Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Coop er

Coop er den eneste detaljhandelsvirksomheten som eies av forbrukerne. En million medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag og får sin del av overskuddet. I dag som for hundre år siden, kan medlemmene bruke sin stemme til å påvirke Coops virksomhet.

Innhold Årsberetning for Coop NKL BA 2006 Samvirkeideene og egenarten – grunnlaget for Coop.................................. 2 Viktige hendelser............................................................................................ 3 Administrerende direktør Nils Arild Steigedals side............................................ 4 Formål............................................................................................................. 6 Dette er Coop NKL.......................................................................................... 6 Finansielle nøkkeltall...................................................................................... 7 Samvirkelagene i 2007.................................................................................... 7 Styrets beretning............................................................................................. 8 Organisasjonen............................................................................................... 8 Samvirkelagene.............................................................................................10 Medlemsutviklingen.......................................................................................12 Samfunnsansvaret.........................................................................................13 Økonomi og regnskap....................................................................................15 Samvirkelagenes Garantifond AL..................................................................18 Framtidsutsikter og utfordringer .................................................................18 Avslutning.......................................................................................................19 Resultatregnskapet .......................................................................................20 Balansen........................................................................................................21 Kontantstrømoppstilling................................................................................22 Noter til årsregnskapet.................................................................................23 Revisors beretning.........................................................................................50 Melding fra kontrollkomiteen........................................................................51 Årsmelding Coop 2006

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop