«Syng for Herren, all jorda, forkynn frå dag til dag ... - Mediamannen

mediamannen.no

«Syng for Herren, all jorda, forkynn frå dag til dag ... - Mediamannen

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Heimeleir på Myksvoll

29. – 31. august

Barna som kom på heimeleir denne

helga fekk oppleva ein smakebit

av leirlivet slik ein oftast møter

det på leirplassane.

Det var bibelsamlingar, sporlaup, leirkor, fest med

sketsjar og leikar, formingsaktivitetar og meir.

Jonas og Josefine (handdukker) dukka opp rett som

det var. Vi hadde fleire måltid i lag, men når kvelden

kom gjekk alle heim for å sova.

Søndag var foreldre, søsken og andre inviterte til

fleksi-frukost og deretter søndagssamling.

Skodespelar Kåre Conradi synest det er flott å få

vere med på å formidle barnesalmar til nye generasjonar.

Mange av salmane har han med seg frå

barndomen. – Eg tenkjer at dei barna som lyttar til

desse barnesalmane får med seg noko som vil sitje

att i dei til dei blir gamle, seier han.

Tema for leiren var «På skattejakt», og skattekista

vart etterkvart fylt med bibelord. Utfordringa er

at vi ikkje må gå glipp av den største skatten i livet,

nemleg Jesus og alt han vil gi oss.

Det var barne- og ungdomsleiarar i bedehuset

som arrangerte leiren, med økonomisk støtte frå

Lygra sokneråd.

Salmeskatt til nye generasjonar

Tekst og foto; Ole Andreas Husøy

For ei tid tilbake var han med på lanseringa av CDen

«Takk, gode Gud, for alle ting».

Saman med Kåre Conradi er Ingelin Reigstad

Nordheim og Ole Børud, medan jenter frå Jeløy

Kirkes Barne- og Ungdomskor er koristar.

Barnesalmane er henta frå Barnesalmeboka som

IKO og Verbum gav ut. Det er tidlegare gitt ut éin

CD med salmar frå boka, no er nummer to komen.

Den inneheld 20 salmar, både klassiske og nyare

salmar.

Geir Hegerstrøm, som saman med Erlend Fagertun

har arrangert melodiane, seier at dei har vore opptekne

av å arrangere dei slik at alle salmane skulle

lyde nye og friske.

«Fager kveldsol smiler», «Alle dei fuglar som flaug»,

«Gud, du har mange å tenke på» og «Gud som har

oss alle kjær» er blant dei 20 utvalde salmane på den

nye CD-en IKO-Forlaget har gitt ut. KPK

Søndagsskulane

I Alversund Prestegjeld er det no 6 søndagsskular.

Me startar opp med å syngje mykje, både gamle og

nye songar. Etter å ha tent lys for å minna om at

Jesus er iblant oss, har me andakt eller ulike måtar

å formidle ei bibelhistorie på.

Opplegget «SPRELL LEVANDE» er lagt opp slik at

me kan nytta flanellograf, dramatisering, teikneserieplansjar,

video/dvd og handdukker. Ofte er det ei

aktivitetsstund, der ein får teikne, fargeleggja, spela

noko eller leika. Nokre stader er det mat i tillegg.

PFeste Søndagsskule

held til i heimen til Jorunn Nordbustad, og varer frå

kl. 11.00 til kl. 12.00. Sjå oppslag for oppstart.

Kontakt: Jorunn Nordbustad tlf. 56 35 51 43

PAlversund Søndagsskule

held til i kyrkjelyds-huset frå kl. 11.00 til kl. 12.45.

Sjå oppslag for oppstart.

Kontaktperson: Ingunn Kvalsvik tlf. 56 34 13 85

PKnarvik Søndagsskule

held til i Knarvik Misjonshus dei søndagane det er

gudsteneste eller samling, og varer frå kl. 11.00-12.30

Dato: 31.08, 21.09, 28.09, 26.10, 9.11, og 23.11.

Kontaktperson: Sissel Totland tlf. 56 35 17 91

Nytt frå kyrkjekontoret

Sokneprest Åge Palmesen er

sjukmeldt til ut på nyåret. Vikar

for han er Even Fanebust. Han

tiltrer 7. oktober.

Prostiprest Børge Ryland vikarierar

i eitt år som sokneprest

i Austrheim/Fedje. Vikar i hans

stilling er Rolf Eivind Monsen.

Sommaravslutninga på Vollom

Rolf Eivind Monsen vil ta del

i konfirmant-undervisninga i

Alversund prestegjeld. Han bur

i Salhus, og har tidlegare vore

sokneprest i Bremanger.

Bjørn Nygård frå Alversund vil

vikariera i stillinga som kateket

i eitt år. Han vil i hoved-

av Monika Bøkevoll Aarland

PMyksvoll Søndagsskule

har bytta dag til onsdag. Dei held til i Myksvoll

Bedehus, frå kl. 17.00 til kl. 18.15, annankvar onsdag.

Oppstart 10. september.

Kontaktperson: Jorunn Bernssen tlf. 56 35 52 44

PVollom Søndagsskule

har bytta dag til søndag. Dei held til i Vollom Bedehus,

frå kl. 11.00 og utover. Oppstart 21. september.

Kontaktperson: Miriam Monstad tlf. 56 35 25 57

PSeim Søndagsskule

held til i Seim Bedehus.

Sjå oppslag på Seimstrand

Kontaktperson: Solveig Hjelmtveit tlf. 56 35 08 58

sak vera den som vert ansvarleg

for konfirmant-undervisninga i

prestegjeldet.

Ruben Sæle, som for tida er

ansatt som ungdomsarbeidar

i Meland, vil óg ta aktivt del i

konfirmant-undervisninga i

Alversund.

s.10 s.11

More magazines by this user
Similar magazines