Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

sfj.no

Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Årsmelding 2004

.-

1.2. 23!.4 .................................................................................................................................................. 3

15-52 %1! 14 6!.4....................................................................................................................... 3

-..2!#1.................................................................................................................................................... 4

%...................................................................................................................................................................... 4

$.2 6!.4.................................................................................................................................................. 4

$.2 14 %5................................................................................................................................. 4

$.2 %!-........................................................................................................................................... 4

Utvikling og utfordringar .................................................................................................................................................. 5

Folketalsutvikling.............................................................................................................................................................. 5

%37 14 !14!!$.-.......................................................................................................................... 6

Fylkesplan 2005 - 2008 ....................................................................................................................................... 6

Fylkesdelplaner i 2004 ........................................................................................................................................ 6

!14!!$.-...................................................................................................................................................... 7

Eit godt liv - bu og leve........................................................................................................................................ 7

Sogn og Fjordane som Fyrtårnfylke for folkehelse ........................................................................................................... 7

Trygt heim for ein 50-lapp ................................................................................................................................................ 8

Trygge lokalsamfunn......................................................................................................................................................... 8

Rusførebygging ................................................................................................................................................................. 8

Næring og læring................................................................................................................................................. 8

Nyskaping og omstilling ................................................................................................................................................... 8

Fiskeri og havbruk............................................................................................................................................................. 9

Energiproduksjon, olje/gass og mineralressursar ............................................................................................................ 10

Landbruk og bygdeutvikling ........................................................................................................................................... 11

Reiseliv............................................................................................................................................................................ 11

Kompetanse og opplæring............................................................................................................................................... 12

Berekraftig utvikling - Regional Agenda 21 ...................................................................................................... 13

Kunnskap og verktøy....................................................................................................................................................... 13

Program Infrastruktur ....................................................................................................................................... 14

IKT og open forvaltning.................................................................................................................................................. 14

Internasjonalt arbeid........................................................................................................................................................ 14

Omstillingsarbeid i fylket................................................................................................................................................ 15

Kommuneretta arbeid...................................................................................................................................................... 15

Fylkessamarbeid/internasjonalt samarbeid...................................................................................................................... 16

Andre saker ..................................................................................................................................................................... 17

Miljørekneskap................................................................................................................................................................ 17

Rekneskap/budsjett plan og næring 2004........................................................................................................................ 18

-44 ................................................................................................................................................................ 19

Innovasjon Norge .............................................................................................................................................. 19

Sogn og Fjordane Næringsrådgjeving............................................................................................................... 20

Saksoversyn 2004 .............................................................................................................................................. 21

Plan og næring 2

More magazines by this user
Similar magazines