Medlemsblad mars - Norsk Landbruksrådgiving Agder

agder.lr.no

Medlemsblad mars - Norsk Landbruksrådgiving Agder

Rådgiving og

forsøksvirksomhet i landbruket

LandbruksFAg nr 3/2010 24.mars 2010

Åtekalking for

raskere

snøsmelting!

Les mer utfyllende

artikkel på våre

web-sider: agder.lr.no

Innhold:

Åtekalking

Sesonginfo til grovfôrdyrkerne

Fagtur – Ammeku

Nytt fra styret

GFR

Miljøplan

Dyrkingsgruppe økomelk

Gjødslingsmidler med kjøttbeineller

fjørmel

Priser 2010

Kalkleverandører på Agder - 2010

Kontaktliste

Møtekalender

agder.lr.no

Les nyheter og hold deg oppdatert om

hvilke fagmøter og kurs du har mulighet

til å delta på, ved å bruke våre web-sider.

Logg deg inn på: agder.lr.no

Brukernavn: 1234

Passord: 1234

Det sendes ut mye aktuell info på epost til våre medlemmer.

Send din epost-adresse til: agder@lr.no


Tiltak for raskere snøsmelting i år.

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på

fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting. Det er særlig viktig i bringebær,

blåbær, felt til tidligproduksjon, i raigras, raisvingel eller der det er mye snø.

Mye snø gir sen våronn og sen vekststart. Rask fjerning av snøen gjør deg konkurransedyktig

på tidlighet i potet, grønnsaker og jordbær. Her kan det være mye å hente økonomisk. De

fleste flerårige vekster har det meget godt under snøen der det er stabil temperatur på 0 til

minus 1 grad. Unntak er snødekke på eng med flerårig raigras og raisvingel samt bringebær

og blåbær. Snødekke over 2-3 måneder i flerårig raigras og raisvingel kan gi mere snømugg

og derved grasdød. Raskere snøtining kan gi kortere snødekketid og mindre snømugg.

Mye snø i bringebær og blåbær nær våren er farlig. I fint solrikt vær reflekterer snøen varme

og lys til plantedeler som stikker opp rett over snøen. Etterfølges dette av kald frostnatt kan

knoppene i overgangen snø/luft bli drept. Etter hvert som snøen tiner/synker i feltet, vil alle

knoppene nedover plantene kunne bli ødelagt etter tur. Mørk farge på snøen der plantene er,

vil minke refleksjonen/solbrenthet om dagen, gi raskere tining av snøen og mindre knoppdød.

Snøsmeltingseffekten er like god enten en bruker mørk sand, finmalt mørk ”subbus”, får

opp svart jord eller sprer på mørke finmalte kalktyper. Det blir halvering av snøsmeltingstid

med mørkt stoff på snøen. Faren med raskere tining kan være fare for isdekke

på gras og flerårige vekster hvis det er mye tele under og vannet ikke trekker unna.

I felt til potet og grønnsaker kan snø freses eller skuffes vekk og en kan skålharve flere

ganger på litt snø og få opp mørkfarget svart jord.

60 - 80 kg mørk åtekalk/daa gir full åteeffekt. Kalken har også vanlig kalkverdi.

Det mørke laget må være i overflaten - nytt snøfall ødelegger effekten. Da må en tilføre

åtekalk på nytt igjen for fortsatt effekt.

Kalken kan spres med vanlig gjødselspreder eller

kalkspreder. På grunn av små mengder/daa er den

ganske rask å spre ut manuelt. I strøk med lange

tradisjoner for åtekalking sprer de den med

kalkspreder etter snøscootere.

Fiskå Mølle leverer ”Mørk åtekalk” fra Franzefoss

i 600 kg storsekk til 891,-/sekk eks mva og

Felleskjøpet leverer ”Agri Åtekalk” i 600 kg

storsekk til 1 020,-/sekk eks mva.

Effekt av åtekalking i bringebærrad hos Steinar Bjellås i

2009. Kalkingen er gjort 7 dager før bildet er tatt..

Skrevet av: jan.karstein.henriksen@lr.no


Informasjon til grovfôrdyrkerene

i sesongen

Vekstnytt til alle grovfôrdyrkere

E-post og SMS når noe haster

Oppdatert internettside

Markdager/demonstrasjoner

Vekstnytt Grovfôr blir i år sendt ut 23. mars,

18. mai og 3. august. Disse 3 temanumrene

inneholder stoff for de onnene som står for

tur. De blir sendt på e-post til de som har det, og på papir til de andre.

