Lys VÃ¥kne i Ljan kirke - Mediamannen

mediamannen.no

Lys VÃ¥kne i Ljan kirke - Mediamannen

Foto: Dag K. Smemo

nr 6–2010 · vinteren · 90. årgang

Lys Våkne

i Ljan kirke

side 10

side 6–7

side 8–9 side 4

Noen må

holde hjulene i gang

Fant sin plass

i Tro og Lys

Leder 70 kor

fra Nordstrand


side 6–7

side 8–9 side 4

2

Nordstrand menighet

Åpent hverdager kl. 10–14

Lunsj 12.00–12.45.

tlf. 23 62 98 00, fax 23 62 98 01

epost post.nordstrand@oslo.kirken.no

Gavekonto til menigheten 5063 63 33767

Hvis spesielt formål, angi hvilket

Prost Tore Kopperud tlf.22 28 30 15 (priv.),

Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag

Sokneprest Espen Feilberg Jacobsen

Espen.Feilberg.Jacobsen@oslo.kirken.no

Kapellan Silje Kivle Andreassen

tlf. 23 62 98 04,

Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.no

Vikar for barne- og ungdomsprest Stine Kiil

Saga. stine.kiil.saga@oslo.kirken.no,

23 62 98 05/478 58 650 (fra 01.01.11)

Vikarkantor Rasmi Krippendorf

Sivilarbeider Christian August Amadeus

Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bø

tlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob),

Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.no

Menighetsrådets leder Beate Pettersen

tlf. 23 62 98 00

Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsen

tlf. 23 62 97 94,

Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no

Diakon Ingun Yri Øystese tlf. 23 62 98 08/

468 46 878 (mob),

Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.no

Diakon Kari Wisløff tlf. 23 62 98 09,

tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no

Menighetspedagog Linda Kronen Sømme

tlf. 23 62 98 10,

Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no

Menighetssekretær Magnar Haugeli

Halvorsen tlf. 23 62 98 06,

Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no

Nordstrand menighets besøkstjeneste

Henvendelse kontoret

Husøkonom Marit Nystedt (bestilling av

minne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11

Sykehjemsprest Nordseterhjemmet Jostein

Vist tlf.: 907 43 156

Prest Midtåsenhjemmet Torleiv Reitan

tlf.: 22 28 76 89

Gravferdskontoret øst tlf.: 21 93 78 60

Nordstrand menighetsbarnehage

Styrer Kristin Sæther, vikar

Ljan menighet

epost: post.ljan@oslo.kirken.no

Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo,

Tlf. 23 62 98 20

Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12

og torsdager kl. 17–18. Utover disse

tidene kan Nordstrand menighet kontaktes

Gavekonto til menigheten 7877 08

02198

Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 62

98 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no,

fridag: fredag. kontortid: torsdag

10–12

Menighetsrådsleder Tone Thorp

tlf 22 29 47 17, svethorp@online.no

Menighetssektretær Elisabeth Lassen

tlf 23 62 98 22,

Elisabeth.Lassen@oslo.kirken.no,

kontortid torsdag 17–18

Kantor Anja-Beate Leira Skullerud

e.post: Anja-Beate.Leira.Skullerud@

oslo.kirken.no

Diakon Ingun Yri Øystese Deltid.

Kontakt menighetskontoret.

Diakoniarbeider Sandra Liljedal

tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no

Trosopplæringsmedarb. Karen Wasa-

Schrader Karen.Wasa-Schrader@oslo.

kirken.no

Styrer Ljan menighetsbarnehage

Christine Olavesen tlf 22 75 01 40,

eagles@online.no,

http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/

Vaktmester menighetshuset Eirik Off

tlf 22 61 24 66, eirik.j.off@hotmail.com

Barnekoret torsdag Kontakt menighetskontoret.

Heine Lassen. Hilde

Sigmond.

Har du ungdom i huset?

nr 6–2010 · vinteren · 90. årgang

Har du behov for å snakke

med andre foreldre eller

ressurspersoner om grensesetting,

dagliglivets utfordringer

med å ha ungdom i huset,

ungdom og rus eller liknende?

Kontakt menighetskontoret

på tlf. 23 62 98 00. Diakon eller

prest vil være tilgjengelig

Lys Våkne

i Ljan kirke

Noen må

holde hjulene i gang

Fant sin plass

i Tro og Lys

side 10

Leder 70 kor

fra Nordstrand

Redaktør Ottar Julsrud

Mobil: 905 23 939

nordstrand@menighetsblad.no

Annonsekontakt Øyvind Wisløff

Mobil: 906 98 934

oyvind.wisloff@getmail.no

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.

Neste nummer har materiellfrist 17. januar og dekker

perioden 7. februar–27. mars.

Elektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret,

Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.

Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:

størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –

e-post: nordstrand@menighetsblad.no

Menighetsbladet kan lastes ned gratis

i pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.no

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

Design Erling@Smemo.no

e-post: erling@smemo.no

Trykk Litografia, Oslo

post@litografia.no

På den annen side

Per Olav Vangen, sokneprest i Ljan

En varsom berøring

Jeg har ofte undret meg over hva et lite

barn gjør med oss. Nesten uansett hvor

hektisk livet er, ikke minst i disse førjulstider,

så skjer det noe når vi møter et lite barn, en

baby. Fins det noe mer fredfullt enn å se et

lite barn som sover, gjerne i de underligste

stillinger.

På et menighetskontor er det mange

babyer som er innom sammen med en

stolt mor eller far som skal avtale dåp. Og

uansett hvor travle og effektive vi er vi som

jobber der, stopper liksom tiden opp et lite

øyeblikk: å se den nydelige lille babyen. En

skal ha det veldig travelt for ikke å unne

seg den gleden å se barnet.

Da min kones mormor døde, gammel og

mett av dage, var noe av det aller, aller siste

hun gjorde å holde sitt første oldebarn. Å

se gamle, slitte hender stryke over den to

uker gamle babyen. Vart og forsiktig. Varmt

og rørende. Mildt og vennlig. Og gleden

liksom strålte fra henne – det var et hellig

øyeblikk. Selv om bevisstheten bare glimtvis

Sørger du?

Har du behov

for støtte i forbindelse

med

sorg bear beidelse,

kan du ta kontakt

med kontoret for

grupper og samtaler.

Ring 23 62 98 08

/ 468 46 878

var der og døden ikke var mange timene

unna, var det en varsom berøring.

For meg er dette julens budskap: jul er en

varsom berøring. Fra Gud selv. Når Gud

åpenbarer seg, er det ikke slik vi skulle

vente det. Nei, det skjer i form av et lite,

sårbart barn.

Så kan adventstiden være så flott; det er

en forberedelsestid som kan åpne opp for

julen. For det er så fort gjort å gå seg vill

i travelheten, i alt det en skal rekke å ordne.

Eller en går seg vill i ensomheten, det er

ikke bare mørkt rundt oss, men også i oss.

Enten vi er alene eller vi føler oss alene,

kanskje sitter vi både med sorg og savn?

Da er det fint med en varsom berøring:

slapp av, ta det med ro. Du er ikke alene.

Det er julens budskap.

Så kanskje kan vi hjelpe hverandre til å

åpne opp.

For det er kanskje ikke bare jeg som trenger

en varsom berøring?

På menighetskontoret vil det

alltid være en til å møte deg

eller formidle kontakt til en av

prest ene, dia konene eller en

annen av de ansatte. Du kan

også ringe:

tlf. 23 62 98 00 / 02, kl. 10–14.

Gi ikke opp når livet trues: Kirkens

SOS har krise telefon tjeneste

hele døgnet. Tlf. 815 333 00

Har du behov for en samtale?

Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet

kirken:

Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt

mellom kl. 08.00–15.00.

Kontoret søker å hjelpe når det

gjelder familie problematikk, men

også ulike spørsmål knyttet til

kriser for barn og unge. Enslige er

også velkomne.

