Seriøse dataspill - NTNU

events.idi.ntnu.no

Seriøse dataspill - NTNU

Eksempel på en advergame pla`orm:

MOOSES

• Mul8player On One Screen

Entertainment System

• Åpner for at mul8player spill

ved bruk av egen mobiltelefon

• Brukes 8l promotering av

produkter/organisasjoner

• Hoved effekter:

– Tiltrekke seg oppmerksomhet

– Spillere mer posiFv mot

produktet som promoteres

onsdag 19. oktober 11