Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL - Mekk

gkwebonline.no

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL - Mekk

Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 6

PM 15/12 GL

KOMPONENTOVERSIKT

Bensinlock

Uttagskopling

Påfyllingslock

pumpa

Påfyllingslock

pumpa

Norsk

Fig. 2

Motorbrytare

Mätsticka

Inntagskopling

Eksospotte

Startsnöre

Choke

Avtappningsplugg (olja)

Avtappningsplugg

Luftfilter

Gasrelage

FELSÖKNING/VATTENPUMP

OM PUMPEN INTE FUNGERAR

Vattennivån i pumpen inte tillräckligt hög........................

Intagsslangen läcker........................................................

Pumphastigheten för låg..................................................

Filternätet är igensatt.......................................................

Lyfthöjden är för stor.......................................................

Missljud från pumpen eller den pumpar inte...................

OM PUMPKAPACITETEN ÄR FÖR LÅG

Skadad eller sliten turbin, defekta packningar.................

Låg pumphastighet..........................................................

OJÄMN PUMPNING

Luft eller otäta slangar.....................................................

Motorn går ojämnt..........................................................

Total lyfthöjd för stor.......................................................

ÅTGÄRD

Fyll på mer vatten i pumpen i efterhand

Kontrollera intagsslang, kopplingar och packningar

Kontrollera hastighet och orsak

Kontrollera och rensa filtret

Kontrollera angiven lyfthöjd för pumpen, se data

Kontrollera turbin och delar som kan hindra

ÅTGÄRD

Kontrollera turbin, packningar, byt vid behov.

Höj hastigheten.

ÅTGÄRD

Skruva av avtappningspluggen på undersidan framtill

på pumpen och avlufta.

Kontrollera packningar och slangar

Justera motorn, kontrollera tändstift och luftfilter

Kontrollera orsak och anpassa slangar

KONTROLLPUNKTER FÖRE START

Kontrollera att det finns tillräckligt med drivmedel. Använd

endast blyfri (95 okt.) Fyll inte på ända upp.

Kontrollera oljenivån. Skruva ur mätstickan (fig. 2), torka av den

och doppa ned den i motorn utan att skruva på, kontrollera

nivån på stickan.

Kontrollera området runt vattenpumpen

STARTA MOTORN:

Skjut gasreglaget (fig. 2) lite åt vänster, inte fullgasläge. Slå på

motorbrytaren. Dra lätt i startsnöret tills du känner ett motstånd

och dra sedan hårt i startsnöret.

STÄNGA AV MOTORN:

Skjut gasreglaget (fig. 2) lite åt höger och slå av motorbrytaren.

-1-

6

More magazines by this user
Similar magazines