Menighetsbladet 6–10


Foto: Dag K Smemo

3

Etterlysning:

storfamilien

Veldig mange fine aktiviteter

– men for få sammenhenger hvor

hele Nordstrand menig het samles,

hvor vi ser hverandre på tvers av

generasjoner og grupper. Å gjøre

menigheten mindre sektorisert

ser jeg som en viktig utfordring,

sier sokneprest Espen Feilberg-

Jacobsen, foran et nytt tiår og

etter sitt første halvår i jobben.

Tekst: Ottar Julsrud

– Mitt første møte med min nye menighet var

gudstjenesten på askeonsdag med full oppslutning

fra ungdommen. Jeg ble virkelig imponert.

Og jeg er blitt imponert over babysangen, speiderarbeidet,

søndagsskolen, familiekoret, listen

er lang. Tenk bare på alle konfirmantene som

melder seg på lederkurs i ungdomsarbeidet!

Her jobbes det systematisk og godt med tanke

på etterveksten i Nordstrand menighet.

– Men…?

– Men Bibelen omtaler menigheten som ett

legeme. I Nordstrand opplever jeg at armer

og bein i stor grad spreller fritt i forhold til

kroppen. Det er mange grupper og arbeidslag

som ikke vet om hverandre. Om vi sjelden eller

aldri møtes på det som fremfor noe er fellesarenaen,

gudstjenesten søndag formiddag, står

vi i fare for å miste helheten.

– Men er det plass til alle sammen i et kirkerom

som fremdeles ikke er utvidet?

Espen Feilberg-Jacobsen oppsummerer noen erfaringer

ved inngangen til det nye tiåret.

Foto: Øyvind Hageberg Sæthre

– Kirkebygget kan nok være én årsak, skjønt,

det er faktisk plass til en god del flere stort

sett hver søndag. En årsak kan også være at vi

har laget for mange «spesial gudstjenester» tilpasset

forskjellige grupper i menigheten. Men

det kan også hende at noen holdninger – og

den generelle individualiseringen i samfunnet

– må inn som en forklaring, at vi merker en

økende tendens til å plukke ut samlinger og arrangementer

som «passer for meg», noe som

svekker den grunnleggende tilhørigheten til

egen menighet.

Og, fortsatt uten at det tar bort min begeistring

for alt det flotte menighetsarbeidet: Jeg

ønsker å utfordre dette fenomenet fremover,

oppsummerer Feilberg- Jacobsen.

Bildetekst (oppslagsbilde): Nordstrand er kjent

for et rikt gudstjenesteliv. Utfordringen er å

få flere samlinger på tvers av generasjoner og

grupper.

Arv og gave

reddet stillingene

Barne- og ungdomsarbeidet kan videreføres med

samme trøkk neste år, og Nordseterhjemmet får

beholde sykehjemspresten sin! Takket være en

romslig arv, en sjenerøs gave og et valg om å

satse dristig i påvente av statlige trosopplæringsmidler:

De vedtatte stillings kuttene i Nordstrand

menighet nullstilles.

Det 2011-budsjettet som menighetsrådet nå har

fått på plass, tegner dermed et ganske annet

bilde enn det man så i mars, med nedskjæringstrusler

som har vært omtalt i tur og orden her

i Menighetsbladet. Både menighetspedagogen

og stillingsbrøkene knyttet til ungdomsdiakoni

og Etter skoletid – til sammen ressurser tilsvarende

omtrent én hel stilling – var nullet ut. Det

ville ha vært et alvorlig tilbakeslag for barne- og

ungdomsarbeidet.

I skrivende stund er det ikke avklart om

Nordstrand og Ljan står for tur til trosopplæringsmidler

neste år. Men før eller senere

skal alle landets menigheter komme med i

denne reformen, slik Stortinget har vedtatt.

Menighetsrådsvedtaket innebærer et veivalg når

et betydelig akkumulert underskudd nå dekkes

inn ved å spise mer av fondet fra salget av

Nordstrandhjemmet. Avgjørende viktige bidrag

til en mer offensiv satsing var en arv på rundt

500.000 kroner og en gave på 100.000. For

Nordseterhjemmets del, har både egne midler fra

institusjonen, bidrag fra beboere og tilskudd fra

Nordstrand menighet sikret Jostein Vists deltidsstilling

ut 2011.

En utfordring for Nordstrand menighet blir å

utbygge videre den givertjenesten som danner

det økonomiske fundamentet for alle ekstrastillingene.

Ekstra, i den forstand at de årlige overføringene

fra Oslo kommune bare dekker det som

skal til for å gjennomføre de ordinære kirkelige

handlinger. Menighetsbygging må finansieres på

andre måter. Og her ligger en utfordring til hele

Nordstrand menighet fremover.

Menighetsbladet 6–10


Vil hjelpe barna til Gud

Ragnhild Hiis Aanestad fra Nordstrand

leder Norges hurtigst voksende

korbevegelse i regi av Normisjon.

Nå planlegger hun 10-årsjubileum

for arbeidsgiveren sin

der barna får en sentral plass.

10-årsjubileet

Jubileumskonsert med Garness i Storsalen

fredag 7. januar kl. 20.00

Jubileumsfest i Storsalen lørdag 8. januar

kl 19.00

Jubileumsgudstjeneste i Nordstrand kirke

søndag 9. januar 2011

Mer informasjon om jubileet:

www.normisjon.no/10

4

Tekst: Leif Gunnar Vik

1. januar er det 10 år siden den frivillige kristne

organisasjonen Normisjon så dagens lys. Ragnhild

Hiis Aanestad jobbet da i Indremisjonsselskapet

som ble fusjonert med Santal misjonen.

Resultatet ble Normisjon som har som mål å

fortelle om Jesus på Nordstrand, i Oslo, Norge,

Afrika, Sør-Amerika og Asia. Den nye organisasjonen

satser stort på barn og unge. Ett av tiltakene

er å bygge opp en korbevegelse som vil

vinne og bevare unge for evangeliet gjennom

sang og musikk de kjenner seg igjen i.

Kirken

I dag har Aanestad over 70 kor rundt om

i Norge som hun følger opp under paraplyen

Soul Children. Selv leder hun ett av korene som

holder til i forsamlingslokalet Storsalen i Staffeldts

gate i Oslo sentrum. Koret holder blant

annet konsert i Nordstrand kirke før jul.

Misjonær Olav Hodne fra Åsdalsveien jobbet sammen

med Mor Theresa i India.

(Foto: Normisjon arkiv)

Fakta om Normisjon

Driver 150 fellesskap for voksne,

100 foreninger for barn- og unge

og ni Soul Children-kor i Oslo,

Akershus og Hedmark.

Driver bedehuset i Tyslevveien79

på Nordstrand.

Visjon: Nå unådde og gjøre

mennesker til disipler

Den norske kirke er Normisjons

viktigste samarbeidspartner.

India

Åsdalsveien 3 der Aanestad i dag bor har lang

tradisjon for misjon. Adressen har fra gammelt

av vært hjem for misjonærer i organisasjonen

på hjemmeopphold i Norge. En av

misjonærene var Olav Hodne. Han døde i fjor

etter et langt liv i India. Der jobbet han mye

med utviklingsarbeid og ble blant annet god

venn med Mor Theresa. Kona Brit Hodne er

aktivt med i misjons foreningen til Normisjon

på Nordstrand og deler mer enn gjerne av sin

rike kunnskap om India med ivrige tilhørere.

Korentusiast Ragnhild

Hiis Aanestad leder over

70 barnekor over hele

Norge fra Nordstrand.

(Foto: Susanne Aadlandsvik)

Film

Når Normisjon nå feirer 10 år er India et av

landene som blir satt fokus på. India var det

første landet organisasjonen engasjerte seg

i utenfor Norges grenser. Lars Skrefsrud fra

Lillehammer reiste til santalfolket, fortalte om

Jesus og startet landsbyutvikling. Nå er det

100 år siden Lars Skrefsrud døde, noe som

markeres med en egen dokumentarfilm om

misjons pionerens innsats i landet. I dag arbeider

Normisjon i over ti land i Sør-Amerika, Afrika

og Asia. Over 30 misjonærer jobber som lærer

for prester og evangelister i lokale kirker. En

viktig del av jobben er også å drive utviklingsarbeid

i samarbeid med norad.

Menighetsbladet 6–10


Her er liljene og

rosene «dine», smiler

Jørgen Meier til en

gledelig overrasket

Kirsti Birkeland.

5

Papirroser i krig og fred

Det var krig og oppunder jul.

Byen mørklagt, vi hørte folk

utenfor huset. Mor stivnet og beordret

barna ut på kjøkkenet. Men

Kirsti smatt opp i trappen og tittet

forskremt ned mellom sprinklene

på noen svartkledde skikkelser.

Tekst og foto: Ottar Julsrud

– Jeg så bare det aller nederste av dem, store

støvler og side, svarte kapper. Jeg ventet livredd

– men så hadde de damestemmer…

– Min far, Bjørn Helland Hansen, var lege på

Lovisenberg, forteller Kirsti Birkeland. To

ganger ble han tatt. Mor forklarte oss at det var

«fordi noen har tegnet Haakon den 7de-merket

gjerdet vårt». Best barna ikke fikk vite at faren

var sentral i motstandsbevegelsen og nå var på

flukt mot Sverige. Og mor var blitt instruert

i hui og hast om å dra rett til Lovisenberg og

tiltintetgjøre et kartotek over motstandsfolk på

kontoret hans, bak den skuffen i det skapet.

Ikke så lenge etter kom nazipolitiet på «husbesøk».

De tok fatt i Bibelen, vi stivnet, i den

lå jo det hemmelige bildet av kong Haakon.

Hvis de fikk se det, ville alt være slutt. Mor

snappet Bibelen fra dem: «Ja nå tar vi oss tid til

et Pauli ord». Så tuslet de ut, uten å ha funnet

noe kompromitterende, men med en forsikring

om at vi kunne vente dem igjen. Men nå,

altså, damestemmer inni de svarte kappene og

et hjertelig «kom inn!» fra mor.

Så var det diakonisser fra Lovisenberg som

hadde gått hele den lange veien gjennom den

mørklagte byen opp til oss på Kjelsås for å

oppmuntre oss: «Se her, dette er juleroser,

slike som Cathinka Guldberg lærte å lage da

hun utdannet seg til diakonisse. Dette er også

Tyskland.» Visst, Tyskland var også landet hvor

Norges første diakonisse hentet sin lærdom og

inspirasjon. Esken de hadde med seg var full

av hvite kreppapirroser. «Sett dem i grenene

på juletreet, og husk at vi ber for doktoren og

for dere om at alt skal gå godt».

– Og de fikk rett, forteller Kirsti, far nådde ikke

Sverige, han ble arrestert – men han knelte ned,

for første gang, der i fengselet.

– Dette var Under-roser, de vokste gjennom

frost og snø og mørke. Og det ble jul! Velsignelse,

håp, kraft som varte! Julerosene ble

voktet som en skatt, de kom på juletreet i alle

år så lenge de hang sammen. Nå er det bare én

igjen, og vil noen se den, så kom til meg, sier

Kirsti. Siden lager jeg alltid Cathinka Guldbergs

juleroser i adventtiden. Og så har vi lært

at i Tyskland er det en tradisjon for 30 hvite

roser og 3 røde på treet, for Jesu leveår, de

hvite for modningsårene og de røde for virkeårene

hans.

«Julemysteriet»

som ble oppklart

Hvor var det blitt av esken med

sølvliljene og papirrosene som

prydet juletreet i Nordstrand

kirke? Etterlysningen gikk ut

gjennom fjorårets julenummer av

Menighetsbladet.

Denne pynten, med lange tradisjoner i Kirsti

Birkelands familie, ble tatt i bruk i Nordstrand

kirke i forbindelse med de nrkoverførte

julegudstjenestene i 1995. Men

esken forsvant for tre år siden. Folk forlangte

pynten på plass, og Kirsti holdt dugnad for

å lage nye liljer og roser. I år kan vi avsløre:

Esken ble funnet av Jørgen Meier, kirketjener

i Lambertseter og Nordstrand-boer

med solide røtter i Nordstrand menigheten.

Ikke bare fant han esken – i kjelleren under

kirken; han berget den i siste øyeblikk under

en rydd og kastaksjon hvor det muligens må

ha gått litt fort i svingene.

– Da tar jeg den heller med til Lambertseter

kirke, sa Jørgen. Som sagt så gjort –

og hengt på juletreet der. Og Nordstrand

hadde jo like vel fått ny forsyning.

Overraskelsen var stor og gleden ikke

mindre da Kirsti fikk høre at «julemysteriet»

var oppklart. Slik fikk to nabokirker

del i en familietradisjon med en spennende

og gripende forhistorie.

Menighetsbladet 6–10


Holder hjulene i gang

6

Julaften passer vi på å ha folk på vakt som kan ivareta tradisjonene, sier Camilla Melvold ved Nordseterhjemmet.

Medarbeider Abas Al-bohromi på 7-Eleven på

Sæterkrysset ønsker god jul i julestria.

Mens du åpner julegaver er andre i full sving på jobben.

Nå kommer julens høytid snart

Må adventslyset stråle klart!

I dag er første lyset tent.

Takk, Gud som har din sønn oss sendt!

Øverst i klokketårnet i Ljan kirke står

kirketjener Mette Heiland og ringer inn til

jul aften gudstjeneste.

På samme tid ønsker medarbeiderne på

7-Eleven på Sæterkrysset deg velkommen.

Og på Nordseterhjemmet holder de ansatte

hjulene i gang for beboere og pårørende.

Julen blir ikke den samme uten – et velsmurt

maskineri.

Tekst og foto: Sverre Julsrud Kristiansen

Trekker i trådene

Kirketjener Mette Heiland i Ljan kirke er bokstavelig

talt en av dem som trekker i trådene

på julaften.

For mens du finner frem bunadskoene, finner

Mette frem øreklokkene – og røsker i tauene

det hun makter.

– Det er ikke mange manuelle klokketårn

igjen i Oslo. Så vi synes det er litt stas, men vi

må være litt forsiktig her oppe, sier hun.

Storinntrykk

Mette og hennes kirketjenerkollegaer gjør i

disse dager de siste forberedelsene før julestria.

Programmene trykkes opp, juletreet er

satt inn og menigheten gjør seg klar for det

årlige storinntrykket.

– Julaftengudstjenesten er litt spesiell. Det

er veldig hyggelig at det kommer så mange

folk. Det viser at kirken fortsatt betyr mye for

mange. Men jeg skulle jo gjerne sett flere her

andre dager også, sukker Heiland.

For henne blir ikke julen den samme uten

første juledagsgudstjeneste. Det er først da jeg

får julestemningen. Det er en gudstjeneste, litt

mer høytidlig enn julaften som har noe mer

familiepreg.

Ivaretar forskriften

– Hva er en kirketjeners oppgave på en slik dag?

– På Ljan er vi to kirketjenere på julaften. Det

er få gudstjenester hvor det egentlig er behov

for det, men da er det nødvendig. Det handler

ikke om at det er så fryktelig mye å gjøre, men

at vi bør være to for å ivareta brann forskriftene

skikkelig.

Det første de gjør er å åpne opp kirken. Alle

dører og luker skal være åpne. Så tennes lys

og ting til presten legges frem. Tre ganger før

selve gudstjensten begynner er de også oppe

i kirketårnet og ringer: Klokken 13.30, 14.00

og 14.25. Og de deler ut sangark.

På julaften erstatter spesiallaget program

salm enummer.

Etterpå ryddes det og gjøres klart til neste

gudstjeneste.

– Kollega Helge Lindstad reiser hit senere på

kvelden. Det er vel han som «offisielt» ringer

julen inn her på Ljan. Mellom klokken 17.00

og 18.00 står han her hver eneste jul. Jeg tror

det gir ham julestemning, smiler Mette.

«Julaftengudstjenesten er litt spesiell. Det er veldig hyggelig at det

kommer så mange folk. Det viser at kirken fortsatt betyr mye for

mange»

Kirketjener Mette Heiland i Ljan kirke

Menighetsbladet 6–10


i julen

7

Fin høytid

Vi venter julens fryd og ber:

La ingen strid få rase mer!

La alle finne dekket bord

når julens lys er tent på jord!

– Julen er absolutt en fin tid hos oss, forteller

institusjonsleder Camilla Melvold ved Nordseterhjemmet.

– På julaften pynter vi oss selvsagt litt ekstra.

Og vi har julegudstjeneste klokken 11 – hvor

både beboere, pårørende og flere ansatte deltar.

Mange tar også med seg barna, så det er et fint

samspill mellom generasjonene. Det tror jeg

de eldste i hvert fall setter pris på.

– Hvordan skaper dere julestemning på en institusjon?

– I desember inviteres det til juleverksted for

de som har mulighet til å være med på det.

– På selve dagen passer vi på å ha folk på jobb

som kan ivareta juletradisjonene til beboerne.

Rytmen blir litt annerledes og middagen skyves

fra klokken 13.00 til klokken 17.00.

Slik er turnus

– Er det vanskelig å få folk til å jobbe?

– Alle som er ansatt på et aldershjem vet at slike

vakter må rullere. Det kommer ikke som noen

overraskelse at du kanskje må jobbe på julaften.

Det er slik det er å jobbe i turnus. Mitt inntrykk

er at både pleiere og beboere har det hyggelig.

Mette Heiland betjener en av de få Oslo-kirkene hvor det fortsatt ringes manuelt.

Det er fint for oss å kunne være sammen med

beboerne også på høytidsdager.

Siste innkjøp

På 7-Eleven opplever medarbeiderne de travle

folk. Her handles ting man har glemt.

Det kan være den travle onkelen som shopper

inn konfekt. Den ivrige fetteren som handler

inn røyk og snus, eller storebror som blir utskremt

for å kjøe inn den siste fløteskvetten.

For hva er det man sier: «Thank heaven for

seven eleven...»

Så skinn, du lys i snøhvit drakt,

som speiler himlens stjerneprakt!

Ja, lys i alle hjem og hus

for Jesus Krist, all verdens lys.

Nå kommer julens høytid snart

T: Sonja Hedberg/Carl-Bertil Agnestig

(1976)

Menighetsbladet 6–10


Ingen tvil om Tro og

8

Jeg føler meg så trygg i Tro og

Lys-gruppen, ja, jeg koser meg

glugg i hjel der med gode venner.

Og så er jeg så glad i julen, derfor

liker jeg å tenne adventslys.

Det forteller Marit Vik (49). Da

passer det jo fint å være tekstleser

i Nordstrand kirke, under Tro

og Lys-gudstjenesten søndag

5. desember.

Tekst og foto: Ottar Julsrud

Fem år er gått siden den internasjonale bevegelsen

Tro og Lys fikk egen gruppe på Nordstrand.

Marit har vært med hele tiden. En

søndag ettermiddag i måneden holdes det samlinger

hvor utviklingshemmede med familie

og venner kan dele noen trostanker og livserfaringer

med hverandre. Samlingene starter

alltid med en runde hvor hver og en forteller

om opplevelser siden sist.

Og Marit er blant dem som kan holde forsamlingen

i ånde, god til å gjøre selvopplevde

historier både spennende, dramatiske og morsomme.

Få henne til å fortelle om merittene

til familiens tidligere katter – begge het Lasse,

i tur og orden – og latteren står i taket. For

ikke å snakke om frodige beretninger om barndommens

snøballkriging hjemme i Amund

Hellands vei.

Men når samtalen først kommer inn på Tro

og Lys, trekker hun gjerne frem det faste innslaget

som heter samling i stillerommet, i kjelleren

på menighetssenteret. – Der tenner vi lys

og kan si hva vi har lyst til å be for.

Alle kan få komme

– Jeg tror på Gud, og er døpt og konfirmert

og en gang skal jeg begraves fra kirken, og

føler meg som en kristen, og jeg tror at det

hjelper å be. Slik lyder Marits bekjennelse.

Hvis noe skjer i familien min, for eksempel.

Da det yngste tante barnet mitt ble født for

tidlig, en julaften, da ba jeg hver kveld om at

det måtte gå bra.

– Du har vært alvorlig syk selv også?

– Ja, det var alvorlig, jeg hadde blodpropp i

foten. De ringte til foreldrene mine fra sykehuset

halv tre om natten om at de måtte

komme. Etterpå var jeg plaget av mye angst og

vonde tanker. Men da, den natten, kom det en

engel også, og ville hente meg. Men vi snakket

litt sammen og så ble vi visst enige om at jeg

ikke skulle av sted ennå.

Når Marit skal fortelle andre om troen sin,

henter hun gjerne frem en lignelse eller en

annen fortelling fra evangeliene. Gjerne den

om tolleren Sakkeus som kom til Jesus, men

helst om engelen som kom til Maria og sa hun

skulle bli mor til Jesus. Eller om da Jesus ble

sint på disiplene fordi de ville jage bort barna

som kom til ham. – For alle kan jo få komme

til ham!

Skulle ikke vises frem

Også han som i sin tid ga støtet til det som

skulle bli Tro og Lys-bevegelsen visste noe om

– Jeg har alltid vært glad

i litteratur, og liker godt

lignelsene og fortellingene

i Bibelen, sier Marit Vik.

Stor munterhet når Marit drar til med sine fortellinger.

Menighetsbladet 6–10


dette. Det var i Frankrike,

en pappa ville ha

med seg familien på en

gruppereise til Lourde,

pilegrimsstedet hvor jomfru

Maria etter tradisjonen skal ha vist seg. Men

han fikk kontant beskjed om at det ikke passet

seg å ta med deres to utviklingshemmede barn,

så de måtte være hjemme.

– Er det ikke stygt å behandle oss som er annerledes

på den måten? Når dette temaet bringes

på bane, viser Marit raskt at hun kan mer enn

å fortelle muntre historier. Hun minner oss

ganske ettertrykkelig om at det ikke er mer enn

40 år siden en episode ved daværende Torshov

skole. Skolen holdt en pressekonferanse i anledning

av ett eller annet.

– Men personalet ble livredde da de skjønte

at journalistene hadde tenkt å sette bilder av

oss i avisene. Vi måtte jo ikke vises frem!

Og skulle skolekorpset være med i 17.maitoget,

var det foreldrene som måtte organisere

det. – Men jeg er stolt av det korpset, forsikrer

Marit, som selv trakterte bekkenet der

i sin tid. Og siden har de vært på tur til Wien.

Tenk på det, at nå kan utviklingshemmede få

reise så langt på tur!

Glad i litteratur

Marit ble for sin del også ganske bereist, med

skolegang flere steder i landet i yngre år. Ett

sted likte hun seg dårlig, der var det bare håndarbeid

som gjaldt, ikke fikk man tilgang til tvnyheter

eller vg-kjøp. Da var det noe helt annet

med Vold skole i Gausdal – og plutselig er vi

midt inne i en forrykende historie om en verbal

tvekamp mellom lærere, om hvorvidt elevene

skulle være ute eller inne når gradestokken

hadde nådd 40 minus. Læreren som holdt på

kakao og boller innendørs, gikk seirende ut av

striden. Og Marit tok seg frem fra Nordstrand

til Gausdal på egenhånd, bytte fra tog til buss

på Lillehammer var ingen hindring.

Nå er hun etablert i et godt bomiljø på Lambertseter,

med egen, fin leilighet i et fellesskap

med sovende nattevakt. Og kanskje har

du møtt Marit allerede? I 21 år har hun jobbet

tre dager i uken på barneavdelingen på Lambertseter

bibliotek og slår gjerne av en hyggelig

prat med folk som kommer innom.

9

– Jeg har alltid vært glad i litteratur, sier Marit

– og tar oss med inn i Harry Potters univers,

med en kjapp avstikker til Kristin Lavransdatter.

Når jeg ikke kom hjem til rett tid om

kvelden, visste mamma og pappa hva de skulle

gjøre – da ringte de til biblioteket på Sæter

eller på Lambertseter. Butikker og slikt? Nei,

nei! Men jeg leste mer før, nå blir det helst

lydbøker.

– Og så løser jeg kryssord. Og legger puslespill

(med opptil 1500 brikker!). Spiller piano

etter noter. Og ser gjerne en dvd-film.

Vi er forskjellige

Men Tro og Lys-gruppen har blitt noe av et

ankerfeste i Marits liv, det levner hun ingen

tvil om. Og forteller villig vekk om sommerleirene

annet hvert år, og om fanen som hun

var med på å tegne.

Mellom 15 og 25 pleier å være med på de månedlige

samlingene i ungdomslokalet under

menighetssenteret. Og gjerne skulle de vært

enda flere når «delerunden» starter og fellesmåltidet

venter. Så kommer vi inn på noe

som det kanskje ikke vil være så lett å snakke

om? Tro og Lys er et mangslungent fellesskap.

Betegnelsen «utviklingshemmet» spenner over

et vidt register. Forutsetningene for å delta i

fellesskapet kan være så forskjellige.

– Vi er forskjellige, ja, noen kan ikke snakke

eller høre, men det går bra! Og vi må jo bare

godta at noen kan være urolige også. Gud

smiler sikkert bare av det, tror du ikke det?

Menighetsbladet 6–10


10

Lys våkne og i godt humør med tanke på adventsnatten i Ljan kirke. Det er Åsmund Sæther (fra venstre), Mats Lauring og Else Marie Lunde som har tatt en liten tjuvstart.


Foto: Ottar Julsrud

Vil du overnatte i kirken?

Nordstrands og Ljans 11-åringer inviteres til

spennende over natting i Ljan kirke.

Lørdag 27. november, natt til 1. søndag i advent er 11-åringer over hele

landet invitert til å være med på en spennende og historisk adventsnatt

i sin lokale kirke. Allerede har flere tusen meldt seg på til den kirkelige

nyttårs feiringen, og flere vil komme etter.

Nordstrand og Ljan menighet arrangerer «Lys Våken – adventsnatt i

kirken» sammen med mange menigheter i Den norske kirke. Vi har

invitert alle våre 11-åringer til å feire at kirken går inn i et nytt år og

at adventstiden er i gang. 11-åringene samles sammen med voksne til

Fotpleie tilbake på Ljan

F.O.M. januar 2011

Vi har også aromaterapi, voksing m.m.

Gavekort selges før jul per. telefon.

De første 10 nye kundene som

bestiller behandling får

på første behandlingen.

Bestill på tlf. allerede nå!

Velkommen!

Telefon 990 11 383

Herregårdsveien 1, 11 68 Oslo

-25%

fest og felles overnatting i kirken vår. Vi ser dette som en ypperlig anledning

til å styrke samarbeidet mellom Ljan og Nordstrand. Derfor

samles vi i år i Ljan kirke og gjennomfører arrangementet der. Neste

år blir det Nordstrands tur til å være vertskap.

Nyttårsforberedelsene starter lørdag kveld med et mangfold av aktiviteter.

I kirkerommet vil blant annet store og små i fellesskap forberede

søndagens gudstjeneste – før alle kryper inn i soveposene i selve

kirkerommet.

Lys Våken åpner kirken og kirkerommet på en ny og spennende

måte. Gjennom lek, læring og feiring får våre 11-åringer en unik mulighet

til å styrke sitt eierforhold til kirken, sier Karen B. Wasa-Schrader,

trosopplæringsmedarbeider i Ljan menighet

Lys Våken venter at så mange som 10 000 vil delta på adventsnatten.

– Dette blir en helt uforglemmelig overnatting. Tenk å få utforske

klokketårnet, høre spennende fortellinger bli fortalt i en mørklagt kirke

med bare levende lys, for så å våkne opp til orgelbrus under en selvlaget

stjernehimmel! Vi ønsker at 11-åringene skal bli nysgjerrige på kirken,

lære mer om advent og erfare at dette rommet tilhører dem, sier Linda

Kronen Sømme, menighetspedagog i Nordstrand menighet.

Vil du vite mer om

arrangementet i Ljan kirke?

Ta kontakt med Linda Kronen Sømme,

telefon: 23629810 e-post:

lindakronen.somme@oslo.kirken.no

Eller Karen B. Wasa-Schrader,

e-post: Karen.Wasa-Schrader@oslo.kirken.no

Mer informasjon om Lys Våken finner du også på www.lysvaken.org

Menighetsbladet 6–10


Å lime sammen stoler er blant de faste postene på Tom Hemstad sørger for en lysere og trivelige nedgang

til kjelleren.

dugnadene.

Dugnad og oppgradering

«Et privilegium å være i dugnadsgjengen». Her to av

de privilegerte. (Alle foto: Anker Johnsen)

11

Så er Østmarkskapellet gjort vinterklart, og

nødvendig vedlikehold ellers er utført. En

lørdag tidligere i høst dro en trofast dugnadsgjeng

igjen til skogs med redskaper og materialer.

– Denne gangen har vi malt innvendig. Og som

så ofte før måtte noen av stolene limes sammen.

Utvendig trengtes det å få dekket til brønnlokket,

da vi har hatt problemer med tilsig fra

terrenget. Og så har vi båret inn ved for vinteren

og ettersett foldedøren. Sånne ting. Det

forteller Ragnar Bohwim, som sammen med

Gjert Melbø gikk inn som dugnadsansvarlige

for en lengre periode den gangen kapellet ble

overført fra Kirkens Bymisjon til menighetene

i Søndre Aker prosti.

Vanligvis er det åtte–ti personer som deltar på

disse halvårlige dugnadene.

– Ganske mange har skrevet seg på en liste

over folk som «sannsynligvis kan delta én gang

i løpet av en periode på tre–fire år». Det skal

det godt gjøres å ikke få til. Vi tar gjerne imot

flere, sier Bohwim, og fastslår at dette ikke er

noen plikt, men et privilegium!

De siste årene er det lagt nytt tak, dusjfasilitetene

er vesentlig forbedret med fliser og varmegulv,

oppvaskmaskinen er skiftet ut.

– Det foregår en stille og rolig oppgradering

av Østmarkskapellet.

Vandringsmenn – ut på tur

Hvis du går tur i Østmarka en

mandag kan du treffe på en flokk

mannfolk fra Nordstrand og andre

menigheter på vår kant av byen.

Uansett vær, uansett årstid går de,

skravler, tenner bål og deler liv og

tro og tvil.

Tekst: Magnar Mjærum

Et mannsarbeid for vår tid

Vandringsmannen er et foreningskonsept tilpasset

vår tid. Her får du kombinert fellesskap,

trim og misjon på en meningsfull måte. Vi

møtes ved Nordstrand kirke en mandag i måneden

kl 19.30. Derfra kjører vi sammen til

utgangspunktet for turen. De fleste turene går

vi i Østmarka. Vi går gjerne ca. 45 min før vi

har en kafferast og bål. Når vi går, samtaler vi

fritt om det vi måtte ha på hjerter, med dem

det faller naturlig. Her er temaene like mangfoldig

som livet.

En «Vismann» er med hver gang og deler

noe som vi gjerne samtaler om. Etter en halvtimes

tid setter vi kursen hjemover og samles

gjerne ved bilene ca. kl 22.00.

Vandringsmenn på vei, for å oppleve fellesskap og søke visdom.

Enkel organisering – stort utbytte

Foreningen er enkelt organisert. Vi legger opp

et program for hele året og har en kjentmann

og en vismann for hver tur. Fredagen før turdagen

får alle en påminnelse på sms. Enhver

tar med det en har lyst til å spise/drikke.

Hvem er med?

Det er en gjeng mannfolk som hoved sakelig

kommer fra Nordstrand, Bekkelaget og Manglerud.

Og i skogen er det plass til mange flere! Det er ingen

treningstur, men beregnet på spreke voksne, for eksempel

fra 40 år og oppover

Hvordan kan du bli med?

Meld fra til kontaktperson Magne Mjærum

på mmj@nms.no eller 404 06 073 hvis du har

spørsmål, eller vil ha programmet for 2011 tilsendt

(klart i januar)

Misjonsfokus

Gruppa samler inn penger til et misjons prosjekt.

