Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 17. ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER Morselskap Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Ansvarlig lån til: 15 15 Tilknyttede selskap, rentebærende 20 15 1 1 Tilknyttede selskap, rentefri 1 1 63 - Samvirkelag, rentebærende - 63 3 3 Andre selskap, rentebærende 16 13 82 19 Sum 37 92 (21) (5) Andel av delkredereavsetning (5) (20) 61 14 Ansvarlig lånekapital 32 72 Langsiktige fordringer på: 1 168 882 Datterselskap, rentebærende - - 234 198 Tilknyttede selskap, rentebærende 212 251 3 4 Tilknyttede selskap, rentefri 4 3 70 63 Samvirkelag, rentebærende 63 70 5 4 Samvirkelag, rentefri 4 5 1 1 Andre selskap/organisasjoner 47 24 1 481 1 152 Sum 330 353 (39) (39) Andel av delkredereavsetning (39) (39) 1 443 1 113 Langsiktige fordringer 291 314 1 505 1 127 Andre langsiktige fordringer 323 387 38 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 18. FINANSIELLE INVESTERINGER Morselskap Balanseført til markedsverdi: Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 741 860 Særinnskudd og sertifikater 860 741 469 473 Obligasjoner (Spesifisert nedenfor) 473 469 15 28 Aksjefond 28 15 102 115 Omløpsaksjer 115 102 1 327 1 476 Finansielle investeringer 1 476 1 327 Morselskap Anskaffelseskost: Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 741 860 Særinnskudd og sertifikater 860 741 467 483 Obligasjoner 483 467 13 23 Aksjefond 23 13 87 102 Omløpsaksjer 102 87 1 308 1 468 Finansielle investeringer 1 468 1 308 Morselskap Obligasjoner: Konsern Pålydende Rente Balanseført (mill. kr) Balanseført Rente Pålydende 60 4,97% 58 Kredittforetak 58 4,97% 60 282 3,86% 277 Bank/forsikring 277 3,86% 282 131 5,09% 128 Industri 128 5,09% 131 10 4,50% 10 Eiendom 10 4,50% 10 483 4,34% 473 Obligasjoner 473 4,34% 483 19. BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Morselskap Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 3 3 Skattetrekksmidler 3 3 115 555 Andre bankinnskudd 665 310 118 558 Bankinnskudd, kontanter og lignende 668 313 Årsmelding Coop 2006 39

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned årsmelding - Coop