Løpsbulletinen September 2009 - Det Norske Travselskap

travsport.no

Løpsbulletinen September 2009 - Det Norske Travselskap

Løpsbulletinen September 2009

Husk innmelding til Gjensidige

Norsk Travkriterium!

Innmeldingsfrist 15. september kl

08.00-10.00


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

DET NORSKE TRAVSELSKAP

Hestesportens Hus, Bjerke Travbane

Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60

BJERKE DYREHOSPITAL

Telefon 22 95 60 10 / Faks 22 95 60 67

MEDIATECH BROADCAST

Hestesportens Videoselskap A/S,

Postboks 85 Årvoll, 0515 Oslo

Tlf. 22 95 60 65 / Faks 22 95 60 56

NORSK RIKSTOTO

Hestesportens Hus, Bjerke Travbane

Postadresse: Postboks 464 Økern, 0512 Oslo

Tlf 22 95 61 00 – Faks 22 95 6161

TOTALISATORBANENE:

BERGEN TRAVPARK

Bergen Travpark A/S, 5111 Breistein

Tlf. 55 39 68 00 / Faks 55 39 68 01

BIRI TRAVBANE

Biri Trav A/S, Postboks 124, 2820 Biri

Tlf. 61 18 78 88 / Faks 61 18 78 81

BJERKE TRAVBANE

Bjerke Travbane A/S,

Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

Tlf. 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 55

DRAMMEN TRAVBANE

Drammen Travbane A/S,

Boks 1600, 3007 Drammen

Tlf. 32 21 87 00 / Faks 32 21 87 10

FORUS TRAVBANE

Forus Travbane A/S, Postboks 70, 4033 Forus

Tlf. 51 81 19 50 / Faks 51 81 19 49

HARSTAD TRAVPARK

Totonor A/S, Postboks 5544, 9496 Harstad

Tlf. 77 07 25 00 / Faks 77 07 25 10

JARLSBERG TRAVBANE

Jarlsberg Travbane A/S,

Postboks 2045, 3103 Tønsberg

Tlf. 33 38 11 50/ Faks 33 38 11 52

KLOSTERSKOGEN TRAVBANE

Telemark Toto A/S,

Postboks 2664, 3702 Skien

Tlf. 35 59 14 50 / Faks 35 59 14 60

LEANGEN TRAVBANE

Leangen Travbane A/S,

Boks 3911, Leangen, 7443 Trondheim

Tlf. 73 91 70 00 / Faks 73 91 73 15

MOMARKEN TRAVBANE

Momarken Toto A/S,

Postboks 174, 1851 Mysen

Tlf. 69 89 80 01 / Faks 69 89 26 35

SØRLANDETS TRAVPARK

Sørlandets Travpark A/S,

Travparkveien 30, 4636 Kristiansand

Tlf. 38 04 46 66 / Faks 38 04 49 60

Løpsbulletinen utkommer 12 ganger i året. Utgiver er Det Norske Travselskap.

Årsabonnement kr. 270 for travlagsmedlemmer og kr 400 for ikke-medlemmer, løssalg kr. 40.

Bankgiro 8200 01 81303/ Postgiro 0803 51 38995. Trykkes hos Nr1 Trykk Grefslie, Mysen.

Redaktør: Odd H. Johansen. Avfotografering av stoff og annonser i Løpsbulletinen er ikke

tillatt uten innhentet tillatelse fra utgiver.

Flott travsommer

Vi har nettopp lagt bak oss tre flotte trippeltrav. Først ut var Jarlsberg som hadde sitt vanlige gode tak

på publikum. Fra hele landet strømmet traventusiaster til Vestfoldarenaen. I fredagens Aktaion Grand

Prix (tidligere Jarlsberg Grand Prix) fikk vi en svært overraskende vinner da Strong Knight og Roger

Brandt spurtet forbi alt og alle på oppløpet. I lørdagens hoppeavdeling imponerte C.C. Westside ved å

sette norsk rekord. Søndag hadde stevnet som vanlig et mer internasjonalt preg. Finske Muscles

Darling dirigerte hjem en kontrollert seier i hoppeavdelingen til Ulf Thoresens Minneløp. I åpen klasse

lot alle seg imponere av Langeweg-hesten Marco Di Jesolo. Stortalentet viste en utstråling som ikke

er et dagligdags syn på noen travbane. Helgen etter overtok Sørlandets Travpark taktpinnen. De har

fått flott sving på sitt arrangement. Norgesmesterskapet for kaldblodshester var hovedoppslaget.

Lørdag tok Åsajerven en imponerende seier i åpen klasse. Søndag ble det overraskende og tiljublet

hjemmeseier da Sjefslill passerte målstreken først. Under den siste helgen i juli var det tradisjonen tro

Biri som overtok fokuset. I Norgesmesterskapet for varmblodshester imponerte Tinita Love voldsomt

da hun holdt unna til seier etter en knalltøff innledning på løpet. I hoppeavdelingen søndag var det

unghoppene som stod i fokus. 4-årige Royale ble norsk mester med følge av jevngamle Sweet Case.

Årgangsenerne Golden Brown og Voje Spik tok seg av henholdsvis Prinsesse Märtha Louises

Pokalløp og Biri Oppdretningsløp. Hoppe-avdelingene ble vunnet av henholdsvis Empress Tile og

Tangen Mari.

Det spirer godt

I juni måneds siste helg var ponnifolket samlet til sin årlige ponnilandsleier. I år på Momarken. En

måned senere ble norske ponnimestere kåret på Biri. I kategori A var det Ymer og Adrian Solberg

Akselsen som gikk til topps. I kategori B-C-D gikk Laser Ess og Christine Pedersen til topps.

Ponnikuskene får med seg masse god rutine i sin vei mot ”voksentravet”.

I sommer har flere tidligere ponnikusker markert seg i storløp. Jens Kristian Brenne kusket S.J.’s

Majesty inn til seirer både i Tarport Frenzy Trot og Tamin Sandys Æresløp i juni. Dag Sveinung Dalen

satt opp bak Empress Tile da hun tok seg av hoppeavdelingen i Märthaløpet. To andre unggutter som

gjør det bra er Vidar Tjomsland og Simen Bremseth Jessen. Vidar tok sin karrieres største seier da

han styrte Sjefslill over mål som NM-vinner for kaldblodshoppene. Simen blir Norges representant i

Europamesterskapet for stallansatte som går av stabelen den første helga i september, på Mallorca.

Samme helga avvikles finalen i TGN-serien. Ungdommer over hele landet har i løpet av sommeren

kvalifisert seg for finaleløpene på Bjerke.

Derby og auksjon

Første helg i september er det klart for Derbyfest på Bjerke. Auksjonen har i år hatt stor innmelding,

så stor at den skal avvikles over to dager. Rundt 150 hester vil bli bydd frem for salg i løpet av helgen.

Hovedtyngden vil gå under hammeren på lørdag, men mange interessante hester vil også entre

auksjonsringen fredag kveld.

Løpsbulletin

I forrige utgave av løpsbulletinen gjorde vi noen endringer. Meningen er at vi etter hvert skal ta

innholdet i bulletinen direkte ut fra sportssystemet, og bearbeide det noe mindre enn tidligere.

Endringene som ble gjort er noe mer tilnærmet slik vi forventer at innholdet blir seende ut på sikt. De

endringer som ble gjort har gitt delte tilbakemeldinger. Mange har tatt kontakt og vært misfornøyde

med at skriftstørrelsen har blitt for liten. Vi ønsker selvsagt å ha et produkt som brukerne er fornøyd

med. Derfor kommer vi til å gjøre nødvendige endringer. For å unngå forsinkelser i produksjonen av

septemberbulletinen har vi laget den over samme malen som forrige nummer. Vi har justert litt på

skriftstørrelse, og håper det blir noe mer leselig. Ytterligere endringer kan også komme fremover – til

vi har et produkt som brukerne er fornøyd med og som er ressurseffektiv i produksjon.

Tron Gravdal, sportssjef

Løpsbulletinen – september 2009

Utdrag fra reglementet side 3 V75-seksjonen side 10-15

Bestemmelser for prøveløp side 4 Løpsinnbydelser

Vaksinasjonsbestemmelser side 4 Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg,

Ordning av startvolter side 5 Klosterskogen, Momarken og side 16-32

Sørlandet

Sportrekningsregler side 5 Bergen Travpark side 33-34

Utstyr som er tillatt brukt side 5 Forus Travbane side 35-36

Antall premier side 6 Leangen Travbane side 37-38

Premieskalaer side 6 Harstad Travpark side 39

Poengberegning side 6 Regionale premiekjøringer side 40

Stallansatte og B-trenere side 7 Lokalkjøringer side 41-42

A-trenere side 8 Norsk Travkriterium 2009 side 43

Bestemmelser for V75-løp side 9 Terminliste sept og okt side 44

2


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Utdrag fra DNTs løpsreglement

§ 4-3 Utenlandsksertifiserte hester

Startbetingelser for utenlandsksertifiserte travhester som er oppstallet i Norge

og som er besluttet å kunne starte i Norge:

1. For innlendere fra land som er fullverdige medlemmer av UET er det

ingen begrensninger for antall starter etter hverandre.

2. For innlendere fra USA, Canada, New Zealand og Australia, samt fra

land som er medlemmer av EU og/eller EØS og som ikke er fullverdige

medlemmer av UET, skal en travhest ikke starte mer enn to ganger etter

hverandre i travløp med totalisatorspill og premieløp, med unntak av når

den skal delta i kvalifiseringsløp eller løp med førstepremie på minimum

kr. 100.000,- eller i et invitasjonsløp.

3. Begrensede startrettigheter – kun start i helt spesielle invitasjonsløp –

kan gis til hester fra andre land som ikke er nevnt under punkt 1 og 2.

Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal vises for

stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i

hjemlandet. I tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges.

Med mindre annet er besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/ ponnier

være startberettiget i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge.

Hesteeier, travtrener og kjører er hver for seg ansvarlig for at de til enhver tid

gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir overholdt. De er også

ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser om deltagelse

i travløp blir overholdt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator.

§ 6-3 Antall startende

I travløp kan det ikke starte mer enn femten travhester/ ponnier i løp med

voltestart, og maksimum tolv hester/ ponnier fra én distanse. I travløp med

autostart, kan det ikke starte mer enn tolv hester/ponnier. DNT kan gi

dispensasjon for spesielle løp. Hvis det til et totalisatorløp/ premieløp eller

ponniløp starterklæres flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det

arrangerende selskap rett til:

a. å dele løpet i to eller flere travløp. Hvis ikke annet er bestemt i

løpsinnbydelsen, foregår delingen slik at hesteeiere og trenere som har flere

hester, får disse plassert i forskjellige avdelinger.

b. å avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det

reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal

reduksjonen skje etter det til enhver tid gjeldende poengsystem.

§ 7-2 Innstilling av løpsdag/enkelte løp

Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter

innmeldingsfristens utløp. Arrangøren har rett til å innstille travløp hvis det ikke

starterklæres sju hester – fem ponnier – og minst fem av disse hester – tre

ponnier – deltar i defileringen. Totalisatorløp med færre enn tre hester avvikles

uten totalisatorspill. I lokale travløp uten totalisatorspill kan arrangøren foreta

andre disposisjoner som anses nødvendige. Når endringer foretas skal dette

kunngjøres på hensiktsmessig måte. Oppstår det uenighet om fortolkning av

løpsinnbydelsen, avgjøres spørsmålet med endelig virkning av DNT.

§ 7-3 Innmeldingen

Ved innmeldingsfristens utløp skal hesten/ponnien fylle krav om

startberettigelse gitt i dette reglement eller andre bestemmelser fastsatt av

DNT. Fra samme tidspunkt fastsettes startgrunnlag og kilometertid. Ved

termininnskuddsløp gjelder travhestens grunnlag alltid ved frist for innmelding.

I divisjonsløp gjelder den i løpsinnbydelsen fastsatte frist for endring av

grunnlaget. Innmelding til alle løp kan skje skriftlig, via internett inneholdende

de i § 7-6 fastsatte opplysninger, eller muntlig til arrangøren. Ved muntlig

innmelding, skal mottakeren fylle ut det fastsatte skjema, angi innmelders

navn, dato og klokkeslett, og signere dette.

Innmelding, starterklæring og strykning av hest/ponni til travløp med

totalisatorspill/registrerte ponniløp skal foretas av person over fylte 18 år:

a) Eier/leier eller dennes ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller

nedadstigende linje, eller av person som for den enkelte hest/ponni er gitt

skriftlig fullmakt av hestens/ponniens eier. Fullmakten må foreligge hos

innmeldingssekretariatet samtidig med innmeldingen.

b) Profesjonell travtrener for hester de har i registrert trening, eller person

som er gitt skriftlig bemyndigelse til å melde hester på trenerens vegne.

Trener kan bemyndige én person til dette, og skriftlig melding om dette

skal sendes DNT.

Retningslinjer for innmelding til lokale travløp uten totalisatorspill fastsettes av

arrangøren.

§ 7-5 Begrensninger i startfrekvens

1. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp pr. dag.

Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal

strykes fra det løp den ble sist starterklært til.

Unntak fra denne bestemmelse for lokale travløp uten totalisatorspill.

Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og yngre

hester/ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i § 6-1, d, f, g.

2. Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til totalisatorløp/

premieløp/ponniløp to dager etter hverandre. Travhest/ponni som er

starterklært i strid med denne bestemmelse skal strykes fra det løp den

ble sist starterklært til.

3. Det er ikke tillatt å starte i lokalt travløp med travhesten/ponnien dagen

før eller samme dag som den skal starte i totalisator-/premie-/prøve-/

mønstrings- eller registrert ponniløp.

DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle

arrangement.

§ 7-8 Kjørers/rytters uteblivelse

Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra å delta i travløp vedkommende er

starterklært til uten gyldig grunn. Arrangøren skal snarest underrettes om

fraværet. Ved fravær som skyldes sykdom skal arrangør underrette DNT.

Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for fraværet,

og avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse som gyldig. Kopi av

denne dokumentasjonen skal sendes til DNT.

Ved sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring som

tilfredsstillende dokumentasjon. Når egenerklæring benyttes flere enn 4 ganger

innen et kalenderår, kreves sykemelding fra lege.

Deltakelse i løp i utlandet kan godkjennes som gyldig fravær etter søknad til

DNT. Kusk kan søke dersom vedkommende allerede er starterklært i Norge før

innmelding til løp i utlandet. Slikt fravær kan godkjennes for løp som nevnt i

§15-2 eller i særskilte tilfeller.

Når en starterklært kjører/rytter p.g.a. sykdom, skade eller annen uforutsett

hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende er starterklært

til, gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforandring:

Når kjører/rytter erstattes skal banedommerkomiteen godkjenne en annen

kjører/rytter. Det skal tas hensyn til foregående års landsstatistikk over antall

kjørte løp slik at kjører/rytter som blir erstattet og ny kjører/rytter har tilnærmet

likt antall kjørte/ridde løp. Erstattende kjører/rytter bør fortrinnsvis ha samme

type lisens. Dersom uteblivelsen meldes før stevnets begynnelse skal

arrangøren finne en erstatter, om mulig i samråd med hestens eier/trener.

Uteblivelse uten gyldig grunn eller uriktige opplysninger om årsaken til fraværet

medfører minimum én ukes kjøre-/ rideforbud.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokalt arrangerte travløp.

§ 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse

Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen for

starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller annen

uforutsett hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende

veterinærattest eller egenerklæring fra innmelder, på fastsatt skjema, for

grunnen til uteblivelsen. Arrangør som har travhesten/ponnien starterklært til

løp skal, av innmelderen, snarest underrettes om uteblivelsen og avgjør med

bindende virkning om grunnen til fraværet kan godkjennes, og kan kreve

ytterligere dokumentasjon.

Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding får dette virkning for

alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til. Travhesten/ponnien

meddeles startforbud og kan ikke innmeldes/starterklæres til nytt løp før tidligst

sjette dagen etter løpsdagen hvor travhesten/ponnien ble trukket/strøket fra

løp. Dersom det fremlegges friskmelding fra veterinær kan startforbudet

avbrytes, men tidligst tredje dagen etter løpsdagen den ble trukket/strøket. Ved

søknad til DNT kan unntak gjøres for termininnskuddsløp eller kvalifisering til

disse. Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om

friskmelding og/eller startforbud utover denne bestemmelsen.

Friskmelding fra veterinær meddeles skriftlig til DNT som opphever

startforbudet. Opphevelse av startforbud foretas virkedager i tiden 09.00-15.00

Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av

egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud. Foreligger det før

løpet, etter banedommerkomiteens skjønn fyllestgjørende bevis for at en

travhest/ponni er feilaktig innmeldt, jfr. § 7-6, eller på annen måte ikke er

berettiget til å starte, skal den meddeles startforbud.

Har en travhest/ponni deltatt i løp hvor den er feilaktig innmeldt, mister den

retten til premie, og eieren er forpliktet til å tilbakebetale de premier som er

vunnet i disse løp. I alle disse tilfeller skal fullt innskudd betales.

En travhest/ponni kan ikke innmeldes til løp under et annet navn enn det

navnet den er registrert under i DNTs sertifiseringsregister eller i tilsvarende

register i dens hjemland.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisator.

§ 7-10 Fraværsmeddelelse

Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i §§ 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig innmelder

av travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks, og senest tre timer før stevnets

begynnelse, å gi arrangøren melding om dette. Arrangøren oversender

meddelelsen skriftlig til løpsleder og banedommerkomitè. Ved travløp med

totalisator og premieløp skal meddelelsen også sendes til DNT og Norsk

Rikstoto. Inntreffer uhell eller annen uforutsett hendelse under transport til

travbanen som hindrer travhest/ponni eller kjører/rytter å starte, skal melding

omgående gis til arrangøren.

3


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Bestemmelser for prøveløp

Særskilte bestemmelse for prøveløp for hester oppstallet i Norge og i norsk

trening, gjeldende fra 1.januar 2007;

For å kunne delta i totalisator- og premieløp må ustartede hester, og hester som

ikke har startet i gjeldende løpsart (sulky-/montéløp), ha godkjent prøveløp over

en distanse av minimum 2000 meter, med gjeldende tidskrav for sin årsklasse

og løpsart.

Prøveløp for toårige hester kan avvikles etter 1. juli.

Utenlandskregistrert hest, som ikke er i norsk trening, må være godkjent for

start i sitt hjemland for å være godkjent for start i Norge.

Prøveløp avvikles med voltestart og i tilknytning til ordinær totalisatorkjøring

eller registrert premiekjøring etter Reglement for travsport i Norge jf. § 4-5.

Det er ikke tillatt å ha hjelpemann på start i prøveløp.

Det er ikke tillatt å ha med hjelpehest i prøveløp.

Innmelding/starterklæring til prøveløp foretas på samme måte og til samme tid

som angitt i Løpsbulletinen for angjeldende bane og dag.

Hest som har deltatt i fire prøveløp uten å bli kvalifisert, må vente i én måned

før den igjen kan delta i prøveløp.

Startberettiget hest kan ikke delta i prøveløp med unntak av når den deltar med

kjører/rytter som avlegger eksamen i henhold til gjeldende lisensbestemmelser.

Startberettigede hester kan ikke delta i prøveløp tidligere enn 10 dager før det

tidspunkt den ikke lenger fyller kravet til startberettigelse eller tidspunkt for

meddelt startforbud utløper.

Hest som rapporteres i prøveløp får ikke godkjent dette.

Hester må ha nytt godkjent prøveløp før den igjen kan delta i

totalisator/premieløp når den ved innmeldingsfristens utløp:

1. ikke har vært til start i totalisator/premieløp innenfor de siste åtte

måneder, eller fyller tidskravet for sin årsklasse

2. ikke har oppnådd tidskravet innenfor de siste åtte måneder (uansett

startmetode)

3. 3 har vært meddelt startforbud 30 dager eller mer for forhold som

angikk hesten

4. i siste tre starter (medregnet halve linjer) ikke har godkjent

prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté)

5. i siste fem starter (medregnet halve linjer) har mer enn tre starter

uten godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté)

Som godkjent prestasjon regnes start der hest ikke er diskvalifisert, distansert

eller har brutt løp.

Prøveløp i henhold til bestemmelsene pkt. 3, eller krav om prøveløp i med hold

av løpsreglementets § 12-7, skal avvikles i den løpsart som utløste

startforbudet.

Tidskrav:

Tidskrav (kilometertid) for prøveløp, travhester

Sulkytidskrav

Kaldblodshester Varmblodshester

2 år 1.55.0 1.28.0

3 år 1.50.0 1.25.0

4 år og eldre 1.42.0 1.23.0

Montétidskrav

4 år og eldre 1.25.0 5 år og eldre 1.45.0

Tidskravet for prøveløp på regionbaner er to sekunder dårligere kilometertid.

Bestemmelser om vaksinasjon mot hesteinfluensa

Det Norske Travselskap fastsetter til enhver tid hvilke bestemmelser som

gjelder for vaksinasjon mot hesteinfluensa.

1. Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende bestemmelser for

forskriftsmessig vaksinering;

a. Grunnimmunisering

Alle hester må være grunnimmunisert. Hesten vaksineres første gang etter

fylte tre måneder og andre gang fire til seks uker etter første vaksine.

b. Revaksinering

Alle hester må revaksineres minimum hver tolvte måned. Oversittes fristen

for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres to ganger

med fire til seks ukers mellomrom.

2. Oppstalling og deltagelse i travløp m.m.

Alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller som innmeldes til løp på

norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal være forskriftsmessig vaksinert

mot hesteinfluensa. Hest som ved innmeldingsfristens utløp har gyldig

vaksinasjonsattest registrert i DNTs register, anses å være vaksinert selv om

frist for revaksinering er utløpt ved startdato. Oversittes frister fastsatt i

gjeldende regler for forskriftsmessig vaksinering, blir hesten automatisk

sperret for videre innmelding til travløp. Denne sperring oppheves kun ved

registrering av gyldig vaksinasjonsattest.

Bestemmelsen omfatter også unghester og avlsdyr som skal møte eller

møter på utstilling.

3. Utenlandsksertifiserte hester

Hester som gjester Norge for start i ett enkelt løp må, ved innmeldingsfristens

utløp, være vaksinert i løpet av de siste tolv måneder.

4. Registrering av vaksinasjonsattester

Vaksinasjonsattest skal omgående sendes/fakses til Det Norske Travselskap,

Postboks 194 Økern, 0510 Oslo, telefaks 22 95 61 61, for registrering. Eier,

innmelder, den som har råderett eller travtrener i de tilfeller hesten står

oppstallet på trenerstall, har ansvaret for at gyldig vaksinasjonsattest

foreligger.

5. Unormal reaksjon på vaksinering

Hester som reagerer unormalt på vaksineringen, kan av DNT, innvilges

midlertidig dispensasjon fra vaksineringsbestemmelsene. I slike tilfeller skal

veterinær undersøke hesten, og attest fra undersøkelsen vedlegges

søknaden. Rapport om bivirkninger skal sendes Veterinærinstituttet. Slike

hester får ikke stå oppstallet på norske travbaner.

6. Sanksjonsbestemmelser

Overtredelse av bestemmelsene straffes etter Det Norske Travselskaps

løpsreglement.

Strykningsavgifter:

(F.o.m. 1994)

V75-løp:

Bjerke-løp:

Øvrige løp:

300 kr

125 kr

90 kr

Lisenssavgifter:

Fra og med 2001 gjelder følgende satser;

1. Trenerbevilling A og B: Nyregistrering kr. 600 Årlig avgift kr. 100

2. Kjørelisenser/montélisenser:

Alle innehavere av lisenser ilegges en årsavgift på kr. 200 etter fylte 18 år. Stallansatt kjørelisens kan

rekvireres av trener A og B eller av amatørtrener ansatt med dokumentert heldagsstilling. Ved opphør av

arbeidsforhold skal rekvirenten innberette dette til DNT og kjørelisens er ugyldig etter arbeidsforholdets

opphør. Registrert rekvirent belastes for eventuelle bøter vedkommende blir ilagt i henhold til DNTs

reglement så lenge arbeidsforholdet varer.

4


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Diverse bestemmelser

Ordning av startvolter

Felles ordning av startvolter for norske travbaner vedtatt av DNTs styre;

1 til 4 hester Samtlige hester kjører rett volte

Ved 3-hesters volte 2+1 eller 1+1+1

Ved 4-hesters volte 2+2 eller 2+1+1

5 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1), 2 hester kjører omvendt volte (1+1)

6 hester 3 hester kjører rett volte (1+1+1), 3 hester kjører omvendt volte (1+1+1)

7 hester 4 hester kjører rett volte (2+2 eller 2+1+1), 3 hester kjører omvendt

(1+1+1)

8 og flere hester med spor 8 og høyere volter bak etter samme system som foran.

Ved flere enn sju hester fra én distanse benyttes dobbelt startboks. Startbokser

området fra startlinjen og opptil 28 meter bakover ved kjøring rett vei, og opptil

40 meter ved kjøring motsatt vei. Dersom det er nødvendig med dobbel

startboks fra en distanse får dette også innvirkning for eventuelle hester med

tillegg. Hester med spor i annen rekke skal ved «kjør» være minst én

ekvipasjelengde bak startlinjen. Forandring i programmet får ikke innvirkning på

ordningen av voltene selv om alle hestene i annen rekke ikke stiller til start

(hester med tillegg starter som om dobbelt startboks var benyttet). Dette gjelder

også om hovedstarteren, for å kunne avvikle starten, viser en hest bort fra

løpet. Fra og med kommandoordet «kjør» er starten i gang. Den avbrytes eller

tilbakekalles ikke uten brudd på løpsbestemmelsene eller startordningen

(tjuvstart, feil volting, vesentlig sjenering av konkurrent osv.) For baner der det

er plass til mindre enn sju hester i første rekke, blir dette justert innenfor samme

mønster som den vedtatte fellesordning.

Sportrekningsregler for samtlige travbaner

Framgangsmåten skal være som følger;

Ved ”lys” sportrekning er framgangsmåten som følger;

1. Etter innmeldingsfristens utløp trekkes spor mellom de hestene som er

kvalifisert til deltagelse.

2. Eventuelle reservehester settes opp i den rekkefølge som framkommer av

reglene for begrensning av deltagelse.

3. Dersom noen av de kvalifiserte hestene strykes innen

starterklæringsfristen, rykker reservene inn i tur og orden på det første

(innerste) ledige startspor.

4. Dersom alle reservehestene er flyttet inn, og det fortsatt er ledige startspor,

rykker hestene innover.

5. Etteranmeldte hester betraktes som reserver (se pkt. 3) Ved ”mørk”

sportrekning trekkes spor etter at starterklæring er ferdig.

Utstyr som er tillatt brukt i travløp

Utstyr som er tillatt brukt i oppvarming til eller i totalisator og travløp som

arrangeres i henhold til DNTs løpsreglement. Gjeldende fra og med 1.1 2008.

Bitt: Det skal under all kjøring og konkurranse innenfor banens område kjøres

med bitt. Bittet skal være tilpasset munnens størrelse, og ikke være under 9 mm

i diameter ved berøringspunktet i hestens munnvik. Ingen bitt skal bestå av mer

enn tre munndeler eller være sammenkoblet. Munndelene skal være slette og

ha oval eller rund form. Ingen bitt skal ha effektforsterkning over 80 mm i bittets

lengderetning. Ingen typer snarebitt er tillatt. Bitt som er tillatt; vanlig travbitt,

éntoms bitt, crescendobitt, trinsebitt, tredelt bitt (Dr. Bristol-bitt), Perssonbitt/Järvsöfaks-bitt/Exti-bitt,

australsk éntoms bitt. Tillatt i montéløp; Pessoabitt

og pelhambitt.

Sjekk/sjekkbitt: En gomtrykker skal ha avrundende kanter og ikke

representere fare for trykkskader i hestens gane (gom). Tungen skal være hel

og være maksimalt 35 mm lang. En stegsjekk/brekksjekk skal ha avrundede

kanter som ikke utgjør noen fare for trykkskader i hestens munn/gane. Et

sjekkbitt skal være helt, og kan være kledt med lær, gummi eller plast, men skal

alltid ha stålkjerne. Det kan være rett eller svakt buet. Det skal ikke være av en

slik utforming at det kan forårsake trykkskader i hestens gane (gom). En fast

sjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale. Den må ikke

være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når denne er

oppsjekket. En automat-/drasjekk skal være laget av lær eller annet ikkeelastisk

materiale. Den skal ha påmontert en stoppemekanisme ved normalt

oppsjekkingspunkt for hesten, og ikke være så kort at den vil kunne medføre

ubehag for hesten når den er oppsjekket. En luftsjekk skal ikke påmonteres

ekstrautstyr, og skal ikke stikke ut foran hestens mule. Det kan kreves

dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret stikker foran/forlenger hestens

mule.

Tungestropp/hakestropp: En tungestropp skal ha en bredde på minimum 10

mm, og skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale. En

hakestropp/martingal skal være fabrikkprodusert, og av lær eller annet ikkeelastisk

materiale. Ved bruk av gummiring skal denne ha en maksimum

elastisitet på 5 cm.

Skylapper, ørebeskyttelse, jordblender, maske etc: Skylapper, faste eller

dra-skylapper, murphyblender eller “can’t see back” kan brukes, men skal

monteres slik at hesten har syn på begge øynene etter oppsjekking. Det er ikke

tillatt å stenge synet på ett øye på hest som har syn på begge øynene. Det er

ikke tillatt med bruk av reflekterende materialer på innsiden av skylapper/

murphyblender. Bomull i ørene, ørepropper eller ørehette kan brukes i travløp

for å begrense hestens hørsel, men det tillates ikke å stenge helt for hestens

hørsel. Det kan brukes faste ørepropper eller drapropper, likeså fast ørehette

eller dra-ørehette. Gummipropper i ørehette tillates. Jordblender kan benyttes,

men må ikke være så stor at den stenger synet til hesten etter at denne er

oppsjekket. Maske eller hodebeskyttelse kan anvendes, dog ikke slik at denne

stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Pullernett og sprutmaske

skal være laget av mykt materiale, og skal ikke stikke foran hestens nese/mule.

Det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret stikker

foran/forlenger hestens mule. Mekaniske anordninger for utvidelse av

luftvegene på hesten er ikke tillatt. Suspensorium tillates, men skal ikke være

montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret. Skitplate/duk tillates,

men skal ikke være montert eller utstyrt slik at det skaper ubehag for dyret.

Halsbøyle tillates, men den skal være fabrikkprodusert og polstret med lær eller

annet fast materiale. Den skal ikke være montert slik at den er til ubehag for

hesten. Den skal være påmontert hesten ved defilering. Ingen typer halsbånd

tillates. Elektriske, radiotekniske eller elektronisk utstyr er ikke tillatt montert

verken på hesten eller utstyret denne bruker. Mekaniske anordninger for

utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt.

Belegg/busser/bandasjer/vekter: Belegg og bandasjer tillates brukt på

hestens ben, men skal ikke være utstyrt med pigger, magnetiske anordninger

eller lignende, og ikke monteres så stramt rundt hestens ben at det fører til

ubehag. Dette gjelder også busser, skalper og vekter som er brukt på hesten.

Seletøy: Hestens seletøy skal være rengjort og i forskriftsmessig og forsvarlig

stand. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere andre deltakere skal

ikke brukes. Det er ikke tillatt å bruke hobbles på travhester, verken under

konkurranse eller i trening. Hestens travsele skal alltid være utstyrt med

hjelpegjord eller annen sikring, i tillegg til bryste eller lignende sikring. Hesten

skal alltid utstyres med slagreim dersom den på noe tidspunkt har slått i løp.

Slagreimen skal være fabrikkprodusert og av lær eller annet ikke-elastisk

materiale. Quick Hitch-kobling skal alltid være utstyrt med sikkerhetsreim.

For montérytter: Salen skal ha ryggstykke og bryste eller annen sikring. Ryggstykket

kan unnlates når det ikke benyttes sjekk, men skal alltid brukes ved

autostart. Montérytter skal alltid ha sikkerhetsstigbøyler. Ved all ridning innenfor

banens område skal montérytter ha fastspent hjelm og sikkerhetsvest.

Hodelag/hodestenger: Hestens hodelag skal være av lær eller annet ikkeelastisk

materiale. Det skal være behagelig for hesten samtidig som kjøreren

har full kontroll. Pigger, elektrisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utstyr

får ikke monteres på hestens hodelag eller tommer. Hodestang skal ha

teleskopvirkning, og skal ikke være påmontert under defilering. Det tillates ikke

dobbeltsidig bruk av hodestang ei heller løpende hodestang. Det er ikke tillatt

med pigger, børster eller andre innretninger montert på hodestang.

Redskap/konkurranseutstyr som ikke er tillatt brukt i travløp:

1 Plasthjul.

2 Hjul uten heldekkende hjulskydd.

3 Sulkyer/langvogner med mer enn 5 cm. åpning mellom hjul og ramme.

4 Sidestenger av tre som ikke er sikret mot oppsplitting.

5 Sidestenger av metall uten lukkede ender.

6 Sidestenger som stikker ut mer enn 10 cm fra tverrbommen på modifider.

7 Quick Hitch uten sikkerhetsrem.

8 Langvogner som ikke er påmontert sprutskjold.

9 Redskap/tommer som er tilkoplet elektrisk, radioteknisk eller elektronisk

utrustning.

10 Finskprodusert modified av typen Fortuna, modell Malli Golden J,

f.o.m.1.8.98

Det er ikke tillatt for kjører/rytter å benytte:

1 a) For kjører; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT eller samarbeidende

travorganisasjon som kjørehjelm.

b) For montérytter; Hjelm som ikke er typegodkjent av DNT som kjørehjelm,

eller ridehjelm som ikke er godkjent styrthjelm (f.o.m.15.8.2004)

c) Kjøre/ri uten fastspent hjelm

2 Hjelm som ikke lenger fyller sikkerhetskravet ved at den er påført skade.

Bestemmelsene er revidert i mars 2002 og gjøres gjeldende fra og med

1.5.2002.

________________________________________

Erstatningsytelser fra mulktefondet

Fra fondenes vedtekter i § 1, punkt a, refereres;

1. Bidrag på inntil 100 prosent av skadetakst for skader voldt av kjører som av

dommerkomiteen blir ilagt straff for ureglementær kjøring ved dette tilfellet.

2. Bidrag på inntil 50 prosent av skadetakst når skadetilfellet generelt må

karakteriseres som hendelig uhell og uhellet ikke er selvforskyldt.

3. Bidrag ytes vanligvis ikke til den kjører som har forvoldt skade i løp hvor

vedkommende av dommerkomiteen er ilagt straff for ureglementert kjøring.

4. Styret for Understøttelsesfondet avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal ytes

bidrag og hvor stort dette eventuelt skal være. Styrets avgjørelse er endelig.

5. Skader som det kreves erstatning for må meldes styret eller den dette

bemyndiger umiddelbart, slik at skadetakst kan bli holdt. Takstdokumentet

skal inneholde opplysninger om kjøredag, løp og beskrivelse av hvordan

skaden oppsto. Om nødvendig innhentes uttalelser fra dommerkomité og/eller

observatør på banen.

Erstatninger gis kun i forbindelse med løp.

5


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Antall premier Gjeldende fra 1. januar 1998 og inntil videre

V-75-løp; Klosterskogen; Bergen;

8 og færre hester 5 premier Som V75-løp og breddepremiering 5–6 hester 4 premier

9–12 hester 6 premier 4 hester 3 premier 7–8 hester 5 premier

13 – 15 hester 7 premier 5-6 hester 4 premier 9–10 hester 6 premier

7-8 hester 5 premier 11–12 hester 7 premier

Leangen‚ 9-10 hester 6 premier 13–14 hester 8 premier

Som V75-løp 11-12 hester 7 premier 15 hester 9 premier

15 hester 8 premier 13-14 hester 8 premier I løp utskrevet for 2- og 3-årige utbetales en ekstra premie.

Lavgrunnlag (u 30.000) og 3-årsløp 15 hester 9 premier

breddepremiering.

Jarlsberg og Biri; Som V75-løp.