Vi er tilknyttet Det Norske Misjonsselskap, og

for tiden er prosjektet et mediaarbeid i Midt-

Østen (Sat7).

Menighetsbladet 6–10


12

Nordstrand Normisjon

Møtene finner sted i Nordstrand bedehus,

Tyslevveien 79, kl.19.30

Torsdag 25. november: Reidar Svoren taler. Sang av

Tone Honningsvåg.

Torsdag 2. desember: Hyggestund i adventstiden.

Jan Gossner taler. Sang av Hedda Høgåsen Hallesby

Lørdag 4. desember: Bønnesamling kl. 10

Torsdag 9. desember: Torleiv Reitan taler.

Torsdag 6. januar: Julefest. Anfin Skåheim taler.

Torsdag 13. januar: Marianne Kraft taler.

Torsdag 20. januar: Jon Norborg taler

Torsdag 27. januar: Runo Lilleaasen taler

Torsdag 3. februar: Espen Feilberg Jacobsen taler

Lørdag 5. februar: Bønnesamling på bedehuset kl. 10

Torsdag 10. februar: Martha Irene Eriksrud taler

Det skjer på Ljan

Høstkafé onsdag 17. november: kl.11.30 til 13.30. Vi

synger, deler fortellinger og dikt, prater og koser oss.

Smørbrød og kake, kaffe/te og utlodning, kr 50,–

SUS-kvelden 21. november: kl 19. Per Anders

Nordengen kåserer over temaet «Alt har sin tid, sorg

og krise, håp og muligheter».

Formiddagstreff onsdag 1. desember: kl. 11.30 til 13.30,

Vi får besøk av Einar Ims som forteller fra Sagaøya

Island, servering av smørbrød, julekake, kaffe/te,

og underholdning av skoleklasse fra Ljan skole.

Onsdag 5. januar kl. 19: Juletrefest for voksne. Espen

Feilberg-Jacobsen kåserer.

Torsdag 6. januar kl. 17: Juletrefest for barn.

Grøtservering.

Adventskafé onsdag 15. desember: kl.11.30 til 13.30

Adventsstemning, hyggemusikk og lystenning.

Servering og utlodning, kr 50,–

Kafe onsdag 19. januar: kl. 11.30–13.30.

Servering og utlodning, kr 50,–

Formiddagstreff onsdag 2.februar: kl 11.30–13.30

Henning Herrestad forteller om Fransiskushjelpen.

Severing av smørbrød, julekake, kaffe og te.

Det skjer på Nordstrand

Torsdag 25.november: Kirkens Hyggetreff på Skovheim

deltar på «Allsangskonsert» i Grorud kirke kl.11.30.

Kontaktinformasjon: Skovheim allsenter.

Onsdag 8.desember: Stille kveld i kirken, «Lyset fra det

høye» (Åpen kirke øvrige onsdager t.o.m. 1.desember)

Fredag 10.desember: Åpen samling om kommende søndags

bibeltekst kl.10.30–11.30, etterfulgt av kaffe. Ledet

av Asbjørg Øxseth og Ingun Øystese.

Mandag 13. desember: Mandagskafè på Nordstrand

Menighetssenter kl.11.30: Adventsmarkering med Lucia.

Besøk fra menighetsbarnehagen. Grøtfest. Utlodning.

Mandag 10.januar: kl.11.30. Mandagscafè på Nordstrand

Menighetssenter. Danske viser og allsanger. Organist og

musiker Rasmi Kippendorf spiller og synger.

Fredag 10.desember: Åpen samling om kommende søndags

bibeltekst kl.10.30–11.30, etterfulgt av kaffe. Ledet

av Asbjørg Øxseth og Ingun Øystese.

Søndag 19.desember: De unges solidaritetskonsert i

Nordstrand Kirke kl.19.

Torsdag 23.desember: «Gutten som englene sang

om» i Nordstrand kirke kl.18, V/Nordstrand Barne og

Ungdoms-kantori.

Onsdag 29.desember: Julefest for voksne på

Menighetssenteret kl.18,30.

Søndag 16.januar kl. 18,30: MCU. Messe-Cafè-

Undervisning.

Torsdag 27. januar: Kirkens Hyggetreff på Skovheim;

Espen Feilberg-Jacobsen kåserer om «kirke på bortebane».

Servering.

Søndag 6.februar kl. 18,00: UG. Ungdomsgudstjeneste –

av ungdom, for alle.

Julefester

Ljan og Nordstrand

VOKSENFEST NORDSTRAND

Voksenfesten på Nordstrand er berammet

til onsdag i romjula, 29.desember kl. 18,30

på Nordstrand Menighetssenter.

VOKSENFEST LJAN

Onsdag 5. januar er det juletrefest for

voksne på Ljan menighetshus, klokken

19.00. Espen Feilberg-Jacobsen kåserer.

Bli med i Givertjenesten!

I Nordstrand menighet gir ca 150 husstander

i år tilsammen over 700.000

kroner til det aktive menighetsa rbeidet.

Barne- og ungdomspresten, barnesekretær

og kantor er helt eller delvis

lønnet av givere i menigheten.

Meld deg som giver og invester i din

lokale menighet.

Kontakt Menighetssenteret, eller benytt

e-post:

givertjenesten@nordstrand-menighet.no

BARNEFESTEN NORDSTRAND

Barnas julefest på Nordstrand blir i år

etter familiegudstjenesten søndag 9.januar.

BARNEFEST LJAN

Torsdag 6. januar kl. 17.00 er det barnas

juletrefest på Ljan Menighetshus..Servering

av nissegrøt.

BEDEHUSET TYSLEVVEIEN

Torsdag 6. januar kl. 19.30: Julefest.Anfin

Skåheim taler.

I Ljan menighet ønsker vi nå å satse på

å utvide giver tjenesten. Vi har noen

trofaste givere, men tror at mange flere

kan være med i denne viktige tjenesten.

Menighetens dåpsopplæringsmedarbeider

lønnes nå delvis av

inn samlede midler. Klarer vi å utvide

givertjenesten, kan vi satse enda mer på

barnearbeidet i menigheten.

Vil du bli fast giver, ta kontakt med

menighets forvalteren. Tlf. 23 62 98 02

eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no.

Menighetsbladet 6–10


Slekters gang

VIET

Cecilie Mathiesen og Terje Laskemoen,

Alexandra Benedicte Randeberg Boge og

Jarle Oddvang

DØPTE

Ludvig Akermann, William Holtet Olafsen,

Martina Tortosa Wessel, Leon Scott-Ross

Schmidt, Fredrik Løwenborg, Vilde Arentz

Bakstad, Hermine April Dirro Odden, Mathias

Relbo, Mabel Paulson-heisholdt, Emrik Rapstad Hjerkinn,

Liam Brenden, Iben Johanne Gamlem, Storm Kjellevoldskallerud,

Julie Strøm, Juni Linnea Johnsen Tresselt, Sivert

Olavsrud Viskjer, Mie Linnea Nitschke Inglingstad, Vilde

Victoria Wetterhus, Eline Karin Sundseth

13

Konsert i Split under korpsets sommertur til Kroatia – en «oppvarming» til julekonserten…

Fin janitsjar-tradisjon i Nordstrand

Vi i Nordstrand Janitsjarkorps avholder

vår tradisjonsrike julekonsert i Nordstrand

Kirke 20. desember kl 19.00, under ledelse

av vår dirigent Andreas Olsson. Denne

konserten har vært holdt hvert år så lenge

jeg har spilt, og jeg startet i 1970, så altså

mer enn 40 år for den har nok vært holdt

før dette også.

Stille kvelder i Nordstrand

En onsdagskveld i måneden er det Stille kveld Nordstrand kirke.

08. des. «Lyset fra det høye».

De øvrige onsdagene blir det Åpen kirke f.o.m. 1. september t.o.m. 1. desember,

bortsett fra uke 40 som er høstferien.

