Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

50 Årsberetning

50 Årsberetning Coop 2006

MELDING FRA KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennomgått perioderegnskapene og alle protokollene fra styret og representantskapet i Coop NKL BA. Kontrollkomiteen har også gjennomgått andre dokumenter som har vært nødvendige og relevante for å kunne utøve kontrollfunksjonen som er pålagt oss. Årsregnskapet for 2006 med årsberetning fra styret og revisjonsberetning er gjennomgått. Kontrollkomiteen mener at Coop NKL BAs drift er i samsvar med den allmenne lovgivning, vedtektene og vedtak i representantskapet. Oslo 29. mars 2007 Arne-Ivar Kjerland, leder Judith Birkeland, nestleder Reidar Sollie, medlem Årsberetning Coop 2006 51

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned årsmelding - Coop
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Portrett: Herborg Kråkevik 7 slag fisk til jul Den store ... - Coop