Sørlandet; Fra og med 2.januar 2005

Drammen; 4 hester 3 premier Forus:

8 hester og færre 5 premier 5–6 hester 4 premier 5-9 hester 5 premier

9-10 hester 6 premier 7–8 hester 5 premier 10-12 hester 6 premier

11-12 hester 7 premier 9–10 hester 6 premier 13-14 hester 7 premier

13-14 hester 8 premier 11–12 hester 7 premier 15 hester 8 premier

15 hester 9 premier 13–14 hester 8 premier

15 hester 9 premier Antall premier ved registrerte

Bjerke:

premiekjøringer:

5-7 hester 4 premier Harstad; 4 hester 3 premier

8-9 hester 5 premier 5–6 hester 4 premier 5-6 hester 4 premier

10-12 hester 6 premier 7–8 hester 5 premier 7-8 hester 5 premier

13-15 hester 7 premier 9–10 hester 6 premier 9-10 hester 6 premier

11–12 hester 7 premier 11-12 hester 7 premier

Momarken; Som V75-løp 13–14 hester 8 premier 13-14 hester 8 premier

15 hester 8 premier 15 hester 9 premier 15 hester 9 premier

De vanlige premieskalaene

1.pr 2.pr 3.pr 4.pr 5.pr 6.pr/ øvr

1.000 500 350 250 200 200

2.000 1.000 700 500 500 450

3.000 1.500 1.100 800 600 600

4.000 2.000 1.350 1.000 800 800

5.000 2.500 1.750 1.250 1.000 1.000

6.000 3.000 2.000 1.500 1.000 1.000

7.000 3.500 2.200 1.600 1.000 1.000

8.000 4.000 2.500 1.800 1.000 1.000

9.000 4.500 3.000 2.000 1.000 1.000

10.000 5.000 3.500 2.500 2.000 2.000

12.000 6.000 4.000 3.000 2.000 2.000

14.000 7.000 4.000 3.000 2.500 2.000

15.000 7.500 5.000 3.500 2.500 2.000

16.000 8.000 5.000 3.500 2.500 2.000

18.000 9.000 6.000 4.000 3.000 2.000

20.000 10.000 7.000 5.000 3.000 2.000

22.000 11.000 7.000 5.000 3.000 2.000

24.000 12.000 8.000 5.000 3.000 2.000

30.000 15.000 9.000 6.000 4.000 2.000

40.000 20.000 12.000 8.000 5.000 2.000

50.000 25.000 15.000 10.000 5.000 3.000

60.000 30.000 20.000 12.000 8.000 5.000

70.000 35.000 22.000 14.000 8.000 5.000

90.000 45.000 27.000 15.000 8.000 5.000

100.000 50.000 25.000 12.000 8.000 5.000

Hvis andre premieskalaer benyttes, skal disse være fastsatt i

løpsinnbydelsen.

Regler for begrensning av deltakere – Poengberegning

Først avvises hester som er starterklærte til løp de siste seks dager før løpsdagen etter

poengberegning. Deretter avvises etter poeng, se tabeller og unntak. Poengene regnes ut

fra hestens fem siste starter forut for innmeldingsfristen, uansett tidsperiode og løpsart. Ved

dødt løp gis poeng som om premiegraden var oppnådd alene. Ved likt poengtall gis fordel

til den hesten som har flest best plasseringer. Ved like plasseringer i de fem siste startene,

avgjør siste dato for beste plassering. Til slutt foretas loddtrekning.

Plassering 1. plass 2. Plass 3. Plass 4. Plass 5. plass

Poeng 200 poeng 100 poeng 65 poeng 25 poeng 15 poeng

I tillegg 1 poeng for hvert kr. 100 innkjørt

Følgende unntak fra poengberegningen:

1. Unntak fra poengberegningen kan gjøres i spesielle løp når det er presisert i

løpsproposisjonen.

2. Alle ustartede hester får, etter første godkjente prøveløp, relatert til løpsart, fem ganger

fortrinn i den løpsart (monté/sulkyløp) de er ustartet.

Fortrinnsreglene håndheves slik;

Først tilgodeses hester som ikke har starter etter prøveløpet – loddtrekning ved for

mange anmeldte – deretter de med én start innbyrdes etter poeng, som regelen ovenfor

osv. to, tre og fire starter etter samme mønster

3. Prøveløp gir ikke nye fortrinn for hester som har vært til start, men de beholder sine

poeng fra fem siste starter, uansett dato. Hvis en hest feilaktig er blitt avvist uten at

innmelderen kan lastes, kan arrangøren, etter søknad, utbetale eieren et beløp

tilsvarende gjeldende fjerdepremie. Beløpet tillegges ikke hestens grunnlag.

Løpsdeling

Ved løpsdeling vil følgende modell brukes: I opprinnelig løp starter det antall hester det er

plass til i løpet i forhold til startmetode. Avviste hester vil overføres til ekstraløp. I dette

løpet vil proposisjonene være tilsvarende det de er i det utskrevne løpet. Hester som

kommer med i opprinnelig løp kan ikke starte i ekstraløp. Dette gjelder også hester som

kommer inn fra reserveplass. Etter at starterklæring er ferdig vil det antall hester det er

plass til i ekstraløpet komme med rangert etter poeng. I ekstraløp vil det kjøres med mørk

sportrekning. Premiering: I løp med 1. premie på kr 10.000 eller mindre kjøres det med lik

premie i opprinnelig løp og ekstraløp. I løp med førstepremie fra 12.000 til 16.000 kjøres

det med 10.000 i førstepremie i ekstraløp. I løp med førstepremie over 16.000 kr, vil

ekstraløp kjøres med førstepremie på kr 12.000. Dersom man ikke ønsker å delta i

ekstraløp må dette gis beskjed om ved innmelding eller starterklæring.

Obs! Banene vil fremdeles kunne dele løp med lik premie. I disse tilfellene vil det gå frem

av innmeldingsliste. I slike tilfeller vil løpet deles etter starterklæring ved at annenhver hest i

spor-rekkefølgen (etter at evt. reserver er flyttet inn) blir flyttet til den andre avdelingen av

løpet.

Regler for begrensning av deltakere i DNTs Unghestserie

For DNTs Unghestserie gjelder ikke vanlige fortrinnsregler. Først avvises hester som er

start-erklært til andre løp de siste seks dagene før løpsdagen. Deretter avvises etter poeng.

Ved likt antall poeng vil fordel tilfalle de hester som blant sine fem siste starter har best

plasseringer. Til slutt foretas loddtrekning. Løp utskrevet for varmblodshester er kun åpne

for norskfødte hester.

6


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Strykning av hest i kriteriet og derby

Norskfødt hest som er registrert ved fødselsmelding hos DNT innen

31.desember det året den er født, er automatisk innmeldt i Norsk Trav Kriterium

og Norsk Trav Derby. Ansvarshavende eier bestemmer selv når vedkommende

ikke lenger ønsker å ha sin hest innmeldt. Strykning av hest må imidlertid skje

skriftlig og inneholde ansvarshavende eiers underskrift. Strykning registreres fra

den dag DNT mottar meldingen. Ved hvert terminforfall blir ansvarshavende eier

av hest som er innmeldt i løpene automatisk belastet termininnskuddet. Gyldig

strykning må være DNT i hende innen terminforfall, dersom ansvarshavende eier

ikke skal hefte for terminbeløpet. Dersom betaling ikke foreligger etter første

purring med inkassovarsel, blir kravet sendt til inkasso uten ytterligere varsel.

Har DNT utestående inkassokrav overfor ansvarshavende eier ved terminforfall,

blir hesten automatisk strøket fra Norsk Trav Kriterium og Norsk Trav Derby,

men krav vedrørende tidligere forfalte terminer opprettholdes. Ordningen er

vedtatt av DNTs styre våren 1988 etter forutgående høring i Norsk

Hesteeierforbund og Norsk Travtrenerforenings organer.

Trekkordning for A-trenere

Ordningen omfatter oppsitt og prosenter for personer med A-trenerbevilling fra

DNT, som på forhånd har inngått avtale med DNT om dette. Det vil bli direkte

kreditering av oppsitt og prosenter gjennom belastninger av den enkelte

hesteeiers konto (se uttak nedenfor). Ordningen gjelder ikke mønstringsløp.

Direkte kreditering vil bare foregå for A-trener som har undertegnet avtale om

dette. Oppsitt krediteres etter en offisiell takst fastsatt av den enkelte A-trener

gjennom underskrift av avtalen. Denne takst kan bare reguleres pr. den første i

hver måned med 14 dagers skriftlig varsel. Innkjørte penger vil alltid være ti

prosent av bruttobeløp i henhold til offisielle premielister for norske travbaner.

Alle beløp som, etter den inngåtte avtale krediteres en A-trener, vil samtidig bli

belastet den enkelte hesteeiers konto. Manglende innbetaling fra hesteeierens

side vil bli fulgt opp med Det Norske Travselskaps purringsrutiner, fram til

eventuell inkassobegjæring. Ved utgangen av tredje måned etter

krediteringsmåneden vil uoppgjorte beløp automatisk bli belastet A-treneren som

selv må besørge inkasso.

Avtalen omfatter alle norsksertifiserte hester hvor A-trener har inngått avtale om

kreditering, direkte eller gjennom ansatt med profesjonell bevilling. A-treneren

har det fulle ansvar vedrørende informasjonsplikten ovenfor alle involverte

hesteeiere. Eventuelle tvister av enhver art mellom A-trener og hesteeier er DNT

uvedkommende.

Avtalen trer i kraft den første i påfølgende måned etter mottatt, undertegnet

avtale.

Eventuell reservasjon mot trekkordningen blir registrert pr den første i

etterfølgende måned. Skriftlig reservasjon må være DNT i hende senest 14

dager før den trer i kraft. Vennligst spesifiser nummer på alle de eierforhold man

som ansvarshavende ønsker unntatt fra trekkordningen.

Grensepassering

Utreise – løpsdeltagelse i utlandet;

Kontakt Sertifiseringsavdelingen i DNT umiddelbart etter starterklæring. Samtlige

papirer for utreise og tilbakeførsel blir sendt omgående.

Reise utenfor Norden;

Ta kontakt med de respektive lands sentralforbund i god tid før avreise med

hensyn på hvilke innførselsdokumenter som må ordnes og eventuelle prøver

som må tas av hesten.

Renteberegning

DNT benytter følgende rutiner for kredit- og renteberegning;

Alle hesteeiere vil i utgangspunktet få kredit for behandling ved Rikstotoklinikken

Bjerke AS, klasseløpsterminer etc. Etter forfall belastes renter/purregebyr med

0,06 prosent pr. påbegynt måned, minimum kr 59. Ubetalte regninger, eldre enn

30 dager etter forfall, vil etter 14 dagers varsel automatisk bli sendt til

inkasso/rettslig inkasso. Ved utsendelse av varsel om inkasso vil kun akutt

behandling i henhold til Dyrevernloven kunne foretas ved Bjerke Dyrehospital.

Den 30. i hver måned vil alle hesteeierkonti med samme ansvarshavende bli

avregnet i mellomregnskap.

For eiere som skylder penger vil det ikke uten videre bli foretatt omregistreringer.

For å få en så smidig ordning som mulig oppfordrer vi hesteeierne om å kontakte

Regnskapsavdelingen i Norsk Rikstoto hvis uoverensstemmelser med kontoene

oppstår.

Rikstotoklinikken Bjerke AS

Rikstotoklinikken har vakt for akutte skader 24 timer i døgnet.

Ved å ringe tlf. 22 95 60 10, får man opplyst hvem som er vakthavende

veterinær. På alle Bjerkes løpsdager er dyrehospitalet betjent mens løpene

pågår.

Stallansatte med lisens

Navn Lisens- Lisenstype Ansatt hos

nummer

Antonsen, Gøran 7688 kjøre C. Antonsen/A

Arverud, Hege K. 61844 kjøre/monté O. Storetvedt/A

Asphaug, Ivar 2211 kjøre J. Blekkan/A

Bergem, Gunnar 806450 kjøre J.M. Sørmo/A

Birkeland, Stine 57558 kjøre/monté Ø. Tjomsland/A

Brenden, Kenneth 21192 kjøre J.P. Brenden/A

Brenne, Jens K. 68122 kjøre S. Holm/A

Clemensen, Toril 30003517 kjøre/monté T.E. Solberg/A

Dalen, Dag-Sveinung 53179 kjøjre T. Anderssen/A

Dalshaug, Anne 30008477 kjøre/monté P.D. Holtung/A

Diskerud, Tore B. 14141 kjøre P.O. Midtfjeld/A

Eggen, Hans Jørgen 2271 kjøre G. Eggen/A

Eilefsen, Stian 7690 kjøre O.A. Sagholen/A

Gjerstad, Julie Ann 5485 kjøre/monté S.O. Weberg/A

Glittum, Truls S. 8283 kjøre S.Holm/A

Grande, Bjørn 5329 kjøre A. Nilsen/A

Grothe, Wolfgang E. 4638 kjøre M. Einang/B

Gustavsen, Jarle 4475 kjøre T.O. Halle/A

Halvorsen, Ronny 4761 kjøre O. Wassberg/A

Hansen, Camilla 30013045 kjøre O. Mikkelborg/A

Haugland, Daniel 30014408 kjøre K. Teigen/B

Helgestad, Kjetil 4097 kjøre O. Mikkleborg/A

Håvardstun, Tore 6611 kjøre O. Wassberg/A

Jessen, Simen B. 62711 kjøre/monté B.Garberg/A

Johnsen, Ole 44799 kjøre L. Johnsen/A

Kjenner, Ole-Chr. 30006228 kjøre G.V. Gundersen/A

Kvasnes, Kristine 8279 kjøre/monté G. Flåten/A

Lea, May Helen 30601 kjøre K. Djøseland/A

Løkken, Lars Kr. 30007096 kjøre T.O. Halle/A

Løkken, Ståle 7671 kjøre O. Skrugstad/eier

Malmin, Kristian 2127 kjøre R. Haugen/A

Mathisen, Kim 62330 kjøre Ø. Mathisen/A

Melby, Inge 56569 kjøre G-A. Nordby/A

Moen, Lisa C. 30008477 kjøre/monté B. Gulbransen/A

Nedrelid, Caroline 62272 kjøre/monté E. Nedrelid/A

Nilsen, Lene 73016 kjøre/monté T.O. Halle/A

Olsen, Ole H.F. 30016444 kjøre T. Anderssen/A

Omdal, Tine 62128 kjøre P. Gottling/A

Opås, Ida K. 30020700 kjøre/monté B. Steinseth/A

Pedersen, Morten A. 514449 kjøre A. Austevoll/A

Roe, Kjetil 2257 kjøre K.V. Braathen/A

Ruttenborg, Øyvinid 2189 kjøre B. Ruttenborg/A

Ryggvik, Elisabeth 50021 kjøre H.C. Holm/A

Schie, Espen A. 7689 kjøre P.D. Holtung/A

Sund, Camilla 68928 kjøre/monté K. Djøseland/A

Svenstad, Jo 40731 kjøre H.C. Holm/A

Sørvik, Martine O. 30018970 monte P.O. Holtung/A

Søvik, Preben 48312 kjøre L.M. Søvik/A

Tamulevicius, Darius 8427 kjøre T. Anderssen/A

Tijunelis, Ernestas 30018345 kjøre T. Anderssen/A

Tjomsland, Vidar 65285 kjøre Ø. Tjomsland/A

Tuft, Thomas 514022 kjøre R. Tvedt/A

Vigtil, Lisbeth J. 52113 kjøre O. A. Sagholen/A

Wassberg, Svein Ove 3387 kjøre O. Wassberg/A

Østre, Ole Johan 8345 kjøre C. Antonsen/A

Aarlie, Renate 30002470 Kjøre/monté F. Ringheim/A

B-trenere

Navn

Lisensnr.

Einang, Morten 5327

Engvold, Ola 8009

Fossen, Stig Ingar 5598

Gausen, Arne M. 5755

Gravrok, Kristin Larsen 19776

Hagfors, Viggo 63945

Helgestad, Haaken 36824

Jensen, Nadja 47918

Larsen, Ann Kristin 30305

Lyssand, Martin 42731

Martinsen, Harald 20397

Ovlien, Marian 39123

Pettersen, Asle T. 4636

Rundhaugen, Tormod 10315

Røstvik, John 21539

Teigen, Kjell 17836

7


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

A-trenere

Navn Lis.nr. Lokal Bjerke- V75 Holm, Trond 128 Raab, Jan-Arne 12669

bane banen Holmen, Finn 43031 Raae, Leif G. 129 100 150 200

Andersen, Kåre 2268 100 150 150 Holtung, Per Dave 28665 150 200 250 Sagholen, Odd A. 2252 200 200 200

Anderssen, Trond 5807 200 250 300 Hop, Vidar 119 300 300 400 Samuelsen, Øyvind 110 100 150 200

Antonsen, Cato 135 200 250 300 Hovstø, Stian 4479 Sandersen, Renee 48109 150 150 200

Antonsen, Morten 24833 Husbyn, Frode A. 2276 200 300 300 Schem, Espen A. 2234 200 250 300

Assev, Hedda 36230 Huuskonen, Katja 4679 200 200 200 Sele, Kjell 90 100 150 200

Austevoll, Asbjørn 81 Høgemark, Lasse 5658 150 200 250 Sele, Stig Rune 4538 150 200 250

Austevoll, Gunnar 1448 300 300 300 Høitomt, Eirik 1537 300 300 400 Sem, Pål 2232 200 200 200

Austevoll, Øyvind 8050 150 200 250 Haakenstad, Knut 5191 Sjoner, Arve 4709 150 150 150

Bachmann, Gry V. 32522 150 150 150 Håkonsen, Kjell 71 Skiaker, Hans G. 36775 100 150 200

Bakkeli, Jørn Harald 5578 100 100 200 Isaksen, Ole 29988 Skofsrud, Trond 106 100 150 200

Bakkeli, Vidar 28792 100 100 200 Jensen, Trond S. 5438 200 200 200 Skyltbæk, Tor Erik 5954 200 200 300

Bakken, Stein Helge 140 Johansen, Jan-Ivar 5706 300 300 400 Solberg, Tom Erik 42598 300 300 300

Bendiksen, Stine M. 7780 100 100 100 Johansen, Kai 4315 300 300 300 Solhus, Atle 5148 200 200 250

Berås. Arild 5697 200 250 300 Johansen, Per 5501 100 150 200 Stangeland, Geir 5497 100 150 150

Bjerring, Jan Martin 5670 100 100 100 Johnsen, Lars 4884 150 150 150 Stareng, Jane H. 4620

Bjørnerød, Kristian 52149 100 150 200 Jørgensen, Alf-Einar 24909 100 100 200 Stastad, Havel O. 19943

Blekkan, Jomar 98 200 250 300 Kanstad, Gry 48223 200 200 200 Steenland, Christian F. 38863

Borg, Thor 79 300 300 400 Karlsen, Ove K. 4534 100 150 200 Steinseth, Bjørn 4242 200 200 200

Brandt, Roger 5748 200 200 300 Kihle, Geir 2281 100 150 200 Stenberg, Glenn K. 5901 100 100 200

Brenden, Jan Per 5362 200 200 300 Killingmo, Brede 31 Stensen, André H. 2229 200 200 250

Brinch, Evy M. 46441 Killingmo, Erik 134 100 150 200 Stensland, Egil 4787

Brækken, Noralf P. 5169 300 350 400 Kjøsnes, Odd A. 28425 150 200 200 Stillerud, John 127 200 200 200

Braaten, Kjell Vidar 37112 Klepaker, Hans M. 94 Storetvedt, Odd 117 200 200 300

Bø, Arthur 43102 Knutsen, Kari Anne 46634 150 150 150 Storhaug, Kristian 5798

Carlsen, Morten 2662 200 200 250 Kolle, Lars Anvar 29265 300 350 400 Stordal, Alf 19388

Dahl, Ine E. 5913 150 200 250 Kolnes, Sigbjørn 68266 Suttle, Douglas Russel 6591 200 200 250

Diskerud, Gunnar 14 Kristiansen, Henry 109 150 200 200 Svinsholt, Ole Anton 65134

Djøseland, Ketil 4202 200 200 300 Krogh-Hanssen, Karoline 5168 150 200 200 Synstelien, Ole P. 15637

Dvergsdal, Odd 8109 100 200 250 Kruse, Øystein 4727 200 200 200 Sørmo, Jarle M. 30425 200 200 250

Dybdahl, Kåre 111 200 200 300 Kvikne, Ann 34514 Søvik, Lars Magne 18235 100 100 200

Eggan, Atle 5625 150 200 250 Kaasa, Arild 4969 100 100 100 Talbot, Anette D. 460001

Eggen, Gunnar 89 200 250 300 Landaas, Jan Erik 2027 150 200 200 Teigen, Per 4044 100 150 200

Eggum, Oddmund 50761 Larsen, Bjørn 1540 200 200 200 Tengsareid, Åsbjørn 8111 300 350 400

Engebretsen, Vidar 30159 Larsen, Linda M. 4860 150 150 200 Tholfsen, Hans Petter 78 300 300 400

Engebråthen, Connie 7860 200 200 200 Lie, Knut Endre 97 100 150 200 Tjomsland, Øystein 17044 200 250 250

Engen, Inger Lise S. 52238 150 200 250 Lindahl, Morten 2259 Tollefsen, Gunleif 59 150 150 250

Erga, Per Arvid 5036 100 150 200 Lindbak, Tron 34747 200 200 300 Torp, John 60

Erga, Tom 48891 150 150 200 Lode, Elin 1230 Totland, Tore 131 200 200 300

Eriksen, Geir Arne 60391 200 200 300 Lode, Stein 22988 Tovengen, Anders 5784 100 150 200

Fjellhaug, Jens I. 68047 Lund, Liv Jorunn 32631 150 150 200 Tvedt, Rolf 5340 200 200 300

Fjellstad, Eivind 2294 Lura, Gaute 9041 100 150 200 Undem, Johan H. 5040 200 250 300

Fladen, Frode 130 300 350 400 Lura, Morten 4838 100 150 150 Varhaug, Kjell 2181 100 150 200

Flor, Jan Arne 52 150 200 200 Løvdal, Kjell 5425 150 200 250 Vikse, Ida B. 4355 100 100 200

Flåten, Geir 26800 200 200 200 Magnussen, Tom 5484 150 200 250 Wallevik, Oddmund 116

Forkerud, Tom 56371 Mathisen, Øivind 83 100 100 150 Walsøe, Roar 107 100 100 150

Fossen, Robert S. 4744 150 150 200 Mehla, Asbjørn 80 300 400 500 Wassberg, Ove 64 200 200 200

Garberg, Bjørn 88 200 200 200 Mehla, Gunnar 41 150 200 250 Weberg, Sven Olav 25230 200 200 250

Gaustad, Jan Rune 5740 200 200 200 Michelsen, Cato 2108 Wiig, Rune 5732 200 250 300

Gjerstad, Gunnar 5280 Midtfjeld, Per Oleg 2202 250 300 350 Wilhelmsen, Kjell 5617 200 200 200

Glittum, Petter 124 100 150 200 Mikkelborg, Olav 5550 200 200 300 Wright, Asbjørn 5958 150 200 250

Gottling, Per 5052 100 100 100 Mikkelsen, Geir 44979 150 200 200 Wollebæk, Tor 84 100 150 200

Gravdal, Eivind 5492 200 200 300 Mjølnerød, Jan R. 5919 150 200 250 Waaler, Jan Kristian 40524 200 200 300

Gretland, Tormod 2165 Moen, Heidi 56214 Ødegaard, Knut Arne 32783 150 200 300

Grønbekk, Knut H. 4256 Murud, Dagfinn 5474 100 100 200 Ølstøren, Boye 108 100 150 200

Gudmestad, Geir 5112 200 300 300 Mørtsell, Vibeke E. 4994 Øverland, Jarle 46298 150 200 250

Gulbransen, Bjørn 35927 100 100 100 Nedrelid, Eirik 72000 100 100 100 Aasheim, Lill A. 71999

Gundersen, Geir V. 40293 300 300 300 Nilsen, Arne 42 150 200 200

Gundersen, Kristen T. 136 Nilsen, Dag S. 125 200 200 200

Guttorm, Osvald 45695 100 100 100 Nordby, Gro A. 49682 Med forbehold om endringer som er gjort

Hagen, Tor Ivar 31079 100 150 200 Nordland, Håkon J. 43514 150 200 250 etter at denne bulletinen gikk i trykk.

Halland, Hans Tore 57098 Nordtømme, Karl O. 4215 100 100 100 Se bestemmelser for trekkordningen side 7

Halle, Tor Olav 5391 Nymoen, Dag Roar 25539 100 150 150

Hammersborg, Steinar 5346 200 200 200 Olsen, Claus 2200 150 150 200

Hamre, Frode 2209 300 350 400 Olsen, Jørn Olaf 120 150 200 250

Hansen, Jan Morten 4053 Olsen, Magne 123 150 200 200

Hanssen, Nora U. 37755 Olsen, Siv Ailin 69842 150 200 200

Hasle, Roger 4986 200 300 300 Ottersen, Morten M. 5544 150 150 250

Haslie, Liv 91 100 100 100 Owren, Atle J. 139 100 150 150

Hauge, Lars Tore 4759 200 200 200 Paulusma, Sjoerd 7280 100 150 150

Haugen, Rune 5988 Pedersen, Hilde 30006776

Heia, Jens 5008 100 150 200 Rasmussen, Kenneth 50992 200 200 200

Heisholt, Alexander 4135 200 250 300 Ringheim, Frank 2186 150 200 200

Helland, Magnus 96 300 300 300 Risa, Kjell Ove 66952

Hoel, Atle G 2237 Romtveit, Lars O. 4823

Holm, Erland 5508 150 200 250 Ruttenborg, Bjørn 14179

Holm, Hans Chr. 2285 300 300 300 Rønningen, Bjørn H. 5602 150 150 150

Holm, Steinar 121 100 150 200 Rønningen Åge 4111 110 200 250

8


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Spesielle bestemmelser for V75-løp

V75-løp er løp utskrevet for eventuelt å inngå i V75-spillet, og består

av syv forhåndsoppsatte løp og et antall ekstraløp. Ekstraløp på

V75-dag, som ikke er utskrevet for å kunne inngå i V75-spillet, vil

markeres spesielt i løpsbulletinen.

Utskrivningen kunngjøres i Løpsbulletinen under en særskilt

avdeling for V75-løp. Utskrivning som V75-løp er ikke avgjørende

for om løpet vil inngå i V75-spillet. Rekkefølgen i Løpsbulletinen er

ikke avgjørende for rekkefølgen i løpsprogrammet.

Hvis V75-løp på grunn av «force majeure» ikke kan avvikles på den

tillyste dag eller travbane, kan løpene flyttes til den påfølgende dag

eller avvikles på en annen bane samme eller påfølgende dag.

Løpene skal fortrinnsvis søkes avviklet på en bane som er tilnærmet

lik den opprinnelige arrangørbanen.

Arrangør kan bestemme at V75-løp innstilles dersom ikke minst 7

hester starterklæres. Forøvrig tas det forbehold om rett til å foreta

nødvendige forandringer når uforutsette situasjoner oppstår.

Innmelding/starterklæring

I V75-løp praktiseres meldt er meldt. Under starterklæring er det kun

anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer. Dersom

man ønsker å melde til mer enn ett løp, må man oppgi hvilket løp man

helst vil starte i ved innmelding.

Transportforbehold

Man kan gi beskjed om transportforbehold ved innmelding. Det

innebærer at innmelder gir beskjed om at et visst antall av hans/hennes

hester må stå inne i løpene for at han/hun starterklærer sine hester den

aktuelle løpsdagen. Innmelder kan også gi beskjed om at en gitt annen

hest, eller at hester fra en gitt annen trener må komme inn i sine løp for

at hans/hennes hest(er) skal starterklæres. Disse beskjedene må gis

ved innmelding. En beskjed om transportforbehold er definitiv, og kan

ikke endres etter innmeldingsfristens utløp.

I V75-løpene regnes halvrad fra kl 24.00 søndagen før gjeldende

løpsdag.

Fortrinnsregler

I V75-løp gjelder ikke fortrinnsreglene i poengberegning for avvisning av

hester.

Sportrekningsregler

I samtlige løp på V75-dager praktiseres mørk sportrekning, om intet

annet er anført.

Etteranmeldinger

Alle V75-løp er åpne for etteranmeldinger på eventuelle ledige plasser.

Etteranmelding kan gjøres fra én time etter ordinær innmeldingsfrists

utløp.

Transporttilskudd

Det gis transporttilskudd til deltakere i V75-løpene, hvis intet annet står

anført i tilknytning til løpsproposisjonene. I henhold til Tabell I er beløpet

beregnet for hester som tilnærmet står oppstallet mer enn 30 mil fra

arrangørbanen, eller må benytte ferger, betale bompenger slik at de

totale kostnadene tilsvarer 30 mil. Det gis intet transporttilskudd til hester

som vinner kr. 12.000 eller mer i premier. Dessuten trekkes ti prosent av

vunnet premie fra refusjonsbeløpet. Transporttilskuddet bortfaller

dersom hester ikke returnerer til oppstallingsstedet umiddelbart etter

løpet. Transporttilskudd ytes kun til hester i norsk trening.

Reisetilskudd for kjørere og trenere

Reisetilskudd gis etter følgende regler med basis i Tabell II: a) A-trener,

catchdriver og stallansatt kjører, ansatt hos travtrener hos travtrener

med travtrenerbevilling, som har oppsitt i V75-løpene, omfattes av

ordningen. Hvis kjørepremie og oppsitt samlet utgjør mer enn kr 6000

utbetales intet reisetilskudd. Hvis kjørepremie og oppsitt utgjør kr 3.000

– 5.999, godskrives treneren 50 prosent av tabellbeløpet. Under kr 3.000

– full dekning etter tabellen. b) Stallansatt kjører hos hesteeier og

amatør som kjører egen eller familiens hest, får intet reisetilskudd hvis

hesten(e) kjører inn kr. 12.000 eller mer i premier.

Forøvrig reisetilskudd etter søknad, såfremt det dokumenteres at de har reist på

annen måte enn sammen med hesten. c) A- og B-trener som har minst én hest til

start fra egen stall, kan, etter søknad til arrangørbanen, få dekket reise etter

samme tabell og mønster som under pkt a. Det er en forutsetning at treneren

fysisk har vært til stede på banen.

Reisetilskudd ytes kun til kusker/trenere med norsk lisens.

Tabell I

Bjerk

e

Dram

-men

Jarls

-berg

Klosterskogen

Momarken

Sørland

et

Foru

s

Leangen

Fylke

Biri

Bergen

Oslo/

Akershus - - - - - - 1000 2000 2000 2200

Buskerud - - - - - - 800 1900 1900 2300

Vestfold - - - - - - - 1800 2200 2400

Østfold - - - - - - 1200 2300 2300 2400

Telemark - - - - - 1000 - 1600 1800 2900

Oppland sør - - - 1000 - - 1700 2500 2200 1400

Oppland midt - 700 1000 1100 700 - 1900 2900 2500 700

Oppland nord 1200 1400 1700 1900 1400 - 2400 2900 2800 -

Hedmark sør - - - 1000 - - 1700 2500 2200 1400

Hedmark midt - 700 1000 1100 700 - 1900 2900 2500 700

Hedmark nord 1200 1400 1700 1900 1400 - 2400 2900 2800 -

Agder 1000 800 - - 1200 1700 - - 1900 3200

Rogaland 2000 1900 1800 1600 2300 2500 - - 2500 3900

Rogaland

Haugalandet 1800 1700 1700 1400 2000 2000 1700 700 1300 3900

Hordaland 2000 1900 2200 1900 2300 2200 1800 2500 - 4000

Sogn og

Fjordane 2400 2500 2800 3000 2600 1800 3500 4000 1200 2200

Møre/Sør-

Trøndelag 2200 2300 2400 2800 2400 1400 3200 3800 3000 -

Nord-

Trøndelag sør 2500 2600 2800 3100 2800 1800 3600 4200 3400 -

Nord-

Trøndelag

nord 2900 3000 3100 3500 3100 2200 4000 4200 3700 -

Nordland sør

for Korgen 3600 2600 3600 3600 3600 3600 4000 4200 3800 3600

Nordland

t.o.m

Hamarøy 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Nordland nord

for Vestfj. 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Troms/

Finnmark 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Tabell II

Hjemmebane

Bjerke

Biri

Drammen

Jarlsberg

Klosterskogen

Momarken

Sørlandet

Forus Bergen

Leangen

Bjerke - - - - - - 750 1050 1050 1150

Drammen - - - - - - 750 1050 1050 1150

Jarlsberg - - - - - - - 1050 1150 1300

Klosterskogen - - - - - 550 - 750 1300 1400

Momarken - - - - - - 750 1150 1150 1300

Biri - - - 550 - - 950 1300 1300 750

Sørlandet 750 750 - - 750 950 - 650 1050 1700

Forus 1050 1050 1050 750 1150 1300 650 - 550 1600

Bergen 1050 1050 1150 1300 1150 1300 1050 550 - 1300

Leangen 1150 1150 1300 1400 1300 750 1700 1600 1300 -

Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til V65-spillet

V65-løp er løp utskrevet for å inngå i V65-spillet. I V65-løp praktiseres

sportrekning etter starterklæring. Det vil si at kusker og hester kan

endres/strykes helt fram til starterklæring, deretter foretas sportrekning.

Arrangør kan bestemme at V65-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester

starterklæres. Forøvrig tas det forbehold om rett til å foreta nødvendige

forandringer når uforutsette situasjoner oppstår.

I V65-løp utbetales transport- og reisetilskudd som for V75-løp.

Spesielle bestemmelser for løp utskrevet til DD-spillet

DD-løp er løp utskrevet for å inngå i DD-spillet. I DD-løp praktiseres

sportrekning etter starterklæring. Det vil si at kusker og hester kan

endres/strykes helt fram til starterklæring, deretter foretas sportrekning.

Arrangør kan bestemme at DD-løp innstilles dersom ikke minst 7 hester

starterklæres. Arrangør kan velge å erstatte et løp i DD-spillet med et av de

øvrige løp utskrevet gjeldende løpsdag. Dette vil ikke få innvirkning på

løpenes premieskala eller sportrekningsregler.

9


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

Lørdag 5 september Bjerke Travbane V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 31 august kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 31 august kl.1130-1230.

Tlf Innmelding/starterklæring: 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 4-5-årige Grunnlag 40.000 - 200.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 130.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 2 3-9-årige hopper høyest 600.000 kr.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr, 40 m ved 275.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 200.000 - 550.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 325.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 DNTs Unghestserie

3-årige Grunnlag 5.000 - 75.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Gavepremier og seiersdekken.

Løp 5 Trenerforeningens løp

Hester i norsk trening Grunnlag 50.000 - 100.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Åpent for kusker som er medlem av Norsk Travtrenerforening.

Vandrepokal

Løp 6 4-5-årige norskfødte 100.000 - 250.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Karsten Buers Æresløp

2100 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Gavepremier. Vandrepokal.

Ekstraløp

Kaldblods

Løp 8 DNTs Unghestserie

3-årige hopper 5.000 - 75.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 25.000 kr, 40 m ved 45.000 kr

Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 9 Finale TGN-serien - Ungdomsløp

Grunnlag høyest 50.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

For kusker som har kvalifisert seg. Kusker trekkes etter starterklæring.

Ikke V75-løp.

Lørdag 12 september Bergen Travpark V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 7 september kl. 0800 -1000

Starterklæring: mandag 7 september kl.1130-1230.

Tlf Innmelding/starterklæring: 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 25.000 - 85.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 85.000 - 200.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr

Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 300.000 - 800.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 425.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Hester i norsk trening Grunnlag25.000 - 125.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 5 Hester i norsk trening Grunnlag 125.000 - 200.000 kr.

Fortrinnsregelen gjelder ikke.

1600 m. Autostart.

Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 6 DNTs Hoppeserie

6-7-årige norskregistrerte hopper 50.000 - 600.000 kr samt 3-5-årige

norskregistrerte hopper minst 50.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 100.000 kr, 40 m ved 250.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Grunnlag 200.000 - 900.000 kr.

2600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 350.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Ekstraløp

Kaldblods

Løp 8 Grunnlag høyest 25.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 12.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Ikke V75-løp.