Sorggrupper i

Nordstrand /

Ljan

Menigheten begynner nye

samtale grupper for mennesker

som har mistet en av sine nærmeste.

Oppstart vil være i november.

Det vil være grupper

både på kveldstid og på

dagtid. Ta kontakt med diakon

Ingun Yri Øystese for mer

informasjon:

ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no

eller telefon 468 468 78 /

23 62 9808

I år har vi invitert med et kor som heter

NorCant med sin dirigent Margarita

Mikhailova. Koret ble stiftet i 2009 og

teller 12 medlemmer. De er et blandet

kor som gjerne samarbeider med andre

solister, kor og korps i alle sammenhenger.

De har et variert repertoar med hovedvekt

på det klassiske.

Glem ikke

julemarkedet på

Steinerskolen!

Lørdag 4. desember er det julemarked

Steinerskolen i Solveien 113 og 115. I tradisjons

tro bugner det av hjemmelaget brukskunst,

nystekte bakervarer og fristende delikatesser til

førjulsbordet. Det hamres fra smia og ute i skolegården

bys det på helstekt lam og nygrillet laks. ,

bare for å nevne noe.

Finn veien til skolen i tidsrommet mellom

kl 11 og kl 17, og kom i herlig julestemning!

DØDE

Cato Sæter, Lene Margrethe Tansem,

Ingeborg Brita Rowe, Per Croff, Anne-Lise

Stavseth, Solveig Smette, Rolf Storbråten,

Tina Duckert, Wilhelmina Wærenskjold, Randi

Tandberg Smilden, Terje Lien-Hansen, Ernest Codling,

Karen Elisa Reintz, Berit Maria Haugan, Gerd Wilhelmine

Christensen, Bjørn Gunnar Bødtker, Olav Nilssen Wiste

Ungdommens

solidaritetskonsert

Tradisjonen tro arrangeres det også i år

solidaritetskonsert i regi av ungdommer i

Nordstrand Menighet.

Konserten finner sted søndag 19. desember

klokken 18.00 i Nordstrand Kirke, og det vil

også være mulighet til en god kopp kaffe og

noe å bite i etter konserten.

Det er i år den femte gangen denne konserten

arrangeres, og for mange har dette blitt en

viktig del av førjulstiden.

Det blir, som tidligere år, en blanding av tradisjonell

og utradisjonell julemusikk, med flere

av menighetens kor og diverse lokale solister

og musikere. Og pengene som samles inn på

konserten går som alltid til Kirkens Nødhjelps

«Lys i mørket»-aksjon. Vi håper så mange som

mulig ønsker å gjøre denne konserten til en

del av årets juleforberedelser!

Tro og Lys – gruppe.

Øystein Bang

Samlinger for utviklingshemmede, deres familier

og venner. Møtes for å dele livs- og troserfaringer,

be sammen og ha felles måltid og festlig samvær.

Drar på turer og besøker andre Tro og lysgrupper.

Møtes i Ungdomslokalet i underetasjen

i menighets senteret i tidsrommet kl.16–19,

Tro & Lys samlinger for høsten:

21. november, 5. desember (Tro & Lys gudstjeneste)

og 12. desember (julegrøt).

Kontaktperson:

Ellen Agøy Sand: tlf.: 22 74 09 70/90 69 81 04.

Menighetsbladet 6–10


Rørleggertjenesten as

Nordstrandvn. 34

1163 Oslo

Tlf.: 22 28 90 98

roerl@online.no

Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

NORDSTRAND

BEGRAVELSESBYRÅ

I NY DRAKT

14

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30

AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Det meste i byggevarer!

Orring Byggsenter

Slimevn. 4, Bjørndal

Tlf.: 22 62 98 00

8 - 19 9 - 15

Lambertseter Legesenter

Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen

Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet på våre lister.

God tilgjengelighet og kort ventetid.

God kapasitet på Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Mellombølgen 47, 1157 Oslo

www.lambertseterlegesenter.no

nordstrand

tannlegesenter

Nordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39

Åpningstider: hverdager 08–20

Almenntannleger,

spesialisterog

tannpleiere tilbyr

alle typer

tannbehandling

eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Tannleger mntf:

Bård Andresen

Per Hagen

Arash Sanjabi (spesialist i

endodonti)

Janicke Liaaen Jensen

(kirurgi og oral medisin)

+

Unn deg et sikrere hjem!

Sikringsskap

Akutt hjelp

Tannpleier ntpf:

Elin Antonisen og

Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

+Reduser CO2 utslipp

tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med

VARMEPUMPE, spar 50-80% av

fyringsutgiftene.

KJØP OG SALG AV EIENDOM

HANDLER OM TILLIT!

Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler

vil vektlegge at

BEKKELAGET & NORDSTRAND

EIENDOM står for:

• Eiendomsmegleren med best lokal

kunnskap om ditt distrikt

• Gratis verdivurdering når du tenker

på å selge din bolig

• Bred markedsføring av boligen

• Personlig medvirkning av megler

på visning

• Profesjonell gjennomføring av

salget

• Råd og bistand i forbindelse med

finansieringen

•Konkurransedyktig salgsprovisjon

Fire av ti branner i hjemmet starter pga

feil i det elektriske anlegget eller feil

bruk av elektrisk utstyr.

Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne

jordfeil automater, som passer på det

elektriske anlegget i hjemmet ditt.

Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,-

om du bestiller oppgradering eller nytt

sikringsskap.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger

og kjølemontør fra Elektropluss.

Finansierings- og støtteordning fra

Enøk!

Markedets beste produkter for radiatoranlegg,

vannbåren gulvvarme og luft til luft.

Gratis veiledning og befaring.

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE

EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Menighetsbladet 6–10


ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING

Nylænde 5, Lambertseter

Tlf. 22 28 05 01

HØRSELSUNDERSØKELSER OG

HØREAPPARAT-TILPASSNING

Tlf. tid: 08–13

Timeavtale

Din

annonse her?

Ta kontakt med

Øyvind Wisløff

på tlf 906 98 934

eller på e-post

oyvind.wisloff@getmail.no

Takstmann medlem av NTF

VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

Velkommen til din

lokalbokhandel!

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93

Nordstrandshøgda 1112 Oslo

Annonse Telefon 22 100 28 x 8060 10 03-04-08 15:50 Side 1

ADVOKATENE

PÅ NORDSTRAND

Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt

Ektepakt – testament – samboeravtale

Fast eiendoms rettsforhold

Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp

Alm. praksis

Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01

Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand

www.advokatnor.no

15

Vis hva du føler

-send blomster

Buketter

Dekorasjoner

Alt til bruden

Bårebuketter

Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo

Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Matkarusellen A/S

Von Øtkensvei 1

1169 Oslo

Tlf. 22 61 29 10

Husk Kneippens

kneipbrød!

– sunnhet i hver skive

Fåes i de fleste

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

STEINAR BAREID

Lege

SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg., 1162 Oslo

Timebestilling på Tlf. 22 28 63 64

Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.

inviterer til leie av

hyggelige, velutstyrte

selskaps- og møtelokaler i

Nordstrandhuset,

Nordstrandveien 30.

Henv: tlf . 2228 1349 (kl 09-18),

epost: nhuset@online.no

www.nordstrandvel.no

Gravsteiner – Inskripsjoner -

Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker

kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo

Tlf. 22 65 60 50

Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.com

•Selskapslokaler •Møter •Catering

Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00,

fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95

Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Nordstrand

Sport A/S

Nordstrandvn. 42

Tlf. 22 28 63 59

Godt utvalg i sportsartikler

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti

(tannkjøttsykdommer)

Von Øtkensvei 1

Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

Menighetsbladet 6–10


16

TANKER

OM

RO

Tor Holtan-Hartwig. Mangeårig

frivillig medarbeider i Nordstrand

Tor Holtan-

Hartwig

I mitt personlige trosliv har jeg

funnet god støtte i en fysisk preget

andaktshandling:

I det jeg går ut av sengen om

morgenen har jeg gjennom en

årrekke gjort meg til vane å tegne

korsets tegn.

Jeg stiller meg fysisk inn under

Gud – Skaperens, Frelserens og

Veilederens lys – og ber en kort

bønn for meg selv og mitt liv i en

større sammenheng.

