Views
3 years ago

Sture Nome - Lesesenteret

Sture Nome - Lesesenteret

Hva er lesing etter

Hva er lesing etter Leselosmodellen?

Hva er lesing? Leselos-modellen metakognisjon reflekterer over egen forståelse reflekterer over egne strategivalg leseforståelse strukturerer stiller spørsmål gjengir tekst gjenskaper tekst vurderer tekst ordforråd ser etter ukjente ord, lærer/bruker dem

Fagbok i bruk - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Leselos - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet ... - Lesesenteret
Praktiske undervisningsopplegg i norsk - Lesesenteret
Bok i bruk på åttende til tiande trinn - Lesesenteret - Universitetet i ...
Lesestrategier på ungdomstrinnet - Lesesenteret
Studieverksted - presentasjon - Lesesenteret
Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!” - Lesesenteret - Universitetet i ...
Skrivetrappa - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
PÃ¥ lik linje? - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Hvis jobben krever det - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Basisferdigheter i voksenbefolkningen - Lesesenteret - Universitetet ...
Kva skrivekompetanse er det rimeleg å forvente hos ... - Lesesenteret
Å delta eller ikke delta - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret
Kan arbeidslivet satse på seniorene? - Lesesenteret - Universitetet i ...
Program for systematisk lese - Ringsaker kommune