E-post og SMS blir sendt i forbindelse med arrangementer (markdager), grasprognoser og

andre ting som måtte haste.

Vi vil forsøke å holde internettsida http://lr.no så oppdatert som mulig hver uke i sesongen

(noe mindre i feriemåneden juli).

Det blir 6 markdager i Vest-Agder og 4 i Aust-Agder, de fleste i mai/juni, men kanskje en i

forbindelse med høsting av mais. Meir informasjon senere.

Ta elles telefonisk kontakt etter behov med våre rådgivere i grovfôr.

Skrevet av: tonnes.hamar@lr.no

Til salgs

30 stk rundballer fra 1-slått god kvalitet til salgs

"Storfehotell"

Tar imot storfe fra 6-7mnd alder til tørre kyr på beite som er god og variert eng,

kultur, skogsbeite og rikelig tilgang på vann. Jeg tar anvar for gjæring og tilsyn,

og bytter ofte til nytt, godt beite. Dyra går inntil hus slik at de er rolige og

tamme. Har oppsamlingsplass for dyr som skal sendes hjem eller er syke. Alle

dyr må ha helseattest og være behandlet for snyltere før de kommer.

Håper dette er noe som kan friste og lette arbeidet på sommersesongen, fra

begynnelsen av mai til 1. oktober

Kontakt: Anstein Imeland, tlf: 971 31007


Fagtur – Bygninger & driftsopplegg for Ammeku

Turen går over 2 dager til Telemark og

Vestfold der vi besøker produsenter med

erfaringer fra ulike oppstallinger &

organisering. Planleggere fra Vestfold &

Agder er fagansvarlige. Kjører minibuss fra

Kristiansand og overnatter i Tønsberg

Tid: Fra torsdagsmorgen 22. til fredagskveld

23. april.

Program: Gårdsbesøk på veg til Nortura på Sem ved Tønsberg, med kurskveld og

gårdsbesøk påfølgende dag. Detaljprogram vil foreligge i god tid før turen. Egenandel

er kr 2500,-.

For mer info/påmelding kgs@lr.no , tlf: 488 84207, eller gå inn på våre web-sider for

utfyllende informasjon: agder.lr.no

Vær rask med påmelding – ”først til mølla” gjelder - bussen tar max 16 passasjerer! Ta

gjerne med ektefelle/ledsager !

NB Siste frist for påmelding onsdag 7. april !

Kalking 2010

Finkalk Mg Rik

Kalkverdi fuktig vare 47/54 (7 % Magnesium) pris kr 500,-

levert ferdig spredd.

Skjellsand Bømlo

Kalkverdi fuktig vare 30/34 pris kr 380,- levert ferdig spredd.

Fraktpris 0-5 mil kr 25,- pr mil 5 mil og mer kr 18,- pr mil.

Alle priser er eks mva.

GUTTORMSEN KALK & ANLEGG AS

Vivesøl, 4900 TVEDESTRAND

TLF. 37060070/91336349(mobil)

conrad@byggrenovering.no

Kokk møter

produsent/bonde

Strand Hotel, Fevik

22. april, kl 10-16

Her legges det opp til en god

møteplass hvor

produsenter/bønder kan bli

bedre kjent med kokker og

serveringsbedrifter som

ønsker å sette lokal mat på

menyen.

Kokk Harald Osa

kommer!

Prosjekt "Lokal mat fra

Agder 2009 - 2012"

Agder Mat Foredling AS


Nytt fra styret

10. mars var det årsmøte, og følgende ble valgt

til nytt styre:

Styreformann: Kåre Dybesland

Styremedlemmer: Brit Mjåland, Odd Harald

Reve, Lars Johan Midtstue, Judith Kvelland

Rogstad, Jon Marvik, Per Asbjørn Heum.

Varamedlemmer:

1. vara: Jan Frode Studsrød

2. vara: Sven Haughom

3. vara: Åse Ingebjørg Homme

vara, ansattes representant: Torleiv Roland

Leif Løhaugen, landbruksdirektør i Aust-Agder, holdt foredrag om fremtidige

rådgivingsbehov innen landbruket.

Gratis Førsteråd og rådgivingspakke

* Gratis vurdering av mulighetene for økologisk drift (GFR)

* Gratis rådgivingstimer for økologiske medlemmer (rådgivingspakke)

– se agder.lr.no eller kontakt inger.slagedal@lr.no , 91880893

Hjelp med Miljøplan trinn I og trinn II, vanlig timepris.

