Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Tabell som viser

Tabell som viser endringer i samvirkelagsstrukturen i 2006 Coop Stod BA Fusjonert med Coop Steinkjer BA Coop Valle BA Innmeldt Coop Bangsund BA Fusjonert med Coop Namsos BA Coop Øie BA Fusjonert med Forbrukersamvirket Sør BA Coop Ose BA Fusjonert med Forbrukersamvirket Sør BA Coop Brekken BA Fusjonert med Coop Røros BA Coop Stordal BA Fusjonert med Coop Møre BA Coop Sunndalsøra BA Fusjonert med Coop Orkla BA Coop Gransherad BA Fusjonert med Coop Vestfold og Telemark BA Coop Brekke BA Fusjonert med Coop Sogn og Fjordane BA Coop Fræna og Eide BA Fusjonert med Coop Orkla BA Osen Handelsforening Fusjonert med Coop Steinkjer BA Coop Sørflatanger BA Fusjonert med Coop Steinkjer BA Coop Ulset BA Avviklet Coop Toften BA Avviklet Coop Løten BA Fusjoner med Coop Innlandet BA Coop Stange BA Fusjoner med Coop Innlandet BA Medlemsutvikling Coop passerte én million medlemmer i 2005 etter en formidabel medlemsvekst. Denne veksten fortsatte i 2006. Samvirkelagene fikk i 2006 64.319 nye medlemmer, og ved utgangen av året hadde Coop til sammen 1.063.378 medlemmer. Dette gir en netto tilvekst på 40.203 medlemmer. Markedsundersøkelser viser at det fortsatt er potensial for å rekruttere nye medlemmer til Coop. De samme undersøkelsene viser også at Coop har det mest attraktive og mest anvendte medlemskortet i norsk detaljhandel. Dette gir gode muligheter for videre medlemsrekruttering. Økt medlemshandel og økt kjøpeutbytte skyldes økt gjennomsnittlig handel samt flere medlemmer som handlet i 2006. Utbetalt kjøpeutbytte beløper seg til 462 millioner kroner. Dette er en økning på 4,8 prosent fra 2005. Etter en økning i gjennomsnittlig kjøpeutbytte fra 2004 til 2005 ser vi nå at kjøpeutbyttet er redusert fra et gjennomsnitt i 2005 på 1,98 prosent til 1,94 prosent i 2006. I 2006 hadde Coop samarbeidsavtale med KappAhl, Esso, HydroTexaco, NetCom, Thon Hotels og BestWestern. Totalt har Andelen av medlemmer som bruker medlemskortet sitt i løpet av året, er også stigende. Totalt har Coops medlemmer trukket medlemskortet 90.394.797 ganger i Coop-butikkene. 2005 2006 Endring Endring i % Antall medl. m/handel 934 496 978 133 43 637 4,7 Andel i % 93,9 94,4 0,5 0,2 Gj. snitt medlemshandel i kr 23 770 24 292 522 2,2 (Handel inkl mva) 12 Årsberetning Coop 2006

2005 2006 Endring i % Kjøpeutbytte eget lag 419 080 438 477 4,6 Kjøpeutbytte annet lag 21 742 23 499 8,1 Medlemsrabatt (samarbeidspartnere) 80 641 86 478 7,2 Totalt 521 463 548 454 5,2 (Tall i tusen) medlemmene opparbeidet medlemsrabatter hos samarbeidspartnere på 86,5 millioner kroner. Dette er 7,2 prosent mer enn i 2005. Coop Hotellkupp har vært en suksess, og flere tusen medlemmer har benyttet seg av ordningen. Tilbudet ble i 2006 også utvidet til å gjelde flere byer, blant annet London og Paris. HydroTexaco ble i løpet av året kjøpt opp av Coops konkurrent, Reitan-gruppen. Avtalen med både HydroTexaco og Esso skulle reforhandles i løpet av året, og også andre leverandører ble bedt om å gi tilbud. Forhandlingene endte med at avtalen med HydroTexaco ble sagt opp, mens avtalen med Esso ble fornyet. Det ble inngått ny avtale med Statoil. Både Esso- og Statoilavtalen er gjeldende fra mai 2007. I tillegg ble en låneportal for medlemmer introdusert. Dette er en portal som formidler tilbud på lån til medlemmene fra de banker som er med på samarbeidet. Løsningen skal gi brukerne et mer oversiktig lånemarked med sammenlignbare lånebetingelser. Forbrukermyndighetene har etterlyst slike verktøy lenge, og Coop er stolt av å kunne tilby medlemmene sine dette verktøyet. Høsten 2006 ble medlemssidene på Internett, ”Min side”, oppgradert. Samtidig ble elektroniske kommunikasjonskanaler tatt i bruk for de medlemmene som ønsker det. Tjenestene på Internett og innholdet i de nye kanalene vil bli ytterligere utvidet videre i 2007. Samfunnsansvar Likestilling I alle valgte organer i Coop NKL skal det tilstrebes en kjønnsmessig likeverdig representasjon. Kvinneandelen i Coop NKLs representantskap er 39 prosent mot 42 prosent året før. I kontrollkomiteen er det 67 prosent kvinner, det samme som i foregående år. I Coop NKLs styre er 57 prosent av medlemmene kvinner, mot 43 prosent året før. Coop NKL har siden 2005 hatt kvinnelig styreleder. I tillegg har både ordfører og varaordfører i representantskapet fra 2005 vært kvinner. Ny varaordfører fra årsmøtet i representantskapet sommeren 2006 er mann. Ved utgangen av 2006 var det i samvirkelagenes styrer 450 kvinner, det vil si 46 prosent mot 47 prosent året før. Innen gruppen av de 30 største samvirkelagene, er andelen 45 prosent kvinner mot 34 prosent ti år tidligere. Dette er en betydelig framgang i retning av en kjønnsmessig balanse i styrene. Av 165 samvirkelag har hele 84 prosent (138 samvirkelag) over 40 prosent kvinner i styrene. 47 samvirkelag har over 60 prosent kvinner, men 16 prosent av lagene (27 samvirkelag) har en kvinneandel under 40 prosent kvinner i styret. Tilsvarende viser tall for de 30 største samvirkelagene at 83 prosent (25 samvirkelag) har over 40 prosent kvinner i styret. Ett samvirkelag i denne gruppen har mer enn 60 prosent kvinner i styret. Styreledervervet er fortsatt mannsdominert. Av 165 styreledere er det bare 34 kvinner. Det er imidlertid fire flere kvinner enn foregående år. Tallet blir noe bedre om en sammenlikner nestledere til styrene hvor en finner 50 prosent kvinner, selv om det er en tilbakegang på fem fra foregående år. Blant de ti største samvirkelagene er det en bedre fordeling siden tre av styrelederne er kvinner. For 2007 er det et mål at regelen om 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene skal nås. Det er lagt opp til en offensiv satsing både for å sikre en kjønnsmessig balanse i de styrende organer, og for å rekruttere yngre krefter inn. Helse, miljø og sikkerhet Gjennom 2006 har det blitt gjennomført en rekke tiltak for å stimulere til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved Coop NKLs hovedkontor. Ventilasjonsanlegget er forbedret, og enkelte korridorer og kontorer er pusset opp. Årsberetning Coop 2006 13

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Fem smarte pastamiddager - Coop
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned rapporten som PDF-fil - Norsk Designråd
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon