger med

vakuumisolasjon –

holder innholdet

varmt i opptil en

time, kjøler i opptil

to timer. Sealed,

slide-action lokk.

Trykt Mercedes

Benz logo i sølv.

Farge: sort

Kampanjepris: 160,- mva

LED LOMMELYKT

B6 787 6135

• Hvitt LED lys

• Lagrer energi

• Sort, med dynamo for lading

• Lengde ca. 16 cm

Kampanjepris: 150,- + mva

B6 787 6134

• 4-deler foldekasse.Totalt 55 verktøy, blant annet kniver, presisjon skrutrekkere, målebånd,

skralle skrutrekker og skiftenøkkel stikkontakter.

• Størrelse ca. 22 x 11 x 11 cm

Kampanjepris: 300,- + mva

TERMOS

B6 787 6143

• Rustfritt stål og plast

• Med 2 kopper og

automatisk tut

• Kapasitet ca 0,75 l

•Høydeca30cm

Kampanjepris: 170,- + mva

Tilbudene gjelder til 30. juni 2010. Mercedes-Benz har et stort utvalg av mange typer salgsartikler eksempelvis

innenfor bekledning, reiseutstyr og tilbehør til bil. Tilbudene vist over og informasjon om ytterligere salgsartikler

kan bestilles hos nærmeste forhandler, (se forhandleroversikt bakerst i bladet) eller ved å sende en e-post til:

mbnytte@bos.no.Ved henvendelse på e-post trenger vi navn, adresse, postnummer og sted. Frakt tilkommer ved

utsendelse av varer.


Mercedes-Benz nyttekjøretøy-forhandlere i Norge

Forhandler Besøksadr. Postnr. Poststed Telefon Varebil Lastebil Buss Mitsubishi Fuso

Salg Service Salg Service Salg Service Salg Service

Oslo, Akershus

Bertel O. Steen Asker og Bærum AS Løxaveien 5 1351 RUD 67182500 X X

Bertel O. Steen Ensjø AS Ensjøveien 17 0655 OSLO 23037070 X X

Bertel O. Steen Romerike AS, Jessheim Energiveien 11 2050 JESSHEIM 63979300 X X

Bertel O. Steen Romerike AS, Lillestrøm Nittedalsgata 4 2000 LILLESTRØM 64847500 X X

Bertel O. Steen Vare Last Buss AS, Lørenskog Solheimveien 7 1471 LØRENSKOG 67926000 X X X X X X X X

Erik Arnesen Helsfyr AS Østensjøveien 12 .0661 OSLO 23376500 X X

Follo Bil Ski AS Åsveien 5 1401 SKI 64917500 X X

Star Autoco AS Trondheimsveien 62 2020 SKEDSMOKORSET 63879090 X X

Bertel O. Steen AS Solheimveien 7 1471 LØRENSKOG 67926000 Direktesalg Buss ved Mercedes-Benz bussavdeling

NorMog AS Heiasvingen 36 1900 FETSUND 63887009 Salg/service Unimog og Zetros

Buskerud

Bertel O. Steen Buskerud AS Vestre Linnesvei 8 3401 LIER 32226100 X X X X X X

Bertel O. Steen Ringerike AS Hensmoen 3504 HØNEFOSS 32171340 X X X X X X

Hallingdal Bilsenter AS Gol Næringspark 3551 GOL 32079930 X X

Kongsberg Bilsenter AS Sportsveien 17 3605 KONGSBERG 32725050 X X

Valdres Bil AS Spikarmoen 2901 FAGERNES 63358660 X X

Østfold

Bertel O. Steen Østfold AS, Fredrikstad Dikeveien 1 1616 FREDRIKSTAD 69363900 X X

Bertel O. Steen Østfold AS, Moss (vare-last-buss) Solgård Skog 11 1599 MOSS 69240500 X X X X X X X X

Follo Bil Askim AS Frydenlundveien 5 1814 ASKIM 69888610 X X

Halden Auto AS Svindesundsvn. 345 1787 BERG I ØSTFOLD 69172970 X X

Ramstadløkka Auto AS Ramstadløkka 4 1850 MYSEN69845770 X X

Hedmark, Oppland

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS, Gjøvik Amsrudveien 1-3 2801 GJØVIK 61146100 X X X

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS, Hamar Torsov 2301 HAMAR 62598800 X X X X X X X X

Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS Industrigata 58 2605 LILLEHAMMER 61271660 X X X

Glåmdal Bilsenter AS Lerkeveien 25 2206 KONGSVINGER 62823200 X X

Vestfold, Telemark, Agder

Bertel O. Steen Kristiansand AS Svanedamsvn. 6-8 4661 KRISTIANSAND S 38003500 X X

Bertel O. Steen Kristiansand AS Mjåvannsveien 18 4628 KRISTIANSAND S 38185400 X X X X X X

Bertel O. Steen Sandefjord Skolmar 20 3232 SANDEFJORD 33488000 X X X X

Bertel O. Steen Telemark AS Bedriftsveien 120 3702 SKIEN35509000 X X X X

Bertel O. Steen Vestfold AS, Larvik Nansetgata 65 3269 LARVIK 33113510 X X

Bertel O. Steen Vestfold AS, Tønsberg Slagenveien 67 3105 TØNSBERG 33376900 X X

Bjørn Osmundsen AS Industriveien 1 4856 ARENDAL 37062060 X X X X X X X X

Lyngdal Karosseri & Auto AS Grønndokkmoen 22 4580 LYNGDAL 38330800 X X X

Rogaland

Bertel O. Steen Rogaland AS Vassbotnen 9 4069 STAVANGER 51707070 X X X X X X X X

Nils Wathne Auto AS Spannaveien 149 5501 HAUGESUND 52703280 X X

Wathne Last og Buss AS Spannaveien 149 5501 HAUGESUND 52702100 X X

Reime & Lode AS Bernervegen 30 4367 NÆRBØ 51791010 X X

Hordaland, Sogn & Fjordane

Bertel O. Steen Bergen AS, Indre Arna Ekravegen 27 5888 BERGEN55393100 X X X X X X X X

Forum Bil AS Øyrane 6 6903 FØRDE 57724100 X X

Fylkesnes Bil AS 5400 STORD 53404040 X X

Møre og Romsdal

Autocentrum AS Verkstedveien 1D 6517 KRISTIANSUND N 71580970 X X X X

Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS, Molde Gammelseterlia 4 6422 MOLDE 71249300 X X X X

Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS, Ålesund Lerstadveien 525 6022 ÅLESUND 70176400 X X X X X X

Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS, Volda Furene 6100 VOLDA 70074920 X X X X

Trøndelag

Motor-Trade AS Sundlandsvn. 2 7430 TRONDHEIM 73820100 X X X X

Motor-Trade AS, Verdal Russerveien 2 7650 VERDAL 74075250 X X X X X X

Trønderlinjen AS Øysand 7224 MELHUS 73820101 X X

Nord-Norge

Auto Center AS 9810 VESTRE JAKOBSELV 78940900 X X

Bilsenteret Nord AS Myggveien 8 9509 ALTA 78450700 X X

Hemnes Bil AS Ranenget 1 8601 MO I RANA 75129900 X X X

Kåre Nervik Bilforretning AS Øyfjellgata 12 8655 MOSJØEN 75172444 X X X

Nordic Bil AS Stormyra 8041 BODØ 75586600 X X

Nordvik Last og Buss AS Stormyrveien 52/54 8041 BODØ 75565570 X

Salminen AS Stangnes Syd 9498 HARSTAD 77013200 X X X X X X

Sigurd Pedersen AS Strandgata 60 8401 SORTLAND 76111855 X X

Star Autoco AS, avd. Hammerfest Fuglenesvn 22 9615 HAMMERFEST 78429717 X X

Teknisk Bureau AS Skattøravn 48 9018 TROMSØ 77607800 X X X X X X X X


Det beste for motoren

Originale Mercedes-Benz deler og filtre

Mercedes-Benz merkeoriginaldeler er optimalt tilpasset

det aktuelle kjøretøyet og har meget lang levetid.

Mercedes-Benz merkeoriginaledeler er en garanti for

enestående materiale og byggekvalitet, og for komponenter

som er nøyaktig avstemt i forhold til hverandre.

Alle som velger Mercedes-Benz merkeoriginaledeler,

Das Beste oder Nichts

Returadresse:

Mercedes-Benz Norge

Postboks 252 Skøyen

0213 Oslo

Norway

velger optimal kvalitet som gir maksimal sikkerhet.

Med Mercedes-Benz merkeoriginaldeler er du sikret

god driftssikkerhet. Delene gjennomgår krevende og

grundige testprogrammer og de er alltid oppgradert i

forhold til nyeste teknologi.

More magazines by this user
Similar magazines