Views
3 years ago

FAKTAARK - buildingSMART

FAKTAARK - buildingSMART

FAKTAARK -

FAKTAARK 25. JANUAR 2012 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR KYSTESKADREN - GALEIEN Galeien på Haakonsvern. Foto: Forsvarsbygg/ Åsmund V. Sjursen Forsvarsbygg har bygget nytt administrasjonsbygg for Kysteskadrens driftsstaber ved ubåtkaien på Haakonsvern orlogsstasjon. Kysteskadrens driftsstaber, som til nå har hatt lokaler spredt rundt på marinebasen, er med dette bygget samlet under samme tak. Byggingen av det nye administrasjonsbygget startet etter at det gamle UVB Administrasjonsbygg ble revet i mars 2009. Det gamle bygget fra 1960-årene var for lite og det var stort behov for fornying. I forbindelse med en omorganiseringsprosess i Sjøforsvaret (NEPTUN) var det behov for å samle stabene på småfartøyene på ett sted. Stor garderobekapasitet Det nye bygget inneholder stor grad av cellekontorer og noen felleskontorer. Det er høy garderobekapasitet for å kunne betjene mannskap for fartøy til kai. - Bygget har en flott beliggenhet, med nærhet til fartøyene som driftsstabene benytter. Bygger er kompakt, og det er også klargjort for bygging av en etasje til, sier regionsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad. Byggets fasade mot kaien er ekstra lydisolert for å skjerme for støy fra kaiområdet Forsvarsbygg | Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO Telefon: 815 70 400 | Telefaks: 23 09 78 03 | e-post: post@forsvarsbygg.no Side 1

fremtidens byggenæring - buildingSMART
116 000 kvadratmeter flunkende nytt sykehus - buildingSMART
faktaark – mai2011 - Maritim21
Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenBIM - buildingSMART
Faktaark MS Torra - ACE (AquaCulture Engineering)
Problem med mottatt IFC-fil Løsning - buildingSMART
Syndrom nr 3 - 2007.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Redaksjonen i nyhetsbrevet fra buildingSMART- prosjektet ønsker ...
Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg ... - buildingSMART
Nyhetsbrevet for september - buildingSMART
Strategiplanen klar! - buildingSMART
bSNP_4_Kostnadskalkyle v0.5 - buildingSMART
Nyhetsbrevet for april 2007 - buildingSMART
Strategiplan 2010 – 2011 - buildingSMART
Oversikt buildingSMART Norge Prosess v0.5
Energiforbruk i bygg ved bruk av Ecotect Analysis - buildingSMART
bsn prosess 3 - bruk av bim til kollisjonskontroll - buildingSMART
Nyhetsbrevet for august 2006 - buildingSMART
Konglen på Ringerike - buildingSMART