- se agder.lr.no eller kontakt inger.slagedal@lr.no , 918 70 893


Dyrkingsgruppe økomelk

Tid: mandag 12. april kl 11 til ca kl 15

Sted: på Møteplassen (rutebilen og drosjesentralen), Evje

Program:

Innlegg og diskusjon om mindre kraftfôr og mer

grovfôr til økologiske husdyr

- rammevilkår og faglige utfordringer

Geirmund Øglend, nestleder i Oikos

Håkon Tørrestad, kornbonde i Vestfold

Alle medlemmer i Agder Økomjølklag og økomelkeprodusenter er velkommen!

Arr. Agder Økomjølklag og Landbruksrådgiving Agder

Påmelding innen fredag 9. april: inger.slagedal@lr.no, 91870893

Velkommen!


Gjødslingsmidler med kjøttbein- eller fjørmel

Fleire typer gjødsel tilsatt kjøttbeinmel eller fjørmel tillates brukt på eng og beite med

ei begrensning; det må gå minst 3 uker fra gjødsling til beitedyr slippes eller gras

høstes. Dette gjelder både reint Kjøttbeinmel (firmapost@norskprotein.no, 90644202,

Hå på Jæren), og pelleterte gjødseltyper som: Binadan Ekstra 8-2-5 og Binagrøn 11-1-3

(janvidar.haug@hotmail.com, 90581978, eller FK Agri), og Marihøne 8-4-5 (Norsk

Naturgjødsel på Jæren, Felleskjøpet RA). Den siste består av 89 % kjøttbeinmel og 11

% vinasse. Disse er Debiogodkjent som et ikke-økologisk driftsmiddel, og må derfor

brukes etter dokumentert behov. Binadan 5-2-4 og Marihøne 4-1-2 inneholder ikke

bein- eller fjørmel og kan brukes på alle vekster med inntil 8 kg totalnitrogen per daa

og år uten å søke Debio. Prisen ligger på 2-5 kr/kg for de ulike typene. Marihøne 4-1-2

koster 2,3 kr/kg, eller 57 kr per kg N mens Marihøne 8-4-5 koster 2,4 k/kg, eller 30 kr

per kg N. Til sammenlikning koster 18-3-15 nå 20 kr per kg N.

Kjøttbeinmel har 8-8,5 % total-N, og inneholder også 4,5 % fosfor, men veldig

lite kalium (0,5 %), 10 % kalsium og 0,2 % magnesium. Kjøttbeinmel leveres i bulk

eller i storsekk på ca 1250 kg, og er rimelig; 40 øre per kg henta på Hå på Jæren

(tilsvarer ca 5 kr/kg nitrogen). Egenvekta er 800 kr/m 3 , den er tørr og kommer i en litt

grov melform, og kan spreies med kalkvogn, eller blandes i husdyrgjødsla før spreiing.

Den er hygroskopisk og trekker lett fukt. Gjødslingsverdien regnes til ca 1 kr/kg ift

kunstgjødselprisen. Det betyr at den er betydelig billigere enn pelletert kyllinggjødsel.

Det er fortsatt mulig å få tak i kjøttbeinmel for kommende sesong, kontakt Norsk

Protein 51432460, og evt Herredsvela Transport (90075500).

Røynebergsand

Det kaliumrike (0,8 % K) steinmelet fra Norstone i Sandnes, Røynebergsand har en

pris på 210-260 kr/t + mva levert gården ved bestilling av lass på 30 tonn. Anbefalt ca

1 t/daa (Jæren: pmalm@norstone.no, 91167677/51676128).

Biokompost

RKR Støleheia selger Biokompost (8-9% tot-N) til 65 kr per tonn ferdig levert innen

4-5 mil fra Støleheia i Vennesla. Kontakt Per Øyvind 99799751.


Ønskes kjøpt

Rotomaid eller lignende eggevasker.

Gis bort

Gratis hønsegjødsel, økologisk

godkjent.