Løp 9 Grunnlag høyest 300.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 10 Grunnlag 1 - 25.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 10 Grunnlag høyest 400.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Ponniløp:

Kat. A. 1600 m. Strek 2.50

10


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

V75-seksjonen – meldt er meldt

Lørdag 19 september Drammen Travbane V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 14 september kl. 0800 - 1000

Starterklæring: mandag 14 september kl.1130-1230.

Tlf Innmelding/starterklæring: 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Guttorm Brekkes Pokalløp

4-årige hopper.

1700 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 35.000 - 130.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 3 DNTs 5-årsløp

2500 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr, 40 m ved 300.000 kr, 60 m

ved 600.000 kr, 80 m ved 1.500.000 kr

Premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Nils Brekkes Pokalløp

4-årige norskfødte hopper.

1700 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 5 Hester i norsk trening Grunnlag 30.000 - 75.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Norskfødte Grunnlag 75.000 - 150.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 7 Grunnlag 150.000 - 550.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Ekstraløp

Kaldblods

Løp 8 Grunnlag 10.000 - 50.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 9 Ladies Cup

Hopper Grunnlag høyest 100.000 kr. 2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Kr 1000 til alle som fullfører. Kjøres av inviterte internasjonale kvinnelige

kusker. Kusker trekkes etter starterklæring. Ikke V75-løp.

Løp 10 Ladies Cup

Grunnlag høyest 350.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Kr 1000 til alle som fullfører. Kjøres av inviterte internasjonale kvinnelige

kusker. Kusker trekkes etter starterklæring. Ikke V75-løp.

Unionstravet Färjestad 26. september

Startanmälan: senast söndag 20 september kl. 17:00 Tel 08/627 21 00

Poäng och startsumma räknas per den 19 september kl 24.00.

OBS! Norsktränade hästar anmäles genom DNT fredag 18. september

08.00-10.00. Tlf 815 11 225

I proposition 1 - 6 är minst fyra (4) platser garanterade för norska resp.

svensktränade hästar. Första start kl. 13:20. Hederspris till segrande hästs

ägare, tränare/körsven, uppfödare och vårdare i lopp 1-7.

Kurs: 1.0000 (NOK) = 1.16552 (SEK)

Varmblodiga:

Prop. 1. 3-åriga och äldre 50.000 - 125.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

2140 m. Autostart.

Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Prop. 2. 3-åriga och äldre 125.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

2640 m. Autostart.

Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Prop. 3. 3-åriga och äldre 250.001 - 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

2140 m. Autostart.

Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Prop. 4. 3-åriga och äldre högst 750.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 325.000 kr

Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Prop. 5. Unionsloppet.

3-åriga och äldre 400.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

1640 m. Autostart.

Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr.

Prop. 6. Stolopp.

3-7-åriga ston 50.000 - 1.400.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 200.000 kr, 40 m vid 600.000 kr

Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.

Kallblodiga:

Prop. 7. Unionskampen.

4-åriga och äldre 400.001 - 1.200.000 kr. Körsvenskrav kat. 1

2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 700.000 kr

Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr.

Startberättigade i detta lopp är minst 7 norska ekipage och minst 7 svenska

ekipage (häst, tränare och körsven) med högst startpoäng.

Ekstraløp

Kallblodiga:

Prop. 8. Högst 400.000 kr. Körsvenskrav kat. 4 Företrädesregeln gäller ej.

2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.

Pris: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr.

Varmblodiga:

Prop. 9. Högst 40.000 kr. Körsvenskrav kat. 4 Företrädesregeln gäller ej.

1640 m. Autostart.

Pris: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(2.000) kr.

Prop. 10. 40.001 - 80.000 kr. Körsvenskrav kat. 4 Företrädesregeln gäller ej.

2640 m. Autostart.

Pris: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(2.000) kr.

Prop. 11. Lärlingskampen

250.001 - 590.000 kr, körda av E- licensinnehavare samt norska lärlingar.

Körsvenskrav kat. 4 Företrädesregeln gäller ej. 2140 m. Autostart.

Pris: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr.

Till loppet kommer de sex segerrikaste lärlingarna från Norge resp. Sverige att

inbjudas/delta. Lärling får ej ha innehaft a-licens (proffslicens) tidigare.

Prop. 12. Montékampen - Unionsritten

4-åriga och äldre högst 500.000 kr. Företrädesregeln gäller ej.

2140 m. Monté. Autostart. 14 startande.

Pris: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr.

Startberättigade i detta lopp är de 7 norska ekipage (tränare och ryttare) och 7

svenska vilkas hästar har högst startpoäng.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

11


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

Forus Travbane Lørdag 3 oktober V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 28 september kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 28 september kl.1130-1230.

Tlf. Innmelding/starterklæring 815 11 225 Faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 30.000 - 115.000 kr.

1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 60.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 Vestlandsløpet

Grunnlag 115.000 - 525.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 175.000 kr, 40 m ved 300.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Otterens 4-års løp

2550 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr, 40 m ved 300.000 kr, 60 m ved

600.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Norskfødte Grunnlag 20.000 - 115.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 5 3-7-årige norskregistrerte hopper 45.000 - 200.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr

Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 200.000 - 375.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Kjell Håkonsens Æresløp

Grunnlag minst 500.000 kr.

1600 m. Autostart. Max 10 startende.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Leangen Travbane Lørdag 10 oktober V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 5 oktober kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 5 oktober kl.1130-1230.

Tlf. Innmelding/starterklæring 815 11 225 Faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 25.000 - 75.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 75.000 - 325.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr, 40 m ved 200.000 kr

Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Troll Jahns Æresløp

2140 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m ved vunnet 1.000.000 kr,

40 m ved 2.000.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Norskfødte Grunnlag 35.000 - 75.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 5 Hester i norsk trening Grunnlag 75.000 - 275.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 120.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 275.000 - 550.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Josef Kleins Æresløp 4-årige.

2140 m. Autostart.

Premier: 150.000-75.000-40.000-20.000-10.000-(5.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

12


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

Lørdag 17 oktober Sørlandets Travpark V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 12 oktober kl. 0800 - 1000

Starterklæring: mandag 12 oktober kl.1130-1230.

Tlf. Innmelding/starterklæring 815 11 225 Faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 30.000 - 100.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 60.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 3-9-årige hopper 100.000 - 450.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 160.000 kr, 40 m ved 270.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 270.000 - 700.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 400.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 DNTs Unghestserie

3-årige norskfødte 5.000 - 50.000 kr samt 3-årige norskfødte hopper 5.000 -

75.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 5 Hester i norsk trening Grunnlag 50.000 - 225.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 90.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 DNTs Hoppeserie

3-5-årige norskregistrerte hopper minst 50.000 kr samt 6-7-årige

norskregistrerte hopper 50.000 - 600.000 kr.

2640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 100.000 kr, 40 m ved 250.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Lørdag 24 oktober Bergen Travpark V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 19 oktober kl. 0800 -1000

Starterklæring: mandag 19 oktober kl.1130-1230.

Tlf. Innmelding/starterklæring 815 11 225 Faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 50.000 - 200.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 125.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 Nils A Skjolds Æresløp 3-årige

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 100.000 kr, 40 m ved 300.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Jacob Melands Æresløp

1600 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Bergens 3-års Festival

2100 m. Autostart.

Premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.

Løp 5 Norskfødte Grunnlag 30.000 - 75.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 75.000 - 300.000 kr.

2600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 135.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Kniksen

2100 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Grunnlag 400.000 - 900.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

13


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

Jarlsberg Travbane Lørdag 7 november V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 2 november kl. 0800 - 1000

Starterklæring: mandag 2 november kl.1130 - 1230

Innmelding/starterklæring: Tlf 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Nils Østbys Minneløp

3-årige Grunnlag 5.000 - 125.000 kr

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 75.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 2 3-9-årige hopper Grunnlag 40.000 - 200.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 130.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 3 Arnt Haakestads Minneløp

2100 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Høstfinale v.bl. 3-årige norskfødte.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr

Premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-10.000-(5.000) kr.

Kun åpent for hester som har opprettholdt sin innmeldingsberettigelse i

klasseløpene.

Løp 5 Norskfødte Grunnlag 50.000 - 100.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 400.000 - 900.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Th. Martinsens Æresløp

2100 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Lørdag 14 november Biri Travbane V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 9 november kl. 0800 - 1000

Starterklæring: mandag 9 november kl.1130 - 123

Innmelding/starterklæring: Tlf 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 30.000 - 115.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 60.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 2 Arne Lunds Minneløp

4-5-årige Grunnlag høyest 700.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr, 40 m ved 400.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 400.000 - 1.100.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 650.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag norskfødte 20.000 - 130.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 5 3-7-årige norskregistrerte hopper 50.000 - 100.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Hester i norsk trening Grunnlag 130.000 - 225.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 7 Grunnlag 225.000 - 550.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

14


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

V75-seksjonen – meldt er meldt

Lørdag 21 november Momarken Travbane V75 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 16 november kl. 0800 - 1000

Starterklæring: mandag 16 november kl.1130 - 1230

Innmelding/starterklæring: Tlf 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1

Grunnlag 100.000 - 245.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 135.000 kr

Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 2 Oaks Revansje

4-årige hopper.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Åpent for hopper som har betalt 4. innskudd til Norsk Oaks

Løp 3 Norsk Trav Oaks,

3-årige hopper.

2140 m. Autostart.

Premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.

Startplikt for hopper som kvalifiserte seg tirsdag 10. november

Løp 4 Thor Østbys Minneløp

1640 m. Voltestart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 5

Grunnlag 75.000 - 900.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr, 40 m ved 300.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 6 Oaks Revansje

4-årige norskfødte hopper.

1640 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Åpent for hopper som har betalt 4. innskudd til Norsk Oaks

Lørdag 28 november Klosterskogen Travbane V75 - Dagens Dobbel

Starterklæring: mandag 23 november kl.1130 - 1230.

Innmelding/starterklæring: Tlf 815 11 225 Faks/polling: 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 E.C. Koren Lunds Minneløp 3-årige

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 35.000 - 75.000 kr

2100 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 3 3-9-årige hopper

Grunnlag 75.000 - 400.000 kr

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr, 40 m ved 240.000 kr

Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Klosterskogens 3-års Elite

2100 m. Autostart.

Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.

Løp 5 Norskfødte Grunnlag 25.000 - 60.000 kr

1700 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 6 Hester i norsk trening Grunnlag 60.000 - 175.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Løp 7 DNTs 4-årsløp

Norskfødte.

2100 m. Autostart.

Premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.

Løp 7 Norsk Trav Oaks.

3-årige norskfødte hopper

2140 m. Autostart.

Premier: 200.000-100.000-50.000-25.000-15.000-(10.000) kr.

Startplikt for hopper som kvalifiserte seg tirsdag 10. november

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

15


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Tirsdag 1 september Biri Travbane

Innmelding: tirsdag 25 august kl. 08.00 - 10.00

Starterklæring: tirsdag 25 august kl.12.00 - 13.00.

Tel Innmelding/starterklæring 61 18 78 80 el. 61 18 78 88 –

faks/polling 61 18 78 81

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 50.000 kr

1609 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 2 Grunnlag 2.000 - 14.000 kr.

2100 m. Autostart.

Avvisning etter dato for siste start. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 3 Grunnlag 14.000 - 44.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 4 Grunnlag høyest 144.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 5 Grunnlag høyest 244.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Onsdag 2 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: onsdag 26 august kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 26 august kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Kaldblods

Løp 1 Montéløp

Grunnlag høyest 280.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 80.000 kr, 40 m ved 160.000 kr

Max 7 startende pr distanse.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 V65. Tidsløp

Hester med rekord 1 31 0 og dårligere.

2140 m. Tillegg 20 m for tid 1 32 5 og bedre.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 3 V65

Grunnlag høyest 130.000 kr.

2600 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 4 V65

Grunnlag høyest 850.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 8.000 kr.

2140 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 V65. Norskfødte

Grunnlag høyest 60.000 kr.

1640 m. Voltstart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 7 V65

Grunnlag høyest 195.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 V65

Grunnlag høyest 625.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 9 Stallmannsløp

Grunnlag høyest 240.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

16


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Torsdag 3 september Bjerke Travbane

Innmelding: onsdag 26 august kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 26 august kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Klosterskogen Travbane Torsdag 3 september

Innmelding: torsdag 27 august kl. 08:00-10:00

Starterklæring: torsdag 27 august kl.11:00-12:00.

Tel Innmelding/starterklæring 35 59 14 50 - faks: 35 59 14 60

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 4.000 - 20.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 2 Hingster og vallaker Grunnlag 2.000 - 20.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 3 Grunnlag høyest 70.000 kr med høyest 300 poeng.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag norskfødte høyest 115.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 5 Grunnlag høyest 200.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 26.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 160.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 3 Grunnlag høyest 425.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 4 3-årige norskfødte høyest 5.000 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 40.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 140.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Hopper Grunnlag høyest 205.000 kr.

1700 m. Voltestart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 8 Grunnlag høyest 450.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Det kjøres ikke prøveløp denne dag.

Ponniløp.

Kategori B-C-D. 1700m. Strek 3.00. Stengt 2.30.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

17


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Fredag 4 september Bjerke Travbane

Innmelding: torsdag 27 august kl. 08:00-09.30

Starterklæring: torsdag 27 august kl.10:00-11:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Søndag 6 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 31 august kl. 08:00-10:00

Starterklæring: mandag 31 august kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunlag høyest 80.000 kr

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 2 Grunnlag høyest 250.000 kr

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 3 Hopper Grunnlag 2.000 - 20.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag 70.000 - 120.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 5 Grunnlag høyest 320.000 kr med høyest 300 poeng

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Kaldblods

Løp 1 VG Norsk Travderby.

2600 m. Autostart. For hester som har kvalifisert seg.

Premier: 750.000-375.000-225.000-150.000-100.000-(65.000) kr.

Øvrige fullførte premieres med kr 5000. Ærespremier til seirende hests eier, trener,

oppdretter, oppasser og kusk. Laurbærkrans og seiersdekken.

Løp 2 VG Norsk Travderby hoppeavdeling.

2100 m. Autostart. For hester som har kvalifisert seg.

Premier: 300.000-150.000-90.000-60.000-40.000-(25.000) kr.

Øvrige fullførte premieres med kr 3.000. Ærespremier til seirende hests eier,

trener, oppdretter, oppasser og kusk. Laurbærkrans og seiersdekken.

Løp 3 Grunnlag høyest 190.000 kr.

1609 m. Autostart. Mørk sportrekning

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 4 Trygve Diskeruds Minneløp

2140 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m ved vunnet 1.500.000 kr

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Vandrepokal til kusk (må vinnes to ganger). Gavepremier og seiersdekken.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 5 VG Norsk Travderby.

2600 m. Autostart. For hester som har kvalifisert seg.

Premier: 750.000-375.000-225.000-150.000-100.000-(65.000) kr.

Øvrige fullførte premieres med kr 5.000. Ærespremier til seirende hests eier,

trener, oppdretter, oppasser og kusk. Laurbærkrans og seiersdekken.

Løp 6 VG Norsk Travderby hoppeavdeling.

2100 m. Autostart. For hester som har kvalifisert seg.

Premier: 300.000-150.000-90.000-60.000-40.000-(25.000) kr.

Øvrige fullførte premieres med kr 3.000. Ærespremier til seirende hests eier,

trener, oppdretter, oppasser og kusk. Laurbærkrans og seiersdekken.

Løp 7 Hopper Grunnlag 20.000 - 85.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr Mørk sportrekning

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 Finale TGN-serien Ungdomsløp. For kusker som har kvalifisert seg.

Grunnlag høyest 150.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Kusker trekkes etter starterklæring. Studietur til de tre beste kuskene sammenlagt.

Gavepremier. Mørk sportrekning

Løp 9 Per Ulvens Æresløp

3140 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m ved vunnet 175.000 kr, 40 m

ved 350.000 kr, 60 m ved 850.000 kr Mørk sportrekning

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.

Vandrepokal til kusk (må vinnes tre ganger). Gavepremier og seiersdekken.

Løp 10 Kai Eriksens Minneløp 5-årige.

1640 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker.

Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr. Gavepremier og

seiersdekken. Mørk sportrekning

Ponniløp:

Kat. BCD. 2100 m. Strek 2.05

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

18


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Drammen Travbane Mandag 7 september Dagens Dobbel

Innmelding: tirsdag 1 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 1 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 32 21 87 20 faks/pollingfaks 32 21 87 10

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 30.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 17.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 195.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 3 Montéløp

Grunnlag høyest 700.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr, 40 m ved 400.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 DNTs Unghestserie

3-årige norskfødte hopper 1 - 30.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-10.000-5.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 5 Hopper Grunnlag høyest 30.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Norskfødte Grunnlag høyest 155.000 kr.

2500 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Tirsdag 8 september Biri Travbane

OBS! Innmelding: mandag 31 august kl. 08.00 - 10.00

Starterklæring: mandag 31 august kl.12.00 - 13.00.

Tel Innmelding/starterklæring tlf 61 18 78 80 el. 61 18 78 88 –

faks/polling 61 18 78 81

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 75.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 2 Grunnlag høyest 34.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 3 Grunnlag høyest 64.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning.

Løp 4 Grunnlag høyest 124.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 5 Grunnlag høyest 324.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Montéløp

Grunnlag høyest 350.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 140.000 kr

Åpent for ryttere som red 20 løp og mindre i 2008.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Lygnasæters ponniløp

Kat A, 2100 m, strek 3.00

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

19


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Momarken Travbane Tirsdag 8 september Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 31 august kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 1 september kl.08.00-09.00.

Tel Innmelding/starterklæring 69898020 - faks/polling 69892635

Kaldblods

Løp 1 DNTs unghestserie.

3-årige høyest 40.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr, 40 m ved 15.000 kr

Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Premier: 30.000-15.000-10.000-5.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 95.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Hopper Grunnlag høyest 200.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 4 Hopper Grunnlag høyest 50.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 5 Norskfødte Grunnlag høyest 90.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 390.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Montéløp

1640 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Hesten må ha minst en godkjent start i monteløp etter prøveløp.

Det er påbudt med bruk av sjekk. Rytteren må være minimum 18 år. Rytteren

må ha ridd og fullført minimum 10 monteløp, hvorav 2 må være innenfor siste

12 måneder.