Bønnen jeg har brukt de senere

år, har jeg hentet fra den m c u -

messen som brukes regelmessig i

vår menighet. (m c u står for det fine

kveldsarrangementet, Messe, Cafe

og Undervisning), og den

lyder slik:

I Faderens, Sønnens og

Den hellige ånds navn ber

jeg om

– raushet i min ånd,

– klarhet i min tanke,

– varme i mitt forhold til dem

jeg omgås.

For meg gir denne bønnen

retning og innhold for mitt

daglige liv i en komplisert

verden.

Raushet er et hovedkjennetegn

hos Jesus av Nasaret som jeg gjerne

søker å leve opp mot.

Klarhet behøves for å avsløre

forsøk på å unnskylde egne feil,

halve sannheter og usannheter

som omgir oss i rikt mål på mange

forskjellige områder.

Varme i vårt forhold til dem vi

omgås, er vel selve kvintessensen i

det gode liv.

Du spør meg kanskje: Betyr ikke

dette at du setter deg for høye

mål, slike mål som i møte med

dagliglivet lett skaper skuffelse og

nedstemthet?

Jeg kjenner selv på denne

innvendingen. Men for meg står

det slik at livet ikke «går opp»

uten Bibelens Jesus. Han gir trøst

til den som strever, hjelp vis a vis

ufullkommenhet og tabber. Han er

villig til å tilintetgjøre min synd uten

å unnskylde den.

Tviler du noen gang på at dette

holder?

Usikkerhet hører også med i

mitt trosliv, men hovedsaken for

meg er å tviholde på Jesus Kristus

som ankerpunkt i livet. Derfor har

jeg bevisst valgt å bearbeide min

tvil innen rammen av vår lokale

menighet, et ledd i det verdensvide

kirkefellesskapet som jeg anbefaler

alle å slutte seg til.

Perioden

nov–feb

(Rett til forandringer

forbeholdes.

Se dagspressen.)

DATO:

28. november

1. søndag i

advent

Matt 21, 1–9

5. desember

2. søndag i

advent

Luk 21, 25–33

12. desember

3. søndag i

advent

Jes 35, 3–10

19. desember

4. søndag i

advent

Joh 1, 19–27

24. desember

Julaften

Luk 2, 1–14

25. desember

1. Juledag

Joh 1, 1–14

26. desember

2. Juledag

Matt 10, 17–22

31. desember

Nyttårsaften

Jer 29, 11

1.januar 2011

Nyttårsdag

Luk 2, 21

2. januar

Kristi åpenbaringsdag.

Matt 2, 1–12

9. januar

1. søndag etter

Kr.Åpen baring

Matt 3, 13–17

16. januar

2. søndag etter

Kr. Åpenbaring

Joh 2, 1–11

23. januar

3. søndag etter

Kr. åpenbaring

Joh 4,46–54

30. januar

4. søndag etter

Kr. åpenbaring

Matt 8,23–27

6. februar

5. søndag etter

Kr åpenbaring

Matt 13, 24–30

NORDSTRAND KIRKE:

kl.11: Familiegudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Dåp. Offer:

k f u m /Speid. Adventsgrøt.

kl.11: Høymesse. Per Olav

Vangen. Nattverd. Offer: k f u k /m

Palestinaprosjekt. Kirkekaffe.

Kirkeskyss. Søndagsskole.

kl.11: Gudstjeneste. Tore

Kopperud. Dåp. Offer: menighets

arbeid. Kirkekaffe. Kirkeskyss.

Søndagsskole.

kl.11: Julesang-gudstjeneste. Tore

Kopperud. Offer: Menighetens arb.

Kirkekaffe. Kirkeskyss.

kl.13 og .14: Familiegudstjeneste.

Silje Kivle Andreassen. n b u k deltar.

Offer: Kirkens nødhjelp

kl.15 Familiegudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Sang v/Venke

Knudson. Offer: Kirkens nødhjelp

16: Familiegudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Musik bl.a. med

Nordstrand musikkselskaps kor.

Offer: Kirkens nødhjelp

kl.11: Høytidsgudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Blåsergruppe og

kirkekoret deltar. Offer: n m s .

kl. 11: Gudstjeneste. Tore Kopperud.

Dåp. Offer: Menighetens arbeid

kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste. Silje

Kivle Andreassen.

kl.11: Prostigudstjeneste

Lambertseter kirke. Tore Kopperud.

Kirkekaffe m/nyttårskonsert på

storskjerm

kl.11: Høymesse. Silje Kivle

Andreassen. Dåp. Nattverd. Offer:

Norsk misjon i Øst.

kl.11: Familiegustjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Jubileum for

Normisjon. Leif Gunnar Vik deltar.

Offer: Normisjon. Juletrefest.

kl.11: Høymesse. Espen Feilberg

Jacobsen. Nattverd. Offer:

Israelsmisjonen. Søndagsskole.

Kirkekaffe

kl.18.30: m c u

kl.11: Høymesse. Silje Kivle

Andreassen og Stine Kiil Saga.

Dåp. Nattverd. Konfirmanter

deltar. Offer: Menighetens arbeid.

Søndagsskole. Kirkekaffe

kl.13.30: Dåpsgudstjeneste Silje Kivle

Andreassen

kl.11:Høymesse. Espen Feilberg

Jacobsen. Nattverd. Offer: Blå kors.

Søndagsskole. Kirkekaffe

kl.11:Høymesse. Per Olav Vangen.

Nattverd. Offer: n m s . Søndagsskole.

Kirkekaffe.

kl.18.00: UG v/ Stine Kiil Saga.

LJAN KIRKE:

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Olav

Vangen. «Lys våken». Ljan skolekorps

deltar. Offer: menighets arbeid.

Kirkekaffe på Ljan skole

kl.11: Høymesse. Silje Kivle

Andreassen. Nattverd. Offer: Lys i

mørket.

kl.11: Familiegudstjeneste

m/Luciamarkering. Per Olav Vangen.

Dåp. Barnekoret deltar. Offer:

Menighetsarbeid. Kirkekaffe

Se Nordstrand

kl.14.30: Julaften. Familiegudstjeneste.

Per Olav Vangen. Store-Ljan

barne hage og Helga Botn deltar.

Menighetsarbeid/ Kirkens Nødhjelp.

kl.16.00: Familiegudstjeneste.

Per Olav Vangen. Felix Peikli og

Jonas B. Krossli deltar. Offer:

Menighetsarbeid/ Kirkens nødhjelp.

kl.12: Høytidsgudstjeneste. Per Olav

Vangen. Offer: n m s

Se Nordstrand

kl.16: Nyttårmeditasjon. Tore

Kopperud.

kl.11: Prostigudstjeneste

Lambertseter kirke.

kl.11: Gudstjeneste. Per Olav Vangen.

Dåp. Offer: Menighetens arbeid

kl.11: Høymesse. p o v. Nattverd. Offer:

Normisjon.

kl.11: Gudstjeneste. Per Olav Vangen.

Dåp. Offer: Menighetens arbeid

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud.

Nattverd. Offer: Misjonsalliansen.

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Olav

Vangen. Dåp. Offer: Menighetens

arbeid. Tårnagenthelg. Kirkekaffe

kl.11: Høymesse. Espen Feilberg

Jacobsen. Nattverd. Offer:

Fransiskushjelpen.

ØSTMARKS-

KAPELLET

Sportsgudstjenester

kl.12: Sportsgudstjeneste.

Gunleik

Seierstad

kl.12: Sportsgudstjeneste.

Torleiv Austad

kl.17:

Adventsgudstjeneste.

Liv Sjøflot.

Fakkeltog fra

Grønmo kl.

16.0. servering

av grøt.

Østmarkskapellet

Vil du leie, ha kapellvakt

eller har andre spørsmål?

Kontakt Martin Thue:

post@ostmarkskapellet.no

959 30 894

www.ostmarkskapellet.no

Kirkeskyss: se avisannonse eller ring menighetskontoret innen fredag

More magazines by this user
Similar magazines