Kontakt Gunn Elisabeth Slettene,

Herefoss, mob 93052090

Aktuelle tilbud til deg som

medlem:

Gjødselplanlegging

Oppmåling av arealer - GPS

Grøfteplan - nydyrkingsplan

Økonomirådgiving

Kulturlandskapsplan

Miljøplan trinn I og trinn II

Funksjonstest av åkersprøyte og

sentrifugalspreder

Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse

Limfellestasjoner for gulrot og moreller

Beskjæring av frukttrær

Hjelp i erstatningssaker og taksering

Teknikkrådgiving

Økonomirådgiving

Bygningsteknisk planlegging


Priser 2010 Norsk Landbruksrådgiving Agder

(priser ekskl mva)

Grunnkontingent:

utsending av medlemsblad i post og på e-post

tilgang til NLR Agders nettside

møte- og stemmerett på årsmøtet

Arealkontingent:

ett gårdsbesøk per år per medlem (inntil 1 time, gjelder ikke

betalingstjenester )

telefonrådgiving i alle vekster

utsending av Vekstnytt i sesongen på e-post, utsending av annen

faginformasjon

Arealgrunnlaget er tall fra søknad om produksjonstilskudd i august

året før.

Grunnkontingent: kr 1.000,- (seniormedlemmer/personlige støttemedlemmer

kr 500,-)

Arealkontingent

Vekstgruppe Arealsats, kr/dekar Maks arealkont. Minimum arealkont.

Grovfôr 5 1300 0

Korn, frø, erter 5 1300 0

Potet 30 1500 0

Grønnsaker/urter 60 1750 550

Frukt, bær 70 1750 550

Bær 70 1750 550

Makskontingent totalt: kr 5.000,-.

Ekstensiv produksjon: Medlemmer med ekstensiv grovfôrproduksjon og 5-årig gjødslingsplan, eller fritak for plan,

betaler kun grunnkontingent. Dette gir tjenester til medlemspris, men besøk og Vekstnytt er ikke inkludert. De som

ønsker dette må selv ta kontakt.

Samdrifter:

Søknad om

prod.tilskudd:

Ett organisasjonsnr

Flere organisasjonsnr

Grunnkontingent Arealkontingent Maks arealkontingent

En grunnkontingent

(regnes som ett medl)

Alle deltakere i samdrifta

betaler grunnkont, og er

personlige medlemmer.

Betaler for

samdriftas areal

Betaler for

samdriftas areal

Dobbel pris av

enkeltmedlemmer

Deltakere betaler for

areal som ikke er med

i samdrifta

Andre tilbud og tjenester

Pris medlemmer

kr per enhet

Pris ikkemedlemmer**

Vekstnytt i posten, åkervekster 200 (gratis som e-post) -

Tidsskriftet ”Økologisk landbruk”, abonnement 350 (gratis for Debio-godkj) 350

Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad

1-5 prøve: 140/prøve 160/prøve

(faktureres via laboratoriet)

> 5 prøver: 70/prøve

Gjødselplan etter tur hvert andre år

Plan for året etter utarbeidet samtidig/ajourføring

Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk

550 + 35/skifte

350 + 25/skifte

550/besøk

1650 + 70/skifte

800 + 50/skifte

Timebetaling

Behandling/innsending av prøver

200/prøve

400/prøve

(eks; bladprøver, virustest potet)

Driftsplaner (inntil 8 timer arbeid)

5000/plan

Andre tjenester* 550/time 750/time

* Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke. Registreringsnøyaktighet: 1 time (10 min ved faste oppdrag som sjekk av

limfeller.) Eks. andre tjenester: Sprøytetest, test gjødselspreder, lassveiing, besøk i veksttida, uttak og behandling av

diverse prøver, gassmåling, sjekk av limfeller, sandfeller.

**For tjenester til ikke-medlemmer faktureres også reiseutgifter og reisetid.


Kalkleverandører på Agder 2010

Vi tar forbehold om feil i priser, og at vi ikke kjenner til alle leverandørene. Tips oss

om feil, og flere leverandører (tlf. 995 77 638).

* Bulkvare-priser gjelder ferdig spredd på jordet, hvis ikke annet er angitt.

Hovedleverandør:

Lokale distributører, tlf.

Kalktyper og –verdi

Bulkvare *

Pris ca./

tonn, kr

Felleskjøpet RA (Franzefoss Miljøkalk):

Svein Johnsen, Herefoss, 918 46 710

Aleksander Skeibrok, Åseral, 952 48 049

Knut Kjøle Uppsaker, Holum, 917 87 464

Stanley Nilsen, Borhaug, 917 45 883

Geir Kåre Sira, Sira, 958 61 881

(Se internett: kalk.no)

Agri Dol 34/51

(Johnsen, Skeibrok,

Uppsaker, Nilsen)

Agri Halvbrent

56/59

(Nilsen, Sira)

A-A:

618-762

V-A:

635-680

619(Sira)

Guttormsen Kalk og Anlegg AS,

Vivesøl, Tvedestrand, 913 36 349

Frakt kommer i tillegg

Andreas Mygland, Kvinesd., 911 07 163

Helge Birkeland, Lyngdal, 38 34 00 32

Henning Kolnes, Vanse, 911 46 586

Arne Frivoll, Mandal, 917 84 445

Finkalk Mg-rik 47/54

Skjellsand fra Bømlo

30/34(±3)

Skjellsand fra Bømlo

30/34(±3). Se annonse

i Forsøksmelding -09

562(Lista)

500

380

280 lev.

v/kai.

