Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Formål

Formål Coop NKL skal bygge på samvirkelagenes aktive eierskap og tjene som interesseorganisasjon for disse, samt ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier og medvirke til at lagene drives og utvikles til beste for medlemmene. Coop NKL skal gjennom aktivt eierskap i Coop Norden og samhandling med samvirkelagene sikre at disse forsynes med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet til medlemmenes fordel. Ved sin innflytelse i Coop NKLs valgte organer skal samvirkelagene søke å ivareta sine medlemmers interesser som forbrukere. Dette er Coop NKL Samvirkelagene med sine medlemmer og sin virksomhet, er bærebjelken for forbrukersamvirket i Norge. Coop NKL BA, stiftet 27. juni 1906, er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eid av disse. Ved utgangen av 2006 var 162 samvirkelag organisert i Coop NKL. Som andelslag har Coop NKL varierende medlemstall og varierende ansvarskapital. Fellesorganisasjonen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. Coop NKL skal ivareta sentrale fellesoppgaver som innkjøp, vareforsyning og kjededrift for samvirkelagene med formål om å skape synergier og gi lagene konkurransekraft. Gjennom sin 20 prosent eierandel i Coop Norden AB og dets datterselskap Coop Norge AS, ivaretar Coop NKL oppgaven som vareforsyner. På vegne av samvirkelagene skal derfor Coop NKL være en krevende eier i Coop Norden og en krevende forretningspartner i forhold til Coop Norge. Coop NKL skal også arbeide for å trygge og skape verdier samt medvirke til at lagene drives og utvikles til beste for medlemmene. Som fellesorganisasjon skal Coop NKL også være en strategisk og forretningsmessig pådriver i utviklingen av samvirkelagene til beste for en helhetlig utviklingen av Coop i Norge. Coop NKL er også interesseorganisasjon for samvirkelagenes oversikt over Coop-organisasjonen Coop NKL BA Styret Coop NKL 20 % eierskap Valg til Stämman Nominasjon til styret Coop Norden AB Kontrollkomitée Valg Valg Representantskapet Coop NKL Styret Coop Norden AB Valg Årsmøtet distriktslag Coop NKL Valg til generalforsamling Generalforsamling Coop Norden Medlemskap Samvirkelag Valg Kontrollkomitée Krets Valg Styret Valg Årsmøte/Representantskap Valg Butikker Butikker Butikker Medlemskap Levering 100 % eierskap Coop Norge AS Medlemmer Årsberetning Coop 2006

medlemmer i forbruker- og næringspolitiske saker. Coop NKL har en betydelig fellesformue som forvaltes gjennom investeringer i eiendomsutvikling og ved plasseringer i finansmarkedene. Samvirkelagenes overskuddskapital forvaltes av Coop NKL. Det er samvirkelagene som eier og har det økonomiske ansvaret for Coops butikker og investering i eksisterende og nye butikker. Det er deres til sammen 19.500 ansatte som møter medlemmene, som er samvirkelagenes eiere, og øvrige kunders forventninger hver dag. Coop NKL, som ivaretaker av fellesskapet, er en pådriver i utviklingen av samvirkelagene og bidrar til å legge til rette for etablering av butikker gjennom utvikling av eksisterende og nye eiendommer i tett samarbeid med lagene. Finansielle nøkkeltall for Coop NKL BA Samvirkelagene i 2006 Det var 154 samvirkelag i Norge ved inngangen til 2007, mot 177 året før. Per medio mars 2007 og med nær 98,5 prosent av resultatene klare omsatte samvirkelagene i 2006 for om lag 31,8 milliarder kroner noe som er en økning på 3,7 prosent sammenliknet med året før. I følge AC Nielsen var markedsveksten i perioden på 5,1 prosent. Markedsandelen til Coop gikk ned 0,1 prosentpoeng til 24,3. Bruttofortjenesten for samvirkelagene samlet økte fra 6,16 milliarder kroner til 6,38 milliarder kroner. Målt i prosent er bruttofortjenesten svekket med 0,3 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet for samvirkelagene endte på 665 millioner kroner for samvirkelagene totalt, 188 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i fjor. Netto finans er imidlertid 133 millioner kroner bedre enn året før, slik at ordinært resultat før skatt ble 878 millioner kroner for samvirkelagene totalt, noe som er 37 millioner kroner svakere enn i 2005. Tall i mill. kr. 2006 2005 2004 2003 2002 Totale driftsinntekter 21 513 19 007 17 386 15 247 13 931 Driftsresultat før finans poster 19 43 83 16 234 Ordinært resultat før skatt 100 366 100 58 162 Årsresultat 97 376 58 58 123 Kapital Totalkapital 7 265 6 537 6 097 5 691 5 648 Egenkapital 2 086 2 001 1 661 1 651 1 931 Egenkapital andel 29 % 31 % 27 % 29 % 34 % Lønnsomhet Driftsmargin før finans poster 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 1,7 % Driftsmargin 0,5 % 1,9 % 0,6 % 0,4 % 1,2 % Resultatgrad 0,8 % 2,4 % 1,1 % 1,2 % 2,2 % Gj.snitt ansatte, Coop NKL 57 56 54 58 48 Antall medlemmer 063 365 1 023 175 977 088 945 526 921 283 Antall samvirkelag 62 177 201 218 237 RESULTATREGNSKAP SAMVIRKELAGENE Prognose 2006 etter at 98,45 % har levert MILL. KR % pr. pr. % pr. pr. 2006 2006 2005 2005 SALGSINNTEKTER 3,7 % 31 784 30 648 Bruttofortjeneste 20,1 % 6 388 20,1 % 6 162 Andre inntekter 2,6 % 813 2,9 % 874 Nto driftsinntekter 22,7 % 7 201 23,0 % 7 036 Sum lønnskostnad 11,9 % 3 796 11,9 % 3 651 Øvrige kostnader 8,6 % 2 740 8,3 % 2 550 Driftskostnader 20,6 % 6 536 20,2 % 6 202 DRIFTSRESULTAT 2,1 % 665 2,7 % 835 Nto finansielle poster 0,7 % 213 0,3 % 80 Ord. res før skatt 2,8 % 879 3,0 % 915 Årsberetning Coop 2006

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet