Views
4 years ago

Sture Nome - Lesesenteret

Sture Nome - Lesesenteret

Hva er lesing etter

Hva er lesing etter Leselosmodellen?

Hva er lesing? Leselos-modellen metakognisjon reflekterer over egen forståelse reflekterer over egne strategivalg leseforståelse strukturerer stiller spørsmål gjengir tekst gjenskaper tekst vurderer tekst ordforråd ser etter ukjente ord, lærer/bruker dem

Fagbok i bruk - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Leselos - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Bok i bruk på åttende til tiande trinn - Lesesenteret - Universitetet i ...
Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet ... - Lesesenteret
Lesestrategier på ungdomstrinnet - Lesesenteret
Praktiske undervisningsopplegg i norsk - Lesesenteret
Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!” - Lesesenteret - Universitetet i ...
Skrivetrappa - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Studieverksted - presentasjon - Lesesenteret
Hvis jobben krever det - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
PÃ¥ lik linje? - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Kva skrivekompetanse er det rimeleg å forvente hos ... - Lesesenteret
Kan arbeidslivet satse på seniorene? - Lesesenteret - Universitetet i ...
Basisferdigheter i voksenbefolkningen - Lesesenteret - Universitetet ...
DKS-katalogen for skoleåret 2013/14 kan leses her - Aust-Agder ...
Å delta eller ikke delta - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Valgfag - Forskning i praksis. - F21
Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret
Program for systematisk lese - Ringsaker kommune