350

Skjellsand fra Mandal 295 lev.

Toralf Fugletveit, Bjelland, 930 09 247 Skjellsand fra Mandal ?

Torbjørn Høye, Nodeland, 976 06 012

(+ frakt etter lastebiltakst utover 10 km)

Aadne Ådneram, Tjørhom, 418 44 000

Ole Henrik Tjørhom, 915 26 245

Bestill i god tid! (priser gjelder 2009)

Felleskjøpet Rogaland Agder,

51 88 70 00

Lokale avdelinger og underleverandører

Fiskå Mølle, Kristiansand, 38 12 77 50

Underleverandører

Skrevet av tonnes.hamar@lr.no

Visneskalk 44/53

Magnesiumkalk 45/52

Magnesiumkalk 45/52

Skjellsand 35/37

Visneskalk 44/53

Storsekk

Agri Dol 34/51

Agri Brent 96/96

Granulert kalk 48/53

Agri Micro 54/55

Grovdolomitt

Granulert kalk

Svart kalk for snøåte

ca. 460

ca. 520

ca. 525

?

ca. 525

1083

2100

1217

1500

800

1200

1485


Kontakt oss

Du kan ringe 38183900 og bli satt over, eller du kan ringe direkte til mobiltelefon:

Wenche R. Høgetveit

wrh@lr.no

Nina Ryen

nina.ryen@lr.no

Jan Karstein Henriksen

jan.karstein.henriksen@lr.no

Tønnes Hamar

tonnes.hamar@lr.no

Torleiv Roland

torleiv.roland@lr.no

Jon Marvik

jon.marvik@lr.no

Daglig leder,

rådgiver frukt,

Kontoransvarlig,

medlemsblad

Bær,

teknikkrådgiving

Grovfôr, GPS

oppmåling,

grøfteplan

Økonomirådgiving,

driftsplan

Grovfôr, korn,

fôrprøver

950 20326

996 95180

905 90032

995 77638

906 24873

907 60165

Sigbjørn Leidal

sigbjorn.leidal@lr.no

Ana Solberg

ana.solberg@lr.no

Potet, grovfôr 905 73641

Prosjekt økojordbær,

kulturlandskap/miljø

plan

916 06381

Inger Slågedal

inger.slagedal@lr.no

Aina Øverland

aina.overland@lr.no

Astrid Gissinger

astrid.gissinger@lr.no

Rolf Inge Pettersen

rolf.inge.pettersen@lr.no

Kjell Gustav Sørli

kjell.gustav.sorli@lr.no

Tore Tønnessen

tore.tonnesen@lr.no

Økologisk rådgiving,

miljøplan

Jordprøver,

gjødselplaner,

forsøksarbeid

Grønnsaker,

sprøytetesting,

Plantevernkurs

Grôvfor, engfrøavl,

fôrprøver, oppmål

GPS og grøfteplan

Byggteknisk

planlegging, tegning

Byggteknisk

planlegging, tegning

918 70893

907 63621

917 63115

481 57426

488 84207

488 84235


Kontortelefon: 38 18 39 00, Bankgiro: 9365.11.75524

E-post: agder@lr.no , Internett hjemmeside: http://agder.lr.no/

Retur/kontoradresse:

Norsk Landbruksrådgiving Agder

Brandsvoll, 4646 Finsland

Trykkested: Finsland

Ansvarlig redaktør: Nina Ryen

Møtekalender 2010

(Arrangementene vil bli annonsert fortløpende)

April

Plantevernkurs, nye og oppdatering – Holt

Dyrkingsgruppe økomelk, møte Kr.sand

Dyrkingsgruppe Økohøns, fagtur Danmark

Mai

Markdag korn i Vest-Agder

Markdag korn i Aust-Agder

Markdag grovfôr - Gyland

Markdag grovfôr - Lyngdal

Markdag grovfôr - Brandsvoll

Markdag grovfôr - Landvik

Markdag grovfôr - Landvik

Markdag moreller

More magazines by this user
Similar magazines