Ponniløp:

Monte Kat. BCD 2140 Meter Strek 2.30.

Onsdag 9 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: onsdag 2 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 2 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Kaldblods

Løp 1

Grunnlag høyest 22.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 12.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 V65

Grunnlag høyest 60.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 35.000 kr

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 3 V65

Grunnlag høyest 175.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 4 V65

Grunnlag høyest 625.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Montéløp

Grunnlag høyest 200.000 kr.

2140 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 100.000 kr

Max 7 startende pr distanse.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 V65

3-årige 10.000 - 40.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 7 V65

Grunnlag høyest 185.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 V65

Grunnlag høyest 485.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 9 Dameløp

Grunnlag høyest 285.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

20


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Torsdag 10 september Bjerke Travbane

Innmelding: onsdag 2 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 2 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Torsdag 10 september Klosterskogen Travbane

Innmelding: torsdag 3 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: torsdag 3 september kl.11:00-12:00.

Tel Innmelding/starterklæring 35 59 14 50 - faks: 35 59 14 60

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 110.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 2 Grunnlag 2.000 - 12.000 kr.

Fortrinnsregelen gjelder ikke.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 3 Grunnlag høyest 30.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag høyest 95.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 5 Grunnlag høyest 225.000 kr med høyest 300 poeng.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 5.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 80.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 3 Montéløp

Grunnlag høyest 200.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 130.000 kr

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 3-årige Grunnlag 1-25.000 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 70.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato.

Løp 6 Grunnlag høyest 250.000 kr.

Fortrinn norskfødte.

1700 m. Voltestart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 1700 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

21


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Fredag 11 september Biri Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: torsdag 3 september kl. 08.00 - 10.00

Starterklæring: fredag 4 september kl.08.00 - 10.00.

Tel Innmelding/starterklæring 61 18 78 80 el. 61 18 78 88 –

faks/polling 61 18 78 81

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 9.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 3.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 42.000 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.200.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 7.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Norskfødte Grunnlag høyest 98.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 6 Grunnlag høyest 150.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Grunnlag høyest 280.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Jarlsberg Travbane Fredag 11 september

Innmelding: fredag 4 september kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 7 september kl.1100-1200.

Tel 33381170 faks 33381152

Kaldblods

Løp 1 3-ÅRINGER

3-årige norske og svenske kaldblods høyest 4.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 HOPPELØP

Grunnlag høyest 40.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 20.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 375.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 4 NORSKFØDTE 3-ÅRINGER

3-årige norskfødte med 0 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 66.000 kr.

2600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 33.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 110.000 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 675.000 kr. 2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

22


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Søndag 13 september Bjerke Travbane

Innmelding: mandag 7 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: mandag 7 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Søndag 13 september Sørlandets Travpark

Innmelding: mandag 7 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: mandag 7 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 38 04 46 66 - faks 38 04 49 60

Kaldblods

Løp 1 Hester med rekord 1 33 5 og dårligere.

2140 m. Tillegg 20 m for tid 1 35 0 og bedre.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Champion Gull-løpet

Hopper Grunnlag høyest 115.000 kr.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 65.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

En pall Champion Gull til seirende hest. Seiersdekken

Løp 3 Grunnlag høyest 235.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag høyest 340.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 10.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 10.000 - 60.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 25.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Norsk Dametravforbunds Finaleløp

Grunnlag høyest 140.000 kr. 2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

For kvinnelige kusker som er uttatt av damegruppene ved hver enkelt travbane.

Gavepremie.

Mørk sportrekning

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 47.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 25.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 420.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 175.000 kr, 40 m ved 275.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 1.700.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 700.000 kr, 40 m ved kr 1.100.000

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 12.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 4.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 47.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 185.000 kr. 2140 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk Sportrekning

Løp 7 Grunnlag høyest 425.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 8 Grunnlag høyest 325.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

23


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Tirsdag 15 september Momarken Travbane

Innmelding: mandag 7 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 8 september kl.0800-0900.

Tel Innmelding/starterklæring 69898020 - faks/polling 69892635

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 200.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 2 Grunnlag 1.000 - 15.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 15.000 - 45.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Løp 4 Grunnlag 100.000 - 180.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag 180.000 - 290.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato.

Mørk sportrekning i alle løp.

Onsdag 16 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: onsdag 9 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 9 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95

polling 22 95 60 55

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 35.000 kr.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 20.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 V65

Grunnlag høyest 95.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 3 V65 Stallansatte

Grunnlag høyest 155.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 4 V65 Hopper.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 400.000 kr, 40 m ved 750.000 kr

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 3-årige høyest 20.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 6.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 6 V65

Norskfødte Grunnlag høyest 85.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 7 V65

Grunnlag høyest 200.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 V65

Hopper Grunnlag høyest 700.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 9 Amatørløp

Grunnlag høyest 240.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

24


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Torsdag 17 september Bjerke Travbane

Innmelding: onsdag 9 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 9 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95

polling 22 95 60 55

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 60.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 2 Grunnlag 12.000 - 24.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 3 Grunnlag 24.000 - 48.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag høyest 110.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 5 Grunnlag høyest 170.000 kr med høyest 300 poeng.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Torsdag 17 september Klosterskogen Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: torsdag 10 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: torsdag 10 september kl.11:00-12:00.

Tel Innmelding/starterklæring 35 59 14 50 - faks: 35 59 14 60

Kaldblods

Løp 1 Hopper Grunnlag høyest 65.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 300.000 kr.

1700 m. Voltestart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 3 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.500.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 10.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 55.000 kr.

1700 m. Voltestart.

Fortrinn norskfødte.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Alternativ Medisinsk Senters Cup (Amatørløp)

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i

NorskTravamatørforening pr 1. april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt i

finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 7. oktober.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Grunnlag høyest 400.000 kr.

1700 m. Voltestart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning.

Løp 8 Grunnlag høyest 900.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

25


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Fredag 18 september Biri Travbane

Innmelding: torsdag 10 september kl. 08.00 - 10.00

Starterklæring: fredag 11 september kl.08.00 - 10.00.

Tel Innmelding/starterklæring tlf 61 18 78 80 el. 61 18 78 88 –

faks/polling 61 18 78 81

Kaldblods

Løp 1 3-årige Grunnlag høyest 5.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 28.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 14.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Hopper Grunnlag høyest 200.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 120.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 525.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 300.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 3.500 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Norskfødte Grunnlag høyest 170.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Montéløp

Grunnlag høyest 250.000 kr.

2600 m. Autostart.

Hester må ha minst én godkjent start i monteløp etter monteprøveløp. Påbudt

med sjekk. Rytter må være minimum 18 år og ha ridd og fullført minimum ti

monteløp, hvorav to må være innenfor de siste 12 måneder.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Fredag 18 september Jarlsberg Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: fredag 11 september kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 14 september kl.1100-1200.

Tel 33381170 faks 33381152

Kaldblods

Løp 1 REKRUTTLØP

Grunnlag høyest 5.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Breddepremiering

Løp 2 Grunnlag høyest 925.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 3 Montéløp

5-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 500.000 kr, åpent for alle

montelisenser.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 175.000 kr, 40 m ved 300.000 kr

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 REKRUTTLØP

Grunnlag med 0 kr.

2100 m. Voltestart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Breddepremiering.

Løp 5 BUSKERUD OG VESTFOLD TRAVFORBUNDS UNGDOMSSERIE

2009

For kusker i alderen 16-23 år. (født 1986 og senere)

Grunnlag høyest 45.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 6 NORSKFØDTE

Grunnlag høyest 310.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 HOPPELØP

Grunnlag høyest 200.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 8 Grunnlag høyest 625.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

26


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Søndag 20 september Sørlandets Travpark Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 14 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: mandag 14 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 38 04 46 66 - faks 38 04 49 60

Kaldblods

Løp 1 3-årige norske og svenske kaldblods høyest 20.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr, 40 m ved 12.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 28.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 14.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 54.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Polar Pulsmåler Cup kvalfisering.

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i

NorskTravamatørforening pr 1. april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt

i finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 14. oktober.

Løp 5 Grunnlag høyest 550.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr, 40 m ved 330.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 6 Grunnlag høyest 25.000 kr.

Åpent for 3-årige hester med grunnlag inntill kr 35.000

2140 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 80.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag høyest 135.000 kr.

Åpent for norskfødte hester med grunnlag inntil kr 175.000

2140 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Grunnlag høyest 215.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk Sportrekning

Løp 10 Montéløp

Grunnlag høyest 400.000 kr.

2140 m. Autostart. Hesten må ha minst en godkjent start i monteløp etter

prøveløp. Det er påbudt med bruk av sjekk. Rytteren må være minimum 18 år.

Rytteren må ha ridd og fullført minimum 10 monteløp, hvorav 2 må være

innenfor siste 12 måneder.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mandag 21 september Bjerke Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: tirsdag 15 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 15 september kl. 12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 815 11 225 – faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Kval. Gjensidige Norsk Travkriterium hoppeavdeling.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Seiersdekken

Se egen annonse s 43

Løp 2 Grunnlag høyest 205.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 3 Kval. Gjensidige Norsk Travkriterium hoppeavdeling.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Seiersdekken

Se egen annonse s 43

Løp 4 Grunnlag høyest 65.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Tirsdag 22 september Bjerke Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: tirsdag 15 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 15 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 815 11 225 – faks/polling 22 95 61 05

Kaldblods

Løp 1 Kval. Gjensidige Norsk Travkriterium.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Seiersdekken

Se egen annonse s 43

Løp 2 Grunnlag høyest 380.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 3 Kval. Gjensidige Norsk Travkriterium.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Seiersdekken

Se egen annonse s 43

Løp 4 Grunnlag norskfødte høyest 130.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

27


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Tirsdag 22 september Drammen Travbane

Innmelding: tirsdag 15 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 15 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 32 21 87 20 faks/pollingfaks 32 21 87 10

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 1 - 35.000 kr.

1700 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 175.000 kr.

1700 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 3 Grunnlag 1 - 35.000 kr.

2100 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Avvisning etter siste startdato

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 80.000 kr.

2100 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Avvisning etter siste startdato

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 175.000 kr.

1700 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Avvisning etter siste startdato

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Onsdag 23 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: onsdag 16 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 16 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Oslo Travklubbs dag

Kaldblods

Løp 1 Montéløp

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 450.000 kr, 40 m ved 800.000 kr

Max 7 startende pr distanse.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 V65

Hester med rekord 1 30 0 og dårligere.

2140 m. Tillegg 20 m for tid 1 31 5 og bedre.

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 3 V65

Grunnlag høyest 275.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 4 V65

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 4.000 kr.

2140 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 V65

Grunnlag 14.000 - 74.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 28.000 kr

Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 7 V65

Grunnlag høyest 300.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 8 V65

2100 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 9 Oslo Travklubbs Amatørløp

Grunnlag høyest 185.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning. Kusk med medlemskap i Oslo Travklubb har fortrinn.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

28


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Torsdag 24 september Bjerke Travbane

Innmelding: onsdag 16 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 16 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 4.000 - 18.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 2 Grunnlag 2.000 - 12.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Fredag 25 september Biri Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: torsdag 17 september kl. 08.00 - 10.00

Starterklæring: fredag 18 september kl.08.00 - 10.00.

Tel Innmelding/starterklæring tlf 61 18 78 80 el. 61 18 78 88

faks/polling 61 18 78 81

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 6.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Hopper Grunnlag høyest 70.000 kr.

1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 35.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 110.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 50.000 - 80.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag høyest 150.000 kr med høyest 300 poeng.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 5 Grunnlag høyest 370.000 kr med høyest 300 poeng.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning

Løp 4 Grunnlag høyest 450.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 6.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Norskfødte Grunnlag høyest 58.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Kvalifisering Alternativ Medisinsk Senters Cup.

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i

NorskTravamatørforening pr 1. april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt i

finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 7. oktober.

Løp 8 Grunnlag høyest 225.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 9 Grunnlag høyest 475.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

29


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Fredag 25 september Jarlsberg Travbane

Innmelding: fredag 18 september kl. 0800-1000

Starterklæring: mandag 21 september kl.1100-1200.

Tel 33381170 faks 33381152

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 18.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 9.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 HOPPELØP

Grunnlag høyest 550.000 kr.

1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 1.000.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning

Varmblods

Løp 4 NORSKFØDTE

Grunnlag høyest 24.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 8.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 HOPPELØP

Grunnlag høyest 70.000 kr. 1609 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 6 Grunnlag høyest 130.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Løp 7 Grunnlag høyest 250.000 kr.

2609 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 8 Grunnlag høyest 900.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Søndag 27 september Sørlandets Travpark

Innmelding: mandag 21 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: mandag 21 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 38 04 46 66 - faks 38 04 49 60

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 12.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr, 40 m ved 5.000 kr

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 95.000 kr.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 260.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 135.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Montéløp

Grunnlag høyest 300.000 kr.

2140 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 160.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 14.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 150.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 65.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Ev Offshores Ungdomsserie

Grunnlag høyest 200.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

For kusker født 1986 og senere.

Løp 8 Grunnlag høyest 350.000 kr. samt norskfødte høyest 400.000 kr.

2140 m. Autostart.

Mørk sportrekning

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 9 2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 550.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

30


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Mandag 28 september Drammen Travbane

Innmelding: tirsdag 22 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 22 september kl. 11:00-12:00.

Tel Innmelding/starterklæring 32 21 87 20 faks/pollingfaks 32 21 87 10

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 30.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 12.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag med rekord 1 29 0 og dårligere.

2520 m. Voltestart.

20 meter godtgjørelse for hester som ikke har vunnet løp i 2009.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning

Løp 3 Grunnlag med rekord 1 27 0 og dårligere.

1700 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 6.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 50.000 kr samt 3-4 årige høyest 70.000 kr.

2500 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 6 Buskerud Og Vestfold Travforbunds Ungdomsserie.

Grunnlag høyest 145.000 kr.

2100 m. Autostart. Avvisning etter siste startdato.

Åpen for kusker mellom 16 og 23 år.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Norskfødte Grunnlag høyest 300.000 kr.

1700 m. Autostart.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Hurum og Strømm Travklubbs ponniløp

Kat B/C/D, 2100 m, strek 2.20

Tirsdag 29 september Momarken Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 21 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: tirsdag 22 september kl.08.00-09.00.

Tel Innmelding/starterklæring 69898020 - faks/polling 69892635

Kaldblods

Løp 1 3-årige høyest 10.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.000 kr, 40 m ved 4.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 48.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 400.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 625.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 30.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Norskfødte Grunnlag høyest 60.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Avvisning etter siste startdato. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Løp 7 Alternativ Medisinsk Senters Cup. Amatørløp.

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i

NorskTravamatørforening pr 1. april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt i

finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 7. oktober.

Løp 8 Grunnlag høyest 310.000 kr.

2640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Grunnlag høyest 425.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Mørk sportrekning.

Ponniløp

Trømborg og Askim Travlags serie.

Alle kat. 1640 Meter. Strek 3.00.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

31


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Biri, Bjerke, Drammen, Jarlsberg, Klosterskogen, Momarken, Sørlandet

Onsdag 30 september Bjerke Travbane V65 - Dagens Dobbel

Innmelding: onsdag 23 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: onsdag 23 september kl.12:00-13:00.

Tel Innmelding/starterklæring 22 95 60 05 - faks 22 95 60 95 polling 22 95 60 55

Superonsdag

Kaldblods

Løp 1 Hester med rekord 1 33 0 og dårligere.

2140 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 V65

4-5-årige Grunnlag høyest 100.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 30.000 kr, 40 m ved 55.000 kr

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 3 V65

Grunnlag høyest 225.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 4 V65 Hopper.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 450.000 kr, 40 m ved 750.000 kr

Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr.

ÅBO TRAVBANA, LÖRDAG DEN 26 SEPTEMBER KL 13.00

Varmblodiga

prop 1: Gulddivisionen, alla, 2100m autostart 1-p: 6.000 €

prop 2: Silverdivisionen, högst 100.000 €, 2100m autostart 1-p: 4.000


prop 3: Bronsdivisionen, högst 40.000 €, 2100m autostart 1-p: 3.000


prop 5: Stolopp, högst 45.000 €. Tillägg 20m vid vunna 15.001 € 1-p:

3.000 €

Kallblodiga

prop 9: Nordiskt Mästerskap - Nordisk Elitkamp -deltävling 6, alla,

2100m autostart 1-p: 40.000 €

prop 10: L. Fabritius Memorial, 5-åriga. 2100 m autostart 1-p: 10.000


prop 11: Högst 20.000 €. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 €. 2100 m

voltstart 1-p: 3.000 €

Anmälning för utländska hästar senast den 17 september kl 11.00,

tel. +358-2-2730255. Direktanmälan.

Varmblods

Løp 5 3-årige høyest 10.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 6 V65 Hopper

Grunnlag høyest 125.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 7 V65

Grunnlag høyest 260.000 kr.

2600 m. Autostart.

Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr.

Løp 8 V65

Grunnlag høyest 600.000 kr.

1609 m. Autostart.

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Løp 9 Montéløp

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 350.000 kr, 40 m ved 700.000 kr

Max 7 startende pr distanse.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

32


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Fredag 4 september Bergen Travpark Dagens Dobbel

Innmelding: fredag 28 august kl. 0800-0900

Starterklæring: mandag 31 august kl.0800-0900.

Tel Innmelding/starterklæring 55 39 68 02 faks 55 39 68 01 polling 55 24 80 13

Bergen Travpark

Torsdag 17 september Bergen Travpark

Innmelding: torsdag 10 september kl. 0800-0900

Starterklæring: torsdag 10 september kl.-13.00.

Tel Innmelding/starterklæring 55 39 68 02 faks 55 39 68 01 polling 55 24 80 13

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 20.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.000 kr, 40 m ved 8.000 kr,

60 m ved 14.000 kr

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 85.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Kuskematch Bergen - Oslo - Odense

Grunnlag høyest 165.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Kr 500 til alle som fullfører uten å være diskvalifisert eller distansert. Kuskene

blir trukket.

Løp 4 Grunnlag høyest 550.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 300.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 5 1600 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 6 Bergen Travpark 3 årsserie

3-årige høyest 75.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 30.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Kuskematch Bergen - Oslo - Odense

Grunnlag høyest 50.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Kr 500 til alle som fullfører uten å være diskvalifisert eller distansert. Kuskene

blir trukket.

