Lars Dalen, Skog og Landskap - Zero

zero.no

Lars Dalen, Skog og Landskap - Zero

Karbonbinding i skog

Lars Sandved Dalen

Norsk institutt for skog og landskap


1 liter bjørk

50% vann


1 liter bjørk

Tørrvekt = 500 gram

Karbon 50%

av tørrvekt

C

250 gram karbon (C)


≈900 g

O

O C O

≈650 g

O

Forbrenning

1 liter bjørk

Aske

C

250 g


O C O

Fotosyntese (plantenes CO 2 -fangst)

H 2 O

Aske


CO 2


1,8 tonn CO 2 1,5 tonn CO 2 2,2 tonn CO2

0,7 tonn

CO 2

/m3

0,8 tonn

CO 2

/m3

0,9 tonn

CO 2

/m3


Stående volum – årlig tilvekst

Volum (10 6 m 3 )

900

800

700

600

500

400

300

200

Volum

Årlig tilvekst

Uttak av tømmer

40

35

30

25

20

15

10

Årlig tilvekst og tømmeruttak (10 6 m 3 )

100

5

0

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009

0


Fordelt på treslag


Vi er opptatt av skogen!


Og vi har vært det lenge!


Landsskogtakseringen

>Startet i 1919

>9 omdrev

>16 000 prøveflater

>Skogens SSB


Nå telte han deg óg!


St.meld. nr. 39 (2008-2009)


FNs klimakonvensjon

> Trådte i kraft i 1994

> Utslipp og opptak av

drivhusgasser

> Klif leder arbeidet i Norge.

> SSB beregner utslipp av

klimagasser

> Skog og landskap beregner

CO 2 -binding i skog


Plant ett tre!


Økende lagre – økende risiko


Glacier National Park (USA)

Barkbiller som dreper trær

Tidenes største barkbilleutbrudd:

Areal: > 140,000 km 2

Volum: > 435 millioner m 3

80% dødelighet innen 2013

CO2-utslipp: 270 mill tonn, 2000-2020

M. McGregor, USDA Forest Service


Foto: Balsfjord,Troms

Oskar Puschmann,

Skog og landskap

More magazines by this user
Similar magazines