Views
3 years ago

Sture Nome - Lesesenteret

Sture Nome - Lesesenteret

Hva er lesing?

Hva er lesing? forforståelse synliggjør egne forkunnskaper bruker dem aktivt som støtte under lesing vurderer/justerer egne antagelser koding bokstav, bokstavsekvenser, ord, tegn, avsnitt og sjanger. mål vet hvorfor de leser orienterer seg i hele tekstoverflaten velger lesemåte velger forståelsesstrategi vurderer måloppnåelse

Hva er leseforståelse? Leseforståelse, ifølge leseforskerne bak nasjonale prøver og i testformatene PISA og PIRLS, er ferdigheten å kunne finne informasjon, tolke og reflektere. Der er lesing: Å avkode Å reflektere Å finne informasjon Å tolke Leseforståelse er altså definert som å kunne finne informasjon, tolke og reflektere over tekster. Avkoding er ikke en del av leseforståelse, men det må være med som et nødvendig aspekt ved lesing når vi snakker om hva lesing er… Se for eksempel boksen med opplegg for ulike trinn: Lesing er…

Fagbok i bruk - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Leselos - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet ... - Lesesenteret
Praktiske undervisningsopplegg i norsk - Lesesenteret
Bok i bruk på åttende til tiande trinn - Lesesenteret - Universitetet i ...
Lesestrategier på ungdomstrinnet - Lesesenteret
Studieverksted - presentasjon - Lesesenteret
Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!” - Lesesenteret - Universitetet i ...
Skrivetrappa - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Hvis jobben krever det - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
PÃ¥ lik linje? - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Basisferdigheter i voksenbefolkningen - Lesesenteret - Universitetet ...
Kva skrivekompetanse er det rimeleg å forvente hos ... - Lesesenteret
Kan arbeidslivet satse på seniorene? - Lesesenteret - Universitetet i ...
Å delta eller ikke delta - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret
Program for systematisk lese - Ringsaker kommune
Digitale skillelinjer - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Gi rom for lesing - status 2006 - Udir.no