Løp 8 Grunnlag 50.000 - 400.000 kr.

Delingsløp.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løpet skal deles etter grunnlag etter innmelding.

Ponniløp

Kat. A. Strek 3,20. 1600 m voltestart

Handikappes etter årsbeste og fire siste noterte tider.

Åpent for Kat B med rekord 2,40 og svakere.

Kaldblods

Løp 1 Bergen Travpark 3 årsserie

Grunnlag høyest 30.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.200 kr, 40 m ved 12.000 kr,

60 m ved 20.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 50.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 28.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Bergen Travparks Hoppeserie

Grunnlag høyest 280.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr, 40 m ved 90.000 kr,

60 m ved 160.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 180.000 kr.

2600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 20.000 kr.

2120 m. Tillegg 20 m for 4-12-årige. 20 m ved vunnet 8.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 75.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 140.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 550.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Travritt.no’s monteløp

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr, 40 m ved 280.000 kr,

60 m ved 500.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Ponniløp

Kat. B.C.D. strek 2,40 1600 m voltestart.

Handikappes etter årsbeste og 4 siste noterte tider.

Stengt for kat B med 2, 40 og svakere

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

33


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Bergen Travpark

Torsdag 24 september Bergen Travpark

Innmelding: torsdag 17 september kl. 08:00-10:00

Starterklæring: fredag 18 september kl.0800-0900.

Tel Innmelding/starterklæring 55 39 68 02 faks 55 39 68 01 polling 55 24 80 13

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 27.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 7.500 kr, 40 m ved 14.000 kr

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 25.000 - 400.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Delingsløp. Løpet skal deles etter grunnlag etter innmelding.

Løp 3 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 750.000 kr, 40 m ved 1.100.000 kr,

60 m ved 2.500.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Bergen Travpark 3 årsserie

Grunnlag høyest 100.000 kr.

1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 15.000 kr, 40 m ved 50.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Norflis Cup

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(1.500) kr.

Åpent for trenere og stallansatte tilhørende Bergen Travpark. Kuskene

fordeles ved loddtrekning.

Løp 6 Grunnlag høyest 300.000 kr. 1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Tirsdag 29 september Bergen Travpark

Innmelding: tirsdag 22 september kl. 0800-0900

Starterklæring: tirsdag 22 september kl.-1300.

Tel Innmelding/starterklæring 55 39 68 02 faks 55 39 68 01 polling 55 24 80 13

Lunsjtrav

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag 1.000 - 32.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 68.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(1.500) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 250.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 30.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Løp 5 Grunnlag høyest 110.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 200.000 kr.

2100 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 7 2100 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Bergen Travpark Hoppeserie

Grunnlag høyest 150.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr

Premier: 20.000-10.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

34


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Forus Travbane

Forus Travbane Tirsdag 1 september Dagens Dobbel

Innmelding: mandag 24 august kl. 08:00 - 10:00

Starterklæring: onsdag 26 august kl.08:00 - 09:00.

Tel 51 81 19 50 Faks 51 81 19 49

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 65.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m for 4-15-årige. 20 m ved vunnet 40.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Kaffeservise til seirende hests eier.

Løp 2 Stalljenteløp

Grunnlag høyest 180.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 100.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpent for alle kvinnelige kusker. Utvidet premieskala ved flere enn syv hester.

Kaffeservise til eier av seirende hest.

Løp 3 Grunnlag høyest 450.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 300.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Kaffeservise til seirende hests eier.

Varmblods

Løp 4 Grunnlag høyest 15.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Kaffeservise til seirende hest eier.

Løp 5 Grunnlag høyest 50.000 kr samt 3-årige høyest 80.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Tirsdag 8 september Forus Travbane

Innmelding: mandag 31 august kl. 08:00 - 10:00

Starterklæring: onsdag 2 september kl.08:00 - 09:00.

Tel 51 81 19 50 Faks 51 81 19 49

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 22.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 4.000 kr, 40 m ved 12.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester.

Løp 2 Forusbanens 2-årsserie 2009, kvalifisering

1600 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Minnepremie til seriende hests eier. Utvidet premieskala ved flere enn syv

hester.

Løp 3 Grunnlag høyest 240.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 2040 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m ved vunnet 750.000

kr, 40 m ved 1.500.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 DNTs Unghestserie

3-årige høyest 50.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 15.000 kr

Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Hestesportens porselen til

seirende hests eier, kusk, trener og oppasser. Seiersdekken.

Løp 6 Dameløp

Grunnlag høyest 120.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løpet er åpent for alle kvinnelige kusker. Utvidet premieskala ved flere enn syv

hester. Kaffeservise til seirende hests eier.

Løp 7 Hoppeløp

Grunnlag høyest 210.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Kaffeservise til seirende hests eier.

Løp 8 Grunnlag høyest 330.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Kaffeservise til seirende hests eier.

Løp 9 Otterens Eliteserie 2009 1600 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Minnepremie til seirende hests eier. Kjøre og oppasserpremie.

Løp 10 Poengjakt Grunnlag høyest 200.000 kr med høyest 250 poeng.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 80.000 kr

Premier: 7.000-3.500-2.200-1.600-1.000-(1.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Avvisning etter startdato. Hester

som kommer med i ordinært løp må starte der. Kaffeservise til seirende hests

eier.

Løp 6 Grunnlag høyest 30.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 140.000 kr.

2550 m. Tillegg 20 m ved vunnet 65.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag høyest 600.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 9 Montéløp

4-12-årige høyest 250.000 kr, åpent for alle montelisenser.

2040 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 70.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 10 Poengjakt

Grunnlag høyest 210.000 kr med høyest 250 poeng.

2040 m. Autostart.

Premier: 7.000-3.500-2.200-1.600-1.000-(1.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Avvisning på siste startdato.

Hester som kommer med i ordinært løp må starte der.

Ponniløp 1. september:

Kat. BCD – Monté – Strek 2,25.0 – 1600m – Handikapping

etter gjennomsnittet av årsbeste i sulkyløp og

montéløp(evnt. montéprøveløp).

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

35


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Forus Travbane

Tirsdag 15 september Forus Travbane

Innmelding: mandag 7 september kl. 08:00 - 10:00

Starterklæring: onsdag 9 september kl.08:00 - 09:00.

Tel 51 81 19 50 Faks 51 81 19 49

Tirsdag 22 september Forus Travbane

Innmelding: mandag 14 september kl. 08:00 - 10:00

Starterklæring: onsdag 16 september kl.08:00 - 09:00.

Tel 51 81 19 50 Faks 51 81 19 49

Kaldblods

Kaldblods

Løp 1 Forusbanens 3-årsserie 2009

Løp 1 Grunnlag høyest 20.000 kr.

3-årige norske og svenske kaldblods høyest 25.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 8.000 kr

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Minnepremie til seirende hests eier.

Løp 2 Grunnlag høyest 90.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 30.000 kr, 40 m ved 55.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 265.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 160.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 850.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 360.000 kr, 40 m ved 540.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 20.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester.

Løp 6 Forusbanens 2-årsserie 2009, kvalifisering

Løp 6 Grunnlag høyest 35.000 kr samt 3-årige høyest 65.000 kr.

1600 m. Voltestart.

2040 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Minnepremie til seirende hests eier.

Løp 7 Grunnlag høyest 250.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 90.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 Otterens Eliteserie 2009

2040 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Minnepremie til seirende hests eier. Kjøre og oppasserpremie.

Løp 9 Poengjakt

Grunnlag høyest 150.000 kr med høyest 250 poeng.

1600 m. Autostart.

Premier: 7.000-3.500-2.200-1.600-1.000-(1.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Avvisning på siste startdato. Hester

som kommer med i ordinært løp må starte der.

Løp 10 Alternativ Medisinsk Senters Cup, kvalifisering. Amatørløp

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i Norsk

Travamatørforening pr. 1.april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt i

finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 7.oktober.

Ponniløp:

Kat. AB, stengt for kat. B på 2,42.0 – Strek 3,15 – 1600m – Handikapping

etter års beste og fire siste starter.

Løp 2 Forusbanens 2-årsserie 2009, kvalifisering

2040 m. Voltestart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 135.000 kr.

1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 65.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 4 2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 650.000 kr, 40 m ved 1.100.000 kr,

60 m ved 1.700.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Forusbanens 3-årsserie 2009

3-årige høyest 25.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Minnepremie til seirende hests eier.

Løp 7 Rekruttserien 2009

Grunnlag høyest 150.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpnet for kusker i alderen 16 - 25 år, med mindre enn 30 seirer pr. 31.12.08.

Hester med kusker som er medlem av Forusbanens Ungdsomsforening har

fortrinn.

Løp 8 Grunnlag høyest 210.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Grunnlag høyest 450.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 10 Poengjakt

Grunnlag høyest 185.000 kr med høyest 250 poeng.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 30.000 kr, 40 m ved 90.000 kr

Premier: 7.000-3.500-2.200-1.600-1.000-(1.000) kr.

Utvidet premieskala ved flere enn syv hester. Avvisning på siste startdato.

Hester som kommer med i ordinært løp må starte der.

Ponniløp:

Kat. BCD – Strek 2,15.0 – 1600m - Handikapping etter års beste og fire siste

starter

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

36


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Leangen Travbane

Leangen Travbane Mandag 7 september

Innmelding: tirsdag 1 september kl. 08:00-09:30

Starterklæring: tirsdag 1 september kl.12:00-12:30.

Tel Innmelding/starterklæring 73 91 70 00 faks 73 91 73 15 polling 73 91 70 12

Kaldblods

Løp 1 Champion Gull-serien 3-årige.

2140 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 15.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag høyest 180.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 95.000 kr.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 2640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 275.000 kr, 40 m ved 450.000 kr,

60 m ved 900.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Champion Gull-serien 3-årige.

2140 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 12.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Mandag 14 september Leangen Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: tirsdag 8 september kl. 08:00-09:30

Starterklæring: tirsdag 8 september kl.12:00-12:30.

Tel Innmelding/starterklæring 73 91 70 00 faks 73 91 73 15 polling 73 91 70 12

Kaldblods

Løp 1 Amerikanerløp

Grunnlag 10.000 - 300.000 kr.

1640 m. Autostart.

Meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter i

grunnlagsrekkefølge

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Montéløp

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 140.000 kr, 60 m ved

500.000 kr, 80 m ved 1.200.000 kr

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 3 Amerikanerløp

Grunnlag 10.000 - 300.000 kr.

1640 m. Autostart.

Meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter i

grunnlagsrekkefølge

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Block Watnes rekordløp

1640 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

10.000 i bonus til seirende hest DERSOM vinnertiden er under 13,0.

Løp 7 Grunnlag høyest 55.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag høyest 170.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Hopper

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 100.000 kr, 40 m ved 350.000 kr.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Felleskjøpets Ponniserie 2009. NTTF.

Løp 1: AB-ponnier. 1640m. Volte. Strek 3.20.0.

Løp 2: Alle ponnier. 2140m. Volte. Strek 2.30.0.

Handikapping denne dag: Rek. + 4 siste godkjente tider.

Avvisning på beste rek. Løpet er åpent for ponnier med dårligere rek. Disse

stiller på strek.

Premiering: Gavekort verdi kr. 300 – 200 – 150 – 100.

Seiersdekken til vinner.

Innmelding til Leangen Travbane Tlf: 73 91 70 00

Ved innmelding til dagens ponniløp, gi beskjed om hvilket løp det meldes til.

Husk også kuskenummer, og ponniens reg.nr. i DNT.

Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i løpsproposisjonene

ut i fra meldte ponnier.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

37


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Leangen Travbane

Mandag 21 september Leangen Travbane

Innmelding: tirsdag 15 september kl. 08:00-09:30

Starterklæring: tirsdag 15 september kl.12:00-12:30.

Tel Innmelding/starterklæring 73 91 70 00 faks 73 91 73 15 polling 73 91 70 12

Kaldblods

Løp 1 3-årige hopper høyest 30.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 25.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 8.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Ungdomsløp

Grunnlag høyest 95.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr

Åpent for kusker født 1985 eller senere. Kuskene må melde seg innen

innmeldingsfristens utløp.

Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag høyest 260.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 135.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 5 1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 700.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 6 Grunnlag høyest 45.000 kr.

2140 m. Autostart.

Avvisning på siste startdato. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 80.000 kr.

2640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag høyest 230.000 kr.

2640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 110.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Rosalinds hoppeløp

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 200.000 kr,

60 m ved 500.000 kr

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 10 Grunnlag høyest 550.000 kr.

2640 m. Autostart.

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Felleskjøpets Ponniserie 2009 STMTF.

Løp 1: A-ponnier. 2140m. Volte. Strek 3.05.0.

Løp 2: Alle ponnier. 1640m. Volte. Strek 2.05.0.

Handikapping denne dag: Årsbeste + 4 siste godkjente tider.

Avvisning på dårligste tid. Løpet er åpent for ponnier med dårligere rek. Disse

stiller på strek.

Premiering: Gavekort verdi kr. 300 – 200 – 150 – 100. Seiersdekken til vinner.

Innmelding til Leangen Travbane Tlf: 73 91 70 00

Ved innmelding til dagens ponniløp, gi beskjed om hvilket løp det meldes til.

Husk også kuskenummer, og ponniens reg.nr. i DNT.Arrangøren forbeholder

seg retten til å gjøre endringer i løpsproposisjonene ut i fra meldte ponnier.

Mandag 28 september Leangen Travbane Dagens Dobbel

Innmelding: tirsdag 22 september kl. 08:00-09:30

Starterklæring: tirsdag 22 september kl.12:00-12:30.

Tel Innmelding/starterklæring 73 91 70 00 faks 73 91 73 15 polling 73 91 70 12

Kaldblods

Løp 1 Champion Gull-serien 3-årige

Grunnlag høyest 20.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 6.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag høyest 40.000 kr.

1640 m. Autostart.

Avvisning på siste startdato. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3 Polar Pulsmåler Cup, kvalifisering

Grunnlag høyest 100.000 kr.

2140 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Åpent for amatørlisensierte kusker med betalt medlemskap i

NorskTravamatørforening pr 1. april. De tre fremste ekvipasjene har startplikt i

finalen som kjøres i V65 på Bjerke onsdag 14. oktober.

Løp 4 Grunnlag høyest 440.000 kr.

1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Champion Gull-serien 3-årige

Grunnlag høyest 15.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr

Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 20.000 kr.

2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 6.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 7 Dameløp

Grunnlag høyest 70.000 kr.

1640 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag høyest 275.000 kr.

1640 m. Autostart.

Avvisning på siste startdato. Fortrinnsregelen gjelder ikke.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 9 Åpent Trøndersk Mesterskap

2140 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

38


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Harstad Travpark

Søndag 13 september Harstad Travpark Dagens Dobbel

Innmelding: torsdag 3 september kl. 09:00-11:00

Starterklæring: fredag 4 september kl.09:00-1000.

Tel Innmelding/starterklæring 77076695

Søndag 27 september Harstad Travpark

Innmelding: torsdag 17 september kl. 09:00-11:00

Starterklæring: fredag 18 september kl.09:00-1000.

Tel Innmelding/starterklæring 77076695

Kaldblods

Løp 1 Grunnlag høyest 15.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m for 4-15-årige. 20 m ved vunnet 2.500 kr, 40 m ved 12.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 2 Grunnlag 15.000 - 75.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Grunnlag 75.000 - 180.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 4 Grunnlag 180.000 - 550.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr, 40 m ved 400.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 Grunnlag høyest 40.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m for 4-12-årige. 20 m ved vunnet 5.000 kr, 40 m ved 18.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag 40.000 - 125.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Kaldblods

Løp 1

DNTs unghestserie 3-årige.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 15.000 kr, 40 m ved 25.000 kr,

60 m ved 40.000 kr

Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 2 Hingster og Vallaker

Grunnlag høyest 180.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 3 Hingster og Vallaker

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 300.000 kr, 40 m ved 620.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4 Hoppeløp

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 130.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5 DNTs unghestserie 3-årige norskfødte

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 15.000 kr, 40 m ved 25.000 kr,

60 m ved 40.000 kr

Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag 125.000 - 230.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag minst 230.000 kr.

2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 350.000 kr, 40 m ved 550.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6 Grunnlag høyest 60.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 10.000 kr,

40 m ved 35.000 kr

Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.

Løp 7 Grunnlag høyest 180.000 kr.

2040 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8 Grunnlag minst 180.000 kr.

1600 m. Autostart.

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening skal meldes innen kl. 10.00

siste virkedag for ordinær innmeldingsfrist.

39


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Regionale premiekjøringer

Olsborgmoen Travbane Søndag 6 september

Innmelding: fredag 28 august kl. 0900-1100

Starterklæring: mandag 31 august kl.0900-1000.

Tel 77 07 66 95 faks 77 07 25 10

Kaldblods

Løp 1

Grand Slam

Grunnlag høyest 35.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 8.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 2

Grand Slam

Grunnlag 35.000 - 90.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 55.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 3

Grand Slam

Grunnlag 90.000 - 250.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 4

Grand Slam

Grunnlag minst 250.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 400.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Varmblods

Løp 5

Grand Slam

Grunnlag høyest 35.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 8.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 6

Grand Slam

Grunnlag 35.000 - 90.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 55.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Haugaland Travpark Søndag 13 september

Innmelding: mandag 7 september kl. 10:30 - 11:30

Starterklæring: tirsdag 8 september kl.08:00 - 08:30.

Tel 51 81 19 50 Faks 51 81 19 49

Kaldblods

Løp 1

Grunnlag høyest 25.000 kr.

1820 m. Tillegg 20 m for 4-15-årige. 20 m ved vunnet 10.000 kr

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Løp 2

Grunnlag høyest 220.000 kr.

1820 m. Tillegg 20 m ved vunnet 60.000 kr, 40 m ved 140.000 kr

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Varmblods

Løp 3

Grunnlag høyest 18.000 kr.

1820 m. Tillegg 20 m for 4-12-årige. 20 m ved vunnet 1 kr

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Løp 4

Grunnlag høyest 55.000 kr samt 3-årige høyest 80.000 kr.

1820 m. Voltestart.

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Løp 5

Grunnlag høyest 135.000 kr.

1820 m. Voltestart.

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Løp 6

Grunnlag høyest 450.000 kr med høyest 300 poeng.

1820 m. Voltestart.

Premier: 4.000-2.000-1.350-1.000-800-(800) kr.

Dersom det kun starterklæres fem løp vil disse kjøres med kr 5.000 i

førstepremie.

Løp 7

Grand Slam

Grunnlag 90.000 - 250.000 kr.

1700 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

Løp 8

Grand Slam

Grunnlag minst 250.000 kr.

2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 400.000 kr

Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.

40


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Lokalkjøringer

HEST PÅ TOTEN – LOKALKJØRING PÅ TOTEN TRAVBANE,

LENA SØNDAG 30. AUGUST KL 11.00

Kaldblodshester:

1.løp: DNTs Pokalløp for 3-åringer. 1800m.

20m for hver vunnet 3-årspokal.Stengt ved 3 pokaler.

20m for hvert vunnet kr 4.000.

2.løp: 4-årige og eldre. 2220m.

Stengt ved kr 15.000. 20m tillegg ved kr 5.000. 20 m

godtgjørelse for hester uten grunnlag.

3.løp:

Totensprinten. 250m utslagningsløp.

Åpent for kald- og varmblodshester. Rekord på hesten

oppgis. Galopp medfører diskvalifikasjon.

4.løp: Ponniløp. 600m.

Trav/galopp. Skjønnsmessig handikap. Alle kategorier.

5.løp: Montéløp. 1800m.

Kald- og varmblodshester. Handikap etter rase og

grunnlag.

Gavepremier og seiersdekken.

Innskudd 200 kr. (Ponnier 100 kr.)

Påmelding innen 23.august til Kjell Erik Eriksen 416 14 504/Kari

Eng 411 20 315

Øvre Eiker Søndag 13 september 2009 kl.13.00

Kaldblod

1 løp. 2 års løp 2000 m. mønstringsløp.

Lik premiering tidskrav 2.10

2 løp. 3 års løp 2000 m 20 m v/kr. 5000 40 m v/kr. 20000

60 m v/kr. 50000

3 løp. 4 år og eldre 2000 m stengt v/kr. 35000 20 m. v/kr. 3000

40 m. v/kr. 10000 60m. v/kr. 20000

4 løp. Ole Lie`s Minneløp 4 år og eldre 2000 m 20m v/kr

60000 40 m v/kr. 100000 60m. v/kr. 200000

5 løp. Monte 2000 m Skjønnsmessig handicap

Varmblod

6 løp. 2 års løp 2000 m mønstringsløp

Lik premiering tidskrav 1.45

7 løp. 3 års løp 2000 m 20 m v/kr. 5000 40m. v/kr. 20000

60 m. v/kr. 50000

8 løp. 4 år og eldre 2000 m. stengt v/kr. 35000 20 m. v/kr.

3000 40 m. v/kr. 10000 60 m. v/kr. 20000

9 løp. 4 år og eldre 2000 m 20 m v/kr. 60000 40 m. v/kr.

100000 60 m. v/kr. 200000

10 løp. Monte 2000 m. Skjønnsmessig handicap

Ponnitrav 1600 m Skjønnsmessig handicap løpene blir satt opp

i samarbeid med Drammen travbane

Innmelding til Tina Fossan Låg telefon 91675595

innen Søndag 6 september kl 18.00

Sannidal Travselskap Premiekjøring på Krokheia søndag 20. sept.

2009 kl.1200 Merk tiden

Alle løp kjøres med autostart !!!!!!

(unntatt ponniløpene)

Sølvpremier – dekken - blomster

1.løp Ponniløp kat. A gr.dist. 1300m

2.løp Ponniløp kat. B, C gr.dist. 1300m.

Innmelding ponnier til Cecilie Burvald – 92 46 75 53.

Alle ponnier må være godkjente og ponnikusker må ha gyldig

lisens

3.løp Kaldblodshester - 2 år – 1300m. Likestart

4.løp Kaldblodshester – 3 år – 1600m. DNTs pokal

20m v/kr.5000 – 40m v/kr.20000, eller 20m tillegg for hver

vunnet DNT-pokal.

5.løp Kaldblodshester 1900m. Gr.lag kr.0,-

6.løp Kaldblodshester 1900m. Gr.lag kr.1,- 15.000,-

20m v/kr.7.501

7.løp Kaldblodshester 1900m. Gr.lag kr.15.001 – 90.000

20m v/kr.30.001 – 40m v/kr.60.001

8.løp Sannidalspokalen - kaldblodshester 1900m.

20m v/15001 – 40m v/300.001 – 60m v/600.001

9.løp Varmblodshester 1900m. Skjønnsmessig handikap

10.løp Monte` kaldblodshester 1600m. Skjønnsmessig handikap.

11.løp Monte` varmblodshester 1600m. Skjønnsmessig handikap.

NB! Hester som starter i travløpene, kan ikke starte i

monteløpene.

Innmelding ellers til Thorvald Kristensen, mandag 14 sept kl. 18 – 21

Telef. 35 99 03 51

Modum Travbane søndag 27.september 2009 kl. 13.00

Kaldblod:

1. løp: 2 år. 1700m likestart. Mønstringsløp, ingen tidskrav. Lik

premie til alle.

2. løp: 3 år. DNTs pokal. 1720m. 20m ved 5.000, 40m ved 15.000

og 20m for hver vunnet 3års pokal. 20m godtgjørelse for ustartede.

3. løp: 2100m. Grl. under 10.000. 20m ved kr 1, 40m ved 5.000.

4. løp: 2100m. 20m ved 50.000, 40m ved 100.000, 60m ved

200.000, 80m ved 400.000, 100 m ved 750.000.

5. løp: Montéløp. 1700m. 20m ved 10.000, 40m ved 50.000, 60m

ved 150.000, 80m ved 400.000.

Varmblod:

6. løp: 2 år. 1700m likestart. Mønstringsløp, ingen tidskrav. Lik

premie til alle.

7. løp: 3 år. DNTs pokal. 1720m. 20m ved 5.000, 40m ved

15.000 og

20m for hver vunnet 3års pokal. 20m godtgjørelse for ustartede.

DNTs pokal til beste norskfødte.

8. løp: 2120m. Grl. under 10.000. 20m ved kr. 2.500.

9. løp: Modumløpet. 2100m. 20m ved 30.000, 40m ved 90.000,

60m ved 300.000. Laubærkrans til vinneren.

10. løp: Montéløp. 1700m. 20m ved 10.000, 40m ved 50.000,

60m ved 150.000, 80 m ved 400.000.

Ponniløp:

Løp 1: Kat. A. 1700 m.

Løp 2: Kat. B/C/D. 1700 m

Åpent for godkjente og registrerte ponnier og kusker.

Banen er 800 m.

Det kjøres etter DNT's reglement for travkjøring uten totalisator.

Hjelm er påbudt. Innskudd kr. 200 i alle løp. Porselen /

sølvpremier. Seiersdekken og blomster til vinneren i hvert løp.

Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i

proposisjonene. Ved flere enn 12 anmeldte hester i ett løp, blir

løpet delt.

Innmelding innen søndag 20.09.09 kl. 21.00 til:

Line Fjeld Tobiassen, tlf. 32787532/97046426,

linefjeldtobiassen@hotmail.com eller

Heidi Brandt tlf. 97792440, heidi.brandt@choice.no.

I løpet av tirsdag etter innmelding vil startlistene ligge ute på vår

nettside. Velkommen! Startkontigent kr.150,-

Lokalkjøringsserie.

Løpene inngår i lokalkjøringsserie for Buskerud. Trav og montè går

i samme klasse. Egen klasse for ponnier. Det lønner seg å starte

på alle lokalkjøringene!

Poengberegning: Alle hester som starter får 10 poeng for hver

start. Seier gir 3 poeng ekstra, andreplass 2 poeng ekstra og

tredjeplass 1 poeng ekstra.

41


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Bø Tråvlag-lokalkjøring lørdag 27.september 09 kl 1200

på Bø tråvbane

Kaldblod

1.løp 2 år 1300 m

2 løp 3 år DNT pokal. 2100 m 20 m for hver vunnet 3 års pokal

3.løp 2100 m Grl. under 10.000. 20 m v/kr 1,-.

4.løp 2100 m Grl. under 50.000 . 20 m v/ kr 25.000,-

5.løp 2100 m grl under 100.000. 20 m v/ kr 75.000,-

6. løp 2100 m grl. under 500.000. 20 m v/ kr 250.000,-

7. løp 2100 m . grl over/500.000,-

8. løp 2100 m Monte. 20 m v/100.000,- 40 m v/500.000,-

Varmblod

9. løp 1300 m-2 år

10 løp 2100 m Grl u/kr 10.000. 20 m v/ kr 1,-

11.løp 2100 m Grl u/kr 50.000. 20 m v/ kr 25.000,-

12.løp 2100 m Grl u/ 100.000. 20 m v/kr 75.000,-

13.løp 2100 m. 20 m v/ kr 200.000, 40 m v/kr 400.000,-.

Startkontingent kr 100/200

Innmelding: mand 21.sept. kl 1900-2100 Kjetil Hynne tlf

90186720 – Espen Bakka tlf 416 21 140

Tormod Hynne tlf 907 29 744. Bø banen er 810 m med nylagt

baneprofil.

Lokalkjøringer

Lokalkjøring Forus Travbane tirsdag 29/09 - 09

Ponni:

1.løp Ponni, kat. A, 1000m.

2.løp Ponni, kat B/C/D, 1600m.

3.løp Ponni Monté kat. A, 1000m.

4.løp Ponni Monté kat. B/C/D, 1000m.

Kaldblod:

5.løp DNTs 3-årspokal. 2040m.

20m for hver vunnet pokal, stengt ved 3 pokaler.

20m ved 5.000 kr, 40m ved 15.000 kr, 60m ved 50.000 kr.

6.løp Delingsløp 2040m.

Deles etter jevnest mulig grunnlag og maks to tillegg.

7.løp Montéløp, 20m ved 50.000 kr, 40m ved 100.000 kr, 60m

ved 350.000 kr, 2040m.

8.løp 2-årsløp. 1600m volte. Min 3 deltagere.

Varmblod:

9.løp DNTs 3-årspokal. 2040m.

20m for hver vunnet pokal, stengt ved 3-pokaler.

20m ved 5.000 kr, 40m ved 15.000 kr, 60m ved 50.000 kr

10.løp Delingsløp. 2040m.

Deles etter jevnest mulig grunnlag. Maks to tillegg.

11.løp Montéløp. 20m ved 50.000 kr, 40m ved 150.000 kr, 60m

ved 600.000 kr.

12.løp 2-årsløp, 1600m volte. Min 3 deltagere.

Arrangøren forbeholder seg retten til å ta ut løp og sette sammen

løp dersom det blir få meldte i aktuelle løp.

Innmelding: mandag 21.september kl. 08:00 – 10:00 Tlf: 51 81 19 50

HÅRANALYSE AV HEST

HÅRANALYSE gir svar på hestens tilstand:

- ledd - fordøyelse

- sener / ligament - indre organer

- muskulatur - vitamin- /mineralbalanse

- virus - hormonelle problemer

- luftveier - m.m.

Vi analyserer hårprøven din og dersom denne avslører

ubalanse, kan vi tilby naturmedisinsk behandling ut

fra prøvens resultat.

PS. Vi analyserer også prøver fra andre typer dyr

samt mennesker.

RUNE NERHEIM,

tlf 906 72 101

Nerheim,

6391 Tresfjord.

42


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

Gjensidige Norsk Travkriterium 2009

for hester født 2006

Innmelding Tirsdag 15.september 2009 kl. 08.00 - 10.00:

Innmelding til kvalifiseringsløp Gjensidige Norsk Travkriterium åpen avdeling og hoppeavdeling skjer til

Det Norske Travselskap tlf: 815 11 225, eller faks: 22 95 61 05.

Hoppeeiere må velge om de skal starte sin hoppe i kvalifisering åpen avdeling, eller i kvalifisering

hoppeavdeling ved innmelding. Innmeldingsberettiget til kvalifisering både åpen avdeling og hoppeavdeling, er

hester hvor samtlige forfalte termininnskudd er betalt.

Starterklæring: Tirsdag 15.september 2009 kl. 12.00 – 13.00.

Starterklæring til kvalifiseringsløp Gjensidige Norsk Travkriterium åpen avdeling og hoppeavdeling, skjer til

Det Norske Travselskap tlf: 815 11 225, eller faks: 22 95 61 05.

Ved starterklæring belastes starterklæringsgebyr kr. 1.500 for hester starterklært til kvalifisering hoppeavdeling,

og kr. 3.000 for hester starterklært til kvalifisering åpen avdeling.

Kvalifisering:

Gjensidige Norsk Travkriterium hoppeavdeling: Bjerke Travbane mandag 21.september.

2100 meter autostart – førstepremie kr. 30.000.

Gjensidige Norsk Travkriterium åpen avdeling: Bjerke Travbane tirsdag 22.september.

2100 meter autostart – førstepremie kr. 30.000.

I forbindelse med kvalifisering yter DNT transporttilskudd som til V65-/V75-løp.

Finale:

Gjensidige Norsk Travkriterium hoppeavdeling: Bjerke Travbane søndag 4.oktober – 2100 meter

autostart.

Premiesum kr. 468.000 (200.000 – 100.000 – 60.000 – 40.000 – 30.000 – 20.000 – (3.000)**)

Gjensidige Norsk Travkriterium åpen avdeling: Bjerke Travbane søndag 4.oktober – 2100 meter autostart.

Premiesum kr. 1.140.000 (500.000 – 250.000 – 150.000 – 100.000 – 65.000 – 45.000 – (5.000)***)

** Fullførte, upremierte hester i finale Gjensidige Norsk Travkriterium hoppeavdeling premieres med kr. 3.000.

*** Fullført, upremierte hester i finale Gjensidige Norsk Travkriterium åpen avdeling premieres med kr. 5.000.

Kvalifiseringsløp:

Det vil bli arrangert kvalifiseringsløp for åpen avdeling og hoppeavdeling etter regler som fastsettes i løpsåret,

og som kunngjøres i denne annonsen. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. Dersom flere

enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på

grunnlag og startpoeng ved innmelding) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester

som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt.

Det er mørk sportrekning i alle kvalifiseringsløp.

Rangering:

Rangering til kvalifiseringsløp skjer etter følgende mønster: Hestene blir fordelt etter en egen ranking basert på

både hestens grunnlag og startpoeng ved innmelding. Hest som rangeres som nr 1 går til avdeling 1, hest som

rangeres som nr 2 går til avdeling 2 osv, deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår samme ranking

basert på grunnlag og startpoeng blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv, avgjørende for

den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.

Finale:

Åpen finale og hoppefinale blir avviklet samme dag. Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er

startberettiget videre til finale etter følgende mønster:

Ant starterklærte hester Ant kvalifiseringsløp Ant videre til finale fra hvert løp

13 – 24 2 6

25 – 36 3 4

37 – 48 4 3

49 – 72 6 2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringløpene, deretter de

nest beste osv.

43


LØPSBULLETINEN SEPTEMBER 2009

B-post Abonnement

Returadresse:

Det Norske Travselskap

Postboks 194, Økern

0510 Oslo

Terminliste september og oktober 2009

September

Oktober

Ti 1 Biri Lunsjtrav, Forus To 1 Bjerke Lunsjtrav, ØVREVOLL, Klosterskogen

On 2 BJERKE Fr 2 JARLSBERG, Biri

To 3 Bjerke Lunsjtrav, ØVREVOLL, Klosterskogen Lø 3 FORUS V75

Fr 4 Bjerke Lunsjtrav, BERGEN Sø 4 BJERKE

Lø 5 BJERKE V75 Ma 5 DRAMMEN

Sø 6 BJERKE Ti 6 Sørlandet Lunsjtrav, MOMARKEN

Ma 7 DRAMMEN, Leangen On 7 BJERKE

Ti 8 Biri Lunsjtrav, Momarken, Forus To 8 Bjerke Lunsjtrav, KLOSTERSKOGEN, Bergen

On 9 BJERKE Fr 9 BIRI, Jarlsberg

To 10 Bjerke Lunsjtrav, ØVREVOLL, Klosterskogen Lø 10 LEANGEN V75

Fr 11 BIRI, Jarlsberg Sø 11 SØRLANDET, Harstad

Lø 12 BERGEN V75 Ma 12 DRAMMEN

Sø 13 HARSTAD, Sørlandet, Bjerke Ti 13 Leangen Lunsjtrav, FORUS, Momarken

Ma 14 LEANGEN On 14 BJERKE

Ti 15 Momarken Lunsjtrav, ØVREVOLL, Forus To 15 Bjerke Lunsjtrav, ØVREVOLL, Klosterskogen

On 16 BJERKE Fr 16 Øvrevoll Lunsj, BIRI

To 17 Bjerke Lunsjtrav, Klosterskogen, Øvrevoll Lø 17 SØRLANDET V75

Fr 18 JARLSBERG, Biri Sø 18 JARLSBERG

Lø 19 DRAMMEN V75 Ma 19 LEANGEN, Drammen

Sø 20 SØRLANDET Ti 20 Forus Lunsjtrav, MOMARKEN

Ma 21 BJERKE, Leangen On 21 BJERKE

Ti 22 Dramenn Lunsjtrav, BJERKE, Forus To 22 Bjerke Lunsjtrav, Klosterskogen

On 23 BJERKE Fr 23 BIRI

To 24 Bjerke Lunsjtrav, ØVREVOLL, Bergen Lø 24 BERGEN V75

Fr 25 BIRI, Jarlsberg Sø 25 SØRLANDET, Harstad

Lø 26 Unionstrav Färjestad V75 Ma 26 LEANGEN

Sø 27 ØVREVOLL, Harstad Ti 27 Drammen Lunsjtrav, Forus

Ma 28 LEANGEN, Drammen On 28 BJERKE

Ti 29 Bergen Lunsjtrav, MOMARKEN To 29 Bjerke Lunsjtrav, KLOSTERSKOGEN, Bergen

On 30 BJERKE Fr 30 Øvrevoll Lunsj, JARLSBERG, Biri

Lø 31 Jägersro V75

44

More magazines by this user
Similar magazines